Резултатите от проведеното от Министерството на земеделието, храните и горите наблюдение „Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2016 г.“ показват незначително увеличение на броя на говедата и биволите с1.6%. По-същественоеувеличениетопри биволите (+13.2%), а говедата са с 1.4% повече спрямо 2015 година. През 2016 година се запазва тенденцията на увеличение на месодайните крави (+12.4%) и незначително намаление на млечните крави (-1.7%)до 271.3 хил. броя. С 2.1% се увеличава броят на овцете. През 2016 година се наблюдава увеличение на овцете майки от месодайните породи с 11.0% и към 1-ви ноември те са над 102.6 хил.броя. Козите и козите майки намаляват съответно с14.2% и9.3%. Свинете са с 2.7% повече, а разплодните женски свине над 50 кг са с 10.9% повече. Средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни и относителното запазване на общия брой на животните. Наблюдава се увеличениена стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече млечни крави (+17.1%). Стопанствата с над 100 овце майки са се увеличили с 5.3%, а с над 100 козис 1.9%.

Общо добитото мляко в стопанствата през 2016 г. е 1 148 656 тона. Кравето мляко намалява с 1.0.% до 1 018 567 тона, а овчето е 79 681 тона или със 7.2% повече. Производството на козе и биволско мляко се запазва – 40 930 тона козе и 9 478 тона биволско мляко.

През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.207 млн. броя животни, което е с 0.1% повече от предходния период.

Публикувана в Животновъдство

През този сезон никой не бива да си позволява да стои със скръстени ръце

Д-р Валентин ИВАНОВ, квмн

През пролетта работата в животновъдните ферми нараства значително. Добрите стопани си имат доста грижи по това време на годината и никой не си позволява да отлага или да стои със скръстени ръце.

Фермерите трябва да отворят широко вратите и прозорците на помещенията, в които отглеждат животните, хубаво да се проветрят, за да може да изсъхнат стените от влагата. Така ще се предпазят от развитие на коварни смъртоносни гъбички или плесени през топлите месеци. След тежката и студена зима сега е време в помещенията да влезе живителна топлина и свежест.

Дворът и площите около фермата следва да се напръскат

с инсектицидни препарати против кърлежи, комари и други летящи и пълзящи паразити. Кръвопийците са много активни през този сезон. И тъй като цяла зима са гладували, сега нападат всичко живо и могат да донесат куп неприятни изненад и- Лаймска болест, хеморагични трески, бабезиоза и др. Подходящи инсектицидни препарати са Фендона, Айкън, Неостомозан, Кардицид и др. Всички помещения за животни трябва да се обработят с препарати против инсекти, а след това да се дезинфекцират с белина. Ако фермерите имат лош спомен със змии от минали години, сега е моментът да предпазят стопанството от опасните съскащи влечуги. Това може да направите като околовръст целия район поръсите в тясна ивица със сяра, белина, нафта или други лошо миришещи вещества.

След като са вече на паша,

агнетата непременно трябва да се обезпаразитят

срещу мониезии (ширити, панделки). Тези паразити представляват огромни по дължина (до 6 метра) тении, които тормозят животните. Дългите, бели, плоски ленти се намират в червата на агнетата и яретата. И както е логично храната отива за паразитите, а блеещите невръстни агнета и ярета силно изостават в развитието си. Резултатът са огромни финансови загуби за стопаните. Решението е просто - противопаразитни препарати, като Албендазол, Довистом, Абантел и др.

Овцете и кравите трябва да се предпазят от метил,

който дебне от мочурливите и влажни пасища. Добре е да използвате гореописаните препарати. Метилът е най-значимото паразитно заболяване при преживните и ежегодно взема хиляди жертви. Овцете и шилетата трябва да се реваксинират срещу ентеротоксемиите (челекме).

Преди пускане на паша на овцете е добре да се подстрижат коремите и опашките, за да се предпазят от кърлежите. Това мероприятие следва да завърши с потапяне на опашките в инсектициден разтвор и поливане по гърбовете (между вълната) с канче със същия разтвор.

Задължително на юниците се поставят постоянни магнити в търбуха

преди излизане на паша, за да се предпазят от попадане на чужди остри предмети в предстомашията. Кравите с дългия си подвижен език буквално „омитат“ пирони, телове, куки и др. остри предмети. На по-старите говеда е добре също да се поставят магнити, макар предните години да е слагано. Тези евтини и прости устройства предпазват живота на преживните твари.

Сезонът е особено опасен за подуване

при паша на сочна, зелена трева в големи количества. След дългата зима зажаднелите за нещо свежо и прясно животни лакомо се нахвърлят на тучната млада трева, но това може… да им коства живота. Добре е да се преминава плавно към пасищно хранене, а не това да стане за един ден.

Първите зайчета вече са се родили

при предвидливите стопани и лакомо хрупкат гранулките. Правилно е да не бъдат прехвърляни в друга клетка (това е непосилен стрес за малките таушанчета), а майката да се прехвърли на друго място, когато те вече могат да се справят и сами с живота. Тази грешка да се прехвърлят малките се прави масово и води до смърт на голяма част от кучилото. Стопаните не бива да забравят да ваксинират зайчетата около 40-ия ден . Когато дребните таушани станат около 0,5 кг (около 40-ия ден) трябва да им бъде поставена ваксина срещу чума. Използвайте ваксините Песторин, Хебовак, Куниправак, Рабигард и др. Около периода на отбиването на малките в продължение на 5-6 дни добавяйте антибиотик във водата за пиене с цел избягване на стреса. Това е най-критичният период за всички дребни зайчета.

Всеки ден против клека на всички пернати (пилета, пуйчета, патета, гъсета и др.) е добре да се дава Селед, витамини за по-бърз и стабилен растеж, а около 15-19-ия ден - препарат против кървавата диария (кокцидиозата). Добре е старите птици да се обезпаразитят с медикаменти срещу глисти – Пиперазин, Левоколумбин и др.

В кочините вече заквичаха първите новородени прасенца.Веднага след раждането те трябва да се инжектират с желязосъдържащи препарати против физиологичната анемия, с която се раждат. Подходящи за целта са Декстрофер, Феридекстран, Фердекс и др. Свинете майки и нерезите е време да се изчистят от глисти - аскариди. При свинете това е един от най-големите проблеми. Използват се Левамизол, Пиперазин, Вермитан, Булмектин, Пандекс и др.

Конете в този сезон страдат сериозно от оксиури

- дълги глисти в правото черво, които непрекъснато безспокоят животните, особено нощно време. По това време на денонощието женската снася яйце в перианалните гънки, което причинява силна болка и тормоз на конете. Последните трият задницата си в околните предмети и стените. Тези дълги до 30-40 см глисти могат да бъдат унищожени лесно с Булмектин, Вермитан, както и с пастите Панакюр, Еквалан и др.

Пчелните семейства трябва да се проверят

и там, където е необходимо, да се постави подбуда, за да се подготвят пчелите за работа.

Гълъбарите трябва да обезпаразитят пернатите с Пиперазин, Левоколумбин, Панакюр и др. и да направят профилактично третиране срещу кокцидиите (Толтразурил) и трихомонадите – Метронидазол, Флажил, Трихомонацид и др.

На всички животни във фермата трябва да се осигури

достъп до живителните слънчеви лъчи, за да наваксат загубата на витамин Д от тежката зима. Това важи особено за младите животни. Витамин Д е жизненоважен при профилактиката на рахита. Без него няма как да се поддържа правилното съотношение между калция и фосфора. Освен това слънчевото греене води до отделяне на освобождаващи хормоните вещества. Това силно способства размножителния процес и повишава плодовитостта на животните. Когато животните във фермата се движат достатъчно свободно на чист въздух под галещото пролетно слънце, те ще бъдат истински щастливи, а стопаните ще използват пълноценно целият им потенциал. Това води само до едно по-големи приходи и по-голяма удоволетвореност от работата.

Публикувана в Животновъдство

Колко крави минимум трябва да притежавам, за да получавам субсидии за отглеждането им в планински и необлагодетелстван район и в кой период се прави отчитането им?

Въпроса задава Петър Савов от с. Горна Диканя, общ. Радомир, област Перник

Можете са кандидатствате за субсидии в Кампания 2017 г. по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони, ако отглеждате най-малко 5 животни. По тази схема се финансират фермери с най-много 9 млечни крави.

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства се намират в планински район. Земеделски стопани, отглеждащи по-малко от 5 и повече от 9 млечни крави не са допустими по тази схема.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За да бъде допустим по тази схема е необходимо всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин, да са разположени в планински район.

Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко. За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“

3. да имат индивидуален паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Трябва да знаете, че информацията от Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, от индивидуалния паспорт и регистъра на стопанството за съответното заявено за подпомагане животно, трябва да съвпадат.

Важно е също да се знае, че периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период.

За Кампания 2017 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август 2017 г. (включително). Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило. Те трябва да заявят писмено замяната в срок до 7 работни дни в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, не са допустими по схемата. Ще добавим, че има специален списък на необлагодетелстваните райони в България. В него са включени селищата, намиращи се на средна надморска височина над 700 метра, имат 20% среден наклон на терена, райони с комбинация от средна надморска височина от 500 м и наклон на терена от 15%, както и райони със слабопродуктивни земеделски почви.

Публикувана в Животновъдство

Оцелявам благодарение на земеделието, от което печеля, а с животните губя 50 на сто от спечеленото от земята  С тези думи започва разговорът ни с фермера Стефан Найденов от с. Мрамор за хала на българския животновъд

Стефан Найденов обработва 1 000 дка арендована земя в Софийското поле. Успоредно със земеделската работа отглежда и 80 млечни крави, кръстоски на Черношарена и Червеношарена порода. Млякото предава в единственото предприятие, останало в района - "Екобалкан", от което произвеждат сирене "Моцарела". За разлика от биволската "Моцарела", тази е по-лека, с по-ниска масленост и, разбира се, по-евтина и по-достъпна като цена за потребителите.

От 1000-те дка земя Стефан е заделил известна част, на която поддържа ливади за паша на животните, а на другата произвежда сам фуражи за кравите - пшеница, овес, царевица за силаж и люцерна, цвекло. Голямата му гордост като земеделски производител е високият добив от овес - 600 кг от декар. Едрият овес е нов сорт от Германия - "Скорпио", който е купил от "Сортови семена", Плевен. Овесът е с много добри качества - първо е високодобивен, а и като зърно има своите предимства в сравнение с традиционния овес, който се отглежда у нас, пояснява Стефан. Колегите знаят, че овесът по принцип е много хранителен, но този е още по-добър, допълва фермерът.

Високите добиви от овеса Стефан си обяснява с това, че го е засял рано напролет на хубава, наторена земя. А освен това е спазил и всички агротехнически изисквания.

За да осигури оптимално и пълноценно целогодишно хранене както на млечните крави, така и на овцете, които са около 230 на брой, той

произвежда и силаж от 400-500 дка с царевица

Работи със сортовете Кнежа 625 и Кнежа 613. Силажира я в млечно-восъчна зрялост. Храни всички животни със силаж целогодишно - и кравите, и овцете. Прибира царевицата със силажокомбайн, като силажира цялото растение с кочаните. Прави силажирането на поляната във вид на могила (а не в яма) и завива, след което уплътнява с трактор. След това реже наред и дава на животните.

Целогодишно осигурявам по 10 кг силаж на ден за всички животни

споделя Стефан Найденов и признава, че силажът е единственият фураж, който се стреми да има до нова реколта. За да е полезен на фермерите, пояснява, че при силажирането карбамид не слага и въпреки това няма разваляне.

Животновъдството е тежка работа и не е за всеки. Иска сърце! Такава е категоричната професионална преценка на Стефан за труда на фермера, съдейки по своя собствен опит.

Разликата между зърнопроизводстото и животновъдството е огромна

Ако един зърнопроизводител произвежда зърнени култури за 100 хил. лв., трябва да ги вкарва в животните. Накрая като калкулира разходи и печалба, ще установи, че печели наполовината - едва 50 хил., и то с уговорката, че може и нищо да не му остане. Зависи непрекъснато от много външни фактори, които не зависят обаче от него. Списъкът е дълъг - като се започне с природно-климатични изненади, мине се през ветеринарното обслужване на животните, цената на фуражите и накрая цената на произведената готова продукция - в случая колко ще ти платят за литър мляко, и най-важното - кога! При земеделеца е друго - той работи 2 месеца през пролетта и 2 месеца през есента.

(Още за работата на фермера Стефан Найденов четете в следващ брой)

Публикувана в Животновъдство
Напуквания на цицките на вимето се получават поради замълсяване или пресъхване от вятъра на кожата на вимета, както и при грубо доене и други нарушения.
По кожата на цицките се появяват напречни и надлъжни повреди, покрити с коричка. При доене се забелязва остра болка.
Лечение
Първо почистете напукванията с тампони, напоени 1-2 процентов разтвор на сода, а след това намажете кожата с пеницилинов, стрептомицинов крем или ихтиол. При силна болка 15-20 минути преди доене намажете цицките с 3-5 % новойнова маз. Кравите с повреди по цицките да се доят внимателно и на ръка. 
Профилактика
Грижете се вимето да бъде винаги чисто и намазвайте цицките след доене с вазелин или специална антисептична емулсия.
Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 16 Февруари 2017 12:35

Над хиляда крави дефилираха на Suisse Expo

Фаворитките на форума – швейцарките Дарлинг и Натали , се наложиха над посестримите си от Швейцария и от страни на Стария континент. Агротехническият сектор привлече интереса на професионалисти със 130 изложители

Мила Иванова

В средата на януари, в продължение на 4 дни (12-15) Дворецът Болийо в Лозана бе превърнат в огромна международна ферма. Над 1000 елитни крави и юници, предвождани от 400 животновъди, се стекоха в столицата на кантона Во за 21-вото издание на международното изложение Suisse Expo, едно от най-престижните на Стария континент. Най-многобройни бяха кандидатките за слава от страната-домакин Швейцария, към която се присъединиха и техни съпернички от Франция, Италия, Германия и Люксембург. Изключителни крави и юници дефилираха цели четири дни на ринга и си оспорваха шампионските титли в осем категории с млечно и смесено направление: Симентал, Флеквих, Монбелиард, Брюн (Кафяво швейцарско говедо), Джърси, Черношарен холщайн, Червеношарена холщайн и Браун Сюис. Всяка категория бе оценявана от международни журита, които раздаваха титлите прецизно и професионално – за най-красива представителка на породата и нейни подгласнички, за шампионско виме, за обещаваща надежда...

Черешката на тортата бе излъчването на двете върховни шампионки за 2017 година и без изненада, избраничките се оказаха с швейцарски паспорт. Върховна шампионка при млечните породи стана черношарената холщайнка Дарлинг, собственост на животновъдите Роже Фросар и Ив Соси от кантона Юра. Сред смесените млечно-меснодайни породи с върховната титла се обкичи Натали, оригинална Брюн, на братята Винтербергер от кантона Берн.

При избора на Дарлинг журито бе единодушно, като я предпочете пред останалите три млечни шампионки – Вивиан (Джърси), Флавия (Червеношарен холщайн) и Лаос (Браун Сюис). Отличничката за 2017-а притежава прав, под конец, гръб, изключително виме, фини крайници – с една дума, с перфектна морфология, която я постави безапелационно на най-високия връх. При смесените породи изборът на върховната шампионка бе по-комплициран. На финалното шоу след дълги консултации на журито Натали бе предпочетена пред Ариел (Симентал), Фортуна (Флеквих) и Рублард (Монбелиард ). Везните натежаха, тъй като върховната шампионка вече бе спечелила две титли – шампионка сред брюнетките и шампионка по виме...

Широко международно покритие и посетители от цял свят

Изданието 2017 на Swiss Expo ще остане в аналите на алпийската страна с притока на 24 000 посетители и широко медийно отразяване. Нарасналият интерес се дължи на факта, че швейцарският форум влезе в тройката на най-авторитетните световни салони по животновъдство ( след World Dairy Expo в Медисън, САЩ, и Royal Winter Fair в Торонто (Канада). Нарасна и броят на чуждестранните гости, които дойдоха в Лозана не само заради атрактивните конкурси на елитните кравешки колонии, но и за да открият агротехническите новости в халетата и щандовете на експозицията. Интерес проявиха земеделци и животновъди от цяла Европа, а също от САЩ, Канада, Русия , дори от Япония и Тайван. За трета поредна година всички конкурси са предаваха на живо на сайта www.schweizerbauer.ch, който регистрира над 83 000 визити от 98 страни и 1 370 000 мнения за четирите дни на форума. Агротехническият сектор на Swiss Expo привлече интереса на професионалисти със 130-те изложители, които предлагаха услуги в най-различни сектори – от генетиката на животните до възобновяемите енергии с интересни оферти за хай-тек модернизации. Роботизация, компютъризация, дигитализация – това са новите термини и практики, които заемат все по-важно място в селскостопанския свят. С навлизането на компютрите, таблетите и смартфоните трудът на фермера коренно се промени – той може да прави виртуални посещения в обора или на полето, да получава данни и да следи операциите от бюрото си. Наблюдението на стадото, доенето, храненето и много други операции вече се извършват от роботи с автономно управление. Тези съоръжения са все още са скъпи, но в бъдеще те ще се демократизират и ще облекчават все повече труда на земеделските стопани – това показа и витрината на Swiss Expo 2017 в Лозана.

Публикувана в Животновъдство

споделя младият Тодор Христов, който преди 4 г. стартира в професионалното фермерство с 450 овце-майки, 80 млечни крави и 6 коня

Рая Петрова,

с. Проход,община Средец

За да станеш добър животновъд

освен пари ти трябват мерак и любов към животните

споделя младият фермер Тодор Христов от бургаското село Проход, който преди 4 години получава приза за “Най-добър млад фермер-овцевъд“ за 2012 г. Номинацията е оповестена по време на годишната среща на Експертния съвет по животновъдство към Областна дирекция "Земеделие" в Бургас. Тогава Тодор е на 31 години и отглежда 450 овце-майки. Кравите са 80, като 50 от тях са млечни, 30 са юниците и телетата. Преди години с кредити и собствени средства купува стопанския двор на местното ТКЗС и обора на кооперацията.

Животновъдството е наследствен бизнес в семейството

на Тодор Христов. С отглеждане на животни в рода се е занимавал и дядото, чието име Тодор носи. Когато казах на родителите си с какво искам да се занимавам, малко се дърпаха. Майка ми нямаше нищо против, но баща ми искаше да избера сигурността на държавната работа, връща се назад в 2001 г. Тодор. Тогава точно дядо му бил човекът, който дал на младежа подкрепа и ценни напътствия за нелеката работа на селския стопанин. От малък бях запален за тая работа, защото много обичам животните. В тоя бизнес всичко става постепенно, разсъждава животновъдът.

Трудностите не закъсняват

За Тодор най-тежък е периодът, когато преди години заради шапа в Странджа бяха избити хиляди глави добитък. Село Проход тогава се оказва на границата на шапната епидемия, а продукцията на семейната ферма е заложник на ембаргото, наложено за изкупуване на мляко заради риска от зараза. Сега шапът е в историята, но пък изкупната цена на млякото е нереално ниска. Много бе ниска цената от 65 стотинки, на която аз продавах. Беше трудно, припомя си фермерът за ежедневните си неволи. Иначе пазар за продукцията има. Мандрите, с които Тодор работи, произвеждат продукция за износ. Екологично чистият продукт от семейната ферма в с. Проход е пресякла граници и се предлага на пазара в САЩ. Трудностите по производството и реализацията му обаче си остават в България. Имал съм големи притеснения. Теглил съм кредити, връщал съм ги, последният беше преди няколко години, отдавна го изплатих, разказва Тодор Христов. А на въпроса защо не се включи по проекти за усвояване на европейски средства още в самото начало, Тодор отговаря, че се страхува от големия обем на документи и не е готов да рискува. Общината прави разяснителни кампании, провежда семинари, винаги участвам, но не съм убеден, че трябва да се включа. Засега се справям сам. Цената на това справяне е сериозният труд и липсата на свободно време. Нямаш ли мерак, любов нямаш ли към това, което правиш, нищо не става, категоричен е младият фермер от село Проход.

Вместо да стане гурбетчия в чужбина младият фермер отглежда животни

В днешните трудни за физическо оцеляване времена много рядко млад човек избира трудния път на животновъда. Особено ако се захване с отговорната задача да отглежда жива стока, както казва народът. А за това се иска много кураж и голям мерак. На пръсти се броят случаите, в които с радост и възхищение научаваме за нелекото всекидневие на български животновъд. Може би една от причините е, че нашият главен герой е млад мъж, който би могъл да избере по-лесен и спокоен начин за живот и препитание.

Когато преди години Тодор привлича вниманието на специалистите от ОД Земеделие и по-точно на Експертния съвет по животновъдство,Тодор Христов отглежда 50 млечни крави, 450 овце-майки и 6 коня. Макар и твърде млад, той категорично се е отказал от гурбет в чужбина и остава в родното си място, в село Проход. И то за да се занимава с животновъдство като основен поминък и източник за прехрана. Това е рядко явление за родната ни българска действителност. Може би и затова работата на младия животновъд не остава без нужната подкрепа от професионалистите от ОД“Земеделие“ в Бургас. Те насърчават усилията, които той полага при отглеждане на животните. А всички знаем в какво време живеем - то няма за хората, какво да говорим за животните.

Началото

Взел решението да се занимава с животновъдство, Тодор започва постепенно да купува голяма част от сградите на стария стопански двор в селото. Преустройва ги и ги модернизира със собствени средства. Изгражда два обора, в които отглежда 66 крави, от които 55 млечни. Първото нещо, което осигурява, е помещение във фермата за съхранение на млякото - разполага с хладилна вана с вместимост 600 л.

На онзи етап успоредно с животновъдството поддържа в добро земеделско състояние 365 дка пасища, обработва и 34 дка с люцерна.

Работният ден за Тодор започва рано сутрин - той е пръв във фермата си. Работейки сам за себе си, осигурява работа и препитание на още 7 души работници, които му помагат при отглеждането на животните.

Тодор не пренебрегва и обучението

Той е завършил три специализирани курса, проведени в Земеделския институт - Стара Загора: “Съвременни технологии на хранене и отглеждане на преживни и непреживни животни“, “Основи на маркетинга на земеделските стопанства и създаване на сдружения на производителите производителите“,“Качество и безопасност на храните от животински произход и хуманното отношение към животните“.

И ето че за втори път

признанието отново не закъснява

През 2015 г. Областната експертна комисия по животновъдство към ОД“Земеделие“ – Бургас, отново награждава младия животновъд от с. Проход. Но този път не като млад и перспективен фермер, а като “Най-добър животновъд-овцевъд за 2014“ в Бургаска област. А това означава само едно – Тодор Христов вече е изграден професионален животновъд и го е доказал с работата си.

Публикувана в Животновъдство
Вторник, 07 Февруари 2017 09:04

В говедовъдната ферма през февруари

Времето става все по-лошо и това налага кравите да бъдат по-задълго в обора.

Важно значение за запазване здравето на животните и получаване на максимална млечна продуктивност е стриктно спазване на дневния режим, поддържане на оптимални параметри на микроклимата в помещенията (температура 10-15°С, в лажност 60-80%, скорост на движение на въздуха през зимата до 0,3m/s въглероден двуокис до 0,3%, амоняк до 0,02 mg/l, сероводород до 0,01 mg/l, микроорганизми до 50 000бр/m3), това съветват от Националната служба за съвети в земеделието. Това ще постигнете, чрез поддържане на добра хигиена в помещенията, недопускане на пренаселеност и течение. Хранете животните с балансирани дажби в зависимост от продуктивността, физиологичното и телесно състояние. Не изхранвайте замръзнали фуражи, те са причина за простудни заболявания и аборти. Отстранявайте плесенясалите фуражи, те с а вредни както за животните, така и за хората, защото токсините преминават в животинските продукти. Осигурете на животните постоянен достъп до чиста вода за пиене, като в много студено време тя трябва да е подгрята. Използвайте всички възможности за извежд ане на животните навън. Разходката и движението на чист въздух се отразява благоприятно върху здравето и продуктивността им и на своевременното откриване на разгонените животни.
Публикувана в Животновъдство

На 26 години Леа Жуние-Лабоас отглежда стадо от 70 крави върху стотина хектара. Израснала в Централна Франция, люлката на породата Шароле, тя сама прави селекция на животните

Мила Иванова

Колко са младите хора, които, едва навършили 20 години, решават да се занимават индивидуално с животновъдство – една трудна и за мъжете професия. Французойката Леа Жуние-Лабоас обаче приема предизвикателството: Преди пет години тя е само на 21 – нежна, крехка, с все още момичешки силует, когато поема в свои ръце една животновъдна ферма. Оттогава инвестира време, труд и средства за просперитета на своето начинание, за да стигне до участието на отгледани от нея крави в национални конкурси. За амбициозната, трудолюбива и предприемчива фермерка разказва в репортаж сп. France Agricole

Леа поставя на първо място любовта: „Обичам кравите Шароле още от дете! Израснала съм сред тях. Обичам техния благ, податлив на отглеждане характер, тяхната простота, кроткост и незлобливост... – 26-годишната фермерка говори за животните си като за хора и едва накрая изрича, че харесва и месото им. Родена е в комуната Совани – селце със стотина жители, разположено в сърцето на прочутата Бурбонска гора (департамент Алие, Централна Франция). В този регион поляните се редуват с гори, а населението, пръснато по села и махали, от отколешни времена се занимава с говедовъдство в малки стопанства, отделени едно от друго с жива плет. „Баща ми е животновъд,, неговият дядо също е бил животновъд, както и неговият прадядо...” – Леа Жуние-Лабоас смята, че най-малко четири поколения преди нея са се занимавали със селско стопанство. През 2011 година, веднага след дипломирането си като високопрофесионален техник по животновъдство, тя решава да тръгне по стъпките на (пра)родителите. Така на 21 години, Леа сключва договор за наем на ферма в срок от 25 години, чиито земи се намират точно срещу стопанството на баща й Дени Лабоас, който също отглежда крави Шароле. След това младата жена предприема „ходене по мъките” в различни банки, които, по думите й, „искат гаранция на гаранциите, плюс ипотеки”, но успява да си издейства заем от 140 000 евро.. Най-напред Леа купува стадо от 45крави, вписани в Herd-book Charolais (Родословна книга на Шароле).

Всекидневието на младата фермерка

Днес стадото й наброява 70 крави, които отглежда на 100 хектара земя – пасбища, зърнени култури (10 ха) и люцерна. За всекидневието си тя разказва: става в 6 часа сутринта и малко след това се отправя към обора, за да се грижи за животните, да ги издои, да ги изпрати на пасбището, да ги наглежда. Тъй като работи сама в стопанството, различните й ангажименти и поддържането на фермата запълват цялото й време – през цялата седмица с уикендите. Особено напрегнато е по време на отелванията на кравите, които се разпростират в периода от ноември до април. Тогава младата жена поема и нощни смени в обора, като се редува със своя баща.

За щастие Леа можа да си отдъхне замалко, за да изпита най-голямата радост– майчинството. След раждането на детето тя нае за четири месеца селскостопански помощник на пълно работно време за животните. Това обаче не й попречи да продължи да следи живота на стадото си – както през деня, така и през нощта. „С камерата ми за видеонаблюдение, инсталирана в бокса на кравите, които се готвеха да раждат, можех да наблюдавам как протичат отелванията, докато давах биберон на собственото ми дете...” – споделя с усмивка тя.

Единствената жена – елитен съдия

Леа Лабоас представя периодично кравите си на местни и национални конкурси, като например на ринга на форума „Постижения в животновъдството” (Sommet de l’élevage) в Клермон Феран. (За последното издание на това национално състезание в. „Гласът на фермера” писа наскоро в бр.482 – б. а.) За нея „това са дружески срещи с други пристрастени животновъди, които ми дават възможност да сравнявам животните си с тези на другите, да видя дали съм в крак с новостите и ме мотивирам винаги да търся перфекционизма”.

Като деен член на асоциациите на животновъди на породата Шароле и в Сдружението за санитарна защита, Леа бе избрана за член на Селскостопанската камара на департамента Алие. Тя участва и в работата на Асоциацията на младите животновъди, отглеждащи Шароле, която включва над 500 души под 35 години. Асоциацията й помага да обменя репродуктивни бици с други млади селекционери.

От няколко години Леа Жуние-Лабоас е стажант съдия в няколко регионални конкурса. След специализирано обучение и полагането на изпит тя ще получи свидетелство за „елитен съдия”, статут, който ще й позволи да стане главен съдия на всички конкурси на породата Шароле. В изключително мъжкия свят на конкурсите на млечни крави има над 80 правоспособни съдии, така че мадам Лабоас ще бъде единствената жена сред тях.

Приложение на генетиката

Като всеки модерен животновъд Леа живо се интересува от генетиката. Тя следи отблизо своето стадо, селекционира кравите в зависимост от характера им, родилните им способности и качеството на месото им. Повечето от теленцата са родени от естествено заплодени майки, макар че животновъдката не пренебрегва и изкуственото осеменяване от собствените бици във фермата или от мъжкари, колективна собственост. Фермерката купи наскоро Джерси –генетично бозрогов бик (хетерозиготен), чийто ген тя иска да внедри прогрeсивно в стадото си заради своята и на животните сигурност. Основни критерии в селекцията на Леа за кравите Шароле са добрият им характер и послушанието, както и лесното отелването (Един от недостатъците на породата е едроплодието, вследствие на което се явяват трудни раждания – б.а.) . Селекционерката не иска теленцата да са много едри и буйни по нрав. Тя следи зорко формата на таза на кравите – бъдещи родилки, и предварително извиква ветеринар, който да измери тазовия отвор на юниците.

Стратегия в селекцията

Важен критерий при селекцията е качеството на месото от задните части на животното. „Като се има предвид храната и себестойността на продукцията, животните трябва да отговарят на определени критерии. Генетиката позволява да се трупат тези килограми месо от самото начало” – пояснява младата животновъдка. Добрата храносмилателна система и усвояването на груби фуражи, както и на концентрирани храни превръщат кравите Шароле в шампионки по растеж. Това е един от основните козове на тази издръжлива млечна и месодайна порода, която съумява да се адаптира към най-различни условия за отглеждане.

Леа Лабоас си има своя стратегия: кара всички юници да се отелят и едва след първото теленце прави селекцията. След като женските телета достигнат определено тегло, тя продава част от тях и животните се отправят или за угояване, или директно към кланицата. Мъжките телета сменят собствениците си на възраст между 3 и 10 месеца. Тази година Леа успя да продаде и 8 млади бичета за репродукция.

„Всичко е срещу нас в този момент”

Въпреки че стотината хектара земя принадлежат на фермата и осигуряват храна на животните, приходите от стопанството невинаги са добри. „Не съжалявам, че останах в село Совани и наех стопанството, все още запазвам оптимизма си за бъдещето, но истината е, че много трудно се справям икономически. Конюнктурата не беше лоша през 2011 година, а сега, като взема предвид нестабилността на цените и дълбоките промени в консуматорите по отношение на месото и като капак – наводненията тази пролет, имам чувството, че всичко е срещу нас в този момент. Ако трябва да решавам сега, съвсем не съм сигурна дали щях да се заема с тази работа” – оплаква се младата жена и майка на малко дете. Фермерката е принудена да разчита на съпруга си, който работи извън стопанството, за да вържат семейния бюджет. Бащата Дени Лабоас също помага на щерка си – в полските работи и най-вече в периода на отелванията.

Вирусът на животновъдството се предава от поколение на поколение в рода Лабоас и за щастие, Леа го е прихванала...

Публикувана в Животновъдство
Сряда, 14 Декември 2016 14:26

Топманекени на копита

На националния конкурс на породата Шароле във Франция журито отличи животни, най-близки до нуждите на месодайното говедовъдство

Мила Иванова

Комплексът „Зенит” в комуната Курнон-д’Оверн, разположена в сърцето на Франция – в крайградския район на Клермон Феран, се оказа идеална рамка за провеждане на традиционния национален конкурс „Постижения в животновъдството” (Sommetdelelevage). В неговото 25-о издание участваха стотици представители на месни и млечни породи крави, овце и коне, което превръща форума в най-значителния в Европа по брой на животни. Голямото събитие беше конкурсът в три тура на крави и бици от породата Шароле, в който в оспорвано състезание за призовите места влязоха над 400 животни, дошли от различни краища на страната. Оценен като „витрина на качествата на френското говедовъдство”, конкурсът предизвиква основателен интерес не само сред професионалисти, а неговите етапи можеха да бъдат следени на живо във видеопредавания. „Можем да се поздравим, че въпреки влошената икономическа конюнктура и кризата в селското стопанство, конкурсът протече на високо равнище. Животновъдите се отзоваха, макар че разходите по представянето на техните фаворити не са малки, а броят на посетителите достигна 88 000, включително 4000 чужденци, което е рекорд в сравнение с минали години. Благодаря на участниците, че представят нашата чудесна порода пред света” - заяви с гордост Паскал Ланжвен, президент на националната френска асоциация Le Herd book Charolais, създадена в далечната 1864 година...

Конкурсът стана повод да се припомнят чудесните месодайни и млечни качества на породата Шароле, която е №1 по потенциала си за растеж, както и по майчинските си качества, тъй като породата достига 95 на сто производителност на мляко годишно. „Многобройните й предимства заедно с кроткия й нрав я превръщат в първата млекодайна френска порода с 1,6 милиона майки във Франция. А благодарение на способността й да се адаптира както на топло, така и на студ, Шароле е разпространена в над 70 страни като чиста порода, както и за кръстоски за подобряване растежния потенциал на местните породи.

Състезанието се проведе в няколко категории, като акцентът бе поставен върху цялата гама на различните морфологии, които се наблюдават в тази порода. Голямата награда в мъжкия шампионат бе присъдена на бика Холидей от земеделското сдружение Cadoux, департамент Йон, Бургундия. „Този 4- годишен бик се доближава до стандартите на породата и най-вече отговаря на очакванията за добри месодайни качества – аргументира се членът на журито Фабиен Годе. – Костната му структура е умерена, но позволява да носи великолепната мускулна маса както отпред, така и отзад.”

Негов подгласник стана бикът Инвиктус от аграрно сдружение по икономически интереси (GIECharolaisleader) в департамента Пюи дьо Дом.

В женското царство с титлата Голяма шампионка, старша възраст, се обкичи Гламор от Земеделското сдружение с ограничена отговорност (EARL) на Серж Бато в департамент Ниевър, Бургундия. Широка и мощна, тази млечна крава покори журито с габаритите си, но и с красивото си мъжко теленце, което я следваше на ринга. Така Гламор се наложи и в категорията „Майка-дете”.

За нейна подгласничка в старша възраст бе избрана Гаскон от Земеделското сдружение Gaec Micaud, департамент Алие. В категорията младша възраст приза спечели кравата с артистичното име Джоконда.

След раздаването на наградите за първи път генотипираните животни бяха предложени на търг. От 20 екземпляра 16 смениха собственика си.

По време на конкурса „Постижения в животновъдството” бяха организирани 35 посещения на ферми в близките департаменти и бяха проведени тридесетина конференции по различни теми.

 

Кравите Шароле – месодайни и адаптивни

Шароле е френска порода, известна с изключителните си месодайни качества. Животните са с много добри адаптивни способности, което определя и отглеждането им в различни условия – често примитивни и неблагоприятни. Цветът на космената покривка е светъл, кремавожълт или бял. Тялото е удължено и закръглено, краката къси, а бутовете са много добре замускулени. Кравите тежат 700-850 кг, а биците –1100-1300 кг. Младите животни при пасищно  или при оборно интензивно угояване на 8-месечна възраст достигат 300 кг, а на 12-месечна възраст – 480-500 кг. Кланичният рандеман достига 65%,а понякога и 70%. Преимущество на породата е, че при угояване говедата не натрупват големи количества вътрешни и междумускулни тлъстини и имат крехко месо.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта