Статии с етикет: царевица

На Portfolio Farm 2021 в Равно поле земеделците видяха отличния ефект от приложените торове на компанията

Агр. Петър Кръстев
Една от най-отговорните задачи в технологичния процес – храненето на културите на демоопита Portfolio Farm 2021 в с. Равно поле, Софийско, екипът на CortevaTM Agriscience e поверил на продуктите на дългогодишния си партньор –„Екофол“. Земеделците, които присъстваха на събитието, бяха запознати подробно с приложената програма за хранене на царевицата и слънчогледа от Линчо Енджов.
На демополето фирма „Екофол“, чийто предмет на дейност е оптимално и комплексно хранене на културите, е приложила пълната технология за хранене на царевицата и слънчогледа – почвени и листни торови. Освен листни торове с биостимулиращо действие от няколко години фирмата предлага на земеделските производители и почвени торове. Те са в сферата на по-високотехнологичния сегмент, като имат защита от загуба, информира земеделците г-н Енджов.
Почвените торове на „Екофол“ имат специална защита срещу загуби
В демонстрационния опит в Равно поле от почвените торове на „Екофол“ са приложени 2 продукта. Единият NPK 10-20-10 е със сяра по технология PhosActive. Другият продукт е DURASOL NCode DUAL MAX, съдържащ 46% амиден азот, който също е със защита от загуби. NPK е приложен и при двете култури, като при царевицата продуктът е внесен площно преди сеитбата в доза 25 кг/дка. Само при царевицата като второ подхранване в малко по-късна фаза заедно с окопаването в реда е внесен DURASOL NCode DUAL MAX.
Защо е избран NPK 10-20-10 по иновативната технология Фосактив
Фосактив е технология, специално създадена, за да не се блокира фосфорът в почвата. Елементът фосфор е много критичен при кисели и при силно алкални почви - блокира се и не може да бъде усвоен. Йоните на фосфора са отрицателни и се свързват с металните положителни йони, което води до фиксиране на елемента и невъзможност за неговото усвояване. Технологията Фосактив позволява фосфорът да остане достъпен за растенията в почвата и да се усвои напълно.
Защо е избран DURASOL NCode DUAL MAX- защитен азот с продължително действие
Защото е приложена специална технология, която предпазва азота от изпаряване и от отмиване в почвата. Той е изключително подходящ продукт, защото азотът е наличен и достъпен за растението до 60 дни от приложението. Земеделците се убедиха на място, че въпреки екстремните условия това лято – продължителна суша и високи температури, царевичните растения в демоопита в Равно поле бяха с много добра физиологична активност. Имат добри заложени кочани, фотосинтезират, има отток на асимилати в кочаните на царевицата. Всичко това доказва високата ефективност на продуктите, които „Екофол“ е заложил в програмата за хранене.
Амино Експерт Импулс – мощен продукт с подхранващо и биостимулиращо действие
От листните продукти при царевицата е използван Амино Експерт Импулс „Екофол“ – добре познат на пазара, работещ продукт. Внесен е в доза 200 мл/дка. При третирането към него е прибавен и Хеласол Цинк в доза 100 мл/дка. Линчо Енджов обясни, че продуктът е внесен превантивно, тъй като царевицата е цинколюбива и се нуждае да бъде запасена в необходимата фаза. При слънчогледа също е приложен Амино Експерт Импулс в доза 200 мл/дка. В по-късна фаза – бутонизоция, е приложен продуктът на „Екофол“ Хеласол Бор.
Амино Експерт Импулс помага на растенията да компенсират изоставането в развитието си
Линчо Енджов аргументира решението за включване на Амино Експерт Импулс в програмата за хранене и при двете култури: „Тази година сеитбите в региона закъсняха, тъй като пролетта беше доста влажна, почвата трудно изсъхна. По тази причина и посевите от царевица и слънчоглед се развиха по-късно. За тази цел ние избрахме продукт, който да помогне на растенията да компенсират изоставането в развитието си. Имаше и големи температурни амплитуди. Амино Експерт Импулс подпомогна растенията в преминаването на фазите по-най-добрия начин, за натрупване на необходимите хранителни асимилати и за изява на заложения им добивен потенциал“.
Цинкът има важно значение при царевицата
Цинкът участва във всички физиологични процеси при царевицата. Той е един от основните елементи за обмена на фосфора и азота при царевицата, затова препоръката на специалиста е да не се спестява неговото внасяне. Погрешно е схващането, че за да се внесе цинк, растенията трябва да проявят симптоми на цинков глад. Ако вече се види дефицит – щетата върху добива е нанесена. Не трябва да се върви след проблема, а да се работи превантивно. Фазата за внасяне Хеласол Цинк при царевицата е 4-ти – 6-и лист, когато нуждите на растението от този елемент е най-голяма.
Още за продуктите на „Екофол“ четете в следващите репортажни материали.

Публикувана в Растениевъдство

С продуктите на компанията царицата на полето е напълно защитена от плевели и неприятели

Агр. Петър Кръстев
На демонстрационното поле Portfolio Farm 2021 в Равно поле, Софийско, специалистите на компанията са приложили цялостна програма за опазване на царевицата и слънчогледа от плевели и неприятели. Продуктите, с които са третирани опитните парцели с царевица, бяха представени от Евгени Йорданов – развойна дейност ПРЗ в Corteva Agriscience™.
ПринципалTM Плюс– трикомпонентен хербицид за смесено заплевеляване
Принципал™ Плюс е ефикасен срещу всички икономически важни житни и широколистни плевели. Активните вещества, съдържащи се в него, са никосулфурон, римсулфурон и дикамба. Специалистът изрично уточни, че заради съдържанието на дикамба, използването на продукта е ограничено до фаза 6-и лист на царевицата. Ефектът от приложението на хербицида беше ясно видим – опитните парцели с царевица бяха напълно чисти от плевели.
АригоTM ВГ – с по-широк прозорец на приложение
Продуктът на Corteva Agrisciencе™, който дава възможност за по-гъвкаво справяне със смесено заплевеляване в царевица, е Ариго. Поради това, че в него няма дикамба, той може да се използва до 8-и лист на царевицата. Активното вещество в него – мезотрион, позволява безопасното му използването до по-късна фаза на културата. Мезотрионът има и допълнително почвено действие, което до голяма степен решава проблема с вторичното заплевеляване.
Богата гама от хербициди, селективни към царевица
Corteva Agriscience™ има набор от продукти срещу плевели при царевица– Виктус® ОД, Кабадекс™ Екстра, Старане™ Голд, а от миналата година и Дерби® Супер 1. Последният е добре познат на земеделците, тъй като успешно го прилагат в житни култури. Регистрацията му и в царевица от миналата година улеснява максимално борбата с житните плевели.
Прилепителят Виволт® 90 осигурява максимален ефект
Тъй като хербицидите ПринципалTM Плюс и АригоTM са с ВГ формулация, задължително се прилагат съвместно с прилепителя на CortevaTM Agrisciencе – Виволт® 90. При гранулираните препарати винаги се използва прилепител, препоръча специалистът.
N-Лок™ – продукт, който запазва инвестицията в азотно торене
От няколко години Corteva Agrisciencе™ вече внедрява в практиката продукта N-Лок™. Той предотвратява денитрификацията на азота – изпаряването и отмиването му в по-долните почвени слоеве. Многобройните опити доказват, че този продукт винаги се отплаща и предпазва от загуби инвестицията в азотни торове, подчерта Евгени Йорданов.
N-Лок е продукт за земеделци с високо ниво на агротехпника, които търсят максимума от своите полета. Освен при царевицата, той има изключително високи резултати и при третиране на пшеница, като намалява загубите, а растението усвоява максимално внесения азот.
IMG 0867ЛумипозаTM 625 ФС – инсектицид за третиране на семена
Със забраната на неоникотиноидите на пазара от няколко години се чувства остра нужда от инсектициди за обеззаразяване на семената срещу почвени неприятели. От една година продуктът Лумипоза™ 625 ФС на Corteva Agrisciencе™ е интегриран в рапица. Добрата новина е, че той вече има регистрация и в царевица. Инсектицидът е нов специално за третиране на семена, защото преди това е познат и прилаган за вегетационно третиране срещу неприятели при определени култури.
Лумипоза е насочен главно за борба с телените червеи, които представляват все по-сериозен проблем при царевицата, видовете нощенки, царевични мухи от род „Гамиоза“. Не на последно място инсектицидът е ефикасен и срещу неприятеля диабротика, който вече създава сериозна популация на много места у нас. Досега се смятяше, че той представлява опасност само при монокултурно отглеждане на царевица, но миналата година е бил наблюдаван в Сливенско на поле, на което от 6 години не е отглеждана царевица. Ларвата уврежда семената, редуцира растенията и намалява добива. Лумипоза™ 625 ФС е ефикасен и срещу сив царевичен хоботник до определена фаза: 6-и лист на царевицата. Догодина ще има хибриди царевица, третирани с Лумипоза.
Ефективната растителна защита в царевица с продукти на Corteva Agrisciencе™ убеди земеделските производители, че вече имат успешни решения на най-сериозните проблеми при отглеждане на културата.

Публикувана в Растениевъдство

Запазената марка Pioneer® на компанията непрекъснато подобрява и обновява генетиката на културата

Агр. Петър Кръстев
Всички сме свидетели на необичайните условия тази година: дълга, хладна и влажна пролет, последвана от сухо и горещо лято. В тези неблагоприятни и стресови климатични условия фирма Corteva AgriscienceTM показа как се развиват и какъв е потенциалът на царевичните хибриди, които предлагат на нашите земеделци. Това стана в поле, стопанисвано от „Агротератерм“ ООД, с. Равно поле, където беше локализирано демонстрационното поле Portfolio Farm 2021 на една от най-иновативните компании в бранша. За събитието ви информирахме в предишния брой на „Гласът на земеделеца“. Сега ще ви предложа повече подробности за това, което земеделците от региона видяха на полската демонстрация.
Основният организатор на събитието Снежана Проданова – регионален агроном на Corteva Agriscience за Югозападна България, започна презентацията с включените в опитните парцели царевични хибриди. Тя отдели специално внимание на добилите голяма популярност хибриди от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®. Ето и част от кратките им характеристики.
Р8834–ФАО 310
Най-ранният хибрид от AQUAmax® предложенията на Corteva Agriscience. Формира кочан от 16 реда, има бърз старт и винаги дава стабилни резултати. По потенциал за добив Р8834 се изравнява с хибриди в края на група 300 по ФАО. Неслучайно през тази година той е най-продаваният хибрид царевица не само за Софийско, но и за цяла България.
Р 9300 - ФАО 360
Това е хибрид от новата селекция на Pioneer®. Реализира високи добиви. Има по-къс кочан, но с повече редове в кочана. Р9300 много добре се справя с болестите по кочана при царевицата въпреки, че при тази култура, те често са пренебрегвани. Толерантен е към съпрофитните гъби, които се появяват в края на вегетацията на царевицата. Подходящ е за поливни условия на отглеждане. Невена Иванова – регионален мениджър на компанията, допълни, че Р9300 е позициониран като №1 във Франция по добив в група 300 по ФАО. Една от положителните характеристики на новата селекция хибриди от Optimum® AQUAmax® е много тънката и малка какалашка, с много едро зърно. Това е една от причините за високия им добивен потенциал.
Р9241 е еталон в продуктовата линия Optimum® AQUAmax®
Това е хибрида на първо място по продажби в Европа и съответно най-отглеждания хибрид в Европа 2015, 2017 и 2020 г. Хибрид с много добра устойчивост на суша. Той има мощен старт и се развива много бързо в началните фази, бързо навлиза във формиране на зърното и млечна зрялост. Отличава се с много бързо развитие през цялата вегетация.
Р9610 – ново предложение
Р9610 е в продажба у нас от тази година. Един впечатляващ хибрид със свото развитие в началото на вегетацията. За него е характерно мощно и добре облистено растение. Хибридът залага 14-16 реда в кочана с доста едро зърното и е от тип flexy кочан. При добри условия, той се развива нормално, но когато условията се влошат, спира развитието си и отново го възобновява, ако получи храна и вода.
IMG 0955Р9415 –ФАО 380
Р9415 е изключително интензивен хибрид – усвоява всяко зрънце тор и го връща на стопанина под формата на добив, според образното описание на Снежана Проданова. Има бърз старт, но се развива по-бавно след изметляване и изсвиляване и по-бавно налива зърното. Ако в този момент има късен дъжд, той успява да компенсира и да даде висок добив. Ненадминат е по-добив от средноранните хибриди. Друга характерна особеност на Р9415 е много бързото отдаване на влагата.
Р9889 –хибрид, изпитван за втора година в България
Р9889 е направил силно впечатление при изведените опитни локации в цялата страна миналата година. Добивът от него е бил 1440 кг/дка от това поле. Има изключително широки листа, много добър хабитус, мощно растение с мощна коренова система и едро широко зърно. При него няма абортиране на зърната от върха на кочана. Група по ФАО 420. Р9889 е нова селекция и ново предложение за земеделците. Много бързо отдава влагата след физиологична зрялост.
Р9903 – 430 по ФАО и Р0023 – 450 по ФАО
Р9903 и Р0023 имат общи родителски линии. Разликата между тях е, че първият залага повече редове в кочана, а при втория кочанът е по-дълъг. Р9903 е много добре познат и харесван хибрид от земеделците, сподели г-жа Проданова.
Характерно за Р0023 е, че като достигне до физиологична зрялост, много бързо отдава влагата си, въпреки че е 450 по ФАО. По този показател се равнява на ранните хибриди царевица от продуктовата линия. Хибрид е с изключителни добивни възможности при поливни условия
Р0216 и заместникът му Р0217
Последни в редицата с опитни парцели от хибридите царевица Optimum® AQUAmax® бяха Р0216 – по-познат и наложен хибрид, група 480 по ФАО, и неговият заместник – Р0217 –490 по ФАО. Р0216 се предлага и в групата на силажните царевици, докато Р0217 не се отличава с такъв хабитус и е главно за производство на зърно.

 

Публикувана в Растениевъдство

Специалистите на компанията представиха пред земеделци от района перспективна високодобивна селекция от царевични и слънчогледови хибриди с търговска марка Pioneer®

Агр. Петър Кръстев
с. Равно поле, Софийско
За 4-та поредна година Corteva Agriscience™ представи елитната си генетика с търговска марка Pioneer® при царевица и слънчоглед на открит ден PORTFOLIO FARM 2021 в Софийското поле. Традиционно, демонстрационният участък беше разположен в поле, стопанисвано от фирма „Агротератерм“ ООД, с. Равно поле. Проектът е реализиран с безрезервната подкрепа на управителя на фирмата Веско Николов заедно с регионалния агроном на Corteva за Югозападна България Снежана Проданова. Високият професионализъм и прецизността на изпълнителите си е казала думата, защото, въпреки тежките климатични условия, заложените в опитните парцели царевични и слънчогледови хибриди са успели да развият положителните качествата, които притежават. Партньор на Corteva Agriscience в изпълнението на PORTFOLIO FARM 2021 е фирма „Екофол“, която осигурява и прилага конкретни програми за почвено и листно хранене на растенията.
Веселин Петков, мениджър продажби на Corteva Agriscience, и всички регионални мениджъри на компанията – Невена Иванова за Северозападна и Централна България, Гергана Михайлова за Южна България и Нено Ненов за Североизточна България присъстваха на събитието. Присъстваха и регионални агрономи на компанията от различни части на страната. Към събитието в Равно поле интерес бяха проявили над 80 земеделски производители и специалисти от района на Софийското поле.
Трудна година, изпълнена с много предизвикателства
Снежана Проданова описа пред земеделската аудитория условията, съпътствали реализирането на опитния участък. Полето е с класическа обработка, започваща с есенна дълбока оран. Сеитбата на хибридите в опита е извършена сравнително късно – на 19 май 2021, което е резултат от климатичните условия, непозволяващи преди това работа в полето. Царевицата и слънчогледът са засети в един ден с една и съща сеитбена норма – 6800 бройки семена на декар, с изключение на специален опит с различни гъстоти при царевицата. Сеитбата е протекла при ниски температури и висока влажност, което е довело до шарено поникването на посевите.
Снежана Проданова отбеляза и още една съществена разлика в климатичните условия на тази година. В предшестващите години до провеждането на PORTFOLIO FARM винаги е имало над 200 литра дъжд на кв. м. В настоящата година картината е различна – до 25 август са паднали 160 л/м2, като последният дъжд е бил в началото на юли – около 50 л/м2. От 25 август до края на месеца, по време на Открития ден, са паднали 85 литра дъжд, но за съжаление, придружени и с градушка.
Corteva4 2 siteЦаревични и слънчогледови хибриди от всички технологични линии
В опита край Равно поле са представени 21 хибрида царевица от различни групи по ФАО – конвенционални и от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия. Място са намерили и 18 хибрида слънчоглед, в които също има представители от всички известни досега технологични линии – Експрес® толерантни, нови предложения при Clearfield® Plus технологията, 5 конвенционални хибрида, от които 2 линолови, един високоолеинов и два шарен слънчоглед за храна на птици.
В опитните парцели с царевица е заложен и специален опит от три хибрида от три различни групи по зрелост – ФАО 260, ФАО 340 и ФАО 440 в три различни гъстоти. Този опит е много ценен за земеделците, защото показва как влияе гъстотата на сеитба върху добивния потенциал на растенията при различни климатични условия.
Как различните хибриди царевица и слънчоглед на Corteva Agriscience са се представили тази година и как са понесли засушаването и стреса от високите температури ще ви запознаем в поредица от репортажи.

Публикувана в Растениевъдство

Портфолиото на компанията за следващия сезон е резултат от прецизен подбор на най-доброто от над 500 хибрида

Агр. Петър Кръстев
На демонстрационното поле в с. Вълчитрън, Плевенско, земеделци от Централна Северна и Северозападна България се запознаха в реални условия със селекцията на Lidea при културата царевица. Всички бяха впечатлени от доброто състояние на хибридите, въпреки екстрeмно високите температури в края на юли.
Екипът на Lidea е подбрал най-добрите от над 500-те царевични хибрида, с които разполага обединената компания между Еуралис и Косад Семанс. В годините, когато са били самостоятелни, и двете компании са разработили уникални технологични линии, които Lidea вече предлага съвместно. Специалистите на компанията бяха направили прецизен подбор и в демонстрационното поле във Вълчитрън бяха засети само тези хибриди, които си заслужава да бъдат видени от земеделците и да се отглеждат в България.
Царевичните хибриди бяха представени на земеделците от Дилян Савов – регионален търговски мениджър на Lidea за Западна България.
Валежите са били неравномерно разпределени във времето
Най-напред специалистът даде кратка информация за история на полето. Тъй като метеорологичните условия не са позволявали влизане в полето, сеитбата е била малко закъсняла – в края на април т.г. От сеитбата до края на юли, когато се състоя презентацията на полето, бяха паднали 300 литра дъжд, но това количество не е било равномерно разпределено. Валежите са престанали в края на юни и в момента на презентацията от месец и 10 дни не бе валял дъжд, т.е. след големите количества дъжд бяха последвали засушаване и високи температури. Дилян Савов поясни, че екипът на Lidea е искал да покаже какво се случва с хибридите на компанията в тези условия. Земеделската аудитория бе впечатлена от факта, че въпреки високите температури опрашването е било много добро и кочаните бяха озърнени до върха.
IMG 0653Lidea предлага ценни технологични линии Tropical Dent – хибриди с висока сухоустойчивост
Предвид настъпващите промени в климата, от 2013 година Еуралис семена, която понастоящем е част от Lidea, е разработвала царевични хибриди от познатата у нас линия Tropical Dent. Това са хибриди царевица, които са по-сухоустойчиви, подходящи за отглеждане при по-екстремни климатични ситуации. „Трудно е да се говори за сухоустойчива царевица, но това са хибриди, които до голяма степен запазват продуктивността си при засушаване и не дават голям дисбаланс в добива“, подчерта достойнствата на селекцията от тази линия Дилян Савов.
Roots Power – гаранция за стабилност на добива
Другата технологична линия на Lidea, наследена от Еуралис в сегмента царевица, включва т. нар. хибриди Roots Power. Селекцията при тези хибриди е целяла да създаде по-голяма и по-дълбока коренова система, с повече странични корени, за по-голяма устойчивост на суша и усвояване на наличната влага. Това е гаранция за стабилност на добива.

Duo Silo – по-добро усвояване на хранителните вещества от животните
Продуктовата линия на Lidea Duo Silo е разработена и внедрена по-рано от Косад Семанс. Предмет на селекцията тук са хибриди за силаж. Тази линия е комбинация от два различни хибрида царевица, които се сеят едновременно. Единият е с бързо разграждане на скорбялата, а другият – с бавно. С това съчетание се постига по-добро усвояване на хранителните вещества от животните и повишаване на млеконадоя. И още нещо важно за хибридите от Duo Silo – те подчертано подобряват здравния статус на животните.
Hi CORN – опрашване дори при трудни условия
Другата технологична линия на Lidea, наследена от Косад Семанс, е Hi Corn. Тя е предназначена за царевични хибриди за добив на зърно. В тази линия също има два хибрида, с близка вегетация,които се сеят едновременно със сеялката. Комбинациите се предлага в две групи по ранозрелост - 350 и 450 по ФАО. Технологията е създадена специално за условия като тазгодишните: продължително засушаването в периода на опрашването. При комбинацията от различните по зрелост хибриди, първо изметлява единият, който се опрашва за 5 – 8 дни. На 5-ия – 6-ия ден изметлява и вторият хибрид и тогава опрашването се удължава до около две седмици. „Затова миналата година при подобни екстремни условия имахме резултати с 400 кг/дка повече от Hi Corn в сравнение с други хибриди, когато са на едно и също поле“, подчерта специалистът. При нормална година тези хибриди дават нормален добив.
IMG 0660Възможност за избор на хибриди от различни групи по ФАО
Освен четирите технологични линии, представени от Lidea във Вълчитрън, земеделците видяха в демонстрационните парцели и хибриди от всички групи по ФАО. Присъстваха хибриди от най-ранните – 200 по ФАО, до 300, 400 и най-късните, които се използват предимно за силаж, но могат да се отглеждат и за зърно.
В средноранната група топхибриди на Lidea са ЕС Метод 380 по ФАО и ЕС Фаради 340 по ФАО. Специално внимание заслужава хибридът CS Григри, който е 280 по ФАО, но не отстъпва по добив от хибридите от средноранната до към среднокъсната група, предпочитани от земеделците. Но Григри е много подходящ вариант за втора култура за рано освободени полета от ечемик или рапица, препоръча на земеделците Дилян Савов. В средноранната група бяха представена още хибридите EC Хармониум ФАО 380 и CS Топкапи ФАО 390, от среднокъсните – CS Keрси ФАО 420 и ЕС Керала 420 по ФАО, а от късните – Берлиоз ФАО 530 и др. Експертът на Lidea посочи характерните особености на всеки хибрид и аргументирано обоснова препоръките за неговото отглеждане.
От всичко, което видяха и чуха земеделците при царевицата във Вълчитрън, разбраха, че с хибрите на Lidea производството им може да бъде успешно, дори при трудни климатични условия.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 12 Август 2021 16:20

Зелената сделка на Европа в действие

Зелената сделка на Европа влиза в действие и вече дава отражение върху себестойността на земеделското производство, което не е в полза нито на производители, нито на преработватели. Потърпевши са ирландските земеделци, отглеждащи царевица, които се оплакват от задълженията, които им вменява правителството. Досега единственият начин за получаване на добри добиви от царевица в Ирландия е бил, като културата е отглеждана под полиетиленово фолио. С решение на правителството да се премине към по-екологични материали производствените разходи се повишават с 50%.

В Ирландия фермерите са много недоволни от решението на правителството да произвеждат „по-зелена“ царевица, пише Ричард Халерон за Agriland. Според основателя на компанията за семена Maizetech Джон Фоли, решението на правителството да наложи използването на нов „компостируем“ почвопокривен филм с незабавен ефект ще увеличи разходите за отглеждане на царевица с 50%. В интервю за Agriland той казва: „Секторът не е получил предупреждение относно неотдавнашното решение на министъра на околната среда. Това има непосредствени последици за ирландското производство на царевица - всички с отрицателен знак." Фоли казва още, че на ирландските производители на царевица е трябвало да бъдат дадени поне две години поетапен преход, за да се снабдях с новия фолиращ почвата филм и да го тестват във фермите си. „Новият компостируем материал е изключително скъп и все още е относително неизвестен по отношение на влиянието си върху добива. Мисля, че за първи път френските производители са го използвали миналата година “, обяснява той, добавяйки, че макар длъжностните лица да казват, че разработват сортове за отглеждане на открито без филм, отглеждането под полиетиленово фолио е единственият вариант за добра реколта в момента. Фоли казва, че ирландското правителство трябва да предприеме незабавни действия за смекчаване на икономическото въздействие на новия компостируем филм върху отглеждането на ирландската царевица: „В крайна сметка всичко е свързано с разходите. Ако не бъдат предприети мерки за смекчаване, производителите на царевица ще очакват 50% увеличение на разходите за отглеждане през следващата година. Една подходяща стъпка, която правителството може да предприеме е премахването на нетния ДДС (данък върху добавената стойност) от цената на новото биоразградимо фолио. Производителите на царевица в момента плащат 23% ДДС върху пластмасовото фолио, което купуват. Премахването на данъка върху новата компостируема пластмаса ще бъде важна стъпка напред в поддържането на ирландските ферми в състояние да отглеждат царевица.

agriland.ie

Публикувана в Растениевъдство

Пакетните предложения на компанията от взаимнодопълващи се продукти дават гъвкави решения на земеделците

Агр. Петър Кръстев
Гр. Славяново
В демонстрационния опитен участък в гр. Славяново екипът на ФМС Агро България беше подготвил и парцели с царевица и слънчоглед. На тях специалистите на компанията са приложили продукти, които осигуряват чисти от плевели култури.
Гостите на демонстрацията – земеделски производители и специалисти, се убедиха на живо в ефекта от третираната царевица с продуктите от пакета Интейл Плюс. Той включва хербицидите Интейл™ 24 СК и БОРДЪР™ 480 СК, които са отлична комбинация за контрол на житни и широколистни плевели.
Интейл™ 24 СК е вегетационен, системен хербицид за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Високата концентрация на активно вещество, гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида, както и предпазване на културата от вторично заплевеляване. Дозата на приложение е 21 мл/дка, но при прераснали плевели и висока плътност, специалисте от компанията препоръчват да се прилага в максималната доза от 25 мл/дка.
Бордър™ 480 СК е системен хербицид, който осигурява надежден контрол на широк спектър от най-често срещаните широколистни плевели при царевица, както и частичен контрол на някои важни житни плевели. Дозата му е от 20мл/дка.
Двата продукта могат да се прилагат както разделно, така и комбинирано в резервоарна смес, според вида на заплевеляването. На полето в Славяново имаше голяма плътност от черно куче грозде и свиница. След третирането с Бордър™ 480 СК земеделците видяха ясно отличния ефект върху тези два упорити плевела, както и задържаната в развитието си поветица. Ефектът върху щира също беше поразителен.
За подобряване на хербицидния ефект в пакета е включен безплатно и прилепител Тренд® 90.
След хербицидното третиране в царевицата е внесен листният тор на ФМС Мейз Екстра. Маргарита Петкова – регионалният представител и консултант на ФМС за района на Плевен, сподели, че много земеделци миналата година са останали изключително доволни от неговото приложение, особено в царевичарския район на Кнежа. Затова използването на продукта стана масова практика и все повече хора му се доверяват. Освен отличен ефект, Мейз Екстра е много лесен за работа, тъй като е в течна формулация, която не създава проблеми.
Специално за клиентите, използващи Кораген® 20 СК
За всички свои клиенти, които използват инсектицида Кораген® 20 СК, екипът на ФМС Агро България осигурява уникални интерактивни капани за неприятелите по царевицата. Такъв уред беше поставен и на полето в гр. Славяново, който помага на земеделците в определяне моментите за третиране срещу царевичния стъблопробивач и видовете нощенки. През последните години тези неприятели създават сериозен проблем, който е в състояние драстично да свали добива от културата. Уредът е със соларен панел, който се зарежда сам. Феромоновите уловки, които се залагат в него, позволяват много добър мониторинг на летежа на царевичния пробивач и на нощенките. Монтираният в Славяново уред може да следи летежа и от разстояние чрез приложение в телефона. От няколко дни на полето в Славяново е регистриран активен летеж. Нападнатите от ларвата на пробивача растения при бури, каквито тази година не липсват, падат на земята. Щетите са големи, защото прибиращата техника не може да ги прибере.
След пробивача идват и видовете нощенки, които обикновено се изхранват със свилата на кочана. При нападение от нощенка, мястото на пробиване става входна рана за развитие на микотоксини, което влошава качеството на продукцията. Борбата с тях е много трудна, защото трябва да се третира в точно определен момент. Подземната нощенка излиза вечер, но до втора ларвена възраст. След това не излиза от почвата и няма как да се води борба с нея.
Уловките на ФМС дават точна информация, от която земеделците могат да се възползват за определяне на точния момент за третиране с инсектицид.
Експрес технологията в слънчоглед принадлежи на ФМС
ЕкспресTM 50 СГ на ФМС е единственият хербицид с активно вещество трибенурон, регистриран в слънчоглед. Хербицидът се използва само за слънчогледи от тази технологична линия. В случай че културата е под стрес, ФМС също има решение – биостимулаторът Симакс се отразява много добре на слънчогледа. В по-късната фаза може да се приложи и листният тор Бо-Ла, богат на елементите бор и молибден, който е най-продаваният листен продукт на ФМС.
Обогатени със знания и практични препоръки, земеделските производители от Централна Северна България споделиха задоволството си от срещата с екипа на ФМС на полето в гр. Славяново.

Публикувана в Растениевъдство

Два от хербицидите на компанията в културата осигуряват чисти полета и носят добри доходи на земеделците

Агр. Петър Кръстев
С. Кокорево, Ямболско
Имаше какво да видят земеделските производители на Байер Агро Арена 2021 в полето на Георги Тинев в с. Кокорево, Ямболско, и при културата, царица на полето. Посевът с царевица в опитния участък беше третиран с хербицида Капрено. От третирането бяха минали само 6 дни, което позволи на земеделците да видят състоянието на „богатия“ плевелен състав – житни и широколистни плевели, в т.ч. и най-упоритите като поветица, балур и др.
Полето с царевица беше силно заплевелено
Впечатление направи силното заплевеляване на полето, с преобладаващ плевел поветица, която през последните години масово се намножи в цялата страна. Специалистите на Байер са предвидили да приложат най-масово прилаганата технология в Южна България, а именно – Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка веднага след сеитбата и след това вегетационно да направят корекция с Капрено във фаза 3-ти – 6-и лист. Условията обаче не са позволили влизане в полето за следсеитбено третиране, с което наблюдаваното силно заплевеляване би могло да се избегне. „Следсеитбеното третиране с почвен хербицид е важно, защото царевицата залага своя добив още в ранна фаза. Когато в тази фаза растенията са в конкуренция с плевелите, те залагат по-нисък добив“ – поясни Ангел Коцев. Затова препоръката на специалистите от Байер е да се ползва доказаната вече технология на компанията в царевица Мерлин Флекс почвено след сеитба преди поникване и по-късно през вегетацията Капрено.
Резултатът от третирането с Капрено
Kapreno c ca1 siteДействието на Капрено беше много ясно изразено само 6 дни след третирането. Върховете на поветицата бяха пожълтели, листата от централната част на балура се изваждаха много лесно, растежните върхове на бутрака, самосевките от слънчоглед и фасулчето бяха загинали. Капрено има категоричен ефект, който се видя на полето в Кокорево, върху още три упорити плевела – технологичен слънчоглед (нежелана растителност), млечка и бяла лобода – всички те бяха много добре контролирани.
Капрено е изключително селективен за културата
Формулацията на хербицида Капрено съдържа комбинация от две активни вещества, което му осигурява много добре действие срещу широк спектър от житни и широколистни плевели. Подобно на всички хербициди на Байер, Капрено съдържа в себе си антидот, което го прави абсолютно безопасен за културата, без да отнема нищо от добива.
Малко история за откриване на ефикасната технология
Специалистите на Байер поясниха, че технологията Мерлин Флекс и Капрено е открита точно в най-тежко заплевелените полета на страната почти случайно. Техен клиент е третирал царевица на предшественик бостан, където полето е било силно заплевелено. Земеделецът обаче е сбъркал дозата и вместо 40 мл/дка е сложил 25 мл/дка. При посещение специалистите на Байер са установили, че третираното поле с царевица е било чисто, а на съседен блок – нетретираната царевица е била силно заплевелена. По-късно в третираното поле плевелите са започнали да поникват, но плевелният състав е бил в намалена численост. Тогава са решили да третират с Капрено за доизчистване на полето, което е останало чисто до края.
Комбинацията е доказана в практиката
Едното от двете активни вещества в Капрено – тиенкарбазон метил, има реактивиращо действие, което опазва царевицата чиста от плевели до края. Дори при малки количества валежи, когато царевицата е вече висока и не може да се влиза с хербициди, Капрено се реактивира. Тази технология – Мерлин Флекс и Капрено, се е доказала в практиката. Вече четвърта година тя масово се предпочита от земеделците, производители на царевица, защото им носи успех – работи много добре и увеличава дохода на стопанствата. В същото време технологията не отнема от добива на културата, защото и двата хербицида са с антидот. Това е особено важно във фазите, когато царевицата залага генетичния си добивен потенциал.

Публикувана в Растениевъдство

Метеорологичните условия са сред най-често посочваната причина за неуспеха при отглеждане на културата, но дали това е така?

Агр. Петър Кръстев

Природните условия се посочват като причина за всеки неуспешен сезон при царевицата още преди началото на нейното прибиране. Никой не оспорва факта, че в отделни години метеорологичните показатели могат да бъдат крайно неблагоприятни. В същото време редица специалисти са на мнение, че когато се вземат предвид преобладаващите метеорологични условия, културата по-малко страда от проблеми, причинени от природата.

„Царевицата прегоря“ – често чуваме подобни изказвания в стопанства от различни райони на страната. Действително на места реколтата може да претърпи значителни загуби поради високи температури и липса на влага. Като цяло обаче, ситуацията с метеорологичните данни невинаги е причина за неуспеха.

Gre6ki c ca1Количеството на валежите през първите осем месеца на годината е от важно значение. Но същевременно е много важно как това количество ще бъде съхранено в почвата без загуби. Възможно е например през март-април валежите да са по-малко, но във втората половина на годината – края на май, юни и юли, да в по-големи количества. Когато валежите имат проливен характер, те уплътняват почвата и не проникват в дълбочина, а вместо това се оттичат. И резултатът е, че тази влага не се акумулира в почвата. Тук основна е ролята на правилния избор на вида обработка на почвата. Температурата също невинаги е основната причина за недостатъчното опрашване на кочана и наливане на зърното.

Неспазването на агротехническите срокове води до последствия за културата

И така, в условия на недостиг на влага в почвата и ниски температури напролет, земеделците бързат да засеят, за да не се изпари и малкото налична влага. Но те не се съобразяват с фактора температура – сеят в студена почва. В условията на студено време съвсем прогнозируемо е, че може да се очаква „млечасване“ на семената при набъбване. В резултат на преохлаждане на семената от ниски температури, се получава намаляване на полската кълняемост и на кълняемата енергия на семената, както и различни хормонални нарушения.

Гъстите посеви не гарантират по-висок добив

Освен това в стремежа за по-високи добиви често се случва сеитбата да се направи при по-голяма гъстота на растенията от препоръчаната. И това е една от основните грешки на земеделците. За правилното гарниране на посевите е необходимо да се вземат предвид както особеностите и изискванията на съответния хибрид, така и условията, при които ще се отглежда. В случай на прогноза за повече или по-малко валежи, е необходимо да се направи допълнителна корекция на сеитбената норма. Ако растенията ще се борят за по-малко количество влага, тогава колкото сеитбата е по-рядка, толкова по-добър ще бъде резултатът.

Gre6ki c ca2Понякога в стремежа всичко да се свърши набързо, графикът на полската работа се обърква и се правят прибързани или пък закъснели операции, като например третиране на културата с вегетационни хербициди. Когато това се направи извън оптималния за културата срок, носи риск за културата. Последиците са намаляване на размерите на метлицата и кочана, механично разкъсване на тъканите, лесно пречупване при вятър и др.

Късният цъфтеж носи риск за опрашването

Когато вегетационният период започне в необичайно студено за пролетта време, цъфтежът на царевицата настъпва 5 – 15 дни по-късно от обикновено. А при по-късните хибриди (мнозина преследват възможно по-високо ФАО, тъй като такива хибриди са по-продуктивни), времето на цъфтеж съвпада с периода на високи температури. В резултат на това царевицата е по-слабо опрашена, а там, където е опрашена, кочанът не е достатъчно озърнен. При такива условия по-подходящи са ранозрелите хибриди с FAO 200-300, които се представят по-добре от хибридите с голямо FAO.

Слабата коренова система ограничава потенциала на растението

Дори в случаи, когато температурите не са критично високи, бедата може да дойде от силна суша в критичния период на водопотребление на царевицата – 10 дни до изметляване и по време на цъфтеж. В този период сушата може да нанесе значителна вреда и от това, че почвата е преуплътнена от обработки или проливни дъждове. В резултат царевицата формира слаба коренова система, която не може да снабдява растението с вода и хранителни вещества за формиране на кочан. Това е и една от основните причини за ниските добиви при културата – нарушени хранене и влагоосигуреност на растенията от недоразвита коренова система.

Предшественикът е от ключово значение

Gre6ki c ca3Важна роля има и предшественикът на царевицата: особено лошо се отразява сеитбата на царевица след слънчоглед, който извлича много влага от почвата. Негативна е и ролята на монокултурното отглеждане. Когато селекционерите твърдят, че даден хибрид е толерантен към монокултура, те има предвид повторка на посева, а не оглеждането му на едно и също поле години наред. Това съществено увеличава патогенния товар в почвата. 

Изводи

В резултат на климатичните промени влагата в почвата през последните години все повече не достига. Съответно, нормата на торовете трябва да се изчислява не спрямо добива, а в зависимост от запасите на влага, като се отчита евапотранспирацията и се прибавят възможностите за валежи.

Основен фактор за успешното отглеждане на царевица трябва да стане и гъстотата на сеитба. Специалистите съветват при определянето ѝ да се вземат предвид физико-механичните свойства на почвата, предшественикът (колко влага е оставил след себе си), експозицията и скоростга на просъхването на полето, наличието на подпочвено оттичане на вода. Трябва да се има предвид и синхронността в цъфтежа, неговата скорост, жизнеспособността на прашеца: от всичко това зависи добивът в стресови условия. Тенденцията е да се отива към посеви с по-малка гъстота. Това е възможно поради факта, че съвременните хибриди имат много добра компенсаторна способност – реагират положително, като увеличават масата на зърната в кочана при намалена гъстота.

Gre6ki c ca4Не на последно място са правилният избор на срока на сеитба и правилното разпределение на площите с различни по зрелост хибриди. За правилно специалистите приемат: 10% от площта за царевица да е с ранни хибриди, 60% – със средноранни и 20% – с късни. Това, разбира се, не е задължително и зависи от конкретните условия на стопанството и техническата му обезпеченост.

Що се отнася до обработките, мненията на специалистите са различни. Едни смятат, че No-till, а също и минималните обработки дават по-добри резултати, защото позволяват съхраняване на влагата в почвата, като не ѝ позволяват да се изпари, както е при оранта. Други смятат, че от минималните обработки възниква уплътняване на почвите, от което дъждовете, падащи през май-юни, се оттичат, а не се просмукват на дълбочина в почвата.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът осигурява надеждност, сигурност и гъвкавост в широк интервал на приложение

Царевичното растение е слабоконкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на очаквания добив.
Ариготм ВГ е доказалият се широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели по време на вегетацията при царевица само с едно третиране. АриготмВГ е надежден, сигурен и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение.
АриготмВГ е мощна комбинация от три активни вещества - никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктът се прилага в доза 33 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 от 2-ри до 8-и лист на царевицата. Виволт™ 90 ще бъде търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021 г.
Избирайки АриготмВГ за контрол на плевелите при царевица, Вие получавате:
• САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ контрол на икономически важните житни и широколистни плевели, включително и устойчиви на повечето хербициди в царевица като татул (Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), абутилон (Abutilon theophrasti), видове кощрява (Setaria sp.) и други. Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване на спектъра.
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА БОРБА с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, както и чрез почвеното действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни широколистни плевели. Ариготм ВГ съдържа активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на вторичното заплевеляване.
• ШИРОК ИНТЕРВАЛ НА ПРИЛОЖЕНИЕ – от 2-ри до 8-и лист на културата. За постигане на максимален ефект, АриготмВГ трябва да се прилага в комбинация с прилепител Виволт® 90 0,1% в ранни фази на активно растящите плевели (1-ви-3-ти лист на житните и 2-ри-4-ти лист на широколистните плевели).
• ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ за културата и без ограничение за последващите култури.
С времето АриготмВГ се доказа като отлично решение, съчетаващо в нова формулация два от водещите продукти (римсулфурон и никосулфурон) за контрол на житните плевели с отличен противошироколистен хербицид (мезотрион), създавайки нов стандарт в контрола на плевели при царевицата.
АриготмВГ представлява правилният баланс между никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Ариготм ВГ е селективен за културата, без ограничение по отношение на следващите в сеитбооборота култури, независим от различните типове почви и температурата. Със съчетанието на активни вещества с различен начин на действие, АриготмВГ е отличен инструмент за предотвратяване на появата на резистентност.
Ариготм ВГ отговаря на нуждите на фермерите за продукти, които осигуряват по-безопасен и по-рентабилен контрол на широк спектър от житни и широколистни плевели за ранновегетационна борба при царевицата, с което се избягва употребата на почвен хербицид и липсата на ефикасност при лимитирана почвена влага. Ариготм ВГ се справя с всички проблемни плевели при царевицата по време на вегетацията само с едно третиране.

НА МНОГО ИЗГОДНА ЦЕНА

Мустанг® – ефикасното решение за борба с всички икономически важни широколистни плевели в царевица

Както всяка година при всеки фермер на дневен ред идва изборът на подходящ хербицид за третиране на царевица. Изборът на хербицид за третиране на плевели в царевичните посеви трябва да бъде съобразен с много фактори – почвена влага, метеорологични условия, развитие на културата, както и очакваното заплевеляване.
За пролет 2021-ва, при която характерни са високи температури, още през март бяха налични условия, при които широколистните плевели да поникнат преди житните. Това поставя като въпрос дали не е подходящо да се направи разделно приложение, като първо се третира с противошироколистен вегетационен хербицид и впоследствие да се приложи противожитен.
В тези случаи препоръката е да се използва Мустанг® – вегетационен хербицид за борба с всички икономически важни широколистни плевели при царевица и то на изключително добра цена на декар.
Мустанг® е комбиниран хербицид, в състава на който има две активни вещества, взаимно допълващи се като ефикасност срещу плевелите.
Приложението при царевица е в доза от 40 до 60 мл/дка в зависимост от плътността на заплевеляване и видовете плевели. Мустанг® се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата.
Кои са практическите и икономически предимства на Мустанг®:
 Конкурентна цена!
 Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за борба видове – лобода, бутрак, паламида, черно куче грозде, млечок, тученица, самосевки от технологичен слънчоглед и рапица и др.
 Бърз инициален ефект, плевелите загиват бързо след третиране
 Селективен за културата
 Без ограничение за следващи култури в сеитбооборота
 Може да се смесва с противожитни хербициди (Виктус® ОД) за едновременна вегетационна борба срещу всички налични плевели при царевица
 Много подходящ за включване в програма само за вегетационна борба с плевелите при царевица, т.е. без почвени хербициди, при които лимитиращ фактор за ефективност е почвената влага
 Доказал се в практиката почти 20 години в България хербицид!!!

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 28