ОИЦ-Добрич представи подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Избрана

При голям интерес премина онлайн срещата на Областен информационен център – Добрич по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Експертът Михаела Козовска представи подробно условията за допустимост на кандидатите, какви дейности и разходи ще се финансират, и как ще се оценяват и подават проектните предложения.
С бюджет от 422 218 104 лв. ще се подкрепят проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.
 
Ще се финансират инвестиции във внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, както и тези допринасящи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване. Подмярката насърчава сътрудничеството на производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване на условията на труд. Допустими са и инвестиции водещи до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, възможностите за производство на биологични земеделски продукти и мерки за опазването на околната среда.
 
Могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани от най-малко 36 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, както и признати групи/организации на производители за колективни инвестиции. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство трябва да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро (съгласно Приложение № 3 към пакета с документи).
 
Финансовата подкрепа за един кандидат е от 29 337 до 2 933 700 лв., като за закупуване на земеделска техника максималния размер е до 488 950 лв. За проекти до 1 955 800 лв. процентът на финансиране е до 50%, а над 1 955 801,96 лв. - до 35%. Ако земеделският стопанин или признатата група от производители включат инвестиционни разходи в проекта, безвъзмездната помощ може да нарасне с 25%, или с 10%.
 
Допустими са разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства и други. Финансира се рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, както и закупуване на техническо оборудване за експлоатацията им.
 
Пчеларите могат да заложат средства за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответното оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти; както и оборудване за развъждане на пчели-майки.
 
Продължителността на един проект е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или СМР е до 36 месеца от датата на подписването на административния договор.

Крайният срок за кандидатстване е 17:30 часа на 23.07.2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пълният пакет документи по подмярката е публикуван в ИСУН 2020, на следния линк: https://eumis2020.government.bg

Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ могат да се искат до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в ИСУН 2020.

Експертите от Областен информационен център - Добрич са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на страницата на центъра във Фейсбук.

Запис от провелата се среща: https://www.facebook.com/oic.dobrch/videos/359787895469475

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Областен информационен център – Добрич
Тел.: +359 58 602 758
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Facebook:
https://www.facebook.com/oic.dobrch/
Прочетена 515 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта