Понеделник, 13 Октомври 2014 11:42

Рекорди постижения на холандските крави

Характеристиките на млечните крави в Холандия отбелязват нов рекорд. През последната финансова година от 1 септември 2013 г. до 31 август 2014 г., кравите от стадата са дали общо 30 999 кг мляко с 2443 кг мазнини и белтъчини. Това става ясно от годишната статистика 2013/2014 на организацията за отглеждане на животни CRV.

В допълнение към горе посочените характеристики, със седем дни е увеличен и броят на дните на производство. Интервалът на отелване е намален от 417 на 416 дни. Броят на производствените дни и резултатите от млякото се отразяват върху ефективността на стадото, съобщават от CRV. По-възрастните крави с висок производствен живот постигат значително по-висока печалба по време на фазата на отглеждане.

Породата Holstein Friesians (Холщайн) оглавява статистиката за най-добри резултати при кърмене сред холандските крави. С 9. 717 килограма мляко, 4,31% мазнини и 3,51% протеини в рамките на 351 дни, количеството мляко леко е намаляло с 2 кг.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Животновъдство

Финландските фермери живеят изолирано, на собствените си земи, на които отглеждат тревните и кореноплодните храни за животните. Те се торят само с органични торове. Употребата на минерални торове строго се следи. Кравите трябва да се хранят само с това, което няма да промени качеството на млякото. Животновъдните ферми са обкръжени от гори и въздухът е изключително чист. Преди да влязат в обора, фермерите обличат бяла престилка и калцуни.
Цялото производство е напълно автоматизирано. С една ферма с 500 крави и телета обикновено се справя едно семейство, като децата също се привличат в работата. 
Всяко животно във фермата има собствен биометричен паспорт и навигатор, който е прикрепен към всяка крава. Всичко е напълно компютъризирано.
Фермерите рядко наемат работници за дълго. Обикновено работна ръка се наема само през лятото, когато има допълнителна работа на полето. Едва 5 % от 10 000 млечни стопанства в страната имат наемни работници. Във Финландия преобладават семейните ферми.
Държавните органи водят отчет на животните, следят за чистотата на породите, всички крави са регистрирани, води се строга селекционна дейност. По този въпрос фермерите са доста образовани и знаят наследствеността на своите крави. Преди да достигне млякото до потребителите, то преминава многократни контроли.

Публикувана в Животновъдство

Охлаждането става с помощта на въздухопроводи и разпръскване на вода

Ако за нас температура от 25 градуса е приятна, то за животните в кравефермата тя е висока. За кравите най-добрата температура в помещенията е 15-20 оС, а когато живачният стълб се изкачи над 25, то животните започват да страдат от прекомерна жега (възможно е да получат дори топлинен удар). Кравите започват обилно да се потят, тъй като благодарение на изпаряваната вода кожата се охлажда.
12-2-1Този метод на терморегулация е ефективен единствено когато влажността на въздуха не е висока. При висока влажност на въздуха и незначителен въздухообмен в помещенията не е възможно  оборът да се охлажда за сметка на изпарение на водата. В тези случаи е много важно през помещенията да се пропуска възможно най-голямо количество въздух, който да извежда отделяната топлина. Колкото по-голяма е скоростта на въздушния поток, толкова по-ефективно е охлаждането.   
ВЕНТИЛАТОРИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРИ 20 ГРАДУСА
Нека разгледаме следния пример (табл. 1): Обикновен августовски ден, температурата в кравефермата е 25оС, а влажността на въздуха 70%. Независимо от отворените вентилационни отдушници на страничните стени в помещението едва се усеща някакъв полъх (0,5 м/сек) и кравите не могат да отделят топлината си в атмосферата. Ако с помощта на вентилатори увеличим скоростта на въздушния поток до 2 м/сек., то голяма част от отделената пот при животните ще се изпари. Това съответства на охлаждащ ефект от около 3,9оС. Примерът доказва колко важна роля играе увеличаването на естествената вентилация чрез използването на вентилатори, когато температурата се покачи над 20оС. Не трябва да се тревожим, че скоростта на въздухопотока е прекалено голяма. Доказано е, че кравите спокойно се справят със скорост на вятъра от 3,0 до 5,0 м/сек (от 10,8 до 18 км/ч). Специалистите твърдят, че най-ефективно е разполагането на вентилаторите на един ред, паралелно с хранилките или проходите, по които преминават животните. За да се пресметна нужната бройка вентилатори, може да се използва следната формула:
Средното количество вентилатори х 10 = разстоянието, на което действа (в метри)
Вентилаторите се монтират под ъгъл 25-30 градуса, за да се гарантира, че въздушният поток ще е насочен към животните, а няма да преминава над тях.
КЪДЕ ДА МОНТИРАМЕ ВЕНТИЛАТОРИТЕ: НАД БОКСОВЕТЕ ИЛИ НАД ХРАНИЛКИТЕ
Достатъчно ли е вентилаторите да се разполагат само над местата за хранене или е добре да има такива и над боксовете, където животните почиват?  Отговор на този въпрос дадоха учените от Държавния университет в Канзас, които са провели два независими експеримента. При първия опит е изследвано поведението на 93 крави от породата Холщайн-Фризийски, които се намирали средно около 130-ия ден от лактацията.
Преди началото на експеримента животните били разделени на 3 групи. При първата група вентилаторите са разположени в два реда над двойните боксове, при втората група – един ред вентилатори над боксовете и един ред над местата за хранене. При третата група имало 3 реда вентилатори – по два реда над боксовете и един над хранилката. Всички животни се отглеждали в една и съща сграда и се хранели с еднакъв фураж. Вентилаторите били монтирани на разстояние 7,3 м (с консумация 0,37 kW/h и диаметър 90 см.). Те се включвали автоматично, когато температурата надвиши 21,1оС.
Резултатите не изненадали никого: Най-добър млеконадой имала втората група, която била охлаждана и по време на почивка и по време на храненето. Тя давала средно до 2 кг. мляко повече в сравнение с кравите, които били охлаждани само докато почивали. В същото време вторият ред вентилатори над боксовете не довел до съществено подобряване на резултатите (виж табл. 2).
При вторият експеримент вентилаторите са били поставени само над местата за хранене(група F) или над хранилките и по средата над двойните боксове (F+L). И тук вентилаторите се включват автоматично когато температурата стане над 21оС. За да се определи влиянието на двете системи за охлаждане, върху общото потребление на фуражи, количеството храна се мери всеки ден, а количеството сухо вещество в дажбите се определя два пъти седмично. Освен това при 15 случайно избрани крави се измерва честотата на дишането (сутрин, обед и вечер).
Резултатът от този опит показа, че поставянето на вентилаторите над хранилките е оправдано. Животните от групите  F и L дали средно с около 2,6 кг повече мляко (38,8 л в сравнение с 36,2 л).
По-интензивният въздушен поток оказва положително въздействие на честотата на дишане сутрин  (71,7 в сравнение с 79,3 вдишвания/крава/мин.) и вечер (76,0 в сравнение с 81,1 вдишвания/крава/мин.)
При суха жега (максимална влажност на въздуха 50%) и температура в кравефермата над 25 градуса се търсят варианти за допълнително охлаждане. Добро решение е, ако над проходите за придвижване и над местата за хранене са монтирани пулверизатори, които разпръскват вода под формата на мъгла.
Ефектът от охлаждането е още по-голям заради изпаряването на водата. Опитът показва, че е най-целесъобразно разпръскването на водни пари над животните в продължение на 3 минути през интервал от 12 минути. Системата за мокрене на кравите може да се монтира в помещенията със собствени средства и без големи разходи на средства. Необходим е шланг или водопроводна тръба от ПВЦ, която се монтира на височина 2,5 м над проходите (пред местата за хранене). Върху тръбата, на разстояние около 1,8 м една от друга, се монтират дюзи с ъгъл на разпръскване 180о (Схема 1)
Важно е да се обърне внимание на налягането в тръбата. Пръскането с водни пари трябва да достигне и най-отдалечената крава. Прекалено многото вода също не е желателно. В този случай влагата няма веднага да се изпарява, а ще се пропива в космената покривка на кравите.
Дебитът на вода около 1,9 л/мин. Тя е достатъчна за всяка дюза. Още по-добре е, ако има възможност да се постави помпа в комбинация с температурен регулатор. Това дава възможност да се намалят разходите на вода.
СВЕЖ ПОЛЪХ ПО ВРЕМЕ НА ДОЕНЕ
12-2В големите кравеферми животните всеки ден престояват продължително време в изчакване пред доилната зала. Понякога това може да продължи и повече от час. Последните изследвания показват, че в помещенията за изчакване телесната температура на кравите може да се повиши с 1,7 оС за 20 минути. Ако в залата постъпва свеж въздух, температурата остава непроменена и даже може леко да спадне. Това, разбира се, оказва влияние и върху млеконадоя: добивът на мляко се е увеличил с 0,8 л от крава за денонощие след поставянето на вентилатори в помещенията за изчакване.
Разположението на вентилаторите в оборите зависи от размерите, по-точно от ширината на помещението. В тесните зали, с максимална ширина до 7,5 м, се поставят няколко малки вентилатора (с диаметър 75 – 90 см). Прикачват се на външната стена с достъп до свеж въздух и на разстояние от 1,8 до 2,4 м един от друг. Те вкарват в помещението свеж въздух и го разпростират над животните. (Схема 2)
В големите помещения за изчакване, където могат да се съберат до 60 крави, страничните вентилатори нямат желания ефект. В този случай вентилаторите трябва да се поставят на тавана в няколко редици, като разстоянието между редовете да е между 6 и 9 метра. При това трябва да се следи вентилаторите да не духат директно върху животните, а да са с наклон от 15 до 30о, а също и потокът от въздух да е насочен към главите на кравите. В горещите дни трябва да бъдат отворени вентилационните отвори на покрива и на стените, за да може топлият въздух по-лесно да бъде извеждан от помещенията.
И накрая, броят на вентилатори зависи от площта на помещението за изчакване. Практиката показва, че един вентилатор е нужен за 15 м2 площ или за всеки 10 крави.
Допълнителен разхлаждащ ефект може да се получи при монтирането на система от дюзи за разпръскване на вода в периметър от 360о . Американски консултанти препоръчват кравите да бъдат пръскани в продължение на 1 минута през интервал от 6 минути. В този случай разходът на вода е 1 л за 1 кв. м  площ за час. Така, в зависимост от размера на помещението, разходът на вода е от 90 л (при 60 крави) до 150 л (при 100 крави) на час.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- При температура в обора 25 градуса, усвояването на сухия фураж спада с 1,5 кг., а дневният млеконадой намалява с 3,0 кг.
- При потенето на животните се постига ефект на охлаждане. Това е възможно при скорост на въздушния поток минимум 2 м/сек.
- Добивът на мляко от една крава може да се увеличи с около 2,0 л на ден, ако кравата допълнително се охлажда с вентилатори по време на хранене или по време на почивка.
- При суха жега добър ефект имат разпръскващите устройства, разположени над проходите и в зоната за хранене.
- В помещенията за изчакване преди доене за 20 минути е възможно телесната температура на кравите да се повиши с 1,7 градуса. Ето защо в големите кравеферми в тези помещения се поставят вентилатори и спринклерови системи.

Публикувана в Животновъдство

Финландците залагат на натуралността на своите продукти. Например, в страната съществуват ограничения при използването на минерални торове. Обороти редовно се почистват  и се проветряват, вътре се влиза само в специални халати и с калцуни. Порционът на всяко животно внимателно се пресмята, а всяка крава има биометричен паспорт и навигатор.
Една от най-актуалните теми са доилните роботи. Работната ръка недостига, затова фермерите масираното инвестират в роботизацията. Но въпреки това смятат, че топлината на човешката ръка нищо не може да замени.
Но казват, че освен всичките си преимущества доилните роботи помагат да се задържат младите хора на село. Защото едно е ако младежът и девойката трябва със собствените ръце да ринат обора, а друго - ако произвеждат мляко с помощта на компютъра и смартфона.

 

Публикувана в Животновъдство

Доц. д-р
Пламен Георгиев
При отглеждане на кравите една от целите е да се добива максимално количество мляко. Ясно е, че ако очакванията не се оправдаят, последствията за фермера са негативни. И обратното, нерядко доходите от продаденото мляко са източник за развитие и прогрес.
Факторите, от които зависи млечната продуктивност, са много. Преди всичко те са от биологично естество и зависят от генетичните заложби, продуктивността на животните, тяхното здравословно състояние, кондиция, охраненост, начин на експлоатация и т. н.
Тук ще се постарая да припомня няколко фактора, оказващи влияние върху млечната продуктивност при кравите, които са особено актуални.
Има една поговорка: Три пъти мери, един път режи”. Пренесено към темата, това би могло да бъде перифразирано по следния начин – „Фермите трябва да се правят по мярка”!
По мярка на животните, на условията, на базата, на региона, на капитала, с който се разполага и т. н. Първата и основна предпоставка не само за получаване на повече мляко, но и въобще за успех във всяко едно животновъдство, е тясното сътрудничество, взаимодействие и съвместимост в работата между проектанти, инвеститори, фермери, централна и местна власт, гледачи и разбира се, ветеринарни лекари. Получаването на мляко е един технологичен процес, със своята специфика. Заложените още в проекта грешки, по-късно тежат завинаги!
Често амбициите на фермерите са да имат най-млечните крави! Известно е, че млечността се определя от генетичните заложби. В своята история хората селектират и създават породи за мляко, за месо или комбинирани. Качеството на животните и тяхната породна принадлежност определят потенциала, който може да бъде достигнат. Нерядко именно тук се стига до крайности и напразни надежди. Стремежът на много стопани и вносители е да закупят най-високопродуктивни животни, независимо от цената, като по този начин те си „гарантират” успеха. И с това проблемът би трябвало да бъде решен.
„Чужденките”
обаче невинаги се приспособяват към новите
условия
– климат, технология на отглеждане, хранителен режим и болести. Възникналите трудности в редица случаи напълно компрометират усилията и направените сериозни инвестиции.
При вноса на животни трябва да се преценят и конкретните условия, при които те се отглеждат до момента на покупката и в каква степен тези условия са сходни на онези, които ще се предложат на новото място. Колкото разликата в това отношение е по-голяма, толкова и евентуалните проблеми биха били по-значими! Високопродуктивните крави са чувствителни към жегите, изискват зелени фуражи или сено целогодишно, непригодни са за дълги ежедневни преходи!
Повече мляко е възможно единствено при адекватен хранителен режим
С особена значимост е енергийната обезпеченост на дажбата. Най-критични са първите 50 – 80 дни след отелването. Дори максималното количество храна, което може да бъде прието, не покрива потребностите. Съществуващият дефицит е неизбежен. Целта е той да бъде по-краткотраен и не толкова задълбочен. Нужното количество концентрати трябва да бъде балансирано със съответните груби и зелени фуражи. Храненето на една високопродуктивна крава не е само изкуство, то е съдба, дори оцеляване.
Тъй като сама по себе си рекордната млечност е неестествена, то прибавянето на специални премикси, добавки, стимуланти и т. н. е неизбежно условие за оцеляване на тази „изкуствена система” - високопродуктивната крава. Закупуването на съответните продукти не е самоцел!
Безусловно, желаното количество
качествена продукция може да се получи само от здрави животни
Състоянието на отделното животно се разглежда като отражение на статуса на цялото стадо! Ето защо, когато животните се отглеждат съвместно в големи групи, здравето им е колективно. Една болест е калкулирана загуба. По тази причина, все още недостигната цел, към която се стремят всички в продължение на десетилетия, е предотвратяване на заболяванията чрез ефективни и целенасочени профилактични дейности. Това изисква много специфичен подход, подчинен на строги правила. Всеки отделен случай, всяка заболяла крава, дори и първата, трябва да се разглежда като възможен сигнал за предстояща експанзия на проблема. Лечението се съпровожда от съответни диагностични дейности, обхващащи застрашените категории животни в цялото стадото. Ако се налага, се прави и профилактично третиране!
Нещо интересно. Когато става дума за болести на продуктивни животни, често среща намират две диаметрално противоположни схващания. Привържениците на първото твърдят, че лечението „до дупка” е винаги оправдано, а вторите съветват всички болни животни да се унищожават своевременно, тъй като те генерират загуби, ангажименти и редица проблеми. Истината е някъде по средата.
Балансираният подход при лечебно-профилактичните дейности е оправдан
особено когато се вземат под внимание някои етични съображения.
Млечната жлеза, опорно-двигателният апарат (крайници, копита), половата система и черният дроб са най-критичните и уязвими звена в организма на млечните крави.
При заболявания на млечната жлеза количеството на издоеното мляко е по-малко. То става негодно като суровина за хранителната промишленост или изкупната цена е занижена. Характерно за болестите на вимето е, че при развитието им те предизвикват необратими промени в млекопроизвеждащата тъкан. Бракуването на такива животни е въпрос на време.
Оцеляването на фермера е невъзможно, без редовни отелвания. Възпроизводството в стопанството отразява фертилитета, респ. безплодието. Големият брой ялови животни автоматично оказва влияние не само върху възпроизводството, но и върху млечната продуктивност, ремонта във фермата, движението на животните и т. н. От друга страна, невъзможността да бъдат заплодени кравите е допълнително свидетелство за някакви отклонения в организма, отнасящи се не само до половата сфера. Когато се говори за болести и тяхното лекуване, е хубаво да се отвори една скоба. При лекуването и отстраняването на репродуктивните проблеми не трябва да се стига до крайности.
Най-погрешното решение, което едва ли не се налага като схващане, е, ако безплодните крави се бракуват незабавно. Дали наистина „спестените” разходи биха могли да компенсират загубата на едно ценно животно. Лечението на безплодните крави не е избор, а част от задължителен алгоритъм на работа във фермата!
Куци крави мляко не дават
Те са подтиснати, слаби, приемат по-малко фуражи и естествено, не се разгонват или еструсът при тях протича непълноценно. И ако нарушеният вървеж и трудното изправяне са очебийни, то на заден план остават онези случаи, при които болката и уврежданията са по-незабележими, но пък същевременно обхващат огромен брой животни в стадото. Това обстоятелство прави значимостта им по-голяма! Тази азбучна истина като че ли е малко позабравена. Неслучайно все повече нашумяват призивите да се обръща внимание на поведението на животните, на техните болки и дискомфорт. Проблематиката в опорно-двигателния апарат е обусловена преди всичко от грешки в технологията на отглеждане на животните.
При проектирането, изграждането и оборудването на фермите трябва да се обърне специално внимание на пода и неговото покритие. Най-удачни са гумените покрития.
Високата млечност и отрицателният енергиен баланс дават негативно отражение върху целия организъм, като най-засегнат е черният дроб. Израз на този тип патология е популярното метаболитно заболяване кетоза. Залежаването след отелване често е следствие на тежко протичаща чернодробна недостатъчност. Една от причините експлоатационният живот на високопродуктивните крави да е много къс, е настъпващото необратимо увреждане на черния дроб.
Здравето на животните се нуждае от инвестиции. Това е едно клише, съдържащо 100% истина.

Публикувана в Животновъдство

Албена Филипова
България е на предпоследно място в Европа по продуктивност в млечното говедовъдство. Средната годишна млечност на кравите у нас е 3670 кг на глава животно, докато в страните от ЕС тя е почти двойно по-висока – 6 692 кг. Това сочи изследване на Института по аграрна икономика, разработено по проект за изследвания в селското стопанство – САРА, финансиран от Фондация „Америка за България”. Ръководителят на проекта доц. Божидар Иванов разясни, че проучването отразява динамиката в развитието на млечния сектор в България и включва производството, преработката, търговията и консумацията на краве и овче мляко.
Най-ниски показатели в млечния сектор са отчетени в Румъния – където средната годишна млечност на кравите и 3531 кг, а отличник в проучването е Дания, където средният годишен добив на мляко от крава е 8173 кг. На първо място за ниската млечна продуктивност на кравите у нас е нерационалното им хранене, а на второ – че повече от половината от тях се отглеждат във ферми, които не отговарят на евростандартите, изтъкна доц. Иванов. По думите му спадът в млечното животновъдство през целия преходен период е един от най-големите. Броят на кравите е намалял 2 пъти, а овцете са 5 пъти по-малко, в сравнение с 90-те години на миналия век. През 2010 г. е отчетено, че в над 95 000 стопанства са отглеждани 576 339 броя крави, което е средно по 6 животни в стопанство. В изследването се отчита, че по същото време в частните дворове са развъждани и над 1,4 млн. овце в близо 91 800 стопанства, което е средно по 15,5 броя животни.
Няма индикации, че млечното животновъдството в България ще претърпи сериозни промени до 2018 г., подчерта доц. Иванов. През 2013 г. е отчетено леко нарастване на млечните крави в България, но
при овцете се
очаква спад в
поголовието
Предвижданията сочат, че ще се запазят и стойностите в производството на мляко, което съставлява около 35% от Брутната стойност в животновъдството и около 10% от БП в селското стопанство през 2012 г. Производствената структура на сектора е влошена и средният брой на животните в стопанствата е нисък, а броят на говедата в І и ІІ категория е около 45%. Не на последно място е и слабата пазарната организация в изкупуването и преработването на млякото. Над 50% от суровината остава извън мандрите и те формират сивия сектор. В отрасъла преобладават малките стопанства и от тези 50% – около 10-15 % отиват за собствена консумация. Останалото производство или се преработва във фермите и се продава директно на потребителите, или се предава на мандрите, но без да е отчетено при тях.
Вносът на сухи млека и палмово масло расте
през последните години, като голяма част от тези продукти отива за млечната индустрия, сочи проучването. През 2012 г. в България са внесени около 37 хил. т сухо мляко, основно от Евросъюза, като в сравнение с 2005 г. увеличението е над три пъти. Дори и през тази година да има спад заради цените на международните пазари, вносът ще се задържи на нива над 30 хил. т, прогнозира експертът. Той посочи, че при палмовото масло след 2007 г. започва ускорен ръст на вноса и само за 5 – 6 г. вече използваме по около 35 хил. т годишно, не само в млечния сектор, но и в други индустрии.
Цената на сухото мляко в света ще се диктува най-вече от търсенето в Китай, коментира проф. Уилям Майерс, представител на The Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), САЩ. Той припомни, че Пекин либерализира модела „едно дете в семейството“, затова се очаква при увеличение на раждаемостта да се засили търсенето на адаптирани млека.
Божидар Иванов обяснява вноса на сухо мляко най-вече със състоянието на българското земеделие – спадът в млечното животновъдство. В резултат България няма достатъчно качествена суровина и остава зависима от вноса – 30% от млечния протеин е внос, посочи експертът. „И през следващите години все по-голяма част от консумацията на млечни продукти ще бъде задоволявана от внос, за сметка на произвежданата в България суровина“, каза Божидар Иванов. Той очаква през следващите години в България вносът на сухото мляко да се движи на сегашните нива, но да се увеличи след 2016 г. Тогава в Европа няма да действат ограниченията за фермерите, наложени от системата за млечните квоти, и като цяло се очаква производството на мляко на Стария континент да нарасне.
От представения от българския специалист анализ става ясно, че до 2018 г. най-вероятно
цените на млечните продукти плавно ще се повишават
Консумацията на кисело мляко, сирена и сметана ще остане на нива, близки до 2013 г., а при прясното мляко се очаква слаб ръст.
Дефицитът на вътрешна суровина и очакваният ръст на потреблението ще продължат да поддържат нивата на внос както на млечни суровини, така и на продукти от тях. Износът на сирене и кашкавал у нас може да бъде поставен под натиск след отпадане на млечните квоти през 2015 година, ако не се направи продуктово и пазарно преструктуриране на сектора, каза доц. Иванов.
Семинар, посветен на месното и млечното животновъдство, беше организиран и от Департамента по земеделие на Американското посолство у нас. Той се проведе миналата седмица в Тракийския университет в Стара Загора. Гост-лектори на семинара бяха международни експерти по въпросите на животновъдството. Сред тях бяха д-р Мартин Зибер, международен консултант по животновъдство, Роберт Кайзер – почетен професор към унивесритета в Уисконсин, САЩ, проф. Скот Йенсен от Службата за съвети в земеделието към Университета на Айдахо, САЩ.
Ректорът на университета проф. Иван Станков откри събитието. „Страната ни трябва коренно да промени отношението и подхода си към животновъдството“, каза той. Мартин Хени, аташе по земеделските въпроси, благодари за постоянната подкрепа, която Тракийският университет оказва на работата на департамента по земеделие на посолството на САЩ у нас и допълни, че успехът на съвместните проекти не би бил възможен без съдействието на експерти от Министерство на земеделието и храните, на развъдните организации и неправителствения сектор, както и на Фондация „Америка за България“. Майкъл Хени изтъкна също безценния опит, придобит от мнозина родни животновъди и учени по време на посещения за обмяна на опит в САЩ по програмите „Кохран” и „Бурлог” на американския департамент по земеделие.
Фактът, че средната млечност на кравите у нас е от порядъка на 3675 литра годишно, е много притеснителен. Около това мнение се обединиха и лекторите и гостите на семинара. Нивата са сходни с тези в Русия. За сравнение, в ЕС този показател е 6047 литра, а в САЩ е близо 10 000 литра. Специалистите от университетите в САЩ изтъкнаха, че
в страната ни има изключително
модерни ферми,
в които млеконадоят на животно може да бъде сравнен с този отвъд Океана, но общото ниво на модернизация на фермите и използването на геномиката като метод за селектиране на животни с висока млечност у нас е изключително ниско и това рефлектира върху незадоволителния усреднен резултат.
Оказва се, че през 1945 г. в САЩ млечните крави са били три пъти повече, отколкото са сега, но благодарение на селекцията и геномиката днес този намален брой на животните дава четири пъти по-големи количества мляко, отколкото е произвеждала страната тогава. Използването на изкуственото осеменяване и правилното хранене са най-важните фактори за постигане на високи резултати в млечната ферма, твърдят специалистите. Цифрите говорят, че у нас 50% от възпроизводството в стадата става чрез изкуствено осеменяване, докато в САЩ този процент е 70.
Генетичните подобрения на стадата, които набират все по-голяма популярност както в САЩ, така и в ЕС, са основани на програми за генетична оценка. Оценяват се добивът, физическата годност, типът и особеностите на животното при отелване. Двата основни метода, чрез които може да се прави това, са
селекцията и
геномиката
Селекцията е бавен и скъп процес. Тестването на потомството за производствени особености трае между 3 и 4 години от осеменяването, което означава, че един бик ще е навършил минимум 5 години, преди да е готова първата му оценка. Освен това разходите за тестване на потомството са от порядъка на 25 – 50 000$. За да се избегнат проблемите, свързани с разходите и времето, на помощ на фермерите се явява геномиката – науката, която изучава как е организиран геномът (ДНК) на даден вид и как той влияе върху всички негови белези. Благодарение на геномиката се постигат все по-добри резултати при продуктивността на говедата както в млечното, така и в месното направление.
Учените изтъкват, че геномиката в своята същност не представлява модификация или манипулация на гените.
Задават се тежки времена за
говедовъдите
За това предупреждават от най-голямата лобистка фермерска организация „Копа Коджека”. Причината за тази прогноза е в липсата на благоприятна основа на европейските пазари, поради което цените са поддържани изкуствено. В свой анализ Rabobank предвижда, че търсенето на говеждо месо в Китай ще упражнява натиск върху пазарите, тъй като доставките остават малко в ключови региони на производителите. Въпреки това цените на месото от тригодишни говеда в Европейския съюз паднаха до около 400 евро за 100 кг. Това е спад от повече от 5% в сравнение със същия период на миналата година. В същото време специалистите на „Копа Коджека” по политиките в сектор животновъдство отбелязват, че производствените разходи, особено разходите за фуражи, скачат изключително бързо. „Очаква се тази тенденция да се запази в дългосрочен план“, казва Пиер Шавалие, председател на Работническата партия в „Копа Коджека”. Производството и консумацията в ЕС ще намалеят с около 7% в периода 2014 – 2023 г. в сравнение със средните за 2010 – 2012 г. В същото време от фермерската организация очакват увеличение в износа. Нейното становище е, че производството в Европа не бива да бъде променливата, която да регулира европейския пазар.

Публикувана в Животновъдство

 

Проф. Мартин Хофман,
консултант по храненето, ФРГ
Възрастните животни не трябва да поемат повече от 125 г сурови мазнини на 100 кг живо тегло. Това означава, че в дажбата на крава с тегло 650 кг не трябва да съдържа повече от 800 г мазнини. При тази калкулация се отчитат всички компоненти, които съдържат липиди. В зависимост от степента на усвояване на мазнините, т.е. от техния химичен състав, хранителната им стойност може да достигне до 20 Мдж/кг. В съответните готови храни съдържанието на наситени мастни киселини е минимум 50 на сто. Делът на ненаситените киселини варира между 5 и 50 процента. При приготвянето на дажбите е важно да се знае, че препаратите, съдържащи мазнини, трябва да могат да се смесват. Например, за да могат липидите да се разтварят, те се гранулират по особен начин.
Излишъците от мазнини в дажбите оказват отрицателно влияние върху състоянието на животните:
 намаляват усвояването на хранителните вещества, особено на целулозата;
 в стомаха се образува по-малко количество оцетна киселина;
 намалява съдържанието на белтъци в млякото;
 намалява синтеза на млечните мазнини, а оттам и маслеността в млякото. Често намалява и съдържанието на лактоза, което винаги е съпроводено със спад на производителността на мляко;
 в млякото се увеличава делът на свободните мастни киселини (които не са свързани с глицерина). Насищането на кръвта със свободни мазнини води до намаляване на обема на консумираната храна
ЗАЩИТЕНИ МАЗНИНИ И УСВОЯЕМОСТ
За намаляването на негативното влияние на мазнините на храносмилането в търбуха се използват разнообразни методи, които позволяват да се „защитят“ мазнините и мастните киселини от разпадането им в предстомаха под влияние на микрофлората.
Така обработените мазнини се наричат защитени. Техният най-важен качествен показател е разпадането им в търбуха. Колкото този показател е по-нисък, толкова по-ценен е препаратът. Добре защитените мазнини имат коефициент на разпадане, не по-висок от 15 на сто. При покупка на готови препарати трябва да се обърне особено внимание на тази стойност. Като правило „защитеността“ се усилва по веригата: масла – животински мазнини – кристализирали мазнини – втвърдени (уплътнени) мазнини – фракционирани мазнини – наситени с калций мазнини – мазнини „в обвивка“.
Когато използваме наситени с калций мазнини, трябва да вземем под внимание киселинността в търбуха. Когато рН е чувствително под 6, защитата осезаемо отслабва. При нарушаването на процесите на ферментация в стомаха (ацидоза) и ниско ниво на рН, не трябва да се използват препарати с мазнини. Първо, трябва да се обърне внимание на състоянието на търбуха.
Трябва да отбележим, че голяма част от мазнините, които се съдържат в рапичния шрот, дори и гранулирания, не могат да бъдат защитени.
Вторият показател е усвояемостта на мазнините в храносмилателния тракт като цяло. Тя не трябва да е по-малко от 80 на сто, а при добрите препарати достига даже до 90 процента. Да се определи общата усвояемост, е доста сложно. Могат да се получат ориентировъчни данни чрез провеждане на редица опити: прости уплътнени мазнини – 10-50%; фракционирани мазнини – 40-80%, обработени с калций мазнини – 70-95%.
В зависимост от защитеността на мазнините на възрастните животни може да се дават до 225 г сурови мазнини на 100 кг живо тегло. Това означава, че на крава с тегло 650 кг може да се дадат допълнително 650 г защитени мазнини на денонощие (при съдържание в дажбите до 800 г). Когато в дневните дажби естествените мазнини са под 800 г, може да се увеличи делът на защитените. Например, ако съдържанието на мазнини е 500 г, то могат да се добавят 950 г защитени мазнини.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За да се използват хранителни мазнини при формирането на дажбите, трябва много точно да знаем какво целим, да имаме точно определена дажба, да се избере препаратът, който да отговаря на използваната техника за хранене. Накрая трябва да се преценят разходите и очакваният ефект. Делът на използваните хранителни мазнини до голяма степен зависи от пазарните цени. Трябва обаче дебело да се подчертае, че в тези случаи разликата между „евтино“ и „икономически изгодно“ е чувствителна.

 

 

Публикувана в Животновъдство

Лечението на заболяванията при едрия рогат добитък има огромно значение. От спазването на санитарно-хигиенните норми, правилното хранене и грижите за животните зависи състоянието на цялата ферма. Статистическите данни показват, че първостепенна причина за заболявания са нарушения в правилата за хранене.
ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ
за заболяване при кравите са следните:
- Животното е потиснато – постоянно лежи или обратно, постоянно стои с отпусната глава, затваря очите.
- Носът е сух и топъл – при здраво животно е влажен и хладен.
- Липса на апетит, не преживя.
- Намалява млечната продуктивност.
- Повишена или понижена температура – за нормална се приема 37,5 – 39,5 градуса. При простуда температурата се повишава, а при отравяне се понижава.
- Учестено дишане – получава се при възпаление на белите дробове.
Заболявания, предизвикани от
НАРУШЕНИЯТА
В ХРАНЕНЕТО
предизвикват заболявания, които се появяват най-често на стомашно-чревния тракт.
1. Запушване на хранопровода – получава се при недобро приготвяне на кореноплодните. Те трябва да са така смлени, че животното да не може да ги преглътне направо, а да ги преживя. При запушване на хранопровода кравата е силно възбудена, протяга глава, от устата й излиза пяна, подува се стомахът. При подобни признаци трябва да се потърси веднага ветеринарният лекар. До идването на лекаря може да се влее в устата 100-200 г растително масло.
2. Тимпания – причина за заболяването са газове в търбуха. В резултат той започва да притиска белите дробове и ако не се вземат мерки, животното може да загине от задушаване. Тимпанията се предизвиква от некачествена храна, голямо количество млада трева, люцерна, обилно поене след голямо количество зелена храна.
3. Антония – първи признаци са отказ на животното от свежа храна, от концентрирана храна или пълна липса на апетит. Търбухът е подут, кравата трудно се движи и практически не става. При поява на такива признаци е необходимо животното да мине на груба храна, дава се слабително.
Важно! Профилактиката на заболяванията включва недопускане на некачествена храна и преяждане.
НЕПРАВИЛНОТО
ГЛЕДАНЕ
предизвиква заболявания, за които трябва да се потърси ветеринарен лекар.
1. Мастит. Заболяването е особено неприятно за млечните крави. Поразява вимето. Първи признак е неговото подуване и уплътняване. Повишава се температурата. Млякото е със специфичен мирис, понякога с кръв и гной.
Причина за мастита са неправилно доене, лоши грижи за вимето, течение, мръсен и студен под, заболяване на половите органи, нарушаване на санитарно-хигиенните норми при грижата за животните.
Лечението изисква редовно масажиране на вимето, доене на 2-3 часа. След доене се втрива специална мас, предписана от ветеринарен лекар. Ако се налага антибиотик, той се назначава от специалист.
Профилактика: регулярен масаж на вимето преди и след доене, обработка на цицките със специална мас, правилни грижи за животното.
2. Възпаление на белите дробове и бронхит.Причина за заболяването е отглеждането на животните във влажни, студени помещения, при постоянно течение. Първи признаци са висока температура до 40-42 градуса, кашлица, секрет от ноздрите. Лечението се назначава задължително от ветеринарен лекар.
Профилактиката включва добри условия и движение.
Профилактика срещу заразни болести
Включва системно дезинфекциране на краварника – два пъти в годината: пролет, преди началото на пасищата и есен, преди преминаване към зимно отглеждане, поставяне на дезинфекционна постилка пред всеки вход. Храната трябва да е калорична. В краварника да няма течение, влага, лоша вентилация. От кравите трябва редовно да се взема кръв за изследване за туберкулоза, бруцелоза и други болести.

Публикувана в Животновъдство

Животните носят специални нашийници, свързани с глобалната мрежа, за могат фермерите да следят състоянието им. Това помага на шотландските фермери значително да увеличат млеконадоя.
Проектът позволява на фермерите да откриват потенциалните здравословни проблеми на животните на много ранен етап. Сега шотландската компания, създател на проекта планира да разшири действието му в целия свят.
Нашийниците, които се поставят на животните съдържат безжичен сензор, който предава данни за здравето на животното и количеството на млякото, което дава към централен компютър.
Анете МакДъгъл, изпълнителен директор на компанията, произвеждаща нашийниците Silent Herdsman казва "Фермерите могат да установят разгонването, първите признаци на бременност и да управляват процеса на производство на мляко".
 73762516 internetcows oov 2403 0630c
Компанията е осигурила от инвеститори милиони британски лири, които ще инвестира в проекта.
От компанията възнамеряват да разширят обхвата й, така че данните да постъпват не само на компютъра на фермера, но и към ветеринаря, доставчиците на фуражи и изкупвачите на млякото, така че те да могат да следят състоянието и нуждите на всяко едно животно в реално време.
Graham Kerr, млекопроизводител от Lanarkshire, казва, че системата му е спестила много време и пари. "Тази система е чудесна - казва той, - не се налага непрекъснато да ходиш при животните, за да следиш състоянието им. Освобождава се много време за други работи и за семейството. Освен това, когато знаем за появата на някакви проблеми в здравето на животното навреме си спестяваме много пари за ветеринарни разходи".

 

Публикувана в Животновъдство

Така се получава най-крехкото месо, твърди нормандският говедовъд, който вече продава „бутиковата” си продукция на изискани ресторанти

Виното, този безценен небесен еликсир, може да ни храни, лекува, разтушава и весели. Неговата разменна акционна стойност често дори превишава стойността на теглото му в злато. Харесват го не само естети, ценители, обикновените хора, но отскоро то се харесва и на... домашните животни. Намери приложение при угояване на телета за получаване на най-крехкото месо, достойно за вкуса на изтънчени гурмани, съобщава френският в. „Фигаро”.
cow-vinoМакар и да не е пионер в тази област, французинът Франсоа-Ксавие Краклен от градчето Вилкие, департамента Сен Маритим (Горна Нормандия), животновъд на прочутите северни говеда и производител на био-сайдер (ябълково вино), се замисля: „Тъй като японците дават бира или саке на телетата от породата “Кобе” и месото им е легендарно със своята крехкост, защо пък аз да не постигна същия ефект, но с ябълково вино?”.
Така 40-годишният говедовъд, който наследи семейната ферма преди десетина години, след като завърши висше икономическо образование, подбира шест от стотината животни на стадото си. Избраниците му са подложени на истински глезотии: Франсоа-Ксавие им пуска класическа музика за релакс, масажира ги по хълбоците с автоматична четка. Но по-важното е, че за разлика от японците, французинът пои своите фаворити с ябълково вино. „Продуктът, произлизащ след ферментация на ябълков сок с алкохолност до 8 градуса, се харесва много на говедата и те го изпиват до капка. Аз им давам общо 150 литра, преди да ги изпратя в кланицата” - споделя животновъдът . “За животно с тегло около тон, това количество е равносилно на 1,5 литра на един човек, изчислява той. – Алкохолът подобрява състава на мазнините в месото и то се топи в устата.”
Амбициите на мосю Краклен отиват и по-далече: той желае да създаде специална порода телета, която нарича „boeuf cidre”, и с нея да обогати широката гама на своето животновъдство. Затова си води стриктно и  записки: неговите телета пасат седем месеца от годината, а през останалото време се хранят с люцерна, зърно, ленено кюспе. В храната им няма ГМО-продукти, животните са “пожалени” – стопанинът им ги праща в кланицата, след като избраниците му навършат 3 години.(В някои индустриални ферми срокът е 18 месеца или 2 години.)
cow-vino2Едно е сигурно: телетата на Франсоа-Ксавие представляват рядък продукт, защото не се подготвят повече от петнайсет глави на година. След узряване от десетина дни „пияното” месо вече може да се поръча в някои особено изискани нормандски и парижки ресторанти. Известни ресторантьори са поръчвали и тествали продукта през миналата година. “Той бе приет с ентусиазъм”- поздравява се производителят.
Но извън този „бутиков” продукт, Франсоа-Ксавие Краклен иска да създаде и едно друго реноме на прочутата нормандска раса говеда. „Убеден съм, че тя дава превъзходно месо”, казва той, противно на широкоразпространеното мнение, че нормандските животни са предимно млечна порода, от която се произвеждат прочутите масла и сирена, като камамбер например.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта