Независимо от мястото на отглеждане (у дома, оранжерия, парник), разсадът задължително подлежи на закаляване в продължение на 1-2 седмици (най-много). Преди пресаждането навън температурата през нощта се понижава до 12-14°C за домати, патладжан, чушки, тиквови, а за по-студоустойчиви (зеле, маруля) - до 6-8°C. Ако се увеличи периода на активно охлаждане до 3 седмици или повече, или с по-голямо намаляване на температурата, растежът на растенията се затормозява, а впоследствие добивите намаляват, понякога до 30%.
Три до пет дни преди засаждането температурите се понижават до тези на околната среда на открито. Затова, разсадът се изнася на закрит балкон от стаята и там се оставя денонощно. Да се внимава да няма рязко охлаждане през нощта.

Едновременно със закаляването на надземните части се пристъпва и към закаляване на кореновата система на разсада и привикването му към по сурови условия. Заедно с намаляване на температурата се намаляват и поливките. Нормата на поливки не се намалява, увеличават се интервалите между поливките. През дългия период на суша почвата остава влажна в зоната на кореновата система, но се засушава в повърхностния слой. Този режим спира растежа на разсада. Той става „по-набит“, усилено нараства кореновата система. Много е важно през този период почвата да не изсъхва.
До 1-2 дни преди засаждането на разсадите се прави подхранване. Някои стопани подхранват разсадите 10-12 дни след пикирането. Растенията може да се подхранят с разтвор на амониев нитрат, суперфосфат и калиев сулфат (съответно 10, 40 и 60 грама на 10 литра вода). За подхранването се използват минерални торове имащи в състава си азот, фосфор и калий. Подхранването ще намали периода на прихващане и ще увеличи броя на прихванати растения до 100%.

В последните дни разсадът трябва да е денонощно на открито под навес или на тераса.
Добре закаленият и подхранен разсад при пресаждането в градината много по-лесно ще понесе стресовата ситуация и ще продължи развитието си. При недобро закаляване на разсада развитието му ще се забави до 5-10 дни и повече.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Мразоустойчивостта на сортовете зимна пшеница се определят не само от количеството захари, натрупани през есента, но и от тяхното икономично изразходване през зимата

Ние все още не можем да свикнем с аномалните изменения на природните условия. Тази година в края на лятото беше толкова сухо, че дори и метеоролозите безпомощно вдигаха рамене: „За 150-годишно наблюдение няма аналог“. А зимите вече обичайно станаха студени, но без достатъчно снежна покривка и с резки затопляния. Затова въпросът за повишаване на мразоустойчивостта на растенията в най-голяма степен вълнува производителите на зимни житни култури.

Мразоустойчивостта е способност на растенията да понесат температури, по-ниски от 0°С с отрицателни стойности. Тази способност се определя от наследствените основи на отделния вид растения, въпреки че мразоустойчивостта на едно и също растение зависи от условията, предшестващи настъпването на студа и влияещи на характера на ледообразуването. Лед може да се образува както в протопластите на клетките, така и в междуклетъчното пространство. Не всяко образуване на лед довежда клетките на растенията до гибел.
Постепенното понижаване на температурата със скорост 0,5 – 1°С/час води до образуване на кристали лед преди всичко в междуклетъчното пространство и първоначално не причинява загиване на клетките. Въпреки това последствията от този процес могат да бъдат пагубни за клетките. Образуването на лед в протопластите на клетките като правило се случва при бързо понижение на температурата. Тогава става коагулация на белтъка в протоплазмата, кристалите лед, образуващи се в цитозола, повреждат клетъчната структура, клетките загиват. Убитите от мраз растения след размразяване губят тургор, от техните месести тъкани изтича вода.
Ледът, който се е образувал при бавно замръзване в междуклетъчното пространство и клетъчни стени, издърпва водата от клетките, клетъчният сок става концентриран, изменя се рН на средата. Кристализиралият лед действа като сухия въздух – изсушава клетките и силно изменя техните осмотични свойства. Освен това цитоплазмата се пресова от кристалите лед. Образуващите се кристали изместват въздуха от междуклетъчното пространство, поради което листата стават прозрачни.
Ако се образува малко лед и клетките не са повредени от кристалите му, при последващото размразяване растенията могат да запазят жизнеността си. Така в листата на зелето при температура -5 – 6°С в междуклетъчното пространство се образува известно количество лед. Въпреки това при последващо бавно размразяване междуклетъчното пространство се запълва с вода, която се поглъща от клетките, и листата възвръщат нормалното си състояние.
Въпреки това клетки, тъкани и растения могат да загинат от замръз.

Основните причини за гибелта на клетките на растенията

при ниски отрицателни температури и ледообразуване са тяхната прекомерна дехидратация или механичният натиск върху тях от кристалите на леда, повреждащи нежните клетъчни структури. И двата фактора могат да действат едновременно. Леталните действия на мраза се определят от няколко обстоятелства. Последствията от въздействието на ниските отрицателни температури зависят от хидратацията на тъканите на растенията. Наситените с вода тъкани леко се повреждат, сухите семена могат да понесат дълбоки ниски температури (до -196°С). Ниското съдържание на вода предпазва от образуване на лед в растенията при замръзване. Клетките на различните растения имат свой критичен предел на дехидратация и компресия. Неговото превишаване, както и намаляването на температурите, води до тяхната гибел.
Загиването на клетките, тъканите и растенията под действието на мраза се обуславя от необратими изменения, протичащи в техните протопласти: коагулация и денатуриране на колоидите; механичният натиск от леда поврежда повърхностните структури на цитоплазмата, а кристалите лед нарушават мембраните и проникват във вътрешността на клетките. Вредно влияние оказват повишението на концентрацията и изменението на рН на клетъчния сок, съпроводени от дехидратация на клетките.
Действието на леда, особено след продължително влияние на ниски температури, е сходно с обезводняване на клетките при суша.

Признаците на повреждане на клетките

от мраз са загубата на техния тургор, инфилтрацията на междуклетъчната вода и излизането на йоните от тях. Излизането на йоните на К+ и захарите от клетките очевидно е свързано с повреждането на мембранната система на техния активен транспорт. Повредените растения при пренасяне на топло място имат вид на попарени, губят тургор, листата им бързо покафеняват и изсъхват. При размразяване на замръзнали картофени клубени, кореноплоди от фуражно и захарно цвекло водата леко изтича от тъканите. Важно е да се отбележи, че растенията понасят състояние на преохлаждане (без образуване на лед) без вреда; при същите температури, но с образуване на лед в тъканите, те загиват.

Приспособителни механизми на растенията
Устойчивите на мраз растения имат защитни механизми, в основата на които стоят определени физико-химични изменения. Мразоустойчивите растения притежават приспособления, намаляващи дехидратацията на клетките. При понижение на температурите при такива растения се повишава съдържанието на захари и други вещества, защитаващи тъканите (криопротектори). Това са преди всичко хидрофилни протеини, моно- и олигозахариди; намаляване хидратацията на клетките; увеличаване количеството на полярните липиди и намаляване насищането им с мастнокиселинни остатъци; увеличаване количеството на защитните протеини.
За степента на мрозоустойчивост на растенията голямо влияние оказват захарите, регулаторите на растежа и други вещества, образуващи се в клетките. В цитоплазмата на зимуващите растения се натрупват захари, а съдържанието на нишесте намалява. Влиянието на захарите за повишаване на мразоустойчивостта на растенията е многостранно. Натрупването на захари предпазва от замръзване голям обем вътреклетъчна вода, значително намалява количеството на образуващия се лед.
Захарите защитават белтъчните съединения от коагулация при охлаждане; те образуват хидрофилни връзки с протеините на цитоплазмата, предпазват ги от възможна денатурация, повишават осмотичното налягане и намаляват температурата на замръзване на цитозола. В резултат на натрупването на захари съдържанието на плътносвързаната вода се увеличава, а свободната намалява. Особено значение има защитното влияние на захарите върху протеините, съсредоточени в повърхностните мембрани на клетките. Захарта увеличава водозадържащата способност на колоидите в протоплазмата на клетките; свързаната с колоидите вода във вид на хидратни капсули от биополимери. При ниски температури тя не замръзва и не се транспортира, а остава в клетките.
Криопротектори се явяват също молекулите хемицелулоза (ксилани, арабиноксилани), отделяни от цитоплазмата в клетъчната стена, които обгръщат растящите кристали лед, като предотвратяват формирането на големи кристални образувания, повреждащи клетките. Така клетките се защитават както от вътреклетъчния лед, така и от прекалената дехидратация. Значителното количество защитни протеини и модификацията на молекулите на липидите увеличават структурирането на клетките. При повечето растения протича синтез на водоразтворими протеини.
Белтъчните вещества частично се хидролизират, увеличавайки съдържанието на свободни аминокиселини. В тъканите на мразоустойчивите растения в края на лятото и есента се натрупват в достатъчно количество запасни вещества (преди всичко захар), които се използват пролетта при възобновяване на растежа, осигурявайки потребностите на растенията от строителен материал и енергия.
Път за повишаване мразоустойчивостта на растенията
Основа за решаване на тази задача е селекцията на мразоустойчиви сортове растения, добре адаптиращи се към климатичните условия на дадения регион. Процесът на закаляване представлява временна адаптация на цитоплазмата, която определя степента на устойчивост към последващи повреди от ниски температури. Мразоустойчивостта се формира в съответствие с фенотиповете в процеса на онтогенеза под влияние на определени условия на външната среда и свързана с настъпване на периода на покой, неговата дълбочина и продължителност.
Агротехниката на конкретния вид растения (срок и начин на сеитба и др.) трябва максимално да способства за формирането, в процеса на закаляване и реализация, на възможна генетично детерминирана мразоустойчивост на сорта. В северните райони с неустойчива пролет и чести възвратни пролетни мразове са подходящи по-устойчиви и високодобивни зимни житни и плодни многогодишни култури с по-дълбок зимен покой, с късен срок на възобновяване на пролетната вегетация. Обратно, в райони с устойчиво нарастване на положителните температури през пролетта предимство имат ранновегетиращи видове и сортове растения.
Мразоустойчивостта на сортовете зимна пшеница се определят не само от количеството захари, натрупани есента, но и от тяхното икономично разходване през зимата. При растения със зимоустойчиви сортове зимна пшеница в зимния период с понижение на температурите съдържанието на монозахариди (глюкоза, фруктоза) се увеличава за сметка на разграждането на захарозата на глюкоза и фруктоза, което намалява точката на замръзване на клетъчния сок. Възелът на братене при житните и кореновата шийка при бобовите са своеобразен склад на енергийни ресурси на растенията в зимния период и орган за разклоняване през пролетта.
Мразоустойчивостта на растенията зимна пшеница корелират положително със съдържанието на захари във възела на братене. В добрите посеви със зимна пшеница в листата през декември съдържанието на разтворими въглеводороди достига 18 – 24% (на сухо вещество), а във възела на братене – 39 – 42%. Растенията, залагащи възела на братене дълбоко (3-4 см), като правило са по-мразоустойчиви от тези, при които възелът на братене се намира близо до повърхността (1-2 см). Дълбочината на възела на братене и мощността на неговото развитие зависят от качествата на семената, начина на сеитба, обработката на почвата.
Торене и мразоустойчивост на растенията
На мразоустойчивостта съществено влияние оказват условията на почвеното хранене, особено в есенния период. Устойчивостта на растенията към мраз нараства на постоянно варувани почви при внасяне преди сеитба на зимните житни калиево-фосфорни торове. В същото време излишното азотно торене способства процеса на растеж, прави растенията на зимните култури по-чувствителни към студ.

Една от стратегиите при отглеждане на културите трябва да бъде правилният мениджмънт на азота: пред и през студения период трябва да се избягва внасянето на азотни торове.
Положително действие на мразоустойчивите растения оказват калиевите торове. Те влияят на метаболизма на въглеводородите, способствайки повишението на захари в растенията. Калият оказва влияние на водния обмен в растенията и на протичане процеса на фотосинтеза. Фосфорът влияе на делението на клетките, следователно помага на растението да се възстанови след стреса.
На мразоустойчивостта, както и на студоустойчивостта на растенията, положително влияние оказват микроелементите (кобалт, цинк, молибден, мед, ванадий и др.). Цинкът например повишава съдържанието на свързаната вода, усилва натрупването на захари, молибденът способства за увеличаване съдържанието на общия и протеинов азот. Микроелементните препарати могат да бъдат нанесени върху семената преди сеитба.
Образуването на лед в клетките и листата на растенията в голяма степен зависи от наличието на малки частички, които действат като ядра на кристализация. Пръскането на растенията с мед намалява количеството на бактериите, които влизат в ядрата на кристализация и по този начин способстват за повишаване на мразоустойчивостта на растенията.
Така за повишаване мразоустойчивостта на зимните култури се използват антитранспиранти – вещества, които покриват листата с полупроницаема мембрана и намаляват нивото на транспирация. Те се нанасят върху листата 24 часа до очакваното изменение на природните условия и след това на всеки 2 – 4 седмици се прави повторна обработка, в зависимост от условията.

Екстракти от водорасли също се разглеждат като препарати

повишаващи мразоустойчивостта на растенията. Тяхното периодично внасяне помага на растенията до известна степен да предотвратят негативните последствия от ниски температури. Екстрактите от водорасли съдържат голямо количество регулатори на растежа на растенията, два от които (цитокинин и бетаин) увеличават тургора на клетъчните стени. В техния състав влизат също и захари (манитол) и калий, които намаляват точката на замръзване на протоплазмата.
Микробиалните препарати също са ефективни в повишаване мразоустойчивостта на растенията. В състава на препаратите влизат щамове на активни фосформобилизиращи, азотфиксиращи и други микроорганизми, синтезиращи растителни хормони, антибиотици, витамини. Така също в състава на препаратите често влизат микроорганизми с бактерицидно и фунгицидно действие, помагащи на растенията да излязат от зимата с най-малки загуби.
Хуминовите препарати също могат да станат средство за повишаване мразоустойчивостта на растенията. Те способстват за натрупването на захари във възела на братене и повишават концентрацията на клетъчния сок. Особено ефективни са хуминовите препарати в комбинация с микроелементи. (ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

Учени от университета на Куинсланд са създали спрей BioClay, който ще помогне за подобряване на производителността на култури без никаква промяна на генома. Ръководител на учените по създаването на спрея е биотехнолога Нина Митер, съобщава списанието Fainaidea.
Изследването включва развитието на спрей BioClay, които при напръскване ще създава микроскопичен слой, съдържащ двойно-верижна РНК (рибонуклеинова киселина).
За сега спреят все още има недостатъци. При изпитването на BioClay при лабораторни условия ефекта трае само няколко дни, което е проблем за използването му при полски условия, тъй като пръскането на всеки 3-4 дни е не само скъпо, но и трудоемко. При експерименти с тютюневи растения, Митер и нейният екип са открили, че еднократно третиране със спрея предпазва растенията от петнист вирус за около 20 дни. Това е единствения случай, в който учените са постигнали такъв резултат.
Както разказва Нина Митер, след прилагането на BioClay растението „мисли“, че е нападнато от болести и вредители, и реагира, за да се защити от тях. Спреят BioClay защитава растенията и намалява риска за околната среда и човешкото здраве.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Дойде периода в който усилено започва подготовката на зеленчукови разсади за ранно, средно-ранно или късно полско производство, както и отглеждането на ранни зимно-пролетни култури в пластмасови култивационни съоражения.

Важен момент в това производство е каква храна ще дадем на растенията в техния старт, което е важна предпоставка за бъдещите резултати. Науката за хранене на растенията в различните им фази непрекъснато се развива и дава нови, перспективни възможности за решаването на този важен въпрос.

Разсадите и културите с къс вегетационен срок се отличават с големи изисквания към хранителния режим. Тези изисквания се определят при разсадите от малката коренова система, която е разположена в ограничен обем почва, а при културите с къса вегетация, от това, че за кратък период от време те трябва да образуват определено количество растителна маса. Освен това хранителните елементи трябва да са лесно достъпни за растенията, да бъдат в определени съотношения помежду си, както и да не повишават киселинността на почвата. Небалансираното хранене на разсадите води до негативни последици, които не могат да бъдат компенсирани до края на жизнения цикъл на дадена култура. Дори и след като през следващите фази на развитие растенията са обезпечени с всички необходими хранителни елементи неблагоприятното отражение върху общия добив остава. Така например, ако отглеждането на даден разсад е без достатъчно фосфор, това се отразява особено неблагоприятно върху плодообразуването и от там добивът е нисък, независимо, че при засаждането растенията ще са наторени с фосфор. Също така, ако разсадите се отглеждат без достатъчно количество азот и калий в по-късни фази това се отразява неблагоприятно върху вегетативното развитие на растенията и от там също намаляване на добива и ранозрелостта на продукцията.

За да се избегнат всички тези неблагоприятни последици от небалансирано торене на разсадите се внасят стартерни торове, които са с лесно достъпни за растенията хранителни елементи, в оптимални съотношения за постигане на бърз и качествен ефект.

Те са формулирани в различни съотношения на макро- и микроелементи в зависимост от изискванията на различните култури и се внасят в почвата при сеитба или разсаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Голяма част от жителите на селата и малките градове през зимата се отопляват на дърва. Това означава, че получават и дървесна пепел, която най-често изхвърлят.

Пепелта е ценна

В дървесната пепел се съдържат ценни хранителни елементи за растенията, които са в достъпна форма. Най-важни от тях са:

. Калий – той прави растенията здрави, устойчиви на суша и студ, а плодовете сладки и дружно зреещи.

. Фосфор - един от важните елементи за изграждане на мощна коренова система и залагане на повече плодни пъпки, а от там и получаване на високи добиви.

. Пепелта съдържа и около 30 микроелемента - магнезий, сяра, желязо, натрий, бор, манган и др. Всеки от тях има важно значение за растенията, а в пепелта те са в усвоима за тях форма.

. Пепелта не съдържа елемента хлор, който не се понася от ягодите, малините, лозите, френското грозде.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На всяко едно растение е необходимо да се отдели определено място в гадината. Но сега да погледнем градината от друг ъгъл, а именно - различните групирания на културите по видове.

Комбинираното разполагане на културите в градината на зеленчуци, ягоди, ягодоплодни храсти и др. сред младите дръвчета от ябълки и круши например е до определено време. С времето дърветата израстват и междуредовите култури остават в сянка, а от там се намалява техния добив.

За да не се засенчват дърветата от високите сгради през деня, те се засаждат поне на 3 м разстояние от тях. Освен това височината на растенията трябва да намалява с приближаването към сградите. Около дома е добре да са разположени най-ниските растения: цветя, трева, може малко ягоди, храсти и зеленчуци. Високите дървета се засаждат в дъното на градината.

На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде, а на по-ниско и влажно (но не и блатисто) – ябълки и круши. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но задължително трябва да са на добре огрято от слънце място. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

Добре е да се знае и височината на подпочвената вода, ако тя е повече от 2-2,5м при семковите, а при костилковите повече от 1- 1,5, овощните насаждения може да се отглеждат на слаборастящи подложки с плитка коренова система. Може да се засадят дървета и на хълм с височина 30-50 см.

Обикновено разстоянието между костилковите дървета е 2-3 м, а между семковите (ябълки и круши) 3-4 м с изключение на тези, които са присадени на слаборастящи подложки. Тогава разстоянията между дръвчетата могат да бъдат 1,2-1,5 м.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 16 Ноември 2016 12:37

Растения и животни

Домашните любимци, особено котките, обичат да се движат сред саксийни растения, да подкопават корените и да дъвчат листата им. С това обаче те могат да подпишат собствената си смъртна присъда - някои растения са смъртоносни за тях. И ако за хората растенията предизвикват само алергии, котките могат да получат тежко отравяне. Ето защо е важно да се знае какви симптоми предизвикват при отравяне растенията.

При човека отравянето в някой случаи може да се прочете по изражението на лицето, при животните обаче е необходимо да се знае симптоматиката. Въпреки че е по-добре просто да се премахнат от къщата опасните за животните растения.
Амаралис : при котките причинява диария и повръщане.

Каладиум: причинява бронхоспазъм, гадене, повръщане.

Азалия: ако котката яде листа на азалия се поразява нервната система - има загуба на координация, конвулсии, тремор.

Лилия: причинява бъбречна недостатъчност и смърт.

Бръшлян: стимулира нервната система, причинява безпокойство, повръщане, диария.

Филодендрон: повръщане и диария, както и респираторни проблеми.

Плектрантус: повръщане и диария.

Коледна звезда: на животното може да се появят мехури в устата, повръщане и диария.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Стайните растения не само украсяват нашите первази на прозорците и ни радват с приятните си цветове през зимата. Те овлажняват въздуха, насищат с кислород стаите и създават идеален микроклимат за всеки, който живее в къщата. Въпреки това, сред тях има и такива, които напразно сме допуснали в къщите си. Много хора не знаят защо имат главоболие и от къде е тяхното хронично лошо здравословно състояние. Лекарите вдигат рамене и никой не подозира, че виновникът е зеленият храст в къщата. И така, кои стайни растения могат да бъдат вредни за здравето, и кои - полезни?
Причини за опасността
Ние всички знаем, че растенията могат да бъдат лечебни, токсични, годни за консумация. Стайните растения по никакъв начин не правят изключение. Те са били внесени в домовете, за да ни радват през цялата година със своята зеленина и обилен цъфтеж. Не всички обаче внасят само радост в домовете ни.

Вредите могат да са от различен характер

Една група от растенията отделят силна миризма. Много хора именно това ги привлича. Но при определена група хора, етеричните масла отделяни от растенията могат да предизвикат алергични реакции и пристъпи на бронхоспазъм. Други растения съдържат токсични вещества, които могат да причинят алергии и кожни обриви, особено ако сок от такива растения попадне върху кожата или вътре в тялото на човек.

Такива растения не трябва да се съхраняват и отглеждат в къщата, където има деца.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

За да се намали киселинността на почвата може да се варува със смлян варовик, хидратна вар, травертин, доломитно брашно, креда, дървесна пепел.
Варуването на почвата трябва да стане година преди предполагаемото засаждане на културите, а след това процедурата да се повтори след седем-осем години.
Ако намаляване киселинността на почвата е трудно, на нуждаещите се растения може локално есента да се внесат посочените по-горе вещества за варуване.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Внасянето на торове не подобрява положението с киселинността на почвата, тъй като някои от тях, например фосфорните, се превръщат в трудно усвояеми форми за растенията, отравят полезните живи организми в почвата и тя става дори още по-бедна.
Има култури, които добре се адаптират към кисели почви. Това са ябълки, цариградско грозде, круши, ягоди, малини. Череша и слива обаче предпочитат алкални почви, а касисът предпочита неутрална.
Определянето на киселинността на почвата може да стане дори визуално: ако почвата е кисела, по повърхността й може да се види белезникав налеп като пепел.
За да се определи точната стойност на показателя рН може да използвате рН-индикаторна хартия, която се продава в селскостопанските аптеки или да изпратите почвена проба за анализ в лаборатория.
Ако почвата е кисела на нея добре се развиват индикаторни растения: мента, живовляк, полски хвощ, пълзящо лютиче. На близо до неутрална почва можете да видите лайка, повитица, пирей, подбел, детелина.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта