Насочващи ефекти в пчеларството

Как можем да използваме вродените им инстинкти в нашата дейност

Горан Миленков, София
Пчелното семейство, тази многохилядна армия, може да се управлява само с насочване и създаване на условия и потребности за упражняване от пчелите на определени инстинкти, носещи на пчеларя определен резултат. В инстинктите се състои цялата жизнена дейност на пчелното семейство. Те са плод на външни и вътрешни, жизнено важни условия за оцеляване. Всяко изменение на външните или вътрешни условия е дразнител и семейството реагира с точно определен инстинкт. В пчеларството всички дейности на пчеларя по отглеждане на пчелите са насочващи. Пчелите изпълняват тези действия само когато те са съобразени с условията и потребностите на семейството.
Насочващ ефект е поставянето на восъчна основа за градеж
Пчелите ще изграждат тази основа само ако имат условия и потребност от нея. Неизграждането е грешка на пчеларя. Същото се отнася и с поставяне на магазин. Той ще бъде усвоен, ако пчелите в този момент имат потребност (нужда от магазин) и условия (медосбор). Насочващи ефекти са храненето, разширението на гнездата, производство на майки, прополис и др. Важен насочващ елемент в пчеларството се оказа йентеровата пита. На пчелите не им е приятно да отглеждат майки в изкуствени маточни чашки. Но поставянето на щифчето с личинка в такава чашка и създаване на условия и потребност на семейството от майка – те го правят. Личинка, поставена в изкуствена или естествена килийка, привлича пчелите и те я захранват. В гнездото пчелите поставят прашеца на определени разпръснати места по често в горната половина на питите. След това постепенно доуплътняват питата, като запълват и останалите пропуснати килийки. Пчелите започват да пълнят по няколко килийки едновременно и не започват нови до като не завършат изпълването до 2/3 от обема им. При липса на килийки за допълване те започват нови. Това е във връзка с ферментацията (зреенето) на прашеца. Изкуствена или естествена пита с работнически килийки, в които има малко прашец, поставена на подходящо място, ще привлече пчелата с прашецов товар и тя ще го разтовари в нея. Остава открит въпросът, който е в замисъла на темата: Възможно ли е прашецът, събиран с прашецоуловител, да се събира в изкуствени, разглобяеми, пластмасови пити с работнически килийки,чрез насочване на пчелите. При нормално работещо пчелно семейство съществува ред за разпределение на храната в гнездото. Пчелите внасят прашеца непосредствено до питата с пило. В началото го нанасят разпръснато, а когато майката се прехвърли и започне да осеменява тази пита, пчелите съсредоточават внасянето на прашеца във вид на венец над пилото. При тези условия е немислимо събиране на перга, чрез насочване. Малко по-други са условията в кошера за производство на пчелни продукти (КППП), където установих интересен ред подържан през целия активен сезон. Рамчетата в клетката за майка се използват само за пило, без нито една килийка за храна. Двете симетрично разположени пити от двете страни на клетката са празни, с подготвени и полирани килийки за осеменяване. Следват по една симетрично разположени пити в които правят малък венец от мед и останалото пространство пълнят с прашец. Останалите крайни симетрично разположени пити пълнят с мед. Така плодникът на КППП придобива следния вид. Две рамчета в клетката за пило, две пити подготвени за осеменяване, две пити за прашец и останалите за мед. Нарушаването на този ред и порядък е нарушение на инстинктите на пчелите. Ако в питите за прашец изработим и монтираме разглобяеми пластмасови рамчета с изградени работнически килийки и в тях, като начало поставим по малко прашец, ние ще насочим и привлечем пчелите да ги пълнят, което е съвсем нормален инстинкт за пчелното семейството. Пчелите не пълнят с прашец килийките в питите последователно, (както осеменява майката), а разпръснато и след това ги доуплътняват. За да не пълнят килийките в питата извън рамчетата те трябва да са търтеви, което се постига със свободен градеж. Така ще насочим пчелите да пълнят само пластмасовите килийки. Устройството и работата с разглобяемите пластмасови пити ще бъде друга тема.
Редовното изземане и подмяна на тези рамчета дава възможност за производство на големи количества перга
От КППП може да се взема цялото количество донесен от пчелите прашец. За нищожното количество пило е достатъчна много малка част от ежедневния принос. Запаси от прашец на семейството не са необходими. Само в този кошер без допълнителни преустройства може да получаваме през целия активен сезон шестте биологично ценни пчелни продукти - мед, перга, пчелно млечице, восък, пчелен клей и пчелна отрова.

Прочетена 13569 пъти Последно променена в Четвъртък, 21 Октомври 2021 14:51
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.