Сортовете малини наречени ремонтантни (Люлин, Виламет, Септември и др.) се отличават от останалите по това, че могат да плододават както веднъж, така и два пъти в годината – пролетно-лятна и лятно-есенна реколта. Този процес се направлява от приложените два вида есенни резитби:

. първата е както при обикновените сортове – прореждане и отстраняване;

. втората резитба е изрязване на всички издънки до основа.

Изрязване на всички издънки

Тази резитба се прилага, когато се цели получаването на една реколта (лятно-есенна), но по-обилна. В този случай след плододаване наесен се изрязват всички надземни части на растенията на височина 5 см от почвената повърхност. През пролетта ще израснат нови стъбла. Между тях ще има и слаби, които тогава ще трябва да се проредят. Така при ремонтантните сортове се получава не двугодишен, а едногодишен цикъл на плододаване.

При този вид отглеждане всяка година храстите се оздравяват. Няма натрупване на болести и неприятели. През зимата няма измръзване на стъблата защото просто ги няма. Работата е по-лесна и удобна.

Възможно е на ремонтантните сортове да се прави резитба, както при обикновените малини. Едногодишното стъбло даже и да е плододавало, няма да изсъхне. След като презимува ще се развие и отново ще плододава. През това време ще се развият и другите стъбла и те ще плододават. През есента те ще дадат допълнителен добив. Ще се получат два добива, и периода с пресни плодове от малини ще се удължи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Има няколко причини, които налагат резитба на иглолистните дървета и храсти. Ще посочим най-често срещаните от тях.

  • С цел да се задържи растежа на дървото до определена височина

Без подрязване, растението ще достигне тази височина, която е заложена биологично в неговата природа. Например, един 20-годишен бор може да расте до 6 м. Ако неговият растеж се контролира чрез резитба, дървото може да бъде задържано в рамките на 2-2,5 м.

  • С цел да се подчертаете външния вид на растението

Младите клонки понякога придават на храстите и дърветата рехав, разпилян и некомпактен вид, така че те трябва да бъдат отстранени.

  • В случай, че се цели придаване определена форма на храста или дървото

Тя може да бъде нещо съвсем просто - куб, пирамида или конус, или може да бъде сложно и странно. Майсторите градинари придават на храсти и дървета различни форми - фигурите на животни, хора или друг причудлив вид.

  • Когато се търси промяна в разстоянието между клоните

При правилна резитба може да се постигне по-плътна и компактна корона или да се добави декоративен елемент към растението.

  • Когато растенията имат болни, счупени или сухи клони

Те трябва да бъдат задължително отстранени, за да не доведат до пълно загиване на растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Резитбата на зелено е коригираща предшестващата резитба. Тя се прилага когато:

- липсва завръз поради лошо опрашване или окапване на плодовете;

- като средство за прореждане на плодовете;

- за проветряване и просветляване вътрешността на короната.

Лятната резитба се състои в отстраняване на зелено на цели леторасти, на излишни връхни части на съкратените през зимната резитба клончета или на преждевременни леторасти по продължителите на скелетните клони или на полускелетните разклонения.

Отстраняват се всички лакомци, които са се развили на неподходящи места и не могат да бъдат използвани за попълване на скелета. При лакомци, израснали на подходящи места, се налага да се приложи лятно превиване. Това е извънредно важна и полезна операция, тъй като благоприятства развитието на водача и на продължителите на скелетните клони. По този начин се ускорява формирането и се съкращава времето, необходимо за окончателното изграждане на скелета.

Ако на изрязаните на 3-4 пъпки клончета при зимната резитба на слабо растящите ябълкови и крушови дървета от долните две пъпки се развият дълги "дървесни" леторасти вместо очакваните къси плодни клончета, извършва се лятна резитба на най-долното леторастче, като то се пензира на 5-6 листа. Може да се постъпи и по друг начин. Долните два леторасти се съкращават близо до основата, а горните се пензират на 5-6 листа.

При прасковата се премахва дървесната част над заместителите при неродилите смесени клончета или след като е обран плодът. По този начин заместителите се хранят по-добре и се засилват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимната резитба на овощните дръвчета се прави, когато дръвчетата са във фаза покой. Със затопляне на времето повечето овощни видове вече реагираха и според района в които се намират, и според сортовете, са в различно фенологично развитие. Но масово в момента всички видове цъфтят, като фазите на цъфтежа са различни – начало, масов и пълен цъфтеж, според вида и надморската височина, на кояо се намират.

При набъбване на пъпките – резитбата се спира.

Тези от вас, които по различни причини не са успели да изрежат дръвчетата си, съветваме да отстранят само болните и счупени клонки, като задължително намажат по-големите рани с блажна боя или латекс.

През вегетацията ще имате възможност чрез зелени резитби да направите корекция, като отстранявате излишните леторасти, които сгъстяват короната и пречат за достъпа на светлина.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След периода на плододаване, дърветата преминават в период на застаряване. Когато тяхното жизнено и фитосанитарно състояние е видимо добро, те могат да се подмладят чрез подмладяваща резитба.

Старите дървета – на възраст 18-20 и повече години се режат по-силно, за да се предизвика мощен, подмладяващ растеж на дървото. Централният клон (ако има водач) се съкращава над странично разклонение, изрязват се отделни стари скелетни клони, прилага се силно съкращаване на многогодишна дървесина. При подмладяващата резитба височината на короната може да се снижи във височина с 1,5 метра и повече. Премахват се и част от старите плодни образувания.

Преди резитбата за подмладяване, короната на дървото се преглежда внимателно, за да се прецени състоянието на отделните скелетни клони и разклонения. Скелетните клони и разклонения се подрязват много силно – премахва се ½ или повече от тяхната дължина. В резултат на силната резитба се провокира силен растеж на голям брой леторасти, в това число и т.нар. лакомци. Повечето от тях се отстраняват, като се оставят само тези, които са подходящи за формиране на новата корона. За 2-3 години от младата дървесина се изгражда нов скелет и дърветата ще плододават още 5-7, а при добри грижи и повече години.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата за плододаване започва да се прилага от периода на встъпване в плододаване на овощния вид до биологичното му застаряване и намаляване на растежа и плододаването. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване тя започва още по-време на формирането, както е при прасковата.

Основната задача на резитбата за плододаване е всяка година да се осигурява достатъчно количество обрастваща дървесина, от която да се получава редовно и оптимално количество плод.

И все пак, в какво се състои резитбата за плододаване? След 4-5-та година дръвчетата започват да плододават.

Преди започване на резитбата за плододаване, любителят овощар трябва да знае, какви ще бъдат последиците от силата на резитбата:

. При силна резитба, ще има голям прираст, но малко плодове. С други думи, дървото ще бъде мощно, но слабо плодоносещо.

. При слаба резитба, може да се получат обилно количество плодове, но те ще бъдат дребни, а скелетът на дървото слаб и лошо формиран.

Затова трябва да не бъдем максималисти, а да търсим оптималнатарезитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 03 Март 2019 17:05

Зимна резитба на розата

Резитбата при розите е два вида – зимна и лятна.Зимната резитба се нарича така, но всъщност се прави рано напролет, когато премине опасността от ниски температури. Зимната или основна резитба може да бъде дълга, средна и къса в зависимост от групата, към която принадлежи сорта.

Високостъблените рози наречени още влечащи или пълзящи изискват дълга резитба, коята се състои в почистване на слабите, болните и недоразвитите клони.Короната се прорежда, като се оставят по-добре развитите клони и тези, които оформят желаната форма.

Храстовидните рози се нуждаят от средна резитба, като на летораст се оставят по 5-6 пъпки, като слабите клонки се отстраняват изцяло, а се оставят 4-5 добре развити и здрави клонки.

Последната група рози към коята спадат повечето отглеждани у нас са т.н. чайно-хибридните рози и изискват къса резитба. Те цъфтят през целия вегетационен период върху клонки от първи, втори и трети ред. Цветовете са единични, едри и на дълги дръжки. Но за да бъдат такива изискват къса резитба, т.е. в зависимост от силата на растението се оставят от 4 до 8 добре развити основни клонки, които се режат на две пъпки, а всички слаби клонки, които сгъстяват короната се премахват изцяло.

Лятната резитба при розите се състои в отстраняване на прецъфтелите цветове, като се прави по-ниско от дръжката на цвета, до по-силна, добре развита пазвена пъпка, коята да даде нов летораст със цвят.

Основно правило при резитбата на всички групи рози е винаги да се реже на външна пъпка за да не се сгъстява храста и ножицата ви да е добре наострена и стегната.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Малко преди края на зимата настъпва подходящия срок за резитба на овощните дръвчета и различни ягодоплодни храсти. Точно това е времето, защото дръвчетата, макар и преминали през дълбокия покой, все още са в състояние на принудителен покой. Процесите на пробуждане и развитие все още не са настъпили и можем да ги режем, без да им причиним щети. С тази овощарска практика трябва да приключим веднага, щом започнве набъбването на пъпките. В табличката са посечени оптималните месеци, през които различните овощни видове могат да се режат.

 

ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА РЕЗИТБА НА ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА И ХРАСТИ

 

 

 

ОВОЩЕН ВИД

МЕСЕЦИ

I II III IV V VI VII VIII IV
ябълка   Х Х         Х  
круша   Х Х         Х  
слива   Х Х            
вишна   Х Х            
малина             Х Х  
къпина     Х Х          
Цариградско грозде     Х           Х
Френско грозде     Х           Х
лозя     Х       Х Х  

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След встъпване в плододаване успоредно с резитбата за просветляване на короните се прилага и ежегодна резитбаза обновяване на плододаващата дървесина и за поддържане на растежа. Резитбата за плододаване обикновено започва след 3-та година и трябва да се съобразява с особеностите в растежа и плододаването на отделните сортове. В зависимост от начина на растеж и характера на плододаването си ябълковите сортове може да се подредят в четири основни групи. При сортовете от типа «спър» плододаването е предимно върху къси 2-3-годишни клонки, което означава, че едногодишната дървесина не бива да се отстранява до достигне на тази възраст. При прилагането на неправилна резитба спъровите сортове, както и ренетите, много лесно преминават към алтернативно плододаване (през година). При третата група сортове, тази на Златната превъзходна, може да се извършва и по-силна резитба, понеже дърветата плододават върху едногодишни леторасти. Четвъртата група - на Грени смит, плододаването е предимно в периферните части на короната и пак е върху едногодишна дървесина. Широко разпространения сорт Златна превъзходна образува прирасти от почти всички пъпки, но се развиват главно къси клончета, завършващи с цветни пъпки. Характерно за сорта Джонатан е интензивното плододаване на едногодишна дървесина. Джонаголд формира увиснали плододаващи клонки, а цветовете се образуват на къси и дълги клончета. Специфичното за тези сортове е залагането на плодни пъпки и върху едногодишни дървесни клончета. По-силно прореждане на плододаващата дървесина е необходимо в годините, в които са заложени прекалено много цветни пъпки, с чието изхранване дървото трудно би се справило. Преди да се започне резитбата дървото трябва да се огледа щателно, да се направи преценка на гъстотата и сила на развитие на едногодишният прираст във връхната и основната част на короната, и едва след това да се пристъпи към прореждане и подмладяване на плододаващата дървесина. Необходимо е резитбата на   торбестите клонки, които са разклонени да се извършва така, че да остават по три плодни пъпки. Резитба на поединично разположените непосредствено върху осите къси клонки не се прави, докато на средно дългите (12-15 см) плодни клонки се извършва съкращаване, в случаите, в които от по-ниско разположените им пъпки са израснали къси клонки. Дългите плодни клонки с по-силен растеж (над 15 см) се съкращават над три пъпки. Прекалено силно растящите дървесни клонки и лакомците се премахват, при условие, че не е необходимо да се направи замяна на засъхващи разклонения. В случай, че е нужно гарниране с плододаваща дървесина се извършва съкращавана над пръстен. Умерено растящите дървесни клонки се прореждат, като се спазва условието за техния наклон или се прави съкращаване над пръстен, над една или две - три пъпк в зависимост от растежната сила на сорта. С тези резитбени операции се цели умерен брой плодни пъпки с преобладаване на по-младата плододаваща дървесина.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Известно е, че ябълката е овощен вид, който не може да бъде отглеждан успешно без резитба. Плодове с най-високо качество се получават основно от по-младата плододаваща дървесина (до тригодишна възраст). Поради тази причина са необходими редовни ежегодни резитби за обновяване на плододаващата дървесина - чрез резитбата се извършва прореждане или пълно премахване на по-старата плододаваща дървесина. Без прилагането на резитба както в млада възраст, така и през плододаващия период, дърветата започват да дават плодове относително по-рано, но сгъстяват прекомерно короните си, а плодовете са дребни и недостатъчно оцветени. Такива дървета лесно преминават към нередовно (алтернативно) плододаване. Влошения светлинен режим води до бързо отслабване на растежа и плодните клонки във вътрешните части на короната засъхват по-рано, в резултат на което скелетните клони се оголват, а растежът и плододаването се изнасят по периферните части на короната. По този начин отглеждането на такива дървета става икономически неизгодно. Ако резитбата за формиране не се извърши през първите три години по-нататък ще трябва да се реже много дървесина, а количеството на набраните плодове ще бъде малко.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 21