Намаляването на продукцията ще доведе до ръст в цените и глобален дефицит на най-отглежданата селскостопанска култура

Царевицата е най-широко отглежданата култура в света. Тя се използва като хранителен продукт, от семената й се добива масло, фураж за животните, от нея дори се произвежда биогориво.

Изследвания, проведени във Вашингтонския университет, показват какви последствия за световния добив на царевица ще повлекат след себе си измененията на климата. Към края на това столетие по-високата температура ще повлияе за намаляване на добивите в целия свят. Изследването също показва рязко повишаване на нестабилността в показателите за добива от царевица с всяка изминала година, както и вероятността от едновременно намаляване добива от царевицата в няколко високопроизводителни региона. Всичко това може да доведе до ръст в цените и глобален дефицит на царевично зърно.

„Предишните изследвания често са били фокусирани само върху климата и растенията, а сега ние изследваме климата заедно с хранителните продукти и международните пазари. Открихме, че вследствие на повишаване на температурата на Земята в различни страни се наблюдава едновременна значителна загуба на добив, което има големи последствия за цените на продоволствието и продоволствената безопасност“, казва ръководителят на изследването, научен сътрудник в областта на атмосферните науки Мишел Тигчелаар.

В ново изследване са разгледани добивите и променливостта в цените на царевицата. Това зърно се продава на международните пазари. На четири страни — САЩ, Бразилия, Аржентина и Украйна, се падат 87% от световния експорт.

Резултатите от изследването демонстрират, че при повишаване на температурата с повече от 4°С, което се предполага, че ще е факт към края на това столетие, и в случай че текущите темпове на емисиите на парникови газове не се забавят, съществува 86%-на вероятност тези четири страни, основни износители на царевица, да бъдат изправени пред значителен спад в добивите.

„Вариациите в добива са важни за определяне стойността на хранителните продукти на международните пазари, което, от своя страна, има голямо значение за продоволствената безопасност и способността на бедните хора да купуват храна. Високите температури са много вредни за селскостопанските култури: отчасти защото топлината увеличава нуждата на растенията от вода. В допълнение, немаловажен фактор е и това, че високата температура влияе отрицателно на етапите на растеж на растенията, започвайки от стадий цъфтеж и завършващи в стадий наливане на зърното, отбелязва г-н Тигчелаар.

Според научните сътрудници по-високите температури в значителна степен влияят на намаляване на добива от царевица в югоизточните части на САЩ, Източна Европа и Африка на юг от Сахара и повишават колебанията в добивите от културата в САЩ и останалите страни износители.

„Дори в случаите на намаляване емисиите на парникови газове, резултатите от изследванията показват, че тенденцията към намаляване на добива от царевица в САЩ ще се удвои към средата на настоящото столетие от повишението на температурата по време на вегетационния период. Същото ще се случи и в другите страни големи износители на царевично зърно. Изменението на климата ще доведе до безпрецедентна промяна в стойността на царевицата както вътре в страните, така и зад граница“, съобщава съавторът на изследването, професорът по атмосферни науки Дейвид Батиста.

Публикувана в Растениевъдство

През сезон 2018 германски фермери са изпробвали нова система с използване на сателитни снимки, за да определят оптималното време за прибиране на царевицата за силаж.
Всеки фермер използващ системата може да получи по заявка препоръка за оптималното време за прибиране на реколтата от всяко поле директно към мобилния си телефон.
"Точното време за прибиране на царевицата за силаж решава успеха на целия сезон. Ако я приберете твърде рано или по- късно, може да загубите значителна част от реколтата - до десет процента", казва ръководителят на проекта Фабиан Беке.
Нова система, наречена "SAT TS Monitoring", използва сателитни снимки, за да определи съдържанието на сухо вещество в растенията. "Оптималната стойност е 30-35%. Ако реколтата се прибере при показател под 30%, царевицата ще съдържа твърде малко скорбяла. Ако показателят надхвърли 35% може да има големи загуби по време на съхранение", обяснява Беке.
Системата е разработена от KWS и може да се използва за оценка на отделните полета или само на отделни участъци от тях. В първите опити са участвали 90 фермера, които отглеждат царевица за силаж в различни части на Германия и потвърждават надеждността на системата в различни климатични зони. Снимките от космоса дават пълна картина, независимо дали полето е 3 или 300 хектара, защото сателитът може да "провери "цялото поле.
От 2019 г. всички германски фермери, които избират сортовете на KWS ще могат да ползват системата онлайн.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За получаване на оптимални добиви добрите царевичари се ръководят от правила, по които внасят торовете

Царевицата се нуждае от азот в продължение на целия вегетационен период, но в различна степен. „Затова трябва да осигурите достатъчно количество азот за всички стадии през вегетацията на културата, за да не нарушите формирането на добива“, казва агрономът от Farm Journal Кен Фери.

Азотът е нужен на царевицата, както бензинът за транспортното средство. Той „натрупва добива от поникването до зрелостта“. Отсъствието на азот в която и да е точка от пътя на развитие може да доведе до отслабване или спиране на растежа.

"Ако на царевицата не и достига азот в началото на вегетационния сезон, това намалява потенциалния добив, казва агрономът. – А дефицитът на азот в късните репродуктивни стадии реално намалява добива."

Има няколко прости стъпки, които помагат за по-ефективното използване и усвояване на азота. Кен Фери обяснява как може да се постигне най-добрият резултат от торенето с основния хранителен елемент при царевицата.

Главното според него е да се придържаме към правилото 4П: правилно избран продукт, правилна скорост, правилно време и правилно разпръскване (внасяне).

1. Контролирайте поглъщането на азота, използвайки технологии

Има специални компютърни модели в интернет. Те използват данни за времето за изчисляване нивото на добива при царевицата, количеството азот, изнесено с прибраното зърно, и колко още е необходимо до прибиране на реколтата. Кен Фери проверил тези модели с помощта на тестове на тъканите, а също и с отглеждането на растения на хидропоника, за да разбере колко хранителни вещества има в цялото растение: в надземната част и в кореновата система. Неговият извод е, че интернет-моделирането действително работи.

Така се знаят количеството GDU (необходими единици азот за отделните стадии на растеж) още от момента на поникването. Моделите могат да ви дадат достатъчно добро представяне за ежедневното потребление на азот във всяка точка на вегетационния период.

2. Научете кога растенията се нуждаят от азот

Това ще ви позволи да изберете идеалния разход, време и място. В течение на първите 35 дни след сеитбата през стадиите на растеж V8 или V9 царевичните растения изискват по-малко от 2 фунта (1 фунт = 0,5 кг) азот на акър (1 акър = 0,4 ха) на ден. В етапа на растеж V10 поглъщането рязко нараства и стига до 4 фунта на акър на ден. Между етапите V10 и VT (изметляване) потребността може да достигне до 10 фунта на акър на ден. След този период има доста рязък спад. Когато растенията стигнат до репродуктивните стадии на растеж – от R1 до R6, потребността от азот пада под 2 фунта на акър на ден.

3. Помогнете на младите растения да получат азот

От сеитбата до метър височина потреблението на азот от царевицата не е голямо, но е много важно той да бъде подаден колкото се може по-близо до растенията, защото в този период те са с малка коренова система. Въпреки че потреблението на елемента е твърде малко, този етап не трябва да се подценява, защото той влияе на общия добивен потенциал.

4. Управлявайте въглеродната глоба

Когато през пролетта почвата започва да се загрява, микробите, които разрушават царевичните стъбла от предходния сезон, използват азота като източник на храна. Т. е. тези организми използват азот, който в противен случай би бил достъпен за царевичните растения. Този процес често се нарича въглеродна глоба.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Френска компания създаде три високопрецизни роботи, които напълно самостоятелно култивират, сеят и се грижат за поле от 50 хектара царевица.
Проектът "Challenge Centeol" се изпълнява от компанията AgreenCulture в Бургундия. Основната му задача е да се намали уплътненият слой при оранта, да се грижи за почвата, като същевременно се запазва добивът и да се намаляват разходите.
Роботите Centeol тежат по 300 кг. Те бяха създадени от екипа на AgreenCulture, както и партньорите им от Kuhn, Dupont Pioneer и технологичната фирма Ausy.
Техниката работи с дизелови двигатели. Роботите се поставят на две гъсеници, което позволява да се сведе до минимум натиска върху почвата.
Проектът стартира през октомври 2017 г., когато към робота бе прикрепен специално адаптиран инструмент, който взема проби от почвата на всеки пет метра. Тези данни са необходими за намаляване на разходите при сеитба и при торене.
Два робота използват специално разработен култиватор, благодарение на който се обработва само тази част от почвата, в която се засяват семената. Всички роботи са оборудвани с RTK-системи, работещи с точност до 10 мм. Използват се готови почвени карти или тези, които роботите са направили.
През април 2018 г. всичките три робота са работили едновременно на едно поле. Първият внася торове в браздите, като работи с карти за анализ на почвата, за да даде правилното количество за различните почвени участъци. След него два негови събратя го следват като сеят семената.
Скоростта на сеитба е около 8 км/ч, но поради влажното време в Южна Франция тази пролет, сеитбата на царевицата се забави.
Планира се по време на вегетацията на царевицата два робота да провеждат три окопавания на полето, което ще замени пръскането с хербициди.
Машините могат да работят денонощно и разполагат с пет различни инструмента, които помагат да се наблюдава царевицата. Прибирането ще бъде единствената работа, която ще изисква човешки контрол.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Качествените продукти винаги се отплащат добре, убедени са специалистите на компанията и го доказват с опитите си през земеделците

Агр. Петър Кръстев

Няма как, тук в Кнежа, където е царевичния пояс на България да не се покажат технологии при тази култура. От Байер са установили, че земеделие без царевица в този район не може да има. Това е културата, която заема остновна част от земеделските площи и със сигурност е културата, която при положени добри грижи носи най-висока добавена стойност. За да се случи всичко това, Байер предлага изключително добри решения за успешното отглеждане на културата, което земеделците можаха да видят на форума на компанията Агро Арена в Кнежа.

Хронология на третиранията при царевицата на полето в Кнежа?

Преди сеитбата на царевицата на 11 април е направено торене, след което култивиране. Сеитбата е извършена на 14 април. На 15 април на една част от полето е направена запечатка с хербицида Аденго в доза 40 мл/дка. Продуктът е вече добре известен на земеделците с доброто си почвено и реактивиращо действие след дъждове, което очевидно ще се случи в Кнежа в настоящия момент, след обилния дъжд. В момента на презентацията културата беше във фаза 6-и-7-и лист.

Радостина Димитрова, Мениджър Ключови клиенти Централна Северна България, обясни пред фермерите, приложените технологични решения в царевицата.

На една от парцелките веднага след сеитбата е бил приложен Аденго в случая, в ситуация без дъжд. Малко по-късно на 4 май, две части от полето са били третирани с Капрено с най-ниската – 22 мл/дка и най-високата регистрина доза на продукта - 29 мл/дка. Ситуацията в полето се е отличавала с изключително висока плътност на самосевка от технологичен слънчоглед в различни фази на поникване, едногодишни житни плевели – просо и балур от семе и от коренища. Друга парцелка от полето е третирана с Капрено на 7 май, където първоначалният ефект от продукта беше вече налице.

Инвестицията в Аденго никога не се губи

На парцелката, където е направено третирането с Аденго веднага след сеитба до момента не е имало дъжд, обясни специалистката. Това е единственият дъжд (в деня на презентацията – бел. ред.), който е паднал от сеитбата на царевицата до сега. В условията на невероятна суша Аденго не е имал възможност да се реактивира и да окаже пълен ефект. Но заплевеляването в полето със слънчоглед, лобода, бутрак, и всички останали плевели, които се наблюдаваха в полето са идеалната възможност да бъдат коригирани с Лаудис, препоръча Радостина Димитрова. В случая, поясни тя, Лаудис ще се справи с всички тези плевели, но това което ще помогне за освобождаване на полето от последваща вълна плевели е почвения ефект на Аденго. Това е продукта, който не е изгубен, защото след този дъжд ще се реактивира и ще има изключителен контрол над поникващите плевели и на вторичното заплевеляване. Царевицата в полето беше във фаза 6-и-7-и лист, до затваряне на редовете има още време. Това означава, че Лаудис ще изчисти напредналите в развитието си плевели, а Аденго ще продължи с действието си. Т.е. с инвестицията в Аденго, Байер предлага на фермерите една пълноценна технология, защото продукта изключително добре контролира и балур от семе, който се очаква като вторично заплевеляване.

Лаудис пък е перфектният вегетационен хербицид, защото е изключително селективен към културата и не взема нищо от добива. Така че това е перфектното решение в царевица при заплевеляване от широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семена.

Резултатите от Капрено в 22 мл/дка и 29 мл/дка

Капрено има изключителен контрол на самосевката от слънчоглед (технологичен и конвенционален), контрол над повитица и фасулче, което видяхме в третираните с него парцелки. Той хваща абсолютно всички плевели вкл. и трудните за контрол като лобода.

В контролата се виждаше богатия плевелен състав и веднага след това видяхме участъка, където е използван Капрено в 29 мл/дка. Контролът беше перфектен. Капрено е технология, защото има две активни вещества – едното работи почвено с реактивиращо действие, а другото вегетационно.

Радостина Димитрова уточни кога Капрено да се прилага в 22 и кога в 29 мл/дка. Когато земеделецът иска да имаме по-дългото почвено последействие на продукта за контрол на вторичното заплевеляване и да има перфектно чисто поле до жътва, тогава препорката на Байер е да се приложат 29 мл/дка Капрено.

Капрено е уникален продукт, който може успешно да влезе в технологиите на земеделците, за да могат ефективно да управляват своите разходи.

Почвеното действие на Капрено след дъжда в Кнежа ще предпази царевичния посев от едногодишни житни и някой широколистни плевели . В полета, където не са използвани хербициди с реактивиращо действие, след подобен дъжд може да се очаква масово вторично заплевеляване.

Препоръката на Байер за посеви, в които има силно развит балур

За случая беше даден пример на третирани полета с продукта на Байер Екип и продукт с конкурентното активно вещество на никосулфурон. Установено е, че14 дни след третирането, Екип спира развитието на балура, а приложението на никосулфурона във висока доза от 6 г/дка се доближава до Екип, но не може да работи на неговото ниво.

Екип е безопасен за царевицата и опасен за балура. Това, което го прави такъв е, че както всички водещи хербициди на Байер, в него има антидотна технология. Това позволява в продукта да се сложи толкова активно вещество, колкото да го направи достатъчно ефективен за плевела, в случая балур от коренища и в същото време - абсолютно безопасен за царевицата. Разликата в посочения пример от миналата година е била 25% - 420 кг/дка царевица повече от Екип и високата доза никосулфурон. Затова специалистите на Байер призовават земеделците да залагат на качествени продукти, които се отплащат добре.

За продуктите на Байер при слънчоглед, рапица и нахут, приложени на Агро Арена 2018 в Кнежа, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Агр. Петър Кръстев

През последните години царевицата отново се завръща по нашите полета, макар и не в мащабите, които заемаше в близкото минало. Затова темата е актуална, а възникналите с тази култура проблеми предизвикват много въпроси, на които невинаги може да се даде адекватен отговор. Това не е изненадващо, защото царевицата е топлолюбива култура и някои особености на нейното отглеждане понякога не са известни в нашите ширини. Ситуацията се усложнява и от факта, че всяка година на пазара у нас се появяват все повече и повече вносни хибриди, много от които са разработени в условията на средните ширини на американския континент (наши сортове почти не се сеят или се сеят на изключително ограничени площи – бел. ред.). Информацията за особеностите на техния растеж и развитие невинаги е достатъчно изчерпателна, затова ви представяме основните проблеми, възникващи при отглеждането на царевицата, както и препоръки за тяхното решаване, основани на опита на американските изследователи и фермери.

1

Растеж на царевицата и болести

Повреди по пониците и намаляване числеността на растенията

Отсъствието на поници по време на очаквания период за поникване след сеитбата може да бъде причинено от: образуване на повърхностна почвена кора, увреждания от насекоми, болести, суха или прогизнала с вода почва в продължение на няколко дни, увреждания от повишена солева концентрация, внесени торове, повреди от амоняк, действия на гризачи, увреждания от хербициди, ниско качество на семената или прекалено голяма дълбочина на сеитба.

2

Хлоротична анемия

Пожълтяването на растенията по цялата площ на листната повърхност или между нерватурата може да бъде причинена от: дефицит на азот (калий, сяра, цинк, манган, желязо), студена почва, ниски температури на въздуха, увреждания от хербициди, болести или насекоми.

Некроза

Петна или щрихи от мъртва тъкан по растенията могат да бъдат причинени от: увреждания вследствие на разхвърляне на торове или пръскане с хербициди, болест, увреждания от ветрове или град, насекоми, дефицит на азот или калий.

Нагризвания (отвори) в тъканите на листата и унищожени стъбла или тъкани на растения

Най-честата причина за загуба на тъкани на растенията, в това число нагризванията по листата и стъблата е храненето на насекомите. Увреждания под действието на вятър и град също могат да причинят такъв проблем.

3

Листа с форма на камшик или луков лист

Тъканите на листата не се разтварят откъм върха. Това може да бъде в резултат на: недостиг на калций, повреди от биурет, токсичност от бор, уреждания от хербициди или болести.

Пурпурни листа

Пурпурните листа са почти винаги признак за натрупване на захари в тъканите. Най-често захар се натрупва в листата поради проблем с корените. Листата могат да придобият пурпурен цвят в резултат на: дефицит на фосфор, цинк или магнезий, хладна почва, суха почва, прекалено влажна почва, увреждания от насекоми, механични повреди на корените, повреди вследствие използване на хербициди или болести.

4

Полягане

Силен вятър, особено когато почвата е влажна или растенията са крехки, е основната причина за полягане. Допълнителни фактори, които могат също да причинят полягане, са: увреждания от насекоми, негативен хербициден ефект, прекомерна гъстота на посевите, недостиг на хранителни вещества или въздействие на насекоми, които отслабват стъблата.

5

Повреди по кочаните

Няколко болести, а също и някои насекоми могат да повредят зърното в различните му фази на зрелост още в кочаните на полето.

Проблеми, свързани с природните условия

Образуване на почвена кора

 

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Европа развива възобновяемите източници на енергия, за да намали зависимостта си от вноса на природен газ. Търсят се различни суровини за разширяване производството на газ, в т. ч. и от биологични продукти

Жан Пол Рено, ENPSMS maiz Europ

Биогазът се изработва в процеса на жизнената дейност на бактериите без достъп на кислород. В зависимост от суровината неговият състав варира, но основно той съдържа от 50 – 75% метан (СН4), 25 – 45% СО2, 1 – 2% пара и примеси от други газове (СО, N2, H2, H2S). Разнообразни са също и суровините, които са податливи на ферментация и могат да бъдат комбинирани в реактора на биогазовата инсталация. Най-разпространени суровини са канализационните отпадъци в животновъдството (екскременти – фекалии и урина) и растителната маса.

Преработената в резултат на ферментация маса, наричана вторична биомаса, притежава интересни почвообогатяващи качества (има високо съдържание на амонячен азот). Азотът, фосфорът и калият могат да бъдат върнати в почвата, като позволяват да се намали внасянето на синтетични торове, при производството на които са необходими голямо количество изкопаеми носители на енергия.

Биогазът стимулира развитието на енергетиката. Той е широко използван благодарение на възможностите за неговото транспортиране, складиране и преобразуване в други форми на енергия.

За получаване на биогаз производителите предпочитат силажна царевица

В Европа царевицата е основна култура, използвана за производство на биогаз. Фермерите предпочитат силажната царевица, тъй като тя дава висок и редовен добив, а производителността на метан е висока, въпреки че той се използва в смеси с други енергийни култури или органични отпадъци.

Стойността на биометана в сравнение с разходите за производство на енергийни култури и разходите за тяхното опаковане е най-ниска за силажната царевица, около 6 евроцента за 1 м3 биометан (в сравнение с други култури).

Благодарение на силажирането на царевицата може по-ефективно да се произвежда биогаз, при това със значително по-ниски разходи. Освен това за целта се изискват много малки селскостопански площи. Цвеклото изисква значителни разходи за предварителна подготовка – измиване, нарязване.

Силажирането на царевицата: предимство за продължително съхранение и икономическа изгода

Силажираните енергийни култури (такива като силажната царевица) са фактор за успех в метанизацията, защото позволяват:

  • осигуряване работа на реактора, в който протича метанизацията, тъй като има в наличност органична суровина в продължение на цялата година (силаж);

опростяване на управлението на метановата инсталация, а така също да се оптимизира процесът на ферментация;

  • гарантиране на доставките на необходимото количество суровина в уговорените срокове.

Действително е сложно да се прогнозират доставките на органични отпадъци от неселскостопански произход в близките 15 – 20 години. Дори ако законодателството постанови преработката на отпадъците, в най-добрия случай ще се повиши конкуренцията в местата, където се съхраняват най-много метаногенериращи отпадъци, а отпадъците се превръщат в тежест за биогазовата инсталация;

  • значително увеличаване на електрическата мощност на инсталациите благодарение на тяхната добра метанорегулираща способност.

Енергийните култури позволяват да се реализират проекти по зададени икономически показатели, ограничават риска при транспортиране на далечни разстояния ресурси със слаби метанорегулиращи качества, такива като канализационни отпадъци от животновъдните ферми;

  • достигане на зададените икономически параметри в широкомащабни проекти, които са необходими за развитие на биометановия отрасъл, доколкото стойността на изтегляния биогаз в общата мрежа е по-висока за по-малки инсталации;

  • намаляване на капиталните разходи на отрасъла посредством „стандартизация“ на обектите на метанизация.

Силажирането на царевицата помага да се оптимизира преработката на отпадните води от животновъдните стопанства, метаногенериращите свойства на които са слаби, да се развива икономиката в селските местности, да се съкрати отделянето на СН4, което е неизбежно при съхранение на отпадни води в животновъдството.

Един хектар силажна царевица при добив от 15 тона сухо вещество произвежда еквивалент от 4,5 тона нефт.

Енергийната продуктивност от хектар на силажната царевица е по-висока от продуктивността на биоетанол или биодизел при по-широк спектър от приложения. Такива показатели позволяват да се поставят по-високи цели в производството на възобновяема енергия на основата на биомаса, заемайки при това по-малко площ в сравнение с други алтернативи.

Биогазът е кръстопът на много политики: селскостопанска, събиране и преработка на отпадъци, енергийна.

При метанизацията се използва цялото растение на царевицата, което дава отлични енергийни резултати при разчета на хектар.

При една децентрализация на производството на биогаз, използването на царевицата открива възможност, от една страна, да се поддържа конкурентоспособност в селскостопанското производство, благодарение на диверсификацията на доходите, а от друга – да се повиши ефективността на местната икономика.

Царевицата за биогаз може също да помогне на животновъдните стопанства, изпитващи понякога затруднения от малките си размери.

Царевицата за биогаз осигурява енергийната независимост на стопанството, тя е източник на енергия и топлина, достъпни в продължение на цялата година. В случая царевицата подобрява енергийните резултати като цяло в селското стопанство, от което се очаква да се намалят емисиите на парниковите газове, изпускани в атмосферата, и да се изпълнят общите планови показатели, които човечеството си е поставило: –80% CO2 до 2050 година.

Производството на биогаз открива възможност за диверсификация на културите, отглеждани в стопанствата, и може да донесе ползи на предприятията, опазващи околната среда. Преработвайки органичните битови отпадъци в смес с царевица, фермерът способства за дългосрочното развитие на своя регион, при това с възобновяема и безвъглеродна енергия. Царевицата например (в сеитбооборот или в монокултура, предназначена за силаж или за зърно) е култура, добре усвояваща органичните вещества от почвата. Внасянето на вторичната биомаса от метанизацията възобновява насищането на почвата с органични елементи след отглеждане на силажна царевица.

При това количеството метанова суровина за производство на биогаз расте, а използването на енергийни култури носи значителни икономии. Но производствените разходи за енергийните култури с използването на вторичната биомаса за торене на почвата не се компенсират напълно. Този факт трябва да бъде заложен в тарифата на биогаза, за да може отрасълът да прояви своя потенциал.

В заключение: научноизследователските дейности могат да подобрят продуктивността на силажната царевица и качествата й и като хранителен, и като нехранителен продукт. Целта е не да се конкурира хранителната промишленост, а да се увеличи продуктивният потенциал от силажната царевица на хектар, включвайки в ротацията и междинни култури.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага и фунгицид, който защитава слънчогледа от всички икономически важни болести

Агр. Петър Кръстев

През последните години царевицата трайно заема около 4 млн. декара от площите в България. За успешното й отглеждане е необходимо не само да се направи избор на най-добрия хибрид, който е подходящ за съответния район, но и да се осигурят максимално добри грижи за културата след сеитбата през цялата вегетация, в т. ч. и растителнозащитни мерки. В тази връзка разговаряхме с Иван Дражев – продуктов мениджър в отдел „Земеделие“ на DowDuPont™ в обединението CORTEVAAGRISCIENCE™, за да информираме по-подробно нашите читатели, какви продукти ще предложи компанията на фермерите за предстоящия сезон.

Г-н Дражев, какви са основните проблеми при царевицата и има ли решения вашата компания?

Основните проблеми при царевицата са в неприятелите и плевелите, болестите са по-малко. Ако говорим за неприятелите в ранна фаза, имаме проблем с контрола на телените червеи, защото към момента няма решение. Контролът на другия неприятел в началото на вегетацията – сивия царевичен хоботник, може да става също с третиране на семената, което също е проблемно. Но при този неприятел има и друг начин – чрез третирне по време на вегетацията, за което има достатъчно регистрирани инсектициди. Въпросът е в това, че хоботникът може за 24 часа да унищожи посева и да се наложи презасяване. Затова при откриване на първи признаци от наядени царевични растения във фаза шип – първо-второ листенце, веднага трябва да се пръска. Предлагаме едно добро решение – Дурсбан™ 4ЕК – фосфорорганичен инсектицид. В бъдеще ще имаме и други решения.

За да развие добивният си потенциал, царевицата не понася конкуренция от плевелите. Какво предлагате вие за борба с тях?

За контрол на плевелите при царевицата предлагаме всякакви решения през вегетацията – както само за житни или само за широколистни, така и за смесено заплевеляване. Наборът от ефикасни хербициди е достатъчно голям.

Срещу житни плевели в царевица от тази година внедряваме хербцида Виктус™ ОД, който е на база никосулфурон. Новото при него е, че е формулиран като маслена дисперсия. Тази формулация много бързо се абсорбира от плевелите, не се отмива, ако завали, и работният разтвор не се изпарява, ако се пръска при 24-25°С, което е максимално допустимата температура. Много бързо залепва и е за контрол на едногодишни житни. Контролира и балур от семена и коренища, както и ограничен набор от някои широколистни плевели.

Какво предлагате за контрол на широколистни плевели?

За контрол на широколистните плевели са налични Старане™ Голд и Мустанг™.

Мустанг™ може да се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата и хваща всички основни широколистни видове плевели. Старане голд може да се прилага от 2-ри до 6-и лист, с аналогичен ефект срещу плевелите. Разбира се, ако има повитица, Старане има много по-добър ефект, както и при прерастнали плевели. Принципно, при вегетационно приложение колкото по-рано се приложи даден хербицид, толкова ефектът срещу плевелите е по-добър, а културата израства по-бързо, защото няма конкуренти.

В полетата на България все по-често се среща смесено заплевеляване. Какви решения имате срещу смесените плевелни асоциации при царевицата?

При смесено заплевеляване вариантите са три:

  • Първият препарат е Принципал™ Плюс във формулация ВГ, която съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и едно активно вещество с противошироколистно действие за контрол на целия набор от житни и широколистни плевели. Дозата е 44 г/дка, а приложението е от 2-ри до 6-и лист на царевицата. Хербицидът хваща целия набор от всички най-важни житни и широколистни едногодишни плевели плюс паламида и балур от коренища.

  • Ариго™ ВГ е другият наш хербицид за смесено заплевеляване. Той съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и трето активно вещество, което има изключително силно противошироколистно действие и допълнително почвено действие. При Ариго прозорецът на приложание е по-разширен – от 2-ри до 8-и лист. Той има много добро действие и върху някои не много разпространени, но специфични и упорити плевели като къпина в ранна фаза и бъз в ранна фаза.

  • Третият вариант, е да се смесят Виктус™ със Старане™ или Виктус™ с Мустанг™. В случай че широколистните плевели се появят по-рано, препоръчваме третиране с Мустанг или със Старане, а ако по-късно се появи балур от коренища – третиране с Виктус, т.е. прави се разделно пръскане. Ако двете групи плевели се появят едновременно, може да се направи комбинация от хербицидите Виктус, Старане или Мустанг или пък да се третира с Ариго или с Принципал Плюс.

Слънчогледът през последните години заема значителни площи в страната. Може ли накратко да ни кажете, имате ли препаратите при него?

При слънчогледа в растителната защита имаме решения за борба с основните болести. Фунгицидът Аканто™, освен при пшеница, е регистриран и за контрол на болести при слънчогледа. Той контролира всички основни болести, като тук е много важен моментът на приложението. Защото определени болести се появяват в по-ранна фаза на развитие, а други – в по-късна. Например фома, фомопсис, алтернария могат да се появят още във фаза 8-и – 12-и лист, когато трябва да се направи пръскането. А за болести като склеротиния, сиво гниене, които се появяват в по-късна фаза, е хубаво фунгицидът да се приложи във фаза бутонизация, начало на цъфтеж. Той е с пълно системно и лечебно действие и зелен стимулиращ ефект, което помага за повишаване на добива.

Какво ново ще предложите при слънчогледа през следващите години?

През следващите 3-4 години в практиката ще бъде внедрен хербицид с ново активно вещество – Арилекс™. Той е предназначен за борба с широколистните плевели през вегетацията, като ще бъде в комбинация и с други активни вещества. Новият хербицид ще контролира плевели, които бяха проблем през вегетацията. Това ще е надеждно решение за конвенционалната технология на слънчоглед за контрол на широк спектър от широколистни плевели през вегетацията. Респективно това решение ще бъде приложимо и за Express и Clearfield технологиите и високоолеиновите хибриди. Т.е. хербицид за конвенционален слънчоглед винаги може да бъде използван в технологичните слънчогледи, докато обратното е невъзможно.

Публикувана в Растениевъдство

Игор Валентович

В навечерието на католическия Великден Министерството на земеделието на САЩ (USDA) неприятно изненада пазара с ниската си прогноза за площите за царевица и соя в САЩ. Според разчетите на USDA американските фермери ще засеят с царевица 88 милиона акра, а това е с 1,5 млн. акра под очакваното от търговските среди равнище. Веднага след оповестяването на тези данни котировките на царевицата в Чикаго избиха нагоре, като в рамките само на един ден фуражното зърно поскъпна на най- голямата зърнена борса в света с близо 6 долара - до $153,70 за тон за доставка през май. Рязкото поскъпване на царевицата се отрази здравословно и върху цените на пшеницата в Щатите и към 31 март експортните котировки на мека червена зимна пшеница се върнаха към по-високите стойности от края на предишната седмица - $198-200FOB ($180/т – 30-31.03.17 г.).

Европейският пазар и през изминалите седем дни (22.03-29.03.) остана респектиращо стабилен. На 20 март майският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище EUR163,75/т, а юнската царевица се търгуваше по EUR164,50/т, в сравнение с 163,75/т и 162,75/т съответно на 22 март 2018 г. (EUR 166,25/т и161,50 – 29.03.17 г.). На експортния фронт липсваха значими ценови промени. На 29-30 март френска мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) се предлага за износ от Руан по EUR 166 FOB, а германската хлебна пшеница (мин. 12,5% протеин) се търгуваше по EUR169/т СРТ Хамбург/Рощок и EUR173-178/т FOB Балтийско (EUR 170 FOB Руан; EUR171/т СРТ Хамбург и EUR176-180/т FOB Балтийско море – 29-30.03.17 г.).

Пазарът на царевицата в ЕС също беше стабилен. Експортните котировки на основната фуражна култура през миналата седмица се задържаха в тесен ценови коридор EUR164-166/т FOB Руан/Бордо (EUR 172-174/т – 29.03.17 г.).

Експортните котировки на руска и украинска пшеница 12,5% протеин се стабилизираха в границите $203-208FOB ($188-190/т FOB на 29-30.03.17 г.).

Пазарните участници с нетърпение очакват подробности от мащабния египетски търг за внос на хлебно зърно. Официалните резултати от тръжната процедура все още не са оповестени, но според търговски източници на 29 март държавната египетска агенция GASC напазарува общо 455 хил. тона руска и 120 хил. тона румънска пшеница за товарене в края на април- началото на май по $233,18/т - $235,50/т C&F.

Публикувана в Бизнес

Компанията разполага с продукти и за пролетни грижи в рапица

Агр. Петър Кръстев

Тази пролет БАСФ предлага на фермерите едно изключително ефикасно решение за борба с плевелите при царевица – новия пакет Рекорд Нов. Той беше представен на фермерите в Пловдив от Ася Йорданова, Регионален представител за Централна Южна България.

Пакетът Рекорд Нов съчетава в себе си два продукта: новия хербицид Калам, който благодарение на комбинацията си от активни вещества дава сигурен контрол на всички широколистни плевели, и мощния балурицид Келвин Ултра. Към предимствата на Рекорд Нов от БАСФ са прибавили и бонус – безплатен аджувант ДЕШ. Благодарение на комбинацията от 3 активни вещества, с три различни механизма на действие, плевелите се контролират още по-добре, особено трудните като лобода, паламида, черно куче грозде, разстлан щир и др. Пакетът Рекорд Нов се предлага за 80 декара. Аджувантът ДЕШ разгражда восъчния налеп по повърхността на плевелите, осигурява по-добро прилепване и проникване на активните вещества в тях. Благодарение на него се повишава и хербицидната ефикасност при ниски температури и ниска атмосферна влажност.

Препоръки при рапица

За да се постигнат добри резултати от рапицата, е необходимо всяко едно мероприятие от технологията да се извършва навреме, подчерта Ася Йорданова. Тя препоръча на фермерите, които не са успели да влязат в точния момент с хербициди есента срещу широколистни плевели и им сe налага да направят ранно пролетно коригиращо третиране (срещу лайка, подрумче, мак и др.), да използват продукта Лонтрел.

Срещу болестите по рапицата БАСФ предлага три ефикасни фунгицида, два от които трябва да се приложи рано напролет, а другият по време на цъфтеж.

Напролет, още при височина на рапицата 25 – 30 см, се препоръчва третиране с фунгицид, който има фунгицидно и растежно-регулаторно действие. Такива са продуктите Карикс или Карамба на БАСФ. Карикс е добре наложен на пазара, защото е различен от наличните продукти на пазара. Представлява комбинация от две активни вещества – изключително мощен триазол (срещу болестите) и чист растежен регулатор, който преразпределя енергията, и рапицата формира здрава коренова система, здрави стъбла с повече разклонения, върху които се формират повече шушулки.

По време на цъфтежа културата се атакува от изключително вредоносни болести – склеротиния и алтернария по шушулките. Пиктор е фунгицидът, който успешно контролира и двете болести, увери фермерите Ася Йорданова. Прилага се от началото на цъфтежа до наливане на шушулката, т. е. има широк прозорец на приложение. Пиктор осигурява допълнителен физиологичен ефект и позволява рапичното растение да развие пълния си потенциал. И не на последно място през годините показа стабилно увеличение на добивите +15% в Европа и в България.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта