Петък, 30 Септември 2016 12:43

Създаване на малка смесена градина

За любителските смесени овощни градини е трудно да се даде точна схема за разполагане на видовете и сортовете, която да е валидна за всички условия.

Взема се под внимание реагирането на видовете и подложките, върху които са присадени сортовете, на дълбочината на почвата, на нейния механичен състав, на почвената реакция, на дълбочината на подпочевените води и т.н. Разполагането на видовете зависи и от отношението им към светлината, от прилаганите растителнозащитни мерки, от това дали сортовете могат самостоятелно да се оплождат или изискват чуждо опрашване.

Светлолюбивите се разполагат в огряваната част

Най-взискателните към светлината видове - праскова, бадем, кайсия, череша, се разполагат в по-добре огряваната част на градината, обикновено южната. Там се разполагат и растенията с по-малки размери - слаборастящи.

От видовете със самостоятелни и интерстерилни сортове се застъпват поне 2-3 сорта, така че всеки от тях да е в съседство със сорт добър опрашител. Последователното подреждане на сортовете според срока на зреене на плодовете улеснява растителната защита и беритбата на плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През август започвате подготовката за създаването на нови овощни насаждения.

. Дръвчетата изискват по-леки и топли почви, добре аерирани, влагоемни и богати на хранителни вещества.

. Оптималната почвена реакция, нужна за повечето овощни видове е в границите от 4,6 до 6- 6,5.

. Ябълката, крушата, прасковата и ореха виреят най-добре при рН 5,1 - 6,5. На по-алкални почви (рН 6,3 - 7,5) може да се отглежда бадем, череша и вишня на махалебкова подложка и праскова на подложка GF 677.

. На по-кисела почва (рН 4,6 - 5,6) черешата и вишнята се отглеждат върху семеначета от череша и вишня.

. При рН 4,6 - 5 могат да вирят добре слива, касис, малина и къпина.

.Почви с рН по-ниско от 4,5 са неподходящи за отглеждане на овощни растения.

. Подходящи за овощни градини са равните места с добър въздушен дренаж - по долините на реките, в подножията на планините или възвишенията, както и приосновните им склонове с неголям наклон.

. Речните долини са най-подходящи за създаването на насаждения от ябълки, круши и дюли.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За нормалното развитие и плододаване на овощните дръвчета са им необходими 700-950 мл валежи - у нас те са между 450-750 мл, неравномерно разпределени по години, а засушаванията през месеците на най-голямо водопотребление са обикновено явление.

Кои искат най-много?

Повечето видове и съвременни сортове не могат да изявят заложбите си за висок и доброкачествен добив с годишните валежи. В това отношение по-непретенциозни са бадемът и кайсията.

Но конкретната нужда от вода зависи не само от генетичните особености, а от месторастенето, качеството на почвата и нейната обработка, от подложката, на която са присадени културните сортове, от температурата на въздуха и силата на ветровете.

Овощните дръвчета по северни склонове биват по-малко засегнати по време на летните суши, защото там влагата се задържа по-успешно за разлика от напечените от слънцето южни изложения

Дълбоките и богати на органично вещество почви също задържат за по-дълго време попадналата в тях вода от валежите и я отдават постепенно на корените. На такива почви, особено с наклон към север, когато повърхностният пласт през лятото се поддържа в рохко състояние, може да се постигне нормално развитие на череши, вишни, круши, сливи и някои други видове и без напояване.

Не може обаче да се радваме на едри праскови и ябълки без вода. А истината е, че всички овошки се отплащат за това, а при екстремни суши страдат и най-устойчивите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Листните торове оказват значителен ефект върху адаптацията на овошките към различни стресови фактори и помагат за възстановяване след различни повреди като градушки, бури и др.

След третиране с листни торове растежът на леторастите се засилва, подобрява се качеството на плодовете - увеличават се съдържанието на глюкоза, сорбитол, сухо вещество, ябълкова и лимонена киселина и калий.

. Листното подхранване с желязосъдържащи препарати играе важна роля за отстраняване на хлорозата (пожълтяване на листата), предизвикана от недостатъчно снабдяване с желязо.

. Почвеното приложение на цинкови торове не е достатъчно ефективно, защото корените на овощните дървета заемат дълбоки почвени слоеве, а цинковите съединения са слабо подвижни в почвата. Листното подхранване с цинк е по-ефективно, но трябва да се направи няколко пъти.

. При недостатъчен почвен азот листното му приложение е много важно - листно подаден карбамид намалява преждевременното опадане на листата, увеличава размера на плодовете и засилва вегетативния растеж.

. Листното приложение на бор-съдържащи съединения подобрява плододаването.

. Листното подхранване с медни препарати има по-дълъг ефект от тези с манган и бор. Две пръскания с медни торове (през юни и септември) са достатъчни за снабдяване на дърветата с мед, докато третиранията с манган и бор трябва да се приложат няколко пъти през вегетационния период.

. Комбинираното цинково и борно листно подхранване предизвиква увеличаване на добива.

. Снабдяването на ябълките с достатъчно калций е ключов момент - напръсканите плодове имат по-добро качество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични смущения. Опити доказаха, че така се води успешна борба с горчивите ядки по ябълковите плодове, които са проблем №1 при съхранението на продукцията. Достатъчни са няколко пръскания с калциеви съединения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Интензивно нарастват плодовете при малини и овошки - дръвчетата искат да пият вода.

. Знайте, че при силно засушаване може да наблюдавате некротични петна по листата, може да видите увяхване и опадването им от основата към върха на леторастите.

. При силно засушаване плодовете на плододаващите дървета могат да се спаружат или напукат.

. При много силно засушаване е възможно дори младите дръвчета напълно да изсъхнат.

. За да запазите влагата в почвата, не са за забравяне летните обработки - с тях се отстраняват плевелите и се разбива почвената кора.

. През юли може да се направи наклоняването на скелетните клони - така при млади дръвчета по-лесно ще формирате короната.

. Продължават пръсканията срещу неприятели - не забравяйте упоритите плодови червеи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плевелите отнемат храна и влага от дръвчетата.

Юлските жеги предизвикват по-голямо потребление на вода от овощните дръвчета. Но от нея се нуждаят не само културните растения, а и плевелите.

Плевелите имат неподозирана смукателна способност и подяждат дръвчетата както с храна, така и с влага. Затова не ги оставяйте да растат в овощната градина, а ги отстранявайте докато са още малки - чрез плевене или окопаване.

Има ли полза от плевелите?

Да, нещо повече - някои от плевелите могат да бъдат и полезни.

Ако ги остранявате чрез плевене, те са подходящо средство за мулчиране на почвата в околостъблената чаша на дръвчетата. Това ще намали максимално изпарението на влагата от почвата, което е особено полезно за младите дръвчета, които нямат корона, която да засенчва подкоронното пространство. За мулчиране използвайте обаче само тези плевели, които не са коренищни и не са се осеменили. Подходящи за мулчиране са щир, лобода, живовляк, синап и др. В никакъв случай не правете мулча от троскот и пирей, защото те ще се вкоренят и размножат.

Опазвайте и лозята, и асмите от плевели. Обработките на почвата през този период трябва да са плитки - на 8-10 см, за да се запази почвената влага. При заплевеленост с едно- и многогодишни житни плевели може да се приложи и химична борба с подходящи хербициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Поради различната запасеност на почвите с хранителни вещества и различните изисквания на всеки овощен вид е необходимо определяне на нуждата от торене на овощните насаждения. За установяване хранителните нужди на дръвчетата се използва визуалната и листна диагностика.

При листната диагностика през месец август се вземат листа и се анализират в специализирани лаборатории за съдържанието на хранителни вещества и на базата на получените резултати могат да се дадат конкретни препоръки за торене.

Визуалната диагностика се състои в установяване и разпознаване на характерни симптоми, причинени от недостиг или излишък на даден хранителен елемент. Външните прояви в началото на недостига могат да бъдат свързани с отслабване на растежа и намаляването на продуктивността, но с напредването на хранителния дефицит тези симптоми стават все по- специфични.

За да бъде отстранен недостигът на хранителни елементи е необходимо да се извършва балансирано и съобразено с изискванията на растенията периодично торене с минерални и органични торове, базирано на резултатите от анализа на листата и визуалната диагностика на дърветата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 14 Юли 2016 10:29

Борба с късното кафяво гниене

Борбата с късното кафяво гниене по плодовете е успешна само при съчетание на комплекс от агротехнически и химични мерки.

Агротехнически мерки:

. по възможност засаждайте нови дръвчета на проветриви места;

. унищожавайте всички саморасли сливи, джанки и др. видове;

. изрязвайте всички „опожарени” от ранно кафяво гниене клонки до здрава тъкан, изнасяйте ги от градината и ги унищожавайте;

. всички загнили и мумифицирани плодове по дървото и под него задължително се събират и унищожават;

. беритбата на плодовете трябва да става в сухо време, без да сех нараняват;

. пгайте навреме всички необходими грижи за овощните дървета, като обработка на почвата, торене,поливане и др.

Химични мерки:

. водете редовна борба с плодовите червеи, защото раните от тях са подходящо място за навлизане на патогена;

. пръскайте непосредствено след паднала градушка, за да могат раните бързо да калцирати и зарастнат;

. правете профилактични пръскания срещу всички болести.

Редовните пръскания ограничават късното кафяво гниене

Химичната борба следва стриктно изпълнените агротехнически мерки.

Първото пръскане на овошките се провежда рано напролет преди набъбването на пъпките. То може да се направи с един от следните фунгициди: Бордолезов разтвор – 1,5%, Шампион – 300 г на 10 литра вода и др. Това пръскане е насочено главно срещу ранното кафяво гниене, но опазени от него, растенията са по-устойчиви и на монилията.

Второто пръскане е във фаза цветен бутон с един от препаратите - Топсин М 70 ВП 10 г, Хорус 50ВГ -4,5 г, Фоликур 250ЕВ – 4 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При недостиг на магнезийпрез летните месеци по листата на овошките се появяват хлоротични петна, които са разположени симетрично спрямо главния нерв. Скоро след появата им петната некротират (обикновено до два дена). Тези признаци се проявяват първоначално по старите листа, които окапват преждевременно. Плодовете са с по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и снабдяването с вода на овощните растения. За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята ябълката, но от него страдат и останалите овощни видове. След образуването на листната маса обикновено се правят няколко пръскания с магнезиеви торове. Използват се солите магнезиев сулфат (16% магнезий) и магнезиев нитрат (15% магнезий) с концентрация не по-висока от 2% поради риска от появата на пригори по листата. За листно подхранване може да се използват и листни торове, съдържащи магнезий - «Хумус Лайф Магнезий», който еспециализиран продукт за почвено и листно подхранване при разход 60 - 200 мл/дка, Кристалон кафяв – 3- 4 пръскания през лятото с 200 – 400 г/дка. Може да се използват и всички други съществуващи на пазара листни торове, които са с по-високо съдържание на магнезий.

Публикувана в Овощната градина

Тази година застрахованият обем земеделски площи ще бъде 3 пъти повече отколкото последните 3 години. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева след парламентарната комисия по земеделие вчера. Във връзка искането на черешопроизводителите за отпускането на допълнително средства Танева заяви, че това е най-тежката година. По думите й са пострадали както производителите на череши, така и тези на други овощни култури – праскови, сливи. 

„Пострадаха и зърнопроизводителите, както и хората в районите, където падна град”, обясни тя. „Не можем да кажем, че в определен регион на България има извънредни обстоятелства спрямо останалите”, каза още Танева и поясни, че в региона на Карнобат, в който има новосъздадени овощни насаждения над 2000 декара площи и градини са били напълно унищожени от градушки. „В момента събираме данни, като точността им в национален мащаб зависи от самите земеделски производители - дали ще уведомят областните дирекции по „Земеделие”, дали ще изискат протокол и установяване процента поражение или пропадане на съответните площи, от там насетне държавата прилага държавна помощ за компенсиране на тези площи”, обясни министърът и посочи, че тази помощ в най-благоприятния вариант е за производителите на плодове и зеленчуци е в размер на 6 млн. лева годишно. „Предвид годината и все по-големия интерес към застраховане държавата увеличи на последния си УС на ДФЗ „Земеделие” с 1 млн. лева сумата, която стана 2,5 млн. лева, за подкрепа на земеделските стопани, ако те застраховат площите си”. По думите й, тази година застрахованият обем площи ще бъде 3 пъти повече отколкото през последните 3 години. Танева обясни, че се увеличават застраховките на земеделските производители. „Извън това производителите на плодове през тази години получиха над 200 лева на декар по схемата за обвързана подкрепа, което е в пъти от това, което бяха получили предишни години”, каза още министърът.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта