Петък, 30 Септември 2016 13:37

Кампания в овощната градина

През месец септември предстои беритбата на много сортове от различни овощни видове. Някой от тях са в консумативна, а други в технологична (беритбена зрялост). Вторите се консумират след като лагеруват определено време в помещенията за съхранение, където придобиват консумативна зрялост и развиват вкусовите си качества.

ЯБЪЛКИ

През септември се берат есенните сортове ябълки Златна Пармена, Джонатан, клонове на Червена превъзходна и Златна превъзходна, Канадска ренета, Английска зелена ренета, Муцу и др.

КРУШИ

В края на месеца са готови за беритба зимните крушови сортове, като Хаджиева, Боскова, Харденпонтова масловки, Пекъмс Триумф, Попска и др.

КЪСНИ СОРТОВЕ КОСТИЛКОВИ ВИДОВЕ

От костилковите видове през септември зреят късните прасковени сортове Файет, Бейбиголд 9, Хелфорд, а при сливите Габровска, Стринава и Кюстендилска синя слива.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сортове, които заслужават внимание и ще обогатят разнообразието в градината ви. Те са включени в сортовата листа на странат ни и от тях също може да намерите посадъчен материал в страната.
. Либърти (на снимката)

Американски сорт с едри плодове - около 200 грама. Оцветяването на кожицата е тъмночервено. Месото е сладко - възкисело. Узрява в края на септември. Съхранява се по-продължително - до 4 - 5 месеца.
. Едвин бауър

Сортът има средно едри плодове - около 150 грама, кълбовидно до леко конусовидни. Кожицата е тъмночервена. Месото е със сладко-кисел вкус, сочно и приятно. Узрява в края на септември, съхранява се до края на януари.
. Кооп 10

Плодовете на този сорт са едри - около 200 грама, конусовидни. Оцветяването на кожицата е интензивно жълто. Месото е сладко-кисело с приятен вкус. Узрява в началото на септември. Съхранява се продължително - до 4-5 месеца.
. Муцу

Познат и отглеждан масово у нас, но все още не отстъпва място от предпочитани сортове. Плодовете му са много едри, заоблено-конусовидни, жълто-зеленикави. Плодовото месо е слабо кисело. Узрява в края на септември. Съхранява се 4-5 месеца, а при хладилни условия и 6-7 месеца.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Към групата Golden спадат няколко сорта – Голден смути, Голден делишес и др., които са резултат от случайни кръстоски. Това са добре познатите ни плодове с жълт цвят и голям размер. Плодовете са с ярко жълт цвят, който придобиват през периода на съхранение. Готови са за беритба след средата на септември.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Плодовете са особено вкусни и ароматни. Кожата им е много чувствителна към наранявания и контузии. Поради тази причина трябва да се внимава особено при беритбата. Препоръчително е тези дървета да се засаждат на места, където няма висока атмосферна влага. За предпочитане да бъдат наклонени, като по този начин се избягва появата на ръжда по плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 30 Септември 2016 13:16

Засадете ябълки в градината

Широкото разпространение на ябълката като овощен вид се дължи на факта, че отглеждането и е възможно на площи, намиращи се в полупланински, планински, а също и райони с по-ниска надморска височина.

ПОЛЕЗНИ И КРАСИВИ

Плодовете на ябълката са изключително полезни и се консумират в големи количества. Разнообразието от сортове с различно време на зрялост позволяват консумирането им през цялата година. Външният вид на ябълките е привлекателен и е един от факторите, който печели все нови и нови любители овощари.

СОРТОВЕТЕ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УВЕЛИЧАВАТ

През последните години голямо разпространение получиха вариациите на Ред Делишъс, като Ред кап, Редчиф, Суперчиф и др.

Втория по-разпространен и популярен сорт ябълки е Голден делишес или червена превъзходна, заедно с всички нейни вариации. Следват сортовете Грени смит, групата от сортовете Гала и Джонаголд. Атрактивни за производство и консумация са и сортовете Айдъред и Фуджи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Причините за опадалите преждевременно на земята плодове могат да са различни. Преди всичко опадват най-вече малките, недоразвити плодове

На количеството на опадалите плодове влияе и размера или площта на листата. Ако листата са с малка площ, плодовете опадват бързо и рано.

Преди беритба опадват най-едрите ябълки, образували се на най-силните, крайни леторасти, тъй като те узряват най-рано. Тези плодове е добре да се обират навреме.

През това горещо лято преждевременното опадване на плодовете може да е и от недостатъчна влага, а също и от ветровете.

Опадалите плодове могат да се нарежат и изсушат на слънце. 

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Според мнението на шведската страна, в яблките от Полша се съдържали превишаващи нормата вредни за здравето пестициди. Партидата ябълки, сорт Paulared е била иззета след съответно решение на шведската Национална агенция по продоволствие. Съгласно направените лабораторни експертизи, в килограм от доставените полски ябълки се съдържали 0,08 мг хлорпирифос при допустима норма 0,01 мг/кг. Шведската Национална агенция по продоволствието е уведомила за инцидента Европейската комисия.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Когато при проверки фонд „Земеделие” установи, че по линия на обвързаната подкрепа е платил субсидии, за които фермерите са представили фалшиви фактури за продадена стока, автоматично ще предприеме действия за тяхното събиране. Или ако касовите бележки за продадени домати, ябълки или мляко, са недействителни и това се установи от инспекторите, фермерите ще връщат получената помощ. Това гласят новите промени в наредбата, регламентираща условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които са предложени за приемане.

Измененията се отнасят и до задължителните документи, с които фермерите ще доказват минималните добиви от заявените площи плюс продукцията, реализирана на пазара

С предложения проект се прецизират текстове от наредбата, като се уточнява, че изискваният минимален добив от изброените плодове и зеленчуци трябва да бъде и продаден на пазара.

За целта стопаните трябва да представят следните документи, които доказват реализация на произведената от тях продукция.

Фактури и/или фискални касови бележки, издадени от касов апарат (фискално устройство), когато кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон.

Документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството – това са фактури, първични и вторични документи плюс електронни фактури, ако кандидатите за субсидии са лица, регистрирани по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите имат обекти за производство или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл.12 от Закона за храните в група 02 от регистъра на храни от неживотински произход към националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.

Публикувана в Бизнес

Късните сортове ябълки са към края на достигане на максимарните си размери. Независимо от това, те все още продължават да се хранят от дървото и до беритбата им остава достатъчно дълго време. Това означава, че грижите за тяхното доотглеждане продължават. Те трябва да са насочени основно към опазването им от болести и неприятели. Освен това трябва да им дадем всичко от което имат нужда за да успеем да ги съхраняваме успешно до момента на консумирането им.

ЛИСТНОТО ПОДХРАНВАНЕ С КАЛЦИЙ ПРАВИ ПЛОДОВЕТЕ ПО-ЗДРАВИ

Сега е моментът в който трябва да се започне пръскане на ябълките с листни торове съдържащи елемента калций. Снабдяването на растенията с достатъчно количество от елемента е ключов момент за съхранението на плодовете. Напръсканите с калций плодове имат по-добро качество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични смущения и редуцирани до минимум остатъци от пестициди. Това косвено увеличава добива и води до успешна борба с горчивите ядки по ябълковите плодове (проблем при съхранението на продукцията).

ЗА ДА Е ЕФЕКТИВНО, НАПРАВЕТЕ ГО 2-3 ПЪТИ

Пръскането на ябълките с калций трябва да започне от началото на явгуст и да се приложи 2-3 пъти през 15 дни до средата на септември. Може да използвате течният листен тор Фолиарел Са, който съдържа 15% лесно усвоим калций. Дозата е 200 мл на декар или 20 мл за 10 литра вода, както и други торове с високо съдържание на калций.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През сезон 2016/17 г. производството на ябълки Golden Delicious в Европейския съюз ще бъде намалена значително. Плодовата реколта в ЕС може да бъде една от най-малките за последните 10 години - това се съобщава от анализаторите по прогнозите на Световната асоциация на производителите на ябълки и круши (WAPA).

По предварителни оценки на експерти на асоциацията, в текущия сезон европейските производители са прибрали 2 364 000 тона ябълки сорт Golden Delicious, което е 7% по-малко, отколкото през сезон 2015/16 и 8% по-малко от средното за последните 5 години. Заслужава да се отбележи, че ако тези прогнози се сбъднат, това ще бъде една от най-лошите години за този сорт ябълки в ЕС за последното десетилетие.

Сортът е един от любимите на европейските производители на ябълки. Този сезон, делът му ще е около 20% от брутната реколта от плодовете в ЕС. Като цяло в ЕС през настоящия сезон се очаква значителен спад в производството на ябълки.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

През настоящия сезон френските овощари могат да приберат по-малко ябълки, отколкото през 2015 г. Според прогнозите на Министерството на земеделието на Франция, тази година ябълковата реколта в страната ще бъде около 1,504 милиона тона, което е с 6% по-малко от предходната година. Припомняме, че през 2015 г. брутната реколта от тези плодове във френските стопанства е достигнал 1, 594 милиона тона.

Спадът в страната на производство на ябълки, земеделските производители свързват с неблагоприятните климатични условия. В същото време, поради студеното време в края на пролетния сезон, реализацията на тези плодове във Франция ще започне една седмица или две по-късно от обичайните дати.

Франция е на трето място по отношение на производството на ябълки в Европейския съюз. Според Световната асоциация на производителите на ябълки и круши (WAPA), през сезон 2015/16 за акция на страната се падат около 15% от общата брутна доходност от ябълка в ЕС. Второ място бе за Италия с 20% дял. Лидер традиционно е Полша: делът на страната възлиза на повече от 30% от реколтата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта