На какъв етап са проектите по подмярка 4.1.2 Избрана

Отговор от ДФЗ: След издаването на оценителен доклад, на одобрените кандидати по подмярка 4.1.2 ще бъдат изпратени уведомителни писма. В 30-дневен срок от получаването им, стопаните трябва да представят документи, след което ще бъдат поканени да подпишат договори с фонда

Наши читатели питат: На какъв етап са проектите, подадени по подмярката 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. От Държавен фонд „Земеделие“ ни изпратиха следния отговор:

Със Заповед № РД 09-660 от 18.07.2018 г. е обявена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. с начална дата 20.07.2018 г. и крайна дата 22.10.2018 г. Разполагаемият бюджет по приема е в размер на 12 500 000.00 евро / 24 447 500.00 лв./. Постъпили са 244 проектни предложения с обща стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ от 7 808 589.83 лв.

За всички проектни предложения е приключила „Оценка на административно съответствие и допустимост“ /ОАСД/. На кандидатите, включени в списъка с проекти, предложени за отхвърляне е съобщено за недопускането им до техническа и финансова оценка чрез администраторския профил в ИСУН 2020.

Комисията по разглеждане на възраженията, подадени от кандидати, недопуснати до етап „Техническа и финансова оценка“, се произнесе по основателността на всяко възражение и на всеки кандидат е изпратено Решение за основателност на възражението/ Решение за прекратяване на производството.

Към настоящият момент e извършена Техническа и финансова оценка за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.

В процес е издаването на оценителен доклад, отразяващ резултатите от оценителния процес. Веднага след което, на кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок, съгласно ЗУСЕСИФ и съгласно раздел 27.1, т.2 от Условията за кандидатстване доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи.

След представяне на документите, кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура №: BG06RDNP001-4.002, по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Прочетена 5039 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта