Ранното кафяво гниене се проявява в много опасна форма - опожаряване на цветовете. Проявява се особеносилно при кайсия, череша, вишня, слива, а в последно време и по семкови овощни видове.

Болестта се причинява от гъба, която постоянно присъства в овощната градина и се развива в нападнатите органи. Ранното кафяво гниене се причинява от гъбата Monilialaxa. Заразяванията през вегетационния период започват при поява на цветовете. За заразяването е нужно навлажняване чрез дъждовни капки или роса. Спорите се разнасят чрез въздушните течения, вятър, насекоми. Инфекцията прониква през плодника и тичинките в завърза и се разраства по цветната дръжка в кората на носещата плодната клонка, в едногодишните и по-дебелите клони.

При кайсията и вишнята заразата може да достигне до тригодишни клонки, по които се образуват раковини, от които изтича смола. Видимите признаци от заразяването са поява на кафяви петна по венечните листенца, които бързо обхващат изцяло цвета и той омеква и загнива. Отделните цветни кичури или целите леторасти изсъхват и изглеждат като опожарени и остават до късно наесен по клоните – тази форма на болеста е известна като „опожаряване” на цветовете. Болестта заразява листа, леторасти, клони, цветове и плодове.

За да предпазите дръвчетата от кафявото гниене със зимната резитра трябва да отстраните всички болни и изсъхнали клонки и да просветлите короните, с което се постига по-добро проветряване. Отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

Не пропускайте предцъфтежното пръскане с 0,1% бордолезов разтвор, шампион ВП- 0,4% и др. меднипрепарати за растителна защита, след появата на венечните листа.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Кафявото гниене се причинява от гъба, която постоянно присъства в овощната градина и се развива в нападнатите органи. Развитието на гъбата обикновенно става при по-ниски температури (1-4°С) и при по-висока влажност.

Ранно кафяво гниене напада почти всички костилкови видове, като най-големи са пораженията при кайсия, череша, вишня, слива, но в последно време напада и някой семкови овощни видове - ябълката.

Борбата с ранното кафяво гниене включва комплекс от мерки, най-важни от които са:

 • Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие.

 • Засаждане на устойчиви сортове.

 • Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

 • Навременни пръскания

 • Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започне от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две-три седмици след него.

Чувствителни на ранно кафяво гниене са следните сортове :

Кайсии - Късна Силистренска, Унгарска, Нанси, Мушански великан, Канино, Умберто.

Сливи – Стенлей, Виктория, Хал, Поп Харитон, Ажанска

Вишни - Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска, Облачинска

Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка

Ябълки – Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Червен астрахан.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Причинителят на огненият пригор по семковите видове е бактерия, която напада круша, дюля и ябълката и др. и при благоприятни условия само за 2-3 години може да унищожи нападнатите чувствителни видове.

По време на цъфтежа цветовете, съцветията и младите връхни леторсти внезапно увяхват, а по-късно изсъхват. Засегнатите части придобиват кафяв цвят при ябълка и дюля, а при крушата почти черен цвят. Те могат да опадат или да останат върху клонките, каето придава опожарен вид на дърветата. При влажно време върху повредените цветове се наблюдават капчици течност, която първоначално е бяла, а по-късно придобива кехлибареночервеникав цвят.

Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно или по-точно придобиват формата на “овчарска гега”. По млади завръзи и по плодове се появяват кафяви петна. При влажно време и тук се появяват капчици жълтеникава течност.

Болестта се разпространява чрез инструментите при резитба, от дъждовете, а пчелите разнасят заразата в процеса на опрашването. Първоначално се заразяват цветовете, а по-късно завръзите, листата, леторастите и клоните. Попаднала върху растителните органи бактерията навлиза в тях през устицата, а най-често през рани, причинени от насекоми, градушка, резитби и др.

Оптимални условия за заразяване и развитие на болестта са висока влажност и над 18,5С .

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Предвид преваляванията по време на цъфтежа на дърветата в някои райони на страната, а в други след него е препоръчително във връзка с опазване на овощните да се проведат някои пръскания както при семковите, така и при костилковите видове.

Влажното време и оптималните температури са идеални за развитието на болестта ранно кафяво гниене. Тя засяга особено много – вишня, кайсия, череша, слива, а също в някои години и семковите видове, ябълка, дюля, мушмула и др.

Най-характерният признак от заразяване с ранно кафяво гниене се наблюдава по време на цъфтежа. Спорите на гъбата се разнасят от вятъра и насекомите. Попаднали върху тичинките и близалцето на отворените цветчета те развиват мицел, който прониква към плодника. Оттам мицелът се разраства към цветната дръжка и навлиза в клонката носеща цветчето. Поразените цветове повяхват, по-късно покафеняват, като остават на дървото без да опадват. Силно нападнатите дървета имат вид на опожарени, откъдето идва и популярното име на болестта – опожаряване на цветовете.

Гъбата паразитира по всички органи

Ранното кафяво гниене се развива по всички органи и части на дърветата. Освен цветовете, гъбата напада листата, едно- и многогодишни клони, младите плодчета. Ако не се вземат мерки, заразените дръвчета загиват напълно за няколко години.

Следцъфтежните пръскания се извършват през 8-10 дни докато има условия за развитие на болеста.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Кафявото гниенесе проявява в особено големи размери при кайсия, череша, вишня, слива, макар че в последно временапада и останалите костилкови и семкови овощни видове.

Видимите признаци от заразяването са поява на кафяви петна по венечните листенца, които бързо обхващат изцяло цвета и той омеква и загнива. Отделните цветни кичури или целите леторасти изсъхват и изглеждат като опожарени и остават до късно наесен по клоните – тази форма на болеста е известна като „опожаряване” на цветовете. По нападнатите части гъбата образува бежови, прашести купчинки спори. Болеста заразява листа, леторасти, клони, цветове и плодове.

Системата от мероприятия за борба с кафявото гниене e следната:

 • Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие .

 • Засаждане на устойчиви сортове.

 • Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

 • Предцъфтежно пръскане с 0,1% бордолезов разтвор, шампион ВП- г/дка след появата на венечните листа.

 • Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започва от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две – три седмици след него.

 • Следцъфтежно пръскане в края на цъфтежа при прецъфтяване на 2/3 от цветовете.

Чувствителни сортове на кафяво гниене :

 • Кайсия - Късна Силистренска, Унгарска, Нанси, Мушански великан, Канино, Умберто.

 • Сливи – Стенлей, Виктория, Хал, Поп Харитон, Ажанска

 • Вишни - Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска

 • Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка

 • Ябълки – Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Червен астрахан.

  Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Костилковите овощни видове се характеризират с по ранната си пробудимост напролет и по ран цъфтеж, което предполага и по ранното провеждане на предцъфтежното пръскане.

Икономически най-важните блести при тях, срещу които е насочено пръскането са ранно кафяво гниене, гъбна и бактериална съчмянка, къдравост и брашнеста мана при прасковата, бактериално изсъхване, и други.

От неприятели в този ранен сезон заплаха за костилковите овощни видове са сливовата плодова оса, анарзията, листните и щитоносни въшки, листозавивачките и листогризещите гъсеници.

Публикувана в Овощната градина

Предвид прогнозата за валежи през предстоящите почивни дни във връзка с опазване на овощните дръвчета е препоръчително веднага след цъфтежа да се направят пръскания както при семковите, така и при костилковите видове.

Влажното време и оптималните температури ще създадат идеални условия за развитието на болестта ранно кафяво гниене. Тя засяга особенно силно вишна, кайсия, череша, слива, а също в някои години и семковите видове, ябълка, дюля, мушмула и др. Заразата от цвета по дръжката се пренася до носещата я плодна клонка, която също изсъхва. Цветовете при силно заразените дървета изглеждат като опожарени от огън, затова и болестта е известна още като „опожаряване“ на цветовете.

При благоприятни условия за развитие на болестта използвайте фунгициди с лекуващо действие, като Топсин М ВП –10 г, Фоликур 25 ВГ – 7,5 г, Хорус – 4,5 г и др. При сухо и топло време е достатъчно предпазно пръскане с контактни фунгициди, като Шампион – 30 г, Купроцин супер М – 25 г, Фунгуран – 20 г и др. Посочените дози за всички препарати са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

. Кайсии - Късна Силистренска, Унгарска, Нанси, Мушански великан, Канино, Умберто.

. Сливи – Стенлей, Виктория, Хал, Поп Харитон, Ажанска

. Вишни - Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска

. Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка

. Ябълки – Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Червен астрахан.

Публикувана в Растениевъдство

Борбата с ранното кафяво гниене включва комплекс от мерки, най-важни от които са:

. Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие;.

. Засаждане на устойчиви сортове.

. Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

НАВРЕМЕННИТЕ ПРЪСКАНИЯ СА ЕФИКАСНИ

. Предцъфтежно пръскане с 0,1% бордолезов разтвор, Шампион ВП- 40 г, Купроцин супер М – 20 г и др. след появата на венечните листа.

. Следцъфтежно пръскане (в края на цъфтежа) при прецъфтяване на 2/3 от цветовете с един от следните препарати - Дитан М-45- 30 г, Фоликур 10 мл, Топсин М - 10 г и др.

Дозите са за 10 литра вода.

ВАЖНО!

Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започне от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две-три седмици след него.

Публикувана в Растениевъдство

Борбата с ранното кафяво гниене включва комплекс от мерки, най-важни от които са:

. Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие;.

. Засаждане на устойчиви сортове.

. Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

НАВРЕМЕННИТЕ ПРЪСКАНИЯ СА ЕФИКАСНИ

. Предцъфтежно пръскане с 0,1% бордолезов разтвор, Шампион ВП- 40 г, Купроцин супер М – 20 г и др. след появата на венечните листа.

. Следцъфтежно пръскане (в края на цъфтежа) при прецъфтяване на 2/3 от цветовете с един от следните препарати - Дитан М-45- 30 г, Фоликур 10 мл, Топсин М - 10 г и др.

Дозите са за 10 литра вода.

ВАЖНО!

Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започне от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две-три седмици след него.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта