Агр. Петър Кръстев

Последното - листно внасяне на торове при пшеницата се прави в етапа от фаза изкласяване до наливане и начало на зреене на зърното. Тази фаза вече е налице на повечето места в страната. В тозипоследен етап растенията се нуждаят от здрави зелени листа, коиточрез фотосинтезата да осигуряват на зърната полезни хранителни вещества, които ще способстват за увеличаване на добива. За това е необходимо растенията да получат необходимите макро- и микроелементи: магнезий, бор, фосфор и други. Потребността от азотни торове се определя чрез листна диагностика, според резултатите от която се внася дозаприблизително 15-20% от тази, която е използвана през вегетационния сезон.

За листно подхранване с карбамид, най-добре е той да се комбинира с магнезиев сулфат. Такъв състав се усвоява много добре от листата и компенсира недостига на мезоелементи като сяра и магнезий. При приготвяне на работния разтвор е необходимо да се спазва следната последователност:

Първо: резервоарът на пръскачката се пълни на 2/3 с чиста вода;

Второ: включване на бъркалката и при непрекъснато разбъркване се внася необходимото количество карбамид;

Трето: добавя се необходимото количество микроторове;

Четвърто: резервоарът се допълва с водадо пълен обем, като бъркалката продължава да работи.

Листното третиране трябва да се прави само в сутрешните или вечерни часове при температура на въздуха не повече от +20°C. В процеса на пръскане трябва да се следи за равномерното разпределение на разтвора върху растенията.

Публикувана в Растениевъдство

Възможно е, създадената тук култура да е първият производствен сорт в световната селекция

Проф. Иван Панайотов, селекционер
Опитна станция по земеделие „Дунав”, с. Алеково, общ. Свищов
Качеството на хляба, получен без употреба на подобрители и други химикали, е основно изискване за качествените храни. Преди известно време от руски учени беше установено, че хляб, приготвен от виолетово зърно, забавя появата на болестите на мозъка – Алцхаймер и Паркинсон. От подобно зърно австрийска фирма приготвяше и продаваше хляб. Източникът на този ген може да бъде само един – разновидност на етиопска пшеница Triticum aethyopicum, която притежава ген за виолетов цвят на зърното. Това е сравнително слаб ген.
Pioneer12 2 siteЧерната пшеница съдържа ген от един див сродник на пшеницата – Agropyron elongatum (2n=70), вид пирей, означен като Ag и разположен в хромозома 4D в генома на обикновената пшеница (2n=42). Този ген е много силен и е с доминантен ефект, той потиска всички други цветове на пшениченото зърно. Влиянието му се проявява в тъмносин/черен цвят на алейроновия слой на зърното, затова то е черно на цвят, целозърнестото брашно от него е тъмно, тестото е получерно, а хлябът е тъмнокафяв. Зърното съдържа 12% протеин и 26% глутен. Създадена е и линия с малко глутен – 18%, за чувствителни хора към този белтък.
4erna pshenica site kor 3В продължение на много години и селекционни поколения генът Ag е прехвърлен в обикновената пшеница и е създаден производствен сорт, който отговаря напълно на изискванията за сорт – продуктивност, устойчивост на полягане, на болести, на биотични и абиотични стресове, с една дума, сорт за производство на черно зърно. Добивите от тази линия (все още не е сорт) варират от 680 до 920 кг/дка, като се изравнява със стандартните сортове и дори ги превъзхожда. Силният ген от пирея оказва и плейотропно (допълнително) действие, изразено чрез по-силно братене и повишена устойчивост на болести.
Pioneer12 3 siteХлябът, приготвен от това зърно, е с изключително високи вкусови качества, тъмнокафяв, съдържа антоцианини и флавоноиди, за които е установено, че оказват антиоксидантен ефект. Това означава, че удължават живота на клетките, като ги предпазват от окислителните процеси, предизвикващи стареенето им. Установено е, че антиоксидантите предпазват от развитие на болестите на мозъка. Това прави черната пшеница отлична суровина за производство на хранителен и здравословен хляб. Този ефект предстои да бъде изследван, тъй като тази пшеница е една новост в селекцията и генетиката на културата. Възможно е, създадената тук черна пшеница да е първият производствен сорт в световната селекция. Това е зимна пшеница, подходяща за Северното полукълбо и умерен континентален климат. Надяваме се, България да е първата страна, в която да се произвеждат хранителни продукти от черна пшеница, една новост в световната селекция.

Публикувана в Растениевъдство

Каквито и да са причините, патогените трябва да се познават, за да се вземат навременни и адекватни мерки

Агр. Петър Кръстев
Сред многото болести по зърнено-житните култури, които напоследък широко се разпространиха и у нас, особено място заемат ръждите. През последните години в нашата агроклиматична зона е налице тенденция за поява и развитие на множество разновидности на тези болести, всяка от които има своите особености. Причините за това са както промените в климата, така и навлизането на чужда генетика с различна чувствителност към причинителите на тези болести. Въпреки общото наименование – ръжда, всеки от патогените от разред „Ръжди“ е високоспециализиран вредител, паразитиращ само върху определени растителни видове, които са подходящи за него.
Ръждите, паразитиращи по зърнените култури, са: стъблена ръжда, жълта ръжда, кафява ръжда, а също така и коронна ръжда по овеса и вджуджаваща ръжда по ечемика. Особено опасна е индийската ръжда, която е станала бедствие в САЩ – към този момент още няма данни да е дошла при нас, но вече има съобщения за локални огнища на някои места в Европа.
Ръждите са лесни за диагностициране
Ръждите са гъбни болести по културните и диворастящите растения. Диагностиката им не е сложна – по нападнатите растения се появяват образувания, наречени пустули. Ръждите по житните култури се срещат повсеместно, особено често в зони с повишена влажност. Повечето видове ръжди могат да се развиват не по един, а по няколко вида.
Основни причини за възникване на ръждите:
• Патогените, причиняващи видовете ръжди, обичат топлина и влага. Преди всичко те нападат растенията на преовлажнени полета с тежки глинести почви.
• Нарушени фитосанитарни норми, оставянето на растителни остатъци със заразени растения.
• Пропуски и нарушени профилактични фунгицидни третирания.
• Голямо количество плевели, явяващи се междинни гостоприемници на патогените и източници на разпространение на инфекциите.
• Прекомерно азотно торене на растенията в комбинация с недостатъчно калиево торене.
Болестта се проявява във вид на характерни прахообразно посипани ивици или петна по листата, стъблата и влагалищата на житните култури. Цветът на поразените участъци и особеностите на протичане на болестта се различават в зависимост от конкретния тип на болестта. Разпознаването на най-често срещаните у нас ръжди по житните култури е важно, за да могат земеделците навреме да вземат адекватни мерки.
Kafqva rujda• Кафявата ръжда напада пшеницата, ръжта и диворастящи житни видове
Кафявата ръжда се причинява от базидиеви гъби. Листата на нападнатите растения намаляват асимилацията си и отмират. По този начин се намалява абсолютното тегло на зърната. Кафявата ръжда напада пшеницата, ръжта и голям брой диворастящи житни треви. През вегетацията причинителите се разпространяват със спори. Зимуват като мицел на зимните житни култури и на многогодишните житни треви, а също така и като специфични спори на растителните остатъци. Напролет спорите прорастват, образуват базидии с базидиоспори, които заразяват междинния гостоприемник. Диагностирането на заболяването може да стане по прахообразните пустули, които са разположени безразборно на повърхността на листата. Спорите на гъбата са закръглени, кафеникави, с шипоподобна обвивка. По-късно от долната страна на застаряващите листа могат да се открият телейтопустули във вид на черни блестящи подутинки под епидермиса на листата.
• Жълта ръжда – напада над двадесет вида житни растения
Сред тях са пшеница, ръж, ечемик, пирей и др. При поражение от жълта ръжда се появяват характерни жълти или лимоненожълти ивици, обикновено разположени надлъжно във вид на линии. Тъканта около тях става хлоротична. Към края на вегетационния сезон (обикновено на долната страна на листата и листните влагалища) се образуват черни блестящи подутини, покрити от епидермиса. Подобни признаци на заболяването обикновено се появяват на влагалищата и листата на културите, но понякога могат да бъдат намерени по стъблата, класовата ос, класовите люспи и на изпъкналите части на зърната.
Болестта се развива по зимните житни култури през май-юни.
Stublena rujda1• Стъблена (или линейна) ръжда напада пшеницата, ечемика, ръжта, овеса
Не са пощадени и много житни треви. Особеностите на тази болест се изразяват в наличието ѝ на междинни гостоприемници. Така пролетният стадий се образува на междинните растения-гостоприемници: берберис (кисел трън) или махония. През вегетацията патогенът се разпространява с въздушните потоци с помощта на спори. Зимата спорите на ръждата се съхраняват в растителните остатъци.
Стъблената ръжда по зърнените култури напада с предимно стъблата и листните влагалища, по-рядко класа и листата. Болните растения страдат от излишно изпарение, рано узряват, което значително намалява качествените и количествените показатели на реколтата. Непосредствено признаците на болестта на житните се появява след цъфтеж, понякога есента, на пониците на зимните посеви тя може да се открие пролетта.
За причинители на болестта са установени над триста раси, вирулентни към различни сортове.

При силно заразени пшеници със стъблена ръжда растенията полягат. Ако патогенът нападне стъблото под класа, добивът рязко спада. При това зърното става спарушено и с намалени хлебопекарни качества. При силно развитие на болестта добивът намалява с 60 – 70 %.
Vdjudjava6ta rujda• Вджуджаващата ръжда напада главно ечемика
През вегетацията инфекцията се разпространява с помощта на спори с въздушния поток. Причинителят се запазва във формата на мицел в посевите със зимен ечемик, самосевки и във вид на спори в растителните остатъци. Междинният гостоприемник е растението Ornithogalum, което у нас е известно с името „гарвански лук“.
Симптомите на болестта по зимните и пролетни сортове ечемик се формират в различно време. По зимните сортове поражението е видимо във фаза поникване, наблюдава се още есента – във вид на малки безразборно разположени пустули, при което зимоустойчивостта на растенията намалява. На пролетния ечемик симптомите на болестта се появяват в началото на стадий млечна или дори восъчна зрелост на зърното. Често се поразяват листните пластинки и листните влагалища. По тях се образуват безпорядъчно разположени малки пустули, оцветени в жълт или жълто-кафяв цвят. Понякога пораженията преминават по стъблата. По-късно от долната страна на листата и на влагалищата се образуват малки черни, покрити от епидермиса спори.
• Коронната ръжда е разпространена в посевите с овес
Напада и диворастящи житни треви. Инфекцията е силно опасна в региони, засети с овес, с топъл и влажен климат. Вредоносността на патогена се изразява в нарушаване процесите на синтез в растенията, което води до преждевременно изсъхване на листата и намаляване на абсолютното тегло на зърната. През вегетацията инфекцията се разпространява със спори по въздушно-капков път. В зимния период спорите се съхраняват в растителните остатъци. Междинен гостоприемник е растението Rhamnus cathartica, известно у нас като „зърнастец“.
Едно от задължителните изисквания към родната селекция беше сортовете пшеница да са устойчиви на ръжди. По тази причина български сортове от близкото минало, чувствителни на ръжда, са изключение (сорт „Миряна“ на Карнобат). С масовото навлизане през последните 10 години на западноевропейска селекция пшеница и ечемик, картината в страната рязко се промени. При благоприятни условия за развитие на ръждите, каквито са посочени по-горе, много от вносните сортове се нападат най-вече от жълта ръжда. Във влажни години третирането срещу нея с фунгициди стана задължително. В резултат на това ситуацията с тези заболявания става все по-сериозна заплаха за зърнопроизводството с всяка изминала година. Много стопани пренебрегват мерките за защита и профилактика, което способства натрупване на заразени остатъци на полето и води до разпространение на патогена.
Мерки за защита от ръжди:
• Използване на устойчиви сортове.
• Спазване на сеитбооборот.
• Подметка на стърнището и ранна дълбока оран.
• Внасяне на повишени норми фосфорно-калиеви торове и третиране на семената с микроелементи (бор, манган, мед, магнезий).
• Третиране на посевите с фунгициди.
Въпреки всичко основният метод за борба с ръждите е химичният. Без прилагането на препарати за растителна защита, в случая фунгициди, предотвратяването и изкореняването на болестта е невъзможно.

Публикувана в Растениевъдство

“Дебел сняг, дебел комат” – зърнопроизводителите най-добре знаят смисъла на тази стара народна мъдрост.

През есента на 2020 и първите 45 дни на 2021 природата беше щедра и дари страната с обилно количество дъждове и сняг.

Bayervestnik1Това е една от важните предпоставки, които могат да заведат земеделските стопанства до ниво на добива от пшеница, което да осмисли вложения труд и да възнагради поетите рискове с добра печалба. Нека да не забравяме, че до момента на прибиране от полето на реколта 2021, все още предстоят редица предизвикателства основната част, от които са в отговорностите и далновидността на земеделските стопани.

Приоритетните предизвикателства от гледна точка на растителната защита на посевите се свеждат до отговора на следните четири въпроса:

Какво е фитосанитарното състоянието на посевите?

Какви проблеми откриваме към момента?

Как да подходим към решаването на тези проблеми?

Какво още трябва да подсигурим с действията си?

Снежна плесен и фузариум

Снежната плесен се причинява от гъбните патогениMicrodochium nivale, Microdochium magus, Globisporangium spp., и Typhula spp.За агроклиматичните условия на България от икономическо значение са проявите на Microdochium nivaleи Microdochium magus, формално известни под общото название Fusarium nivale.

Модерните световни практики за растителна защита разглеждат снежната плесен и фузариума като взаимносвързани проблеми. Нещо повече, основните заразявания на класа на пшеницата от фузариум произтичат от проблематика налична в площта, на която е засята културата и съвсем малка част от проблема се дължи на заразявания от съседни полета и плевелна растителност. Неовладяните навреме рискове, могат до доведат до проява на патогена по цялата верига на развитие на растенията – кълнове (фузарийно загиване и кореново гниене), основата на стъбла и листната маса (снежна плесен и базично гниене) с последващо загиване на братя, полягане на посева и пренасяне на инфекцията към класовете и зърната (фузариум по класа).
След разтопяването на януарската снежна покривка, симптоми на снежна плесен бяха открити в редица посеви из страната. Напълно е възможно подобна проблематика да има и в землища в други области, където  снежната покривка се е задържала повече от 10 дни. Особено чувствителни са посевите, при които семената са третирани с обезаразители без или със слабо действие към снежна плесен.
Веднъж излязъл върху надземните вегетативни органи на пшеницата, патогенът (Fusarium nivale) продължава своето зимно развитие при условията на ниски температури и влажна почва. Процесът затихва със затоплянето на времето, но малко по-късно в периода на изкласяване атакува и заразява класовете.

За да се минимизират рискове за растенията и продукцията, важно е да се вземат мерки навреме при констатирани повреди от снежна плесен – третиране във фаза братене до първи стъблен възел. Най-високо ниво на ефективност срещу снежна плесен, респективно фузариум, притежава активното вещество ПРОТИОКОНАЗОЛ (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

Bayervestnik2С регистрация за снежна плесен са следните продукти на БАЙЕР, съдържащи ПРОТИКОНАЗОЛ:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Аскра®Xpro – 90мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)

Кафява ръжда

Кафявата ръжда се причинява от патогена Puccinia spp. Атакува и унищожава листната маса на растенията (фабриката за синтез на органична материя). С подмяната на сортовата структура в България и навлизането на високодобивни сортове пшеница от Западна Европа, които в същото време са с по-висока чувствителност на кафява ръжда от местните сортове, проблемът с този патоген стана хроничен. При силно нападение загубата на добив от кафява ръжда може да достигне 25-30 % от заложения потенциал на културата. Навременните третирания с фунгицид ограничават разпространението на патогена и запазват добива.

Условията през есента на 2020 година бяха подходящи за развитието на кафява ръжда. В много от посевите патогенът успя да приключи един цикъл на развитие. Оранжево до кафяви купчинки със спори на гъбата (пусили) могат да се открият върху старите листа на растенията.

Bayervestnik3В ранната пролет (март, до средата на април) кафявата ръжда не е водещо заболяване поради температурните изисквания на патогена. С повишаването на средната денонощна температура до 14 – 15° С, което се случва през втората половина на април, ще стартират и новите заразявания и инкубации. Ролята на първият фунгицид около фаза първи-втори стъблен възел е от решаващо значение за неутрализиране на патогена. Удължаването на защитата до края да вегетацията се постига с второ третиране във фаза флагов лист до начало на изкласяване с премиални продукти със съдържание на биксафен и флуопирам, имащи дълго защитно действие (до 45 дни от датата на третиране във фаза флагов лист).

Най-високо ниво на ефективност срещу кафява ръжда притежават активните вещества тебуконазол, спироксамин, биксафен и флуопирам, както и комбинациите между тях (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

С регистрация за кафява ръжда са продуктите на БАЙЕР, съдържащи тези активни вещества:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Зантара® – 125 мл/дка (166 г/л тебуконазол, 50 г/л биксафен)

Аскра®Xpro – 100мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)
Bayervestnik4Плевели и момент на третиране

Широколистно заплевеляване – Секатор Пауър 10 мл/дка с 50 мл/дка Биопауър. При наличие на висока плътност на ефемери – великденче и теменужка да се третира при първа възможност с доза 12 мл/дка.

Смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели – Пасифика® Експерт 35 г/дка със 100 мл/дка Биопауър®. При висока плътност на плевели като райграс, овсига, великденче и теменужка дозата може да се завиши до 38 г/дка.

Добре развитите от есента посеви, които са напреднали в развитието си, трябва да се третират с хербицид при първа възможност през втората половина на месец март.

Bayervestnik5Обобщение

Комплексните продукти на Байер за пшеница – фунгициди и хербициди – дават сигурност и качество при опазването на посевите. Комплексността ни позволява с едно влизане да контролираме наличния комплекс от болести и плевели. Също така, управляваме успешно рисковете свързани с непредвидени и/или неконстатирани към момента на третирането проблеми.

Екипът от регионални представители/агрономи на Байер е на разположение за консултации, огледи и препоръки на място.

Вашият успех е и наш успех!

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители.

Публикувана в Растениевъдство

Мастър клас „Житни култури“ на Байер КропСайанс с ценни препоръки за подхранване на зърнената култура

Агр. Петър Кръстев
Пролетното торене на пшеницата бе една от темите на проведения наскоро уебинар на Байер КропСайанс – Мастър клас „Житни култури“. Експертът от Украйна Влодимир Железков изложи най-важните фактори, с които земеделците трябва да се съобразят при азотното подхранване на културата. Представяме ви в резюме препоръките на експерта за торене.
Анализът за азотното подхранване се базира на редица фактори
Bayer7 2Предполага се, че нужните количества фосфор и калий са осигурени още през есента. Основните фактори, на които се базира азотното подхранване, са усвояването на хранителните вещества за производството на един тон зърно, за което са необходими 20 кг азот активно вещество. Анализират се и други важни фактори, каквито са съдържанието на азот в почвата и видът на предшественика. Определят се и наличието на другите хранителни елементи в почвата, гъстотата на растенията, броят на братята, видът на почвата и количеството валежи. За този анализ е необходимо да се вземат данни от последните три години като референция.
Следват планираният добив, моментът на подновяване на пролетната вегетация, коригирането на нормата на първото и второто торене и дали то да се направи еднократно или двукратно.
Времето на подновяване на пролетната вегетация е ключово, но агрономството е и творческа професия. Азотното торене може да бъде направено по различни начини. Влодимир Железков разказа за някои от начините, които е използвал в своята практика, като изтъкна плюсовете и минусите на всеки от тях. За избора им винаги трябва да се изхожда от нуждите на културата и техниката, с която разполагаме. Гост-лекторът на Байер изрази увереност, че всеки български земеделец притежава необходимия опит при извършване на пролетно торене на пшеницата – той прилага различни методи на своите полета, уверил се е в техните плюсове и минуси и може да избере най-добрия от тях. Влодимир Железков сподели, че от всички методи той самият се е спрял на торене с торорозпръсквачка и пръскачка. Торене със сеялка, според експерта, могат да си позволят фермери с по-малки площи, методът е актуален и в условия на засушаване.
Основният фактор е влагата
Лимитиращият фактор днес е влагата и нейното наличие в почвата, затова трябва да се фокусираме върху достъпното торене в зависимост от възможностите на растението да го усвои. Според етксперта това, което най-често виждаме на полето, е недостиг на хранителни вещества във фазите BBCH31-37 и вретенене поради внасянето на неправилна форма на азот. От това следва абортация на братятя. Другият проблемен момент е от фаза цъфтеж до наливане на зърното BBCH61-80 – той се появява поради отсъствието на по-бавно усвоим азотен тор, от което следва ниска маса на зърното. Затова подходът ни винаги трябва да е комплексен, съветва Влодимир Железков.
Всеки азотен тор притежава различни форми. Въпреки това не всички форми са достъпни чрез кореновата система, а някои не се препоръчват да се внасят през листата. Листното торене е най-добре да се прави с амидна форма, но е необходимо да се контролира количеството биурет, съдържащ се в карбамида, който би могъл да доведе до пригори. През кореновата система най-добре се усвоява нитратната форма на азота, а малко по-слабо от нея е амониевата форма. Под действието на влагата, топлината, микроорганизмите и процесите на нитрификация, амидният азот се превръща в амониев, а амониевият азот се превръща в нитратен и става усвоим за растението.

По този начин всеки земеделец може сам да планира стратегията си за удължаване на времето, в което ще има достъпен азот за растението. Ако пшеницата се намира във фаза BBCH11-13, т.е. преди началото на братене, и е необходимо да се стимулира братенето, тогава карбамидът не е подходящ, защото растението няма да чака 4 седмици. Пшеницата ще започне да гладува и ще бърза да премине в следващата фаза. От друга страна, ако се тори с амониева селитра или друг вид нитратен тор, културата няма да гладува и братенето ще бъде стимулирано. Ако пшеницата се намира във фаза BBCH21-29, във фаза братене, и не е необходимо този процес да се стимулира, идеална работа ще свърши КАС. Този продукт, по-популярен в България като UAN, съдържа и трите форми на азот. Той е широко използван в Украйна, въпреки че в дадения случай може да се внесе и само карбамид. По този начин могат да се разпределят азотните торове за първото и второто пролетно торене на пшеницата.
Не бива да се забравя, че при увеличаване нормата на азотно торене нараства и нормата на внасяне на сяра. В идеалния случай тя трябва да е в съотношение 5:1, т.е. за 5 единици азот се внася 1 единица сяра. Препоръката на експерта е сярата да бъде внесена при първото торене, тъй като сярата може да причини изгаряния при повишаване на температурата при второто подхранване. У нас се произвежда висококачественият продукт UAN+S, който е напълно подходящ за задоволяване потребностите на пшеницата в ранна пролет.
Основен коректив за нормата на торене е времето на възобновяване на вегетацията
Bayer7 3Когато се знае общата норма на азот според планирания добив, трябва да се предвиди моментът на подновяването на пролетната вегетация. Това ще е основният коректив за нормата на торене, подчертава експертът. Например при ранно подновяване на пролетната вегетация и плавно повишаване на температурите горният слой на почвата не просъхва и растението не се подлага на стрес. В този случай торенето може да се раздели на два етапа. Нормата, изразена в процентно съотношение от общата нужда на растението, се разделя в зависимост от фазата, в която се намира. При късното подновяване на пролетната вегетация лимитиращите фактори са влажността и стресът на културата. И в този случай препоръката на експерта е торенето да не се разделя, тъй като ще има големи загуби и недостъпност на хранителните вещества при второто торене. Също така благодарение на бързото покачване на средната температура растението ще е подложено на стрес и бързо ще преминава през фазите. Поради тази причина второто торене няма да бъде рентабилно.
ЕКСПЕРТЪТ СЪВЕТВА:
КАС е най-подходящият азотен тор

Влодимир Железков сподели пред българските земеделци, че в Украйна торът КАС бързо е станал популярен, защото е подходящ както за двукратно, така и за еднократно торене на пшеницата. Експертът препоръчва КАС (респективно UAN и UAN+S у нас), тъй като в него се съдържат трите форми на азот – амониев 25%, нитратен 25% и амиден 50%, което осигурява допълнително хранене на растенията както на ранните етапи от тяхното развитие, така и на по-късните етапи.
Въпреки това, ако е налично ранно възобновяване на пролетната вегетация на културите, е по-добре азотната норма да се раздели на две: първо торене с амониева селитра или амониев сулфат, второ торене с КАС (UAN). Най-добрият метод за внасяне на КАС са струйните дюзи. При тях капките падат под действието на теглото и гравитацията и задържането върху листа практически отсъства, а това означава, че няма да има изгаряния. Необходимо е да се обръща внимание на височината, на която е разположена щангата на пръскачката. Тя трябва да е на не по-малко от 50 см от растението, особено ако се използват проточни дюзи. В противен случай струите могат да се припокрият, което може да доведе до неравномерно развитие на растенията.
С аргументираното си изложение Влодимир Железков убеди българските земеделци, участници в уебинара на Байер КропСайанс, че само професионалното и творческото прилагане на торенето с азот може да доведе до пълно усвояване на елемента и максимална ефективност от направените разходи.

Публикувана в Растениевъдство

Фермерите, които отглеждат житни култури, са запознати с предизвикателствата, съпътстващи отглеждането и производството на пшеница. Основна задача напролет е изборът на правилния хербицид, съобразно заплевеляването. Обикновено в пшеницата присъстват както широколистни, така и житни плевели, като в някои райони на страната при житните плевели се наблюдава висока плътност на проблемни плевели, каквито са власатка, овсига и див овес.
Corteva Аgriscience™ предлага решение на този проблем, като представя новия вегетационен широспектърен хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели в твърда и мека пшеница – Корело® Дуо 85 ВГ.
Корело® Дуо 85 ВГ e с двойно ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1-3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.
Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-ви – 3-ти лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2-ри и 6-и лист.
Корело® Дуо се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и безплатният прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.
Корело® Дуо се предлага на пазара в пакет с Дасойл за 30 дка.
При наличие на поникнали плевели Корело® може да се прилага и наесен.
Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
Важно за продукта е да не се комбинира с регулатори на растежа, както и с органофосфорни инсектициди.
Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага:
 Двойно системно действие, с различен механизъм на активните вещества.
 Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели.
 Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
 Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
 Безопасен към културата благодарение на антидотната технология.
 Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
 Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
 Може да се прилага наесен, ако има поникнали плевели.
 Може да се прилага при температура над +5°.

 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остане непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Познаването на биологичните особености на културата е важно за вземане на адекватни практически решения

В онлайн обучението на Мастер клас „Житни култури“ на Байер КропСайанс лекторът от Украйна Влодимир Железков подробно разясни всички технологични периоди от втората сесия. Експертът поясни, че тя обхваща микрофазите, когато културата формира някои от ключовите компоненти на добива и производителите имат възможност да влияят върху тях. Ето и подробности от неговия разказ.
За да се разкрие потенциалът на културата, трябва да се започне с факторите, които го формират. Формулата: количество зърна Х маса на зърната = добив, е подходяща за повечето зърнено-житни култури и характеризира два показателя, над които зърнопроизводителите трябва да работят усилено. Това е качеството на зърното от 1 ха, т.е. гъстотата на културата и каква ще бъде масата на зърното, т.е. масата на 1000 зърна. Ако говорим за жизнения цикъл на културата, всички периоди на вегетация – от момента на поникване на културата до пълна зрялост, са еднакво важни за формиране компонентите на добива. Но въпреки това тези компоненти могат да се разделят на два вида – единият е периодът на формиране на потенциала за добив, а другият период е запазване на този потенциал.
ПШЕНИЦАТА РЕАГИРА СИЛНО НА НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ
6s4sdtaВ началните етапи всеки агроном взема решение, свързано с подготвянето на почвата и сеитбената норма. С това се изгражда основата, от която до голяма степен ще зависят следващите показатели. В процеса на отглеждане, пшеницата не реагира само на климатичните условия, а също и на дейностите на производителите – торене, третиране, обработки. Културата силно реагира на негативни фактори чрез абортация. Лекторът сподели личните си наблюдения, че пшеницата може да абортира до 40% от целия формиран потенциал, от отпадане на братята, а също така и до 21% абортиране на класчетата в класа. Това може да се определи чрез обследване на полето, в кои фази са се случили загубите и какво не е било направено както трябва в определената фаза.
Информацията за биологията на културата, изложена от Влодимир Железков, бе изключително полезна за зърнопроизводителите, за да намалят загубите и да изградят правилна стратегия за управлението на пшеницата.
ФАЗА БРАТЕНЕ И НЕЙНИТЕ ОСОБЕНОСТИ
Тази фаза започва след формирането на 4-ти лист и зависи от редица фактори, като например датата на сеитба, дълбочината на засяване, масата на 1000 зърна, качеството на подготовката на почвата и др. За да започне културата да брати, сумата на активната температура трябва да бъде 560°С. Този фактор може да се регулира чрез промяна на датата на сеитба. От друга страна, интензитетът на братене зависи от дълбочината на сеитбата. За оптимална се смята между 3 и 4 см, ако семената са по-дълбоко, намалява силата на братенето. И още: ако почвата не е добре обработена, не може да се получи еднородно поникване на културата. Но най-важното в тази фаза е, че тя трябва да се случи през есента, защото от BBCH 21 започва залагането на броя на класчетата, т.е. формирането на бъдещия клас. Ако културата е спряла своята есенна вегетация до BBCH 11-13, т.е. до началото на фаза братене, то през пролетта тези посеви имат последен шанс да братят. През пролетта са налични повече стресови фактори в сравнение с есента, при които ще се формират класчетата в класа. Много е важно в тези фази посевите да са чисти от плевели. Това впоследствие рефлектира върху крайния резултат.
ПРИ ВРЕТЕНЕНЕ СЕ ФОРМИРАТ ЦВЕТЧЕТАТА В КЛАСА

Следващият етап от развитието на пшеницата е фазата вретенене, като неговата продължителност зависи от температурния режим, особеностите на сорта, групата на зрялост, торенето и др. Въпреки това тази фаза е със средна продължителност 30 дни. За агрономите важен фактор тук е формирането на цветчетата, тъй като във всяко класче могат да се формират между две и пет цветчета. Тук производителят може както да помогне, така и да навреди на процеса, а времето, с което разполага, е около седмица, предупреди г-н Железков и сподели личния си опит. В тази фаза най-лошо се отразяват използването на синтетични ауксини, особено при ниски температури, а също така и недостигът на хранителни елементи, когато почвата все още е студена. Ето защо, ако в тази фаза няма заплевеляване или то все още е незначително, е силно препоръчително третирането с хербициди да се отложи. В случай на силно заплевеляване трябва да се използват най-селективните хербициди, формулирани с антидотна технология.
ЦЪФТЕЖЪТ Е КЛЮЧОВ ЗА ФУЗАРИУМА
Когато се знае продължителността на фазата на изкласяване, може да се планира третирането с фунгициди в периода на цъфтеж, който е ключов за заразата с фузариум. В днешни времена не е необходимо производителите да имат само наличен фунгицид в стопанството. Необходимо е да се анализира кога точно той трябва да се прилага и какво ще помогнат знанията за физиологичните особености на фазата на цъфтеж. Коментар за това ще има по-нататък в обучението.
НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО
Последният етап, в който силно може да се повлияе върху добива на културата, е този на наливането и зреенето на зърното. Какво е необходимо да се направи тогава? Внасянето на амиден азот ще повлияе върху масата на зърната и количеството на протеините. При това е необходимо да се знаят правилната концентрация на разтвора, фазата на третиране, както и условията на третиране, за да не се получи изгаряне и обезлистване на посева. Тази тема ще бъде подробно обсъдена по време на четвъртата сесия.
В заключение г-н Железков подчерта, че информацията, която е споделил в сесия две, е изключително важна. Въпреки това теорията винаги трябва да се комбинира с практиката. Производствените периоди и необходимите практически дейности във всеки един от тях са обект на обучението в сесия четири. Подробностите за нея четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Обзор на Софийска стокова борса АД

Цените на зърнените контракти на световните борсови пазари следваха разнородни пътеки през седмицата. Пшеницата в САЩ добави 2.00 долара до 285.00 щ.д./тон, тази във Франция спадна с 6.00 евро до 230.00 евро/тон. Цената и в Русия и в Украйна поевтиня с 4.00 долара до съответно 293.00 щ.д./тон и 292.00 щ.д./тон. При царевицата цената в САЩ се повиши с 3.00 долара до 250.00 щ.д./тон, в Украйна имаше плюс 5.00 долара и 267.00 щ.д./тон. Ечемикът във Франция отново тръгна нагоре с 2.00 евро до 224.00 евро/тон, а в Украйна плюс 5.00 долара до 255.00 щ.д./тон. Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ обърна тренда и поскъпна с 4.75 евро до 437.00 евро/тон. Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, което беше рекордьор в растежа си през последните месеци, сега отново върви нагоре с плюс 25.00 долара до 1325.00 щ.д./тон, а рафинираната захар бързо възстановява предишните загуби като добави 18.80 долара до 463.60 щ.д./тон на борсата в Лондон.

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД търговците се активизираха и котировките са много близки. За хлебна пшеница купувачите анонсират от 380.00 до 400.00 лв./тон, продавачите са на 410.00-420.00 лв./тон. Фуражен ечемик се търси на 340.00-350.00 лв./тон, предлагането е на 360.00-370.00 лв./тон. При царевицата предложенията са на 400.00 лв./тон, търсенето е от 370.00 до 390.00 лв./тон, а при маслодайния слънчоглед съответно 940.00-960.00 лв./тон и 980.00-1000.00 лв./тон.  Всички цени са без ДДС.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и седмицата не донесе промяна.

Публикувана в Бизнес

През изминалия двуседмичен период градусът на напрежението на международните зърнени пазари остана доста висок предвид противоречивото влияние на фундаменталните и спекулативните фактори върху цените на различните зърнени култури, несигурната икономическа обстановка в света вследствие на нестабилизираните огнища на коронавирусната зараза и промените в търговската политика на отделни страни големи износителки на зърнени товари. Рязкото поскъпване на царевицата в САЩ и силният спекулативен шум около предстоящото налагане на ограничителни експортни мита върху износа на зърнени храни в Русия бяха основните фактори провокирали стремителното поскъпване на пшеницата на европейските пазари през първата половина на януари.

На 15 януари цената на пшеницата на борсата в Чикаго се изкачи до най-високите стойности от май 2014 г. насам - $255/т. През втората половина на месеца настъпи прекъсване в стръмния възходящ тренд и на 4 февруари Чикаго затвори на равнищеоколо$236/т, тоест с отрицателно отклонение от близо 20 долара в рамките на двуседмичния период, но дори тази редуцирана спрямо пиковите стойности цена остана с 30 долара по-висока, в сравнение със същия период на 2020 година. Движението на котировките на пшеницата на борсата в Париж в края на януари и началото на февруари често се отклоняваше от набелязаната от Чикаго посока. Според американските анализатори слабият тон в развитието на чикагските котировки през последните няколко дни до голяма степен се дължи на понижението на цените на пшеницата на Стария континент.

В рамките на изминалия двуседмичен период цената на мартенския контракт мелничарска пшеница на Euronext се понижи от EUR240,25(най-високото ниво от април 2013 г.) до EUR224,75/т при закриване на борсата на 4.02.21 г. (EUR190,75/т4.02.20 г.). Спадът на цените на борсата в Париж преди всичко се дължи на агресивното предлагане на руска пшеница за износ. Компаниите, търгуващи с руско мелничарско зърно положиха всички усилия да засилят максимално износа преди влизане в сила на новата руска митническа тарифа – от 15 февруари 2021 г. В рамките на двуседмичния период френската пшеница (11,5-12,5% протеин ) поевтиня с 5 евро, от EUR235/т до EUR230/т FOB Руан (EUR195FOB Руан4.02.20 г.).

В европейските търговски среди преобладава мнението, че възможностите за понижение на цените на пшеницата в ЕС са ограничени, тъй като се очертава засилване на износа след като руското мито ще влезе в сила. Анализаторите коментират, че търговците вероятно ще се въздържат от мащабни сделки предвид предстоящото публикуване на важни за пазара прогнозни данни - Доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA)за състоянието на глобалния зърнен баланс ( 9.02.21 г.). Освен това пазарните участници очакват изясняване на идеите на руското правителство за нова система за изчисляване на мита при експорта на пшеница за следващия сезон (от юли 2021 г.)

Най-голям интерес в търговските среди предизвикахарезултатите от последния египетски търг.На 2 февруари 2021 г. Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 480 хил. тона мелничарска пшеница за товарене 15 -30 март 2021 г., в това число 240 хил. тона френска пшеница по $291,70FOB; 120 хил. т руска пшеницапо $295,80FOB; 60 хил. тона румънска пшеница - по $295,60FOB и 60 хил. тона украинска пшеницапо $294,85FOB.

Резултати от търга на GASC, проведен на 02.02.21 г.

Количество

Произход

Продавач

Цена FOB

$ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Румъния

CHS

296,60

14.63

311,23

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Украйна

Louis Dreyfus

294,85

16,35

311,20

По предварителни данни през периода 1 юли - 31 януариРусия натовари за износ около 29-29,5 млн.т пшеница, с 23-24 на сто повече в сравнение със същия период на 2019/20 г.

Само преди 7-8 дни руска пшеница 12,5% протеин сепредлагаше за износ от Новоросийск по $300FOB,но под пресата на увеличеното предлагане цените буквално пикираха надолу и в момента гравитират около $290FOB ($227-230FOB – 4.02.21 г.). Украинска пшеница 12,5% протеин се предлагаше за износ по $287-288FOB черноморско пристанище, в сравнение с $295-298FOB в края на предходния седмичен период и $226/т FOB на 4.02.21 г.

Украинската царевица остана подчинена на възходящ ценови тренд, като в рамките на двуседмичния период експортната и цена се покачи от $262/т на $267FOB дълбоководно черноморско пристанище ($184 FOB – 03-04.02.21 г.).

 

След бясното ценово рали цените на пшеницата и царевицата в Европа най-накрая прекъснаха възходящия тренд и коригираха надолу. Отстъпление на котировките от пиковите нива започна от борсата в Чикаго след информациите за напоителните валежи в засегнатите от продължителната суша в обширните територии на Аржентина и Южна Бразилия.Търговците коментират, че за понижението на цените на пшеницата на европейските пазари в значителна степен допринесе видимо нежеланието на големите купувачи да пазаруват зърно при рекордни за последните 7-8 години ценови нива. Най-високи стойности от май 2013 година насам мелничарската пшеница отбеляза на борсата в Париж на 19 януари 2021 г. – EUR240,25/т. Като основен определящ ценовото покачване фактор търговците посочват разговорите за предстоящото увеличение на ограничителните мита върху износа на руска пшеница от 1 март от EUR25/т до EUR50/т. Сред руските анализатори преобладава мнение, че правителството ще одобри тази мярка въпреки протестите на местните фермери, но все пак крайно решение по този въпрос все още няма.

В края на изминалия седмичен период депресиращо влияние върху цените на пшеницата в Западна и Централна Европа оказаха разочароващи резултати от Алжирския търг и отлагането на турската тръжна процедура за внос на 400 хил. т хлебна пшеница. На 20 януари Държавната алжирска компания (OAIC) напазарува 330 хил. тона пшеница по цена $314C&F (стойност и фрахт) за товарене 16-26.02.21 г., но това количество е почти двойно по-малко от очакваното от търговските среди.

В крайна сметка след двупосочни колебания мартенският контракт пшеница завърши седмичния период (15-21.01.21 г.) на борсата в Париж с умерено положително отклонение от 2 евро, на равнище EUR231,75(EUR198,25 – 21.01.20 г.). Физическият пазар в Евросъюза обаче изглеждаше по-твърд. В момента експортните котировки на френската пшеница с 11,5-12,5% протеин се колебаят в диапазон EUR 240-242/т FOB Руан за товарене през февруари, в сравнение с EUR235/т в края на предходния седмичен период (EUR194/т – 21.01.21 г.).

Пазарът на царевицата в ЕС беше повлиян от благоприятната промяна на времето в Аржентина и понижението на цените на фуражното зърно в САЩ. На 21 януари мартенският контракт царевица затвори на борсата в Париж на равнище EUR213,75/т, в сравнение спиковите EUR222/т – 19.01.21 г. и EUR173,50/т – една година по-рано. Експортните котировки на френската царевица в момента се движат на равнище около EUR230-232FOB Бордо-Рейн, в сравнение с EUR173-175/т FOB -21.01.20 г.

Повечето анализатори не очакват съществени промени в ценовата конюнктура на зърнените пазари в ЕС през близките седмици предвид високите експортни цени на основните зърнени култури в Русия и Украйна. Европейските търговци информират, че към 22 януари средната експортна цена на руската и украинската пшеница 12,5% протеин се покачи до $298-303FOB черноморско пристанище, а цената на украинската царевица скочи до $260FOB, в сравнение с $225-228/т FOB и $180-182/т FOB съответно през същия период на 2020 г.

Сред по-интересните новини от региона специално внимание заслужава информацията, че Йорданското министерство на търговията сключи сделка „на зелено” за внос на 120 хил. тона румънска пшеница с доставка през м. август при средна цена $277,50C&F.

Понижението на цените на соевото и палмовото масло беше основна причина за ограничени отрицателни ценови отклонения в слънчогледовия комплекс. Котировките на френското слънчогледово семе на база СРТ St. Nazaire ерозираха от EUR530-535/т до EUR525/т, а цената на суровото слънчогледово масло в Ротердам спадна от $1300/т на $1250/т (EUR380и $842/т на 21.01.20 г). Фобната цена на украинското сурово слънчогледово масло също се отклони в низходяща посока и в момента се колебае в границите $1240-1260/т FOB($815/т - 21 януари 2020 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

-       В това са убедени Милена и Недялко Минчеви, които са първите производители на био пшеница в Добричка област

-       Стопаните отчитат, че зърното от реколта`2020 е с изключително високо качество

Габриела Събева

Преди повече от 20 години Милена и Недялко започват да си задават въпросите как да се грижат по-добре за почвата, как да не тровят плодородния чернозем и как да отгледат истински екологично чисти продукти. Към днешна дата техните мисли и действия вече дават резултат - семейството има сертификат за биологично земеделие. Върху 500 дка в добруджанската община Ген.Тошево Милена и Недялко осъществяват мечтата си.

Milena site„Ние не само произвеждаме био пшеница, а българска био пшеница“, подчертава стопанката. „Това е основната ни стратегия – да произвеждаме българско зърно. Вече мислими и за царевица, и за слънчоглед, разговаряли сме с Добруджанския земеделски институт, за да можем наистина да създадем добро име на българските продукти и да предлагаме истинско зърно“, не крие амбициите си Милена. Тя е категорична, че основната движеща сила на семейството е желанието да предложи истински продукти, зърно, характерно за генетичния код на българина. „Това зърно е създадено на българска земя, от българи и за българи. Пазарът е пълен с външна продукция, за която се говори, че е с високо качество. Но тези храни не са типични за района, почвата, климата, за самите нас като българи. Може би затова днес хората боледуват по-често“, размишлява Милена.

2020 година е била трудна и за семейство Минчеви, но не заради сушата или пандемията, а заради усилния труд, който са положили всички – Милена, Недялко, Венета и Мила. Резултатите не закъсняват: „Благодарение на българския характер на пшеницата, която отглеждаме, тя се представи много добре“, споделя производителката и уточнява, че сушата е сериозен фактор в производството, който влияе повече върху едрите земеделци. За тях по-важно е качеството. „Получихме 200 кг/дка. Има колеги с конвенционално земеделие, които имат по 50-60 кг/дка. Това ни доказва, че земята, когато я гледаш както трябва, без наторяване, без натискане на самото зърно да ражда повече, без излишно третиране, тогава се отплаща. Искам да отбележа нещо изключително важно за нас – прибрахме зърно много високо качество. Засяхме сорт с дадени качествени характеристики, а реколтата ги подобри, „умножи“ ги. Това се дължи на биологичното отглеждане на пшеницата“, обобщава със задоволство Милена.

През есента стопаните засяват общо 4 сорта българска пшеница, закупени от Добруджанския институт. Към момента посевите се развиват добре. „Ние не хвърляме тор и нямахме прорастване или затревяване. Нещата си вървят както са по агротехнология. Заваля, насъбра се влага, притесненията ни бяха да няма много ниски температури и да замръзнат, но според синоптиците няма да има екстремни студове. Все пак до март има още много време, всичко може да се случи. Всеки ден е тревога, всеки ден е мислене, но ние това искахме. Това ни удовлетворява. Ако започнеш да си говориш с природата на един език, тя ще се отплати добре. Аз го вярвам и затова го правим!“, разкрива още стопанката.

През трудната 2020 г. семейството не спира да работи. Закупува каменна мелница, регистрира я в БАБХ и вече може да продава сертифицирано биологично брашно от пшеница. Работят само със собствено, произведено от тях зърно, не вземат на ишлеме или услуга.

Hljab 1 gl site„Ние сме семейна ферма. Всички работят. Давам си сметка, че много труд хвърлихме през тази година. Имаме си вече търговска марка, с която да излизаме на пазара, членуваме в неправителствена организация. Но всичко правим с удоволствие, защото отговаря на нашите идеали, на нашето желание да произвеждаме чисто и без химия“, допълва Милена. Тя продължава да работи за каузата „чиста храна“, но за целта трябва и съответната държавна политика.

„Искаме българския фермер да има пространство, в което да расте и да се развива. Искаме да има място за хората с лична кауза – дали ще отглеждат животни, пчели, зърно, зеленчуци, подправки. Това е труд за създаване на продукция, която да храни народа, а не да го трови. За съжаление в законодателството терминът „семейна ферма“ не съществува. Регистрирани сме наравно с едрите земеделски производители и законите еднакво тежат и върху нас, и върху тях. А ние сме малки производители, които имат нужда от подкрепа. Не искам да бъда разбрана погрешно, винаги съм казвала, че думата субсидия означава помощ, подкрепа, тя не ти решава проблемите. От такава имаме нужда ние, малките семейни производители, които не чакаме на държавата“, категорична е Милена. И дава пример с многото млади хора, които през 2020 г. се завърнаха от чужбина, взеха земята на родителите си и се опитват да разработват бизнес в тежки и трудни времена. Те имат нужда от помощ, тъй като се опитват да се развиват, да направят нещо и да не тежат на държавата. „В Добруджа има работа за целия китайски народ“, смее се Милена.

В момента усилията на всички са насочени да се затвори производствения кръг. “Направихме електронен магазин. Това, което искахме и зависеше от нас, е свършено. Като започнем от производството на биологично сертифицирано зърно, през добиването на брашно, до готовия продукт и начините за реализацията му“, разкрива още фермерката. Тя допълва, че вече работи с неправителствена организация за провеждането на мащабно изложение за био продукти в Добруджа. Все още плановете са в начална фаза и трябва да се съобразят редица фактори, част от които са свързани с пандемията COVID-19.

Разговорът с Милена преминава с много настроение. Усмивката не слиза от лицето й. Къде се крие причината? „Човек трябва да работи така, че да получава удовлетворение! Освен това виждаме, че продуктите, създадени от ръцете ни са оценени. Пътят беше дълъг, но си заслужава!“, не крие задоволството си производителката.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 55

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта