Концерна BASF наскоро отпразнува стъпването си на австралийския пазар с продукти за растителна защита. При откриването на дъщерно дружество на BASF е било подчертано значението на Австралия, като ключов играч в световната селското стопанство. През следващите десет години компанията ще регистрира десет активни съставки на австралийския пазар.
В допълнение към настоящия пакет препарати на компания BASF, австралийските фермери ще получат също достъп до новите технологии за повишаване на ефективността на възвръщаемост.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 27 Февруари 2014 12:47

BASF ще произвежда захар от дървесина

Концернът BASF и американската технологична компания Renmatix Inc. ще работят съвместно над усъвършенстване на начините за производство на промишлена захар на основата на дървесно-целулозна биомаса (технология Plantrose). Страните са подписали съответстващо неексклузивно споразумение и са се договорили за основните финансови условия за придобиване на търговски лиценз.

В рамките на взаимното сътрудничество през януари 2012 година BASF е инвестирал 30 млн. щатски долара в бизнес компанията Renmatix.

Технологията Plantrose създадена от специалисти на компанията Renmatix, представлява най-рентабилния начин за производство на промишлена захар от различни видове дървесно-целулозна (нехранителна) биомаса. Технологията включва преработка на дървесно-целулозна суровина (дървесина, селскостопански отпадъци, слама) в промишлена захар с използване на „свръхкритична“ вода (т. е. вода, подавана под налягане при висока температура).

Промишлената захар е важна, като база при синтеза на базични химикали и полупродукти, които могат да бъдат получавани чрез ферментация. Възможността за производство на промишлена захар в достатъчни количества и при конкурентни разходи открива път към рентабилно получаване на продукция на биологична основа без негативно въздействие върху околната среда. Включването на биомасата в качеството на първо звено в процеса на създаване на продукти, дава възможност да се мине на нови видове суровини, което ще позволи да се намали зависимостта на продукцията на база полезни изкопаеми (например, от нефта като суровина).

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 25 Февруари 2014 16:30

BASF представи продуктите AgCelence в Киев

На изложението „Зърнени технологии 2014“, концернът BASF представи своите иновативни решения за фермерите.

Съгласно прогнозата на специалистите, населението на планетата към 2050 година ще се увеличи с над 2 млрд. човека. За да се изхранят около 9 млрд. човека е необходимо повишаване ефективността на селскостопанския отрасъл и увеличаване продуктивността на хранителната промишленост. За решението на тези въпроси BASF предлага широк спектър продукти и решения.

На изложението в Киев BASF представи фунгицидни препарати за защита на растенията от ново поколение под бренда AgCelence.

Продуктите AgCelence увеличават добивите от селскостопанските култури, но по различен начин от всички познати до сега. Преди всичко те подобряват процеса фотосинтеза. Растенията обработени с продуктите AgCelence съдържат повече хлорофил, което им позволява по-ефективно да усвояват въглеродния диоксид и да го превръщат във въглехидрати. Активността на нитратредуктазата е ключов фактор в този период, когато растенията трансформират почвения азот в белтък. В този случай, повече молекули нитратредуктаза означава по-ефективно усвояване на азота. При това се повишава не само продуктивността, но се подобряват и такива качествени показатели като съдържание на захари и нишесте.

Както съобщава прес-службата на компанията, прилагането на препарати от групата AgCelence, такива като Пиктор, Карамба, Абакус Ултра, Оптимо, дават висока възвръщаемост на производителите и повишават тяхната конкурентоспособност.

Освен ефективния контрол над болестите, AgCelence защитава посевите от неблагоприятни фактори на окръжаващата среда в продължение на целия вегетационен период. С тях може да бъде постигнат надежден контрол на стресовите фактори, дори в засушливи условия.

Публикувана в Растениевъдство

За защита от червеи при картофите и през тази година може да се използва средството Goldor Bait от BASF. Инсектицидът има ограничено разрешение за употреба за период от 120 дни според законовите разпоредби за защита на растенията. Разрешението е в сила от 27 до 26 май 2014 и е се отнася само за борбата с червеите при картофите. Според данни на BASF, асоциацията на производителите на картофи в Германия и BASF са решили средството да се приложи върху 160 тона картофи.

В областта на засаждането на картофи през последните години, поради по-високите температури на земята, ларвите на бръмбарите силно са се увеличили. Тези вредители, познати още като червей, пробиват картофите в дълбочина и това води до намаляване на качеството. В следствие от климатичните промени вредителите са на път сериозно да застрашат местното производство на картофи. С помощта на Goldor Bait вредите от червеите могат да се контролират.

Средството съдържа фипронил и е специално създадено за борба с вредителите при картофите. Елементите на веществото примамват вредителите. При или след приема на веществото ларвите се унищожават. Действието е дълготрайно.

От BASF подчертават, че при употребата на Goldor Bait трябва да се използват само уреди, които са одобрени от института Юлиус-Кюн (JKI).

Източник:  www.topagrar.com

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 18 Декември 2013 17:32

John Deere и BASF обединяват усилията си

Двете водещи световни компании ще си сътрудничат в областта на разработването на решения за повишаване на добивите
 
Представители на компаниите John Deere и BASF обявиха съвместните си планове за разработването на комплекс от интегрирани решения в областта на прецизното земеделие и управлението на селскостопанското производство. 
В равките на сключеното споразумение концернът BASF ще започне предлагането на нова услуга в областта на оценяването на сеитбените площи и подпомагането на вземането на агрономически решения.
Компания John Deere ще предостави ново решение за пръскачките, както и услуги по интегриране на данните на портала за управление на селскостопанската дейност MyJohnDeere.com, което ще позволи на фермерите по-ефективно да управляват своето селскостопанско производство. 

Публикувана в Агротехника

За да отговори на нарастващото търсене на пазара компанията ще направи инвестиции в размер на 1,8 милиарда евро в периода 2013-2017 г. Успешно лансиране на пазара на иновативни продукти, чийто продажби се оценяват на стойност 1,7 милиарда евро. Засилени световни инициативи за съвместна работа с производителите в подкрепа на търговските цели.

Лимбургерхоф, Германия - 2 октомври, 2013 г.
BASF увеличи дългосрочната си цел за продажби на отдел “Растителна защита”, като очаква  продажбите да достигнат над 6 милиарда евро до 2015 г. и 8 милиарда евро до 2020 г. (преди това: 6 милиарда евро през 2020 г.). В подкрепа на това BASF ще инвестира между 2013 г. и 2017 г. приблизително 1,8 милиарда евро за изграждане и модернизация на производствените мощности и капацитета си за изготвяне на формули. BASF също така ще продължи да разширява своето портфолио от решения и ще задълбочава инициативите, които подпомагат производителите в цялостното управление на стопанствата им.
“Постигнахме голям напредък през последните няколко години.  Показахме устойчив растеж както в нашите продажби, така и в приходите и сме уверени, че ще продължим с това развитие”, каза Маркус Хелдт, президент на отдел “Растителна защита” на BASF. “Този успех се дължи на нашия ангажимент да предоставяме иновации, които помагат на производителите да се справят с предизвикателствата, породени от глобалните мега-тенденции. Те подчертават значението не само на достатъчно, но също така и на висококачествена храна за нарастващото население на земята. Ние продължаваме да разширяваме нашето портфолио както с РЗ решения така и отвъд растителната защита, за да предоставим на производителите интегрирани технологии, които могат да им помогнат да управляват бизнеса си по-ефективно. “
Увеличаване на инвестициите в иновативни решения
В периода 2013-2017 г., BASF ще удвои годишните инвестиции в производствени мощности за отдел “Растителна защита” от приблизително 150 милиона евро на година на повече от 300 милиона евро. Наред с другото, тази сума включва планове за разширяване на производствените мощности за най-продаваните фунгициди F500® и Xemium® в Германия, както и за ключовите хербициди Дикамба и Kixor®, които се произвеждат в САЩ. BASF планира също така да изгради нови или да разшири съществуващите си заводи  на няколко места по света, по-специално в Азия.
Възможностите за общите върхови продажби на иновативните РЗ продукти на BASF,  лансирани на пазара  между 2010 г. и 2020 г., сега се оценяват на 1,7 милиарда евро, с 500 милиона евро повече в сравнение с предходната година. Стойността на новите разработки по всички показатели до голяма степен се поддържа от успешното лансиране на пазара на нови продукти. Значителен принос се очаква от Xemium, от обещаващи нови хербициди и толерантни към хербициди решения, заедно с продукти от новите области на Функционални решения. За да постигне своите цели, BASF ще запази ангажимента си за инвестиране на около 9% от продажбите на отдел “Растителна защита” в развойни дейности, насочени към разработването на нови активни съставки, формули и решения отвъд  растителната защита.
Разширяване на портфолиото чрез Функционални решения
Функционалните решения, новосъздаденият отдел на BASF за решения отвъд границите на традиционните продукти за растителна защита, до голяма степен значително ще разшири портфолиото на BASF от решения за производителите. Чрез завършената структурна интеграция с базираната в САЩ компания Becker Underwood, BASF се превърна във водещ глобален доставчик на третиране на  семена, включително биологични, и може допълнително да помага на производителите да подобрят и увеличат производството си.
“С научноизследователския капацитет на BASF и иновативната продуктова гама, Функционалните решения са уникално позиционирани да извлекат полза от напредъка, постигнат чрез нашите интердисциплинарни изследвания в областта на химията и биологията”, каза Юрген Хуф, старши вицепрезидент на отдел Функционални решения. “Това ще ни помогне да отключим земеделския потенциал в нови области като управлението на почвите, където търсим продукти за подобряване, управлението на водите и хранителните вещества в почвата.”
В допълнение към продуктите за подсилване на семената и иновациите за по-добро управление на почвите, Функционалните решения също ще предоставят технологии, които да помогнат на растенията да се справят по-добре със стресови фактори като суша, студ, недостиг на хранителни вещества и по този начин да укрепват тяхното здраве. Чрез засилване на добре утвърденото портфолио от концепцията AgCelence®, BASF ще даде допълнителна възможност на производителите да подобрят общото качество и продуктивността на своите култури, което да доведе до по-високи добиви, по-високо качество и ефективност на реколтата.
Разширяване на инициативите за ангажиране на производителите
Друг ключов двигател на бизнеса за BASF ще останат инициативите за ангажиране на производителите, които се фокусират върху три ключови области: специфични агрономически консултации, услуги за намаляване на риска и глобални земеделски мрежи. За разнообразния европейски пазар BASF е разработила редица решения и услуги, които да позволят бързия трансфер на технологии и умения на всички пазари. Един пример е мрежата на BASF от ферми в областта на биоразнообразието, където компанията активно си сътрудничи с професионални земеделски мениджъри и независими експерти, за да покаже как модерното земеделие може да върви ръка за ръка с мерките за подпомагане на местните диви животински и растителни видове.
“Ние ще продължим да разширяваме тези инициативи, да разработваме допълнителни такива, а също и да създаваме стратегически партньорства с водещи фирми в областта на земеделието”, каза Винсънт Гроу, старши вицепрезидент, BASF “Растителна защита” за Европа, ОНД, Африка и Близкия изток. “С предоставянето на решения, съобразени с местните нужди на производителите, ние по най-добър начин можем да подпомогнем увеличаването на добивите и качеството на тяхната продукция, като същевременно намалим производствените рискове.”

Публикувана в Растениевъдство

Limagrain-logoBASF-logoШап, Франция и Лудвигсхафен, Германия, 29 май, 2013 - Limagrain Europe и BASF обявиха днес подписването на глобално, неексклузивно споразумение, съгласно което BASF ще предостави на Limagrain Europe лиценз за технология за хербицидна толерантност за слънчоглед Clearfield® Plus. Споразумението позволява Limagrain Europe да разработва сортове растения за продажба в Европа, които са толерантни към хербицидите Clearfield Plus на BASF.
Производствената система за слънчоглед Clearfield Plus, разработена на базата на традиционното отглеждане на растението, осигурява подобрена борба с плевелите през целия сезон и по-голяма издръжливост на културата към различни въздействия на околната среда, а така също и възможности за увеличаване на  масленото съдържание и зърнодобива.
Жоел Босон, ръководител на Limagrain Europe, заяви, „Слънчогледът е стратегическа култура за нашата компания. Ето защо ние наистина сме доволни от засилването на нашето партньорство с BASF, което ни дава достъп до иновативната технология Clearfield Plus. Това ще ни помогне да увеличим добавената стойност, която земеделските производители могат да получат от нашето първокласно портфолио от LG слънчогледи в Европа.“
Комбинацията от най-добрия клас хербициди Clearfield Plus на BASF и най-високодобивните хибриди на Limagrain Europe ще даде на европейските производители на слънчоглед нови възможности за постигане на максимален добив“, заяви Екарт Щайн, вицепрезидент по управление на маркетинга за Европа на „Растителна защита“ BASF.   
Clearfield Plus слънчогледовите хибриди на Limagrain Europe и Clearfield Plus хербицидите на BASF ще се предлагат в някои страни-производителки на слънчоглед в Европа от 2014 година.
Финансовите условия на споразуменията не бяха оповестени.
За Limagrain Europe
Limagrain Europe разработва, произвежда и продава посевни семена на земеделски производители (царевица, слънчоглед, рапица, пшеница, ечемик и др.). Инвестициите в изследвания и растениевъдство възлизат на 14% от годишния оборот на групата. Нейните продукти се продават в 50 страни от 20 дъщерни дружества и много дистрибутори. Марките са: LG, Advanta® и Nickerson. Европейски лидер в областта на пшеницата и водещ играч в отглеждането на слънчоглед и ечемик, марката LG също е номер 1 при фуражните царевици за изхранване на животни. Limagrain Europe е бизнес звено на Limagrain, международна селскостопанска кооперативна група, специализирана в семена за посев, семена за зеленчуци и зърнени продукти. Основана и управлявана от френски фермери, групата е най-голямата европейска компания за семена и четвъртата по големина компания за семена в света. За допълнителна информация: www.limagrain-europe.com или ни следете във Facebook и YouTube.
Advanta е търговска марка на Advanta Netherlands Holdings BV.
За подразделение „Растителна защита“ на BASF
С продажби от около 4,7 милиарда евро през 2012 г., подразделение „Растителна защита“ на BASF предоставя иновативни решения за защита на посеви, тревни площи и декоративни растения, за борба с вредителите и за нуждите на общественото здраве. Неговото портфолио включва също така и технологии за третиране на семена и биологичен контрол, както и решения за управление на водите, хранителните вещества и стреса при растенията. Подразделение „Растителна защита“ на BASF е водещ иноватор, който подкрепя производителите при оптимизацията на селскостопанското производство, в подобряване ефективността на техния бизнес и в подобряване качеството на живот на растящото население на света. Допълнителна информация може да бъде намерена в интернет на www.agro.basf.com или ни следете в нашите социални медийни канали.
BASF - The Chemical Company
BASF е най-голямата химическа компания в света – „Химическата компания“. Нейното продуктово портфолио включва химикали, пластмаси, повишаващи качеството продукти и препарати за растителна защита от една страна, а от друга - нефт и газ. Ние обединяваме икономическия успех, опазването на околната среда и социалната отговорност в едно цяло. Чрез наука и иновации, ние даваме възможност на нашите клиенти в почти всички индустрии да намерят отговори на настоящи и бъдещи нужди на обществото. Нашите продукти и решения допринасят за опазване на ресурсите, като осигуряват храна и спомагат за подобряване качеството на живот. Обобщили сме този принос в нашата корпоративна цел: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще. През 2012 г. BASF отчете обем на продажбите на стойност 72,1 милиарда евро и повече от 110 000 служители към края на годината. Допълнителна информация за BASF можете да намерите в интернет на адрес www.basf.com.

За контакт с медиите:
BASF                                                        Limagrain Europe
Барбара Агияр, BASF                              Фредерик Верн
(Германия)                                             (Франция)
Тел:. +49 621 60 2801 3                        Тел:. +33 (0) 6 74 67 48 80
barbara.aguiar @ basf.com                     frederique.vergne@ limagrain.com

Публикувана в Растениевъдство

euralis-logoBASF-logoНа 13 юни 2013 Euralis Semences и BASF обявиха подписването на глобално, неексклузивно споразумение, съгласно което BASF ще предостави на Euralis Semences лиценз за хербицидна толерантност на слънчоглед Clearfield®Plus в определени страни в Европа и Южна Америка. Споразумението позволява Euralis Semences да бъде една от първите компании семепроизводители, които разработват хибриди семена, които са толерантни към новата гама хербициди Clearfield®Plus на BASF.

Производствената система за слънчоглед Clearfield®Plus, разработенa на базата на традиционното отглеждане на растението, осигурява подобрена борба с плевелите през целия сезон и по-голяма издръжливост на културата към различни въздействия на околната среда, а също така и възможности за увеличаване на масленото съдържание и зърнодобива.

Жак Рабайрол, директор пазари в Euralis Semences, заяви: "За нас е удоволствие да работим с BASF за осигуряването на важни решения за производителите в борбата с плевелите. Освен това, производствената система Clearfield®Plus ще помогне на производителите в Европа в борбата със синята китка (Orobanche ssp.) в слънчогледовите полета, която вреди на добивите.“

"В комбинация с новаторското портфолио на Euralis Semences от високодобивни, издръжливи на болести слънчогледи, производствената система Clearfield®Plus за слънчоглед ще предостави на производителите по-голям избор от възможности,за устойчиво постигане на максимална реколта",заяви Джонатан Браянт, вицепрезидент, глобален стратегически маркетинг, хербициди на “Растителна защита“ BASF.

Новата гама Clearfield®Plus хибриди на Euralis Semences и Clearfield®Plus хербицидите на BASF ще се предлагат в Румъния и България през 2014 г., след което и в други страни производителки на слънчоглед в Европа и Южна Америка през 2015 г.

Финансовите условия на споразуменията не бяха оповестени. 


За Euralis

С повече от 60 години опит в изследванията и производството на семена, в момента Euralis Semences е един от лидерите в Европа при царевицата, маслодайните културии сорго благодарение на способността си за иновации и качеството на своите продукти. С 11 филиала в Европа, близо 300 000 земеделски производители избират да засаждат сортовете семена на Euralis Semences всяка година на площ от над 3 милиона хектара. Euralis Semences е част от Euralis Group, европейски лидер в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. С приходи от 1,3милиарда евро, Euralis е доверен партньор, който обслужва професионалисти в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.


За подразделение „Растителна защита“ на BASF

С продажби от около 4,7 милиарда евро през 2012 г.,подразделение „Растителна защита“ на BASF предоставя иновативни решения за защита на посеви, тревни площи и декоративни растения, за борба с вредителите и за нуждите на общественото здраве. Неговото портфолио включва също така и технологии за третиране на семена и биологичен контрол, както и решения за управление на водите, хранителните вещества и стреса при растенията. Подразделение „Растителна защита“ на BASF е водещ иноватор, който подкрепя производители при оптимизицията на селскостопанското производство, в подобряване ефективността на техния бизнес и подобряване качеството на живот на растящото население на света. Допълнителна информация може да бъде намерена в интернет на www.agro.basf.com или на нашитесоциални медийни канали (social media channels).

BASF - The Chemical Company

BASF е най-голямата химическа компания в света – „Химическата компания“. Нейното продуктово портфолио включва химикали, пластмаси, повишаващи качеството продукти и препарати за растителна защита от една страна, а от друга - нефт и газ. Ние обединяваме икономическия успех, опазването на околната среда и социалната отговорност в едно цяло. Чрез наука и иновации, ние даваме възможност на нашите клиенти в почти всички индустрии да намерят отговори на настоящи и бъдещи нужди на обществото. Нашите продукти и решения допринасят за опазване на ресурсите, като осигуряват храна и спомагат за подобряване на качеството на живот. Обобщили сме този принос в нашата корпоративна цел: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще. През 2012 BASF отчете обем на продажбите на стойност 72,1 милиарда евро и повече от 110 000 служители към края на годината. Допълнителна информация за BASF можете да намерите в интернет на адресwww.basf.com.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 2 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта