Четвъртък, 10 Септември 2020 09:10

Рапицата е предпочитан предшественик

Петър Кръстев
Рапицата е една от най-предпочитаните предшественици, макар самата да не предявява големи претенции към засятата преди нея култура. Все пак най-подходящи за рапицата са площи, освободени от зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Те се прибират сравнително рано, което е предпоставка за добра предсеитбена обработка. Обработката на почвата трябва да се направи така, че да осигури добра влагозапасеност, твърдо легло, рохкав повърхностен пласт, без буци и плевели. Начинът на обработка зависи от състоянието на почвата, предшественика и срока на засяване. При нормални в климатично отношение години и предшественик пшеница, най-подходящо е извършването на оран на 18 – 20 см, последвана от 1 – 2 дискувания. С оглед да се предотврати уплътняването на почвата при влажни почви, каквито тази година има на много места, дискуването трябва да се замени с култивиране или друга подходяща почвообработваща техника. Валирането преди и след сеитбата е задължително.
КУЛТУРАТА Е С ВИСОКА ПОТРЕБНОСТ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
Рапицата, както всички маслодайни култури, е силно взискателна към хранителните вещества в почвата. Торенето трябва да е съобразено със запасеността на почвата. Рапицата се нуждае от два пъти повече азот, фосфор и калий в сравнение с пшеницата. Примерни торови норми: 15 – 18 кг/дка азот, 8 – 10 кг/дка фосфор и 4 – 8 кг/дка калий. Фосфорът и калият се внасят преди основната обработка, а азотът – 30% предсеитбено. Останалото количество от азотния тор се внася през пролетта във фаза бутонизация на културата.
Най-благоприятният срок за сеитба на зимната рапица е 25 август до 20 септември при междуредово разстояние 12 – 15 см. и дълбочина на сеитбата 2 – 3 см.
Сеитбена норма е 0,4 – 0,5 кг/дка, осигуряваща 85 – 100 семена на м2. Завишаване на посевната норма води до етиолиране (изтегляне) на растенията, намаляване на разклоненията, броя на чушките и добива.

Публикувана в Растениевъдство

Оптималното хранене на зимните житни култури повишава устойчивостта им към стрес от неблагоприятни фактори

Агр. Петър Кръстев

Осигуряване потребността на пшеницата с минерална храна през есента способства нормалния растеж и развитие на растенията, натрупване на запасни хранителни вещества и добро презимуване. Спазването на всички елементи от технологията в периода на вегетация дава възможност на зърнопроизводителите да разчитат на висок добив и добра печалба.
Есенният период на растеж и развитие на пшеницата и ечемика е изключително важен, защото именно есента се залага добивният потенциал на тези култури.

Производителността на пшеницата и ечемика се формира още есента за сметка на балансираното минерално хранене

Започвайки с покълването на семената, пшеничните растения се стремят да реализират своя генетичен потенциал на заложения добив. При благоприятни условия 14 -18 дни след поникване растенията започват да братят, т.е. да образуват странични разклонениея, формират възела на братене и възлови корени. Есенният период на братене приключва с настъпване на минусови температури след закаляване на растенията. До настъпване на този период растенията трябва да достигнат оптимални параметри: създаване на достатъчно асимилационна листна повърхност и здраво, добре развито растение, което има 2-3 странични братя от есенното братене и добре развити възлови корени. От друга страна, те трябва да натрупат достатъчно количество пластични вещества, въглеводород във възела на братене, да преминат процес на закаляване, което да им позволи да противостоят на минусовите температури в зимния период.
Характерна особеност на пшеницата и ечемика е, че тяхната висока производителност се формира още есента за сметка на оптимално балансирано минерално хранене, достатъчно съдържание на вода, светлина, температура, въздух и други фактори.

Физиологична роля на хранителните елементи за пшеницата и ечемика

Азот (N)

Формира висок добив, активизира процесите на братене, подпомага растежа на коленовата система, формира площта на листната повърхност, удължава продължителността на фотосинтетичната дейност на растенията.

Фосфор (P)

Активизира растежа и развитието на кореновата система, взема участие в натрупването на запасни хранителни вещества и захари, резулира азотното хранене, повишава студойстойчивостта на растенията, подобрява братенето.

Калий (К)

Регулира азотното и фосфорно хранене, взема участие в синтеза на протеините и натрупването на захари, повишава студоустойчивостта и устойчивостта на растенията към болести, влияе на развитието на кореновата система и подобрява братенето.

Магнезий (Mg)

Влияе на процеса фотосинтеза и на транспорта на фосфор в растенията, регулира водния баланс клетките, влияе на транспорта на енергия, активизира дишането на растенията.

Сяра (S)

Подобрява азотния обмен в растенията, повишава устойчивостта на растенията към болести и неприятели.

Бор (B)

Взема участие в синтеза, преобразуването и транспорта на въглеводороди (захари), поддържа осмотичното налягане, активизира ензимите, подобрява рразвитието на тъканите на кореновата система и на вегетативните органи на растението.

Манган (Mn)

Нуждата на зърнените култури от него е за формиране на висок добив, особено за интензивните сортове, повишава устойчивостта на растенията към стрес, регулира усвояването от растенията на нитратния и амониевия азот, поддържа процеса фотосинтеза, влияе на образуването на растежните хормони, участва в образуването на захари, като по този начин влияе на студоустойчивостта на растенията.

Цинк (Zn)

Способства формирането на кореновата система, в условията на резки колебания на температурата повишава устойчивостта на растенията към суша, ниски или високи температури, регулира дишането.

Мед (Cu)

Произвежда лигнин, който е основна съставка на клетъчните стени, взема участие в азотния обмен, способства протичането на фотосинтезата, повишава тургура на клетъчния сок, повишава устойчивостта на растенията както към гъбни, така и към бактериални болести.

Желязо (Fe)

Влияе на процеса братене, осигурява синтеза на хлорофил, взема участие в образуването на ензими, които активизират обмена.

Молибден (Mo)

Осигурява протичането на процеса фотосинтеза, при ниски температури на въздуха и при нисък слънчев интензитет взема участие в азотния, фосфорния и въглеродния обмен.

Студоустойчивостта на зимните култури е тясно свързана с подготовката им към презимуване и прехода в състояние на покой

В този период в зимуващите растения се увеличава съдържанието на свързаната вода и намалява съдържанието на свободната, повишава се съдържанието на захарите, на протеините и непротеиновия азот.

Научни изследвания и практическото прилагане са доказали значителната роля на микроелементите в повишаване на студоустойчивостта на зимните култури. Установено е, че под влияние на цинка и други микроелементи се повишава съдържанието на свързаната вода в растенията, съдържанието на свободната вода, която замръзва, се намалява.

Оцеляването на растенията от семена, обработени с торове, съдържащи сяра и микроелементите манган и мед, е 80-100%. Растенията се развиват интензивно, подобрява се тяхното братене, имат по-добре развита коренова система и повишено съдържание на захари във възела на братене.

Заедно с това микроелементите подобряват развитието и състоянието на културите, което е важно за влизането им в зимните условия.

За да са в добро състояние пшеничните растения, влизащи в зимата закалени, те трябва да са напълно осигурени с макро- и микроелементи
В последните години условията за есенна вегетация на пшеницата са доста сложни – сушата, резките колебания на температурата, замръзването на повърхността на почвата и други неблагоприятни фактори влошават усвояването на хранителните елементи от кореновата система, особено на микроелементите. Това води до поява на дефицит на микроелементи и към затормозяване на физиологичните процеси, растежа и развитието на растенията. В повечето случаи моментът, в който агрономът визуално може да установи дефицита на микроелементи в растенията на пшеницата, вече е закъснял, а загубеното време за коригиране на дефицита се отразява негативно на потенциала за добив.

Затова през последните години полезно се оказва осигуряването на пшеницата и ечемика с хранителни елементи през есента чрез пръскане на културите с листни торове, които съдържат необходимите микроелементи в оптимални количества. Разбира се, при условие че има навременно поникване и добре развита листна маса, способна да усвои подхранването.

Прилагане на листни торове есента при пшеницата и ечемика осигурява:
• бързо постъпване на минерални елементи в клетките на растенията и подобряване на обменните процеси;
• допълнително натрупване на захари в клетките на растенията (над 25%);
• подобряване студоустойчивостта на растенията;
• формиране на изравнен посев от растения с еднакъв хабитус и височина, което е важно преди влизане в зимата;
• подобрено развитие на кореновата система, усвояваща храна от почвата и от внесените минерални торове;
• дружен старт на растенията през пролетта;
• максимален добив, генетично заложен в семената на културите.

Важни моменти при минералното хранене на пшеницата:

 • Киселинността на почвата трябва да е в границите 6-7,5 рН.

 • Не бива да се преторява пшеницата с азот есента.

 • Периодите от поникване до братене и началото на пролетната вегетация са най-важни в развитието на пшеницата.

 • Около 30% от азота се усвоява от почвата, а останалите 70% се усвояват от минералното торене.

 • Добивът на пшеницата намалява с 15-20% при недостатък на фосфор, който стимулира развитието на кореновата система и на калий, влияещ на братенето.

 • Сярата е сестра на азота. Азотът се усвоява благодарение на този елемент и се увеличава нивото на глутена.

 • При отглеждането на пшеница е препоръчително да се използват микроелементите цинк и мед.

Публикувана в Растениевъдство

Какви са тенденциите на прага на новата ОСП?

Внасянето на минерални торове трябва да се извършва при отчитане на потребностите на планираната култура, която ще се отглежда въз основа на извършени анализи за наличието на редица микроелементи и остатъци на азот, фосфор и калии в почвата. При изчисляване на нормата на торене се отчитат редица показатели: почвен вид и минерален състав, култура- предшественик, съотношение между N/P/K. Количествата минерални торове и хранителни вещества се внасят само на база прецизно изчислена торова норма. Категорично е отречена практиката за внасяне само на азотни торове. Търси се изискуемия баланс минимум между N/P/K, изчислен за конкретната култура и конкретното поле, върху което ще се отглежда.

През новият програмен период се предвижда използването на специализиран софтуер - Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST), който ще калкулира необходимите торови норми и потребности от хранителни вещества. Управлението на хранителните вещества ще доведе до екологични ползи, като: намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване замърсяването на подземните води и реките, резултат от неправилно внесени и неусвоени торове и хранителни вещества в почвите, подобряване на качеството на водата и почвата. От агрономическа и икономическа гледна точка, FaST ще спомогне за увеличаване на добива на отглежданите култури и регулиране на внасяните торове и хранителни вещества. За прилагане на тази практика, земеделският стопанин трябва да разполага с данни по парцели за съдържанието на основни хранителни вещества в почвата, както физични и химични показатели. Фермерът е необходимо да има достъп до специализиран софтуер, посредством който ще може да се управляват хранителните вещества върху площите в стопанството след въвеждане на резултатите от почвен анализ. Софтуерното приложение се предвижда да е доброволен елемент от предварителните условия („условността“), като може да бъде прилаган в рамките на съвети в земеделието или да бъде предвиден стимул за неговото прилагане.

Ползи: Устойчиво развитие на земеделското производство. Подобряване на почвената реакция (при критично ниска киселинност на почвения разтвор) чрез торене с азотни торове различни от амониевата селитра. Намаляване на нитрати и фосфати в повърхности и подземни води и процесите на антропогенната еутрофикация. Увеличаване на приходите, ефективността и устойчивостта на земеделските стопани.

Недостатъци: Голяма част от земеделските стопани, с по-малки по размер стопанства не са подготвени да прилагат дигитализиран инструмент за управление на хранителни вещества в селскостопанските си практики. Трудно е да се предположи, че е налице информация по парцели за съдържанието в усвоима форма на азот, фосфор, калий, органично вещество, pH, карбонати, вредни соли и други физични и химични показатели.

Торене с променлива норма (ТПН). Торенето може да бъде фиксирано (с единна норма за целият парцел) или променливо (според нуждата на растенията в отделни зони). Основава се на различното състояние и развитие на растенията. Има два подхода за прилагане – за изравняване на добивите от различните зони и за увеличаване на добивите от силните зони. При първият се увеличава нормата на торене в слабите зони, а в силните намаля. Известни са проучвания, които сочат, че не винаги добивите от слабите и силните зони се изравняват, защото слабите зони могат да бъдат в резултат на други ограничаващи фактори – киселинност на почвата, степен на задържане на влага в почвата, липса на други хранителни вещества и др. При вторият подход се внася повече тор на посилните зони и по-малко на по-слабите. Прилага се за да се извлече максимално потенциала на силните зони. За прилагане на променливо торене, съобразно нуждите на растенията, земеделският стопанин трябва да извърши предварително почвен анализ на площите. На база получените резултати се изработва план за торене. Така се постига изравняване на добивите от различните зони и се увеличават добивите от силните зони.

Ползи: Балансирано използване на хранителните вещества от растенията, съобразно нуждите им. Диференцирано хранене на растенията. Опазване на почвата от торене с норми, не по-високи от необходимите. Възможност за увеличаване на добивите.

Недостатъци: Необходимост от техническо оборудване, както и стимулиране на процеса по прецизно торене чрез проби и план за торене.

Торене с микробиални торове. Микробиалните или т.нар. „живи торове“ са вещества, които съдържат живи микроорганизми, които при прилагане върху семена, повърхности на растенията или почва колонизират ризосферата или вътрешността на растението и насърчават растежа чрез увеличаване на предлагането или наличието на основни хранителни вещества към приемното растение. Тези торове добавят хранителни вещества чрез естествените процеси на азотно фиксиране, разтваряне на фосфора и стимулиране растежа на растенията чрез синтеза на вещества, стимулиращи растежа. Очаква се за в бъдеще микробиалните торове да намалят значително употребата на химически торове и пестициди.

Ползи: Намалена употреба на минерални торове. Подобряване на достъпността на хранителни вещества. Подобряване на биологичната активност и почвено плодородие

Недостатъци: Недостатъчно разпространение и изследване на ефекта от приложение, Необходимост от консултации и обучения.

Торове от естествен произход – оборски тор и компостни материали. Прилагане на оборски торове, които поради по-бавната си минерализация и достъпна форма, осигуряват хранителни вещества в дълъг период от растежа на културите. В зависимост от състава, различните видове оборска тор действат повече или по-малко като органични подобрители. Оборският тор поддържа равновесието по отношение на въглеродните запаси в почвата, спомага за подобряване буферната и поглъщателна способност на почвата и влияе благоприятно върху физичните и механични свойства на почвата. При минерализацията на оборския тор, почвата се обогатява с въглероден диоксид, и така се увеличава разтворимостта на редица хранителни вещества. Добре съхраняваният оборски тор съдържа всички важни за растенията микро и макро елементи – азот, фосфор, калий, манган, магнезий, цинк и др. Оборският тор съдържа и редица стимулатори на растежа (ауксини, хормони, витамини, ензими), както и въглехидрати (захари, целулоза), които влияят върху плодородието на почвата. За поддържане на почвеното плодородие е необходимо всички органични отпадъци от растителен и животински произход да се подлагат на специална технология наречена компостиране, за да се разложат до по-прости органични съединения и да се преобразуват в органични торове. В практиката най-често се компостират животински екскременти, слама, смесени растителни отпадъци, биологични остатъци от преработка във фермата и др. Добри резултати се постигат при внасяне на оборския тор концентрирано в дълбочина на почвата. Същият има добри водозадържащи свойства и 1 кг тор задържа около 2 л вода в зоната на кореновата система на растенията. За целта е необходимо да се разполага с машина за внясяне на водозадържащи материали в почвата.

Ползи: Намалена употреба на минерални торове. Намален риск от замърсяване на почвата и водата. Подобряване на биологичната активност и почвено плодородие.

Недостатъци: Трудности при оптимизирането на достъпната форма на усвояване на азотните съединения. По високи разходи за органичните торове и компоста, в т.ч. за транспортиране, когато не са продукт на стопанството. Разходи за съхранение, когато е продукт на стопанството.

Други практики за секвестиране на въглерода /напр. добавяне на биовъглен, отпадъчни продукти и биоресурси/. Биовъгленът е перспективен почвен подобрител. Прилагането му в почвата е сравнително нов подход, който води до подобряване на нейните физико-химични свойства, биологичния й статус и съответно до увеличаване на добивите. В биовъглена въглеродът е в устойчива, трудно минерализируема форма, която постепенно се освобождава в минералното хранене. Добавянето на биовъглен в почвите води до секвестиране на CO2 от атмосферата, спомага за намаляване емисиите на други по-мощни парникови газове като N2O и CH4. За разлика от другите почвени подобрители, биовъгленът има дълго последействие. 

Зелено торене (Сидерация) – засяване на култури, т.нар. сидерати като основна култура, с които се обогатява почвата с органични вещества. Като самостоятелна форма на сидерация, културите трябва да заемат сеитбооборотното поле в течение на една вегетация. Може да се използват и като тревно-бобови или житно бобови студоустойчиви смески, които се окосяват и заравят напролет. Практиката на засяване на обработваемите площи в периода между отглеждането и прибирането на две култури с треви или тревни смески, спомага както за запазване на активния почвен слой от изнасяне, така за добавяне на въглероден диоксид в почвата, като по този начин се помага на полезната микрофлора да се развива и функционира нормално. Повечето треви преустановяват вегетацията си и умират през зимата, като се разлагат, оставяйки след себе си богат слой от органична материя, която постепенно се инкорпорира с почвата. Интересът към зеленото торене идва и от купувачите, които използват местно произведени храни, тъй като в тях може да се включат грах, детелина и просо, които са търсени на пазара. Зеленото торене намалява обемната плътност на почвата, респ. – уплътняването. Обикновено разрохквачите работят на дълбочина до 45-40 см с цел да разрушат уплътнения подорен слой. При използване на покривни култури се наблюдават микропори на дълбочина до 1.2 м.

Ползи: Уплътнява сеитбообръщението, предпазва почвите от ерозия, снабдява почвата с азот, съхранява почвената влага, потиска плевелите и намалява разходите за растителна защита, част от биомасата може да се използва за фураж. Като цяло, повишава почвеното плодородие, като е налице натрупан опит от прилагането му.

Недостатъци: Непроизводственото използване културите.

Публикувана в Растениевъдство

Така фермерът Кольо Колев определя ползата от партньорството си с известния производител на торове у нас. Управителят на стопанство „Колев 0505“ ЕООД, с. Овча могила, и агроном-консултантът на фирмата споделят опита си при торенето на житни култури

Четири сорта пшеница и три сорта ечемик са засети миналата есен в землището на с. Овча могила, общ. Свищов, по проекта на Агрополихим – Платформа 2020. Домакин на това прекрасно поле е опитният земеделец Кольо Колев, управител на „Колев 0505“ ЕООД, с. Овча могила, който от години има опит с продуктите от тази уважавана марка. Цена и качество в синхрон – така най-кратко определя фермерът ползата от партньорството си с Агрополихим, и препоръчва на колегите си цялостната технология, която е приложил тук още от есента. Есенниците са братили перфектно и това радва и стопанина, и консултанта от Агрополихим, които с чувство на задоволство споделят резултатите от успешния опит.

Християн Христов – Агроном-консултант за Централна Северна България, подробно разяснява технологията на приложение на продуктите на Агрополихим в различните етапи от развитието на пшеницата:

Технологията, която приложихме на полето, включва основно торене с 20 кг/дка комбиниран тор- NPK 15:40:10, който е добре познат на българските земеделци. Поради голямата суша от края на миналото лято и началото на есента пшеницата поникна едва в първата седмица на декември. В началото на януари наблюдавахме заложен възел на братене и решихме да приложим допълнително 10 кг амониев нитрат с цел създаване на повече продуктивни братя. Допълнително към това торене приложихме и ФАСТ PK 16:16, който е комбинация между фосфор и калий. С това приложение целяхме подобряване на устойчивостта на пшеницата към биотичен и абиотичен стрес. В средата на март приложихме 20 кг амониев нитрат, непосредствено преди дъждовете, и по този начин успяхме много добре да подхраним посева. Това торене съвпадна и с преминаването на пшеницата от фаза братене във фаза вретенене и така заложихме максималния потенциал, който можем да очакваме от културата. В периода след средата на април допълнително коригирахме с още 10 кг амониев нитрат непосредствено преди преминаването на посева от фаза вретенене към фаза флагов лист. И заедно с това торене приложихме и листния ни продукт ФАСТ+ за зърнено-житни култури, който е микс между макро- и микроелементи с акцент върху магнезий, сяра и цинк, с цел подобряване качествените показатели на пшеницата.“

Кольо Колев – Управител на „Колев 0505“ ЕООД, с. Овча могила:

В момента сме на поле, което през настоящия сезон от сеитбата до прибирането е третирано с торовете на Агрополихим. Започнахме с основното торене и продължихме с подхранвания през вегетацията, а в по-късна фаза, заедно с фунгицида, приложихме и листния тор. Полето, както се вижда (на снимките), е в много добро състояние, пшеницата и ечемикът са братили перфектно, като очаквам доста приличен резултат от над 850 900 кг от декар. Разбира се, ако основният лимитиращ фактор влагата, бъде на наша страна, или както агрономите се шегуваме, „главният агроном“ да ни го отпусне като фактор. В сравнение с масовите полета и с други технологии на торене мога определено да кажа, че полето, подхранено с торовете на Агрополихим, е няколко идеи по-добре. Самият общ вид и хабитус на растенията показва това, културата се държи много добре. Доволен съм, защото продуктите са много добри и лесно се внасят с техниката, с която разполагаме. Съответно цената, която излиза на декар, и за производството спрямо останалите продукти също е конкурентна, тъй като в момента гоним и прилична рентабилност.

От много години използвам продуктите на Агрополихим, защото са с много добри качества, пресни са, тъй като идват директно от завода. Произвеждат се в България и съответно могат по-лесно да се прилагат. Не на последно място, продуктите, които предлага Агрополихим, следват световните тенденции с продукти в чист вид, с рехебитори. Основните критерии са цената и качеството. Когато двете неща са в синхрон, продуктите винаги са предпочитани от земеделците.“

Публикувана в Растениевъдство

Как може да намалите разходите за тор и да увеличите производителността чрез торене с променлива норма? Вижте успешни примери на български фермери с приложението на комплексната услуга AgroBalance и ползите от променливата норма на торене (VRA).

Чрез автоматизация на земеделските процеси, анализ на почвени и растителни проби и приложение на променлива норма (VRA) с умен инвентар, фермерите могат да подобряват всички показатели на своя бизнес като оптимизират използваните ресурси (техника, почва, семена,работна сила).

В следствие на приложението на технологиите за прецизно земеделие, секторът се модернизира много бързо и вече дори се говори за хипер прецизност в обработките и третирането на земеделските площи. Един от най-известните подходи е VRA (променлива норма на приложение), който се прилага най-често при сеитбата и торенето.

При променливата норма (VRA) ключово предимство е в оптимизацията

При торене, вместо прилагане на еднакво количество торове върху цялото поле, предварително се правят лабораторни изследвания на почвени проби, за да се установи запасеността на хранителни елементи и нейните изменения.

Резултатите от агрохимичния анализ дават ясна представа в коя клетка на съответното поле е нужно да се натори, кой продукт е най-подходящ и в какво количество.

По този начин се прилага точно колкото е нужно, спестяват се разходи и се намалява въздействието върху околната среда.

Ако земеделските площи се торят с плоска норма, различието на запасеността от хранителни елементи не се променя и дори се засилва – силните зони си остават прекомерно наситени, а слабите зони не могат да изхранят пълноценно растенията. В резултат се получават неравномерни добиви. За да се подобри разпределението на хранителните елементи, е необходимо да се тори спрямо нуждите на съответните зони и култури.

Модерните торачки имат възможност чрез цифрови карти, изготвени на база резултатите от лабораторни анализи, да правят променливо внасяне на торове.

Ползи за фермера от прилагане на променлива норма (VRA):

 • Оптимизация на разходите за торове
 • Подобряване на рентабилността
 • Повишаване и изравняване на добивите
 • По-бързо изплащане на инвестициите в инвентар
 • Оползотворяванена наличната техника и идентифициране на нуждите от подмяна
 • Устойчиво подобрение на почвеното плодородие

Ползи за сектора от прилагане на променлива норма (VRA)

 • Модернизиране на селското стопанство
 • Въвеждане на иновации и нови технологии
 • Подобряване на резултатите от дейността
 • Намаляване на екологичния отпечатък
 • Достъп до публични финансови средства за иновации в селското стопанство

Все повече фермери в България използват променлива норма на торене (VRA) и отчитат ползи от прилагане на метода, изразени в спестяване от разхода за торове и устойчиво изравняване на добивите.

За последната година НИК Агро Сървис отчита сред своите клиенти ръст от 135% на площите, на които се прилага променливо торене.

Постигнатата по-висока рентабилност дава възможност за по-бързо изплащане на инвестицията в модерен инвентар. Чрез софтуерната платформа GeoScan, фермерът може да получи резултатите от почвените анализи, картите на разпределение на запасите и препоръките за торене, които са от полза за вземане на най-правилното решение за по-нататъшни обработки.

Чрез дигиталното приложение може да наблюдава вегетационен индекс, метеоданни или да прави самостоятелно VRA на азот при нужда.

Успешен пример за прилагане на променлива норма на торене

Нека разгледаме пример от практиката за повишаване на фосфорния запас в най-слабозапасените зони чрез торовнасяне с променлива норма – VRA.

Примерът обхваща период от 4 последователни години с абонаментната услуга за променливо торене – AgroBalance.

2015 г: Първа абонаментна година

В началото на абонаментния период, при пробовземането на цялата площ на блока, е бил установен

 • Нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) върху 27 % от площта на блока.
 • Задоволителен е бил запасът (40-80 mg/kg P2O5) на 32 % от цялата площ на блока.
 • Със сравнително по-високи запаси (над 80 mg/kg P2O5) е била останалата част от блок, около 40 % от цялата площ.

Снимка 1

 

2019 г: 4 години по-късно, след многократно локално променливо приложение на фосфорен тор е настъпила положителна промяна в разпределението на запаса:

• Площта от блока с отчетен нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) е спаднала до 2 %.

• Задоволителен е запасът (40-80 mg/kg P2O5) на около 56 % от цялата площ на блока.

• Без промяна, с високи запаси се е запазила останалата част от блок: около 40 % от цялата площ.

Резултатът:

Постигнато е повишаване на фосфорния запас в най-слабозапасените зони (до ниво на задоволителен запас). След това обогатяване на почвата в почти цялата площ на блока в слоя 0-30 cm има запаси от усвоим фосфор, които са достатъчни да обезпечат добър до висок добив от основните полски култури.

Снимка 3

Въпреки нулевото торене през годините, високите фосфорни запаси (над 80 mg/kg P2O5) не са се изчерпали от културите в сеитбооборота.

Това е доказателство, че приложението на фосфор в тези зони би било необоснован разход за фермера за разглеждания период, 2015-2019.

Неоспорима е и ползата за околната среда.

Във втория пример за успешно прилагане на модела и как може чрез него може да се постигне с над 90% намаляване на приложения тор, по-добра възвращаемост от направените инвестиции, повишаване на добивите и грижа за околната среда.

В примера ще разгледаме площ с преобладаващо високи фосфорни запаси, където чрез променливо торене се реализира значителна икономия на фосфорен тор – резултатите показват много висока запасеност и нужда от 91% по-малко тор

За приложение на променливата норма на торене, трябва да се извърши първо почвено пробовземане. В платформата за мониторинг на посевите GeoScan може да се визуализира разпределението на клетките, от които е извършено пробовземането на почвата с цел установяване вариациите на хранителните запаси в почвата (0-30 cm).

Всяко стопанство има персонален акаунт, в който се зареждат и съхраняват почвените карти от обслужваните блокове, където се визуализират зоните с нивата на разпределение на хранителните елементи. Тези карти се използват като основа за изготвяне на предписанията за променливо торене (VRA предписания).

Тези предписания за променливо торене също могат да бъдат достъпни чрез онлайн платформата GeoScan.

Снимка 6 саит

Табличният калкулатор под VRA-предписанието посочва необходимото количество тор за целия блок. В посочения пример се вижда и торовата разлика между варианта с приложение на традиционната плоска норма и варианта с приложение на променлива торова норма.

Резултатите за този блок:

За торене с плоска норма e нужен 14 950 кг тор

За торене с VRA е нужен 1 285 кг тор

Тоест икономията, която може да се реализира в този блок е 13 665 кг по-малко тор или 91%.

Повече информация относно всички стъпки, свързани с интегрираната агрономска услуга AgroBalance, може да намерите на сайта: www.nik.bg или да се свържете с нас на телефон: 02/974 43 33

Публикувана в Агротехника
Канадският експерт по растениевъдство Юън Еванс в статия на портала 
 www.grainews.ca препоръчва на агрономите да се отнасят към фосфора с голямо внимание и ето защо:
«Фосфорът или фосфатът (P)  е най-сложния от четирите основни макроелементи в растениевъдството. Когато купувате фосфатен тор, вие всъщност купувате окислена версия на  P2O5, която е съставена от 62 части фактически P и 80 части кислород. Фактически вашият Р е едва 43 процента от теглото.
Във всички почви фосфатът е абсолютно необходим за развитието на растенията и обмяната на енергия. Това хранително вещество за растенията е основата за биохимичните функции на растителните клетки и е компонент от ДНК и РНК на деленето на клетките. Фосфатът е необходим в големи количества за прорастването на семената, развитието на корените и производството на семена и плодове.
Селскостопанският фосфат се получава от минерални породи и неговото количество в света е ограничено. Пет страни притежават около 95 на сто от известните запаси от фосфат - Мароко, Китай, Южна Африка, Йордания и САЩ.

Фосфорният тор обикновено е достъпен под формата на суперфосфат -  моноамонийфосфат и диамонийфосфат. Фосфатите се извличат от фосфорити при обработка със сярна киселина, за да се направи фосфата разтворим.
Сами по себе си каменният фосфат, понякога наричан "черно злато", както и органичното костно брашно, са много неразтворими форми на фосфата. Те много рядко се използват на кисели почви при рН под 5,5 и при голямо количество на влагата. Костното брашно и каменният фосфат са съвършено неподходящи за почви с неутрално или високо рН.

При дефицит на фосфор растежът на растенията се забавя, корените изостават в развитието си, а листата като правило се оцветяват в червено или пурпурно. На този стадий вече е късно да се внася фосфат в почвата.

Когато разтворимият Р се внася на обаботени земи, той не се придвижва в почвата от мястото, на което е внесен. Бързо се свързва с алуминия, желязото и микроелементите, особено при рН на почвата под 5.


Тъй като Р бързо се фиксира при внасяне в почвата, е възможно едва 10-20 на сто от растенията да получат достъп до него през годината.

Фосфорът е най-леснодостъпен при рН от 6,5 до неутрално, а при рН на почвата от 7,5 и повече той отново става труднодостъпен за културите.

В минерализираните почви общото съдържание на фосфора, който е непосредствено достъпен за растенията, е около 1 процент по всяко време. В повечето почви фосфорът може да се намери както в неорганична, така и в органична форма. По този начин, въпреки че голяма част от почвения фосфор като количество е достатъчно стабилна, той е предимно недостъпен за растенията. Онова малко количество Р, което е разтворимо във вода, бавно се натрупва в течение на вегетацията за сметка на разлагането на органичното вещеста и обмяната с почвената микориза при повечето култури с изключение на рапицата и цвеклото.

Честото внасяне на фосфорни торове в обработени почви ще поддържа тези запаси, но за почви, страдащи от дефицит на фосфор тези резерви не са достатъчни за удовлетворяване на нуждите на земеделските култури през вегетационния период, което ще доведе до забавено развитие на растенията и намаляване на добивите.

Значителна част от фосфора в почвите се натрупва от органичните вещества. Този органичен Р го прави достъпен за растенията благодарение на микробната активност, при условие, че влагата, топлината и рН на почвата са подходящи.

Прекомерното количество фосфор също не е от полза за растенията. Пример са канадските фермери, които съвмещават животновъдството и растениевъдството.

Интензифицирането на животновъдството в много от прериите на Канада е довело до възникването на национален и регионален дисбаланс в качеството на почвите. Това се отнася особено за птицевъдството, говедовъдството, млечната промишленост и месодайното животновъдство.

Тази еволюция в земеделието е довела до огромен пренос на фосфор от зърнопроизводителните райони в районите с интензивно животновъдство, което е довело до претоварване с фосфор и понякога с азот на относително неголеми площи обработваеми земи. По този начин излишъците на органични вещества, които не се усвояват от растенията, предизвикват екологични проблеми (замърсяване на повърхностните и подземните води) и се отразяват негативно върху добивите от културите".

Публикувана в Растениевъдство

Продуктите съдържат подбрани хранителни елементи, формулирани за безопасно листно приложение

От пролетен сезон 2020 Еликсир БГ обогати портфолиото си с продукти за пълноценно хранене на растенията. Компанията предлага течни NPK торове, съдържащи лесноусвоими хранителни елементи, предназначени за листно приложение. Към основните макроелементи – азот, фосфор и калий, са добавени подбрани микроелементи в лесноусвоима форма, подходящи за различни фази от развитието на културите.

GREEN PRO стимулатор на растежа

Green Pro е специален тор за листно приложение, който стимулира деленето на растителните клетки. Подпомага развитието на вегетативните тъкани в началните етапи на растеж и в първите етапи на формиране на плодовете. Подходящ е за всякакви растения и особено за технически и зърнени култури. Green Pro има много високо съдържание на цинк и други микроелементи, които са от основно значение за растежа на културите. Затова продуктът е много ефективен и за третиране на растения, отглеждани на почви с ниско рН, които обикновено са богати на желязо (Fe) и това възпрепятства асимилацията на цинка (антагонизъм). Green Pro може да се смесва с повечето хербициди, инсектициди и фунгициди.

Доза и начин на приложение: 0,40,6 л/дка, приложен листно 1-2 пъти в периода на вегетативен растеж.

NUTREX P спомага за развитието на здрава коренова система

Nutrex P е идеален течен предсеитбен тор за повечето култури, които се развиват от семена или разсад. Осигурява допълнителен източник на фосфор, който лесно се усвоява от тъканите на растението. Съдържа също азот и калий. Когато се използва в ранните етапи на растежа, Nutrex P спомага за развитието на здрава коренова система и затова играе много важна роля за хармоничното израстване на растението в следващите етапи. Освен това е ефективен в някои критични етапи на растежа: преди цъфтеж, за подпомагане на цъфтежа; завръзването и оформянето на плода; при развитие на плода за подобряване на качеството и ускоряване на зреенето. Произвежда се от висококачествени суровини, без никакви примеси, с неутрално рН и с нисък солеви индекс. Nutrex P може да се смесва с повечето хербициди, инсектициди и фунгициди.

Доза и начин на приложение: 0,40,6 л/дка, приложен листно 1-2 пъти в началните етапи на растежа.

POLYPHOS HG с бавно освобождаване на азот и фосфор

Polyphos HG е предсеитбен специален течен азотно-фосфорен тор, който съдържа фосфор в полимеризирана форма. Поради тази причина фосфорът и азотът в Polyphos HG се освобождават бавно и постепенно. По принцип, внесеният в почвата Polyphos HG осигурява на растенията лесноусвоим фосфор. Процесът на постепенно освобождаване зависи от условията и флората на почвата, като обикновено продължава 40 до 60 дни след внасянето. Polyphos HG може да се внася по време на сеитба (окопни култури) или преди критичните етапи в развитието на зърнени и технически култури. Гарантира постоянно наличие на фосфор за развитие на корените при зърнени и технически култури.

Дози и начин на приложение:

. По време на сеитба: 1 л/дка (в реда)

. Листно приложение: 0,30,5 л/дка, приложен 1-2 пъти в началните етапи на растежа*

*Важно: 1)При подготовка на разтвора първо сипете Polyphos HG в съда и след това допълнете с необходимото количество вода. 2) За да избегнете утаяване, разтворете 0,5 литра Polyphos HG в максимум 20 литра вода или 0,3 литра Polyphos HG в максимум 12 литра вода (т.е. концентрацията трябва да е минимум 2,5%)

Публикувана в Растениевъдство

Водени от мотото: „За да ражда земята ни повече“, „Евро Ферт“ АД предлага богата гама от качествени български минерални торове. Повечето от тях са продукт на „Неохим“ АД – компания с повече от 68-годишен опит в областта на производството на торове.

Основният продукт, който е предпочитан от земеделските производители в цялата страна, е

 • Амониев нитрат „НЕОФЕРТ“. Той е сред най-добрите средства за азотно подхранване при почвено-климатичните условия в България. Подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване на почвите. За разлика от други азотни торове, може да се прилага и в периоди с по-високи температури, без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане. Активният азот се усвоява бързо от растенията, като стимулира нормалното им развитие. Включва в състава си усвояем магнезий, което спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене. Може да се съхранява безпроблемно продължително време, благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърно-метричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.

В опит да удовлетвори нуждите на своите клиенти, компанията пусна на пазара иновативен продукт

– 100% водоразтворим амониев нитрат, който съдържа антисбиваща добавка и не образува пяна. Предназначен е за капково напояване, хидропоника и подхранване на плодове, зеленчуци и овошки без опасност от запушване на дюзите.

„Евро Ферт“ предлага още:

 • Смесени и комбинирани NP и NPK торове, които съдържат азот, фосфор и калий. Такива могат да бъдат изработени в индивидуални комбинации по желание на клиента.

 • Химически продукти - азот, азотна киселина, амониев бикарбонат, амониев нитрат, амоняк, амонячна вода, обезсолена вода, въглероден диоксид, кислород и натриев нитрат.

 • Почвен анализ и консултация със специалист – те са необходими за избора на правилна комбинация от NP или NPK торове за наторяване на съответната култура и осигуряване на оптимален добив.

 • Програми за балансирано торене - специалисти от компанията ще ги изработят в съответствие с климатичните условия на района, в който се намира вашето стопанство, състоянието на почвите и нуждите на отглежданите култури. Това е от изключително значение, тъй като всяка година от почвата се изнася голям процент хранителни вещества, които могат да бъдат възстановени единствено с използването на минерални торове.

 • Програми за сеитбооборот – ще бъдат изработени от специалистите на компанията, които са наясно, че за постигането на оптимални добиви, е необходимо земеделските култури да бъдат отглеждани правилно.

 • Транспорт – „Евро Ферт“ АД разполага със собствен автопарк и може да осигури доставка до всяка точка на страната.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията инвестира в обучението на екипа и клиентите си, вярна на своя девиз „Само знаещите срещат успеха“

Агр. Петър Кръстев

Спец. пратеник в к. к. Златни пясъци

За поредна година фирма „Пестицид“ ЕООД остана вярна на традициите си за сближаване и заздравяване на взаимоотношенията си с партньори и клиенти. В началото на февруари над 500 представители на земеделски стопанства от цялата страна бяха поканени на годишната техническа среща-семинар, която се състоя в хотел „Интернационал“ на к. к. Златни пясъци.

С топли думи управителят на фирмата г-жа Блага Андреева приветства гостите и им благодари, че въпреки натовареното си ежедневие са се отзовали на поканата, което за екипа на компанията означава уважение и приятелство.

IMG 8196 1

Партньорство, изградено върху основата на доверие

Развитието на фирма „Пестицид“ през годините не можеше да бъде така успешно, ако компанията нямаше надеждни партньори и клиенти в лицето както на мултинационалните компании, така и на земеделските производители. И едните, и другите са се доверили на екипа на г-жа Блага Андреева, защото са оценили големия потенциал, който притежават специалистите на компанията. Не е случаен фактът, че в България трудно ще се намери друга фирма, която да работи с всички най-престижни чуждестранни и български производители на семена, торове и препарати за растителна защита. Но за фирма „Пестицид“ това е практика, която й помага непрекъснато да се развита и всяка година да увеличава пазарния си дял, който за 2019 година е с 11% по-висок от предходната 2018 година. Дейността на „Пестицид“ е многостранна, но тясно свързана със земеделието

От една страна, „Пестицид“ стои близо до аграрните производители, тъй като самата фирма има земеделско производство на значителни по обем площи. От друга страна, тя има опит в селекцията и семепроизводството, която я прави равностойна на семенарските компании, много от които й поверяват семепроизводството си. Познанията на екипа в сегмента препарати за растителна защита се базират и на практиката, защото преди да предложат който и да било продукт на клиентите си, специалистите на „Пестицид“ първо са го изпитали на собствените си полета. Това важи както за хербицидите, така и за фунгицидите и инсектицидите. Благодарение на този начин на работа, изборът на земеделските производители – клиенти на „Пестицид“, е изключително улеснен, защото им се предлагат само продукти с доказани качества и ефект. Работата с торовете е на същия принцип: предлагат се предварително изпитани почвени и листни торове, биостимулаторите. Нещо повече – фирмата вече има достатъчно богат опит и произвежда собствени марки торове и биостимулатори. Поредното доказателство в тази посока е патентованият биостимулатор с естествен произход Екстра Форс.

IMG 8352 1

Фирма „Пестицид“ е мост за ползотворни срещи

Традиционните семинари на „Пестицид“ са ползотворни в няколко насоки. На тях се осъществяват срещи на двете заинтересовани страни – земеделските производители и фирмите, предлагащи всичко необходимо за растениевъдството – семена, торове, препарати за растителна защита. На семинара в к. к. Златни пясъци земеделските производители имаха възможност да обогатят знанията си, да се запознаят с новите продукти на компаниите, които ще могат да закупят за предстоящия сезон от „Пестицид“. И още – тук бе мястото, където могат да зададат конкретни въпроси за всеки един продукт директно на представителите на мултинационалните компании, да споделят проблеми, за които търсят решение, да обменят опит.

Земеделието не е лесен отрасъл

Пътят на земеделеца у нас е труден, но няма непреодолими препятствия, ако човек има с кого да сподели и да получи не само компетентен, но и приятелски съвет, смята г-жа Андреева. За фирма „Пестицид“ може да се каже, че тя е явление в българското земеделие, защото е градена стъпка по стъпка. Земеделието не е проста работа и изисква концентрация, усилия и енергия. Земеделския труд е и изпитание, защото всяка следваща година е различна от всички предшестващи. “Ето сега се сблъскваме с проблема – да торим или да не торим, колко да торим“ – зададе риторичен въпрос управителят на „Пестицид“. Решението на тази и на други дилеми изисква професионално мислене, консултации, съобразяване с конкретните условия на годината. Няма готова формула – подчерта г-жа Андреева, формулата на успеха е да се подходи професионално към проблема. Екипът от агрономи на „Пестицид“ е добре подготвен и с голям професионален опит. Специалистите са готови по всяко време да се отзоват на повикване от клиентите и да им дадат необходимите препоръки и указания как да се подходи във всяка конкретна ситуации.

IMG 8372 1

„Пестицид“ е основоположник на високоолеиновата програма при слънчогледа

Г-жа Андреева подчерта приноса на „Пестицид“ в разработване и реализиране на олеиновата програма при слънчогледа. Тази програма се оказа доста полезна за земеделските производители, които участват в нея, защото слънчогледът е стратегическа култура за България. Но не трябва да има залитане в площите, посъветва Блага Андреева, добре е да се търси баланс между слънчогледа и царевицата, за да не се стига до рискови ситуации. Добрата новина е, че всички, които закупят високоолеинови семена слънчоглед от „Пестицид“, могат да разчитат на гарантирано изкупуване на продукцията при най-добри пазарни условия.

„Пестицид“ е една от малкото български фирми, която инвестира и в науката, като заедно с научни екипи и партньорски фирми разработва и внедрява в практиката продукти за хранене на растенията. Известни със своите качества са листните торове Контеса, произвеждани заедно с фирма ЕКОФОЛ. Последният продукт, който „Пестицид“ вече произвежда и предлага на пазара е листният биостимулатор с естествен произход Ексра Форс с който ще ви запознаем подробно в следващия брой.

В края на словото си Блага Андреева увери клиентите и партньорите на фирмата, че екипът на „Пестицид“ ще съдейства за изпълнение на плановете им и ще работи за техния успех.

Публикувана в Растениевъдство

Бавното и контролирано действие гарантира максимално усвояване на хранителните елементи без замърсяване на околната среда

Агр. Петър Кръстев

Производителите на минерални торове постоянно подобряват своите продукти с цел повишаванена тяхнатаефективност. Това е особено важно за азотнитеторове, но също така е необходимо да се намали неблагоприятното въздействие на този вид агрохимикали върху околната среда като еутрофикацията*, замърсяването на подпочвените води и др.

Постигането на повишенаефективност от азотните торове не е лесна задача, тъй като растенията усвояват азотаот почвения разтвор с кореновата си система във формата на нитратни или амониевийони. При това амониевата форма на азота, за разлика от нитратната, се фиксирав почвения поглъщателен комплекс, затова почвата и растениятасе конкурират за амониевия азот, намиращ се в почвата или внесен с азотните торове.

Такава конкуренция за амониев азот е основен проблемпри определянена дозите за внасяне на минералниторове, тъй като само част отелемента може да бъде използвана от растениятапрез вегетационния период. От практична гледна точка ефективността от използване нахранителните вещества може да се определи чрез разликата между частта от общото количество достъпни форми азот в почвата или постъпилия с торовете, с усвоения от културата за определено време. Повишаване ефективността от използване нахранителните веществав минералните торове от културите винаги е било и си остава важен изследователски проблем.

Стратегия, повишаваща ефективността от минералния азот

Различните видове азотни торове, използвани в селското стопанство, все повече подлежат на контрол с цел подобряване на глобалния азотен баланс както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива. Най-важната задачаепо-нататъшното повишаване на ефективното им усвояване. Известно е, че при внасяне на минерални торове през първата година растенията използват само 50 – 60% азот, 10 – 25% фосфор и 50 – 60% калий. Поради това че значителна част от азота в торовете се губи в годината на внасяне, дозата му трябва да бъде балансирана с оглед максимално задоволяване нуждите на растенията с хранителния елемент. Това изисква вземането на определени агротехнически решения, фокусирани върху технологии, които позволяват да се достигне максимална съвместимост между потребността на културата и постъпването на азот от всички източници, в това число и от торовете. Тази стратегия включва:

 • стимулиране растежа на кореновата система за сметка на подобряване структурата и оптимизиране киселинността на почвата (алкализиране), повишаване съдържанието нахумус, способност за запазване достъпността нахранителните вещества;
 • извършване напочвен и растителен анализ за съдържание на хранителни вещества, а също така и на постоянен мониторинг на растежа и развитието на селскостопанските култури;
 • определяне дозите хранителни вещества, съответстващи на потребностите на земеделските култури и на условията на отглеждане;
 • избор на оптимална форма на минерален тор и начин на неговото внасяне, например инкорпориране в зоната на кореновата система.

Много добър начин за повишаване ефективността на минералния азот е използването наторове с бавно и контролирано действие, коитопостепенно освобождават хранителните вещества в съответствие с потребностите и динамиката на усвояване от конкретната култура.

Формула за идеален тор

Идеалният тор трябва да има следните характеристики:

 • При еднократно внасяне да осигурява достатъчно количество хранителни вещества на растенията, необходимизатехния оптимален растеж и развитиепрез целия вегетационен период.
 • Съдържа максималенпроцентхранителни елементи, за да се получи най-голяма възвръщаемост на инвестицията.
 • Има минимално неблагоприятно въздействие върху почвата, водата и околната среда.

В голяма степен на тези изисквания отговарят торовете със забавено и особено с контролирано освобождаване на азот и стабилизираните торове. С тяхна помощ е възможно повишаване коефициента на използване на хранителните вещества при минимално количество тор и намаляване негативното въздействие на околната среда. Трябва да се знае, чегрешките, допуснати в технологията на отглеждане на културите, не могат да се поправят с помощта на тези специални видове азотни торове.

Минералният азот: задграничен опит

В катедрата по агрономство в Университета по естествени науки в Познан, Полша, в продължение на няколко години в полски опити е наблюдавана реакцията на хибридите царевицакъм различните форми азотни торове. Внасяне на 140 кг N/ха (14 кг N/дка) във вид на азотен тор Super N46 е оказалопо-голямо влияние върху добива – съответно с 12,1 и 8%, в сравнение с амониевата селитра или карбамида. За отбелязване е, че тези резултати са били получени в много сухата и гореща 2018 година.

Азотът и хибридите царевица

При разработката на технологии за торене на царевица с азот много важно е да се отчита генетичният профил на избрания хибрид. При класическите хибриди, царевичните растения усвояват от 85 до 100% от азота в периода на активен вегетативен растеж. Във фаза наливане на зърното при същите започва процес на реутилизация (повторно използване) на органичните азотни съединенияот натрупаните по-рано ресурси в растението и частично от почвата. Този механизъм е присъщ само на класическите хибридии не важи за различните технологични линии хибриди. Индексът на реутилизация (придвижване) на азота и другите хранителни вещества за класическите хибриди е положителен, т. е. във фаза на генеративен растеж (наливане на зърното) те използват резерви, натрупани във фаза на вегетативен растеж.

От друга страна, механизмът на усвояване на азота от хибридите отразлични технологични линиие диаметрално противоположен и индексът на реутилизация на азота при тях е отрицателен. Това се отнася също за фосфора и магнезия. С други думи, основен източник на азот за растенията от различните технологични линии царевица в периода на наливане на зърното е почвата. Тази особеност на хибридите изисква прилагането на азотниторове със забавено действие (карбамид, амониев сулфат с полимерни покрития) или внасяне на азота на части, което е значително по-трудно при високи растения.

В изследванията, проведени в полската катедра по агрономство, хибридите от различини технологични линииса показали по-висок добив на фона на всичкипроучвани видовебавнодействащи азотниторове. Най-голям допълнителен добив зърно е бил получен във вариантите с карбамид и притора Super N46 . Затова, необходимо условие за внедряване на прогресивни хибриди от различните технологични линии царевица изисква промяна в стратегията на внасяне на торовете, базирана на знания за конкретната физиология на хранене.

*еутрофикация - „цъфтеж“ на водните басейни, в резултат на намножаване на определен вид водорасли от замърсяването с химични елементи от торовете

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 22

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта