Доналд Тръмп благодари на ЕС, който по думите му е отстъпил, за да се осъществи сделката

Гарантираната квота от висококачествено говеждо месо, което ЕС ще внася от САЩ, е 45 000 тона. То ще е без хормони на растежа. Това се предвижда в подписаното споразумение между САЩ и ЕС, което облекчава достъпа на американското месо на пазара в ЕС, съобщава Euronews.

В специалното си обръщение в Белия дом по този повод, президентът Доналд Тръмп благодари на ЕС, който по думите му е отстъпил, за да се осъществи сделката.

„Това е голяма победа за американските фермери и животновъди и, разбира се, за европейските потребители, защото американското говеждо е смятано за най-доброто в света. Оглавяваната от мен администрация защитава нашите фермери и животновъди, както никога досега, и ние правим това по различни начини, включително чрез преговори с Китай”, каза Тръмп.

На свой ред посланикът на ЕС в САЩ Ставрос Ламбринидис заяви: "За нас този договор се превърна във възможност да подчертаем факта, че под търговия се подразбират не само пари, но гарантиране на високи стандарти в условията на честна конкуренция”.

По думите на Тръмп споразумението ще позволи да се увеличи годишната печалбата от износа на американско годишно със 150-180 млн. долара. През първата година обемът на износа ще нарасне с 46%, а следващите години с още 90 процента.

От 1981 г. в европейските страни е забранено използването на хормони на растежа за угояване на животните.

Публикувана в Животновъдство

Тя е един безкраен процес, от който обаче в България малцина разбират

Ася Василева
Дигитализацията е направлението, по което ще се дават пари в ЕС оттук нататък. Това е нормално. В условията на все по-голяма липса на качествена работна ръка, застаряване на населението и т.н., работата трябва да е максимално автома тизирана. Данните са разменната валута на новия век, те стават по-ценни от парите и струват милиарди. Затова всяка политическа власт е заинтересована да владее информацията, а за целта трябва да я вкара в информационни системи. Както се казва, които владее информацията, владее света.
В България, ако някой иска да владее информацията в цифров вид, ще удари на камък. Ние не просто няма да я вкараме в никаква система, но и ще похарчим парите за това. Всеки, който си направи труда да прочете наскоро приетата Стратегия за цифровизация на земеделието, и е малко от малко технически грамотен, ще умре от смях с това четиво. Явно е написана от амбициозен ученик втори курс в селскостопански техникум. В нея става дума за елементарни неща като датчици за влага и метеостанции, създадени от наш научен институт. Говори се и за блокчейн в МЗХГ, но тук явно пишещите стратегията са се пошегували.
Най-вероятно на практика ще се случи една част от стратегията – създаването на още десетина сайта, гръмко наречени хъбове, които, разбира се, никой чичо на село няма да чете. А те реално ще струват една стотна от цената, която ще се плати за тях, като се проведат и няколко семинара. Нашите хора обичат семинари, през тях лесно се усвояват пари. Но всичко това е без значение, защото едва ли някой ще седне да я чете тази стратегия. Тя, така или иначе, е писана проформа. Процедурите по получаване на европейски пари са много стриктно разписани и контролът върху формалната част е строг. Трябва да има стратегия на хартия. И я има. Няма кой за какво да се заяде. Качеството на написаното е друг въпрос. Явно не е ставало дума за привличане на чуждестранни консултанти по цифровизация за съвети, каквито в България няма, защото те, естествено, вземат хонорари.
А ВСЪЩНОСТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТОВА Е ЕДНА СЕРИОЗНА ОБЛАСТ ЗА РАБОТА

Accenture Evolution Precision Agriculture Background.1140x600Аграрният бизнес е базиран на огромен обем данни. Доскоро цялата тази информация се натрупваше от агронома. Той определяше какво ще е добро за стопанството през следващата година – какъв сеитбооборот да се приложи, какви сортове и хибриди да се закупят, какви да са нормите на торене, за да се получат оптимални добиви.
Дълги години работеше формулата: има агроном, той знае! Но човешкият мозък не може да задържи и анализира толкова информация, колкото може един компютър. Особено що се отнася до въпроси, свързани със статистически анализ, оценка, корелация на различни събития помежду им.
Дигитализирането на земеделието е вкарването в информационна система на огромен масив от данни, описващи характеристиките на всички площи, на които се работи: агрохимични, физико-химични, историята на климата, историята на добивите, историята на внасянето на средствата за растителна защита, нормите, получените добиви... Това е огромен масив от данни. И това е само информацията, която трябва да се използва, за да създаде системата производствения план, например.
Правилното боравене с данните е залог за ефективност в агробизнеса. Дигитализацията в същността си е нов формат за използване на данните с цел вземането на правилни решения за бизнеса.
Процеси, данни, алгоритми – всички те са важни съставки на съвременния модел на работа на агрокомпаниите. Достоверната история на полята, качествените справочници и алгоритми помагат на системата по-добре от всеки човек да анализира резултатите и да планира действията за постигането на ефективни показатели.
Внедряването на такава система изисква голямо количество нови устройства и гаджети, които позволяват проектът да се реализира. Например, полските датчици са в състояние да сигнализират за съдържанието на влага в почвата, а това е много важно в рамките на пролетната сеитбена кампания. Земеделецът вижда онлайн динамиката на показателите на конкретното поле.
От друга страна, когато става въпрос за мониторинг, вече има достатъчно много стартъп компании и технологии, които позволяват по нов начин да се анализират спътниковите снимки или тези, получени от дрон. За сметка на натрупаните знания и алгоритми на машинното обучение по снимки вече могат да се разпознаят първите симптоми на заболявания или появата на плевели. Може предварително да се идентифицира проблем, да се планират и реализират превантивни мерки.
Аграрният бизнес се превръща все повече в работа, която изисква максимална точност, максимално внимателно боравене с данните. Това ще помогне за постигането на две много важни цели – отглеждането на повече реколта и по-качествено управление на разходите, постигайки оптимална ефективност на всяко отделно поле.
Максималните добиви зависят от конкретната климатична зона, конкретните почви. Всички поля имат собствен предел и ако този предел не е известен, земеделецът може да „заравя“ в него суперскъпи хибриди, торове и препарати, и пак да не постигне повишаване на добивите.
В условията на настоящата икономическа ситуация, когато цените на земеделските продукти не растат, качественото управление на разходите е много важен аспект. Но ако всички данни не се прехвърлят в цифров формат, не се вкарат в съответната система, то няма как да говорим за някакъв пробив, увеличаване на производството и ефективността на земеделието.
Разбира се, дигитализация е необходима на всички. И на малките, и на средните, и на големите агрокомпании. Всички те са заинтересувани да отглеждат повече, да харчат по-малко, при внимателно отношение към земята.
Но процесите на работа на малкия земеделски стопанин и голямото стопанство имат своите особености, поради това тук
ЩЕ ПОГОВОРИМ ЗА МОДЕЛА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

Колкото повече е обработваемата земя, толкова по-критична е необходимостта от анализиране на данни. Голямата структура означава и много работници. А колкото повече са хората, толкова по-голяма е вероятността от появата на грешки. Дори и идеалното планиране може да бъде обезсмислено от допускането на твърде много грешки при реализирането му. Необходимо е да се променят процесите и начинът на мислене.
За големите стопанства цифровата трансформация е не толкова нов качествен софтуер, колкото трансформация на колектива – как хората подхождат към работата, която вършат, как реализират поставените им задачи. Една от най-важните задачи, които трябва да бъдат решени, е минимализирането на човешките грешки.
Що се отнася до по-малките стопанства, то на тях са им необходими базови услуги за планиране на посевите и мониторинг на площите. Ако в стопанството има 10-15 поля, агрономът, естествено, може да ги познава като пръстите на ръката си, но мозъкът на агронома има своите ограничения. А такива малки стопанства има много. И за да се повиши качеството на производството в цялата страна, всички те трябва да бъдат обхванати от дигитализираните системи.
ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Всички земеделски стопанства са на различно ниво от технологичното си развитие. Но ако говорим за първите, елементарни крачки, то в началото трябва да се събере информация за площите. После тези данни трябва да се внесат в карта в някоя от системите.
Земеделският производител трябва ясно да разбира къде са неговите поля, какви са контурите им, каква е историята им. Също така той трябва да осигури поне базов мониторинг – това са спътникови снимки, индекс NDVI, който показва колко добре или зле се развиват културите, какви проблеми има на полето.
Следващата стъпка е техниката, която се използва. С какво оборудване за прецизно земеделие тя е окомплектована на завода? Как фермерът може да „източва“ данните, къде може да ги анализира? Ако производителят не вижда данните от техниката – това вече не е прецизно земеделие. Плюс е оборудването за прецизно земеделие, с помощта на което може да се изпълняват точните операции, да се намали количеството на работните операции на полето, и да се увеличи крайната ефективност, свързана с това как се развива растението.
Това е базовото ниво. Земеделският производител трябва да вижда как растат културите, какви проблеми има на определен участък.
По-нататък към таза елементарна база трябва да се прибавят по-специализирани услуги, директно свързани с прецизното земеделие. Формирането на карти за работа на земеделската техника със запазване на историята. Как е протекла сеитбата през настоящата година, внасяни ли са торове, как трябва да се сее следващата година – отдясно наляво или отляво надясно, север-юг или запад-изток? Сеитбена норма, торене – това са показатели, които влияят върху крайния резултат. Съществуват различни технологии и всичко това е важно да се помни.
Следващата стъпка е мониторингът. Тази сфера се развива много интересно. Проекти, като израелския Taranis, вече дават възможност да се разпознават фотографии и да се определят вредоносни обекти, които се появяват на полето. Да се следи състоянието на културите, е възможно по различни начини: малките площи – визуално, големите – с помощта на дрони и по-нататъшно разпознаване на снимките. Това позволява навреме да се провеждат превантивни действия, свързани с грамотната растителна защита.
Днес почти всеки фермер използва мобилни устройства. Вече има много прости мобилни приложения, с помощта на които може да се прави елементарен мониторинг. Тетрадките и тефтерите все повече остават в миналото.
Следващото развитие е точковото внасяне на средствата за растителна защита. Вече има варианти, когато първо се създава карта на огнищата на заболяването, а след това умна пръскачка внася необходимото вещество само в рамките на поразената зона.
Всяко голямо поле може да бъде нееоднородно от гледна точка на хранителните вещества. Ако това не се вземе предвид, то ще се внася една норма на цялата площ. В този случай на картата на добивите след жътва ще се получат „дупки“, където добивите силно падат.
Съществува термин zone management — полето се разделя на определени зони на продуктивност. И при формирането на технологията може да се се вземат предвид индивидуалните норми във всяка зона. След това данните отиват в работните карти на машините.
Смятам, че следващата технологична стъпка ще бъде разпознаването и едновременното внасяне на средства за растителна защита.
След прибирането на реколтата се получават всички фактически данни. Те може да се сравнят с прогнозните и планираните. Това позволява да се направят изводи – какво сме получили и колко точно сме работили с нормите в различните зони. Не всички полета са различни, но има много участъци с различни зони на запасеност.
Големите стопанства вече вземат предвид всички тези аспекти, тъй като те означават и оптимизиране на разходите, и повишаване на добивите. Малките – все още не. Това е обусловено от факта, че трябва да се изпращат проби в лаборатории, необходима е техника със съответното оборудване.
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е ЕДИН БЕЗКРАЕН ПРОЦЕС
Да допуснем, че стопанството е внедрило определени базови технологии. Вече съществува система, в която са заредени площите, техните граници, поземлената собственост. Има история и лабораторни данни. Тези данни вече правилно се използват при планирането. Има техника с оборудване за прецизно земеделие. Внедрени са работни карти за променливо торене или диференцирана сеитба, и се събира информация за извършените работи.
Но всяка от тези части продължава да се развива. Скоро ще се използва техника без механизатори. Ще се усъвършенстват алгоритмите за разпознаване на заболяванията или за определяне на нивото на хранителните елементи в листната маса. Усъвършенстват се датчиците на полето и се появяват хранителни елементи с много продължително действие. Ще се развиват специализираните мрежи за предаване на данни от типа LoRaWAN, с помощта на които може да се събира информация от полето и техниката, дори и в зони без GSM покритие. Определено ще продължи развитието на алгоритмите за обработка на големи масиви от данни. Колкото повече качествена статистика има в една система, толкова повече храна за обучение ще имат алгоритмите. И толкова по-добре ще работи.
В Европейският съюз, който е заинтересуван от развитието на дигиталното земеделие, е изграден модел за работа с формиране на центрове в посока работа по направленията IoT, farm management, big data и т.н.
Във Великобритания в държавно-частно партньорство в областта на прецизното земеделие работят Agri-EPI Centre и държавната агенция Innovate UK, която притежава част от тази структура, инвестира в развитието на иновациите, в това число и в земеделието. Една от интересните разработки в тази посока е създаването на 3D-карта на почвите във Великобритания.
В България няма дори обикновена карта на почвите, нито такава е заложена в приоритетите на Стратегията за дигитализация на българското земеделие, по която в най-скоро време ще се похарчат милиони, за да се създадат поредните интернет сайтове, които никой не чете, и да се сложат български метеостанции на полето, за които изобщо не става ясно с кого и дали ще бъдат свързани.
А създадената във Великобритания 3D-карта на почвите освен всичко останало позволява да се правят интересни корелации при налагането на различни пластове данни върху почвата. Това е огромен обем работа. И там държавата има водеща роля при внедряването на подобни проекти, тъй като разбира ценността на тази инвестиция. Освен това частно-държавното партньорство в тази страна работи не само по отношение на усвояване на държавните пари в частни джобове. Там има работещ модел. Всеки роден внедряващ дигитализацията чиновник може да отиде и да види R&D центровете им.
(Повече може да прочетете във в. "Гласът на Земеделеца")

Публикувана в Агротехника

Макар че в нито една държава от Общността няма мораториум върху покупко-продажбите, сделките се сключват трудно. Холандия продава най-скъпо земята си, в Шотландия максималният срок на аренда е 175 години

Аналитичният център на Европейския съюз изследва как се развива пазарът за земеделска земя в страните членки. Откроява се изводът, че във всички страни на Общността без изключение няма мораториум върху покупко-продажбата на земи, като основно се улесняват регулирането на цените и определянето на площта на продавания парцел.

Въпреки факта, че гражданите на тези страни и чужденците (в повечето случаи) могат да купуват и продават земя, на практика сделките не се изповядват толкова често. Трудностите да се купи земя се пораждат от редица изисквания към аграрните собственици, тяхното местопребиваване и гаранциите за спазване на екологичните стандарти.

Благодарение на отворения и либерален пазар, селското стопанство в тези страни се отличава с висока производителност, иновации и грижливо отношение към земята.

Публикуваме този материал с идеята да бъдем полезни за онези фермери и бизнесмени, които желаят да увеличат своята недвижима собственост. Сравненията на база икономика, практика, внедряване на иновации в селското стопанство с държавите с високо развито земеделие, както и с по-прогресиращите от нас източноевропейски страни от бившия соцблок може да послужат като стимул и поука за бъдещия ни просперитет като аграрна страна.

Цените на земята в страни на ЕС

Страна   Цена $/дка

Земя – частна

собственост

 

Австрия 4200 53%
Германия 3230 49%
Великобритания 3140 90%
Чехия 800 80%
Холандия 6370 89%
Франция 740 80%
Испания 1610 70%
Белгия 2800 99%
Гърция 1100 60%
Дания 2600 98%
Ирландия 3930 91%
Португалия 740 93%
Финландия 1100 98%
Швеция 980 91%
България 460 98%
-------------------- ----------------- ------
Швейцария 7000 100%

 

 

 Страна                   Цена $/дка           Земя – частна

                                                                 собственост

Австрия                     4200                             53%

Германия                   3230                           49%

Великобритания       3140                             90%

Чехия                           800                             80%

Холандия                   6370                             89%

Франция                        740                            80%

Испания                     1610                            70%

Белгия                        2800                             99%

Гърция                       1100                             60%

Дания                        2600                             98%

Ирландия                  3930                             91%

Португалия                740                             93%

Финландия               1100                             98%

Швеция                      980                            91%

България                   460                             98%

------

Швейцария              7000                           100%

Пазарът на земя в Австрия

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $4200 на декар.

Основни характеристики: Австрия е силно развита индустриална страна с интензивно и механизирано земеделие.

Земеделската земя представлява 38,2% от поземления фонд на страната. От тях 42,9% са обработваема земя. Използването на съвременни методи на земеделие позволява да се задоволят 75% от нуждите на вътрешния пазар.

Как се регулира пазарът

Чужденците могат да купуват земя, ако получат разрешение от държавата. Стопанства в планините могат да бъдат закупени само от предварително зарегистрирани фермери.

Собственикът на земя може да прехвърли своя имот само на един наследник. Поделянето на земя от няколко наследници е забранено. В някои провинции има изключения.

В 9 провинции има различни правила за прехвърляне на собствеността върху земята. Сделките се регулират от местните власти.

В някои провинции са установени ценови ограничения, лимит за минимална площ и изискване на разрешение за закупуване.

Минималният срок за аренда на земя е 3 години. 

Данъци: налог от продажбата се заплаща от купувача в размер на 3,5% от цената на сделката. Същият заплаща и регистрацията в поземления регистър – 1,1% от цената на сделката. Данъкът върху дохода от продажбата на земя е 20% от цената на сделката.

Резултати от реформата

Реформата на консолидацията на земята и либералният пазар в Австрия подобряват финансовото състояние на земеделските производители. Днес 1,9% от едрите фермери притежават 18,4% от земеделските земи. 53% от земята е частна собственост.

Печелившата селскостопанска дейност е тясно свързана с опазването на околната среда и почвите. Многофункционалният подход към консолидацията увеличава доходите на земеделските производители и стимулира растежа на националната икономика.

Пазарът на земя във Великобритания

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $3140 на декар.

Основни характеристики: Великобритания е една от най-развитите индустриални страни в света. Селското стопанство е сред най-механизираните и с най-висока производителност в света. В същото време в него работят едва 1,1% от населението.

В селскостопанския сектор са използвани 71,3% от земята, от които 36,3% (или 25,9% от поземления фонд) са обработваеми.

Как се регулира пазарът

Няма ограничения за чужденците. В Англия собственикът на земя може да бъде всяко лице, навършило 18 години. Минимални и максимални размери на земята в имота не са определени.

В Шотландия минималният размер на парцела е 3 дка. А максималният срок на аренда е 175 години.

Данъци и такси. Таксата за регистрация в Англия, Уелс и Северна Ирландия е от 0 до 12% в зависимост от сумата на сделката. В Шотландия – от 0 до 4,5%.

Резултати от реформата

Либералният пазар допринася за растежа на производителността на индустрията. Селското стопанство е интензивно, с висока степен на механизация. През последните години се наблюдава повишаване на инвестиционната привлекателност и цените на земеделските земи.

В същото време земеделието не е популярно сред младите хора. Страната има проблем със застаряването на земеделските производители. Средната възраст на земеделеца е 59 години. Въпреки това 90% от земята е частна собственост.

Пазарът на земя в Германия

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $3230 на декар.

Основни характеристики: Германия е силно развита постиндустриална страна (секторът на услугите осигурява повече доход, отколкото индустриалния сектор). Тя заема водещо място в Европа в производството на селскостопански продукти. Въпреки това селското стопанство представлява само 0,7% от БВП.

Земеделските земи съставляват около половината от земята на страната (47,9%). Обработваема земя – 34,1% от поземления фонд.

Как се регулира пазарът

Чужденците и германските граждани могат да купуват и продават земя без ограничения и лимит за максимална площ. Минималният парцел може да бъде определен от всеки федерален окръг поотделно. Например в Бавария минималната площ е 20 дка.

Цените се регулират от пазара. В някои случаи в Източна Германия има специални цени за бивши собственици, които са загубили земя по време на колективизацията – съставлява 65% от пазарната цена.

За някои земи има изисквания за опазване на ландшафта и околната среда. Бившите собственици могат да купуват земеделска земя на по-ниска цена в зависимост от качеството на почвата, но след това трябва да я използват най-малко 20 години по предназначение.

Данъка върху покупката на земя заплаща купувача в размер на 3,5% от стойността на сделката. Данъкът върху покупката на земя не се заплаща, ако цената на сделката е по-малка от $2,8 хиляди.

За земеделските земи е налице намалена ставка на общинския данък: до 1,2% за земеделска земя и 2,4% за други земи.

Резултати от реформата

Пазарът на земя в Германия е либерален и отворен. Това допринася за намаляване броя на нерентабилните предприятия. След реформата финансовото състояние на земеделските производители се подобрява.

След 20 години реформа средните семейни ферми и големите корпоративни стопанства доминират в структурата на собствеността.

Днес има консолидация на земя между земеделските производители, които искат да увеличат своя дял на собственост върху земята. Търсенето на земеделска земя расте. В Източна Германия 49% от земята е частна собственост.

Пазарът на земя в Чешката република

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $ 800 на декар.

Основни характеристики: 54,6% от територията на страната е земеделска земя. 74,6% (40,8% от общия поземлен фонд) – обработваема земя.

Как се регулира пазарът

Чужденците могат да купуват земя от 2011 година. Държавата не регулира цената. Данъкът върху продажбата на земеделска земя е 3% от цената на сделката. Данък върху земята не се начислява.

Резултати от реформата

Чешката република е доминирана от големи корпоративни стопанства. Разпространено е владението на земя от съсобственици. Структурата на земята е силно раздробена, което възпрепятства развитието на пазара и покачването на цените на земеделските земи. Това се дължи на факта, че бившите държавни и колективни стопанства се разпаднаха на по-дребни и продължават да работят по старата схема с договори за аренда със собствениците.

Пазарът на земя в Холандия

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $6370 на декар.

Основни характеристики: Нидерландия е силно развита индустриална страна с интензивно високопроизводително земеделие. Делът на селското стопанство е 1,8% от БВП и 2% от заетите лица.

Площта на земеделските земи е 18 милиона дка, или 54,9% от поземления фонд на страната. 10,1% от населението живее в селските райони. 89% от земята е частна собственост.

Как се регулира пазарът на земя

Чужденците могат да купуват земя без ограничения. Цените се определят от пазара. Размерът на земя в имота не е лимитиран.

Данъкът върху покупката се заплаща от купувача в размер на 6% от цената на сделката. Но той може да бъде освободен от данък, ако предостави гаранция, че ще използва земята за селскостопански цели най-малко 10 години. Допълнително се заплащат и нотариални такси.

Минималните и максималните цени за аренда се определят от регионалните власти. Всяка година се допуска само незначително отклонение от цената на наема.

Ползването на земята се контролира от закони за околната среда и производствени квоти. Минималният срок за наем на земя е 6 години, за ферма е 12 години. При продажба, наемателят има приоритетно право да закупи парцела.

Резултати от реформата

Благодарение на отворения и либерален пазар на земя, площта се използва ефективно. Днес Холандия използва иновативни технологични системи, които осигуряват 5 пъти по-висока производителност от средната за Европа.

Цената на земеделските земи е една от най-високите в ЕС и в света. На пазара се установява популярна операция, когато финансово учреждение изкупува участък от собственик и му я отдава в аренда. В края на срока на договора бившият собственик може да си върне обратно земята.

Такъв механизъм дава възможност на земеделските стопани да привличат допълнителни средства за управление на селскостопанския бизнес с ниско равнище на дълг. Като цяло, има намаление на селскостопанските работници поради увеличение производителността на труда.

Пазарът на земя в Италия

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $ 2570 на декар.

Основни характеристики: Италия е силно развита индустриално-земеделска страна с високопродуктивен аграрен сектор. За селското стопанство се използват 46,3% от земята, половината от които са обработваеми площи (23,2% от общия поземлен фонд). Цялата земя е частна собственост.

Как се регулира пазарът на земя

За чужденците няма ограничения. И физическите, и юридическите лица имат право да купуват земеделска земя. Максималният и минималният размер на закупения участък, както и цената за него, не се регулират от държавата.

Регистрационна такса – 10% от сделката. Данък върху промяна на собствеността върху земята – 1% от цената на сделката. Кадастрален данък – 1% от цената на земята. За земя, която преди това не е била регистрирана – 200 долара.

Резултати от реформата

Поземлената реформа унищожава класата на наемодателите. 65% от собствениците на земеделски земи ги управляват сами. Пазарът на земя е активен и стабилен. Споразуменията за покупко-продажба на земеделска земя са около 1-2% от площта на земята. Селскостопанското производство е високопроизводително.

Въпреки големия данък върху регистрацията на правата за собственост, пазарът е динамичен и привлекателен за инвестиции.

Пазарът на земя в Испания

Вид на пазара: отворен.

Цена на земеделската земя: $1610 на декар.

Основни характеристики: Испания е развита индустриално-аграрна страна. 70% от земята е частна собственост.

Как се регулира пазарът на земя

Чужденците могат да купуват и продават земя. Минималната и максималната площ, както и цената за нея не се регулират от държавата.

Данък върху земята – 0,3% от стойността на земята (в зависимост от региона, процентът може да бъде по-висок). Данъкът върху прехвърлянето на собствеността на земята е 6 –7% от цената на сделката в зависимост от региона. Таксата за регистрация е около $200 – 600 (в зависимост от цената на сделката). Нотариалната такса се начислява в зависимост от цената на сделката (средно $300 – 800).

Резултати от реформата

Земята стана по-консолидирана. Въведена е концепцията за „приоритетна ферма“, с която се идентифицират стопанства, имащи право на дългосрочни договори за наем. Те могат да получат помощ от правителството за 8 години и са освободени от данъчно облагане при прехвърляне на собствеността за горски пояс.

Освен това испанското правителство ежегодно изготвя годишен план за селскостопанска застраховка. Според плана земеделските производители получават финансова подкрепа, която може да покрие някои от извънредните ситуации. Субсидията е 50% от застрахователната премия. Тази политика помага на професионалните фермери, приоритетните холдингови компании и младите земеделски производители да увеличат селскостопанската производителност.

Пазарът на земя във Франция

Тип на пазара: отворен с ограничения.

Цена на земеделска земя: $740 на декар.

Основни характеристики: Франция е силно развита индустриално-аграрна страна. Тя произвежда 21% от селскостопанските продукти на ЕС.

Площта на земеделските земи съставлява 52,6% от общия фонд на страната. 63,6% от земеделската земя (или 33,4% от общия поземлен фонд) е обработваема земя.

Как се регулира пазарът

Не са поставени ограничения за физически лица, чужденци. Седалището на чуждестранното юридическо лице трябва да бъде регистрирано във Франция.

Сделките на френски граждани се контролират от държавната агенция SAFER. В повечето случаи купувачът трябва да е жител на района, където придобива земята. Минималната и максималната площ на земята в имота не е лимитирана, но неофициалните ограничения са определени от SAFER. Агенцията гарантира, че на пазара не възникват монополи и големи холдинги.

За да закупите земя, трябва да получите разрешение от държавата. Минималният срок за наемане е 9 години. Договорите за аренда за повече от 12 години трябва да бъдат нотариално заверени. Подновяването се регулира от държавата.

Наемателят, който е сключил договор на аренда за повече от 25 години, е освободен от плащане на местен данък в размер на 0,6% от наема за следващите 20 години.

Данъкът върху покупката на земя се заплаща на купувача в размер на 5.09% от цената на сделката. За младите земеделски производители има намалена ставка от 0,715%. Сделките, сключени чрез SAFER, са освободени от плащане на данъци. Данък върху наследството – от 5 до 60% от стойността на земята.

Резултати от реформата

Във Франция е най-големият минимален срок на договора за аренда и най-голямата площ за наета земя. Страната има един от най-регулираните пазари на земя в ЕС. И въпреки че повечето сделки са одобрени от SAFER, процесът е много сложен, скъп и продължителен. Това усложнява покупката и продажбата на земя, което се отразява негативно на привлекателността на пазара.       

Алекс Петров

По материали от ЕС

Публикувана в Бизнес

Повечето министри на селското стопанство на страните от ЕС искат да направят промени в правната рамка за нови методи за размножаване, които няма да попаднат под строгия закон за генното инженерство. Това ще се реализира   от следващата комисия на ЕС, която ще заработи есента на 2019 г.
Преобладаващо мнозинство от европейските министри на селското стопанство подкрепят преразглеждането на европейската регулаторна рамка за генетично модифицираните организми (ГМО). Това беше отразено при обсъждането на становището на холандската страна относно настоящата директива за ГМО, която беше представена на Селскостопанския съвет преди няколко дни в Брюксел. Холандия, с подкрепата на Естония, желаят методи за размножаване, като CRISPR/Cas, да бъдат ясно отделени от трансгенните методи.
Европейската комисия трябва да представи ново законодателно предложение и да приложи „стандартна корекция“, според повечето министри на земеделието.
Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис , отговорен за проблема, и комисарят по земеделието Фил Хоган предполагат, че след европейските избори може да бъде представено ново предложение за генно инженерство.
Дания и Белгия се присъединяват към становището на Холандия. Представителите на Белгия подчертават, че настоящите правила на ЕС не отразяват сегашното състояние на технологиите и че те трябва спешно да бъдат преразгледани.
Полският министър на земеделието Ян Кшищоф Ардановски е против преразглеждането, като посочи, че волята на полския народ е срещу новото генно инженерство. Гражданите са доволни от съществуващите правила на генното инженерство, така че той, съответно, не вижда причина за тяхната промяна.
Причината за холандската инициатива за преразглеждане на законодателството е решението, взето миналата година от Европейския съд (ECJ), според което продукти на мутагенезата също трябва да се считат за ГМО. Научната общност и особено селекционерите, критикуват решението на Европейския съд, като посочват, че редактирането на гените по същество е неразличимо от естествените мутации.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

След приключването на европейските избори едно от големите предизвикателства пред Европейския съюз ще бъде договарянето на следващия му бюджет. На всеки седем години ЕС се споразумява за дългосрочните си планове за разходите. Необходимо е единодушното съгласие на всички лидери и затова преговорите обикновено отнемат много време. Последният седемгодишен план бе договорен през 2013 г. и беше за периода 2014 - 2020. За пръв път в историята на организацията бе решено да бъдат намалени разходите.

На основата на дългогодишния план всяка година представители на 28-те правителства и Европейският парламент договарят точните детайли на годишния бюджет на ЕС. Би Би Си прави анализ на този за 2017 г., за да открие колко внася всяка държава членка и колко получава от ЕС.

Великобритания е нетен вносител в бюджета на ЕС. С други думи, тя допринася повече, отколкото получава обратно. През 2017 г. още девет страни са били нетни вносители. Това са Германия, Франция, Италия, Холандия, Австрия, Финландия, Швеция, Дания и Ирландия. Най-големият нетен вносител е била Германия (с нетен принос от 12.8 милиарда евро), следвана от Великобритания (със 7.43 милиарда евро).

Всички страни плащат еднакъв дял от националните си приходи в европейския бюджет и затова по-богатите плащат повече, а по-бедните – по-малко. Някои като Великобритания плащат по-малко, защото ползват т.нар. рабат - бюджетните отстъпки, състоящите се в това на някои държави да се връщат част от внесените средства в бюджета на ЕС, тъй като те смятат, че допринасят твърде много за него.

ЕС харчи парите за редица проекти, но около три четвърти от бюджета всяка година отиват за две основни области – селско стопанство и развитие на по-бедните райони в ЕС. Така че по-бедните държави и тези с много ферми получават повече.

Полша бе най-големият нетен получател от бюджета на ЕС (тоест получава повече, отколкото внася), следвана от Гърция, Румъния, Унгария и Португалия. Люксембург и Белгия, две от най-богатите държави в ЕС, също са в списъка на нетните бенефициенти, защото получават по-голям дял от финансирането за администрация, тъй като много евроинституции са базирани там. България е девета в този списък.

Колко е това на глава от населението?

Ако числата за нетните вносители и бенефициенти бъдат изразени по отношение на глава от населението, се получава друга картина.

Най-големият нетен вносител на глава от населението е Холандия, следвана от Швеция, Германия, Дания и Великобритания.

Люксембург оглавява списъка на нетни получатели на глава от населението, защото голям брой евроинституции са базирани в страна с население под 600 хил. жители. Други големи получатели са Литва, Естония, Гърция, Унгария и Латвия. България е 11-а в този списък.

Колко е това като дял от БВП?

Холандия плаща най-големия дял от брутния си вътрешен продукт (БВП) – 0.47%. Германия е втора, следвана от Швеция и Великобритания.

На другия край на скалата някои страни като Литва, България и Унгария получават между 2.5 и 3 процента от техния БВП от бюджета на ЕС. Икономиките на Гърция, Естония, Латвия, Румъния и Полша получават около 2% от техния БВП.

Публикувана в Бизнес

Намаленото производство на свинско месо в Китай, вследствие от разпространилата се АЧС, ще доведе до разширяване на производството на пилешко месо. Очакванията са вносът да се увеличи с около с 20% на годишна база, което представлява възможност за европейските производители, сочат анализите на САРА.

Наблюдава се слабо увеличение при световните цените на говеждото и телешкото месо, като резултат най-вече от свития експорт от Нова Зеландия. Индексът на цените на свинското месо показва известен ръст, движен от силното световно търсене, докато сравнително наситения пазар задържа растежа на цените на птичето месо. 

По данни на FAO общото количество на произведеното месо в световен план през 2018 г. достига 336,4 млн. тона (+1% на годишна база). Най-голям ръст е отчетен при производството на говеждо месо (+2%), следвано от птичето месо (+1%), докато производството на свинско и агнешко месо нараства много слабо – с по 1%. Позитивната динамика в развитието на производството оказва отражението върху цените на всички меса, като при свинското месо има намаление (-8% спрямо 2017 г.), птичето месо (-5%). Като цяло, очерталата се тенденция през последните три години показва стабилно задържане на ценовото равнище под нивото от 2013-2014 г. 
Публикувана в Животновъдство

Движенията на изкупните цени на млякото за ЕС през месец февруари са разнопосочни, като за старите страни членки слабо се увеличават (+0,25%), а за новите страни членки намаляват (-0,9%). Поскъпите фуражи в резултат на сушата миналата година ще оказват влияние на цените поне още два месеца.

През януари изкупеното мляко в ЕС е намаляло с 1,5 % в сравнение със същия месец на 2018 г с 196 000 т. 18 държави членки са намалили производството си (Франция 64 000 т., Холандия 63 000 т. и Германия 59 000 т.). 
 Продължава тенденцията към поскъпване на обезмасленото сухо мляко – за месец цената е нараснала с 3%, а на годишна база с 40%. Очакваме засиленото търсене в света да продължи да подкрепя ръста на цената (има ръст от 53% при износа от ЕС през м.януари сравнено с година по-рано) . 
За месец януари сравнен със същия период на предходната година вносът в обем в Китай от ЕС на масло и млечни мазнини намалява с 15%Вносът на обезмасленото сухо мляко нараства с 25%, на пълномасленото сухо мляко с 30% , на кондензираните млека с 30% и на лактоза с 5%. Традиционно последното тримесечие от финансовата година китайските млекопреработватели внасят по-големи количества суровини, но намалението при маслата вероятно се дължи на по-ниската цена на млечните мазнини в Океания и пренасочване на вноса оттам.
Публикувана в Животновъдство

Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия (ЕК) извърши одит на БАБХ между 12 и 20 март във връзка с оценка на системата за официален контрол на употребата на подобрителите на храни в България. Проверките в нашата страна надвишават честотата за контрол в сравнение със страните от Европейския съюз, инспектирани до момента. 

Според одитния екип, прилагането на мерките за контрол при употребата на добавки и ароматизанти в храните от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и спазването на европейското законодателство напълно отговарят на високите критерии, поставени от ЕК и съответстват на тези в другите проверени страни членки на Европейския съюз.

По време на одита бяха проведени срещи с експерти на централно и областно ниво от БАБХ, отговорни за контрола на употребата на добавките и ароматизантите в храните. С тях бяха дискутирани осъществяването на официален контрол в обектите за производство на подобрители в храните и в предприятията, които влагат в крайните продукти добавки и ароматизанти.

В хода на одита бяха посетени 8 предприятия в София, Пловдив, Карлово и Димитровград, където инспектори от Агенцията извършваха проверки за производство и влагане на подобрители пред експертите на ЕК.

На заключителната среща от мисията одитният екип посочи, че заложените и изпълняваните от компетентните органи в България проверки в тази тематична област от производството на храни надвишава честотата за контрол в проверените до момента държави.

Публикувана в Бизнес

Няколко държави-членки на ЕС игнорират забраната на ЕС за употреба на неоникотиноиди и са издали изключения, които позволяват на земеделските производители да използват тези пестициди. Европейският парламент изказва своето недоволство от това.

Европейският парламент призовава Комисията да предприеме действия срещу необосновани изключения, които заобикалят забраната за неоникотиноиди.
В съответствие с резолюцията, относно устойчивото използване на продукти за растителна защита, органите в Брюксел ще се борят активно с онези държави-членки, които „системноо злоупотребяват“ с продукти за растителна защита, съдържащи неоникотиноидни препарати.
Комисията трябва да разработи задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди и да забрани използването им на обществени места и в рамките на достъпа до рисковите групи, настоява Европейският парламент.
Прилагането на принципите на ЕС за устойчиво използване на агрохимията все още не се прилага толкова ефективно, колкото се очакваше.
Развитието и използването на нехимични алтернативи и агенти с по-нисък рисков потенциал също не е напреднала, се оплакват парламентаристи, призовавайки за въвеждане на ускорени процедури за регистрация на нови биопродукти.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Към днешна дата най-големите производители на сорго са Франция, Унгария и Румъния. Във Франция, площите със сорго са се увеличили до 60 хиляди хектара, в Италия - с около 40 хиляди хектара, с 15 хиляди в Румъния и с 10 хиляди хектара в Унгария.
В Европейския съюз отглеждането на сорго за зърно непрекъснато расте.
Немският комитет по зърното, позовавайки се на Европейската асоциация за сорго, съобщава, че обработваемата площ през 2018 г. в сравнение с 2017 г. се е увеличила с 9 хиляди хектара, или с 6% до 146 000 хектара.
Увеличават се и добивите от сорго с 14%, до 829 хил. тона. Земеделските производители са получавали добив от тази култура от 5 тона до 7 тона сорго на хектар. ЕС внася средно 160 хил. тона сорго годишно.
В Европа използването на този вид зърно си остава приоритет
като храна на животни, но се увеличава и консумацията от хората.
В Африка соргото е най-важната зърнена култура, от една страна се преработва в брашно за хората, а от друга се използва и като храна за животни.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта