Четвъртък, 20 Февруари 2014 12:08

Тимпания при кравите

Тимпатията, острото подуване на търбуха, се появява най-често през пролетта и лятото, когато животните се изкарват на паша и поемат голямо количество млада сочна трева, детелина и бобови растения. Опасността от заболяването се увеличава, когато пасат след дъжд, роса или ако веднага след като се върнат от паша е пускат на водопой.

Некачествените фуражи, прораснали картофи и кореноплодни, гнило сено или събрана на куп и спарена трева също могат да предизвикат тимпания. Признаците за заболяването са силно подутият стомах, особено от лявата страна. Движенията на търбуха в началото са засилени, после отслабват и изчезват. Апетитът, преживянето и дефекацията липсват. Дишането е затруднено и ускорено. Животните изпитват силни болки, тъпчат със задните крака, пъшкат и погледът им е уплашен. Бързо отслабват и ако не се вземат спешни мерки до 1-2 часа могат да загинат.

До пристигането на ветеринаря на животното трябва да се окаже първа помощ.

Бързото отстраняване на газовете от търбуха става по няколко начина. Преди всичко животното се поставя с предните крака нависоко. За предизвикване на оригването се препоръчват периодично издърпване на езика навън и поставяне в устата на пръчка, обвита с парцал, напоен с катран. Катранът дразни устната лигавица и се отделя голямо количество слюнка при поглъщането на която се отваря кардията и през нея газовете излетяват. За изкарване на газовете може да се използва също стомашната сонда. За спиране на ферментацията се дават формалин, петрол- 150-250 мл, смесен с 1-2 л вода и др. Те действат дезинфекционно и убиват микрофлората, която предизвиква ферментацията. Добре действа и прясното мляко. За възбуждане контракциите на търбуха се препоръчва непрекъснато обливане на корема със студена вода и периодично масажиране с юмруци на коремната стена в областта на търбуха. Студената вода понижава температурата на търбуха, което създава неблагоприятни условия за бактериите, предизвикващи ферментация и се намалява образуването на газове.

Когато тези мерки не дадат резултат и състоянието на животното се влошава се вика ветеринар.

Публикувана в Животновъдство

Хормоналните програми за управление на възпроизводството на едрия рогат добитък все по-широко се прилагат. В последните години в САЩ се прилага нова програма, която изисква по-внимателно наблюдение на стадото, но пести от медикаментите

Дейвид Уелч, ветеринарен лекар, САЩ
Още през 90 години на миналия век учените разработиха методи за въздействие на фоликулите. Днес с помощта на хормонални програми е възможно да се управлява възпроизводството на животните в много стопанства. Най-разпространени програми са Ovsynch, Heatsynch, Resynch и Double Ovsynch (виж карето). Те разрешават регулирането на половия цикъл независимо от това на какъв стадия от цикъла се намират яйчниците. Така кравата навлиза в еструс и когато репродуктивната система е здрава можем да разчитаме на успешно планиране на осеменяването. Популярността на програмите расте във връзка с това, че проявата на еструс в последните години постоянно се усложнява. Причините са две: недостиг на време за наблюдение на животните, заради постоянното увеличаване на стадото и по-малкото продължителност на еструса в съвременните високопродуктивни крави. Хормоналните програми правят наблюдението на еструса от по-малко значение или даже излишни. Предварителното инжектиране с простагландин и гонадотропиновия ризлинг-хормон (ГнРХ) предизвиква овулация в заключителния етап на внасяне на простагландина. Недостатък на програмата е, че изисква време.
СПЕСТЯВАМЕ ПРЕПАРАТИ И ВРЕМЕ
13-tabНовият метод (програмата Ultrasynch) е свързан с използването на ултразвуков скенер и наблюдение за настъпването на еструс. Целта е да се постигнат същите резултати с по-малко количество хормони. Доктор Джесика МакАрт от Корелския университет (САЩ) в своите изследвания сравнява Ultrasynch и  Ovsynch. В съответствие с програмата Ultrasynch преди приема на простагландин трябва да се установи размера на жълтото тяло (виж карето). В хода на изследванията са наблюдавани кравите, които 28-34 дни след отелването трябва да бъдат осеменени. По програмата Ultrasynch инжекцията простагландин PGF-2-алфа трябва да се направи когато жълтото тяло е по-голямо или равно на 23 мм. В програмата Ovsynch кравите се инжектират независимо от размера на жълтото тяло (табл. 1). Резултатите били еднакви и в двата случая.
КАКВО СТАВА НА ПРАКТИКА
Резултатите от работата по програмите Ovsynch и CIDR-Synch (Controlled Intravaginal Drug-Releasing Devise) в щата Пенсилвания, във фермата Хилкрест Сейлор Дейри (Hillcrest Saylor Dairy) с поголовие от 600 крави били неудовлетворителни за мениджъра на стопанството Дейвид Стантън. Било взето решение да се засили традиционното наблюдение на животните за прояви на еструс. Ветеринарният лекар предложил ултразвуково изследване (УЗИ). До март 2008 г. във фермата след традиционния контрол за стерилност след 35-42 дни след осеменяването, на яловите крави се инжектира простагландин (когато се установи жълто тяло). След март кравите са проверявани за стерилност с помощта на УЗИ между 28-ия и 34-ия ден след осеменяването (виж таблицата). Яловите крави с жълто тяло с размер над 20 мм са инжектирани с простагландин и се осеменяват след настъпването на еструс. Тези незначителни промени в организацията са дали впечатляващи резултати. През март в стадото влизат 640 крави. От тях 313 (49 на сто) били стерилни. Средно лактацията при кравите била 196 дни. Процентът на успешното осеменяване (процентът на заплождане) бил 16,5, прогнозирания междуотелен период – 435 дни. Година и половина по-късно, през октомври 2009 г., междуотелният период бил 405 дни, 56 насто от животните в стадото били стерилни при средна лактация към момента на изследването 181 дни. Процентът на успешното осеменяване нарастнал на 23 процента (виж табл. 2).
ВСИЧКИ СА ДОВОЛНИ
13-tab2Дейвид Стантън има свое обяснение за получените резултати: „Като прилагаме ултразвук ние получаваме точна информация за размера на жълтото тяло. Освен това ние знаем за настъпващата стерилност седмица по-рано в сравнение с използването на традиционните методи“.
Друга причина за добрите резултати на възпроизводство са доброто състояние на копитата, комфорта и общото добро здравословно състояние на животните. „Въпреки всичко твърдя, че най-голям принос има наблюдението за настъпването на еструс при кравите“ - добавя специалиста.
Техникът-осеменител от сдружението COBA (Central Ohio Breeding Association) Стив Брон отговаря за проявите на еструс и осеменяването на животните в стадото. Два пъти на ден кравите се проверяват, разгонените се отделят и се осеменяват. Брон оценява новата методика за прогресивна. „Ние имаме по-подробна информация за стадия на развитие на жълтото тяло – това позволява да се съкратят интервалите между повторните осеменявания. Шансът да настъпи еструс след инжекция с простагландин нарастна.“ Освен състоянието на жълтото тяло УЗИ показва и друго: например патологични изменения, инфекции, ранна ембрионална смърт. След изследването за стерилност, което се прави на 40-ия ден или по-рано се прави повторно изследване на 46-ия ден. Към този момент основната опасност от ембрионална смърт е преминала. Програмата Ultrasynch има един основен недостатък – работи се на седмични цикли, тъй като изследването се прави между 28-ия и 34-ия ден след осеменяването или 7 седмици след поставянето на простагландин (табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки, че експериментът на фермата Хилкрест не може да се нарече строго научен, той показва, че програмата Ultrasynch може да е ефективен инструмент за управление на възпроизводството на стадото. Резултатите доказаха, че да се опрости проявата на еструс и да се повиши плоцентът на осеменяване може да бъде постигнато и без допълнително прилагане на хормонални препарати.

Програми за управление на възпроизводството
Ovsynch: Предполага синхронизиране на овулацията, тъй като проявата на еструс не е задължителен. Всички „обработени“ крави се осеменяват в установения срок. През първият ден кравите се инжектират с  гонадотропин ризлинг-хормон независимо от стадия на половия цикъл. След 7 дни се прави инжекция с простагландин, което предизвиква разпадане на жълтото тяло; след още два дни се поставя инжекция с  гонадотропин ризлинг-хормон, което води до съзряване на фоликула. Осеменяването се прави „на сляпо“ 16-20 часа след последната инжекция. Не се изчакват проявите на еструс.
Heatsynch: Тази програма препоръчва инжектиране на естроген на следващия ден след въвеждането на простагландина. Естрогенът подготвя матката да приеме ембриона, което прави осеменяването по-ефективно.
Resynch: Предназначена е за „ускорено“ връщане в схемата на програмата онези крави, при които първото осеменяване не е било  успешно. Седмица след въвеждането на  гонадотропин ризлинг-хормона  се инжектира простагландин. Изчаква се да настъпи еструс и се осеменява. В случаите, когато еструс не настъпи осеменяването се прави 70-80 часа след инжектирането с простагландин.
Double Ovsynch: При тази програма стандартната Ovsynch е разширен чрез двукратно прилагане – осеменяването се прави 16-20 часа след последното въвеждане на гонадотропин ризлинг-хормон. Резултатите от работата по тази програма са особено добри при първотелките.
CIDR-Synch: Тази програма предполага вътревлагалищно внасяне на простагландин в съчетание с хормонална стимулация, за да се синхронизира еструса.

УЗИ-скенер за установяване на стерилност
Преносимите УЗИ-скенери през последните години станаха достъпни за земеделските стопани както като цена, така и като простота на обслужването. Сферата на използването е широка: от ранното установяване на стерилност до проявата на повторна стерилност и даже определянето на пола на потомството. Могат да бъдат открити аномалии и болести при още неродените телета, а така също и заболявания на яйчниците и матката при кравите. Най-сериозната разлика между УЗИ- и традиционната „ръчна“ диагностика е във възможността да се определя състоянието на яйчниците.

Жълтото тяло: Размерът има значение
koeficЖозе Луис Васонселус (Университета Сан Паулу) и други учени доказаха, че програмата Ovsynch дава много добри резултати, ако започне да се прилага 5-12 дни след овулацията. Причината е, че на този стадий от половия цикъл кравите като правило имат размер на жълтото тяло над 20 мм. Ето защо кравите 28-34 дни след осеменяването биват включвани в програмите Ovsynch и Ultrasynch и показват по-висок процент на оплождане. Ако кравите не са стерилни, времето за обработка настъпва на 7-14 ден от цикъла, което води до по-добро отношение към програмите.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 10 Февруари 2014 15:16

Бременост при кравите

Периодът на бременността при кравите има голямо значение за успешното възпроизводство на стадото. При нормални условия на отглеждане и хранене бременността продължава 280 дни. Но има и колебания между 270 и 300 дни. Това се обяснява с индивидуалните особености на кравите и най-вече с храненето. Ако то е недостатъчно, периодът на бременността се удължава, а телетата се раждат слаби.

На бременността влияе и развитието на животните . При ранноразвитите месни породи бременността е по-кратка . Бичетата се раждат няколко (2-3)дни по-късноот женските телета. Кравите най-често носят по едно теленце, но понякога се раждат две, три и даже четири. При многоплодна бременност се раждат малки и слаборазвити телета. При разнополови двойки женското теле като правило е безплодно, а бичето нормално развито. Двойки от един пол се развиват нормално.

Специално внимание е необходимо да се обърне на телните крави. Резките нарушения в храненето, поенето, неправилното гледане често водят до аборт. Най-чувствителни към условията са кравите през последните два-три месеца от бременността. През този период трябва да се пазят от наранявания и удари. Бременните крави не трябва да се водят на далечни пасища.

Публикувана в Животновъдство

От него най-често страдат отглежданите оборно високомлечни животни през зимния сезон

Бактерийният пиелонефрит представлява възпаление на бъбречното легенче и бъбреците. Най-често се среща при говедата, най- вече при възрастните обилно хранени крави с висока млечна продукция, повишена чувствителност и през зимния сезон (от ноември до май), когато последните сеотглеждат предимно оборно. По- рядко пиелонефритът е наблюдаван при свинете, конете и овцете. Болестта е разпространена в много страни с развито интензивно говедовъдство, като засяга от 1,4 до 7% от кравите. У нас това заболяване е позабравено (преди 15-ина години беше проблем за по-големи кравеферми, в които не се спазваха хигиената и технологията на отглеждане) и не се познава от фермерите. Икономическото значение на бактерийния пиелонефрит се определя от значителното намаляване на млечната продукция и телесното тегло, високата смъртност и клане по необходимост. За да настъпи заболяване, са необходими както специфичен възбудител, така и предразполагащ фактор. Във ветеринарните ръководства се смята, че инфекцията прониква главно по пикочните пътища след раждане, аборт или следродилна инфекция. Установяват се възпалителни и дегенеративни изменения както в бъбреците, пикочопроводите и пикочния мехур, така и в надбъбреците, черния дроб, сърцето и лимфните възли и по-рядко уриногенно. Важен предразполагащ фактор за бактерийния пиелонефрит може да бъде бременността (52 на сто от случаите), при което матката притиска пикочните пътища и предизвиква застой на урината, и травматичният ретикулоперитонит, т. е., чуждо тяло (31% от случаите, свързани със септични пътища в органите). Източници на инфекция във фермите са кравите и биците-бактерионосители, като болестта се предава на здравите механично при директен контакт чрез косми на опашката и капки урина, замърсени катетри, вагиноразширители, семенна течности др. Инфекцията започва по възходящ път от пикочния мехури се пренася в бъбреците, когато в тях има препятствие (пикочен камъки др.), което спира изтичането на урината.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 06 Февруари 2014 09:58

Четки за крави

При проведената анкета има ясни победители и губещи. От най-голямо значение в почти всички ферми e електрониката

От четката за крави се изисква да извършва дейността си тихо и прилежно. В практиката невинаги е така. Това показват резултатите от анкетата на немските специалисти.
Повредите в техниката на четки са най-различни, например изгорена пластина или протекло машинно масло. Някои от фермерите са разочаровани: „За две години поправката на четката е на стойност 1000 евро. Сега отново е счупена”, оплака се фермер.
16-3tabФункционирането на четката също бе подложено на силни критики: „Не почиства, а само забърсва”, е жлъчният коментар към работата на някои от четките за крави. Мненията са различни. Има и фермери, които са доволни от четките и им дават отлични оценки.
Близо 900 читатели на top agrar от Германия, Швейцария и Австрия са участвали в запитването. Въпросите са за слабите места на четките, за това дали се приемат добре и дали фермерите биха ги купили отново.  
Взети са под внимание само десет разновидности. Систематизираните отговори са 785. Три вида четки и осем марки участват в сравнението.
- хоризонтални четки: Mayer Happy Cow (идентична по конструкция с Kerbal Cow Cleaner); 86 отговора, Heitmann VPC (36).
- четки с функция на махало: Betebe Simplex (18), DeLaval SCB (215), Lely Luna (38), Pature Pendel-Buerste (идентична по конструкция с Kerbal Cow Cleaner; 28).
Резултатите за идентичните по функция четки са обобщени в едно. От най-голямо значение несъмнено е електрониката (схема 1). Над една четвърт от всички запитани са имали проблеми именно с нея. Всички марки са имали проблеми с контролното управление.
16-5tablЕлектрониката създава неприятности: много проблеми са имали собствениците на четка с функция на махало от Paturra/Kerbl: 53,6% са се оплакали от дефектни табла за управление или превключватели. Добра оценка е получила Lely Luna (16%), независимо, че с продължителността си на живот от 2,8 г. е втората с най-кратък експлоатационен период. Само 14% от четките Heitmann, които са със средна продължителност на употреба 10,5 год., са показали слабости в електрониката.
За четката с функция на махало SCB от DeLaval са гласували 26,5%. От резултатите прави впечатление, че много често се критикуват проблемите от прекъсването на кабели. Това е в следствие на факта, че кабелът се движи като махало и е непрекъснато в движение.
Средна стойност при оценяването има и четката Schurr - 27%. Тук оплакванията са от счупени бутони за превключване, както и от неработещи защити на двигателя.
16-6tablНай-малко проблеми при четките създават държачите. Изключение прави само Patura/Kerbl, при която 25% от притежателите са посочили повреда. Този вид четка не се представя добре и при критерия издръжливост на моторите. Над една четвърт от четките показват дефекти. Това се дължи отчасти на горещите мотори, които събират много козина от животните. Най-вероятно повредите могат да се избегнат с редовното им почистване.
Рекордьорът по повреди на мотора с 46,5% е Happy Cow от Mayer (или Cow Cleaner от Kerbl). Засегнатите фермери дават своето обяснение: „Уплътнителният пръстен на мотора се износва. Последиците: в мотора потича масло и той губи мощността си”. Важно: нито един собственик на Krazzmaxx до момента не е имал проблеми с моторите. Позитиви има и към Schurr, с която само 7% от 318 фермера са имали проблеми с моторите (2,2%).
Слаби валове: задвижващото устройство на хоризонталните четки Mayer изглажда доста здраво. Само един фермер е отбелязал повреда. Schurr също показва добри резултати. Най-много проблеми по този показател има Luna от Lely. 26,3% от запитаните са отбелязали проблеми със задвижването, които в повечето случаи са довели до тотална щета. Сходни проблеми е имало и при DeLaval (15,3%). Очевидно е, че задвижващият вал е много слаб, защото двайсет фермери посочват този проблем. Като следствие от това главата на четката пада.
cow-4etki1Почти всяка пета четка Lely Luna има проблеми от повреда на лагерите. Те са проблем и при всяка втора Heitmann. Трябва да се вземе под внимание, че при тази марка четки проблеми възникват едва след петата или шестата година от пускането в употреба. Отчетени са и единични случай на оплаквания от липса на резервни части, което според Heitmann се дължи от части на смяната на доставчиците. Този проблем вече трябва да е отстранен. По отношение на проблемите с лагерите положителни оценки получават Mayer (3,8%) и DeLaval(7%).
Здрава глава на четката: оказва се, че главата на четката е слабо място на системата. Heitmann и Mayer с 11 и 15% имат висок процент на повреда с главата на четката. За сравнение процентът при Schnitt е 5,3. Читателите са помолени да отговорят и колко дълго издържа главата на дадена четка. Категорични отговори има за четири марки. С 35 отговора клиентите на Heitmann са определили продължителност от четири години.  Главите на четките Mayer издържат пет години (64 отговора), при DeLaval годините също са четири (51 отговора), а при четките Schurr са шест и половина (82 отговора) като тук и броят на кравите, които ползват четката е най-голям.
Малка утеха за собствениците на четки от Patura/Kerbl: близо 37% от повредите са отстранени в срока на гаранцията. Сходни са и резултатите на DeLaval - 34%. 72% са процентите при Krazzmaxx, като от пускането в експлоатация на уредите са минали 2,5 години.
По-рядко срещани повреди: за да може да се прецени надеждността на четките, читателите се запитани за честотата на повредите. Тук класацията изглежда така (схема 4). Само четирима от общо 785 запитани са казали, че всяка седмица имат проблеми с четките.
За един месец повредите при Krazzmaxx са 9%, при Patura/Kerbl 11%. За цяла година средната стойност на възникналите повреди сред запитаните се равнява на 36%. Значително по-висок е процентът при сравнително старите Heitmann уреди - 51,4%. По-ниски са резултатите на Betebe и Schurr 28,8% и 25,8%. Те имат най-добрите резултати относно честотата на поява на повреда 72%. Добри са и стойностите на Lely и DeLaval 65% и 64%.
По-малко оплаквания читателите имат относно почистващата функция на четките и функцията грижата за козината. До 90% от оценките варират между „много добра” и „добра”. Най-много оценки  „много добра” са дадени на двете системи на Krazzmaxx и Schurr с 58 и 61%.
Малко по-нисък е процентът на Happy Cow от Mayer. Средни стойности имат и четките с функция махало на Lely Luna (16%).
Усилията за поддръжка са оценени от 90% от читателите като минимални. Само при Happy Cow са отчетени средни стойности- 14%. Причината е част от задвижващото устройство, която е трябвало да се смени няколко пъти.
Наранявания: до наранявания на животните чрез четките се стига относително рядко. Обикновено случаите на наранявания за една седмица са единични.
Впечатление прави четката от DeLaval. За един месец оплакванията от наранявания на животни са 10,4%. Най-често опашката на животното се завърта около главата на четката и понякога това води до сериозни наранявания. Средно 92% от запитаните  рядко или никога не са наблюдавали наранявания.
Някои читатели подчертават, че рискът от наранявания е по-малък при крави с подрязана долна част на опашката.
Запитването ясно показва, че след като е монтирана четка в дадена ферма, тя (почти) винаги се приема добре от животните, независимо за каква конструкция става въпрос.
Случва се четките да не се приемат добре, ако те са изхабени или са поставени на неподходящо място във фермата. Важен съвет: сменяйте главата на четката веднага, когато се изхаби и потърсете атрактивно място за монтаж на четката. На това място трябва да има достатъчно пространство, светлина и по възможност да има изход. Подходящи са местата с изход, както и широките коридори.
Оценки: със средна оценка от 1,4 Schurr е с най-добър резултат (схема 2). 97,2% от запитаните биха купили тази марка отново (схема 3). Не по зле е оценена и на Betebe -1,6. Относно желанието за повторно закупуване марката получава 100%. Добри оценки получават и DeLaval (1,7), Heitmann и Krazzmaxx (всяка 1,8), процентите им за повторно закупуване са 89 и 93. Значително по-ниски са оценките на Mayer и Patura/Kerbl. Средната им оценка е 2,3. Последна е марката Lely с 2,5. Една трета от запитаните са оценили тези марки с оценка 3 или по-лоша. Стойностите за повторно закупуване са значително по-ниски. 67,4% биха купили отново Happy Cow от Mayer (или Cow Cleaner от Kerbl). 68,4% биха купили отново четка Lely. 71,4% биха притежавали отново четка от Patura/Kerbl.

66 КРАВИ СИ ПОДЕЛЯТ ЕДНА ЧЕТКА
За да може да се обобщят резултатите от запитването, са зададени и допълнителни въпроси.
Проверени са 785 въпросника, които включват осем марки четки. Следните основни точки са ключови за оценяването на резултатите:
- вид на конструкцията: с 46% процента от отговорите двете системи на Krazzmaxx и Schurr са на първо място в запитването. Отговорите за четките на Lely, Betebe, DeLaval и Betebe формират 38% от отговорите. Хоризонталните четки на Heitmann и Mayer имат общо 16%.
- възраст: средната продължителност на експлоатация на четките е 5,4 години. Най-старата четка е в експлоатация от 18 години. С 10,5 години средна продължителност на живот са четките на Heitmann. Тя е почти четири пъти по-висока от тази на най-новото поколение четки от Krazzmaxx и Lely. 8,5 години е средата продължителност на живот на четките Happy Cow от Mayer. Средно, системите на Schurr издържат 5,8 години, на DeLaval 4,1, на Betebe 3,8.
- монтаж: в повечето случаи фермерите са умели техници и 85% от запитаните са извършили монтажа на четките сами. В средно 90% от случаите монтажът е протекъл изключително лесно. Единствено при Patura и Krazzmaxx 18% от фермерите са срещнали трудности. Разбира се, по-малко са трудностите, когато монтажът се извърши от търговците или производителите. 96,8% от запитаните са доволни от монтажа на търговците и производителите. В графата „недоволен” не е имало нито един отговор.
- брой на кравите: средно 66 крави си поделят една четка. Малко повече крави са обслужвали четките на Schurr (71) и Betebe (74). Четките на Mayer, Heitmann и DeLaval са използвани за по-малък брой животни (61).
КАКВО КАЗВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛТЕ
Mayer: „от 2005 година сме вградили по-стабилен задвижващ блок на мотора. Има и нови защити срещу претоварване”.
Patura: „не бяхме доволни от качеството на четките с функция махало, които получавахме от един определен доставчик. Затова от миналата година спряхме да ги предлагаме”.
Kerbl: „проблемите с четките Cow Cleaner Swing са ни известни и затова през 2013 година направихме много подобрения на модела”.
DeLaval: „повредите от предаването на изходния вал на четките от втора генерация зачестиха и затова инсталирахме по-стабилни валове. Окабеляването също е променено”.
Lely: „при рекламациите от серия Lely-Luna повредите са отстранени в срока на гаранцията. Някои от четките не са били свързани според указанията. Били са инсталирани твърде ниско”.
НАКРАТКО
- Близо 900 читатели са оценили четките за крави, които са закупили.
- Повече от една трета от запитаните са имали проблеми с електрониката и по-специално с контролните табла.
- Много от марките четки се нуждаят от подобрения на моторите.
- По-голямата част от запитаните са доволни от почистващата функция на четките.
- Значителни са разликите по отношение желанието за повторно закупуване на марките. Най-добри са резултатите на Schurr и Betebe. Най-ниски са оценките на Lely, Mayer и Patura.

Превод Николета Илиева

Публикувана в Животновъдство

Ако една крава роди женско теле, тя има повече мляко, отколкото ако е родила мъжко теле. Отговорни за това най-вероятно са женските хормони на плода, които стимулират млечните жлези на майката, съобщават американски изследователи в специализираното списание "PLoS ONE". Учените са на мнение, че целенасоченото раждане на женски животни чрез изкуствено осеменяване, може да доведе до съществено увеличаване на количеството мляко във фермите. В статията се твърди, че без да се взимат предвид разходите за тези технология, американските млекопроизводители могат да печелят чрез нея с 200 млн. долара повече.

По информация на немското списание Шпийгел (Spiegel), изследователите от университета Kansas State University в Манхатън са изслeдвали близо 2,4 млн. бременности на 1,5 млн. крави от породата Холщайн в САЩ. Анализът им показва, че при първата бременност на кравите, женските телета стимулират по-усилено млечните жлези на майките. По този начин и следващото поколение получава повече мляко, отколкото ако първото е било от мъжки пол. Количеството мляко от една крава при две последователни бременности е с 445 кг по-голямо, ако първото родено от нея теле е женско.

Учените са установили, че подрастващото теле може допълнително да увеличи количеството мляко на кравата, ако тя го кърми по време на следващата бременност. Качеството на млякото, като съдържание на протеин и мазнини, не се влияе от пола на поколенията.

Експертите са на мнение, че причината за по-доброто изхранване на женското поколение е еволюционна адаптация, чрез която кравите растат по-бързо и имат възможност да създават следващо поколение.

Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Животновъдство
Петък, 03 Януари 2014 11:04

Защо кравата е ялова?

Три са най-важните причини за яловост при кравите.

Липса на разгоненост

или пропуснато разгонване.
Трябва да знаете, че яйчниците на крава, която е много отслабнала, не са активни. Яйчниците, както и фоликулите, и жълтите тела при такива крави са много малки.
Ако яйчниците функционират активно, изчакайте следващото разгонване.

Наличие на кисти

Кистата на яйчника е изроден фоликул или жълто тяло с размер над 2,5 см. Някои видове кисти водят до нередовно разгонване или до постоянното й проявяване.
Третата причина е гнойно възпаление на матката.
Важно! Хранете кравата си с качествени фуражи, тъй като разгонването и заплождането зависят и от добрата й кондиция

Публикувана в Животновъдство

Може ли в домашни условия да се определи маслеността на млякото? Кога маслеността е най-висока?

При сутрешното доене количеството на млякото е най-голямо, но маслеността е по-малка.

Най-висока е маслеността в първите дни след отелването, но то не се използва за храна без специална обработка. Впоследствие маслеността спада. Яловите крави дават мляко с висока масленост, но при тях млеконадоя е значително по-малък. През май-юни, когато кравата се храни с млада трева расте млеконадоя, но маслеността е ниска. През август, когато пасе на сухо пасбище или се храни с груби храни (през зимата) маслеността силно се увеличава, но количеството намалява. Изравняването на маслеността може да се постигне с увеличаване на храненето през пролетно-летния сезон с концентрирани храни. Понякога след заболяване от стоматит маслеността на млякото не се възстановява.

Количеството и качеството на млякото зависи от особеностите на обмяната на веществата на всяка крава. Предава се и по наследство. Приплодът не може да бъде по-продуктивен от кравата.

Точното определяне маслеността на млякото без необходимото оборудване е достатъчно сложно. Но ако ви задоволяват приблизителни показатели може да използвате следния начин. Измийте и изсушете цилиндрична прозрачна чаша. С линийка отбележете 10 см. от дъното. Налейте мляко до знака и оставете 6-8 часа при стайна температура. За това време ще се отдели сметаната. С линийката определете колко милиметра е сметановия слой.

Изчисляване: Височината на млечния слой 10 см се приема за 100%. Всеки милиметър от слоя сметана отговаря на един процент масленост. Например, ако слоя е 4 мм, маслеността на млякото е 4%. Разбира се този начин не е достатъчно точен, но дава ориентировъчна представа за маслеността на млякото ви.

Публикувана в Животновъдство

Важни моменти при проектиране и експлоатация на кравеферма
До цялостното реализиране на едно инвестиционно намерение съществуват много етапи и стъпки. Най-важните от тях са възникване на самата идея, осигуряване на финансиране, изготвяне на проект, построяване и експлоатация на обекта
 
И това е една малка част от целия процес! Работата по осъществяването му се извършва най-добре от хората, за които тя е призвание, съдба, притежаващи не само необходимия опит и умения, но и нужните познания!
Как се правят нещата у нас, така както трябва или... Разбира се на този въпрос не може да се отговори еднозначно. Но, да започнем отначало!
 
Още на ниво намерения, при плануване на бъдещите начинания, никога не трябва да се следват сляпо чужди модели. Необходима е оценка на конкретните условия, съобразно всички реалности и обстоятелства. Да се има предвид, че не е възможна успешна работа без индивидуални решения, изискващи творчески подход. 
 
Грешката, която допускат част от фермерите у нас е сляпото копиране и имитиране на чужди модели. То води след себе си до редица проблеми от най-различно естество. Не трябва да забравяме нито за миг, че ние живеем в България! Нещото което винаги присъства в нас, което за добро или за зло никога не пасва 100% дори и на най-добрите вносни рецепти. Шаблонното имитиране изисква пълно възпроизвеждане на една друга действителност, което на практика е невъзможно. Тоест, ние трябва да се учим от успеха на другия, но задължително се нуждаем от потенциала не само да копираме, но и да овладяваме по наш собствен начин непознати за този другия, проблеми и дадености.
 
На противоположния полюс са онези, които не възприемат нищо ново. Тази категория фермери и животновъди са консервативни, твърдо убедени в малкото което знаят и могат, предавано от поколение на поколение в продължение на столетия. Не е изключено обаче, голяма част от познанията им да е продукт на грешно анализиран опит, пречупени през собствената призма истини. На фона на днешните реалности, със своята непреклонност и упоритост те представляват по-скоро пречка за прогреса, отколкото ценен експонат от миналото.
 
За изискванията, на които трябва да отговаря една кравеферма, са написани книги. По-голямата част от изискванията са заложени още в проектната документация на всеки обект и са важна предпоставка не само за ефективност, но и за законност. Така всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, обзавеждане и експлоатация. 
 
Често вниманието е съсредоточено единствено към конструктивните и пространствени решения, като други важни елементи включени в производствения процес неоправдано остават на заден план и се забравят. По-късно обаче, те напомнят за себе си. Тогава когато няма връщане назад. Всеки един животновъден обект представлява една отворена система, състояща се сгради, оборудване, обзавеждане, самите животни и разбира се хората които управляват, работят и не само поддържат тази система жива, но я правят способна да оцелява! 
 
Без претенции за изчерпателност на вашето внимание представям някои фактори и условия, които са от голямо значение и винаги трябва да се имат предвид при проектиране и експлоатация на една кравеферма. 
 
При определяне на местонахождението и избора на терен за построяване на ферма, отговорете на следните въпроси „Защо, никой до този момент не е положил дори керемида ? Дали това е просто случайност или предвиденото място притежава някои скрити недостатъци ?” Преди хилядолетия древните градове са построени там където условията за живот и поминък са най-подходящи. Не е напълно известен начина по който нашите предци определят къде точно да се извърши първата копка. Безспорно обаче набелязаните за тази цел райони са изключително удачни, запазили и до ден днешен своята непреходност! Ако теренът представлява бивша, вече разрушена ферма или такава, която трябва да се ремонтира основно, да се изнамерят причините довели до нейния крах. Понякога истинските може да не са чак толкова очевидни.
 
Така че „наличието на евтино празно пространство” в никакъв случай не би могло да бъде единствен аргумент при избор на район в който да бъде построена една кравеферма. Рисковете в тази насока изискват изключително внимание!
 
Прави се детайлна преценка на микроклимат, релеф, почви, преобладаващите ветрове. Кравите неминуемо влизат в контакт с околната среда, дори ако населяват и най-модерни сгради. През различните сезони определени климатични фактори оказват своето вредното въздействие върху животните. Пример в това отношение са есенните и зимните мъгли, силните ледени ветрове, а така също и продължителните летните жеги. Не трябва да се забравя също, че пресечените терени, стръмните планинските поляни и пътеки са крайно неудачни за някои културни породи крави. Ниските райони с глинести неотцедливи почви създават предпоставки за „наводнение” при всеки по-голям дъжд. Кравите газят до колене в калта и нищо не може да се направи.
 
При проектирането, изграждането и най-вече функционирането на фермата трябва да спазва един важен принцип - висока степен на самостоятелност, изолираност и ниска конфликтност. Най-удобно е, ако животновъдните обекти са достатъчно отдалечени от хотели, курорти, вили, увеселителни заведения, жилищни сгради и други подобни. В противен случай биха могли да възникнат неразрешими противоречия със съседите! И ако се стигне до съд, резултатът никога не е в полза на животновъда. И нещо друго. Има райони, където всякаква стопанска дейност е просто обречена – непрекъснати набези от крадци, крайна агресивност и нетърпимост от страна на местното население. Дори и най-малко съмнение за заплахи от такъв род, правят невъзможно всяко едно начинание.

Публикувана в Животновъдство

Белтъчна диета за крави ще прави млякото още по-полезноБритански специалисти са открили, че млечните продукти могат да станат по-полезни и безопасни благодарение на намаляване на равнището на белтъчините в дажбите на кравите, което ще позволи да бъде намалено влиянието на азота, чието постъпване в организма на животното става чрез почвата. Оттук следва, че първостепенна задача на фермерите е
 
КОРЕКЦИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК
 
Според данните на направеното изследване концентрацията на азот в 1 ха може да бъде намалена с 11,2%.
 
След изучаването на състава на изхвърлянето на отпадните продукти от организма на кравите били изучени количествените показатели на белтък и азот в организма на животните. Прилагането на новия фураж позволило да бъде намалено съдържанието на азот. Така например при намалението на белтъчините от 75% на 45% количеството на азот намаляло до 25% (от 55%). Азотните газове и по-точно азотният и диазотният оксид и амонякът, които участват в подкиселяването на водите и почвата, предизвикват парников ефект и действат отрицателно на озонния слой.
 
В резулат на това учените стигнали до извода, че
 
КЪМ ЕСТЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ НА КРАВИТЕ НА ПАСИЩАТА ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВЯТ СПЕЦИАЛНИ ДОБАВКИ
 
Единственият минус на белтъчната диета е в това, че мляконадоят съществено намалява, но специалистите предполагат, че това е временен - преходен, ефект от естествената промяна на дажбата. Намаляването на азота, отделян в атмосферата чрез оборския тор, ще става за сметка на това, че 60 процента от преработените продукти ще бъдат от амоняк.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта