Четвъртък, 29 Юли 2021 13:03

Загубите на пчели са преодолими

Изводи и препоръки от доклад на EFSA относно загубите на пчелни семейства в Европа

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Оценката на екологичния риск на пестицидите е област, в която има големи очаквания за промяна (Група на главните научни съветници, 2018 г.). За да отговори на такива очаквания, EFSA е идентифицирала пропуски по отношение на методологии, данни, знания и опит в оценката на риска за околната среда и като следствие, възможности за прилагане. Системният подход, посочен в настоящото научно становище, е тясно свързан с много от тези цели.
Активно вещество или ПРЗ могат да бъдат одобрени в ЕС, ако те не представляват неприемливи рискове за околната среда, включително пчели
Следователно, оценката на риска в Ръководството на EFSA се фокусира върху едно вещество (ПРЗ) и техните предназначения и не отчита комбинираните ефекти от излагане на множество химикали и / или други стресови фактори. За разлика от това, системният подход в настоящото научно становище предлага възможност на оценителите на риска да допълнят своята оценка на риска с допълнителни доказателства за здравето на пчелите от данни за мониторинг и моделиране на симулации.
Подходът е разработен за медоносните пчели, но може да бъде приложен към земни пчели, самотни пчели и други опрашители, за да се засили тяхната защита и екосистемните услуги, които те предоставят на околната среда.
ПРЕПОРЪКИ
Системният подход е нов и иновативен и се препоръчва поетапно въвеждане. Системата за моделиране може да бъде приложена за оценка на риска от пестициди поетапно, от по-проста оценка на отделни вещества до по-сложна оценка на смеси, ландшафтни и косвени ефекти. Системният подход би позволил оценка на риска от пестициди в контекста на множество стресови фактори. Това също би укрепило настоящите подходи. Това научно становище е фокусирано върху системен подход за оценка на екологичния риск от множество стресори при медоносните пчели.
Тази работа е първият случай в историята на EFSA, който интегрира принос от социалните науки под формата на целенасочени изследвания в рамките на настоящите подходи за оценка на риска.
Подобна платформа ще се нуждае от специални ресурси, които да позволят на пчелните специалисти и мениджърите на данни да разработват, координират и поддържат платформата в полза на заинтересованите страни. Ключовите въпроси за внимание включват качеството на данните и полезността на ключовите резултати за заинтересованите страни.
Дигиталните инструменти и типове данни (индикатори), които трябва да се събират в мрежата от интелигентни кошери, за наблюдение и оценка на здравословното състояние на пчелите, бяха определени в инструментариума HEALTHY-B. Понастоящем тези инструменти и индикатори се прецизират и приоритизират в рамките на изследователския проект B-GOOD. Яснотата относно качеството на тези инструменти (включително тяхната точност и надеждност) и показателите се очаква да осигурят подкрепа за цялостното усилие за събиране на данни.
Европейският парламент подчерта липсата на хармонизирани и стандартизирани данни в ЕС за здравето на пчелите и пчеларството. Това научно становище предлага няколко начина за подобряване на събирането и споделянето на данни в полза на здравето на пчелите и пчеларството в ЕС чрез насърчаване на достъпността, качеството, надеждността, откритостта и прозрачността на данните. Мрежата от интелигентни кошери трябва да се използва като катализатор за тези усилия.
Базираният на системи подход трябва да докладва съответната информация по начин, който ще позволи на гражданите на ЕС да разберат по-добре причините и основните механизми за загуби на пчели, както в ЕС, така и в целия свят.

Публикувана в Пчела и кошер

Изключително актуален и значим днес е въпроса допустима ли е употребата на пчелен мед от диабетици? ● Да не забравяме, че последната дума имат лекуващите ни специалисти

По материали на Милан Стоянов
Многото проучвания по света показват, че консумирането на екологичен пчелен мед в малки дози понижава нивото на кръвната захар. Инсулиноподобното му действие се дължи на фруктозата и микроелементите в него.
Фруктозата се възприема от организма без необходимост от инсулин. Проучвания на учени от различни страни установяват, че фруктозата в пчелния мед може да лекува диабет. Тъй като пчелният мед е богат на въглехидрати, то при консумирането му настъпва увеличаването на вътрешната секреция /образуване и отделяне на секрет/ на инсулин. Инсулинът води до повишено постъпване на аминокиселини в мускулатурата. При този процес освен отделяне на инсулин се синтезират сиротонин и други вещества в мозъка, които намаляват главоболието.
Преминаването на фруктозата през клетъчната мембрана не е свързано с наличието на инсулин, което е особено важно за диабетно болни. Изложеното твърдение доказват и учени от Индия и Германия. Те също установяват, че фруктозата в меда не се нуждае от хормона инсулин за нейното преработване и усвояване от организма.
Ферментите са биологични катализатори, които се образуват в живите организми и участват в почти всички жизнени процеси. Те се изработват и в организма на пчелите и преминават в меда. В пчелния мед присъстват голямо количество от разнообразни ферменти, изработвани от слюнчените жлези на пчелите. Те играят важна роля в процеса на трансформиране на нектара в мед. Липсата или намаленото им съдържание в меда е свидетелство за фалшифициран, прегрят или неправилно съхраняван. Основните, съдържащи се в меда, ферменти са глюкооксидаза, инвертаза и диастаза. Те направляват и регулират обмяната на веществата в организма. За медицината са известни тежки заболявания, предизвикани от нарушената обмяна на веществата. Едно от тях с многоаспектни негативни последици за човешкото здраве е Диабет тип 2. Благодатната роля на ферментите в меда върху обмяната на веществата в организма дава основание да се препоръчва използването на чистия пчелен мед като лечебно средство срещу това коварно заболяване, което се поражда от нарушената обмяна на веществата.
Другият фактор, който определя полезната роля на пчелния мед за диабетика, е съдържащите се в него микроелементи берлий, барий, калций, манган, стронций, които действат върху хормонопродукцията на задстомашната жлеза. Най-подходящи за диабетици са акациевия, слънчогледов, плодовия В тях преобладава фруктозата, а тя се усвоява от организма без необходимост от инсулин. В акациевия мед фруктозата е 41%, а глюкозата 35%. Плодовият мед, събран от цъфналите плодови насаждения /ябълки, круши, сливи, череши, праскови, кайсии/, съдържа 42% фруктоза и 31 % глюкоза.Към посочените видове спада и малиновия мед, който съдържа 41,5% фруктоза и 33,57% гликоза, но той се среща много рядко.
Японски учени доуточняват, че антидиабетичната реакция на пчелния мед се определя и от съдържащия се в него двузахарид палатилоза, който е с много стабилен междумолекулярни връзки, поради което неговият разпад протича равномерно и бавно.
УСВОЯВАНЕТО НА ЗАХАРИТЕ ОТ МЕДА Е МНОГО ПО-БАВНО ОТ УСВОЯВАНЕТО ИМ ОТ ЦАРЕВИЦАТА, ОРИЗА И КАРТОФИТЕ
Известният апитерапевт Стоймир Младенов препоръчва меда като лечебно средство за диабетици. Препоръчително е използването на нектарен мед до 100 грама дневно.
Канелата в съчетание с пчелен мед съдейства за регулиране на кръвната захар, активизира работата на панкреаса, повишава производството на инсулин и абсорбиране на глюкозата от клетките. Ароматът на канелата активизира концетрацията на ума и зрителната памет.
Приемането на една лъжица мед и половин кафена лъжичка канела на прах три пъти дневно ускорява сърдечния мускул и намалява нивото на холестерина в кръвоносните съдове.
Нивото на холестерина се понижава с около 10% за два- три часа, ако се приложи следната рецепта: прави се смес от две лъжици мед, три чаени лъжици канела и две чаши топла вода. Изпива се бавно в продължение на един час. Същата рецепта облекчава и болките с артритен произход.
ПРИЕМАНЕТО НА ПЧЕЛЕН МЕД НА ГЛАДНО ПОМАГА НА СТОМАХА
Препоръчва се при язва и гастрит. Да се приема два часа преди ядене или три часа след храна. Взема се по 30 грама в топла вода или мляко.
Пчелният мед има лечебно действие при дозирано приемане три пъти дневно в течно състояние два часа преди храна или три часа след хранене. Предозирането предизвиква пресищане на организма и ускорява дейността на подстомашната жлеза. Нормалната доза за денонощие е грам на килограм тегло, разпределен на няколко приема.

Публикувана в Пчела и кошер

Можем да предвидим бъдещи неудачи, които зависят и от дейността на пчеларя

Инж. Георги Русимов, с. Мещица
Битието на живата природа следва един извечен цикъл – раждане (възраждане), възход, апогей, падение и смърт (заспиване). Този закон се отнася и за живота на пчелните колонии. Всички знаем графиката за развитие на пчелното семейство.
През зимата пчелното семейство е в режим „standby” (изчакване), като в края й достига своя популационен минимум. В същия период започва пробуждането и възраждането му, което се развива по възходяща линия през месеците април, май и юни, като в края на юни и началото на юли достига своя максимум. И после, по силата на горепосочения закон, започва неизбежната регресия, която приключва през октомври. Пчелното семейство „заспива“ – преминава в режим на изчакване.
Това в най-общи линии е описанието на този цикъл. За нуждите на пчеларската наука и на непосредствената пчеларска практика би било добре да използваме и малко математика. Съчетавайки математическите методи с биологичните закони за развитие на пчелното семейство можем да определим:
1. Скоростта и ускорението на развитие на пчелното семейство през пролетния прогрес и лятно-есенния регрес.
2. Прогнозно пролетно-летните пчели в произволен бъдещ момент и в определен времеви хоризонт – N прогн.
3. Броя на пролетно-летните пчели за деня на наблюдението – N набл.
4. Максималното яйцеснасяне на майката в нейния зенит – N max.
5. Броя на есенно-зимните пчели, които ще заземим в дадено семейство.
Всичко това е най-добре да го направим през април и май, когато данните от замерването на пилото са най-представителни и когато все още имаме време да реагираме адекватно, като коригираме евентуалните неблагоприятни и нежелани тенденции в развитието на обследваното пчелно семейство.
И така, какви стъпки трябва да предприемем, за да изчислим броя на пчелите в даден момент в дадено пчелно семейство?
1. Определяме скоростта V на развитие на пчелното семейство. Скоростта на развитие V показва с колко яйца се увеличава или намалява яйцеснасянето за едно денонощие.
Имаме V пролетно развитие и V есенно развитие.
V прол.разв. = 0,2.F/(n набл. + 10) (форм. 1), където:
F – установената площ с яйца и пило в деня на наблюдението (n набл.)
n набл. – деня, в който извършваме наблюдението и измерването на пилото в пчелното семейство. Този ден се брои от деня, в който се излюпват първите пчели в семейството. За моя район този ден е около 21.02.
Данните за определяне на V прол.разв. е най-добре да се вземат през месеците април и май, когато те са най-представителни и могат да служат за определяне на средната скорост на развитие както на средни по сила семейства, така и на силни и слаби семейства.
2. Прогнозно изчисляване броя на пролетните пчели за периода 21.02 – 01.04, когато все още нямаме отмиране на новоизлюпени пчели – N прогнозно.
N прогн. = 1/2 V прол.разв. n(n+1), където
V прол.разв. – скорост на пролетно развитие, изчислена по форм. 1
n – денят, за който искаме да изчислим (прогнозираме) броя на пчелите.
Денят n се брои по календара от 21.02, когато се излюпват първите пчели.
3. Прогнозно изчисляване броя на пчелите за периода от 01.04 до 12.07 (денят на максимално излюпване на пчели).
N прогн. = 40.V прол.разв.(n – 20), където:
n – денят, за който искаме да изчислим (прогнозираме) броя на пчелите.
Денят n се брои по календара от 21.02, когато се излюпват първите пчели.
4. Изчисляване на N max – максималното яйцеснасяне на майката в апогея на яйценосната й дейност – 22.06.
N max се определя чрез установяване на площта, покрита с яйца, личинки и запечатано пило, измерена в кв.см.
N max = Т.V прол.разв. = 28.F/(n набл. + 10), където:
Т = 140 – период на пролетно развитие (от 01.02 до 22.06 – за моя район)
F – осеменената площ в кв.см в деня на наблюдението (n набл.)
n набл. – деня на наблюдение, което е желателно да се извършва в периода април-май, когато данните за яйцеснасянето са най-представителни и могат да се използват както за средни, така за силни и слаби семейства.
n набл. се отчита от първия ден на излюпването на пчелите – за моя район това е денят около 21.02. Денят на първите снесени яйца, а така също денят на първите излюпени пчели се определят чрез контролен блиц преглед на пилото в обичайния за вашия район период за пронасяне на майките.
5. Изчисляване броя на есенно-зимните пчели.
Есенно-зимните пчели се излюпват след 01.08 и те на практика са тези, които ще зазимим през есента. Техния брой изчисляваме по формулата:
N з.пч. = 1/2(N max – 39.V ес.рег.)(N max/V ес.рег. – 39), където:
N з.пч. – брой на зимните пчели
V ес.рег. = N max – 0,182.F/(n набл. – 11) – скорост на лятно-есенното развитие на семейството (есенна регресия).
n набл. се брои от 22.06, като самото наблюдение за отчитане на F се извършва след 01.08.
6. Денят, в който майката ще преустанови яйцеснасянето:
n стоп = N max/V ес.рег.
Може би ще се запитате, какъв е смисълът да определяме прогнозно броя на пчелите в определен бъдещ момент. Смисълът е в това, че няколко месеца преди медосбора ние ще знаем силата на нашите пчелни семейства в периода на медосбора и ще имаме достатъчно време да предприемем адекватни мерки за пречупване на евентуални неблагоприятни тенденции. Ако изчислим, че по време на медосбора броят на пчелите в дадено семейство е под 30 хил., което е признак, че то няма да даде мед, можем да предприемем следните конкретни мерки:
1. Форсиране развитието на слабите семейства чрез даване на допълнителна „газ“ – засилено подхранване с мед и/или захарен сироп.
2. Превключване на по-висока „скорост“ чрез придаване на пита (пити) със запечатано пило, придаване на млади пчели или цели слаби семейства.
3. Ако постигнатата скорост на развитие не ни удовлетворява, то сменяме „колата“ – т.е. сменяме старата компрометирана майка с млада, качествена майка.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 19 Юли 2021 11:30

Изгодно за двете страни

Формирането на цени за опрашването и плащанията според вида на земеделската култура

Когато се говори за ролята на пчелите в опрашването на културните растения, особено за такива, които се нуждаят от медоносната пчела за своето развитие и добра реколта, винаги се вземат предвид двете страни на процеса – фермерът обработващ своите площи и пчеларят отглеждащ своите пчели.
На първо място има една особеност, която е много важна – договарянето за опрашване на определени култури започва далеч преди цъфтежа (за българските условия в октомври, ноември). В процеса на договаряне трябва да се предвидят евентуалните загуби, породени от технология, лоши климатични условия, разстояния и т.н.

oprashvane 4 tab1 site
В таблица 1 предлагаме препоръчителни цени, използвани от фермери и пчелари в периода 2006-2007 г в Тасмания. Всички цени са без ДДС, в австралийски долари.
На таблица 2 са показани ориентировъчните бройки за разполагане на пчелни семейства на хектар, според вида на културата (пак за този регион).
Макар и оскъдни, представените данни дават информация за значението, което местните фермери отдават на опрашването на медоносните пчели. Очевидно ползата за двете страни в процеса е голяма, като разбира се спазват изискванията към пчелните семейства, описани в предишните публикации.

oprashvane 4 tab2 site
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. От 1 юни 2021 г., когато започна приема на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 500 заявления.

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

Подадените заявления за плащане подлежат, както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 05 Юли 2021 15:15

Биологичното пчеларство

Реалност и перспективи в световен мащаб и в Русия

Източник: rosorganic.ru
Международното изложение на технологии за животновъдство и полско фуражно производство AGROS-2021, проведено в Москва в изложбения център "Крокус Експо", събра 280 изложители от 22 страни по света. Сред 56 бизнес събития се проведе и семинар по биологично пчеларство. Събитието беше организирано от Природна пчеларска асоциация на Русия.
Днес, въпреки влизането в сила в Русия от 2020 г. на Закон за биологичните продукти, биологичното пчеларство остава най-бавно растящият сектор на органичните вещества, въпреки че в страната има доста територии, подходящи за такива дейности. Експертите на пазара и производителите на органичен мед говориха за спецификата на индустрията и нейните перспективи.
Както отбеляза модераторът Иван Пигарев, изпълнителен директор на Природната пчеларска асоциация на Русия, дискусията се проведе в навечерието на 20 май, Международния ден на пчелите. „Медът сега е един от най-сериозните сертифицирани продукти. Нуждаем се от институция, която да регулира развитието на биологичното пчеларство и да създаде репутация на онези пчелини, които работят в тази област. В Европа тази посока се развива много активно, в Русия засега има само един пчелин, сертифициран по биологични стандарти “, подчерта Иван Пигарев.
pchela8 2siteГлобалното биологично пчеларство ще достигне близо 1 милиард долара до 2025 година
Днес, каза Олег Мироненко, изпълнителен директор на Националния органичен съюз, биологичното земеделие се развива активно в света: „До 2018 г. този сектор нарастваше с темпове от 10-12 процента годишно. Годината на пандемията, противно на очакванията, имаше положително въздействие върху биологичния сектор, като много страни показаха 20% ръст и повече през 2020 г. Например, Великобритания преди това показа 4-5% ръст, а миналата година отчете почти 30% органичен ръст на рафтовете. Но биологичното пчеларство все още заема незначителна част в биологичното земеделие - 0,5 процента от пазара, това са 650 милиона долара (без да се брои производството на див мед, който принадлежи към сектора на дивите растения и се развива бавно и според различни правила). Ръстът в продажбите на биологични пчеларски продукти е почти 11 процента годишно, до 2025 г. обемът на този пазар ще достигне почти 1 милиард долара годишно. "
Но засега Русия не участва в този процес. Както припомни Олег Мироненко, в Русия само мордовската компания "ARIVERA" има международен и руски сертификат за биологично пчеларство. Но вече много пчеларски компании се интересуват от прехода към биологично производство.
БИОЛОГИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО ИМА КАКТО ПРЕДИМСТВА, ТАКА И ПРОБЛЕМИ
Плюсовете включват:
• Повишена цена на меда: биологичният мед (като краен продукт и като суровина) има по-висока цена на пазара в сравнение с конвенционалния мед;
• Повишена продаваемост: По-лесно е да се продава биологичен мед, тъй като се счита за по-здравословен от небиологичния мед;
• Осигуряване на качество на меда за купувачите: клиентите са уверени в качествен продукт, тъй като стандартите за производство и боравене с биологичен мед се следят внимателно от сертифициращия орган;
• Удовлетвореност от производството на чист продукт: много фермери преминават към биологично земеделие поради ползите за околната среда;
• Всеки буркан органичен мед е проследим: Сертифицираният органичен мед изисква подходящо етикетиране на продукта.
От минусите:
• Наличие на подходящи места за пчелини: трудно е да се намерят подходящи места за пчелини, които отговарят на стандартите за биологичен мед по всяко време на годината.
• Ограничения на терапиите за заболявания: органичният мед изключва съвместно използване на антибиотици. Следователно възможностите за лечение на заболявания са по-ограничени.
• Ограничаване на практиките за управление на храненето: биологичният производител на медоносни пчели трябва да гарантира, че в близост до кошерите му няма небиологични ферми
• Разходи и време за преход: Средният пчелар не може внезапно да премине към биологично производство на мед.
• Други разходи: производството включва и други разходи като разходите за присъединяване към сертифициращ орган, разходи за сертифициране, разходи за одит и др.
• По-голямо водене на документация: биологичното производство на мед включва водене на подробни записи на всички етапи на производство, преработка и продажба на дребно.
Flag of RussiaОсновният документ за всеки пчелар, който иска да се занимава с биологични продукти, е ГОСТ 33980-2016 „Правила за производство, преработка, етикетиране и продажба на биологични продукти“, където член 7 описва основните правила на биологичното пчеларство, които са еквивалентни на правилата на Европейски регламент 834. "Въпреки това, изминали са вече 13 години от датата на приемане на този регламент, поради което правилата се променят/допълват, от следващата година в Европа влиза в сила нов регламент за биологичното производство със съответните изменения.
Планираме да изменим законодателството си въз основа на 848-ия стандарт - каза Олег Мироненко. - Ако искате да изнасяте в Европа, тогава от 1 януари 2022 г. производството на мед трябва да отговаря на новия регламент. Европейският и китайският пазар ще бъдат важни за нас по отношение на износа на биологични пчеларски продукти. Освен това медът е по-търсен там като суровина, а не като краен продукт”.
Изпълнителният директор на NOS посочи, че сега в Русия са акредитирани 9 сертифициращи компании, докато само 3 компании от тях могат да сертифицират животновъдството, а оттам и пчеларството: Organic Expert, Roskachestvo и Test-Tatarstan. 17 чуждестранни компании сертифицират продукти за европейския пазар, от които 9 фирми сертифицират животновъдството, включително пчеларството.
Ксения Фирсова, водещ експерт на сертифициращата компания Organic Expert LLC, каза на участниците в семинара за процедурата за сертифициране: „За пчеларството периодът на конверсионно производство е 1 година. Всичкият восък и пчелни пити трябва да бъдат заменени с органични и ако не е достатъчна една година, тогава този преходен период се удължава. Възможни са изключения: за създаване на нови пчелини е разрешено да се използва восък, който не отговаря на изискванията на биологичното производство, ако са изпълнени други изисквания, трябва да има документ, потвърждаващ чистотата на восъка. Времето за преобразуване може и даже ще се съкрати, ако компанията вече е изпълнила изискванията на биологичния стандарт, преди да подаде заявлението, т.е. се включва и преходният период.
Особености на биологичното пчеларство, свързано с контрола на района:
Радиусът на полета на медоносната пчела е 3 км, не е лесно да се осигури чистота на земеделските полета на такова разстояние: „Необходимо е земята наоколо да не се третира с пестициди. Следователно не всички площи са подходящи за биологично пчеларство. " Друг проблем е, че е много трудно да се придобие органична восъчна основа, така че пчеларските ферми трябва да организират производството на основи сами.
Бенджамин Форстър, собственик на руско-швейцарското биологично пчеларство „Форстер“, Русия-Швейцария, разказа за своя опит.
В Русия медът се проверява от гледна точка на ветеринарния контрол, както и за захар, нишесте и други компоненти, докато восъкът и медът освен това не трябва да съдържат пестициди и антибиотици. „В Европа все още не всички восъци са органични, дори след 30 години забрана на пестицидите, все още има восък с остатъци от тези вещества. Но само истински чистият восък се счита за органичен. Чистотата на восъка и съответно на восъчната основа трябва да се проверяват в лаборатории, обясни пчеларят. "Използваме чист восък, ръчно изработен, но в голям пчелин е трудно да го направим на ръка."
Принципи за грижа за пчелите и естествено (биологично) пчеларство
Бенджамин Форстър сподели методи за борба с пчелните болести, включително акари, които заразяват пчелите (вароатоза). Според опита на специалист в органичното пчеларство антибиотиците могат успешно да бъдат заменени с киселини (по-специално оксалова киселина).
„Биологичното пчеларство е важна работа и отговорност за следващите поколения. Това е положителна и радостна работа “, казва Бенджамин Фостър.
Руските биологични пчелари ще се интересуват както от външния, така и от вътрешния пазар, подчерта Олег Мироненко. Ако по-рано чужди държави - големи потребители на органични вещества сами са се снабдявали с биологичен мед, сега такъв мед се доставя по-често от трети страни, като: Бразилия, Замбия, България, Чили, Мексико.
Основните потребителски пазари са разположени в развитите страни. Европа има пазарен дял от 39%, следвана от Северна Америка с 31%. Китайският пазар на потребление има по-висок темп на растеж - 16,4%.
Вътрешният пазар е не по-малко интересен за руския мед от чуждестранния. Днес пазарът на биологични продукти в Русия се оценява на 192 милиона евро, докато по рафтовете има 6-7 вида органичен мед, но само един от тях е руски.
В Русия много търговски вериги вече са направили отделен рафт за биологични продукти, по-специално веригите хипермаркети Globus и Azbuka Vkusa. Ръстът на органичните продажби средно при различните търговци на дребно беше около 30 процента тази година. Днес обаче редица органични продукти са в недостиг. Сега медът е на трето място по искания от веригите към доставчиците, на второ място след зеленчуците и плодовете.
„Според търговията на дребно пазарът ще расте. До 2030 г. руският пазар на биопродукти може да възлезе на около 5 милиарда долара, от които до 1,5 процента (75 милиона долара) могат да бъдат мед и продукти от мед. Дали сами ще запълним пазара или ще дойдат чужди продукти, това е въпросът, на който трябва да отговорим, допълва Олег Мироненко.

Публикувана в Пчела и кошер

Дали тази година ще е медоносна или не, задължителните пчеларски дейности трябва да се правят

Инж. Георги Русимов
Най-после е юли – месецът на пчеларската жътва. На 12 юли е максимумът на излюпените пчели за едно денонощие – 20 дни след 22.06., когато майката достига апогея на яйценосната си дейност. Следователно на 12.07. броят на пчелите в пчелните семейства е достигнал своя максимум (виж таблиците на инж. Г. Русимов – „Ръководство по рационално пчеларство“, второ разширено издание).

Пашата се оползотворява напълно, защото пчелните семейства са най-силни и времето е слънчево, топло и стабилно – само за медосбор. А паша в повечето райони все още има – треви, плевели, билки, магарешки бодил, слънчоглед, кориандър, лавандула, резене и други технически култури. Все още има опасност от излитане на роеве. Изхождайки от тези предпоставки, какво предстои да извършим на пчелина през месец юли?
1. Осигуряване на достатъчно килийки за работа на майката и за складиране на меда.
2. Разбира се, че най-важна и основна дейност е ваденето на меда – венец на пчеларската работа през цялата година. Това е тежка, комплексна, трудоемка и в същото време лека и сладка работа. Медът се вади от кошерите, транспортира, разпечатва, центрофугира, прецежда, декантира, разфасова, складира. Центрофугираните медови пити се връщат отново в кошерите, приготвя се амбалаж (тенекии или буркани) и т.н. Работата е обширна и разнообразна, като в същото време е специфична за всеки пчелар – основно по отношение на организацията. Пчеларската жътва е не само работа – тя е свещенодействие!
3. Добиване на восък. Восък се добива най-обилно от восъчните разпечатки. Методите са различни – слънчеви восъкотопилки, изваряване в казан, парни преси и др.
4. Събиране на прашец – вече в по-умерени количества, защото намалява в природата.
5. Събиране на клей (прополис). Прополисът е ценна и скъпа суровина. Може да се съчетават операциите по отваряне на кошерите и вадене на медовите пити с остъргване на прополиса от питите, на които е отложен.
6. След приключване на медосбора в края на месеца, обичайната практика е магазинните пити да се връщат в кошера за почистване на меда от пчелите, след което се прибират на склад. Лично аз не ги прибирам, а разменям местата на магазините и плодниците чрез вертикална ротация (магазинът се подпъхва под плодника, където зимува), като по този начин постигам най-малко пет ефекта:
а) Опазвам магазинните пити от молци;
б) Отдалечавам плодника от студената и влажна земя;
в) Елиминирам нуждата от склад;
г) Тъй като в магазините има 2-3 кг мед, извършвам лятното подбудително подхранване с цел производството на зимни пчели;
д) Елиминирам нуждата от почистване на магазинните пити от мед и пчели, останали по тях преди складирането им.
7. След приключване на медосбора се предприемат противовароатозни третирания с ленти, плочки, опушвания и други методи.
8. Отводки не се правят – твърде е късно.
9. Следи се за появата на американски гнилец и други патологии.
10. В края на месеца майските и юнските отводки започват да се подхранват със захарен сироп, а така също и пчелните семейства, за които е приключил медосбора (лятно-есенно стимулиращо подхранване).
11. Подменят се стари и некачествени майки със закупени или собствено производство.
12. В края на месеца, когато пашата намалява, има опасност от нападения и кражби от пчели, оси, стършели. Предприемат се съответните превантивни мерки – стесняване на прелките, внимателно подхранване със захарен сироп (късно вечер), води се борба с най-различни средства с осите и стършелите.
13. Можем да споменем още една дейност, която като пчелари трябва да извършим през месец юли. Това е да почетем и отпразнуваме подобаващо летния пчеларски празник – Св. Прокопий, който се отбелязва на 8 юли!
В заключение – месец юли е най-пчеларският месец – и като интензивност на работата, и като наситеност с емоции – положителни, а понякога и отрицателни.

Публикувана в Пчела и кошер

Клинични признаци и противодействие

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
Вирусните болести по пчелите се проявяват през активния сезон. В този период вниманието на пчеларите е насочено основно към получаване на стокова продукция и по-малко към наблюдение за проява на клинични признаци на заболявания по пчелите. Това обаче може да ни изиграе лоша шега. Вирусите се размножават в пчелите, отслабват имунната им система и предизвикват болестен процес. Когато коментираме вирусни заболявания по пчелите, следва да имаме предвид, че обикновено те се проявяват едновременно с други патогени: Varroa destructor (причинителят на вароатозата), Nosema ceranae (причинителят на нозематозата), Ascosphaera apis (причинителят на аскосферозата) и т.н. Всички тези патогени влияят негативно на имунния отговор на пчелите, скъсяват продължителността им на живот, а като добавим и хранителният дефицит (липса на достатъчно по количество и качество храна) може да се стигне до загуба на семейства. Ето защо дори и в активния сезон трябва да сме много наблюдателни за проява на клинични признаци на болести по пчелите и незабавно да предприемем правилни мерки, с които да управляваме здравословния статус на пчелните си семейства.
Анализът на данни, предоставени от БАБХ след извършени проверки в регистрираните пчелини на територията на Република България и лабораторни анализи на умрели пчели, установени в някои от тях през м. март 2021 г. показва, че в България има области, в които 100 % от изследваните проби са положителни за вароатоза (София област, Враца, Габрово, Пазарджик, Смолян). В други области (Благоевград, Кюстендил, Враца, Русе, Силистра, Добрич, Разград) 100 % от изследваните проби са положителни за нозематоза. Това показва колко широко е разпространението на тези патогени в нашата страна. Като се добави, че акарът Varroa destructor е вектор за разпространение на редица вируси можем да си представим, какъв е натискът от тези патогени върху организма на пчелите. Тук е мястото да отбележа, че в България е доказано разпространението на редица вируси: вирусът, деформиращ крилата (DWV), вирусът на черната пчелна майка (BQCV), вирусът на мехурчестия гнилец (SBV), острият вирусен паралич (ABPV), хроничният вирусен паралич (CBPV), израелският остър вирусен паралич (IAVP), като много често се среща смесена инфекция между отделните вируси.
Sn2 DWV IG 2021Доказано е, че увреждането на епителните клетки на средното черво и потискането на имунния отговор на медоносните пчели от Nosema ceranae увеличават способността на вирусите да предизвикат заболяване, т.е. тяхната вирулентност. Има данни, че при смесена инфекция от нозематоза (Nosema ceranae) и вирус на хроничния паралич по пчелите (CBPV) се наблюдава синергичен/взаимно усилващ се ефект. При наличие и на Varroa destructor настъпва срив в имунната система на пчелите, което още повече отслабва защитните сили на организма на пчелите и води до тяхната смърт. Акарът Varroa destructor е както вектор на разпространение на вируса на хроничния паралич, така и естествен резервоар за този вирус. Нещо повече - пчели, заразени с Nosema, показват повишена способност за репликация/възпроизводство на вируса на хроничния паралич. Следователно при смесени инфекции от различни патогени в организма на пчелите настъпват различни изменения, като някои от патогените взаимно засилват своето отрицателно въздействие върху организма на пчелите.
За да водим правилно борбата срещу вирусите следва да се приложи интегриран подход на управление за контрол на вирусите по пчелите. Затова обаче са необходими знания и умения от страна на пчеларите. Интегрирания подход означава детайлно познаване биологията на пчелите, на пчелното семейство и на патогените по пчелите. Защитата на медоносните пчели от патогени е неразделна част от управлението на пчелните семейста, което изисква отдаденост за изучаване на идентифицирането, диагностиката и лечението на болестите. Следователно, пчеларите трябва да имат основни познания за биологията на пчелите, идентифицирането на болестите, процедурите за предотвратяване и контрол на заболяванията.
Тук ще насоча вниманието Ви към клинични признаци на някои вирусни инфекции. През активния сезон е възможно в единични семейства в пчелина да се наблюдава поява на черни пчели с бляскави коремчета, без косми по гърдите. Пилото започва да се прошарва. Впоследствие броят на семействата, в които се наблюдават същите черни пчели се увеличава. Пчели с такива признаци може да се наблюдават и в семейства, които са с ниска степен на опаразитеност с акара Varroa destructor. Независимо от ниската степен на опаразитеност с акара, вирусите са налични в семействата, размножават се и могат да предизвикат болестен процес. Това може да се случи дори и в семейства, които са добре развити и от тях е добит пчелен мед.
Възможно е черни пчели с бляскави коремчета, без косми по гърдите да се наблюдават във всички семейства в пчелина. Първоначално се наблюдават единични пчели с горепосочените признаци, впоследствие броят им се увеличава, а семействата започват да отслабват по сила. Пилото започва да се прошарва. В случая тези признаци ни насочват към хроничен вирусен паралич (сн.1).
Това е сигнал, който ни задължава да бъдем внимателни, и когато наблюдаваме подобни признаци да предприемем съответните мерки.
Има обаче семейства, при които се наблюдават и пчели с деформирани крила. Обикновено в тези семейства степента на опаразитеност с акара Varroa е висока. Това е насочващ признак за вирус, деформиращ крилата (сн.2).
(Следва)

Публикувана в Пчела и кошер

Целогодишното подхранване на пчелите със суха захар има много предимства, доказани от технологията на Якофов

Зооинж. Михаил Михайлов
На 13 май пчелари от София, в състав: автора, Сашо Цветаноски и Георги Петровски, посетихме пчелина на Костадин Якофов в с. Дълбок дол, Старозагорско. Пчелинът, състоящ се от 5, 6 и 7 рамкови кошери система ЛР, намиращи се в ограден парцел с разположени в него битово помещение, поилки и други помощни съоръжения, се нарича „МАЙ“. Разбрахме, че има и друг пчелин, който се нарича „ЮНИ“. „Майският“ пчелин е за добив на пчелен мед и прашец. На него се извършва и производство на маточници и отглеждане на майки.
viber image 2021 05 14 09 45 44Поводът за гостуването бе поканата от домакина към нас, във връзка с информацията за високата смъртност в различни пчелини в страната. Изтъкваше се необходимостта от популяризиране на техники и технологии на отглеждане, изключващи загуби на пчелни семейства, а такива тук на този пчелин, се оказаха нулеви.
ТОВА Е ИНТЕРЕСЕН ФЕНОМЕН, КОЙТО БЯХМЕ ДЛЪЖНИ ДА РАЗГАДАЕМ
Без да изключваме съобщенията за ниска смъртност и от други пчелари, то спецификата на този пчелин е в някои особености на работата с пчелите, които са съобразени с тяхната биология. На първо място, това са пчелните майки, собствено производство, които пчеларят отглежда чрез пренасяне на еднодневни ларви в присъствие на майката в кошера – отглеждач. Майките се излюпват в оплодни сандъчета и биват подменяни всяка година. Характерно за тях е, че те правят плътно компактно пило без пропуски на килийки и че създават силни и здрави пчелни семейства. На второ място, това е целогодишното подхранване на пчелите със суха захар, факт, който поражда много спорове поради не напълно изяснения механизъм на усвояването на захарта. Съществува разлика между подхранването на пчелите със суха захар, захарни питки (канди) и захарен сироп. Разликата е не само в темпа (скоростта) на усвояване, но и в количествата на разграждане на захарозата. Със захарен сироп пчелите много бързо запълват килийките и този начин се прилага за подбудително подхранване или за попълване на запасите от захарен мед. Това често води до блокиране на майките поради изпреварващото запълване на килийките от пчелите. При подхранване с твърда храна (пудра захар), пчелите я усвояват под формата на каша, поради частичното й разтопяване от повишената температура в гнездото и метаболитната влага от храненето. При подхранването със суха захар, състояща се от кристали, за усвояването й от пчелите е необходима вода, която да овлажни тези кристали и те да преминат в друго агрегатно състояние. Капилярата в хранопровода на пчелите е твърде тънка за преминаване на кристалчета захар – през нея преминава само течност.
Как и кога ще стане овлажняването на кристалите захар, откъде ще дойде водата?
Тъй като подхранването на пчелите със суха захар е целогодишно, то усвояването на захарта от хранилките става възможно само когато захарта е овлажнена. Откритото пило е голям източник на влага и когато започне яйценосната дейност на майките, захарта се овлажнява и става достъпна за усвояване от пчелите. В периоди без пило в пчелните гнезда, когато влагата е оскъдна, пчелите би трябвало да активират мастните депа и слюнчените жлези в телата си за да усвоят сухите захарни кристали, което е невъзможно. Когато влагата в гнездото е недостатъчна, сухата захар не се овлажнява и е недостъпна за пчелите. Парадоксално е, че в безберитбени периоди, когато е необходимо подхранване на пчелите, за да не изпадат семействата в роево състояние, употребата на суха захар е най-удачна. Въпросът е къде отива усвоената захар, дали за покриване на ежедневни нужди на пчелите или за складиране на запаси. Смята се, че разграждането на захарозата, както в нектара, така и в сухата захар стимулира пчелите да извършват работа, т.е да бъдат активни. Количествата на усвоените от пчелите продукти на хидролизата на захарозата, глюкоза и фруктоза са малко и не се депонират в запаси. Процесът е ензимен, така както и при инвертирането на течния захарен сироп от пчелите. Разликата е в изразходването на минимални количества ензими при подхранването с овлажнена захар, което не натоварва пчелите и не ги изтощава. Сухата захар е дразнител, имитиращ външен източник на храна. viber image 2021 05 14 09 46 30И все пак медът е най-добрата естествена храна за пчелите.
ПРОТИВ ВАРОАТОЗАТА СЕ ТРЕТИРА САМО С МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
Обобщено казано, на пчелина на Костадин Якофов видяхме следното:
 силни пчелни семейства, с кротки нахранени пчели;
 млади едногодишни, белязани в бяло майки;
 пити с плътно и равно пило, изпълващи цялата площ и тънък венец от мед;
 милерови хранилки със захар и пчели в малките отделения;
 чекмеджета в дъната на кошерите пълни с разноцветен прашец;
 леки пластмасови корпуси с ниска рамка на кошери ЛР, групирани по двойки, тройки и четворки;
 кошери, линейно разположени в два реда с пътека между тях.
Видяхме един жизнен и активен пчелар, който бързо преместваше корпусите и показваше питите без опасност от ужилване. Кошерите по етажите бяха пълни с пчели, което е гаранция за добър медосбор. Пчелите се отглеждат съобразно техните потребности и биология. Накрая, изказваме благодарност на г-н Якофов за гостоприемството.

Публикувана в Пчела и кошер

Този период от годината е най-подходящ за масово рояване

Милан Стоянов
Естественото рояване на пчелите е резултат от действието на инстинкта за оцеляване (Ив. Лонин). То се проявява, когато в пчелното гнездо и околната среда възникват ситуации, застрашаващи нормалното съществувание и живота на пчелните семейства.
Роенето на пчелите се заражда и утвърждава като полезен за вида признак, когато пчелите живеят в естествени жилища (дупки, хралупи, скали, кухини, в земята). Причините условно могат да се подредят в три групи: биологически, причини – породени от състоянието на пчелите и външни причини. Съставните елементи на биологичните причини за роене са: генетичната склонност, недостиг на маточно вещество (феромони) и състоянието и възрастта на майката. Семействата с двегодишни майки се роят при други равни условия три пъти по-често отколкото семействата с едногодишни майки.
Много са особеностите в пчелното семейство, които подтикват към възникване на роево настроение. Една от тях е малкото открито пило в пчелното семейство. Това е причина, поради която голяма част от младите пчели да изпадат в състояние на безработица. Стига се до неудовлетвереност на кърмаческата потребност на младите пчели-кърмачки. Изтънчената инстинктивност на пчелите възприема тази обстановка в пчелното гнездо като сигнал, застрашаващ нормалното им съществуване. В тясна връзка с изложената причина е стесненото гнездово пространство, което не позволява нормално яйцеснасяне на майката и не предоставя възможност за складиране на постъпващия нектар и прашец.
Сред многобройните причини за рояване, произтичащи от вътрешното състяние в пчелното семейство са и следните:
• Лоша вентилация в кошера;
• Отслабнали фермони на майката;
• Замърсеност в кошера - черни пити, непочистени дъна…;
• Голям брой пити в пчелното гнездо с търтеев градеж;
• Слабопродуктивни майки;
• Голям брой резервни пчели, неангажирани с отглеждане на пило и преработане на постъпващия нектар;
• Наличие на прекалено голямо съдържание на въглероден двуокис в кошерното пространство;
• Силно опаразитяване с акара Вароа;
• Нарушаване на баланса между вътрешнокошерни и летящи пчели;
• Излишно производство на млечице в семейството.
Важна роля за възникване на роево настроение играят външните условия. Към факторите на околната среда се отнасят: липсата на паша, неподходящо за живота на пчелите време, прекомерно слънчево греене на кошерите. Към масово рояване подтиква меката топла пролет и горещо начало на лятото. Лошото време, пораждащо намалена летателна активност на пчелите и липсата на цъфтящи медоносни растения влияе силно за възникване на роево настроение.
Естественото рояване на пчелите е резултат от настъпване на нарушаване на равновесието в живота на пчелите и колебание в техния биологичен ритъм, утвърден през хилядолетията. Пчеларят не може да промени радикално външните условия, с които е длъжен да се съобразява, но състоянието в пчелното гнездо е негово задължение и отговорност.

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 19

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта