Месодайното стопанство на братята Беноа и Адриен в подножието на планината Юра е останало единствено в областта О-Бюже. Младите фрeнски животновъди отглеждат 90 крави от породата Шароле и очакват активна подкрепа от местното Сдружение на комуните – репортаж на сп. France Agricole

ВМЕСТО УВОД. В по-развитите в месодайното направление държави има точно определени критерии за килограмите и качеството на говедата, докато у нас те все още са разтегливо понятие сред животновъдите. Посветените знаят, че има три вида месо от говеда, според възрастта, хранителния режим и отглеждането на животните, от които е добито. Единственото месо, което може да се нарече „телешко”, ебейби бийф (млечно телешко, от сукалчета) . Добива се от отбити телета на възраст до десет месеца. Важна особеност е, че това се отнася за месодайни телета, които поне 6-7 месеца са бозаели мляко от майките си! Истинското телешко се отличава от младото говеждо – масовия вид месо в магазините в Западна Европа.. Това е класическият „бийф” или („бьоф” във Франция), който по странна причина се нарича у нас “телешко”. Добива се от говеда на възраст между 10 и 24 месеца. Има отличителни вкусови характеристики и носи следа от вида храна, с която е угоявано (само трева и/или зърно).

В репортажа на френското сп.France Agricole е представено стопанството за млечно телешко на двама млади мъже от района Оверн-Рона-Алпи (Източна Франция), по-конкретно в департамента Ен (Ain), разположен в подножието на планината Юра.

„Живея в О-Бюже, (Haut-Bugey) планинската област на департамента Ен, където летните бури и порои са обичайно явление. Миналия юли обаче беше необикновено сух, получихме добра фуражна реколта – сено, отава и царевица, но в недостатъчно количество. Това ми създаде трудности при изхранването на животните, но аз обичам моя занаят, който ме изправя пред предизвикателства” – Така започва разказа си симпатичният млад мъж – Беноа Морел пред сп. France Agricole. Той е само на 22 години и се е посветил на отглеждането на млечно телешко. В началото на 2003 г. с диплома от селскостопански техникум в джоба (и нищо друго освен нея – както сам уточнява) Беноа се установява при своя полубрат Адриен Бурле в селцето Утриа в Ен, което наброява 250 жители. Година по-рано Адриен се е преселил при своя баща Клод, увеличавайки двойно мъжката сила. „Тогава бях на 19 – продължава Беноа. – Купихме 350 декара, с които разширихме семейното стопанство, считано дотогава предостатъчно за двама. Увеличихме стадото с още двайсетина дойни крави и стигнахме 90 броя от породата Шароле. За да укрепим стадото, като компенсираме недостатъчните за пълноценно изхранване пасища, ние подсилихме дажбите с царевица. Покупките на минерални торове ограничихме до 1,2 тона годишно за 1400 дка, от които 60 са засети с царевица.

Целта ни е всяка крава да си има по едно теленце всяка година

Отелванията се планират за октомври и ноември. Отбитите теленца, укрепнали от пашата из ливадите и храненето в обора, се продават в края на лятото. Животновъдите определят бременността на животните с помощта на ехографи и синхронизират разгонването на част от кравите. „Отелванията по групи позволяват да се работи на партиди. Така осеменяването е по-лесно и по-практично”, твърдят двамата братя, съдружници в GAEC (Абревиатура на Селскостопанско сдружение за обща експлоатация, специфична кооперативна форма във Франция –б.ред.).

Разширяването на обора, покупките на трактор, балировачка, както и на животни струваха на Беноа 300 000 евро.„Млечното говедовъдство, чийто страничен продукт е телешкото месо, изисква голям капитал и много вложения при лимитирана рентабилност, обяснява той. – Ние живеем в трудни условия – в планината, където зимите са дълги, а цената на месото е същото, както произведеното в равнината. Ето защо, отчитайки допълнителната работа и крайната печалба, предпочетохме да угояваме няколко юници. Имаме късмет, че местната кланица е на двайсетина километра оттук” – продължава Беноа.

За щастие, на тези говедовъди държавата предоставят помощи

Директните плащания по ОСП (първи стълб) покриват 40% от експлоатационните разходи. По тази причина Беноа и Адриен признават, че се стремят да поддържат добри отношения с местните представители на управлението. „Една трета от фермерите тук са на възраст над 55 години – споделя наблюденията си Беноа. – От 40-те млади земеделци, с които се учехме заедно четири години, само 5 се заеха със селско стопанство.”.А Адриен добавя: „Около нас има млечни стопанства, които произвеждат продукти със защитен произход (ЗНП). Ние избрахме по-трудното – отглеждаме теленца с естествено кърмене от майките. В Утрия има само едно такова стопанство – нашето!” – изрича с гордост той.

Младите животновъди споделят тревогите си, че в планинския им район са плъпнали купувачи на земя, което ще отслаби земеделието. „Страхуваме се, че нашите подходящи за обработване парцели утре ще бъдат урбанизирани. А трябва да се борим срещу тенденциите да се унищожават селскостопанските площи, разположени в близост до населените места.”

Беноа Морел и Адриен Бурле разказаха и за новосъздаденото Сдружение на комуните в О Бюже, което включва 37 населени места с различна големина и 30 по-малки с под 1000 жители. „Подкрепата на нашите избраници е жизненоважна за запазване на селскостопанския потенциал” – убедени са те. – Сдружението е неотменим фактор за активизиране на европейските фондове за региона Рона-Алпи. „За да получим помощи по втория стълб, беше изработен проект за земеделската и климатичната среда. Но зад този проект стоят десетки събрания в продължение на 6 месеца с местни сдружени колективи...” – завършват разказа си двамата братя пред сп. France Agricole.

Стопанството

ПЛОЩ. 1400 дка, от които 60 са засети с царевица, а останалите –с трева. Парцелът е комасиран благодарение на размени

ДОБИТЪК. 90 крави шароле. Отелване – през есента (октомври-ноември). Отбитите телета се продават в края на лятото

РАБОТНА РЪКА: 2 души в кооператив тип GAEC

 

Съединението прави силата

Братята Беноа Морел и Адриен Бурле доброволно влизат в Сдружението на комуните в областта О Бюже, убедени, че сами не могат да постигнат това, което могат да сторят заедно със своите събратя. Във Франция селскостопанските производители се организират в кооперации за изкупуване и за преработка на продукцията, в асоциации за развъждане на породите, във всевъзможни сдружения, чрез които да бранят интересите си и да вършат работата си. Някои фермери са членове на няколко различни сдружения за зашита на цялата си разностранна дейност. Това все още е непонятно за нашите земеделци и животновъди, макар че без сдружения съвременно фермерство не се получава. Една от причините за тази пасивност е натрупаният идеологически баласт от времето на ТКЗС–тата, в които старото “колективно” стопанисване беше обща работа, лишена от лична инициатива. Но днешният фермер е стопанин, който действа по собствени подбуди, гони собствени цели и защитава свои интереси. Това той може да направи по-добре по пътя на сдружаване с производители и професионалисти като него, за да накарат заедно държавата да се съобразява с техните интереси, както и да привлекат вниманието на цялото общество към проблемитеим. Всяко голямо дело се започва с малки стъпки.

Публикувана в Животновъдство

Важно е колкото се може по-рано да разпознаете проявите на усложненията. С навременното оказване на първа помощ е възможно да предотвратите леталния изход

През първите часове след раждането много телета умират дори ако отелването протича под наблюдение и в комфортни условия. Някои новородени имат затруднено дишане, а други така и не започват да дишат. Каква е причината? Плодът в утробата получава кислород чрез майчината плацента. Когато в края на раждането пъпната връв се скъса, съдържанието на кислород в кръвта на телето намалява. Увеличава се въглеродният двуокис и кръвта става по-киселинна. Към дихателния център постъпва сигнал за пробуждане. След това у здравото новородено започват дихателни движения. Първото вдишване на телето е много трудно, тъй като белите дробове на новороденото трябва отначало да се разтворят. Течността в дихателните пътища допълнително усложнява първия опит за вдишване. Колкото по-рано се отстрани тази течност, толкова по-добре.

Много важно е да се избягва кислородният дефицит

Ако след раждането телето изглежда вяло и апатично, обикновено причината се крие в недостига на кислород. Животното е в състояние да се справи с временния дефицит на кислород явление, което винаги възниква при отелването. Обяснението е, че по време на силните напъни плацентата е под високо налягане и газообменът през нея се влошава. Но в промеждутъка мужду напъните телето може да попълни кислородните си запаси. Може да се стигне до слаба жизнеспособност и дори до смърт, ако по време на раждането пъпната връв дълго време е притисната между телето и таза на майката.

Недостатъчното снабдяване с кислород по време на отелването също може да стане причина за ниска жизнеспособност на новороденото, като причината може да е възпаление на матката. Освен това удълженият родилен процес влече след себе си недостиг на кислород и води до раждане на телета със слаба жизнеспособност. Ако кислородният дефицит е значителен или продължава дълго, то настъпват дихателни движения още преди или по време на раждането. Вследствие на това в белите дробове на телето може да попаднат околоплодни води. Чрез повишената активност на чревната мускулатура преминава чревна кал, която също може да попадне в белите дробове на телето и още повече да усложни първото поемане на въздух след раждането. Това създава благоприятна почва за възпаление на белите дробове. При продължителен недостиг на кислород организмът доставя наличния кислород първо на мозъка, сърцето, черния дроб и бъбреците за сметка на белите дробове и на стомашно-чревния тракт. След раждането тялото на новороденото теле е изтощено. Органите и тъканите, изпитали кислороден дефицит, произвеждат повече млечна киселина. Ако кръвта се окислява прекалено, а кислородният недостиг е продължителен, се получава парализа на дихателния център. Ако телето вече е в такова критично състояние, то след раждане не може спонтанно да започне да диша и се налага да се приложи изкуствено дишане.

Как да разпознаем телетата с ниска жизнеспособност

Не е трудно да се разпознаят слабите телета, ако непосредствено след отелването се прегледат и оценят. Шансовете на оживявяне на телета, оценени с 03 точки, не са големи. Повечето от тях умират на първата минута след раждането заради сърдечно-съдова недостатъчност или от задушаване.Тези телета могат да бъдат спасени само с незабавни професионални мерки. Ако такива телета преживеят първите часове след раждането, те често развиват възпаление на белите дробове. Животни с обща слабост, лош бозаен и слаб гълтателен рефлекс изискват особено интензивно наблюдение. При това не само през първия ден след раждането, тъй като поразената слизеста обвивка на стомашно-чревния тракт предопределя предразположението към диария.

Новородените телета, оценени с 46 точки, по-често от здравите телета развиват възпаление на белите дробове и диария, затова трябва много внимателно да се следи здравословното им състояние.

Често пъти се греши при оценката на жизнеспособността на теле, когато външно то е добре развито и се е родило преди 260-тия ден от началото на бременността. Обикновено след раждането тези телета са бодри и енергични, но техните бели дробове са недоразвити. Затова още през първия час след отелването настъпва нарушаване на дишането, кислороден недостиг и натрупване на въглероден двуокис в организма им. Това води отначало към силен задух, а след това като правило до смърт. Не съществува специална терапия, която би могла да помогне на тези животни.

Описаните по-долу дейности за предоставяне на помощ на слаби новородени телета понякога дават шанс дори на такива животни да преодолеят кризата и да излязат от опасната ситуация. Затова е важно колкото се може по-рано да се разпознаят първите прояви на усложненията. И много внимателно да се наблюдават новородените телета през първите часове след раждането.

Първа помощ при новородените

При слабите новородени телета е важно преди всичко дасе действа бързо:

* След раждането подръжте всички телета надолу за двата задни крака. Това ще облекчи оттичането на околоплодните води от носната и устната кухина, трахеята и белите дробове.

* За да почистите дихателните пътища, хванете муцуната и носа на висящото животно и изстискайте слузта по посока на носното огледало. За да избегнете внасяне на инфекция, опитайте се да не навлизате в устната кухина.

* За стимулиране на дишането и на кръвообращението полейте върху тилана новороденото теле студена вода. Не обливайте цялото животно това няма да подобри състоянието му, а само ще доведе до преохлаждането му.

Европейските фермери стимулират дишането със специален медикамент “Respirot". Капват по 5 мл от него в носа или в устата на телето. Действието, изразено с по-дълбоко и за определено време ускорено дишане, се появява след 3060 секунди и продължава няколко минути. При необходимост се повтаря. Ветеринарният специалист може да приложи инжективно и стимулиращото средство доксапрам. Но говедовъдите трябва да знаят, че прилагането на препарати, стимулиращи дишането, не гарантира успех.

На новороденото теле, което не диша или диша трудно,

трябва да се направи изкуствено дишане

Ще ви запознаем как се правят двете животоспасяващи процедури.

Дишане "уста в нос". Дръжте затворена устата и едната ноздра на телето; в другата ноздра духнете с устата си или сложете ръката си като мундщук, а след вдишването отпушете ноздрата на телето. Повтаряйте процедурата 610 пъти в минута, докато не се появи спонтанно дишане.

.Ръчен масаж. С двете ръце натискайте гръдната клетка на телето от ляво

надясно на височината на последното ребро и по този начин натискайте белите дробове по посока на плешките. Белите дробове трябва да се натискат около 3 секунди, след което се отпускат; след 3 секунди процедурата се повтаря до появата на рефлекторно дишане.

Решаващо е бавното, отчетливо и дълбоко изкуствено дишане. Освен това на телето трябва да се даде кислород. При наличие на ацетилен-кислороден заваръчен апарат може да се използва кислородният му балон.

Освен това благодарение на изкуственото дишане се въвежда въглероден двуокис. Кръвта на телето става нетолкова киселинна, което помага на белите дробове да се разтворят. Кръвоносните съдове се разширяват. Сърцето може по-леко да изхвърля кръвта чрез белите дробове на телето.

Може да се противодейства на вредното окисление на кръвта и с въвеждане на стерилен основен разтвор, например с натриев бикарбонат. Помага и прилагането на медикаменти, които стабилизрат кръвообращението на телето.

За подобряване на жизнените сили на слабото теле трябва да се даде глюкозен разтвор. Най-ефективно е да се въведе стерилен глюкозен разтвор в кръвта. Някои от тези разтвори може да се инжектират подкожно.

Дори ако е минала първата опасност, новороденото теле трябва да се наблюдава внимателно.

Грижи за слабото новородено теле

Когато дишането и сърцебиенето влязат в норма и лигавицата стане розова, дайте телето на майка му да го оближе. Ако това не е възможно, обтрийте го добре със слама или с кърпа. Този масаж стимулира сърдечносъдовата му система, а само сухата кожа го предпазва от студа. Сложете телето под нагряваща лампа. Малкото животно лесно отделя топлина, тъй като има голяма повърхност в сравнение с обема. При треперенето (от студ) се изразходват много кислород и енергия, затова е полезно да се увият краката на телето (от копитата до тарзалната става) със затоплени (40-45 градуса) кърпи.

Обикновено слабите телета не могат сами да сучат. Те имат слаб бозаен и понижен гълтателен рефлекс. Затова е задължително да им се даде колкото се може по-рано 1,5 л коластра с шише. Обърнете внимание дали телето наистина я гълта, но никога не се опитвайте да го принуждавате насила да пие мляко. Ако течността попадне в белите дробове, ще се получи възпаление. Може да му се даде коластрата чрез стомашна сонда. Но трябва да се внимава уредът да не попадне в дихателните пътища. Положението на сондата е необходимо да се провери, преди да се даде коластрата. Може да се духне в нея и да се направи прослушване на стомашната стена за характерен шум или да се даде малко количество преварена вода: ако телето се закашля, то вероятно сондата е сложена неправилно.

През първата седмица след раждането на слабото теле трябва да се инжектират витамини и микроелементи: витамин С 10 мг/кг живо тегло, витамин В1 – 2мг/кг живо тегло, витамин Е 30 мг/кг живо тегло, селен 0,2 мг/кг живо тегло, и желязо 50 мг/кг живо тегло. Манипулацията се повтаря на втората седмица след раждането на телето.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 13 Юни 2016 14:44

Постеля от пепел преборва мастита

Английски фермер е убеден в предимствата на отпадъчния продукт, който спира развитието на болестотворни бактерии и отговаря на съвременните екологични изисквания

Вече трета година английският фермер Дейвид Едж използва за постеля на своите крави пепел от хартия от местния завод за преработка на хартиени отпадъци. Фермата му е във Флинтшир, недалеч от границата с графство Чешир. Стадото му е от 240 крави и се намира само на две и половина мили от комбината за преработка на макулатура във вестникарска хартия. Оказва се, че използването на алтернативни материали за постелки в кравефермата е от полза не само за Дейвид Едж, но и за хартиения завод. Неговата ферма значително намалява разходите на предприятието за преместване на отработените количества.

Продуктът се получава при изгаряне на гланцирани списания

за чиято изработката се използват къси влакна дървесина (фибри). Ето защо хартията от тези лъскави издания не може да се преработи отново нито във вестникарска хартия, нито в тор. В същото време изгарянето й осигурява достатъчно енергия, за да обезпечи необходимата мощност за функциониране на комбината за преработка на отпадъчна хартия.

В крайна сметка са налице големи количества пепел без мирис и алкален състав. Прахообразната смес е със сиво-бял цвят.

Дейвид Едж поддържа стадо с общ обем от 7500 кг телесна маса и отглежда животните си свободносички крави разполагат с места за лежане, засипани именно с тозиизключително фин отпадъчен продукт. Пепелта идеално се размесва с пясък и остава суха и сипкава. Това позволява разхвърлянето й под сламена покривка и създаването на идеално покритие както на пътеки за движение на кравите, така и на външния стопански двор. За още по-голям "лукс" пепелта може да бъде размесена с дървени стърготини или трици. А небива да се забравя, че тя може да се използва и в чист вид – без добавянето на различни примеси.

Английският фермер транспортира пепелта до стопанството си, докато е още горещ. Тя поема вода и влага, затова съхраняването й не създава проблеми и може да се държи навън. В доставения продукт водното съдържание е 15 на сто, като водата се добавя допълнително, за да елиминира отделянето на фини частици прах. В дъждовно и влажно време по повърхностния слой на купчината пепел се образува защитен слой, който не позволява вятъра да разнася частиците.

Два пъти седмично фермерът разхвърля пепелта в оборите

като дебелината на слоя варира между 2,5 см и 5 см в местата за лежане на кравите и биците.Върху пепеливите матраци се разхвърлят дървени стърготини или трици. При изследване на рН-то е установено, че то е 12,2. Това означава, че дори когато пепелта се замърси, не се отключва развитие на болестотворни бактерии. А когато се почистват боксовете за лежане, където замърсената пепел се е размесила с говежди тор, тя се съхранява извън оборите, за да прегори, и след време се използва занаторяване.

Допълнителен плюс е варовият потенциал

Неутрализирането при обикновената гасена вар е 55%, а на пепелта само 32%. Дейвид Едж е убеден, че откакто е започнал да използва пепел, рязко са намалели случаите на мастит при кравите му. Същото се отнася и до броя на соматичните клетки в издоеното мляко сведен е до мининум.

Много са предимствата

при използването на пепелта за постелки. Ще изброим някои от тях.

* Заболяванията на вимето стават все по-редки

* Качеството на млякото се повишава

* По-лесно става подмяната на замърсената постелка с нова

* По-малко са разходите

* Пепелта не влияе негативно на здравословното състояние на кравите.

Каква е оценката на ветеринарния лекар?

Специалистът, който наблюдава фермата на Дейвид Едж, е убеден в предимството на алтернативния постелъчен материал. Той консултира още девет фермери, които отглеждат кравите си на постелки от пепел. Ветеринарният специалист е категоричен:

х Рязко намалява рискът от мастит. Причината е лесно обяснима: външната среда около вимето остава суха и чиста. А това е най-добрата профилактика, тъй като е елиминиран достъпът до опасната болестотворна бактерия ешерихия коли. Известно е, че тя живее и се разпространява мълниеносно изключително във влажна среда.

Налице е и финансова изгода. Дейвид Едж припомня на колегите си, че 1 тон пепел струва 20 лири, докато 1 т дървени стърготини струва 90 лири, а тон слама 50 лири.

(По материали на сп. Farmers Weekly)

Публикувана в Животновъдство
Всяка година от близо един век алпийската страна посреща пролетта с епични битки на кравите от породата Херенс в кантона Вале. Финалът по традиция се провежда в селцето Апро и привлича хиляди зрители

Пролетта настъпи и в Швейцарските Алпи. По силата на една близо 100-годишна традиция в кантона Вале, щом снегът се стопи в долината на Рона, започва треската по бойните турнири на кравите от породата Херенс. Традиционното състезание се нарича Битката на кралиците – то протича в няколко квалификационни тура по места през месеците март-април, за да стигне до своя апотеоз – националния финал. От четири десетилетия той се провежда ежегодно в селцето Апро във Вале и има характер на национално тържество, предавано пряко по няколко телевизии и радиа. В
Битката на кралиците участват само женски животни,
които макар да изглеждат като свирепи бикове, не са жадни за мъст и за кръв. Животните на арената сплитат рога, блъскат едрите си глави, прилагат сила, техника и дори стратегия, но много рядко се нараняват. В основата на битките е заложен инстинктът за лидерство на тази порода крави, които сами си подреждат стадото по йерархичен признак: кой да е водач и кои да са подчинените по низходяща линия. Правото да си водач естествено се отвоюва в оспорвани дуели и именно тази особеност на породата Херенс придава живот и зрелищност на националните швейцарски боеве, които всяка година събират хиляди любопитни зрители
Тази година, навръх 1 май, на арената на Апро си дадоха среща близо 10 000 пристрастени към кравешките битки – близо 2000 души по-малко от миналата година заради задухалия в долината на Рона северняк, който тук наричат „bise”. Титлата Национална кралица 2016 си оспорваха 160 крави от митичната порода, предвождани от техните амбициозни стопани, които ги бяха селекционирали и подготвили по своя методика и специален хранителен режим за голямото събитие
Както повеляват правилата,
бойците на копита бяха разпределени в 5 категории
В първите две групи критерият е възраст – юници (до 3 години) и първотелки (4-годишни). Останалите категории са в зависимост от теглото: 3-та или лека (от 538 до 619 кг); 2-ра категория или средна (от 621 до 668 кг) и 1-ва категория – тежка ( от 671 до 808 кг). Във всяка категория съперничките от 15-20 крави влизат в директни схватки по двойки – победени са кравите, които губят три пъти битката на тепиха, или онези страхливки, които напускат без бой. След края на тези битки идва най-вълнуващият етап на съревнованието – Финалът на финалите, при който победителките от категориите от 1 до 4 влизат в директни дуели за излъчването на новата Национална кралица на кравешкото царство. Тази година с титлата се обкичи 7-годишната Руби, заковала кантара на 761 кг, от обора на животновъдите Жан Мулен и Анри-Бернар Гласе от селото Волеж.
Победата не беше дадена даром...
В Битката на кралиците по категории зрителите с нетърпение очакваха излизането на арената на тежкарката Фрегат– двукратната носителка на титлата „Национална кралица” за последните две години. Елитната крава от кантона Вале влезе в дълъг и тежък двубой с конкурентката си Шарбо от кантона Во, което допълнително вдигна градусите на напрежението сред публиката, тъй като двата кантона са съперници. „В нашата среда има много ревност” – обясни животновъд пред камерата на телевизия RTS, която предаваше пряко събитието през целия ден, или цели 10 часа. – Ако искаш да си създадеш врагове, най-добрият начин е да си купиш крава боец” – допълни той. За голямо разочарование на своя стопанин, платил луди париза звездата, Фрегат, задъхана и с изплезен език напусна арената, с което фактически призна поражението си.
В същата тази първа категория, която свали Фрегат от върха, Руби срещна силна конкуренция и... спечели. Бъдещата кралица дълго се бори с Лава, която носеше спортменския дух на своята стопанка – шампионката по ски Мартина Шилд. Затова пък–
на Финала на финалите в късния следобед
Руби записа бърза победа срещу Тзиган, победителка в по-леката, втора категория, но респектираща с огромните си рога във форма на велосипедно кормило...
Руби трябваше да изчака развоя на битката между смелата Датак (4-та категория) и Сюрприз (З-та). Дуелът беше описан като епичен, с непредвидим край. На няколко пъти Датак подгонваше своята съперница и я избутваше към въжетата на арената, но Сюрприз защитаваше името си, като поднасяше изненади: тя внезапно променяше диаметрално посоката на атаката. В края на краищатга журито присъди победата на Датак, която се оказа от едно стадо с Руби. Техните собственици – Жан Мулен и Анри-Бернар Гласе обаче логично отказаха да конфронтират двете си най-добри крави. Руби вече беше извоювала водачеството на стадото на алпийските поляни. 
Публикувана в Животновъдство

Кравите произвеждат значителен обем метан в резултат на процеса на храносмилане. Той произвежда бактерия, която е страничен продукт от богатата на целулоза дажба, включваща трева и сено. Метанът е вторият по обем след въглеродния диоксид замърсител, предизвикващ парников ефект и затова селекционерите работят над създаването на крави, отделящи по-малко от този газ.

Учените от Университета в щата Алберта са открили бактерия, отговаряща за производството на метан, и са създали линия говеда, отделящи с 25% по-малко газ от обикновените крави.

Публикувана в Животновъдство
Неделя, 15 Февруари 2015 19:43

Крави с висока производителност

Целта на всеки собственик на ферма е да получава възможно по-голямо количество мляко на ден. Семейство Рийглер споделя своите стратегии за по-голяма производителност.

Стадото крави на семейство Рийглер е едно от стадата с най-голяма производителност в Австрия. Как се постига това?

Удобен обор за кравите

Кравите са настанени в обор с ниски отделения за животните и коридори за свободно предвижване. Покривната конструкция на построената през 2003-та година ферма е ориентирана на юг. В кабините на животните е постлано голямо количество слама. Полагат се усилия активността на кравите да се стимулира във всеки момент. Коридорите за придвижване на кравите също са оформени удобно. През 2014-та година семейство Рийглер е сменило обикновената асфалтова настилка с бетон с надлъжни канали. В резултат на това решение, проблемите с болестите по копитата на животните са намалели значително. Два пъти в годината експерт проверява копитата на животните от цялото стадо.

Проверка на силажите

Томас Рийглер храни стадото със смесена дажба за 28 кг мляко от трева и царевичен силаж, сено, фураж, меласа и смес от минерали. През тази година царевичният силаж е намалял поради набезите от червей по царевицата и наводненията. Млекопроизводителите са предоставили силажите на лаборатория за проверка. Смесената дажба се допълва с максимум 11  кг концентриран фураж. Рийглер първо е намалил това количество до 9 кг. След проблеми с плодовитостта на кравите обаче, той отново е увеличил количеството. Част от кравите, които в определени периоди не дават мляко, получават сено, а вечер царевичен силаж и минерали.

Факторът време  

Рийглер предоставя на кравите си достатъчно време, за да могат да се възстановят. Така по-възрастните крави не дават мляко поне 60 дни. От тези крави фермерът взима млечна проба и я дава за проверка в лаборатория. Времето на задържане - т.е. периодът между отелването и първата инсеминация – през 2014-та година е било 71 дни. Производителят на мляко разяснява: „Предпочитам една крава да достигне количество от 100 000 кг мляко след седем периода на кърмене“. Той самият разказва за крава в стадото си, която е постигнала резултат от 53 000 кг мляко след три периода на кърмене.

Източник: http://www.landwirt.com/

Публикувана в Животновъдство

Новият консултативен инструмент наречен „Fodder Check“ (проверка на фуража) изчислява колко по-голямо количество мляко,  мазнини и протеини може да се постигне чрез по-добър фураж, така че инвестицията в него да си заслужава.

В момента цените на млякото и млечните продукти падат и затова млечните производители търсят възможности за спестяване. Най-големи са разходите за фураж и затова много фермери поставят под въпрос използването на по-скъпи фуражи.

Смяната на фуража крие рискове

Смяната на по-скъпите фуражи с по-изгодни крие рискове. Колко може да спести един фермер и как това се отразява на производството на мляко, неговото съдържание, на здравето и плодородието на кравите? Промененото съдържание на млякото има голямо значение за стойността му. Въздействието върху здравето и плодовитостта са видими едва след известен период от време и трябва да им се обърне внимание.

Изчислението се основава на следните стойности:

Фураж: цена и количество на крава

Цена на млякото

Количество мляко и съдържание (мазнини и протеини)

Мазнини и протеини, допълнени в процеса на производство

Линк към „Fodder Check“:

http://www.agrarheute.com/mediaarchiv/grab_pic_chris.php?id=626630

Проверката показва колко по-голямо количество мляко може да се постигне чрез по-силна храна

Фирмата Möller Agrarmarketing е създала консултантски инструмент във формат Excel за проверка на фуражи. Чрез него фермерите могат да изчислят за секунди колко по-голямо количество мляко, мазнини и протеини могат се да постигнат чрез по-висококачествен фураж. Стойностите могат да бъдат изчислени от млекопроизводителите за цялата лактация или за отделни периоди. Не се дават данни за въздействието върху здравето и плодовитостта на животните.

Източник: http://www.agrarheute.com/

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 11 Декември 2014 16:24

Протези за крави?

Аржентински учени са убедени, че протезите за крави могат да увеличат рентабилността на говедата. След пет годишна възраст се стига до износване на зъбите. Зъбна протеза изработена от специална пластмаса може да подобри приема на храна от животните и тяхната производителност. Резултатите от изследването на Аржентинския технологичен институт на земеделие и животновъдство (INTA) показаха, че животните с протези продължават да приемат достатъчно храна и след петата си година от живота. В резултат на това, кравите запазват дълго доброто си състояние като това се отнася, както за общото физическо състояние, включително тегло, така и за плодовитостта им.  Това им дава възможност да останат по-дълго в стадото, което от своя страна увеличава и тяхната рентабилност.

При провеждане на изследването, в челюстта на по-възрастни крави са поставени протези. Те са изработени от устойчива на износване пластмаса във външната област и в същото време лесно деформируема, за да бъде удобна на всяка индивидуална челюст. Експериментът е провеждан в рамките на две години, като през три месеца е проверявано състоянието на отделните животни.

Източник: https://www.topagrar.com  

Публикувана в Животновъдство
Неделя, 16 Ноември 2014 09:26

Тревата прави сиренето жълто

 

Какъв цвят ще имат сиренето и маслото, до голяма степен се определя от храната на кравите. Така, млечните продукти произведени през лятото и пролетта, са с по-интензивен жълт цвят. Причината е прясната зелена трева, която кравите са консумирали. Това съобщи асоциацията на млечната промишленост в провинция Бавария (Германия).

Тревата съдържа много от жълтия естествен цвят на веществото бета-каротин, което придава цвят на млечните продукти. Млякото, като смес от вода, протеини, лактоза, минерали, витамини и мазнини, остава винаги бяло. Мастните капчици разтварят бета-каротина, така че цветът му става невидим при млякото, обясниха от Държавната асоциация. В допълнение, отразяването на светлината също прави млякото да изглежда бяло.

При производството на сирене и масло, мазнината се концентрира и бета-каротина се освобождава. Колкото повече трева са изяли кравите, толкова по-високо е съдържанието на мазнини в сиренето и по-интензивно отделянето на бета-каротин. В допълнение, по-дългият период на отлежаване на сиренето също води до по-интензивен жълт цвят.

Източник: https://www.topagrar.com

 

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 13 Ноември 2014 09:13

За висока млечност при кравите

Зимно хранене

За висока млечност при кравите

Давайте качествено ливадно люцерново сено, силаж, сенаж, кръмно цвекло, а концентрираният фураж ще осигури дневната дажба от протеин, минерални вещества и витамини

Не забравайте да включите и кръмно цвекло в дажбата. Така ще осигурите нормално протичане на храносмилателните процеси в стомаха на кравата и по-доброто използване на грубите фуражи. Цвеклото през зимния период може да се замени с цвеклови резeнки или бирена каша в размер 10 кг дневно.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ, ПРИГОТВЕН ОТ ЦАРЕВИЦА ВЪВ ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ
Основната дажба е от 7 кг люцерново сено, 25 кръмно цвекло, 2,45 кг слънчогледов шрот и 1 кг пшенични трици. Може да добавяте и 3,1 кг царевична ярма, 410 кг сух царевичак срещу 21 кг царевичен силаж от царевица, силажирана във восъчна зрялост.
50 на сто от концентрираната храна (царевична ярма) при високо млечни крави да се замени със силаж от царевица, приготвен във восъчна зрялост.

За получаване на висока млечност голямо значение имат и УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КРАВИТЕ. Затова през зимния период голямо значение има и организацията на работа. Установено е, че смилаемостта на сухото вещество в дажбата е по-висока с 18,2 на сто, при последователно залагане на концентрирания фураж, сочния и грубия фураж.

ПРЕЗ ЗИМАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА 4-КРАТНО ДОЕНЕ НА КРАВИТЕ ПРЕЗ КОЛАСТРЕНИЯ ПЕРИОД 3-кратно през първата половина на лактацията, а след това 2-кратно, докато се започне с пресушаването: храната на кравите се залага 3 пъти на денонощието.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта