Няма да има значими щети за реколтите от поройните дъждове.

Напоследък спекулативният натиск отвъд Океана (Чикаго) върху цените в ЕС започна да намалява. Според водещите европейски експерти и представителите на търговските среди, в момента ценовата конюнктура  на зърнените пазари в Евросъюза се определя главно от положението на Стария континент.  През по-голямата част на май времето в повечето страни основни производителки на зърно в Евросъюза беше благоприятно за развитието на новата реколта. На 30 май цените на мелничарската пшеница в Париж спаднаха до EUR202/т, но поройните валежи и наводненията в Западна и Централна Европа предизвикаха  висока вълна от спекулативни покупки, която за момент издигна котировките до EUR210/т. Паничeските настроения обаче не продължиха дълго, тъй като авторитетни европейски агроспециалсти оповестиха становище, че негативният ефект от валежите за реколтата от пшеница в ЕС ще бъде по-скоро минимален. Междувременно  последва и бързото завръщане на слънчево и топло време в основните райони на зърнопроизводство в ЕС и преди всичко във Франция и Германия.  В четвъртък се поднови навигацията  по  Рейн.  Настъпи бързо успокояване на европейските пазари, като на преден план отново излязоха високите очаквания  за производството на пшеница в ЕС и страните от черноморския регион.
На 31 май Световният съвет по зърното прогнозира, че добива от пшеница в ЕС през 2013/14 г. ще нарасне с 8 млн. т, в сравнение с 2012/13 г. – до 138,2 млн.т.  Новите реколти в Русия и Украйна се оценяват съответна на 52,0 млн. т и 20,0 млн.т, в сравнение с 38,7 млн. т и 15,8 млн.т произведени през настоящата стопанска година.
В крайна сметка борсата в Париж изцяло  заличи спекулативния ценови аванс, като на 6 юни отвори на ръвнището от 29 май – EUR 204,50/т.
Негативните ценови нагласи на пазара в ЕС потвърждават и първите редовни котировки на пшеницата от новата реколта, които са значимо по-ниски от спот цените.  Така например, френска мелничарска пшеница (11-12,5% протеин 220 Хагберг) от новата реколта в момента се предлага по EUR 204-206/т на база СРТ Руан за доставка юли-август, като в същото време старата реколта върви по EUR 220-222/т за спот товарене през юни. Същата тенденция виждаме и на експортния пазар. Котировките на пшеницата за товарене през юни се колебаят около EUR 234-236/т (EUR 243-245/т на 15 май), а позициите от новата реколта се котират по  EUR220/т FOB за  товарене юли- август.
Подобно на пшеницата и цената на европейската царевица на борсата в Париж  за кратко се изкачи до спекулативния си месечен връх от EUR 230/т, но търговията на 6 юни стартира при драстично по-ниски нива – около EUR 218/т за доставка през август. На 5 юни спот котировките на френската царевица на експортния пазара ерозираха до EUR 228-230/т FOB Бордо, в сравнение с EUR 236-238/т FOB на 30 май – 1 юни.  Прогнозата за  добива от царевица в ЕС през 2013/14 г. засега остава много благоприятна  - 66,3 млн.т, с 11,5 млн.т повече в сравнение с 2012/13 г.
Борсата в Будапеща  на  5.06.13 г.  приключи както следва : хлебна пшеница м. VIII - $229/т ($231/т – 29.05.13 г.); фуражна пшеница м. VIII -  $219/т ($223/т); царевица м. VII - $255/т ($256/т) и фуражен ечемик м. VIII - $223/т ($223/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

През изминалите седем дни (16-22 май) цените на пшеницата на международните и най-вече на европейските пазари продължиха да се плъзгат надолу.
Депресиращо влияние върху цените оказа най-вече климатичния фактор – падналите валежи в страдащите от продължителна липса на дъжд райони на Украйна, Австралия и пшеничния пояс на САЩ. Експертите акцентират и върху благоприятните агрометеорологични условия в повечето страни основни производителки на пшеница в Западна и Централна Европа. Намалението на напрежението на пазара за американска царевица  също допринесе за по-слабия тон в развитието на цените на пшеницата на Стария континент. Както вече коментирахме в предишните ни обзори вследствие на поройните дъждове в Средния Запад сеитбата на фуражно зърно в САЩ застрашаващо се забави и в търговските среди започнаха да циркулират упорити слухове за ревизиране на прогнозите за рекордна реколта. Американските фермери обаче успяха да обърнат ситуацията в своя полза. След спирането на валежите те изкараха цялата модерна техника на полето и в рамките само на 5-7 слънчеви дни изцяло компенсираха най-голямото от 30 години насам изоставане от нормалния за сезона график като засяха с царевица  площи адекватни по територия на няколко малки европейски държави.
На 21-22 май ноемврийският контракт  мелничарска пшеница се търгуваше  на борсата  в Париж  по EUR 202-206/т, в сравнение с EUR 210-212/т в края на първата половина на май. Стремително надолу пикираха и цените на хлебното зърно на физическия пазар в Западна и Централна Европа. В рамките само на една седмица цената на френска мелничарска пшеница докарана до Руан спадна с 8-10 евро – до 225-226/т СРТ. С 12-15 евро през същия период ерозираха и изкупните цени на хлебната пшеница на германския пазар, като на 22 май купувачите предлагаха за пшеница „В” качество (мин. 12 % протеин, 225 Хегберг) средно около EUR 226/т СРТ Хамбург, в сравнение с EUR 240-242/т на 14-15 май. На експортния пазар цената на френското мелничарско зърно ерозира от EUR243/т до EUR237/т FOB Руан, а на германското (В качество) – от EUR252-257/т до EUR241-250/т FOB Балтийско пристанище.
Борсата в Будапеща на 22.07.13 г. приключи както следва: хлебна пшеница м. VIII - $234/т ($237/т – 15.05.13 г.); фуражна пшеница м. VIII - $227/т ($230/т); царевица м. VII - $260/т ($257/т) и фуражен ечемик м. VIII - $228/т ($237/т).
Водещи европейски анализатори са категорични, че напоследък зърнените пазари в Евросъюза до голяма степен се освободиха от диктата на Чикаго и развитието им се определя от ситуацията в черноморския регион, където се очертават високи добиви и агресивен износ. Разбира се става въпрос преди всичко за Русия и Украйна. Съгласно актуализираните прогнозни данни през 2013/14 г. производството на пшеница в Русия ще възлезе на 55-59 млн. т, в сравнение с 38 млн. т през 2012/13 г. Украинската реколта от пшеница в момента се оценява на 22-23 млн. т в сравнение с 15,8 млн. т, ожънати през м.г.
Въпреки тези много оптимистични прогнози, смятаме, че през близките дни цените на пшеницата в Европа ще се стабилизират, тъй като руски агроспециалисти алармират за завръщането на сух и горещ атмосферен фронт в зърнарските региони на Южна Русия, основни доставчици на пшеница за износ.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Това каза в писмо до „Гласът на фермера” селекционерът проф. д-р Иван Панайотов във връзка с английската програма 20/20

След публикацията в „Гласът на фермера” за селекционната програма в Англия целяща през 2020 година получаване на 20 т пшеница от хектар, получихме писмо от един от най-добрите селекционери на пшеница в България - проф., д-р Иван Панайотов.
„В няколко броя на в. „Гласът на фермера” бяха отпечатани материали за разработките на английски генетици и селекционери за създаване на пшеница с потенциал на добива 2000 кг/дка. Това е възможно, засега, само чрез използване на растителни форми от вида Тритикум тургидум или вече получени линии с този или сходни видови в CIMMYT- Мексико. По-труден и бавен е методът на отдалечена хибридизация с по-отдалечени видове, родственици на пшеницата, като пирей, елимус и др. видове и родове. Искам да отбележа, че в една от българските програми за селекция на пшеницата, изготвена през 1985 год., е отбелязан потенциален добив от 1500 кг/дка. Това, за условията на България, при 530-560 литра валежи на кв.м. годишно, е голямо постижение, което все още не е постигнато. Естествено е, за условията на Англия, при годишен валеж над 800 литра на кв.м., добивите да бъдат по-високи. Ще отбележа също, че засега рекордният добив от пшеница при поливни условия е 1820 кг/дка.
С този кратък увод искам да отбележа, че българската селекция на пшеницата не е далече от получаване на подобни резултати, засега все още при опитни условия. Убеден съм, че в близко бъдеще, вероятно до 2020 год. ще бъдат създадени сортове с подобен добивен потенциал. Разбира се, не подценявам усилията на учените от други страни, но през последните 50 години българската селекция е показала мисъл и постижения в селекцията на пшеницата от най-висока класа. В тази връзка представих и резултатите от новият сорт Нове, който е една стъпка към постигане на бъдещите високодобивни сортове.”

Публикувана в Растениевъдство

Цените на хлебното и  фуражно зърно падат

Игор ВАЛЕНТОВИЧ
В Европа и САЩ с голямо напрежение очакваха публикуването на доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) с първата подробна прогноза за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2013/14 г. Участниците в зърнената търговия преди всичко искаха да знаят дали ще бъдат потвърдени оптимистичните разчети на Световния съвет по зърното и Informa Economics за значимо увеличение на производството на хлебно и фуражно зърно през новия сезон. В последните дни и дори часове преди оповестяване на доклада (19 часа българско време на 10 май) в търговските среди започнаха да доминират настроения за по-консервативни (по-песимистични) прогнози, предвид влошените агрометеорологични условия в САЩ, Австралия, Украйна и Южна Русия. Най-голямо безпокойство предизвикваше ситуацията в царевичния пояс на САЩ, където заради обилните валежи сеитбената кампания драстично изостана от нормалния за сезона график.
Опасенията обаче се оказаха напразни. И този път USDA успя да изненада пазара като повечето прогнозни данни се оказаха с негативен за цените знак. На 10 май USDA прогнозира рекорден добив от царевица в Щатите и в световен мащаб – 359 млн. т и 966 млн.т съответно, в сравнение с 274 млн.т и 857 млн.т – 2012/13 г. Експерти акцентират и върху очертаващия се нов рекорд в производството на фуражната култура в Украйна - 26 млн.т, в сравнение с 20,9 млн.т през 2012/13 г.
Глобалното производство на пшеница през 2013/14 г. според USDA също ще е на нов исторически връх от 701 млн.т, което с 46 млн. т превишава резултата на настоящия сезон. Основният фактор за ръст на световното производство са увеличените добиви от пшеница в ЕС, Русия, Украйна и Казахстан – 138,8 млн. т; 56 млн. т; 22 млн. т и 15 млн. т съответно, в сравнение с 132,0 млн. т; 37,7 млн. т; 15,8 млн. т и 9,8 млн. т, реколтирани през 2012/13 г.
За разлика от предходния сезон през 2013/14 година се очертава превишаване на производството на пшеница и царевица над потреблението, което е обективна предпоставка за натрупването на по-големи преходни запаси и понижение на цените на световния пазар.
Блогоприятните перспективи за производството, поскъпването на щатската валута и прогнозите за подобрение на агрометеорологичните условия в САЩ, Русия и Украйна оказаха депресиращо влияние върху котировките в ЕС. В рамките на изминалите седем дни (9 -15 май) френска мелничарска пшеница поевтиня на експортния пазар с 7 евро – от EUR251/т до EUR243/т FOB Руан, а фобните котировки на царевицата в Бродо паднаха от EUR223/т на EUR220/т. За справка, през същия период на м.г. пшеница се предлагаше за износ от Руан по EUR216/т, а котировките на царевицата в Бордо гравитираха към EUR210/т.
Борсата в Будапеща на 15.07.13 г. приключи както следва: хлебна пшеница м. VIII - $237/т ($250/т – 8.05.13 г.); фуражна пшеница м. VIII - $230/т ($237/т); царевица м. VII - $257/т ($268/т) и фуражен ечемик м. VIII - $237/т ($239/т).
След дългия празничен период подновиха работа зърнените пазари в Русия и Украйна, като ценовата динамика там остана низходяща. Средна изкупна цена на мелничарска пшеница 12,5% протеин на украинския пазара в момента се движи малко под $280/т EXW, а в Южна Русия до $290- 309 за тон (около $225/т и $235/т съответно към 15.05.12 г.).

Публикувана в Бизнес

Прогноза на агробизнесмена Теодор Иванов:

- В едно Ваше интервю казвате, че последните три години са били много благоприятни за зърното и добавяте, че това се случва веднъж на 50 години и съветвате вашите колеги да бъдат особено внимателни. Можете ли по-детайлно да развиете тези ваши мисли?
- Наистина българските зърнопроизводители се радваха на добро стечение на обстоятелствата – добра реколта и същевременно добри цени на зърното за последните три стопански години. Това се дължеше на факта, че невиждани суши засегнаха първо Русия, а миналата година и САЩ - две страни основни производители и износители на зърно. САЩ отбелязват, че такава суша не са имали за последните 80 години. Аржентина също пострада от сушата и реколтата от царевица беше драстично понижена.
Нашите фермери трябва да бъдат предпазливи в очакванията си, защото при багоприятни условия тази година цените могат чувствително да се коригират и понижат. Прогнозите на някои анализатори сочат, че в четвъртото тримесечие на тази година може да има спад до 30 долара за тон за пшеницата.

- Няма съмнение, че доходите на фермера зависят от получените производствени резултати, но в същото време изключително важно значение играе и пазарната ситуация. Може ли да се очаква още тази година цените на пшеницата и другите зърнени култури в Черноморския басейн да паднат съществено, след като се очаква в Русия и Украйна да предложат повече на пазара – между 27 и 40 млн. тона зърно, според различни оценки?
- Очакваната реколта на пшеница в Русия и Украйна е с около 25 млн. тона повече за тази стопанска тодина. Разбира се, при условие, че засушаването при тях не продължи. В някои райони при тях не е имало валежи от близо месец. Цената на пшеницата в Черноморския басейн, а оттам и на българската пшеница се диктува от цените на тези две страни. Обичайно тя е по-ниска от цената й в Западна Европа с между 10 и 20 долара за тон.
- Една предполагаема лоша година на фермерите няма ли да понижи катастрофално даваните от тях ренти и съответно да доведе до падане на цените на земеделската земя? Като лоша година се има предвид слаба реколта и по-ниски цени.
Най-малко такава ситуация би охладила страстта и склонноста на някои фермери да предлагат неразумно високи ренти и висока цена на придобиваната земя. Очаква се това лято да се финализира и новата ОСП за европейския съюз до 2020 год. Както се знае, предстои да се въведе таван на субсидиите. Моите очаквания са, че някои производители биха редуцирали площите си, заради предстоящото орязване. Това би довело до допълнително задържане, а в някои райони на страната и понижение на рентите и респективно цената на земята.
- Можете ли да направите някаква прогноза за развитието на пазара на зърното в близките години? Исторически погледнато като че ли по-често са „лошите години”. Но пък в земеделието навлиза нова техника, нови препарати и семена. Расте търсенето на хранителни продукти, но пък и климатът глобално се променя. Вие като голям земеделски производител и един от водещите износители на зърно, бихте ли дали Вашата прогноза за развитието на този така капризен пазар?
- Зърнопроизводството е висококонкурентно и нашите фермери трябва да са в състояние да приемат предизвикателствата. Трябва да се усвояват нови практики, да се осъвременява техниката, подобряване на сортовата структура. Добри примери са опитите да се намаляват броя на обработките, да се въвежда техника по- икономична по отношение на горивата, сортове с по-висока продуктивност.
Като положителни за зърнопроизводството тенденции могат да се посочат: нарастващото потребление на храни в световен мащаб – дължащо се на увеличението на населението, повишаване на доходите, а оттам и потреблението на повече храни в страни като Китай, Индия; изпозването на повече зърно в индустрията – биоетанол, биодизел. В дългосрочен план виждам тези фактори като подкрепящи производството на зърно и храни като цяло.

Публикувана в Интервюта

Превъзхожда по добив наши и чужди еталонни сортове.

През 2012 г. беше изведен опит със сорт Нове и френският сорт Ренан в Тракийската част на Република Турция с цел внедряване на сорта там. Опитът беше изведен в два пункта и резултатите са следните:
Nove-tab01При равни качествени показатели, а Ренан се  препоръчва като качествена пшеница, от сорт Нове е получен значително по-висок добив. От изпитаните 20 сорта, представени от известните селекционни фирми, сорт Нове се нарежда на 1-во място, което веднага предизвика интереса на местните зърнопроизводители.
Същата тенденция за изява на продуктивността при сорт Нове в сравнение  със стандартния сорт Енола е установена в опитите, изведени в пунктовете на ИАСАС през 2010 и 2011 год. Обобщени, данните са следните:Nove-tab02
Като допълнение могат да бъдат прибавени добивите от сорт Нове, получени през 2010 г. в пункт Огняново – 1058 кг/дк и в пункт Чепинци – 1087 кг/дка.  През 2011 г. в пункта Селановци от Нове е получен добив 845 кг/дка при 794 кг/дка от Енола;  в пункта Бръшлен  съответно  804 кг/дка от Нове и 762 кг/дка от Енола; в пункт Бургас – 668 кг/дка от Нове и 536 кг/дка от Енола.
С много добро състояние на опитите са характерни пунктовете в Раднево и Института – Ген.Тошево и добивите там от сорт Нове са високи и приблизително близки по стойност, което потвърждава стабилността на сорта:
За 2010 г. в Раднево -  720 кг/дка; в Ген. Тошево  - 714 кг/дка;
За 2011 г. в Раднево - 658 кг/дка; в Ген. Тошево - 745 кг/дка;
Сорт Нове притежава отлична студоустойчивост. След замразяване в камери в ДЗИ – Ген. Тошево данните за живите растения (%) от сортовете Нове и Енола са следните:
Nove-tab03Тези данни показват, че дори при сурови и безснежни зими при сорт Нове няма да има сериозни повреди от студ. Освен това сортът има отлични компенсаторни възможности чрез пролетна братимост и продуктивност на класа. Затова, при семепроизводни посеви, препоръчителната посевна норма е по-ниска с 50 семена на кв.м - 450 броя.
Сорт Нове притежава  висока до отлична  устойчивост спрямо основните болести по пшеницата, особено към брашнеста мана и листна/кафява ръжда. Освен това този сорт има способността да формира високия си добив при по-ниски азотни норми, от порядъка на 12-14 кг/дка чист азот. В сравнение с другите сортове Нове се представя като икономично-ефективен, с по-малко вложение се получава по-добър резултат.
Изложените резултати  за сорт НОВЕ дават възможност на българските производители на пшеница да имат представа къде се намира националната ни селекция и да предпочетат използването на този сорт в производството си. Накратко, сорт Нове е високопродуктивен, стабилен, ефективен и с много добро качество на зърното, което е предпоставка за широкото му разпространение в България и в други, сходни по климат, страни.

Публикувана в Растениевъдство

Отличното състояние на пшениците е повод за оптимистични очаквания.

В цялата страна  пшениците са в отлично състояние, но това не означава,  че реализацията ще бъде  отлична. Условията за развитието на есенниците досега бяха много благоприятни, като забравим  трудната сеитба през сухата есен на 2012 година. Валежите са достатъчни  като зимен запас, над 300 л/кв.м, което означава  почвено запасяване над 2 м дълбочина. От изследванията  на проф. Христо Коеджиков за кореновата система на пшеницата е известно, че  корените достигат  2-2,5 м дълбочина и общата   дължина на кореновите разклонения, с кореновите власинки, достига 100 км. Можем да си представим каква мощна система осигурява  растежа и състоянието на растението. А кореновата система е фабриката на растението, там се  преработват и синтезират  хранителните съединения  за растежа, вкл. и за образуване на зърното. В момента посевите са много плътни, образувани са над 1000 братя на кв.м, като  до  образуване на  нормален клас ще достигнат 70% от тях. Първоначалните фази за образуване на класа протекоха при благоприятни условия – хладно и  влажно време,  като наблюденията показват  формиране на 18-20 -22 класчета в класа. Това е превъзходно  образуване на класа, предпоставка за  добива. Но този добив трябва да се запази, за да се реализира.
В резултат на  обилните валежи  в някои посе ви се наблюдава общо пожълтяване на посева и отпадане на долните листни етажи. Освен   голямата влажност причина за това е недостатъчен азот в сега обитавания коренов слой почва. Обикновено след 5 до 7 дни това пожълтяване  изчезва. За да се подпомогне растението особено при наличие на подобно пожълтяване е препоръчително да се извърши третиране с листен тор със съдържание на повече микроелементи, вкл. и азот. Това третиране трябва да се направи в комбинация с фунгицид  във фаза преди изкласяване, преди поява на класа. Това от една страна, ще  предпази  посева от много  възможни  епифитотии на болести и от друга, ще подпомогне растението в хранителния му режим. Известно е, че предпазното действие  на системните фунгициди е с продължителност около 30 дни, така че  растението ще бъде предпазено до момента на  восъчна и пълна зрелост. Развитието на житната дървеница и нейните паразитиращи неприятели непрекъснато трябва да бъде следено, за да се предпази посева от този опасен неприятел. Според моите частични наблюдения хладното и влажно време попречи на нормалното развитие на дървеницата, а успоредно с нея, но малко по-късно, се развиват и  нейните  неприятели, които паразитират яйцата й. Прилагането на инсектицид е крайна мярка, която трябва да се приложи само при наличие  на праг на вредност. Все пак трябва да мислим и за баланса в природата, вкл. и за пчелите. Накратко, трябва да  направим  третиране с комбинацията фунгицид и обогатен листен тор за предпазване на посева от задаващите се болести. При благоприятно стечение  на природните условия, предпазване  и подпомагане на посева и сухо време  след пълната зрелост и по време на жътвата, можем  да очакваме с голяма сигурност добро и високо качество на зърното.
Българската пшеница  и сортовете, създадени от националната ни селекция се  характеризират с отлично качество и приспособимост към рязко променящите се условия на климата. Те притежават стабилна генетическа устойчивост към комплекс от стресови фактори, тъй като са селекционирани при тези условия. Качеството  на българската пшеница  е силната страна на нашето зърнено производство и в съчетание с  продуктивните възможности  на създадените тук сортове  дава  благоприятната възможност да се устои  на силната конкуренция в зърнения пазар, която се очертава през тази година.

Проф. Иван ПАНАЙОТОВ, д.с.н., Опитна станция по земеделие – Дунав, клон в с. Царевец, общ. Свищов

Публикувана в Растениевъдство

През изминалите седем дни (18-24.04) ценовата динамика на международните зърнени пазари беше низходяща. Плъзгането на цените на пшеницата и царевицата надолу започна на борсата в Чикаго, но бързо се прехвърли  на Стария континент. Депресиращо влияние върху фючърсния и физическия пазар оказа подобрението на агрометеорологичната ситуация в Щатите и в основните страни производителки на хлебно и фуражно зърно на Стария континент, а също така и информациите за изненадващо големи площи засети с пшеница в Канада.
В рамките на седмичния период цената на пшеницата в Чикаго се понижи с 5 долара (до $254/т), а на борсата в Париж мелничарското зърно поевтиня с 7 евро – до EUR239,75 за тон за доставка през май. Стремително надолу се плъзнаха и котировките на физическия пазар в Евросъюза. На 24-25 април търговците и преработвателите предлагаха за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) докарана до складовете в  Руан   EUR231-233/т, а на експортния пазар зърното с това качество се търгуваше по  EUR243/т FOB, в сравнение с EUR241/т СРТ Руан  и EUR251/т FOB Руан на 17 април.
Силен натиск върху европейските котировки оказаха актуализираните прогнози за производството на пшеница в Русия и Украйна през 2013/14 г. Горната летва в оценките за бъдещата руска реколта беше качена до 57-59 млн. т в сравнение с 54-55 млн. т, очаквани  в средата на март (38 млн.т – 2012/13 г.). Прогнозите за добива от пшеница в Украйна през 2013/14 г. в момента се движат в границите 20-21 млн. т, в сравнение с 19,5-20,0 млн. т през март и 14,2-14,7 млн. т  ожънати през 2012/13 г.
 На 24 април генералният директор на Украинската аграрна конфедерация Сергей Стоянов оповести, че в хода на заседанието на специалната правителствена  комисия е било взето решение за премахване на всички ограничения върху износа на пшеница от Украйна. Стоянов коментира, че възможностите на Украйна да засили износа през близките седмици са доста ограничени предвид високите изкупни цени на вътрешния пазар ($275-285/т). Все пак тиражирането на информациите за вдигане на експортната бариера безспорно оказва допълнителен натиск върху житните котировки в Европа.
Слабият тон на развитие е характерен и за пазара на фуражното зърно в ЕС и в региона. Котировките на царевицата на борсата в Париж през изминалите седем дни паднаха с 5 евро – до EUR216/т за доставка през м. юни след като  водещите  анализатори коригираха оценките си за добива от царевица в ЕС във възходяща посока.
Според Департамента за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ (USDA) реколта от царевица в ЕС през 2012/13 г. ще възлезе на 56,1 млн. т, което е с 1,4 млн. т (над 3%) повече отколкото се очакваше само допреди един месец. По-високите данни идват от по-добрият в сравнение с предварителните очаквания добив от царевица в  Унгария и рекордния  резултат за полските фермери - 4,0 млн. т в сравнение с 3,6 млн.т очаквани допреди един месец и 2,9 млн.т реколтирани през 2011/12 г. Прогнозите за 2013/14 г. предвиждат ръст на производството на царевица в ЕС с 14-16 на сто, спрямо неблагоприятната 2012/13 г. – до 64,3-66 млн.т.
Борсата в Будапеща на 24.04.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $296/т ($305/т – 17.04.13 г.); фуражна пшеница - $291т ($300/т); царевица - $254/т ($269/т) и фуражен ечемик - $265/т ($276/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Украйна рекордно увеличава площите за маслодайни култури.

Ситуацията на международните зърнени пазари и през изминалите седем дни  (11-17.04) остана все така напрегната и  динамична. Голямото разминаване в прогнозните данни за състоянието на глобалния зърнен баланс, засиленото влияние на климатичния фактор и нервните колебания на глобалната финансова конюнктура бяха основните причини за голямата ценова амплитуда на зърнените пазари в САЩ и на Стария континент.
Неблагоприятните агрометеорологични условия в Европа и САЩ, а също така и раздвижването на експортния фронт провокираха възстановяването на котировките в Чикаго и Париж в началото на разглеждания период.  На 12 април цената на майския контракт пшеница на борсата в Париж се изкачи до четиримесечния си връх от EUR250/т, но на 17 април борсата затвори на EUR247 за тон. ( EUR212/т – 17.04.12 г.). Експортният пазар за европейско хлебно зърно следваше динамиката на фючърсите. На 12 април цената на френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) се покачи до EUR259/т FOB Руан (EUR254/т -10.04.13 г.), но към 18 април котировките ерозираха до EUR251-251/т FOB (EUR219/т – 17.0412 г.)
За разлика от пшеницата за царевицата беше характерен слаб тон на развитие практически през целия период. През миналата седмица анализаторите коригираха оценките си за добива от царевица в ЕС във възходяща посока. Според USDA европейската реколта през 2012/13 г. ще възлезе на 56,1 млн.т, което е с 1,4 млн. т (над 3%) повече отколкото се очакваше само допреди един месец. По-високият резултат идва от рекордните добиви в Полша и по-добрия от предварителните очаквания резултат в Унгария. На 17 април юнският контракт царевица се търгуваше в Париж по EUR 220-221/т, в сравнение с EUR 223/т на 10.04.13 г. и EUR 215/т на 17.04.12 г. Експортните котировки на царевицата на база FOB Бордо в момента се колебаят около EUR223-225/т в сравнение с EUR230/т на 10.04.13 г. и EUR218/т – 17.0412 г.
Борсата в Будапеща  на  17.04.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница  -  $305/т ($300/т – 10.04.13 г.); фуражна пшеница - $300/т ($287/т); царевица - $269/т ($268/т) и фуражен ечемик - $276/т ($272/т).
Анализаторите очакват стабилизиране на цените на пшеницата в ЕС през близките дни, тъй като агрометеорологичните условия в САЩ остават неблагоприятни, а напоследък се заговори и за суша в източната част на австралийския континент. По-дългосрочните ценови прогнози обаче остават категорично низходящи най-вече предвид очакваните добри реколти в черноморския регион.
Понижение на цените се очертава и в сектора за маслодайните култури и растителни масла. Тези дни, по време на представителен международен форум в гр. Одеса, украинските експерти информираха за рекордно увеличение на площите с маслодайни култури в страната – с 10 на сто в сравнение с 2012 г. Според разчетите на местните агроспециалисти благодарение на разширението на площите и по-високите средни добиви, общото производство на маслодайни семена в Украйна  през 2013 г. ще нарасне с 18 на сто, спрямо предходния сезон – до 14,5 млн.т.  Прогнозата за размера на слънчогледовата реколта е увеличена от 9,3-9,5 млн. т до 9,8 млн.т, а това е с 1,1-1,3 млн.т повече в сравнение с текущия сезон.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Голямо влияние на посевите със слънчоглед оказва правилният избор на предшественици. Добри се явяват зимните житни и пролетните житни култури, които използват преимуществено влагата от повърхностния почвен хоризонт, рано освобождават полето и осигуряват ефективно потискане на плевелната растителност в системата на основната обработка на почвата. Не лош предшественик е царевицата, отглеждана за силаж и зелено хранене. При отглеждане на царевицата за зърно се създават трудности с растителните остатъци, които усложняват както основната обработка, така и последващите обработки при брануване и култивиране на посева със слънчоглед.
Не се препоръчат в качеството на предшественици на слънчогледа грах, соя, фасул, рапица, захарно и кръмно цвекло и моркови, които се нападат от склеротинията. По научни данни, слънчогледът поразен от склеротиния при монокултура е 18,1%, след соя – 15,9%, след захарно цвекло – 11,4%, след житни култури – 5,2%.
Предшественикът подпомага очистването на почвата от вредни организми. Така в процеса на жизнената си дейност, растенията на пшеницата и царевицата отделят в почвата вещества, които провокират прорастването на патогените в отсъствие на растения-гостоприемници, което довежда до тяхното загиване. Патогените най-интензивно прорастват в присъствието на различни коренови остатъци от различни растения, в т. ч. и устойчивите. Прораствайки близо до кореновата система на пшеницата, ечемика и царевицата, заразените с инфекция семена загиват и при дълъг период на сеитбообръщение на почвата, практически я очистват от тези паразити. В производството понякога се практикува отглеждането на слънчоглед и царевица в смесени посеви за зелено. Ако такива посеви се прибират във фаза преди образуването на репродуктивни органи, в почвата не се натрупва зараза.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта