Регулирането на обрастващата и скелетна дървесина при невстъпили в плододаване овощни дървета се постига чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. Така се отслабва растежа им и се предизвиква по-бързо встъпване в плододаване.

Превиването при дръвчета се прилага през втората половина на лятото, преди младите леторасти да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата. Вземат се под внимание биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Да се отгледа орех до плододаване не е сложна работа, но трябва да минат две до 5 години. Има сортове, които дават плод по-бързо, но има и други, които раждат на 8-а година.

Орехът живее много дълго, често надживява няколко стопани.
За да получат по- рано плодове от ореха опитните овощари често презасаждат дървото. Най-малко 3 пъти до момента на цъфтеж. Когато дървотосе извади и се премести на друго място, процесът на растеж се преустановява. Това се дължи на факта, че при изваждането се поврежда кореновата система. Впоследствие пъпките продължават да се формират и дават първите плодове по-рано.

Някои овощари, които не искат да чакат 6 години, използват специални техники за ускоряване на плододаването. На скелетните клони се правят пръстеновидни нарези на кората без да се засяга дървесината на дървото и се замазват с вар. На 2 см по- нагоре се прави същия кръг.Това позволява на растението да насочи всички сили към формиране на пъпки. Този метод се прилага само през лятото и то на дървета над 4 години.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Регулирането на обрастващата и скелетна дървесина при невстъпили в плододаване овощни дървета се постига чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. Така се отслабва растежът им и се предизвиква по-бързо встъпване в плододаване.

Превиването при дръвчета се прилага от втората половина на юни до началото на юли на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата. Вземат се под внимание биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Превиването на клончетата е помощна операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в дървото, без да се съкращават части от него, т.е. без резитба. Целта е да се стимулира образуването на плодни пъпки и да се ускори встъпването на клончетата в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Превиването при младите овощни дръвчета се прилага в началото на пролетта на миналогодишни клонки и през лятото - втората половина на юни до началото на юли, на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата, особено при плоските формировки - палмета, кордон и др. Вземат се под внимание и биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Причините за слабо плододаване на вишните в годините могат да се дължат на някоя от следните причини:

  • Недостатъчно опрашване - при някои сортове е нужен опрашител. При недостатъчно опрашване на вишнята обилния цвят опадва и не образува завръзи. Останалата част, която успее да образува плод, е с много малки размери, не може да образува червени плодове, костилката е недоразвита. При такова положение е нужно да се засади сорт- опрашител.
  • Частично или пълно измръзване на плодните пъпки. Това се случва често на костилковите сортове, който плододават на букет през зима с колебания на температурите (затопляне и замръзване). Пролетта плодните пъпки не се разпукват, изсъхнат и опадват.
  • През пролетта по време на цъфтежа, ако температурите паднат до -2, -3°С. Тогава измръзват не всички цветове, а само някой от тях. Вишнята след обилен цъфтеж не дава плод, при внимателен оглед на цветчетата се вижда измръзналият плодник, който е черен на цвят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 24 Март 2019 20:07

Причини за слабо плододаване

Дървета с нисък добив от предшестващата година или без такъв, залагат много цветни пъпки. На следващата година те са отрупани с цвят. Наличието на много резервни плодове и завръзи затормозва дървото - то отслабва и не е в състояние да заложи цветни пъпки за следващата година. Така отново ще се окажете без добив и се получава периодичното (алтернативно) плододаване - една година много плод, на следващата почти нищо. Тази периодичност е присъща на много овощни видове, но при едни се проявява по-силно, а при други слабо. Ябълките са от тези видове, които са склонни към алтернативно плододаване. Но при правилно подбрани сортове и спазване на добра агротехника – резитба, пръскане, торене, поливане, дръвчетата могат да плододават редовно.

И така, ако искате всяка година да имате плодове:

. подбирайте съответните сортове;

. подхранвайте дърветата според потребностите им – нито повече, нито по-малко;

. пръскайте редовно срещу болести и неприятели;

. чрез редовни резитби не позволявайте преждевременно състаряване на дръвчетата;

. при обилен товар прореждайте цветовете и завързите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата за плододаване започва да се прилага от периода на встъпване в плододаване на овощния вид до биологичното му застаряване и намаляване на растежа и плододаването. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване тя започва още по-време на формирането, както е при прасковата.

Основната задача на резитбата за плододаване е всяка година да се осигурява достатъчно количество обрастваща дървесина, от която да се получава редовно и оптимално количество плод.

И все пак, в какво се състои резитбата за плододаване? След 4-5-та година дръвчетата започват да плододават.

Преди започване на резитбата за плододаване, любителят овощар трябва да знае, какви ще бъдат последиците от силата на резитбата:

. При силна резитба, ще има голям прираст, но малко плодове. С други думи, дървото ще бъде мощно, но слабо плодоносещо.

. При слаба резитба, може да се получат обилно количество плодове, но те ще бъдат дребни, а скелетът на дървото слаб и лошо формиран.

Затова трябва да не бъдем максималисти, а да търсим оптималнатарезитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Костилковите видове се режат различно от семковите. Първите дават плод върху клони от предната година, а вторите - върху двугодишни и по-стари клони.

Пример: Ако имате средно развито ябълково дърво, през зимата му направете резитба на три пъпки – съкратете клонките на три пъпки (това са органите за размножаване). Ако дървото ви е много развито, оставяйте по-дълги клонките, като запазите повече от три пъпки. Ако е слабичко, го подрежете повече, като запазите само две пъпки на клонче.

Така се режат семковите овощни видове. Най-горните две пъпки, които получават повече сокове, ще дадат дървесна маса, докато най-долната ще дадат плодни цветчета, а после и плод.

. През лятото прищипете двете най-горни пъпки, когато имат по 5 листа.

. За всеки плод трябват средно 40 листа.

. Оставете по 4-5 листа над плодовете, иначе те могат да се напукат от много сокове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Как да направим така, че новозасадените дръвчета да се превърнат в силни плододаващи дървета и да живеят дълго. Да не забравяме за малките неща!

Да започнем с това, че засаждането на дръвчетата само по себе си е болезнена процедура за растенията, която изисква срочно регенериране на коренова система на новото място.

Затова резитбата на дръвчетата след засаждане трябва да бъде минимална и да се ограничава само счупените клонки или клони с мъртва дървесина. Формиращата резитба може да се отложи с един или два сезона, докато дървото укрепне.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 11 Ноември 2018 11:37

Защо сливата плододава слабо

Много сливови дървета през годините дават малко плод или изобщо не дават. Причините са няколко:

   1.Стари сливови дървета

Често сливовите дървета са с много издънки. При това положение просто не е възможно да плододават нормално.

Почистете ствола от всички слаби израснали издънки.Оставете най-силната издънка да замени старото дърво, а останалите отстранете. При почистването имайте предвид ,че най-добрите фиданки са тези които са израстнали на по отдалечено място от основното стъбло, колкото по встрани е издънката, толкова по-добре. Това е така, защото се намират в зоната с по-добро подхранване.

2.Сгъстени корони

Има места, където дърветата са сформирани от няколко ствола.Това е една от разпространените грешки. Младата слива е като храст, а градинаря не се решава да остави само единия стъбло. Такова дърво е с ниска продуктивност, а при листата има недостиг на светлина.

Отстраняват се всички издънки в страни на “чашата”. Така осветената площ се увеличава няколко пъти.Сливата всяка година прави издънки. Затова всяка година се отделят всички силни издънки.

   3.Слабо осветена корона

При засаждането на сливови дървета често не се обръща внимание на местоположението. След време, като се развие дървото установявате, че недостатъчно се огрява от слънцето. Засенчва се от някаква постройка или от други дървета. Слънцето огрява сливата най-много 2-4 часа, коетоe достатъчно да поддържа живота й, но не и за плододаването й.

При това положение е важно да се изрежат клоните, които засенчват сливовото дърво. Да се наклони сливата към по-осветена страна, използвайки подпори за ствола, или частично подрязване на корените. Ако е възможно скоро да израсне издънка, която ще го замени и ще е на по-слънчева страна.

4. Изтощена почва

Обилният добив при сливата изнася от почвата голямо количество хранителни елементи в това число и калций. След това дърветата изпитват нужда, те цъфтят, но не могат да вържат.

Внасяйте богати по съдържание и състав торове – желателно е органични. Достатъчно е ежегодно да разпръсквате в кръга около дървото нарязана трева.

5. Лошо опрашване

Ако сливата е млада и има цвят, но не дава плод причината може да бъде, че има сортове, които не могат да се самоопрашват.

Напръсквайте със слаб разтвор от мед дръвчето, за да се привлича пчелите. По време на цъфтежа е добре да се прави опрашване с отрязани от друг сорт цъфтящи клонки. Добре е в близост да се засади и нова фиданка от сорт, които е най-добър опрашител.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта