Неделя, 10 Февруари 2019 15:46

Как действа студът при растенията

На практика, страдание на растенията причинява не толкова студа, колкото образуващите се в резултат на ниските температури ледени кристали в тъканите. Те повреждат клетките на растението. Тук значение има също така и процеса на размразяване.

Студоустойчивостта се влияе от скоростта на процесите

Ако растенията се охлаждат при условия, при които няма бързо образуване на лед (няма резки замръзвания), а след това затоплянето става много бавно те биха могли да издържат големи студове. В продължение на много години учените са успели при лабораторни условия да замразят успешно ягодоплодни храсти до -235°С. След това, при бавно размразяване, претърпелите такива замръзвания растения се възстановяват и развиват абсолютно нормално – цъфтят и плододават. Успехът се състои в това, че тези сортове дори не са били студоустойчиви.

Какво още включва студоустойчивостта

Студоустойчивостта представлява температури в градуси, които дадено растение е способно да издържи без загуби. Например в определена овощна градина, веднъж при температури до -25°С през зимата, ябълките растящи в нея не са пострадали от ниските температури. Това означава, че отглежданият сорт е със студоустойчивост -25°С.

Студоустойчивостта не е просто възможността на растението да издържа на ниски температури. В понятието студоустойчивост в случая се включват и други определения – растението понася още много неудобства, поднесени му от зимата. Това са например рязко спадане на температурите, рязко затопляне, разко преминаване от топло в студено и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Учени отАвстралийския национален университет (ANU) са превърнали цианобактериите (синьо-зелени водоросли) в машини за фиксиране на въглерода за растенията. Това ще помогне значително за повишаване на добивите от важни култури като пшеница, вигна, маниока и др.

По време на фотосинтеза растенията конвертират въглеродния диоксид, водата и слънчевата светлина в енергия. Но не винаги това е достатъчно ефективно, което се отразява негативно на добива.

За пръв път учените успешно са включили органелите (част от бактериите с определени функции) на цианобактериите в растения. За експеримента е използван тютюн, но разработеният начин може да бъде прилаган и на други растения. Внедряването на органелите на цианобактериите в културните растения може да доведе до ръст в добивите със 60%, надяват се учените от Австралийския национален университет.

Подобряване усвояването на въглерода от растенията е предадено от карбоксисомите на цианобактериите. Именно карбоксисомите отговарят за ефективната трансформация на въглеродния диоксид в богата енергия захари при цианобактериите. Тази работа е отнела на учените над пет години.

Цианобактериите могат да се смятат за прародители на съвременните растения, само че вместо хлоропласти имат органели за превръщане на слънчевата светлинаа и вода в енергия, в тях има карбоксисом, който ефективно фиксира въглерода.

При растенията за фиксиране на въглеродния диоксид от атмосферата отговаря ензима рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилаза/оксигеназа. Тя свързва въглеродния диоксид в началния етап на фотосинтезата, но работи бавно и лошо „различава“ въглерода от кислорода, което води до загуба на енергия.

За разлика от растенията, цианобактерията използва механизъм за концентрация на въглеродния диоксид, за да доставя големи обеми газ в карбоксисома, където е инкапсулирана рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилаза/оксигеназата. Това прави работата на ензима много по-ефективна — от скоростното превръщане на въглеродния диоксид захарите се увеличават, а реакцията с кислорода се минимизира. В резултат на това при цианобактериите захарта се генерира три пъти по-бързо, отколкото в растенията. Компютърните модели са показали, че и при растенията е възможно рязко увеличение на добивите при прилагане на такъв начин на фотосинтеза.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Изследователи от Университета Ла Троб (Австралия) са установили, че растенията са изключително чувствителни към всяко докосване, а многократното докосване може значително да забави техния растеж. Резултатите от изследванията, публикувани в списание The Plant Journal, могат да доведат до нов подход за оптимизация на растежа и производителността на растенията — от полското земеделие до интензивното градинарство.

Според директора по изследванията в Института по селско стопанство и продоволствие La Trobe при AgriBio, професор Джим Уилан, ръководещ изследването, дори малкото съприкосновение активира основна реакция на генетична защита, която, в случай на повторно докосване забавя растежа на растенията.

„Лекото докосване от човек, животно, насекомо или дори растения, докосващи се едно с друго от вятъра, предизвиква огромен генен отклик у растенията. В продължение на 30 минути след докосването се изменя 10% от генома на растенията. Това е свързано с огромни разходи на енергия, която се изразходва за растеж на растенията. Ако докосването се възобновява, то растежът на растенията намалява до 30%“, отбелязва проф. Уилан.

Съавторът му от La Trobe - доктор Ян Ванг казва, че въпреки, че ние още не знаем, защо растенията така силно реагират на съприкосновение, новите резултати от изследването са довели към по-дълбоко разбиране задействането на механизмите на генетична защита, откривайки нови подходи за намаляване чувствителността и оптимизация на растежа.

„Ние знаем, че когато на растението има насекомо в него се активират гени, които го подготвят за защита, за да не бъде изядено. Точно така е и когато растенията растат близо едно до друго - те се докосват, а ответната реакция на забавяне на растежа може да оптимизира достъпа до слънчева светлина. По този начин за оптимален растеж гъстотата на сеитба (засаждане) може да се съпоставя с разходите за ресурси“— заявява г-н Ванг.

По-дълбокото разбиране на генетичните механизми ще помогне да се създадат и размножат сортове растения, които ще бъдат по-малко чувствителни към докосвания, съхранявайки тяхната чувствителност към други фактори като студ и жега. Следващата стъпка в изследванията ще бъде проверка реакцията на допир при селскостопанските култури и по-нататъшното проучване на последствията в резултат на размножаването на растения, които ще са по-малко чувствителни към докосвания.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Ново изследване, публикувано в Nature Communications съобщава, че промени в сигналните функции на стероидите на растенията, известни като брасиностероиди, непосредствено в съдовите тъкани на растенията могат ефективно да повишат сухоустойчивостта им, без това да влияе на растежа.

Намаляване количеството на валежите и аномално високите температури в Северна и Източна Европа води до огромни загуби на зърно, картофи и други важни култури. От това става все по-очевидно, че за осигуряване на продоволствената безопасност са необходими продуктивни в условия на суша сортове растения. Това изследване е първото, в което е представена ​​успешна стратегия за повишаване съпротивляемостта към суша, не влияеща на растежа и развитието на растенията.

Международна група изследователи от Европа, САЩ и Япония начело с Ана Каньо-Делгадо от Центъра за изследвания в областта на генетиката, в селското стопанство (CRAG), в Барселона (Испания), съсредоточила вниманието си върху растителните стероиди, известни като брасиностероиди, които регулират развитието и растежа на растенията. Предишните опити за повишаване устойчивостта на растенията към суша с помощта на модификация на сигналите на брасиностероидите били по-малко успешни, което е водело до намаляване на растежа. В последните изследвания са проучвани мутациите на различните рецептори на брасиностероидите при растението Arabidopsis thaliana. Научните сътрудници открили, че свръхекспресия на BRL3, брасиностероиден рецептор в съдовите тъкани, води до повишена резистентност към дефицит на вода и това, което е най-важно, че за разлика от други мутантни форми, не нарушава развитието и не дава дефекти в растежа.

До този момент резултатите са демонстрирани само на експериментални растения, но екипът вече е фокусиран за прилагането на новата технология на важни култури, каквито са зърнените. Това изследване е част от увеличаващия се обем задачи, насочени към разработката на по-устойчиви култури, които ще могат по-добре да противостоят на потенциално катастрофалните последствия от климатичните промени.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

При изготвянето на план за сеитбооборот на градината трябва да се включват както големи, така и малки обекти. Важно е да се определи местоположението по отношение на осветеността, за да се оцени степента на осветеност на тези или други места в градината. Сгради, високи дървета и храсти могат да повлияят на осветеността на засадените култури.
По план лехите в градината се разделят на 4 зони и всяка година се "преместват" растенията от определена група в кръг. Т. е. мястото, където култури от първа група са се развивали през миналата година, през настоящата година трябва да бъдат засадени представители на втората група и т.н. По този начин растенията ще се връщат в първата леха на всеки 4 години.
Така изглеждат групите растения за четиригодишен сеитбооборот:
. 1 група - тиквички, зеле, краставици, тикви, патисон;
. група 2 - лук, репички, домати, билки, чесън;
. група 3 - ряпа, моркови, ряпа, цвекло, пащърнак, магданоз;

. група 4 - картофи.
На следващата година всички тези култури трябва да са на следващата леха в градината.
Някои градинари практикуват така наречения малък сеитбооборот на културите, когато в един сезон на едно място засаждат растения с къс вегетационен срок. При по студен климат, за малкият сеитбооборот се използват разсади или засаждане на всеки следващ вид зеленчук в междуредията.
На пръв поглед изглежда, че сеитбообръщението е много сложна процедура. Но с течение на времето лесно ще се научите да разбирате всичко, най-важно е да се започне. Грамотно сеитбообръщение, в което зеленчуците, цветята и билките в градината са добри съседи, позволява да се комбинират полза и красота.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Важен фактор, който трябва да се има предвид при сеитбообращението в градината, са хранителните вещества необходими на растенията.
При избора на култури и редуването им в градината трябва да се знае, че не се засаждат на едно и също място няколко последователни години култури с високи нужди на хранителни вещества.
. Култури с високи нужди от хранителни вещества: зеле, картофи, ревен, целина, аспержи, тиква, спанак.
. Култури със средни нужди от хранителни вещества: патладжан, фасул, пъпеши, праз, краставици, ряпа, цвекло, домати, хрян.
. Растения с ниски нужди от хранителни вещества: грах, лук, билки, репички, маруля.
Правилният сеитбооборот на културите изглежда така: през първата година в градината се отглеждат култури, които изискват добре наторени и богати почви, през следващата година - растения от втората и третата група, през четвъртата година се внася тор и отново се засаждат култури с високи нужди на хранителни вещества.
И така, всяко растение трябва да се върне на първоначалното си място не по-рано от 4 години. За да се постигне това, най-добре е градината да бъде разделена на малки лехи и всяка година културите се "преместват" на съседното място.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Ако до овошките расте и се развива гостоприемник на болестта ръжда, няма гаранция, че скоро няма да ви се наложи да водите борба с тази болест.

Ръждите са често срещани болести.

. Ръжди по листата - те също могат да доведат до преждевременно опадване на листата и невъзможност за подготовка на растенията за зимата.

При някои видове ръжди цикълът на развитие на гъбата причинител протича върху две растения: едното е гостоприемник, а другото е посредник.

Например:

. Ръждата по крушата и ръждата по ябълката са с посредник хвойната. В случая при тях причинителят зимува в хвойната.

. При ръждата по сливата междинен гостоприемник (там зимува гъбата) е многогодишното лютиче.

. При ръждите по френското и цариградско грозде - гостоприемник на заразата е кедърът.

За намаляване на заразяванията с ръжди спомага пространствената изолация на растения с междинни гостоприемници. По възможност ги премахвайте или изрязвайте и изгаряйте заразените клони.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Животът в почвата излъчва акустични емисии, които могат да се използват за по-ефективно производство

Учени от Швейцарското висше техническо училище в Цюрих и Френския национален институт по селскостопански изследвания са разработили иновационен метод за мониторинг на растежа на културите.

Здравата почва е жива – това е принцип, който важи както за естествените, така и за култивираните почви. Обаче голяма част от това, което се случва под земята, остава скрито за изследователите. По-широкото проучване и познаване на явленията, свързани с почвата, би било полезно за по-доброто разбиране на взаимоотношенията в тази сложна екосистема.

Това, което не може да се види, понякога може да бъде чуто

За тези цели швейцарските и френските учени използват пиезоелектрични сензори за изследване на акустичните излъчвания на различните почви.

Резултатите от научната работа са довели до заключението: когато корените растат или земните червеи копаят тунели, те създават специфичен шум, чрез който може да се проследи растежът на корените и активността на червеите. Изследователите първо са доказали, че биологичната активност в почвата може да се измерва с помощта на акустични сензори.

Слушането на почвата открива нова област за науката. „Ние можем да разберем кога корените растат най-интензивно. До този момент не знаехме дали това става през деня или през нощта, във влажни или сухи условия. Новият метод позволява да намерим отговор на тези въпроси относително лесно и то без да копаем в почвата“, казват учените. За да проверят тази хипотеза, изследователите сравнили визуалните наблюдения с акустичните. Те поставили в стъклени съдове с пясъчна почва млади царевични растения и в други – с глинеста почва – земни червеи. Пиезоелектрическите сензори регистрирали акустични емисии под формата на променливи вълни с честота 1 – 100 килохерца. Звукови вълни от такъв род възникват например, когато малки зърна се търкалят и се трият едни в други, или когато в почвата се образуват малки пукнатини. Тези звуци са неуловими за човешкия слух.

През седем дни (за земните червеи) и деветнадесет дни (за корените на царевицата) изследователите съпоставяли наблюдавания растеж на корените и наличието на тунелите с регистрираните шумове – те били много последователни. Контролните измервания потвърдили, че звуците възниквали в резултат на активността на корените и дъждовните червеи.

Участникът в изследването Дани Ор вече има опит в успешното проучване на почвените шумове при ранни признаци на свлачищни процеси.

Работата го е научила да различава и интерпретира редица акустични параметри. Той казва: „Шумовете в почвата имат много ниска сила, но факт е, че те винаги се дължат на конкретни източници. Червеите например се движат по-бързо, отколкото корените, но в същото време акустичните им излъчвания са много по-нередовни“. Той се надява, че новият метод в определен момент ще му позволи да направи количествени оценки по отношение на растежа на корените и скоростта на растеж. Така също методът може да хвърли светлина върху взаимодействието на земните червеи и образуването на почвените структури.

Изследването е дало възможност на учените да демонстрират, че биологичната активност на почвата може да бъде измерена акустично поне в лабораторни условия. Следващата стъпка от проекта включва полски тестове. В перспектива учените се надяват, че техният метод за развитието на културите може да се прилага от земеделските производители заедно с други средства за анализ на почвата.

Публикувана в Растениевъдство

Свикнали сме с факта, че основните агресори в градината са плевелите. Има обаче и културни растения, които могат да завладеят десетки квадратни метра за 2-3 сезона.

Кои зеленчуци, ягодоплодни и други растения трябва да се засаждат много внимателно и непрекъснато да се наблюдават?

Разбира се, ако наистина искате да имате един от представителите на тези "нашественици" в градината си, може да успеете, но не забравяйте, че дори ограничаването на корените до 40-50 см дълбочина и редовното отстраняване на леторастите не са гаранция, че растението няма да се разпространи и в най-неочакваната част на градината .
Градинската ягода - ластуните при ягодата са предназначени за размножаване на растението, те се разпростират първо в лехата, а след това се прехвърлят в съседните. При това плодовете стават по-дребни, губят сортовата си особенност и цъфтят по-слабо.
Малина – пълзящите корени дават нови издънки на разстояние до метри от майчиното растение.
Земна ябълка, гулия, топинамбур- красивият ярко жълт цвят на гулията може идеално да разнообрази двора. Под земята обаче кореноплода активно завладява територия. За да се спасите от растението е нужно да го окосите есента, а пролетта да извадите старите клубени, докато новите още не са се образували.
Хрянът е също агресивно растение, на което ако не се обърне внимание ще завладее цялата градина. За да се спасите от хряна трябва да го засадите с ограждение на дълбочина до половин метър.
Киселец - децата го обичат, но тази култура също много активно се разпростира и с корени и със семена. Трябва често да се проскубва, но и да се премахват цветоносите, за да не се разнасят семената.
Естрагон - това растение също много бързо се разпространява в градината, освен това то не стои вертикално, а се разстила по земята, заемайки повече метри в диаметър. Привързвайте го навреме и премахвайте семената.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Към растенията от сем. Лилиеви се отнася и декоративният лук .    

Различните видове декоративен лук са подходящи за цветни сандъчета или плитки кашпи. Поради дивия си характер обикновено са много люти.

. Allium moly (нежен лук), висок 25 до 30 см, с богатите си златистожълти цветни сенници привлича много пчели.

. Allium oreophilum (планински лук), висок около 20 см, често се нарича още Allium ostrowskianum. Той има пурпурночервени цветове с тъмна линия по средата.

Всички видове Allium се купуват на луковици и се засаждат в съдове през септември-октомври на разстояние 15 см една от друга и на дълбочина 7 см. Така луковиците ще успеят да се вкоренят и да презимуват успешно.

Предпочитат глинесто-песъчлива почва т.е. оптимално съотношение на почва и пясък.

Сандъчетата със засадени растения се поставят на студено, но немразовито и тъмно място. Почвата не трябва да изсъхва. След поникването се изнасят на по-светло.

Сандъчетата със засадени растения се поддържат леко влажни до поникването. След поникването се полива умерено и се наторява веднъж. Не трябва да се допуска задържане на вода.

След като прецъфтят, растенията се прехвърлят заедно с кореновите туфи в градината и се наторяват един път, а прецъфтелите цветове се отстраняват. Размножаването може да стане в градината чрез новообразуваните луковички.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта