УСТОЙЧИВИ СОРТОВЕ НА СТРУПЯСВАНЕ СА:

. Прима, Либърти, Флорина, Джонатан, Английска зелена ренета, Златна резистентна, Стейман уайнсеп, Нова изигроу, Джонафрий, Мойра, Фридъм, Ландсбергска ренета, Каселска ренета

УСТОЙЧИВИ НА БРАШНЕСТА МАНА СА:

. Старк, Червена превъзходна, Прима, Онтарио, Канадска ренета, Боскопска хубавица

СЛАБОЧУВСТВИТЕЛНИ НА СТРУПЯСВАНЕ И СЛАБО И СРЕДНОЧУВСТВИТЕЛНИ НА БРАШНЕСТА МАНА СА:

. Виста бела, Муцу, Мелроуз, Тракийска ранна, Тракийска слава, Секай ичи

УСТОЙЧИВИ НА ОГНЕН ПРИГОР СА:

. Червена превъзходна, Редфрий, Прима, Присила, Старкримсон, Либърти, Старкинг, Флорина, Смути, Муцу, Белголден, Шарден, Боскопска хубавица, Канадска ренета

СЛАБОЧУВСТВИТЕЛНИ НА ОГНЕН ПРИГОР СА:

. По-слабочувствителни на огнен пригор са Жълт белфльор, Розмарин, Беремска розова и Буховица

ТОЛЕРАНТНИ КЪМ КЪСНИТЕ ПРОЛЕТНИ ЗАСТУДЯВАНИЯ СА:

. Златна превъзходна и Айвания.

Публикувана в Овощната градина

. Дали дадена местност е подходяща за отглеждане на ябълкови дървета? Най-добре ще се ориенетирате по съществуващите насаждения - по тяхната сила на растеж, дълготрайност и родовитост.

. Ако ще създавате нова градина на мястото на изкоренена стара, трябва да имате предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове.

. ВНИМАНИЕ! Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки може да се създава ново насаждение от същия вид.

СОРТОВЕТЕ, КОИТО ДА ИЗБЕРЕТЕ

. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са добри опрашители, а други - не. Добри резултати се получават, когато 4, 6 или 8 реда от лош опрашител засадите до поне 2 реда с добър.

. Най-добре е да използвате едновременно цъфтящи различни сортове, които добре опрашват. Така няма да сте свидетели на безплодие на един или друг сорт.

Публикувана в Овощната градина

Мястото, на което ще отглеждате градина с ябълки трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

. От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим. Много важни са минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната периодичност.

. Ябълката понася студове до -30°С. Поради високата й устойчивост на студ е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Но не са за избиране ниските затворени котловини.

. Ябълката е много взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и септември.

. Важна е надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м.

. Над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетацията.

. Ябълката обича достатъчно дълбоки (над 100 см) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Голямо значение има и нейната пропускливост. Вредни са водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород.

Пропускливостта на долния почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна.

. Не подценявайте подпочвените води - не трябва да са по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не стават места, чийто подпочвени води се покачват по-високо от 80 см до повърхността.

Публикувана в Овощната градина

Дойде време да опазваме градините от слани, защото сутрин по високите места те вече са факт, а късните сортове ябълки, които се берат в края на октомври някои още не са прибрали. Могат ли осланени ябълки да се съхраняват?

. Независимо от това, че плодовете на късните сортове ябълки имат сравнително дебела и груба кожица, която е покрита най-често с восъчен налеп, те също са уязвими на ниски температури.

. Освен това зависи при слана доколко ще паднат температурите и с каква продължителност ще бъде въздействието й. Така, че нашият съвет е плодовете да бъдат обрани преди да бъдат осланени. Това гарантира по-продължителното им и успешно съхранение.

Публикувана в Овощната градина

Много полезно за удължаване срока на съхранение на ябълките и крушите е обвиването им с хартия. Добре е плодовете да бъдат обвити поотделно с вестници (или друга налична хартия) по време на брането или в краен случай – при сортирането, за да се избегнат повторни манипулации, водещи до допълнително набиване и нараняване на плодовете и изтриване на естествения им восъчен налеп. Обвитите в хартия плодове се намират в среда, която не е напълно изолирана от околната, но е по-наситена с въглероден двуокис, отделен при дишането им.

ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД ВЛИЯЕ БЛАГОТВОРНО

Въглеродният двуокис забавя зреенето им, подтиска развитието на много микроорганизми и по този начин плодовете се запазват здрави за по-продължителен период от време. Преди обвитите плодове да се подредят в щайгите е необходимо дъното им да се застеле с хартия или (при възможност) мек талаш. Плодовете на някои местни, по-издръжливи ябълкови сортове могат успешно да бъдат съхранени и на открито в дълбоки трапове в дворовете, дъното и стените на които се покриват с дебели пластове зелена папрат.

Публикувана в Овощната градина

За опазване на плодовете от късните сортове ябълки и круши важно значение имат всички грижи, които са полагане през цялата вегетация. Ако до момента сте опазили реколтата от болести и неприятели това до голяма степен ви гарантира, че ще имате свежи плодове до пролетта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА

Непосредствено преди беритбата е добре да напръскате за последно плодовете, за да са здрави при съхранението. За съжаление няма универсално средство, което да ги предпази от всички болести, които могат да се развият при лагеруването. Периодът на съхранение е дълъг и освен гъбни болести по плодовете могат да се развият и такива, които са в резултат от неправилно съхранение.

ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Последното пръскане преди беритбата на плодовете може да се направи с един от следните фунгициди:

. Топсин М 70ВП – 10 г;

. Фоликур250ЕВ – 10 мл;

. Систан супер 24ЕК – 3 мл.

Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

Степента на зрелост в момента на беритбата оказва голямо влияние върху резултатите отсъхранението на ябълките. Преждевременната беритба на ябълките не само намалява добивите (през последните три седмици преди беритбата плодовете увеличават теглото си с 15-20 на сто), но и способства за получаване на неоправдано големи фири по време на лагеруването.

Между разграждането на хлорофила и оформянето на вкуса съществува определена зависимост. Просветляването на основния зелен цвят съвпада с оформянето на вкусовите качества. При преждевременна беритба на ябълките този процес се прекъсва и не може да продължи по време на съхранението. Рано обраните плодове не могат да развият типичния за сорта ароматен букет. Ранната беритба на ябълките от някои сортове (Муцу, Червена превъзходна и др.) създава условия за масови поражения от запарване по време на съхранението.

Къснатаберитба на ябълките също се отразява неблагоприятно на съхраняемостта на плодовете. Климактеричният максимум на дишането може да настъпи още преди внасянето им в плодохранилището, в резултат на което възможностите за продължително лагеруване се ограничават. След климактеричната фаза съпротивителната способност на плодовете срещу паразитни болести рязко се понижава и загубите от гниене по време на лагеруването значително нарастват. При късна беритба на ябълките процесите на дозряване достигат такъв стадий, че става невъзможно забавянето им посредством охлаждане и съхраняване в регулирана и модифицирана атмосфера, тъй като с това се нарушава хармоничното протичане на ензимните процеси. В ябълковите плодове се натрупват токсични продукти в концентрации, предизвикващи физиологични заболявания. Късно браните плодове лесно се засягат от встъклясване, джонатанови петна (горчиви ядки) и потъмняване на месото.

Публикувана в Овощната градина

Беритбата на късните ябълки от големи насаждения изисква различен период от време, който зависи от осигуреност с работна ръка, транспорт, метеорологични условия и др. Често по тези причини се налага прибирането на реколтата да започне малко по-рано от настъпването на оптималната беритбена зрелост и да приключва малко след преминаването й. За успешното съхранението, а от там и за изгодната реализация на продукцията, от голямо значение е точното определяне на момента на беритбата.

Съществуват няколко субективни и обективни метода за определяне на оптималната беритбена зрелост на ябълковите плодове, предназначени за дългосрочно съхраняване. За настъпването на беритбената зрелост може приблизително да се съди по усилието, което се прилага при откъсване на плодовете от дървото или по оцветяването на семките.

Много често беритбеният момент се определя въз основа на просветляването на основния зелен цвят на плодовата кожица с цветни скали. Оттенъкът, който съответства на най-подходящата за беритба зрелост на плодовете за съхранение е специфичен за всеки сорт и за микрорайона, от който те произхождат. Тестът за определяне на оптималния беритбен момент въз основа на основното оцветяване не е точен, тъй като хлорофилното съдържание се влияе не само от степента на зрелост, но и от азотното запасяване на почвата.

Беритбената зрелост на ябълките може да се определи и въз основа на броя на денонощията, изминали от времето на пълния цъфтеж на дърветата, като същевременно се вземат предвид средната температура и количеството на валежите през вегетационния период.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 16 Септември 2015 14:55

Правила при беритба на плодове

Плодът хващайте с цялата длан, като с показалеца натиснете плодовата дръжка на мястото, където е прикрепена към плодната клонка. След това плодът леко се повдига нагоре и се завърта в посока на часовниковата стрелка. При тази техника плодът се откъсва леко с цялата дръжка. Не брулете и не стръсквайте дърветата. Плодовете слагайте в сухи касетки или други съдове с тегло до 8-10 кг. Съхранявайте при температура от 0 до плюс 2 градуса и относителна влажност на въздуха около 95 процента.

Публикувана в Овощната градина

От това ще зависи как ще съхраните късните сортове ябълки и круши. Важно е да познавате беритбената зрялост на плодовете в двора.

Ябълките и крушите са в беритбена зрялост, ако плодовете са придобили характерната за сорта окраска на кожицата. Те трябва да са спрели да нарастват на обем и дръжките лесно да се отделят от клонките. Семената на ябълките и крушите при беритбена зрялост придобиват характерен сивокафяв цвят.

Ако тези правила не са спазени, рискувате да не можете да съхранявате продължително време плодовете.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта