Новини на часа

Производството на храни с означение „Планински продукт“ ще бъде насърчавано чрез схеми за качество

Сряда, 07 Юли 2021 18:16
Производството на храни с означение „Планински продукт“ ще бъде насърчавано чрез прилагането на схеми за качество, предвидени в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев пред фермери на среща, инициирана от община Троян. По думите му, подпомагането създава възможност за местните производители да повишат имиджа на своите продукти, осигурява достъп до нови пазари и позволява повишаване на цените на реализация на регистрираните с означението продукти. „Целта на подкрепата е популяризиране и разширяване маркетинга на тези храни“, отбеляза земеделският заместник-министър. По време на срещата, заместник-министър Събев обясни на земеделските производители, че всички…

До 15 юли кандидатите по мярка 10 и мярка 11 доказват, че насажденията им са в период на плододаване

Сряда, 07 Юли 2021 17:46
До 15 юли 2021 г. кандидатите, заявили за подпомагане нови площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза или избрали да стартират нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ с дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайни насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“ от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да предоставят оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Оценката трябва да съдържа номерата на заявените за подпомагане по съответната…

С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Вторник, 06 Юли 2021 17:38
С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Чрез допълнителните средства ще осигури възможност за разглеждане на проекти предложения, получили на предварителна оценка между 66 и 69 точки. По този начин ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия, което ще осигури устойчивост и оптимизиране на икономическите връзки с производителите на суровини. Това ще позволи по-лесното преодоляване на някои неблагоприятни тенденции, пропуснати ползи, неизползвани резерви за повишаване на добавената стойност, както и увеличаване на заетостта в…

Еднодневните договори набират популярност

Вторник, 06 Юли 2021 08:10
Наемането на работници в земеделието с еднодневни трудови договори се увеличава. Това показват данни на Областната инспекция по труда в Пазарджик. Това е регионът, от който през 2015 година започнаха протестите срещу тази форма за узаконяване на сезонната работа в земеделието, смятано дотогава за един от най-рисковите сектори за "сива икономика". Регионът, от който дойдоха разумните предложения за промени, така че член 114а от Кодекса на труда да стане от неизпълним удобен за агропредприемачите. Регионът, чиито представители постигнаха тези промени с много преговори на най-високо ниво - до ръководството на Министерството на труда и социалната политика и до Парламента. Така…

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта