Тъканите на растенията съдържат 70-80% вода, в плодовете съдържанието й е още по-голямо. При образуване на корени, филизи, листа, плодове и други органи, растенията се нуждаят от много вода. Голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). При това положение влагата се явява едва ли не главно условие за живота на растенията.

Основен източник на вода за растенията е почвената влага. Именно в нея се разтварят жизнено необходимите хранителни вещества, образуват се така наречените почвени разтвори постъпващи чрез корените към надземвните части на растенията.

ОВОШКИТЕ СА ВЛАГОЛЮБИВИ

Овощните дървета и ягодоплодни храсти повече от всички растат и се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостига на вода през летния период съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. Това рязко съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата. По тази причина дърветата плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени, често имат проблеми с измръзването.

Излишъка на почвена влага също оказва отрицателно въздеxствие на растенията, тъй като намалява кислорода в почвата, което води до угнетяване и отмиране на кореновата система.

Публикувана в Овощната градина
Вторник, 28 Юни 2016 09:53

Поносимост между растенията

Известно е, че поради ограничените пространства в градините или на вилата българина оползотворява всяко местенце. По този начин обаче, често не се съобразява, като в повечето случаи е от незнание, с това дали може и дали добре си влияят дадени растения. За това не се учудваxтеq ако сте влошили качествата и вкуса на вашите овошки през годината. Установено е, че картофите засадени в междуредията на ябълките в истинския смисъл “отравят” дървото. При това влиянието може да бъде толкова силно, че да влоши вкуса и развитието на плода.

От древноста се знае за вредното влияние на миризмата на зеле за гроздето.

Но бъчва с тор или със “зелено торене” под ябълката значително подобряват развитието й.

Гръцкият орех, черният орех са растенията, които силно угнетяват ябълките и крушите. Черната топола и кленът обаче засадени в близост, снабдяват въздуха с фитонциди и стимулират растежа на ябълките и крушите и ги защитават от някои неприятели.

Ако на мястото на засаждане на нова ябълка е имало лоза или акация, със сигурност фиданката ще се развива много добре.

Публикувана в Овощната градина

Министерският съвет измени Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. С промяната в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” се включват 11 нови вещества.

Седем от веществата се включват по предложение на МВР и Агенция „Митници” въз основа на становище на експертен съвет, две се поставят под контрол в изпълнение на Решение на Съвета 2015/1873/ЕС и две – поради включването им в Списък І на Конвенцията за психотропните вещества, към която България се е присъединила.

Очакваният резултат от направената промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата, предотвратяване на трафика и разпространението им.

Публикувана в Бизнес

Слънчогледът в Украйна търпи загуби заради … използването на хербициди, заяви производственият директор на компанията „Хмильницке” Вадим Скрипник, цитиран от електронното издание AgriActa. Парадоксалността на ситуацията се състои в това, че проливните дъждове вкараха хербицидите прекалено надълбоко в почвата. Според технологията за защита на слънчогледа посевите се обработват с хербициди на основата на ацетохлора и прометрина.

Ако попаднат в почвата до нивото на корените на растенията обаче, активните вещества са в сътояние да погубят растението заради своята фитотоксичност.

„На практика е невъзможно това да се избегне, тъй като в момента липсват алтернативи на почвените хербициди за слънчогледа, а отказът от влагането им ще доведе до сериозни проблеми с бурените”, обясни Скрипник. По думите му в повечето полета, засети със слънчоглед, се наблюдава частична гибел на растенията, а на някои те са унищожени напълно. 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 02 Юни 2016 15:35

Хлороза

Едно от най-честите явления през лятото е проявата на хлороза по трайните насаждения и лозята. Тя се изразява в ненормално пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване на съдържанието на хлорофил. Причините могат да бъдат различни - вирусно заболяване или липса на определен хранителен елемент.

Ако причината е вирус, растението е заразно, нелечимо и представлява опасност за останалите растения. В повечето случаи обаче хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно (физиологично) и възможностите за неговото лечение са големи.

Публикувана в Овощната градина

Вирусни, бактериални и гъбни болести нападат растенията в течение на целия вегетационен период - от ранна пролет до късна есен. Пренасят се от вятъра, препредават се от насекомите – вредители, а чрез манипулациите си хората също са преносители на болести. Патогените могат да влязат в градината и чрез оборския тор, с дръвчетата за засаждане или луковиците.

За вирусните болести лек няма. При тяхната поява се вземат радикални мерки – унищожаване на нападнатите растения, в противен случаи заразата ще обхване цялата градина.

Бактериалните болести в по-малки градини и вилни места могат да ви изтормозят, при тях най-важно е да се води профилактична борба.

Най-разпространени са гъбните болести, те на практика са и най-много на брой, но и най се поддават на борба.

Важно е да знаете, че дъждовното време и умерените температури са много благоприятни за развитието на гъбните болести.

Задачата на всеки стопанин е болестта да се стопира, да се хване в най-ранните стадий.

Публикувана в Растениевъдство

Калцият играе важна роля за развитието на растенията. Той спада към макроелементите, тъй като съдържанието му в растенията е повече от 0,01% и варира от 0,1 до 0,4% в сухата маса. Най-големи количества калций се съдържат в картофите, зелето, ягодите, бобовите култури, слънчогледа и др.,а по-малко в житните култури и цвеклото.

Калцият е необходим през целия период на растеж на растенията при деленето на клетките и фотосинтезата. Обратно на калия той изпълнява дехидрдратираща функция при растенията, с което осигурява физическа здравина на тъканите и повишава устойчивостта им към болести. Освен това калцият регулира химичната среда на почвата от кисела към неутрална и неутрализира вредното действие на магнезиевите, водородните, амониевите,натриевите и железните катиони, когато те са в прекомерни количества в почвения разтвор.

Публикувана в Растениевъдство

Запасяващото торене на почвата се извършва периодично през определени периоди от време – на три или на пет години. В почвата се внасят по-големи количества минерални торове съдържащи фосфор и калий, които се усвояват постепенно през годините. Тези количества са в зависимост от периода за който се внасят, както и от запасеността на почвата и могат да бъдат от 60 до 100 кг троен суперфосфат и 60-80 кг калиев хлорид или калиев сулфат. Запасяващото торене се прави преди основна дълбока обработка на почвата за да може след това торовете да попаднат на по-голяма дълбочина.

Запасяващото торене не е задължително, защото не винаги има средства за такива количества, земята често сменя собствениците си, трябва да се внасят няколко вида тор и др. Освен това не винаги внесените елементи са достъпни за растенията, а се преобразуват в трудно достъпни за растенията форми, което зависи от спецификата и типа на почвата. Затова основното торене може с успех да се прави ежегодно, като се внасят количества торове за една реколта. Още повече, че вече има комбинирани торове, които съдържат всички необходими елементи и не се налага да се внасят по няколко вида различни торове. Това позволява широк диапазон от време за внасянето им – от късна есен до ранна пролет.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Торовете могат да се внасят разпръснато, лентово, редово или гнездово на различна дълбочина в зависимост от конкретната култура и дълбочината на разположение на корените. Подхранването с бързодействащи азотни торове (амониева селитра) на доматите, пипера, патладжаните и други зеленчукови култури с по-дълъг вегетационен период е най-ефективно икономически, когато се извърши двукратно. Половината от годишната торова норма се внася предсеитбено, а останалата част – след 15 - 20 дни. Зеленчуковите култури, имащи по-къс вегетационен период (краставици, ранни картофи, репички, фасул, грах и други) се подхранват еднократно с азотен тор. При високодобивните и с дълъг период на плододаване сортове краставици, които се отглеждат на високи подпорни конструкции азотната торова норма се внася на 2 или 3 пъти. След подхранването на зеленчуковите култури задължително се извършва окопаване. Нормите на торене зависят от биологичните особености на културата и почвено-климатичните условия. При отглеждане на зеленчуци след много добри предшественици, нормата на торене може да се намали с около 20%, а когато предшествениците са неподходящи нормата се увеличава с 30%. При напояване нормата може да се увеличи до два пъти в сравнение с отглеждане при неполивни условия. При използване на високи норми на торене, несъобразени с изискванията на културите, ефекта от торенето се намалява, а може да има и отрицателни последствия.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Според сроковете на внасяне на торовете при зеленчуковите култури има няколко вида торене: основно, предсеитбено и подхранване през вегетацията.

  • При основното торене, торовете се разхвърлят непосредствено преди дълбоката оран и се заорават на нейната дълбочина. С основното торене се внасят слабоподвижните торове, които се задържат в почвата и не се измиват. Такива торове са органичните, фосфорните и калиевите торове.

  • Предсеитбеното торене се осъществява по време на сеитбата или засаждането на растенията. Внасят се част от азотните торове и ако не са внесени с основното торене фосфорните и калиевите. Подхранването се извършва през вегетационния период с цел да се снабдят растенията с хранителни вещества през отделните фази на развитие.

  • Подхранването може да бъде както почвено, така и листно.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта