Размножаването на овошките по вегетативен начин има това предимство, че качествата на сорта (майчиното растение) се запазват. При него новото растение се получава от пъпка на майчиното растение, без да се повлияе от друго растение.

Чрез вегетативно размножаване се запазват качествата на сортовете на овощните растения. Вегетативното размножаване дава възможност ценни сортове да се размножават по целия свят, където има условия за отглеждането им.

Най – често практикуваните начини за вегетативно размножаване са: чрез издънки, чрез разделяне на храста, чрез загърляне, чрез хоризонтални и вертикални отводи, чрез вкореняване на връхни части, чрез ластуни, чрез резници и чрез пресаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При семенното размножаване на овощните видове при повечето случаи не може да се очаква получаването на растения със същите качества, които има майчиното растение. Причината за това е, че цветовете на голяма част на овощните растения се нуждаят от чуждо опрашване, за да дадат плод. Такива са всичките ябълкови, крушови, черешови, голяма част от вишневите, сливовите сортове и други. Даже и тези, на които цветовете се опрашват от собствения си прашец, като почти всички прасковени, кайсиеви, ягодови и малинови сортове, някои сливови сортове се опрашват от чужд прашец, тъй като насекомите кацат по всички сортове и по този начин извършват опрашването. Същото се отнася и до овощните видове, например ореха, които се опрашват с помощта на вятъра. Новото растение носи качествата на майката и бащата, а също така и на предшествуващите го прародители.

Размножените чрез семена овощни растения започват да плододават по – късно, но са по–жизнени, растат по–буйно, развиват по–добра коренова система и са по–дълговечни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 15:15

Презасаждане на стара ценна овошка?

В градината често е необходимо да се премести плододаващо дърво или храст. Как да се направи това, за да се получат добри резултати.

. При 2-4 годишни дървета няма да има големи проблеми, нужно е само максимално внимание за съхраняване на кореновата система при изкопаването.

. Дървото лесно ще преживее стреса, ако е пресадено с малко пръст по корените.

. По-сложно е пресаждането на по-старо дърво, тъй като колкото е по-старо дървото, толкова по-голяма е и кореновата система и надземната част.

. За да се пресади старо 8-10 г. дърво е нужно подготовката му да започне 1-2 г. по-рано. Извършва се резитба на цялата надземна част с цел да се придаде на короната нужната форма и се прави просветляваща (прореждаща) резитба. Есента се изкопава около дървото тясна канавка, колкото ширината на лопатата на 40-50 см от дървото, с дълбочина 80 см. Корените внимателно се отрязват с ножовка (трион), така че срезовете да бъдат гладки. Канавката се затрупва с рохкава смес от пръст и оборски тор - 5-6 кофи тор и 1 кофа пръст и обилно се полива с вода.

Препресаждането е най-добре да се прави през пролетта. Отначало е добре да се изкопае земята от външата страна на канавката. После с остра лопата или ножовка да се прережат всички по-долни корени, като при това се накланя дървото встрани. Внимателно се подпъхва зеблен или найлонов чувал под пръста, опакова се и се изважда от ямата, за да се пренесе дървото до мястото на засажадне.

За посаждане на на дървото е необходимо да се изкопае дупка с размери (при по-млади дръвчета) 0,6х0,6х0,6м , при по-големите - 1,2х1,2х1,2м. В случаи на цъфтеж първите две години цветовете се премахават. При спазване на правилата, старите дървета при препресаждане след 3-4 г. възобновяват плододаването си.

ВНИМАНИЕ! Особено чуствителни на препресаждането са крушата и сливата, а при вишня над 10 г. трябва много да се внимава.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 15:09

Колко дълго живеят овощните видове?

Плодните дървета спадат към многогодишните растения, но колко дълго могат да живеят в нашите градини, дворове и вили?

Продължителноста на живот на плодните дървета зависи от много фактори - местоположение на градината, сортови особености, грижите.

Например, семковите видове (ябълки и круши) при благоприятни условия и грижи могат да достигнат до 100 г., но обикновено живота им е до 70 г. При костилковите черешата може да стигне до 30 г. живот, а сливите да плододават до 20 г. възраст.

Обикновено жизненият цикъл на плододаващите се разделя на три етапа:

. Период на растеж и начало на плододаване - при ябълки и круши той е до 5 г., за костилковите от 3 до 5 години, за ягодоплодните от 1 до 3 г.

. Период на пълно плододаване и затихване на растежа - при семковите е от 10-20 до 40-50 г. в зависимост от сорта, мястото на отглеждане и грижите. При костилковите - от 6 до 15-18 години, при ягодоплодните от 5 до 10-12 г.

. Период на затихване на плододаването и масово отмиране на скелетните и полускелетните клонки - добивът пада и след определено време дървото загива.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 15:02

Към овошките - с повишено внимание

През февруари при студено време овошките поддържат състоянието си на покой, но ако настъпят продължителни затопляния, стcблото и клоните през деня се нагряват достатъчно силно от слънчевото греене. Това може да провокира началото на вегетативните процеси в кората, затова трябва да имаме готовност да реагираме.

Повишено внимание през месеца

През февруари не са изключени студове по-големи и от януарските. Рязкото снижаване на температурите през нощта довежда до значителни повреди по кората и често дори до нейното отмиране.
Най-голяма е опасността от слънчеви пригори по кората през втората половина на февруари. През това време колебанията на денонощните температурни амплитуди под кората на ябълката достигат до 25-30˚С.

Опреснете варовата защита срещу слънчев пригор, когато температурата навън е не по-ниска от 5-8˚С.

Срещу забавяне развитието на дръвчетата чрез отразяване на слънчевите лъчи от клоните може дори да напръскате и короната на дръвчетата с разтвор от варно мляко. Концетрацията на разтвора може да е 2% (2 кг гасена вар за 10 литра вода). По този начин ще предпазите овошките от преждевременно развитие и повреди от възвратни студове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата на дърветата започват от края но октомври и продължава през цялата зима, но при температури не по-ниски от -5°. Пролетта резитбата продължава до началото на цъфтежа.

Резитбата на кайсията, череша, вишня, джанка се прави в края на зимата или началото на пролетта. Резитбата на тези дървета през есенно-зимния период и особено в сурова зима, предизвиква силно смолотечение.

Резитба през вегетацията задържа развитието на кайсията напролет

При кайсията добър резултат се получава при лятна резитба през май-юни. Тя предизвиква вторичен растеж на филизи, залагане на цветни пъпки, а от там и задържане (изоставане) в развитието. Такива дърветата по-леко изкарват зимата, а пролетта пъпките по-късно се разпукват и цъфтят. По този начин се избягват и късните пролетни мразове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 25 Януари 2017 13:06

Изисквания на видовете

Дърветата, присадени на силно растяща семенна или клонова подложка се формират главно като подобрена етажна корона, а при тези на по-слаборастяща вегетативна подложка (М9, М26) се предпочита вретеновидната корона.

Като цяло резитбите за формиране са по-слаби, за да се избегне предизвикването на прекалено силен растеж и удължаването на периода до встъпване в плододаване.

Отстраняват се по-силните и излишни клони и клонки, а при необходимост от разклоняване на скелетните части се извършва съкращаване.

Първата резитба след засаждането се прави рано напролет, като се подхожда в зависимост от развитието на дръвчета и системата на формиране.

При подобрената етажна корона напълно оформеното дърво се състои от водач, първи етаж, формиран от 3-4 скелетни клона и единично разположени скелетни клони в междините, образувани от клоните на етажа, или общо 5-6 скелетни клони.

От скелетните клони израстват по 2-3 скелетни разклонения, отдалечени на 50-60 см едно от друго или вместо тях полускелетна обрастваща дървесина. За формиране на подобрена етажна корона дръвчетата, които са без предивременни клончета се съкращават на височина 70-80 см. Ако има предивременни клончета по стъблото до 50-60 см от почвената повърхност се премахват, а в зоната на етажа се оставят 3-4 клончета, подходящи за развитие на скелетни клони.

През лятото на първата вегетация, когато леторастите достигнат дължина 8-10 см се извършва филизене и един от тях се избира за централен клон (водач), като се премахват конкурентите му, избират се 3-4 за скелетни клони, а всички останали се отстраняват. Добре е за резерв да се оставят 1-2 филиза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Любителят трябва да има познания както за калема, така и за подложката. Повечето сортове круши, вишни, ябълки, праскови най-добре се развиват върху подложки от същия вид като дива круша, киселица, дива зарзала.

. ВНИМАНИЕ: Не могат да се облагородяват ябълка върху круша или обратно, независимо че са семкови.

. ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Могат да се облагородяват растения от различни видове в едно и също семейство - прасковата и сливата се присаждат на зарзала, крушата върху дюля, мушмулата - върху дюля и глог.

Ако търсите обаче най-добрите варианти, те са:

. ябълките присаждайте на диви ябълки и киселици;

. крушите върху дива круша и дюля;

. всички видове череши - върху дива череша и махалебка;

. вишните върху вишня, махалебка и череша;

. всички видове сливи върху джанка, зарзала и трънкосливка;

. всички видове кайсии върху джанка и зарзала;

. прасковите върху джанка, зарзала и дива праскова;

. дюлята върху дюля;

. мушмулата върху мушмула, дюля и глог;

. бадемът върху горчиви бадеми.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Очаква се снежната покривка да предпази есенните култури от въздействието на ниските отрицателни температури

Агр. Петър Кръстев

Най-после дочакахме истинска зима – такава, каквато трябва да бъде и каквато помнят по-възрастните хора. Сполетяха ни много сняг и виелици с натрупване на преспи, температурите паднаха до значителни отрицателни стойности, но това според синоптиците е напълно нормална зима за нашите географски ширини.

Не бяха малко трудностите, които земеделците понесоха с есенната сеитба в последната четвърт на миналата година. Къде по-лесно, къде по-трудно все пак нашите фермери зърнопроизводители успяха да се преборят с времето и засяха нивите почти до планираните площи. Малки са изключенията с по-малко площи при някои култури, като ечемик и ръж, но за намалението има и други причини, основно икономически. Есента наложи в полето да се работи почти до Коледа, но в последна сметка крайният резултат е положителен и работата беше свършена.

Ето сега му е времето земеделецът да отдъхне – сняг покри нивите, всичко което трябваше, е направено, няма несвършена работа, нито пък неотложни операции, които да се извършват през януари на полето. Разбира се, в студеното време възникват много въпроси – достатъчна ли е снежната покривка, ще издържат ли посевите на ниските отрицателни температури, кои посеви са по-издръжливи на студ – добре развитите и влезлите в зимата във фаза братене, тези ли на 1-ви – 3-ти лист, или пък най-късно засетите във фаза поникване. Също така има ли опасност от развитие на снежна плесен под снежната покривка, каква е популацията на мишките, има ли житен бегач? Най-точните отговори ще дойдат тогава, когато зимната обстановка премине и може да се влезе в полето, за да се види реалната ситуация.

В житницата на България – Добруджа, фермерите споделят, че преди да падне снегът, посевите с пшеница са били различни от посевите по това време миналата година. За съжаление, оценката е в по-негативен план, което според тях се дължи на липсата на влага, защото от септември до декември количеството на валежите не е достигнало дори 200 мм. Снежната покривка е доста дебела – на места над 15 см, но дали това количество влага ще е достатъчно за влагозапасяване, още не се знае. Освен това, ако след топенето на снега задухат ветрове, част от влагата ще се изпари и отново може да се стигне до дефицит. Това означава, че все още е много рано специалистите да правят каквито и да е прогнози за състоянието на есенните култури.

За нашите, български сортове пшеница знаем, че издържат отрицателни температури до -18-22оС. Когато има добра снежна покривка, както е в момента, тези температури не са опасни за тях, защото снегът е лош проводник и температурата под него при растенията е около 0оС.

Друг е въпросът, че българската селекция отстъпи място и по-голяма част от полето е засято с чужда, западноевропейска селекция. За нея, доколкото знаем, че е по-малко студоустойчива от нашата, или най-малкото не е изпитана за студоустойчивост при нашите условия. Тази година ще може реално да се види това й качество.

Снежната покривка ще запази и рапицата, която на повечето места в страната влезе в зимни условия в подходящата фаза розетка (7-ми – 8-ми лист).

Всички овошки са в дълбок покой

Всички овощните видове в момента се намират в най-устойчивата на студ фаза – дълбок покой. В тази фаза повечето от тях понасят краткотрайна експозиция на ниски отрицателни температура в рамките от минус 25-32ºС. По-голяма е опасността за прасковите, чиито плодни пъпки могат да измръзнат при -20-22оС. Особено опасни са отрицателните температури в съчетание със силни ветрове, както е в района на Сливен. А знаем, че там основно е съсредоточена по-голямата част от прасковените насаждения в страната.

Мерки, които подобряват студоустойчивостта на дръвчетата

Агротехническите мерки играят важна роля за повишаване студоустойчивостта на дърветата:

. нормите на азотно торене трябва да са съобразени с потребностите на растенията;

. резитбата трябва да е според особеностите в растежа;

. да се използват високостъблени формировки;

. растителната защита и поддържането на почвената повърхност трябва да става в оптимални срокове и диференцирано според конкретния овощен вид, сорт и условия на месторастенето.

В практиката за предпазване на овощните дървета от измръзване се препоръчва варосване или обвиване на стъблата с хартия – мярка, която е особено наложителна при кайсията, поради чувствителността й към кратките ранни затопляния и лесното излизане от състояние на покой, свързано с понижаване на студоустойчивостта й.

По-критично е положението при лозята

Пъпките на десертните сортове лози измръзват при минус 17-18оС, а на винените при минус 19-22оС.

От всички органи на лозата най-чувствителна към ниски температури е главната пъпка на зимното око. Според студоустойчивостта на зимните очи сортовете лози се разделят на няколко групи:

• с много добра студоустойчивост – Ркацители, Каберне совиньон, Мискет червен, Ризлинг италиански и немски, Алиготе и Пино шардоне;

• с добра студоустойчивост – Памид, Мискет отонел, Български ризлинг, Тракийска слава и др.;

• със средна студоустойчивост – Мерло, Перл дьо Ксаба, Шасла доре, Мавруд, Хамбургски мискет и Царица на лозята;

• чувствителни на студ – Болгар, Супер ран Болгар, Кардинал, Чауш, Брестовица, Алфонс Лавале, Димят, Тамянка, Юни блан, Султанина и др.;

• Зимните очи при чувствителните на студ сортове измръзват при минус 15-минус 17ºС, а при устойчивите – при минус 18-минус 20ºС.

Оттук се вижда, че десертните сортове са много по-чувствителни на ниски температури в сравнение с винените сортове лози. Преди резитбата на лозята е необходимо стопаните да вземат проби от пръчките и да установят процента на измръзване, за да могат да оптимизират натоварването на главините.

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 13 Януари 2017 15:21

Снегът в овощната градина

Защо е важен снегът в овощната градина? Въздействието на снега върху дръвчета и храсти, а така също и на ягодоплодни и цветя е голямо и се проявява през цялата година.

Особенно голяма е ролята на снега при защита от ниските температури. Снегът като лош проводник на топлина, защитава почвата от силно охлаждане. Той намалява колебанието на температурата на почвата както абсолютно, така и отнасително. Температурата на почвата в градината през зимата в много случаи се определя и от съществуващата снежна покривка - дебелината и плътноста й, също така и от колебанията на температурата на въздуха. Под снега температурния режим е благоприятен за всички растения.

Съществено влияние на температурата на почвата има височината на снежната покривка, а така също и неговата плътност. Една височина от 50-60 см напълно би изолирала почвата от ниските арктически температури на въздуха. За да сме сигурни, че корените на нашите насаждения в градините и на вилата няма да измръзнат е нужен сняг от началото на зимата поне 20 см, а във втората половина да е още по-дебела снежната покривка. При снежна покривка по-малка от 5 см дори е по-вредно от съвсем липсващата, тъй като способства за по-голямо охлаждане на почвата. Това се обяснява с факта, че толкова сняг не може да възпрепятсва загубата на топлина от почвата, а в същото време напълно отразява слънчевите лъчи.

Температурните условия на повърхноста на почвата имат изключително важно значение за живота на трайните насаждения и ягодоплодните.

Ако температурата на почвата е около 0°С или по-висока, въдейсвието върху корените е положително, но такава температура може да се отрази неблагоприятно на състоянието на надземните части. За ягодите такава температура е добра, съхранява се напълно листната маса и с настъпване на топли дни вегетацията започва веднага.

Клоните и стъблата на овощните и ягодоплодните растения в зависимост от температурата получават изменения в тъканите си. Рязката смяна на температурата на повърхноста на снега води до силно замръзване и измръзване на кората, кадмия и дървесината. Тези повреди рязко се изразяват в долната граница по повърхноста на снега. Нагоре по ствола те са най-вече до 20-40 см. По- нагоре увреждания по ствола не се наблюдават. Растенията с такъв тип повреди напролет разпукват пъпките, но след това изсъхват. При частично измръзване на тъканите се наблюдава задържане на разпукването на пъпките, цъфтеж и образуване на малки листенца. От такива повреди често страдат ябълките и крушите, не страдат аронията и малината.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта