Четвъртък, 09 Април 2015 13:59

В малиновото насаждение напролет

'

Първата работа, която се извършва напролет в младото малиново насаждение е да се засадят нови растения на мястото на загиналите. Обработките на почвата започват рано напролет, още преди да са покарали новите издънки.

Малиновите растения ежегодно изразходват големи количества хранителни вещества и почвата бързо се изтощава, а растежът и плододаването значително намаляват. Плитко разположените корени на малината не са в състояние да използват хранителните вещества от по-долните почвени хоризонти, което определя необходимостта от редовно, обилно и пълно торене.

Малината е много взискателна към съдържанието на хумус в почвата. За осигуряване на добър прираст младите растения се подхранват ежегодно с 8-10 кг/дка азот (активно вещество), който може да бъде внесен веднъж или на два пъти, в зависимост от запасеността и механичния състав на почвата. Добре запасените и по-тежки почви се подхранват еднократно през пролетта, а по-слабо запасените и леки почви се торят с азотен тор двукратно – рано през пролетта и в края на май – началото на юни, като посочената торова норма се разпределя на две равни части. С азотното торене не бива да се закъснява през лятото, понеже се удължава вегетацията и част от стъблата могат да измръзнат през зимата.

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 09 Март 2015 11:46

Растения срещу замърсяването

Учените от Вашингтонския университет работят над създаването на тополи, които могат да очистват замърсени места с помощта на абсорбция чрез кореновата система на отровните вещества, съдържащи се в подпочвените води. След това растенията разлагат замърсителите на безвредни странични продукти, които се адсорбират от корените, стъблото и листата или се изпускат във въздуха.

В лабораторни изпитвани трансгенните растения отстраняват ни повече ни по-малко 91% от трихлоретилена от воден разтвор - химическото вещество, което е най-разпространено като замърсител на подпочвените води.

Публикувана в Растениевъдство

Според изводите от доклада „Глобалният пазар на микроиригационните системи“, отрасълът ще нарастне до 1,2 млрд. долара до 2018 г. При това средните темпове на растеж на пазара ще бъдат около 17,7% годишно. Най-големият дял в тази разновидност за поливане в настоящия момент принадлежи на Азиатско-Тихоокеанския регион, поради което регионалните пазари ще растат с по-бързи темпове – средно с до 20,5%.

За стабилност в доходите и рентабилност при отглеждането на повечето култури оказват влияние редица фактори и поливането е един от най-значимите. Пазарът на иригационните системи в настоящия момент е недостатъчно развит и неговото по-нататъшно развитие, казват експертите, ще зависи от това, колко високи ще бъдат цените на селскостопанската продукция.

Въпреки това, водата става все по-дефицитен ресурс, а микронапоителните системи действително оказват влияние на добивността и качеството на продукцията, поради което фермерите с голямо желание прилагат микрооросяването на полетата. Още повече, че сега съществуват разработки, които позволяват включването на въпроса с поливането в системата на точното земеделие.

Микроиригационните системи се използват при екстензивно отглеждане на селскостопанските култури и до сега се срещат доста рядко. Един от видовете микронапоителни системи — капковото напояване, е получило по-широко разпространение. Но микроиригацията не е само капково напояване. Въпреки това към микроиригацията се отнасят всички системи, които съответстват на характеристиките на точно подаване на вода на зададена ограничена единица площ и малка пропускателна способност (в сравнение с традиционните системи за поливане, пропускателната способност на микроиригацията е 6 пъти по-малка). При микроирригацията се използват разнообразни микроразпръсквачи, като цяло такива, както и при останалите системи за автоматично поливане, но много по-малки. Те имат регулиран диаметър на разпръскване и биват с различни ъгли на сектора на разпръскване.

Като цяло арсеналът от микроирригации е достатъчно широк: това е система на напояване с минипръскачки, които се използват за напояване на площ до 1 кв. м на 1 миниоросител. Те се прилагат на големи растения с голяма потребност от вода, там, където капковото напояване с ниска пропускателна способност вече не може да се справи.

Тези системи с техните различия имат следните преимущества пред системите за „голямо“ напояване: намаляване на непродуктивните загуби на вода; намаляване количеството на нуждаещите се от влага насекоми-вредители; намаляват трудоемкостта на поливането; създаване на по-гъвкава система за поливане, изхождайки от потребностите на отделните видове растения; намаляване на риска от ерозия на почвата. Принципно не съществуват никакви препятствия за използване на микроиригация практически за всички селскостопански култури. Въпреки това, системите за микроиригация са по-широко използвани за капково напояване на трайни насаждения и зеленчуци (предимно на закрито).

Публикувана в Растениевъдство

На пазара са най-новите предложения на компанията - фунгицидите Кредо® и Талиус®

агр. Петър Кръстев
За настоящата пролетна кампания фирма ДюПон е подготвила за зърнопроизводителите специален пакет от продукти за максимална защита на зимните житни култури. С него специалистите от компанията предлагат професионална грижа за чисти от болести и плевели посеви при отлична ефикасност и най-висока степен на селективност.
ОТЛИЧНА ЗАЩИТА НА 500 ДКА ЖИТНИ КУЛТУРИ
Безкомпромисният пакет на ДюПон е създаден да защити 500 декара житни култури. Избирайки предложението на компанията земеделците получават най-селективният за културите и доказал своите качества в борбата с плевелите хербицид Гранстар® Супер и Кредо® - първият продукт от новата серия Висша класа фунгициди, който се предлага на българския пазар.
ПО-ДОБРА ЦЕНА ЗА ФЕРМЕРИТЕ
За да бъде съобразен с очакванията на земеделските производители, Гранстар® Супер е на по-ниска цена спрямо миналата година, а в пакета са включени  75 литра Кредо® на цената на 70, като цената на пакета е съобразена с регистрираната доза и на двата продукта.
ОТЛИЧЕН КОНТРОЛ И 100% СЕЛЕКТИВНОСТ ЗА КУЛТУРАТА
Гранстар® Супер е хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата , който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели, включително и упорити в т.ч. лепка и паламида.
КРЕДО® - ВИСШАТА КЛАСА В ЗАЩИТАТА ОТ БОЛЕСТИ
Кредо® е ефективен срещу всички икономически значими болести при пшеница и ечемик и е с комбинирано предпазно, изкореняващо действие и лечебен ефект. Активното му вещество - пикосистробин е единственият стробилурин на пазара с пълно системно действие и газов ефект. Той се абсорбира бързо от листата на културата и се придвижва в проводящите тъкани, като осигурява добро и равномерно разпространение във и върху листната повърхност.
С промоционалния пакет на ДюПон земеделските производители получават сигурност и дълготрайно действие за достигане на високи количествени и качествени показатели на зърното.
НАЙ-НОВИЯТ МОЩЕН ФУНГИЦИД НА ДЮПОН ЗА БОРБА С БРАШНЕСТАТА МАНА - ТАЛИУС®
За да бъдат пшеницата и ечемикът предпазени и да се постигнат високи добиви, борбата с болестите трябва да започне още в началните фази от развитието на културите.
Благодарение на активното си вещество прокиназид, Талиус® е еталон в борбата с брашнеста мана и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсти посеви.
Талиус® е най-ефективен, когато се прилага предпазно, за недопускане възникването на инфекция или в начални етапи, до 48 часа от развитието на инфекцията, когато проявява стопиращо действие спрямо патогена.
Талиус® е регистриран в доза 20 мл/дка за контрол на брашнеста мана. Препоръката на ДюПон е за приложение в доза 15 мл/дка в комбинация с фунгициди на база триазол, защото в резервоарна смес новият продукт повишава ефективността на фунгицидите срещу другите  болести по житните култури. Това е доказано при научни и производствени опити.
Талиус® може да се прилага или от края на братене и начало на удължаване на стъблото (Т1) или от начало до пълна поява на флагов лист (Т2).
При ечемик с Талиус® се третира във фенофази братене - вретенене, в зависимост от степента на заразата. Няма ограничение за приложение при пивоварен ечемик.

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 06 Февруари 2015 16:24

Растения с вкус на гъби

Италиански учени откриха гъбен вкус при съединението 1-octen-3-оl, произведено от цъфтящите растения кошутина (лат.Melittis). При определени условия тези растения могат да се използват като гъби и могат да се отглеждат не само през лятото. Съединението 1-octen-3-оl се използва като популярна ароматна вкусова добавка, поради силната прилика с вкуса на гъба. Цъфтящите растения на кошутина могат да бъдат добър заместител на гъбите. Сега учените трябва да решат как да се оптимизира производството на това съединение.

Публикувана в Растениевъдство

Повечето провали при отглеждането на разсада се дължат на засяването на семената в неправилно приготвена почвена смес или обикновена градинска почва, която след 2-3 поливки става твърда като цимент. В уплътнената почва се натрупва по-голямо количество въглероден диоксид който задушава корените, особено когато се прекалява с поливането в облачни студени дни.
Обикновено при опита да се поправи това положение се внасят азотни торове, но излишъкът на азот предизвиква отравяне растения - по краищата на листата се появява кафява ивица. В студената почва (при температура под 10°С), корените не усвояват фосфора. Ако фосфорните торове са внесени в достатъчно количество, тогава се внася листно 1%-ов разтвор на суперфосфат.

Ако в почвената смес има дървени стърготини, може да се получи азотен глад, дори когато има внесени азотни торове в количества 50 г/м²: растения имат малки листа, които са светло зелени на цвят и прибрани са към стъблото. Една седмица след внасянето на 15-20 г/м² азотен тор листата придобиват нормален цвят и се отделят от стъблото .

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Холандската компания Clean Light разработва облъчване с ултравиолетови лъчи за борба с гъбни, бактериални и вирусни болести по растенията. Тази технология вече няколко години успешно се прилага в оранжерии върху краставици и домати. Освен защитното действие, лъчите облекчават работата по премахване на долните листа на растенията (листата изсъхват директно на растенията, като създават преграда срещу проникването на инфекции). За разлика от химичните средства за защита на растенията, обработката с ултравиолетовите лъчи не изисква спазване на карантинни срокове и позволява ежедневна беритба. Преди няколко години фирма Dubex в сътрудничество с фирма Clean Light, са създали апарат за прилагане на метода на открито, за борба с пероноспората и други заболявания при лука и други култури. Кварцови лампи се монтират на хоризонтална рамка и се разполагат между редовете на растенията. За успешното действие на лампите е необходима ширина на междуредията 75 см и работна скорост 6 км/ч. Максималната работна ширина е 24 м. Дозата на ултравиолетовите лъчи е такава, че успешно убива мицела и спорите на гъбите, без да поврежда растенията. Апаратът се монтира така, че ултравиолетът да не попада върху тракториста. Методът е сравнително евтин, ефективен и екологичен, но все пак има и своите недостатъци. Ултравиолетовите лъчи не притежава профилактично действие и убиват само тези микроорганизми, върху които попадат. Ако условията са благоприятни за развитието на патогени, обработките трябва да се правят по-често, с интервал от няколко дни. В резултат на това, на сезон се изискват 12-15 обработки, като в същото време при използване на фунгициди са достатъчни 10 обработки. Ултравиолетовите облъчватели не са по-скъпи от обикновените пръскачки и стойността на една обработка с лъчи е по-ниска отколкото пръскането с фунгициди. Тъй като е безвреден, методът се предлага за използване и в органичното зеленчукопроизводство.

Публикувана в Растениевъдство

Dow AgroSciences планира да пусне фунгицид с нов механизъм на действие за следващите пет години. Компанията има силно портфолио от хербициди и инсектицидии се надява, че новият продукт ще бъде пробив в областта на фунгицидитe. Устойчивостта към фунгицидите се превръща във все по-сериозен проблем.
Ян Корр, продуктов мениджър за инсектициди и фунгициди във Великобритания заяви, че новият фунгицид ще бъде основно за зърнените култури в Европа. Фунгицидът ще има друг начин на действие за разлика от досегашните, използвани в Обединеното кралство като азоли, SDHIs, стробилурини и продукти за защита, такива като хлороталонилът. Новият препарат ще се използва с други видове продукти, за комплексен подход, а производителите трябва да внимават за появата на резистентност.
"Това не е отговор за устойчивост, това е още един инструмент за фермерите", добави Ян Корр. През следващата година Dow AgroSciences, планира да пусне седем нови продукти в Обединеното кралство за използване при различни култури.

Публикувана в Растениевъдство

Химикалите влияят неблагоприятно на организмите, които образуват екосистемата на почвата.
В изданието Journal of Applied Ecology са публикувани резултатите от проучване за неочаквани последици на инсектициди от групата на неоникотиноидите.
Известно е, че тези пестициди могат да се натрупват в семена и растения и вредят на пчелите. Именно поради тази причина много големи производители на плодове и зеленчуци в Съединените щати се отказаха от тяхното прилагане. Въпреки това, поради ниската цена и достъпност, неоникотиноидните инсектициди са най-разпространени в света.
Изследователи от Университета в Пенсилвания и Университета в Южна Флорида са провели изследване, което доказва, че неоникотиноидите са вредни не само за пчелите. Установено е, че химичните вещества оказват отрицателно въздействие и върху охлюви и други организми, които са неразделна част от екосистемата на почвата.
Охлювите са устойчиви на инсектициди, тъй като са черупчусти, но са в състояние да ги пренасят на обитаващите в почвата бръмбари. В резултат на това до 60% от популациите на бръмбарите загиват, качеството на почвата се влошава, значително намаляват плътността и добивите.
Получените резултати отново потвърждават, че използването на неоникотиноиди и други пестициди всъщност са вредни за растенията.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Американската агенция за околна среда (ЕРА) стартира нова програма, която има за цел да намали т. нар. дрейф на пестициди (DP), както и да помогне за развитието и използването на по-безопасни технологии и оборудване в областта на земеделието.
Дрейф на пестициди се нарича неумишленото им разпространение и в резултат - евентуални негативни последици. Програмата Drift Reduction Technology (дрейф –технологии за намаляване) насърчава производителите доброволно да изпращат данни на ЕРА за технологии, които забавят дрейфа на пестициди и проверка на ефективността на иновациите им. Агенцията ще оценява представените данни и ще поставя на продукта от една до четири звезди. EPA също иска от производителите на пестициди да маркират своите продукти за съвместно използване с Drift Reduction Technology.
Агенцията твърди, че около 10% от всички земеделски пестициди са предмет на дрейф. Около 32 хиляди тона пестициди на стойност до 640 милиона долара ежегодно се губят като резултат на дрейфа на пестициди. EPA се бори с този проблем повече от десетилетие.
„Всяка година, държавните и местните власти получават хиляди жалби във връзка с влиянието на дрейфа на пестициди на хора, диви животни и растения. Нашата нова рейтингова система на продукти и технологии ще помогне на фермерите да намалят дрейфа и ще защити съседни полета, а също така ще помогне за намаляване на разходите. EPA се надява Drift Reduction Technology да има ефект от есента на 2015 г.“, казва Джим Джоунс, асистент в EPA по химическа безопасност и предотвратяване на замърсяването на околната среда.
Асоциация CropLife America даде висока оценка на новата програма и изрази мнение, че това е добър начин да признават ползите от новите технологии. „Drift Reduction Technology е важен крайъгълен камък за ЕРА и ние се надяваме, че тя ще продължи да се развива и да се подобрява,“ - каза Майк Легет, директор на екологичната политика на CropLife America.
Екологични групи обаче се опасяват от доброволния характер на програмата. Някои производители разкритикуваха усилията на EPA, като твърдят, че промените ще доведат до факта, че агенцията ще започне да увеличава риска от дрейфа и това би могло да доведе до ненужни ограничения върху използването на определени пестициди. Защитниците на околната среда - няколко адвокати, които са специализирани в съдебни дела на земеделски производители, продължават да се борят за подобраване положението с дрейфа на пестициди и призовават за по-строги стандарти за безопасност в тази област.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта