В извънвегетационния период на овощните и ягодоплодните култури се извършват редица профилактични растително-защитни мероприятия. Те могат да се извършват както в късна есен, така и през зимните месеци, но при условие, че температурите на въздуха са положителни и са в границите на 8-10 градуса. Тяхното провеждане намалява значително третиранията с пестициди през вегетацията. Задължителните мерки за този период са както следва:

  • Обработка на почвата - изораване на дълбочина 18-20 см в

    реда и на 8-10 см близо до стъблата на дърветата.Така се заорават окапалите листа и мумифицираните плодове със зараза от струпясване по ябълка и круша, червени листни петна по слива, сачмянка по костилковите и др. Унищожава се голяма част от зимуващите в почвата икономически опасни неприятели, като хоботници, плодови оси, черешова муха и др. Заорават се семената на редица опасни плевели.

  • Оздравителна резитба - изрязване и изгаряне на изсъхналите дървета, клони, мумифицирани плодове и гъсенични гнезда. По този начин се унищожават причинителите на ранно кафяво гниене , брашнеста мана по ябълката, бактериално изсъхване, дидимела по малината, корояди, агрилус по малина и др. болести и неприятели.

  • Остъргва се старата напукана кора на стъблата на дърветата и се изгаря, като по този начин се унищожават зимуващите гъсеници на плодовите червеи. Почистват се старите листа преносители на бели и кафяви листни петна по ягодите.

  • Варосване стъблата на дърветата - в районите , където

    ежегодно има опастност от измръзване , преди настъпване на студовете стволовете и дебелите скелетни клони на дърветата се варосват със смес от 2.5кг.гасена вар и 0.5 кг.син камък.По този начин се избягва неравномерното нагряване през денонощието и напукването на дървесината.

Публикувана в Овощната градина

Започва зимната резитба на овощните дървета.

Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се изнесат извън градината и да се изгорят.

Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони се остъргват с тъп нож, за да не се нарани ликото. Така се унищожават зимуващите форми на плодовите червей, гъботворката, ябълковата стъкленка, кръгло миниращия молец, крушовата бълха, някои видове акари и други. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят. Отрезите на по-дебелите клони се замазват с блажна боя.

Почвата в овощната градина се изорава или прекопава на 18-20 см и по този начин се унищожават зимуващите там стадии на плодови оси, черешова муха, лешников хоботник, майски и юнски бръмбар. Освен това окапалите листа със зараза от струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и вишната, червени листни петна по сливата се заорават и инфекцията от тях за следващия вегетационен сезон чувствително намалява.

Стъблата на младите дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, велпапе, слама, найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. Стволовете и по-дебелите клони се намазват с варна каша (2 кг. гасена вар + 0,3 кг. син камък + 10 литра вода) с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях.

Поставят се примамки, ако има полски мишки около стволовете на дърветата, като предварително се отстраняват сухите листа и треви.

Сега е моментът да напръскате, ако още не сте направили това през ноември - костилковите овощни видове с бордолезов разтвор 2% срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др. Крушите и ябълките също се третират с бордолезов разтвор срещу огнен пригор.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 26 Ноември 2015 08:35

Подреждане на сортовете в градината

При подреждане на сортовете в насаждението трябва да се има предвид, че ябълковите сортове са самостерилни и всеки сорт от тях, изисква чуждо опрашване. Наблюдават се и групи от два или повече самостерилни сорта, които образуват интерстерилна група и не могат да се оплождат помежду си. Някои от сортовете при ябълката са лоши опрашители и немогат да служат за опрашване. При засаждане на самобезплодни сортове е необходимо да се засади най-малко един сорт добър опрашител. При положение, че стерилния сорт е лош опрашител се засаждат най-малко два сорта добри опрашители, които да осигурят оплождането както на лошия опрашител, така и помежду си. Цъфтежът на сортовете трябва да протича едновременно.

Необходимо е дърветата от един сорт да бъдат засаждани групово, а не разпръснато, за да се улеснява борбата с болестите и неприятелите, и беритбата на плодовете. Групите редове от отделните сортове не трябва да са много големи, защото вътрешните редове в групата ще бъдат отдалечени от редовете на сорта-опрашител и ще се затрудни оплождането им.

Публикувана в Овощната градина

С организацията на територията, особено при по-големи насаждения се цели създаването на условия за оптимално използване на земята и селскостопанските машини, в това число намаляване на транспортните разходи и др. Трябва да се предвидят площи за пътища – поне един главен, свързващ насаждението с пътната мрежа в района и няколко спомагателни, използвани за придвижването на машините. Избира се мястото и на каналите за напояване, ако това ще се извършва гравитачно – маркира се мястото за направата на постоянни (напречно на редовете с дървета) и временни канали, които се изкопават преди извършването на поливки – по дължината на редовете с ябълкови дървета. При използването на дъждовални и капкови инасталации за напояване не е необходимо при проектирането на канали да се следва наклона на местността, понеже при тях водата се подава под налягане. Необходимо е да се предвиди място и за подготовка на растителнозащитните разтвори, в близост до склад за препаратите и водоизточник.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 25 Ноември 2015 14:05

Кое, къде в една градина?

За нуждите на четиричленно семейство се препоръчва в градината да се отглеждат приблизително следните по количество култури: ябълки – 8бр, круши – 3бр., вишни, сливи – 3бр., ягодоплодни храсти -200бр, ягоди- 40м2.

На всяка една култура е нужно да се отдели определено място в гадината. Да оставим това, че не всеки притежава за семейството си градина с такава площ , че да покрие що годе тези изисквания. Сега ще гледаме градината от друг ъгъл, а именно - различните групирания на културите по видове.

Комбинираното разполагане на културите в градината на зеленчуци, ягоди, ягодоплодни храсти и др. сред младите дръвчета от ябълки и круши например е до определено време. С времето дърветата израстват и междуредовите култури остават в сянка, а от там се намалява техния добив. Препоръката е : да има голям подбор от сортове от много ранни до късни.

Ако има засадени ягоди в градината вие знаете, че те плододават добре най-много до 2-3 години. След 4-5 година е безсмислено да се отглеждат и е добре да се ликвидират. Важно е да знаете, че е добре да засадите на мясото на ягодите зеленчуци, а на мястото на зеленчуците, ягоди.

Малините е добре да се отглеждат на едно място до 6 години, а след това да се ликвидират. Добре е да се подготвят до тогава 2-3 годишни храсти, който да се засадат на тяхно място.

Около дома е добре да са разположени най-ниските растения: цветя, трева, малко ягоди може, храсти и зеленчуци. Високите дървета се засаждат в дъното на градината.

На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде, а на по-ниско, влажно(не обаче блатисто) – ябълки и круши. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но обезателно трябва да са на добре огрято от слънце място. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

Ягодите е добре да се засаждат на места, на който през зимата се задържа достатъчно сняг. А смокината и актинидията е добре да се засаждат до стените на дома, беседка, изкуствено създадени подпори.

Публикувана в Овощната градина

. Дали дадена местност е подходяща за отглеждане на ябълкови дървета? Най-добре ще се ориенетирате по съществуващите насаждения - по тяхната сила на растеж, дълготрайност и родовитост.

. Ако ще създавате нова градина на мястото на изкоренена стара, трябва да имате предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове.

. ВНИМАНИЕ! Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки може да се създава ново насаждение от същия вид.

СОРТОВЕТЕ, КОИТО ДА ИЗБЕРЕТЕ

. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са добри опрашители, а други - не. Добри резултати се получават, когато 4, 6 или 8 реда от лош опрашител засадите до поне 2 реда с добър.

. Най-добре е да използвате едновременно цъфтящи различни сортове, които добре опрашват. Така няма да сте свидетели на безплодие на един или друг сорт.

Публикувана в Овощната градина

Мястото, на което ще отглеждате градина с ябълки трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

. От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим. Много важни са минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната периодичност.

. Ябълката понася студове до -30°С. Поради високата й устойчивост на студ е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Но не са за избиране ниските затворени котловини.

. Ябълката е много взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и септември.

. Важна е надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м.

. Над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетацията.

. Ябълката обича достатъчно дълбоки (над 100 см) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Голямо значение има и нейната пропускливост. Вредни са водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород.

Пропускливостта на долния почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна.

. Не подценявайте подпочвените води - не трябва да са по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не стават места, чийто подпочвени води се покачват по-високо от 80 см до повърхността.

Публикувана в Овощната градина

В малките любителски овощни градини много по-лесно се прилага интегрираната система за защита на растенията. Тя включва съчетаване на химичен, биологичен, агротехнически и механичен метод на борба. В промишлените стопанства не може да се разчита на простите методи, като прекопаване в кръг на подкоронното пространство, стръскване на дърветатаза събиране на бръмбарите на платнище, събиране на опадалите плодове, поставяне на ловни пояси и т.н. Но всички тези практики са напълно осъществими от любителите овощари. Освен това могат да се прилагат и различни средства от т. нар. „домашна химия” във вид на настройки , отвари от растения и др. Съществуват и редица методи и средства прилагани от нашите дядовци и баби. Интересът към тези средства дори в последно време значително нарастна, защото стремежът на повечето любители е да произведат екологично чиста продукция за свои нужди и за близките си. Едно от тези средства е употребата на варта в овощарската практика.

Публикувана в Овощната градина

Много важно условие при избора на посадъчен материал за засаждане на овошка в градината е да подберете възможно най-добрата фиданка.

ЗА ДА НЕ РИСКУВАТЕ

Търсете дръвчета само от лицензирани, утвърдени пепиниеристи, които работят професионално и отговорно. Гаранцията идва от това, че тяхната работа се следи от семеконтролните органи, които следят както здравословното състояние на използваните подложки и калеми, така и показателите, на които трябва да отговарят произведените дръвчета.

ИЗБЯГВАЙТЕ СЛУЧАЙНИ ПРОДАВАЧИ

Закупуването на посадъчен материал от случайни производители, чиято дейност не се познава, е рисковано. За това свидетелстват и многобройните разочарования на любителите овощари, за които ни споделяте с писма и по телефона.

Публикувана в Овощната градина

. Събиране и изгаряне на опадалите листа

Тази мярка се налага там, където през изтеклата година е имало голямо нападение от болести и неприятели. Където нещата са били под контрол – листата могат да се заровят с основната обработка на почвата.

. Събиране и унищожаване на мумифицираните плодове

Събират се и се унищожават всички мумифицирани плодове - както окапалите на земята, така и стърчащите по дърветата, защото така се намалява заразата от кафяво гниене, от загиване на завръзите на дюлите, струпясване, брашнеста мана и др.

. Изкореняване

Тази крайна мярка се налага при напълно изсъхнали или много болни дървета не подлежащи на лечение. След изкореняване те се изнасят от овощната градина и се изгарят.

. Не се оставят и счупени клони

Трябва да обърнете внимание на всяко дръвче и ако там има изсъхнали, счупени и болни клони, задължително ги изрежете и изгорете. Така ще унищожите огнищата на зараза на болестите кафяво гниене по костилковите, на брашнеста мана по ябълката, на огнения пригор по дюлята и крушата (болните клонки са извити като кука), нападнатите от кръвна въшка клонки на ябълката, клонки с тумори, подутини и раковини. Отрезите на по-дебели клони се замазват с блажна боя или овощарска замазка, за да зараснат бързо и да не изсъхне дървото.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта