Икономия на този начален момент от технологията – определяне на здравния статус и обеззаразяване на семената, в никакъв случай не трябва да се прави, категорична е проф. Йорданка Станчева

Агр. Петър Кръстев
В разгара на жътвата сме, но сериозните земеделци вече мислят за есенната сеитба. Най-напред трябва да решат откъде и какви семена ще вземат; обеззаразени ли ще са, или сами ще ги обеззаразяват; какъв обеззаразител ще използват, какви сортове ще изберат, т.е. всичко, свързано със семето. Отговорите на повечето от тези въпроси се съдържат във важната информация, която носи фитосанитарният анализ на семената. За съжаление, тази практика, задължителна в близкото минало, през последните години е силно подценявана по причини от различен характер.
Семеконтролът в държавните институции през последните години се ограничава в оценка на посевните качества на семената – кълняемост, кълняема енергия. В същото време фитопатологичен анализ, който е в основата за създаване на здрави посеви, не се извършва. Една от причините е липсата на капацитет за извършване на тази специфична научна дейност. Друга причина е недостигът на опит и агрономически знания в много от зърнопроизводителите, които не познават и не търсят тази услуга. Сериозността на проблема за здравето на растенията предполага, че след като държавата няма необходимия ресурс за тази дейност, тя трябва да намери начин да стимулира развитието на частни лаборатории и да създаде съответстваща нормативна база за тяхното лицензиране.
Сериозният дефицит на подобен род специализирани услуги провокира създаването на лабораторията за фитосанитарен анализ „А-Лаб“, която се е нагърбила с тази тежка и в голяма степен отговорна задача. По този повод разговаряхме с фитопатолога проф. д.с.н. ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА. В помощ на земеделците ще посочим причините, които доведоха до по-висок инфекциозен фон от болести при полските култури, в т.ч. при основната култура – пшеницата, както и да аргументираме необходимостта от фитосанитарен анализ на посевния материал.
Има обективни причини за по-висок инфекциозен фон от болести
Проф. Станчева подчерта, че семенната патология е много важен дял от общата фитопатология. Тя е определяща, защото е в основата на производствения процес в растениевъдството. Предвид на това семенният материал и семепроизводните посеви трябва да бъдат обект на специална оценка. Друг е въпросът, че голяма част от семената за полските култури у нас се внасят от чужди фирми, но това в никакъв случай не изключва семеконтрола, смята изтъкнатият фитопатолог. В тази връзка проф. Станчева обясни причините за навлизането на някои нехарактерни за нашите условия патогени, които се развиват през последните години. Това са представителите на родовете септория, които по-рано не познавахме, защото семената са произведени при други климатични условия, където тези патогени са обичайни. За нашите условия, преди този интензиван внос, тези патогени не бяха характерни. Сортовете, които ние използвахме по-рано, имаха генетична устойчивост спрямо определени фитопатогени. Така че преди 10-12 години у нас навлезе цялата група ентомоспориуми, които са семенопреносими, както и всички останали фитопатогени, преносими със семена от типа на различните видове главни, смята професор Станчева.
Дори да има ниска степен на семенно натоварване, ако времето непосредствено след сеитбата е влажно и хладно, може да има много силна проява на патогените, защото репродуктивният им потенциал се разкрива дори и при наличие на малко количество инфекция в семената. Ето защо във всички случаи фитопатологичният анализ е много важен, подчерта проф. Станчева. Той дава информация за най-тежките условия – какво би станало, ако условията благоприятстват развитието на регистрираното инфекциозно натоварване.
Фитосанитарният анализ позволява да се вземат адекватни мерки
Kare A LabРезултатите от фитосанитарния анализ e ключът към създаване на здрави посеви, защото дават пълна информация за здравния статус на семената. В резултат от установеното по лабораторен път семенно натоварване с едни или други патогенни организми земеделските производители имат възможност да подберат най-подходящият фунгициден обеззаразител. Обеззаразителите са безусловно необходими, смята проф. Станчева, защото чрез тях се решават много тежки проблеми, които по-нататък през вегетацията не могат да се контролират. Върху семето с подходящия фунгицид тези проблеми могат да се ограничат и посевът да се подготви за най-лошите условия. Докато в следващата фаза – на полето, няма начин за по-голяма част от тях да бъдат ограничени или това би било много трудно, с цената на многократни третирания. Не бива да се забравя, че българските земеделци трябва да намалят използването на пестициди до 2030 година – с 30% на фунгицидите и 50% на хербицидите според Европейската директива за опазване на биологичното разнообразие. Как ще се постигне това, ако се пръска по три пъти и се отдалечаваме както от екологичните, така и от законовите норми. Това не бива да се допуска, дори ако е за сметка на намаляване на добива, за да се засили общата адаптивност на растенията. Възможности да се изпълнят европейските изисквания предоставят предварителният фитосанитарен анализ на семената и задължителното им предсеитбено третиране с подходящи според конкретния случай обеззаразители. По този начин земеделците ще са подготвени за неблагоприятно стечение на условията, ще са икономисали средства за пестициди и са гарантирали по-нататъшното безпроблемно отглеждане на посевите. Затова проф. Станчева съветва, че икономия на този начален момент от технологията – фитосанитарен анализ, на базата на който да се направи обеззаразяване на семената, в никакъв случай не трябва да се прави. Икономия може да се направи по всяко време по-нататък, но тук не е оправдано, категоричен е фитопатологът.
Още информация по важната и актуална за момента тема, както и интервю с управителя на лабораторията „А-Лаб“ – Александра Живкова, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Бюджет от 1,2 милиона лева за 2021 г. утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

      Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал.

   Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

    Фонд „Земеделие“ отпуска средствата по схемата на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семената, както и за окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

    Субсидията е до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година.

    Предстои фонд „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

Публикувана в Агроновини

Практики, изпълнявани ръчно от хора, ще бъдат заменени от високоскоростни и съвършено точни системи

Независимо от ограниченията и предизвикателствата, свързани с короновируса и сушата, изминалата година беше изпълнена с нови технически и технологични решения. Тези решения ще променят аграрния бизнес в най-близко време. Ще ви запознаем с някои от тези иновации.
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПШЕНИЦАТА
След прибиране на реколтата, преди да отиде в мелничните комбинати, пшеницата се съхранява в големи зърнохранилища. За да се определи цената на тази пшеница, първо е необходимо да се анализира проба, която да определи нейните хлебопекарни качества, наличието на токсични вещества и др.
В практиката съществуват различни стандартни процедури за измерване съдържанието на глутен в пшеницата, съдържанието на влага, за да се определи присъствието на токсични вещества, продуцирани от гъби. Стандартният метод за анализ на пшеницата за тези показатели обаче се извършва от лабораторни техници, които вземат пробите ръчно с помощта на сонди.
Инженерите от факултета по машиностроене в Техническия университет Илменау в Германия са разработили автоматизирана система за машинно вземане на пробите, която автоматично изпълнява анализа, като значително увеличава размера на пробите пшеница и получава резултатите бързо и с голяма статистическа достоверност.
Системата анализира 23 показателя, в т. ч. висококачествена пшеница или ръж, начупена пшеница, прораснала пшеница, семена от плевели, камъни и други примеси. Пропусквателната способност на системата е 50 г в минута. При това съставът на анализираната проба зърно може да се изрази графично. Освен това теглото на всяка проба, теглото на качествената пшеница, а също така и на числовата и графичната статистика на анализираната проба могат да бъдат съхранени в база данни.
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО НА ОРИЗА
Японската компания Kett Electric Laboratory, занимаваща се с изследвания, разработка и продажба на селскостопански измервателни прибори, е създала автоматизирана система за проверка на зърното на ориза в сътрудничество с LINX Corpоration. До този момент според японското законодателство тестове за качеството на ориза са били извършвани от инспектор. След внасянето на промени в законодателството компания Kett е разработила и внедрила система за автоматичен контрол.
Първите резултати от действието на системата показва, че тя превъзхожда работата, извършвана от човек, не само по скорост, но и по качество на оценката. Следващите версии на системата са станали по-бързи и точни. Сега системата отнема 16 секунди на едно изображение, примерно толкова време е необходимо и на опитен инспектор. Но машината прави много по-малко грешки, отколкото човекът. И за нея е достатъчно да бъде „обучена“ веднъж, след което софтуерът, сензорът, машинното зрение и дисплеят ще работят гладко и точно без почивки за обяд, без отпуск. Това дава голямо предимство на автоматизираната система за контрол пред човека-инспектор, за професионалната подготовка на когото трябва не по-малко от година.
ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА В ОРАНЖЕРИИТЕ
Изследователския университет Вагенинген (WUR) в Нидерландия е разработил робот за прибиране на реколтата в оранжерии. Роботът различава готовите за бране зеленчуци въз основа на формата и цвета.
В рамките на европейския изследователски проект „Умни роботи за селскостопанските култури“ (CROPS), а след това и на проекта „Sweet Pepper Robot“, WUR е разработил робот-берач. Действащият прототип се състои от приспособления за улавяне и отрязване на чушки, комбиниран с цветна и 3D камера, компютър, който е монтиран на платформа, позволяваща самостоятелно преместване на робота във и около оранжерията. След като системата от камери открие узрял пипер, роботизирано рамо се насочва към стъблото със зрелия плод. След това ръката поднася вибриращ нож към плода и го отрязва.
Според конструкторите главната задача е била роботът „да се обучи“ да разпознава зрелите плодове от незрелите. Това е станало възможно с използването на камера RGB-D, която едновременно предава информация за цвят и дълбочина. Роботът също така осветява растението с LED светкавица отдалеч и отблизо. След това специален алгоритъм сканира всяко получено изображение, сравнява го с характеристиките на зрелия плод. За да бъдат избегнати грешки, роботът-берач е научен да разчита допълнителни параметри на зеленчука.
Създателите на робота-берач са категорични, че в близко време изобретението им ще замени човека при прибиране на реколтата в оранжериите.
СОРТИРАНЕ НА РАЗСАДА ОТ ДОМАТИ
Още една разработка на университета Вагенинген е създадена също за оранжерийните стопанство. Ежегодно в целия свят се произвеждат над 150 милиона тона домати. Ако вземем предвид, че средно едно растение-разсад от домати струва 0,25 евро, растениевъдите искат да са сигурни в качеството му. Изследователският център Вагенинген предлага система за контрол на качеството на разсада от домати, която заменя 27 работници на тази операция. За 1 час системата проверява 18 000 растения. Казано просто, системата осъществява бързо снимане на растението от различни точки, прави високоскоростно изчисляване на изображението и точна класификация. Когато всяка саксия влезе в зрителната станция, оптичният превключвател се активира и 10 различни изображения на растенията се заснемат от различни ъгли. Системата създава 3D визуализация на растението, изчислява биомасата и други данни, използвани за автоматично сортиране на всяко растение.
Системата за оценка на разсадите е създадена след 20-годишна разработка на приложения за машинно зрение в агропродоволствените отрасли. Производителите са оценявали визуално характеристики като форма и цвят, докато създаденото програмно осигуряване може да създава триизмерен модел и да изчислява биомасата на разсада за 25 милисекунди. При това растенията се подразделят на четири категории в зависимост от обема, т.е. биомасата на разсада. Агрономите в оранжериите могат да настроят параметрите на всяка категория, например първа, втора и трета категория и брак. Сканираните по този начин растения постъпват на конкретния конвейер в зависимост от резултата от класификацията. В компанията WPK, създала тази система, уверяват, че инвестициите в това решение се възвръщат за четири години.
Future Fаrming

Публикувана в Растениевъдство

2020-а е най-добрата година за семена царевица – имаме голямо предимство с ясното ни лидерство в сегмента с ранното ФАО и отчитаме сериозни ръстове с хибридите от технология Артезиан.
Преди две години представихме на българския пазар иновативната технология Артезиан. Хибридите от тази нова елитна генетика на Синджента осигуряват до 15% пo-високи добиви при липса на достатъчно валежи в сравнение с конвенционалните хибриди. Това е потвърдено и от практиката на водещи производители на царевица в страната, при полски опити на Синджента, при различни типове почви и различни климатични условия в регионите.
С изключителен успех и високи резултати на полето се представи СИ Премео с ФАO 400 – претендентът за златото!
Топхибрид в група 400:
с. Козловец, Велико Търново – 929,6 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 878,2 кг/дка
гр. Вълчедръм, Монтана – 1075 кг/дка

В листата ни са и доказалите се хибриди:
СИ Скорпиус с ФАО 240:
с. Хаджидимитрово, Велико Търново – 782,7 кг/дка
с. Сенокос, Балчик – 682.9 кг/дка

СИ Коринтос с ФАО 310 (подходящ и за No-till технология):
с. Кардам, Търговище – 842,4 кг/дка
с. Козловец, Велико Търново – 913,7 кг/дка
гр. Вълчедръм, Монтана – 1086 кг/дка

СИ Орфеус с ФАО 360 – доказа защо е решението за върхови добиви!
с. Козловец, Велико Търново – 916 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 819,9 кг/дка

Както и феноменалният СИ Феномен с ФАО 160 – хибридът лидер на пазара в ранна царевица:
гр. Вълчедръм, Монтана – 1000 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 850 кг/дка
с. Бели Бряг, Стара Загора – 866 кг/дка

Всички те са хибриди от новата елитна генетика на Синджента от технологията Артезиан!
За новия сезон запазихме добрата традиция и Ви предлaгаме и нови високодобивни хибриди:
1. Иновацията за високи добиви SC 3608 с ФАО 360:
гр. Вълчедръм, Монтана – 996 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 852,8 кг/дка
с. Герман, София – 871,4 кг/дка

2. Интензивният хибрид за професионалисти СИ Инфинити с ФАО 410:
с. Хаджидимитрово, Велико Търново – 831,4 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 792,2 кг/дка

3. Топхибридът на бъдещето СИ Минерва с ФАО 450:
гр. Вълчедръм, Монтана –1121 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 876,6 кг/дка

4. Високодобивният СИ Кариока с ФАО 480:
гр. Вълчедръм, Монтана – 1127 кг/дка
с. Овча Могила, Велико Търново – 928 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 809,6 кг/дка
Основната ни цел е да сме близо до земеделските производители, да ги подкрепяме с препоръки и съвети, да отговорим на въпроси им, така че да продължат да постигат високи резултати.
От този сезон Синджента България има специализиран екип за семена.
Във всеки район на страната експертите ни са на разположение и с удовoлствие ще консултират всеки клиент, за да можете да достигнете пълния добивен потенциал на семената ни и да постигнете добри икономически резултати от дейността си.
На 12 ноември планираме и онлайн семинар (уебинар) с международно доказан експерт в областта на царевицата – Техническия ръководител за семена за район Черно Море в Синджента Baris Uckesen, на тема Отглеждане на царевица при стресови условия, критични моменти. Основни характеристики на новите хибриди царевица от Синджента – експертите в семена!
Събитието ще се проведе на 12 ноември от 17 ч чрез live streaming във Facebook и Youtube. Следете уебсайта ни – www.syngenta.bg и Facebook страницата ни Syngenta Bulgaria за детайли.
Можете да се включите от: https://www.syngenta.bg/webinars
СИНДЖЕНТА – КАЧЕСТВО В РЪЦЕТЕ ТИ!
Всеки от Вас, който държи на качеството и прецизността при сеитба, е оценил калибрираните и чисти семена на Синджента. Стандартите ни са високи и за професионалисти на световно ниво.
Успешен сезон!

Публикувана в Растениевъдство

Стартира кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. За поредна година компанията прави партньорски жест към своите клиенти с преференциални условия и бонуси

karta site1

Интервю на Петър Кръстев
Minerva PA2 siteСтопанската година у нас приключи на 1 октомври, но предвидливите земеделски стопани вече се подготвят за следващия сезон – пролетната сеитба 2021. Синджента, която е неразделна част от формулата за успешно и устойчиво земеделие в България, отново представя богатото си портфолио и предлага нов набор от иновативни хибриди. За поредна година компанията предоставя преференциални възможности на своите клиенти за навременно снабдяване със семена чрез кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. Изчерпателна информация за Premeo PO1 siteпортфолиото на Синджента за сезон 2021 с характеристики на новите високодобивни хибриди царевица, както и подробности за преференциите и бонусите, на които могат да разчитат българските зърнопроизводители, представи пред читателите на в. „Гласът на земеделеца“ г-жа Илияна Евтимова, Маркетинг Мениджър „Семена царевица и Житни култури“, Синджента България и Северна Македония.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 01 Deni Dobri 1 site– Г-жо Евтимова, традиционно преди всеки сезон Синджента предлага на своите клиенти програми с определени преференции и бонуси. С какво ще зарадвате земеделците за предстоящата сеитбена кампания 2021 при царевицата?
– И тази година за улеснение и удобство на нашите клиенти стартирахме кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. Земеделските производители могат да поръчат високодобивните хибриди слънчоглед и царевица от Синджента до 23.12.2020 г. и да вземат 10 лева бонус за всяка закупена торба. Всеки земеделски производител може да се свърже с районния търговски представител за неговия регион за повече детайли!
– По какъв начин земеделците ще получат информация за съдържанието на портфолиото ви в сегмента царевица? Как ще разберат условията за преференциите, които могат да получат?
– От този сезон Синджента България има специализиран екип за семена. Основната ни цел е да сме близо до земеделските производители, да ги подкрепяме с препоръки и съвети, да отговорим на въпросите им, така че да продължат да постигат високи резултати. Във всеки район на страната експертите ни са на разположение и с удовoлствие ще консултират всеки клиент, за да може да достигне пълния добивен потенциал на семената ни и да постигне възможно най-добри икономически резултати от дейността си.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 02 Krasi Svetlio Sasho Kremena siteВ тази връзка, чрез вас искам да се обърна специално към нашите клиенти - земеделците: Водени от основната ни цел да сме близо до Вас и съобразно с настоящата ситуация, с Covid-19, на 12 ноември Ви каним на онлайн семинар (уебинар) с международно доказания експерт в областта на царевицата – Техническия ръководител за семена, за район Черно море в Синджента Baris Uckesen, на тема: Отглеждане на царевица при стресови условия, критични моменти. Основни характеристики на новите хибриди царевица от Синджента – Експертите в семена.

Събитието ще се проведе на 12 ноември от 17 ч. чрез live streaming във Facebook и Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AXUeBODYuto&feature=youtu.be
– На какви хибриди царевица сте заложили в портфолиото си – на доказани и търсени от практиката хибриди или имате и нови предложения?
– В сегмента със семена царевица и този сезон запазихме добрата традиция и предлaгаме нови високодобивни хибриди:
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 03 Nencho Lubo site1. Иновацията за високи добиви SC 3608 с ФАО 360
2. Интензивният хибрид за професионалисти СИ Инфинити с ФАО 410
3. Топхибридът на бъдещето СИ Минерва с ФАО 450
4. Високодобивният СИ Кариока с ФАО 480
– През последните години голяма популярност сред земеделските производители доби вашата иновативна технология при царевицата Артезиан. Ще предлагате ли за предстоящия сезон хибриди от тази технология?
– Да, през последните две години представихме на пазара иновативната технология Артезиан – хибриди от новата елитна генетика на Синджента. С изключителен успех и високи резултати на полето се представи СИ Премео с ФАO 400, хибрид от технологията Артезиан. Още в първата си година на пазара се превърна в най-продавания ни хибрид и влезе сред най-добрите на пазара в групата. В листата ни са и доказалите се СИ Скорпиус с ФАО 240, СИ Коринтос с ФАО 310, СИ Орфеус с ФАО 360, както и феноменалният СИ Феномен с ФАО 160 – хибридът лидер на пазара в ранна царевица. Всички те са хибриди от новата елитна генетика на Синджента от технологията Артезиан!
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 04 Emiliyan Dzhumerski Evgeni Zlatko site– На какво се дължи голямото търсене на хибридите царевица от технологията Артезиан? Посочете какви са техните качествени характеристики и предимства.
– Хибридите от тази нова елитна генетика на Синджента осигуряват до 15% пo-високи добиви при липса на достатъчно валежи, в сравнение с конвенционалните хибриди. Това е потвърдено и от практиката на водещи производители на царевица в страната, при полеви опити на Синджента, при различни типове почви и различни климатични условия в регионите.
Хибридите от технологията Артезиан се характеризират с:
 по-устойчиви добиви в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата;
 преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно;
 максимизиране добива при идеални условия;
 по-висок добив при стрес от засушаване.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 05 Rostislav Jelio site– Кои са новите попълнения в портфолиото ви от хибриди Артезиан?
– СИ Кариока: рекордьорът с ФАО 480! Той е част от технологията Артезиан. И доказва ясните предимства на новата елитна генетика на Синджента. Хибридът се характеризира с много висок добивен потенциал, отплаща се много добре при по-интензивен тип на отглеждане, толерантен е на умерен стрес. Има по-ранен цъфтеж. Бързо отдава влагата и има много добра адаптивност. Характеризира се и с отлични фитосанитарни качества и здрав кочан. Има силно изразен Stay green ефект и еректовидни листа, прибрани и компактни растения.
– Кое е основното качество на семената на Синджента, което ги прави предпочитани и много търсени?
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 06 Juni Boryana Gabi Stanislav site– Качеството на предлаганите семена е от основно значение за Синджента! Всеки земеделец, който държи на качеството и прецизността при сеитба, е оценил калибрираните и чисти семена на Синджента. Стандартите ни са високи и за професионалисти на световно ниво.

1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 07 Veni Lily site

Публикувана в Растениевъдство

Съвсем скоро – след около месец, ще започне сеитбата на зимните житни култури. И за да могат те в пълна сила да разкрият своя добивен потенциал е необходимо да се погрижим за тях още есент, преди да ги засеема. Това означава, че трябва да започнем от подготовката на семенния материал.

До сеитбата, семената се намират в състояние на покой. Това им дава възможност известно време да съхранят своята жизнеспособност, за да могат при благоприятни условия да покълнат и поникнат и да създадат ново поколение растения.

Последните години агрометеорологичните условия в есенния период са доста променливи и неблагоприятни за есенните посеви - дефицит на влага, температурни разлики, малко кислород и светлина в почвата. Всички тези фактори са в състояние да преустановяват процеса на покълване на семената, което се регулира от фитохормоните - гиберелини, цитокинини, ауксини. Именно затова се налага практиката семената, а по-късно и кълновете да бъдат подпомогнати, като се третират със стимулатори на растежа.

Развитието на културното растение започва доста преди пониците да се появят над повърхността на почвата, а именно с покълване на семената. Затова е необходимо да се замислим за тяхната жизнеспособност и устойчивост към различен род стресови фактори още преди сеитбата. От една страна това разбира се е обеззаразяването, което защитава семената от комплекс болести в началните етапи на растеж и развитие, а от друга — допълнителният комплекс от биологично активни вещества, които ускоряват покълването, стимулират активния растеж и развитие на кореновата система и повишават стресоустойчивостта на културата като цяло. В голяма степен това е изключително актуално за зимните култури, които в периода на зимуване са застрашени от редица негативни фактори.

Във връзка с това е препоръчително с предсеитбената обработка на семенния материал срещу болести да се включи и комплекс от стимулатори на растежа. Хуминовите вещества, влизащи в състава на този род продукти, активизират ензимните процеси на всички клетки, в резултат на което се повишава коефициента на използване на хранителните елементи от почвата и торовете. Освен това те допринасят за приемането на захари, аминокиселини, витамини, хормони в растенията, засилват процесите на дишане, фотосинтеза, синтеза на протеини и повишават устойчивостта срещу болести и стрес.

 • Гиберелините стимулират покълването на семената, намиращи се в състояние на покой. Благодарение на тях се увеличава интензивността на дишането, настъпва биосинтезата на целулозата, усвояването на въглерода от растенията и натрупването на фибри. Дори незначителни количества гиберелини осигуряват значително увеличение размера и биомасата на културата.
 • Ауксините участват в координация на процесите на морфогенеза, двигателната и функционална активност на растенията. Ауксините активизират растежа на кореновата система и листата, способстват постъпването на елементите на минералното хранене до всички техни части. Наличието на ауксини (заедно с цитокинини) са от съществено значение за индуциране на клетъчното делене.
 • Цитокинините участват в регулиране процесите на покълване на семената, извеждат културата от стрес, стимулират образуването на меристемните тъкани, формират растежните точки, а янтарната киселина ускорява развитието на растенията и осигурява увеличение на добива.

Затова прилагането на растежни стимулатори за предсеитбена обработка на семената на зимните житни култури е препоръчителен елемент от технологията на отглеждане в сезон 2020, който се характеризира с непредвидими и често екстремни природни условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Тази практика е особено важна в условията на ресурсоспестяващи технологии при минимални обработки на почвата

Агр. Петър Кръстев

Изискванията към качеството на подготовка на семената се повишават при прехода към ресурсоспестяващи технологии, като минимални или нулеви обработки на почвата при отглеждане на зърнени култури. Решенията за третирането на семената преди сеитба, изборът на препарат и нормата на неговия разход трябва да се вземат, след като се анализират фитосанитарното състояние на семената и почвата, прогнозата за фитосанитарната ситуация за бъдещия вегетационен сезон. Предпосевното третиране на семената е неразделна част от общата технология за отглеждане на културите и важен елемент от прилагания комплекс от мерки, повишаващи стресоустойчивостта на растенията. Ефективността на обеззаразяването се постига чрез стриктното изпълнение на редица агротехнически и биологични изисквания.

През последните години все по-голяма е вероятността от загуба на добив от зърнените (а и не само) култури от стресови абиотични (суша, измръзване и др.) и биотични (вредни организми) фактори.

Особености на съвременното земеделие, обострящи фитосанитарните проблеми

На първо място са високата специализация на растениевъдството, отсъствието на сеитбооборот или високата концентрация в него на зърнени култури, което води до намножаване на почвени фитопатогени, вредители и семена от плевели, десетки и стотици пъти по-високи от праговете на икономическа вредност.

Второ – минимизация на обработката на почвата – минимални обработки, ленточна технология, нулеви обработки и др., последствията от които са не само положителни, но и отрицателни. Сред вторите на първо място стои високата концентрация на вредни за растенията организми в стадии на покой с дълга задължителна или принудителна диапауза (траеща от две до три години от яйце до имаго, напр. телени червеи) в повърхностния слойна почвата. За съжаление, ресурсоспестяването не се прилага в система на органо-минерално хранене на растенията, а се основава само на минерално хранене. Това води до дефицит на макро- и микроелементи, а също към хронично слабо постъпване в почвата на органични вещества, което намалява способността на почвата за потискане на вредните организми и значително утежнява фитосанитарните проблеми.

В каква степен и на какъв процент от земеделските земи у нас се прилагат ресурсоспестяващите технологии, не може да се посочи, защото никой не води тази статистика. Но налице е ясна тенденция към минимализиране на механичната обработка на почвата. По прогнози на международни експерти към 2020 г. приблизително на половината площи от обработваемите земи по света ще се прилага нулева технология.

Най-критичен за растенията е периодът от покълване до поникване на семето

Зимуващите в повърхностния слой почва и в растителните остатъци фитопатогени и фитофаги лесно проникват в растенията в най-уязвимия за тях период – от покълване на семената до поникване, и усложняват фитосанитарните условия за първоначалното им развитие. Това предопределя необходимостта от особено високи изисквания към посевните качества на семената, в т.ч. тяхната защита от фитопатогени и фитофаги. За съжаление, забраната за употреба на неоникотиноидите в ЕС доведе до дефицит на активни вещества за обеззаразяване на семената срещу фитофаги, което още повече усложнява борбата с тях. Проблемът с всяка изминала година се задълбочава и всяка страна търси частични решения сама за себе си. В тази връзка неслучайно се промъкват и контрабандни и забранение за употреба препарати за растителна защита от трети страни, с които земеделските производители се опитват да решат проблема, нарушавайки забраните.

Главните критерии при вземане на решение за предсеитбено третиране на семената са тяхната кълняема енергия и фитосанитарно състояние. За тази цел семената за посев трябва задължително да преминат анализ за окачествяване в ИАСАС.

При подбора на препаратите за обеззаразяване във всеки конкретен случай трябва да се взема предвид и комплексът от почвени патогени (гъби от родовете Fusarium, Pythium Rhizoctonia и др.)

Най-ефективни са комплексните мерки

Обеззаразяването не трябва да се разглежда като единствен начин за повишаване посевните качества на семената. То трябва да се прилага в комплекс с други технологични практики, повишаващи устойчивостта на растенията към неблагоприятните фактори и ефективността от химичните препарати. Висока ефективност за повишаване на посевните и фитосанитарните параметри на семената притежават загряването, калибрирането, облъчването с импулни нискочастотни електрически полета. Термичната обработка на семената на зърнените култури се провежда при 20°С в продължение на 5 дни в хранилища при разбъркване или на открити площадки. Може да се направи и активно загряване на семената в сушилни в продължение на 1,5 – 2 дни (до 5 – 8) часа при температура 45 – 50°С. Загряването повишава полската кълняемост с 10 –12%, особено ако зърното е прибирано при хладно и влажно време и семената са с физиологично недозрял зародиш. Калибрирането отделя спаружените (по-малки от 2,5 – 3 мм в диаметър) зърна. Неговата ефективност в повишаване кълняемостта е 5 – 20% в зависимост от партидата и сорта, а биологичната ефективност по отношение на причинителите на кореново гниене и септориоза е 30% и повече.

Ефективността на всички обеззаразители се проявява в пълна сила само при условие на строго спазване на технологията на обеззаразяване, равномерно разпределение на препарата по повърхността на семената, почистване на семенните партиди от примеси и др.

Обеззаразените семена изискват правилно подготвена почва

Чрез многогодишни изследвания е установено, че биологичната и стопанската ефективност на обеззаразяването, особено при системнните препарати, се проявява в максимална степен при създадени благоприятни условия в почвата. Те се изразяват в ефективно подготвеното легло за семената, осигуряващо формиране на оптимални по гъстота посеви с високи стартови ритмични растежни процеси.

Особено внимание следва да се обръща за спазване на следните условия:

 • Семената да се сеят във влажен (60% от пълната полска влагоемност) слой почва, съдържащ 14 – 16 мм влага в слоя 0 – 10 см

 • Семената да се полагат на твърдо легло, за което дълбочината на предсеитбената подготовка на почвата (ако има такава) се прави на дълбочината на сеитбата, за да не се разруши капилярният слой под семената;

 • Температурата на дълбочината на сеитба трябва да бъде положителна за набъбване на семената — минимум +1-2°С, покълване и поникване — +4-5°С (оптимална — +12-16°С);

 • Наличието на разтворими форми на хранителни вещества, особено на фосфор в почвата. Желателно е внасянето на NP в редовете или гранулиран суперфосфат в доза 1,5 – 2 кг акт. в-во/дка. Като много добра практика през последните години се очертава едновременно с обеззаразяването на семената те да се третират и с растежни регулатори и биостимулатори

 • Семената да са покрити отгоре с „пухкаво одеало“, диаметърът на почвените буци да не e повече от 2 см.

За повишаване устойчивостта на растенията към кореново гниене голямо значение има съдържанието на подвижен фосфор в почвата, особено в началния стадий на развитие. Независимо че в много типове почви този макроелемент се съдържа в излишък, най-често той се намира в недостъпна форма и растенията не могат да го усвоят в достатъчно количество. Изходът е във внасянето на фосфорни торове при сеитбата в редовете, при което растенията стават по-устойчиви към всички почвени вредни организми.

Несъмнено, при прехода към ресурсоспестяващи технологии на отглеждане на зърнените култури, ролята на предсеитбената подготовка на семената нараства. Практиката показва, че не по-малко важно е тя да се прилага с комплекс от технологични практики, повишаващи стресостойчивостта на растенията при спазване на всички агроекологични изисквания.

Публикувана в Растениевъдство

Хибридите са плод на елитна генетика, притежаваща висок добивен потенциал, висока масленост и адаптивност към условията на средата

Агр. Петър Кръстев

На техническата среща, организирана от БАСФ със земеделски производители от Западна и централна Северна България в Правец, ИВАЙЛО БОЧЕВ, Кроп Мениджър РЗ и Семена, Маслодайни култури и ключови клиенти, представи стартиращия бизнес на компанията с хибридни семена слънчоглед. Той припомни, че БАСФ постави началото на семенарския си бизнес през 2019 година със семена рапица и посочи акцентите, които отличават тези семена от останалите на пазара у нас.

InVigor® означава жизнени, здрави и мощни растения

Ивайло Бочев уточни, че познатите вече на българските земеделци семена рапица са от т.нар. хибридна линия InVigor®, което не е случайно и посочи аргументите за този избор. Характерно за хибридите рапица, притежаващи Vigor ефект, е, че имат бързо първоначално развитие. Това е изключително важна характеристика за рапичната генетика, защото климатът през последните няколко години у нас, а и в региона, е доста предизвикателен за културата – суха есен , водеща до късно поникване на семената. По тези причини рапицата не може да стартира достатъчно бързо. Именно поради този факт, бързото първоначално развитие е характеристика, която трябва да притежава всеки един рапичен хибрид, за да може до зимата да достигне оптималната за презимуване фаза розетка. Освен Vigor® ефекта, хибридите рапица на БАСФ се отличават с устойчивост на разпукване на шушулките и висок добивен потенциал.

Новият проект на БАСФ - хибридни семена слънчоглед

БАСФ е лидер в производството на продукти за растителна защита в маслодайни култури. За да комплектова напълно портфолиото си, от този сезон компанията вече предлага и хибридни слънчогледови семена нова генетика, отличаваща се с висока добивност, висока масленост и отлична адаптивност. Всички предлагани хибриди са от линолов тип слънчоглед, но компанията усилено работи и върху възможностите да предложи и високоолеинови хибриди на българския пазар.

Ивайло Бочев изтъкна причините, поради които екипът на БАСФ се е спрял на първите четири хибрида. Те са влезли в портфолиото за този сезон, защото са тествани през последните 4 години не само у нас, но и в близките в климатично отношение страни като Румъния, Сърбия, Унгария. С резултатите, които са показали, специалистите са сигурни, че точно това са хибридите, подходящи за започване на семенарския бизнес със слънчоглед на БАСФ.

Clearfield Plus хибриди за Сезон 2020 на БАСФ

От технологичната линия Clearfield Plus за този сезон БАСФ предлага три хибрида – Акордис CLP, Лорис CLP и Дракарис CLP. Ивайло Бочев представи пред земеделците техните качества.

 • Акордис CLP – Високи цели, високи резултати

Акордис CLP е подходящ слънчогледов хибрид за района на Централна Северна и Северозападна България. Това е нов, интензивен, средноранен хибрид с много високо съдържание на масло и висок добивен потенциал. Притежава и най-добрия пакет за толерантност към основните болести в слънчогледа.

 • Лорис CLP – „Маслото тежи“

Лорис CLP е средноранен слънчогледов хибрид, който от БАСФ предвиждат да бъде един от основните продукти на компанията за следващите няколко сезона. Той е с високо съдържание на масло и отлична адаптивност към условията на средата. Лорис CLP е хибрид за широко позициониране, защото има високи последователни добиви в годините и е подходящ за всякакви почвено- климатични условия. Неслучайно от компанията са му дали слогана „Маслото тежи“, защото е с изключително високо маслено съдържание. Опитите през 2019 година са показали, че Лорис дава средно с 1,5 – 2% по-високо маслено съдържание от основни хибриди, отглеждани у нас. В района на Плевен масленото съдържание е било 50%, а добивът 390 кг/дка. Ивайло Бочев подчерта, че екипът на БАСФ иска да пренесе проекта „Реални Резултати в Реални Условия“ от растителната защита и при семената. Хибридите на БАСФ имат потенциал над 400 кг/дка, това показват опитите на големи парцели, които прави компанията, с цел да представи реално постигнатите резултати.

 • Дракарис CLP – Ранен хибрид, подходящ и за втора култура

Дракарис CLP е ранен хибрид слънчоглед, позициониран за стресови условия. Подходящ за средно- и ниско интензивна технология на отглеждане за условията на Централна Северна и Северозападна България, за полета, които са по-слаби, където има суховеи и наклонени терени. Хибридът е подходящ за втора култура – сегмент, който през последните години набира популярност за оптимизиране на производството.

В листата слънчогледови семена на БАСФ присъства и един Clearfield хибрид.

 • Колорис CL – гъвкавост и стабилни добиви

Колорис CL е средноранен Clearfield хибрид с устойчиво представяне при стресови условия, подходящ за средно- и ниско интензивно отглеждане. Хибридът се отличава с отлично опрашване при стресови условия както и гъвкавост и стабилни добиви.

Атрактивни цени с допълнителни стимули

В края на презентацията Ивайло Бочев представи промоциите на БАСФ при семена слънчоглед, изразени като препоръчителни цени:

 • Лорис® CLP – 299 лв/торба;

 • Колорис® CL – 289 лв./торба;

 • Акордис® CLP – 319 лв./торба;

 • Дракарис® CLP – 259 лв./торба.

Добрата новина за земеделците е, че през този сезон към препоръчителните цени БАСФ включва и програма за допълнително стимулиране: при закупуване на 8 торби със семена слънчоглед бонусът са 2 безплатни.

В заключение Ивайло Бочев прикани производителите да се доверят на хибридите слънчоглед на БАСФ и да ги изпробват този сезон. Той ги увери, че семената са продукти на генетика, която не отстъпва по висок добивен потенциал на основните хибриди, отглеждани досега в България, а някои от тях дори ги превъзхождат по маслено съдържание. И не на последно място специалистът изтъкна, че цената, на която се предлагат, е достатъчно атрактивна, за да бъде допълнителен стимул за земеделските производители.

Публикувана в Растениевъдство

Покрития от различни продукти подобряват здравето на растенията

„От безпрецедентно влажните условия на 2019 г. в Средния запад на Съединените щати до ненаситната царевична нощенка, разпространяваща се от Африка в Азия, земеделските стопани по света са изправени пред нови и нарастващи заплахи за своите култури“, пише в своя статия Кери Карстънс, водещ специалист по семена в Corteva Agriscience.

Умното и точно земеделие се превръща във все по-ценна стратегия за земеделците, а третирането на семената е един от най-добрите примери за това. Обработката на семената позволява на земеделските производители да стигнат по-далеч от стопиране на заплахите за посевите на полето – те вече могат ефективно да защитят своите култури на етапа семе.

Съвременните методи предлагат на земеделските производители рентабилна алтернатива/добавка към традиционните продукти за защита на културите чрез обработка на семената.Това спомага за минимизиране на разходите и труда, като същевременно защитава културите от опасни патогени и вредители, намалява използването на агрохимикали по време на вегетацията – посочва още Карстънс.

Всичко работи съвсем просто. Върху семената се нанасят покрития, които могат да се състоят от различни продукти – фунгициди, инсектициди (за борба с болестите и неприятелите), инокуланти или микроби, които подобряват здравето на растенията. Такива формулации могат дори да бъдат специално конкретизирани в съответствие с нуждите на отделен земеделец или култура, като се вземат предвид метеорологичните условия и други заплахи.

Обработката на семената предлага и допълнителни ползи за здравето на почвата, като сеитба на покривни култури и минимални обработки. Първите служат за обогатяване на почвата с плодородна органична материя, а вторите намаляват ерозията.С увеличаване броя на стопанствата, изправени пред деградация на почвата поради промените в климата, тези методи ще станат още по-важни на фона на строгото регулиране на агрохимичните продукти.

Интересът към многокомпонентното третиране на семена нараства както в развитите, така и в развиващите се страни.В САЩ например, нестабилните метеорологични условия тази година направиха прозореца за сеитба много по-тесен и сеитбата стана по-уязвима поради непредсказуемостта на климата. Това принуди фермерите да търсят допълнителни гаранции, че семенатаще покълнат и растението ще се развие със силен старт, въпреки по-лошите и по-ограничени условия.

Междувременно, ларвите на нощенката в някои части на Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион унищожиха хиляди хектари култури. Вредителят не дава предпочитание на нито едно конкретно растение и се храни с поне 80 различни култури, включително ориз, сорго, просо и царевица, които представляват важна част от ежедневния хранителен режим на жителите на селските райони.

Обработката на семената осигурява на земеделските производители метод за защита срещу болести и неприятели, които нападат растенията още в началото на сезона.

След като семето се засее, неговият растеж и развитие зависят не само от генетиката. Зависят и от факторите на околната среда. И точно както бихме използвали всяка възможност за защита на децата от болести, на земеделците трябва да се предостави възможност да защитят своите култури от момента, в който са засети, обобщава загрижено Кери Карстънс от Corteva Agriscience.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 26 Декември 2019 11:26

CORTEVA Agriscience с обновено портфолио в семена

Новата генетика на компанията разгръща добивния си потенциал дори при неблагоприятни климатични условия

Интервю на Петър Кръстев

На поредица от среща със земеделски производители от страната екипът на CORTEVA AgriscienceTM представи новото си портфолио от царевични и слънчогледови хибриди за сезон 2020 година. Наред с познатите и наложили се с високите си показатели хибриди, които не са изчерпали своя потенциал и масово се търсят от земеделците, в листата на компанията са включени и хибриди от нова генерация, които през последните две години убедително са показали много добри резултати в демоопитите. За продуктовата листа на семената през 2020 г. с търговска марка Пионер разговарях с ИВАН КОСТАДИНОВ – търговски мениджър на CORTEVA AgriscienceTM България.

 • Г-н Костадинов, на какво акцентирахте при представянето на царевичните хибриди за новия сезон пред земеделските производители?

 • Основен акцент при царевицата са хибридите ни от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®, които са най-търсени от земеделските производители.

 • Кое обуславя голямото търсене на тези хибриди?

 • Optimum® AQUAmax® хибридите дават на производителите много сигурна гаранция за оптимален добив и защита както при благоприятни, така и при силно стресови условия. Именно това е причината, поради която тези хибриди заемат 65-70% от годишните ни продажби. Те винаги дават по-високи добиви с 15-20% в сравнение с хибридите на конкурентни фирми.

 • Кои са новите хибриди от тази продуктова линия в портфолиото за предстоящия сезон и в кои групи по ФАО влизат?

 • Имаме сериозно попълнение с нови хибриди от продуктовата линия Optimum® AQUAmax® и те са от различни групи по зрялост. Нов хибрид в група 300 е Р8834 – 310 по ФАО. Той е много подходящ за полета с висока надморска височина, където за достигане на физиологична зрялост е нужен кратък вегетационен период. Р8834 може да се използват също така и за намаляване на риска, на места с по-ниска надморска височина, където има благоприятни условия за отглеждане на царевица. Генетичният потенциал при този хибрид достига 1300-1400 кг/дка при оптимални условия, а при сухи условия винаги е №1 в групата си на ранозрялост – между 800 и 950 кг/дка. Тези добиви гарантират на фермерите много добра доходност от царевичната култура.

От група 400 по ФАО предлагаме няколко нови хибрида. Първият от тях е Р9889 – 420 по ФАО, който много добре допълва добре познатите Р9903 и Р9757. Характерно за Р9889 е високата толерантност на високи температури по време на цъфтеж, която дава възможност да се заложи много добър потенциал за добив. Този хибрид успява да реализира заложения генетичен потенциал, тъй като много добре реагира на стресови условия от засушаване. По време на наливане на зърното изпуска по-малко влага – задържа я повече за формиране на добив на сухо вещество. В средата на ФАО 400 през 2019 година в нашите демоопитни полета Р9889 беше с едни от най-високите добиви за групата си на ранозрялост. Друг нов хибрид, на който искам да обърна специално внимание, е Р0217, тъй като до миналата година в България нямаше реална конкуренция на добре познатия Р0216. Но от 2019-а и при оптимални условия, и при засушаване Р0217 показа доста по-добри резултати по добив в над 85% от сравненията, които сме направили в над 130 локации в страната. Р0217 превишава по добив Р0216 с 40-60 кг/дка. Това е доказано статистически и не се дължи на някакви случайни фактори, а поради това, че новите хибриди показват много по-добра адаптация към променящите се климатични условия не само в България, но и в целия свят.

 • Имате ли нови хибриди и в късната група по ФАО?

 • В късната група царевици е Р1049, който е много подходящ за производство на силаж при неполивни условия. В Северна България този хибрид съвсем достойно ще замени добре познатия Р1114, а в Южна България може да се отглежда както за зърно при поливни условия, така и за силаж. И не на последно място Р1049 може да се използва в едно направление, което от няколко години се развива много успешно в България – а именно за производство на биогаз. Характерното за него е много по-големият рандеман за производство на метан, което позволява получаването на по-високи доходи от декар от този хибрид, когато се отглежда за биогаз.

 • Какво ново ще предложите при слънчогледовите хибриди?

 • При слънчогледа ние следим конюнктурата на пазара. През последните години се появи засилено търсене на високоолеинови хибриди слънчоглед. Реагирахме много бързо и към вече добре познатия и наложил се на пазара Р64HE118 имаме няколко нови предложения като Р64HE133. Хибрид с изключително високо съдържание на олеинова киселина, което е много стабилно през годините при различни климатични зони, където се отглежда. Р64HE133 притежава сравнително високо съдържание на масло, което дава много висок рандеман при преработката на слънчогледа. В сравнение с Р64HE118 новият хибрид има по-ниско, здраво стъбло, устойчиво на полягане и пречупване. Тази характеристика е много търсена от земеделските производители, тъй като през последните години често се случва да има бури, които могат да доведат до пречупване и полягане. Към този хибрид мога да добавя и Р64HE144. Основна важна характеристика за него е много добрата му толерантност към вертицилиум – ново за страната ни заболяване, което тепърва започва да се появява и разпространява на нашата територия. Ние се опитваме да бъдем подготвени – затова, когато в някой регион се появят признаци на вертицилиум, нашите регионални агрономи препоръчват да се отглежда Р64HE144, тъй като той дава много по-голяма гаранция и сигурност на земеделците, че ще произведат зърно с високо качество и с висок добив.

 • Имате ли нови хибриди слънчоглед в Clearfield технологията?

 • Към Clearfield продуктова линия мога да добавя един нов хибрид, който ще предложим през следващия сезон – Р64LP140. Хибрид, който е с повишена толерантност на вертицилиум, с по-добър и стабилен добив в сравнение с Р64LP130. И докато той е по-подходящ за отглеждане в Южна България, то LP140 е хибрид, който е много добре адаптиран за района на Централна Северна и Северозападна България. В предварителните изпитвания, както и в демоопитите, този хибрид показва добиви над стандартите, които ползваме за сравнение – между 8 и 12% по-висок добив, 1,5% по-високо маслено съдържание.

 • Има ли с какво да зарадвате любителите на шарен слънчоглед?

 • Разбира се, дългоочакваният нов хибрид при шарените слънчогледи също ще се появи през 2020 година – това е Р64ВВ400. Той носи много по-добри характеристики от гледна точка на толерантност към фомопсис, склеротиния, фома. Този хибрид дава възможност да се отглежда в условия с по-високи азотноторови норми, както и в полета с по-висок инфекциозен фон, където при Р64ВВ01 понякога се получаваха сривове в добивите поради неговата по-слаба толерантност към болестите.

 • Смятате ли, че новото портфолио семена на Пионер напълно покрива търсенията на българските земеделци?

 • Всички тези нови хибриди, плюс добре познатите вече стари ни дават увереност и сигурност както в царевичното, така и в слънчогледовото портфолио, че за сезон 2020 ще можем да задоволим абсолютно всички потребности и всички пазарни ниши, които се отварят на пазара за зърнопроизводство и маслодайни култури. Това ни позволява да предоставим на земеделските производители от страната възможност за максимална реализация на техните усилия от гледна точка на агротехника и вложени средства, и за максимална възвръщаемост на направените разходи за получаване на възможно най-висока печалба от декар.

 • Каква оценка ще дадете на отиващата си 2019 година?

 • За поредна година запазихме нашите лидерски позиции както при царевицата, така и при слънчогледа. През 2019 -а при царевицата имаме рекордни продажби по обем торби в сравнение с всички години досега. Това, от една страна, се дължи на увеличаване на пазарния ни дял, а от друга – на по-големите площи с царевица, които се отглеждаха през 2019 година. При слънчогледа в Експрес технологията по традиция сме пазарни лидери с пазарен дял над 90%. При шарения слънчоглед също имаме много висок пазарен дял – над 65-70% . Като цяло за страната, пазарния дял на Пионер за слънчогледа за поредна година е над 50%, което говори както за качеството на нашите хибриди, така и за доверието на фермерите към нашите продукти – те разчитат на тях, за да могат да получат добри резултати.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 15