От всички овощни видове ябълката е най-чувствителна при недостиг на цинк. Дефицитът от този микроелемент се отразява негативно още и на круша, слива, праскова и вишня като предизвиква различни по вид промени.

ПРИЗНАЦИ НА ЦИНКОВ ДЕФИЦИТ

Прояви при недостиг на цинк при ябълката са петниста хлороза, жълтеене, издребняване на листата, розетъчни листа. По тези признаците ще познаете липсата на цинк. Те могат да се проявят при високо азотно или фосфорно и то едностранно торене, при по-ниски температури, при по-плътни почви. Най-точната диагноза може да се постави при листен анализ в лаборатория.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калифорнийската щитоносна въшка образува плътни колонии върху кората на ствола, клоните, клонките, леторастите, листата и плодовете. Храни се като ларвите и възрастните женски смучат сок от клетките на нападнатите части. При силно нападение кората се напуква и загива, прирастът намалява, отделните клони започват да изсъхват, а по-късно загива и цялото дърво. По плодовете въшките най-често се настаняват около цветното дъно и дръжката. Нападнатите дървета са чувствителни на ниски и високи температури и на засушаване.

Характерни признаци, по които се открива присъствието на калифорнийската щитоносна въшка, са образуваните около щитчетата на ларвите и възрастните въшки, червено-виолетови кръгчета на мястото на храненето им. Най-сигурно и точно този неприятел се установява при беритбата на плодовете. Ако върху тях има кръгли червено-виолетови петна, това е доказателство за присъствието на този неприятел.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Зелена ябълкова листна въшка е разпространена навсякъде в страната. Вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Тя е опасен неприятел за младите градини.

Въшките са зелени до жълто-зелени, дълги 2 мм. Образуват се колонии от въшки, които смучат сок от листата и връхните части на леторастите

Въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички. Крилатите женски се появяват от второто поколение и разселват вида в овощната градина. През лятото, при високи температури и ниска влажност и вдървесиняване на леторастите, въшката изпада в депресия и вредната й дейност почти спира. Колонии могат да се наблюдават главно по лакомците и леторасти с невдървесинен връх.

. Ларвите на ябълково-живовлекова листна въшка се излюпват през пролетта при набъбване на пъпките и се хранят като смучат сок между люспите им. Впоследствие преминават по долната страна на листата. Смучат сок от листа, дръжки на цветовете и цветове, а после и от завръзите. При храненето си инжектират секрет, който спира растежа.

Повредените части силно се деформират и остават по-дребни. От втората половина на май в колониите се появяват крилатите разселителки, които мигрират по младите леторасти и лакомците на ябълката и по междинните гостоприемници - видове живовлек. Една част от популацията на въшката остава по ябълката до края на юни - началото на юли. В средата на юли те мигрират изцяло. Есента се връщат върху ябълката и раждат, а женските смучат сок от долната страна на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При благоприятни по време на опрашването и оплождането условия, често пъти се случва и след юнското опадване на завръзите по дръвчетата да останат прекалено много плодове. Тогава именно се налага и нашата намеса за оптимизиране на плодовия товар. Прореждането на завръзите се прави когато плодовете достигнат големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено, ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е в оптимални за операцията размери.

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване. Това е най-добре изразено при ябълките и особено при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

С прореждането на плодовете не бива никога да се избързва. Освен големината на плодовете за момента на ръчно прореждане на плодовете трябва да следими за един друг признак. Той представлява физиологичен процес и е наречен юнско опадване на завръзите. Този процес протича от края на май до към средата на юни. Изразява се в пожълтяване и опадване, както на дефектните (неоплодени), така и на част от нормалните плодчета. Това е естествен процес, чрез който дръвчетата сами регулират плодовия си товар, за да могат да го изхранят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

От всички плодови червеи по овощните видове, най-опасен неприятел е ябълковият плодов червей. Той напада всички овощни видове, като най-големи повреди нанася по ябълката, крушата, дюлята, кайсията и ореха. Може да предизвика червясване на над 80-90% от плодовата реколта.

Най-голяма е вредата от първите две поколения

Годишно ябълковият плодов червей развива две, а в някой райони на страната частично трето поколения. Последното поколение е с ниска плътност (около 1 на сто от популацията) и не представлява заплаха за плодовата реколта. Затова пък първите две поколения винаги се явяват във висока плътност и вредите от тях са достатъчни, за да направят реколтата неизползваема.

Яйцеснасянето започва 5 до 14 дни след началото на летежа и се осъществява при температури над 14-15°С. Женските предпочитат да снасят върху по-гладки повърхности и затова пеперудите, по това време (май-юни), полагат яйцата си предимно по горната страна на листата, по кората на торбестите клонки и върху плодчетата, които са без власинки.

Зародишното развитие на ябълковия плодов червей продължава от 7 до 15 дни, в зависимост от температурата. Излюпените гъсеници пълзят за да търсят подходящо място за вгризване в плодовете. Тъй като вгризването продължава няколко часа, най-често те избират защитени места, където се допират два плода, плод и лист или клонка. Гъсеницата отделя паяжина и изгризва хралупка под кожата на плода. Върху плода се вижда малка купчинка екскременти, а понякога се отделя и тъмен секрет. Повреди от гъсениците на това поколение (първо) се наблюдават предимно по ябълката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Болестта струпясване по ябълка и круша се среща в районите с висока атмосферна влажност, с роси, мъгли, а при чести валежи през вегетацията струпясването редовно нанася големи поражения. Струпясването може да причини до 95% загуби, резултат на ниско качеството. Причинителя на болестта е гъба

По листата още при показването им след разпукване на пъпките се появяват закръглени мазни петна най- напред от долната им страна. По-късно се развиват от двете страни на листната повърхност. Петната първоначално са неправилни, мъхести (като кадифе) със светлокафяв до маслиненозелен цвят. Нападнатите млади листа остават дребни и деформирани, болеста пречи на нормално нарастване на младите листа и те остават по-дребни и се нагърчват. Заразените тъкани покафеняват , а по-късно и прегарят. При нападение от струпясване по цветовете се появяват тъмнокафяви петна. При силно нападение те окапват преждевременно.

Най- масово заразяване става по време на цъфтежа. При температура по-висока от 5о С и влага по листата заразяването е гарантирано.

След цъфтежа пръсканията са през 10-15 дни при благоприятни условия.

Препоръчваме редуване на продукти с различен механизъм на действие върху гъбата. Препоръчително е също така и пръскането с фунгицидна смес – системен фунгицид с контактен.

Устойчиви на струпясване са сортовете Прима, Флорина, Либърти и Джонафрий, Англииска ренета.

Сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна, Старкримсон, Айвания са силно чувствителни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако посочените по-долу фази от развитието на ябълките, съвпаднат с благоприятни условия за развитие на струпясването – навлажннени листа и температури над 5°С, заразяванията са най-големи. Посочваме критичните моменти, в които трябва да се реагира с предпазно или лекуващо пръскане:

. набъбване на пъпките;

. зелен конус;

. миши уши;

. разделяне на цветните от листните пъпки;

. показване боята на цвета;

. цъфтеж (начало, масов, край);

. оформяне на плода (завърза);

. нарастване на плода до големина орех.

ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Предпазно могат да се използват медни препарати с контактно (предпазно) действие, а за лечение – системни.

. Контактни фунгициди:

Купроцин супер М в концентрация 20 г, Манкоцеб 80 ВП АГРИЯ – 25 г, Болеро 12ЕК – 6 мл, Каптан 50ВП – 20 г и др.

. Системни фунгициди:

Хорус – 4,5 г, Зато 50ВГ – 1 мл, Систан супер 24ИК – 30 мл, Скор 250ЕН – 2 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 06 Април 2017 13:53

Ябълков цветопробивач

Ябълковият цветопробивач напада основно ябълката, но се среща и при крушата. Вреди главно в насаждения, където не се провежда редовна растителна защита.Напролет бръмбарите се появяват при разпукване на пъпките. Хранят се с плодните и листните пъпки, а по-късно с цветните бутони на ябълката. Яйцата си снасят в цветните пъпки. Ларвата се храни с плодника и тичинките, като изгризва и основата на венчелистчетата. ПОВРЕДИТЕ СА ХАРАКТЕРНИ

Повредените цветни бутони не се разтварят, покафеняват и изсъхват. В години, когато има прекомерно образуване на цветове, слабо нападение от неприятеля може да има полезен ефект за прореждане на цветовете. Силното нападение води до унищожаване на голяма част от цветните розетки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сивата пъпкозавивачка е неприятел, който постоянно присъства в ябълковите градини у нас. Гъсениците се хранят с листата на всички овощни и ягодоплодни видове. Зимува като гъсеници, които се активизират рано през пролетта. Първоначално се хранят в листните и смесените пъпки, по-късно оплитат рехаво гнездо от развитите листа. Почти не повреждат плодчета. В зависимост от температурите началото на летеж се наблюдава от април до края на юни.

Плодовата корогризачка напада ябълки, круши и дюли. Зимува като гъсеница в бяло пашкулче, закрепено за кората до пъпките, в разклоненията на клоните, в пукнатините на кората по стъблата на дърветата и др. Гъсениците се развиват продължително време, от края на март- началото на април до средата на май и юни. Рано напролет гъсениците започват да се хранят с вътрешността на пъпките, с цветовете и младите листа, като ги слепват с паяжина или сгъват надлъжно по централния нерв. Нагризват и младите завръзи, които с нарастването си се деформират.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Гъбата, която причинява болестта брашнеста мана по ябълката се запазва през зимата в заразените пъпки по върховете на леторастите и при благоприятни условия започва нови заразявания.

При зимната резитба за формиране или плододаване задължително се изрязват нападнатите връхни части на леторастите. Те лесно се познават от здравите по сивосивкавият цвят и слабо развити пъпки. При силно чувствителните сортове се провежда и резитба по време на вегетацията за отстраняване на силнозаразените леторасти.

За предпазване на листата, леторастите и плодовете на ябълките от заразяване с брашнеста мана се правят профилактични пръскания с контактни фунгициди.

За опазване на силно чувствителните сортове се провеждат пръскания в интервал от 8 до 12 дни в зависимост от последействието на използувания фунгицид. Първото пръскане се провежда при разпукване на пъпките.

Най-вкусните ябълкови сортове са силно чувствителни на брашнеста мана - Джонатан, Джонагалд, Айдаред, Блъшинг голден, Джонафрий, Виста белла, Бял зимен калвил и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта