Правилното съчетание на различни технологични методи при експлоатацията на съвременната техника може да даде значителен ефект за увеличаването на печалбата от всеки декар

Д-р Ханс-Хенрих Ковалевски, Селскостопанска палата на Долна Саксония, Германия
dizel1За предсеитбената поготовка на почвата и провеждането на сеитбата в едно стопанство, което е специализирано в отглеждането на зърнени култури се изразходват от 6 до 20 литра дизелово гориво на хектар. Тази висока норма е свързана не само с различните разходи за обработката на почвата, в зависимост от типа на почвата на полята на стопанството. Значителна роля имат прилаганите технологични методи. Какви потенциални възможности за икономия съществуват при провеждането на такива операции като оран, сеитба, торене и жътвата?
Работата по подготовката на сеитбеното ложе се извършва с помощта на пасивни агрегати или агрегати, работещи от силоотводен вал (активни). Сред прикачните има сравнително прости машини, такива като полския култиватор, и достатъчно скъпоструващи комбинирани агрегати, често самоходни. Малките комбинирани агрегати, вследствие на по-ниската интензивност на тяхната работа, трябва да бъдат използвани целесъобразно, най-вече при леки почви. Разходът на гориво при тях е от 6 до 8 литра на хектар. Това е малко по-малко, отколкото при използването на комбинация от машини, и значително по-малко отколкото при използването на роторна брана, работеща от силоотводния вал.
Ако мощността на малката машина не е достатъчна, за да може с едно работно преминаване да се подготви сеитбеното ложе, възниква необходимост от използване на роторна брана. И тук може да има някои преимущества в разхода на горивото. Всеки път е необходимо да се оценяват машините, използвани за подготовка на сеитбеното ложе – обработват ли те почвата дотолкова, доколкото това е необходимо и толкова минимално, колкото е възможно. Онези машини, интензитета на работа на които, може да бъде регулиран в съответствие с необходимото, имат преимущество в разхода на гориво.
dizel2ПРИ СЕИТБАТА
Икономията на дизелово гориво се забелязва в много по-голяма степен, ако вместо традиционния подход, когато сеитбата става след оран и подготовка на сеитбеното ложе, се прилага сеитбата върху мулч или директна сеитба. Икономисването на 20-30 литра гориво от хектар е целесъобразно само тогава, когато при намалената почвообработка не падат добивите в сравнение с традиционната обработка. При прилагането на сеитба върху мулч това става доста по-често отколкото при директната сеитба, която се прави изобщо без никаква обработка на почвата. Преимуществата на сеитбата върху мулч и директната сеитба се обезмислят, ако почвите в стопанството са склонни към преуплътняване. Тогава необходимостта от разрохкване на дълбочината на орния хоризонт може значително да намали цялата потенциална икономия от прилагането на този метод в годината на провеждането на това мероприятие.
dizel3Разбира се, необходимостта от провеждането на подобни мероприятия не възниква всяка година, а през определени отрязъци от време. Обаче, ако при сеитбата върху мулч за по-добро заораване на сламата и растителните остатъци трябва да се проведе лющене втори път и тази обработка трябва да бъде по-дълбока, отколкото първата, цялата икономия на горивото в сравнение с варианта оран намалява.
Особено висока е потенциалната икономия на гориво при сеитбата върху мулч, ако почвите са разположени в долина, съдържат голямо количество глина и трудно се поддават на обработка. За да се премине на такива почви към сеитба върху мулч и да се запазят планираните нива на добивите, стопанинът трябва да приложи своите знания. Не може да се взема под внимание само икономията на гориво, разбира се. Има и други фактори, които могат да направят сеитбата върху мулч за предпочитане. Например, намаляването на ерозията и заблатяването.
ГРИЖИ ЗА ПОСЕВИТЕ
В много случаи мероприятията по грижите за посевите се свеждат до внасянето на средства за растителна защита, което изисква разход на гориво в размер на 1-2 литра на хектар. Такъв нисък разход на гориво е реален за пръскачки с много голяма работна ширина и съответният обем на резервоара. При използването на подобна техника има възможност значително да се повиши производителността на труда при условие, че водата се докарва до обработваемите площи със специален транспорт. Това не оказва голямо влияние върху разходът на гориво на хектар. Що се отнася до използването на средствата за растителна защита, прекият разход на гориво за провеждането на обработката не е толкова значителен.
При внасянето на минералните торове ниската необходимост от теглителна сила и голямата работна ширина на техниката позволяват разходът на гориво да бъде намален.
ЖЪТВА
Какво количество дизелово гориво ще бъде изразходвано,например за прибирането на зърното, почти не зависи от използваната растениевъдна технология. Работата със сламотръсен комбайн дава известна икономия на гориво в сравнение с използването на комбайн от роторен тип. Но това се постига за сметка на намалената производителност. Каква техника е по-правилно да бъде използвана, зависи от натоварването на комбайна. Съществена икономия може да бъде постигната при използването на комбайни с голяма работна ширина на хедера и система за автоматично управление. Необходимо е особено внимателно да се следи за точността на управлението по цялата работна ширина на хедера. Голямо значение има състоянието на острието на ножовете на сечката. Своевременната им подмяна не само пести гориво, но и подобрява качеството на раздробяването.
Ако се прави редовно почистване на радиатора и въздушния филтър на комбайна, и съществува възможност за провеждане на жътвата при оптимални метеорологични условия, това също дава значителна икономия на дизелово гориво. Но на първо място по икономия е т.нар. висок отрез, когато стеблото на зърнената култура се отрязва в непосредствена близост до класа. Благодарение на това в комбайна влиза значително по-малко количество слама, което спестява гориво при овършаването. Ако възникне необходимост от допълнително раздробяване на сламата като отделна работна операция, то разходът на гориво, напротив, може да се увеличи.
dizel4При работите, свързани с транспортиране на продукцията, може значително да се намали разходът на гориво. Използването на претоварващи ремаркета не изисква големи разходи на енергия. Много възможности за спестяване възникват при изсушаването и съхранението на зърното. Но това е отделна и голяма тема. Колкото до царевицата, вариантите за икономия са по-малки. Редовните грижи и своевременното техническо обслужване на прибиращата техника, а също използването на най-благоприятните метеорологични условия за жътвата, определено дават резерв за икономии. Може също така да бъдат избегнати неоправданите престои на техниката, като бъде оптимизирана транспортната логистика. И само при прибирането на царевицата и раздробяването на кочаните има някаква възможност да се намали разхода на гориво чрез увеличаването на дължината на отреза. Възниква необходимост от използването на отделни приспособления за последващо раздробяване на силажа до необходимата големина. И тук се прилага общото правило, че спестяването на гориво не бива да води до намаляване на качеството на работата.
Най-съществена икономия на дизелово гориво в растениевъдството може да се постигне само за сметка на отказа от оран преди сеитбата и намаляването на почвообработката. Сеитбата върху мулч е път, по който могат да тръгнат много стопанства , за да намалят реално разходите си за енергия. При това не бива да страда качеството на реколтата. Определена икономия може да се получи не само намалявайки дълбочината на обработката, но и намалявайки нейната интензивност. При торенето могат да се намалят разходите за използване на минералните торове чрез по-активно използване на органика.
При растителната защита икономията на гориво не може да бъде толкова значителна, колкото при торенето.
Жътвата е такъв етап в производството, където приоритет винаги се дава на високото качество на работата, а въпросите на икономията отиват на втори план.

Публикувана в Агроновини

h-2

Сеялката е удостоена с престижната награда на DLG „Машина на 2012” на изложението в Хановър. За една годината фирмата постигна пазарен дял от 43 %.

През  2011 година на АГРИТЕХНИКА в Хановер машина на годината стана пролетната сеялка за прецизна сеитба Horsch Maestro. На Агра 2013 възможност да я видят имаха и българските фермери. Сеялката вече е закупена от големият агробизнесмен от Търговище Божидар Митов. А всички знаем, че той е човек, който купува само най-доброто от най-доброто.
„Трета година работим със сеялката на Horsch Pronto DC. 16 000 дка есенници засяваме с една машина”, - споделя Хамза Чакър от Кубрат
Каква по-добра реклама за една техника има от доволните клиенти. На щанда на Horsch на Агра 2013 разговаряме с Петя Дайнова, представител на фирма Horsch за България, за да науча каква е тайната на този успех на марката в България.
h-3- Госпожо Дайнова, какво видяха тази година българските фермери на щанда на Horsch на Агра?
- На първо място това е сеялката за точна сеитба Maestro 24 SW – 24 редова с 9 000 л обем на бункера за тор и семана.
Няколко са особеностите които отличават патентованата редова сеялка Maestro на HORSCH от всички досега познати на пазара марки.
Универсална - Maestro чрез точното деление на семената е подходяща за царевица, соя, слънчоглед,  захарно цвекло и рапица.
Висока скорост на сеитба до 15 км/ч - при познатите  досега сеялки за точна сеитба обичайната скорост за прецизно полагане на семената варира между 7 и 9 км/ч. По-високи скорости биха довели до пропуски или натрупване на семена - т.е. до неравномерно разпределяне на семената в почвата, а оттам до по-ниски  резултати. При Maestro високата скорост не пречи на прецизността на сеитба благодарение на: единствена по рода си патентована дозираща система и изключително малкия патентован дозиращ апарат. Дозиращата система се базира върху напълно нов дозиращ диск. Той няма отвори а е назъбен. Заедно с новите чистачи се постигат много добри резултати при разделяне на семената при честота от 0 до 30 Херца. 30 Херца отговарят на 15 км/ч скорост на движение при обичайно  90 000 царевични семена на хектар. Решаващо за тези резултати е плавното преминаване на семената от въртеливо в линейно движение в зоната на сеитба. Така няма центробежни сили в изсяващия ботуш. Тази изключително голяма точност е независима от оборотите (честотата) на дозиращия диск и се контролира от датчици.
Презентираме я на Агра, вече е продадена на големия фермер Божидар Митов.
Друга машина, която фермерите видяха, макар и продавана през годините, но никога не е била излагана на панаир в България, това е претоварващото ни ремарке Titan 34 UW, което също е уникално. Благодарение на бункер с вместимост от 34 куб.м времето на престой в края на полето и сложните маневри са спомен от миналото. Обемът на бункера на претоварващото ремарке отговаря на капацитета на един камион, който се зарежда наведнъж. Новата конструкция на хидравлично сгъваемия разтоварващ шнек (ø 600 мм) е с капацитет 18 тона в минута, което прави гигантските 1 000 тона на час! Така 34 куб.м се претоварват само за 90 секунди. Серийно Titan 34 UW е оборудван с телескопична ос. Тя изтегля всяко колело с 30 см навън. Така ширината на ремаркето се увеличава и става от 2,95 на 3,56 м. С това стабилността става по голяма, а притъпкването на почвата се намалява поради факта, че ремаркето не влиза в следата на трактора. Следващ фактор за щадене на почвата са големите гуми (900/60 R 32). Няма аналог от други производители. С този капацитет ремаркетата на конкурентните марки са с две и три оси. Една изключително иновативна машина.
Останалите машини, които демонстрираме са вече добре познатата сеялката Pronto DC, мултифункционалната машина Tiger 4 MT, която е едновременно дискова брана с диаметър на диска 680 мм и тежък стърнищен култиватор, за нарязване на тежките растителни остатъци, като например царевичните и  дълбоко разрохкване на почвата до 35 см. За нея смятам, че също ще стане хит сред българските земеделци. Тази година имаме вече много добри сделки за нея. Продадохме много машини с голяма ширина. Joker 6 RT е също една много добра дискова брана, в чийто качества земеделците ще се убеждават те първа. С една дума на щанда сме събрали каймакът от машините, предназначени за българските условия.
- Знаем, че марката Horsch печели все по-добри пазарни позиции в България. Бихте ли споделили няколко цифри за това как приключи за вас 2012 година и какво ново да очакваме през настоящата година?
- Ще започна с малко статистиката. Съществува ежегодна вътрешнофирмена статистика, в която участват няколко водещи европейски производители на прикачна техника. Там те посочват броя на продадените машини в отделните държави. В раздела за комбинирани сеялки за сля та сеитба и тежки култиватори ние имаме 43 % дял за 2012, като за сравнине с предходната година той бе 27%. За разлика от нас при колегите от Румъния  се забелязва значителен ръст при дисковите брани. Ето това ще е предизвикателството и за нас през 2013 – да увеличим броя на продаваните дискови брани с марката Horsch. За целта от тази година пуснахме на пазара два модела къси дискови брани – едната с диаметър на дисковете до 520 мм за фино надробяване на растителните остатъци и провокация на плевелите, която виждате на щанда и втори вид с диаметър на диска 620 мм за нарязване на тежки растителни остатъци и обработка на почвата до 20 см.
Машините на Horsch, които идват в България, и в крайна сметка това е моята функция като представител на компанията, са внимателно подбрани. От голямата гама машини, които произвежда Horsch, сме избрали онези, които са подходящи за нашите почвени и климатични условия.
- Планирате ли презентации на машините през тази година?
- Не планираме големи демонстрации, където като на един подиум се показват машините, а демонстрации в полето на клиента. Конкретната машина се кара при клиента, той я пуска да работи в своите полета. Вижда, че може да работи и след това продължава към сделка.
В Западна Европа този род демонстрации са традиция. Големите изложения са големи изложения. Там всички машини са красиви, но именно в полето се доказват качествата на една машина. Още повече, че всеки терен е различен сам по себе си. Една и съща машина работи при различните условия по различен начин. Това е пътя, защото днес вече няма лоши машини, има по-добри машини. Работата на представителя във всяка една държава е да бъде при клиента и много правилно да го съветва коя точно машина е за него.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 11 Март 2013 12:07

Международни котировки

Прогнозите за рекордния добив от пшеница в Украйна притесняват зърнопроизводителите в региона

И през изминалите седем дни (28.02.- 06.03.13 г.) борсовите и експортните котировки на основните зърнени култури в Европа и САЩ се движеха предимно в низходяща посока. Трайното подобрение на агрометеоролигичните условия в Щатите беше основен фактор за понижение на цените на пшеницата и царевицата в Чикаго. В рамките на седмичния период меката червена зимна пшеница поевтиня на борсата  с 12 долара – до $248,50/т, а  цената на мартенския контракт царевица в Чикаго се понижи от $283/т до $279/т. Поскъпването на долара и влошените показатели в етаноловата индустрия допринесоха за слаб тон на развитие на  американския пазар.


Рязкото понижение на цените на пшеницата в САЩ оказа депресиращо влияние върху европейските котировки, тъй като съвпадна с оповестяването на новите високи прогнозни данни за производството на пшеница в черноморския регион.
Европейските търговци и производители коментират най-вече актуализираните цифри за Украйна. От украинското министерство на аграрната политика информират, че благодарение на добрите агрометеорологични условия пролетната сеитба в страната стартира почти с един месец по-рано, а   посевите на основните зимни зърнени култури са в добро състояние.
Тези дни украинската аналитична агенция UkrAgroConsult увеличи оценката си за добив от зърнени храни в Украйна през 2013 г. с 1,2 млн.т, в сравнение с февруарската прогноза – до 53,14 млн.т (46 млн. т – 2012 г.) , а това  е рекорден обем за страната от 1991 г. насам. Важно е да се отбележи, че увеличението на производството идва от рязкото увеличение на добива на пшеница – 20,96 млн.т, в сравнение с 14,18 млн.т -  2012 г. 


Високите прогнозни числа определено оказаха депресиращо влияние върху пазара в ЕС, но по-опитните търговци са на мнение, че през близките седмици едва ли може да се очаква рязко понижение  на  цените на хлебното зърно в Западна, Централна Европа и страните от Черноморския регион, редвид ниското равнище на преходните запаси.  Освен това министерството на аграрната политика на Украйна оповести, че разрешава само 500 хил. тона износ на пшеница до края на текущия сезон (до 30 юни 2013 г.).
На 6 март мартенският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище около EUR241/т, в сравнение с EUR248-250/т на 28.02.-1.03.13 г. (EUR216/т – 6.0312 г.). С 5-6 евро поевтиня френското мелничарско зърно и на експортния пазар – до EUR244/т FOB Руан (EUR219/т – 6.0312 г.). Експортната цена на френската царевица обаче остана непроменена – EUR237/т FOB Бордо (EUR210/т – 6.03.13.).
Борсата в Будапеща  на  7.02.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $281/т ($285/т – 28.02.13 г.); царевица - $267/т ($272/т) и фуражен ечемик - $278/т ($283/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес
Вторник, 26 Февруари 2013 11:20

Horsch - Maestro на сеитбата и торенето

Прецизните сеялки на компанията стават все по-популярни в Европа

Това налага Maestro да отговорят на изискванията за сеитба на широка гама земеделски култури – царевица, слънчогледи, цвекло.
Работната ширина варира от 6 до 18 метра, вече се предлага и 24-редова версия. Тя е снабдена с бункер с вместимост 7 000 литра.
По-малките сеялки от серията Maestro имат бункер с вместимост 2 800 литра за тора и 75 литра за семена на всяка засяваща секция. Работното налягане върху дисковете е с внушителните 300 кг, а сеялката е в състояние да работи прецизно при скорост до 15 км/час.
12-редовата сеялка Maestro е една от най-продаваните машини във Великобритания за 2012 година. За агрегатиране тя изисква трактор с мощност 100 к.с.
Profi

Публикувана в Агротехника

За да подготвим почвената смес за сеитба на разсад, трябва предварително да я обеззаразим. Това е с цел да унищожим опасните причинители на бактериални и гъбни болести, като сечене, кореново гниене, фузариум и др., които се намират в почвата.
За обеззаразяване на торо-почвената смес съществуват различни начини, като не всички са приложими в домашни условия. Ще разгледаме някой от най-използваните, а вие сами ще прецените кои да приложите.
Нагряване при висока температура
Почвената смес се насипва върху хартия за печене в метален съд и се слага в гореща фурна. Така се унищожават всички неприятели и причинители на болести и почвата остава стерилна. Но заедно с тях се унищожават и полезните микроорганизми и хранителни вещества в нея, изгаря голяма част и от хумуса.
Пропарване на почвата с пара
Това е най-щадящият и достъпен начин в домашни условия, който използват много любители градинари. Необходимо е да вземем кивгир или едро метално сито, на дъното на което се поставя марля. След това напълваме кофата с вряла вода, но до мястото, което няма да допира поставеният съд с почва. Поставяме ситото на отвора на кофата и насипваме в него не много дебел слой от почвата. След това покриваме кофата с капак и оставяме пропарването на почвата да продължи 40-50 минути. Недостатъкът на този начин е, че еднократно можем да се обработи не много голямо количество почвена смеска.
Заливане на почвата с вряла вода
Този начин е аналогичен на предходния, но действа по-слабо, защото врялата вода може да пропари само повърхностния слой почва.
Обеззаразяване с калиев перманганат
За тази процедура са необходими 5 грама калиев перманганат за 10 литра вода (количеството може да е по-малко, като се спазва концентрацията). Първо калиевият перманганат се разтваря в по-малко вода, след което се добавя останалото количество.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 15 от 15

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта