През изминалите седем дни (18-24.04) ценовата динамика на международните зърнени пазари беше низходяща. Плъзгането на цените на пшеницата и царевицата надолу започна на борсата в Чикаго, но бързо се прехвърли  на Стария континент. Депресиращо влияние върху фючърсния и физическия пазар оказа подобрението на агрометеорологичната ситуация в Щатите и в основните страни производителки на хлебно и фуражно зърно на Стария континент, а също така и информациите за изненадващо големи площи засети с пшеница в Канада.
В рамките на седмичния период цената на пшеницата в Чикаго се понижи с 5 долара (до $254/т), а на борсата в Париж мелничарското зърно поевтиня с 7 евро – до EUR239,75 за тон за доставка през май. Стремително надолу се плъзнаха и котировките на физическия пазар в Евросъюза. На 24-25 април търговците и преработвателите предлагаха за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) докарана до складовете в  Руан   EUR231-233/т, а на експортния пазар зърното с това качество се търгуваше по  EUR243/т FOB, в сравнение с EUR241/т СРТ Руан  и EUR251/т FOB Руан на 17 април.
Силен натиск върху европейските котировки оказаха актуализираните прогнози за производството на пшеница в Русия и Украйна през 2013/14 г. Горната летва в оценките за бъдещата руска реколта беше качена до 57-59 млн. т в сравнение с 54-55 млн. т, очаквани  в средата на март (38 млн.т – 2012/13 г.). Прогнозите за добива от пшеница в Украйна през 2013/14 г. в момента се движат в границите 20-21 млн. т, в сравнение с 19,5-20,0 млн. т през март и 14,2-14,7 млн. т  ожънати през 2012/13 г.
 На 24 април генералният директор на Украинската аграрна конфедерация Сергей Стоянов оповести, че в хода на заседанието на специалната правителствена  комисия е било взето решение за премахване на всички ограничения върху износа на пшеница от Украйна. Стоянов коментира, че възможностите на Украйна да засили износа през близките седмици са доста ограничени предвид високите изкупни цени на вътрешния пазар ($275-285/т). Все пак тиражирането на информациите за вдигане на експортната бариера безспорно оказва допълнителен натиск върху житните котировки в Европа.
Слабият тон на развитие е характерен и за пазара на фуражното зърно в ЕС и в региона. Котировките на царевицата на борсата в Париж през изминалите седем дни паднаха с 5 евро – до EUR216/т за доставка през м. юни след като  водещите  анализатори коригираха оценките си за добива от царевица в ЕС във възходяща посока.
Според Департамента за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ (USDA) реколта от царевица в ЕС през 2012/13 г. ще възлезе на 56,1 млн. т, което е с 1,4 млн. т (над 3%) повече отколкото се очакваше само допреди един месец. По-високите данни идват от по-добрият в сравнение с предварителните очаквания добив от царевица в  Унгария и рекордния  резултат за полските фермери - 4,0 млн. т в сравнение с 3,6 млн.т очаквани допреди един месец и 2,9 млн.т реколтирани през 2011/12 г. Прогнозите за 2013/14 г. предвиждат ръст на производството на царевица в ЕС с 14-16 на сто, спрямо неблагоприятната 2012/13 г. – до 64,3-66 млн.т.
Борсата в Будапеща на 24.04.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $296/т ($305/т – 17.04.13 г.); фуражна пшеница - $291т ($300/т); царевица - $254/т ($269/т) и фуражен ечемик - $265/т ($276/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Украйна рекордно увеличава площите за маслодайни култури.

Ситуацията на международните зърнени пазари и през изминалите седем дни  (11-17.04) остана все така напрегната и  динамична. Голямото разминаване в прогнозните данни за състоянието на глобалния зърнен баланс, засиленото влияние на климатичния фактор и нервните колебания на глобалната финансова конюнктура бяха основните причини за голямата ценова амплитуда на зърнените пазари в САЩ и на Стария континент.
Неблагоприятните агрометеорологични условия в Европа и САЩ, а също така и раздвижването на експортния фронт провокираха възстановяването на котировките в Чикаго и Париж в началото на разглеждания период.  На 12 април цената на майския контракт пшеница на борсата в Париж се изкачи до четиримесечния си връх от EUR250/т, но на 17 април борсата затвори на EUR247 за тон. ( EUR212/т – 17.04.12 г.). Експортният пазар за европейско хлебно зърно следваше динамиката на фючърсите. На 12 април цената на френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) се покачи до EUR259/т FOB Руан (EUR254/т -10.04.13 г.), но към 18 април котировките ерозираха до EUR251-251/т FOB (EUR219/т – 17.0412 г.)
За разлика от пшеницата за царевицата беше характерен слаб тон на развитие практически през целия период. През миналата седмица анализаторите коригираха оценките си за добива от царевица в ЕС във възходяща посока. Според USDA европейската реколта през 2012/13 г. ще възлезе на 56,1 млн.т, което е с 1,4 млн. т (над 3%) повече отколкото се очакваше само допреди един месец. По-високият резултат идва от рекордните добиви в Полша и по-добрия от предварителните очаквания резултат в Унгария. На 17 април юнският контракт царевица се търгуваше в Париж по EUR 220-221/т, в сравнение с EUR 223/т на 10.04.13 г. и EUR 215/т на 17.04.12 г. Експортните котировки на царевицата на база FOB Бордо в момента се колебаят около EUR223-225/т в сравнение с EUR230/т на 10.04.13 г. и EUR218/т – 17.0412 г.
Борсата в Будапеща  на  17.04.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница  -  $305/т ($300/т – 10.04.13 г.); фуражна пшеница - $300/т ($287/т); царевица - $269/т ($268/т) и фуражен ечемик - $276/т ($272/т).
Анализаторите очакват стабилизиране на цените на пшеницата в ЕС през близките дни, тъй като агрометеорологичните условия в САЩ остават неблагоприятни, а напоследък се заговори и за суша в източната част на австралийския континент. По-дългосрочните ценови прогнози обаче остават категорично низходящи най-вече предвид очакваните добри реколти в черноморския регион.
Понижение на цените се очертава и в сектора за маслодайните култури и растителни масла. Тези дни, по време на представителен международен форум в гр. Одеса, украинските експерти информираха за рекордно увеличение на площите с маслодайни култури в страната – с 10 на сто в сравнение с 2012 г. Според разчетите на местните агроспециалисти благодарение на разширението на площите и по-високите средни добиви, общото производство на маслодайни семена в Украйна  през 2013 г. ще нарасне с 18 на сто, спрямо предходния сезон – до 14,5 млн.т.  Прогнозата за размера на слънчогледовата реколта е увеличена от 9,3-9,5 млн. т до 9,8 млн.т, а това е с 1,1-1,3 млн.т повече в сравнение с текущия сезон.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Голямо влияние на посевите със слънчоглед оказва правилният избор на предшественици. Добри се явяват зимните житни и пролетните житни култури, които използват преимуществено влагата от повърхностния почвен хоризонт, рано освобождават полето и осигуряват ефективно потискане на плевелната растителност в системата на основната обработка на почвата. Не лош предшественик е царевицата, отглеждана за силаж и зелено хранене. При отглеждане на царевицата за зърно се създават трудности с растителните остатъци, които усложняват както основната обработка, така и последващите обработки при брануване и култивиране на посева със слънчоглед.
Не се препоръчат в качеството на предшественици на слънчогледа грах, соя, фасул, рапица, захарно и кръмно цвекло и моркови, които се нападат от склеротинията. По научни данни, слънчогледът поразен от склеротиния при монокултура е 18,1%, след соя – 15,9%, след захарно цвекло – 11,4%, след житни култури – 5,2%.
Предшественикът подпомага очистването на почвата от вредни организми. Така в процеса на жизнената си дейност, растенията на пшеницата и царевицата отделят в почвата вещества, които провокират прорастването на патогените в отсъствие на растения-гостоприемници, което довежда до тяхното загиване. Патогените най-интензивно прорастват в присъствието на различни коренови остатъци от различни растения, в т. ч. и устойчивите. Прораствайки близо до кореновата система на пшеницата, ечемика и царевицата, заразените с инфекция семена загиват и при дълъг период на сеитбообръщение на почвата, практически я очистват от тези паразити. В производството понякога се практикува отглеждането на слънчоглед и царевица в смесени посеви за зелено. Ако такива посеви се прибират във фаза преди образуването на репродуктивни органи, в почвата не се натрупва зараза.

Публикувана в Растениевъдство

Новите прогнозни данни депресират житните пазари.

В Европа и в САЩ седмичният период ( 04-10.04.13 г.) премина в очакване на доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на световния зърнен баланс. Новите данни бяха оповестени вечерта на 10 април, като в актуализираната редакция на баланса имаше доста големи изненади. Да припомним само, че преди две седмици американското аграрно ведомство успя да шокира участниците в зърнената търговия с неочаквано високи числа за запасите от царевица в Щатите, които причиниха най-динамичното (с 13 на сто) от 1959 година насам двудневно понижение на котировките на фуражното зърно в Чикаго. Този път изненадата беше скрита в баланса на пшеницата, където изобщо не се предполагаше да има значими промени. Противно на пазарните нагласи USDA на 10 април увеличи оценката си за световните преходни запаси от пшеница в края на настоящия сезон 2012/13 г. с респектиращите 4 млн. т, в сравнение с предишния доклад – от 178 млн.т до 182 млн.т. Според водещите експерти, това означава, че „глобалният баланс сега изглежда доста по-комфортен отколкото се очакваше преди”. След оповестяването на тези данни векторът на ценовото развитие на най-голямата зърнена борса в света рязко се промени и само за един ден майският контракт пшеница в Чикаго заличи целия аванс, спечелен в рамките на седмицата и затвори на равнище $256/т.
Европейският зърнен пазар се характеризираше с твърд тон развитие, обусловен от стабилен износ и необичайно студената пролет. Мелничарската пшеница на борсата в Париж през периода 4-10 април поскъпна с 5 евро, до EUR 245,25/т, а цената на царевицата се стабилизира на равнище около EUR 223/т (EUR 208,50/т и EUR 216,75/т – 10.04.12 г.). Експортният пазар в Западна Европа следваше динамиката на фючърсите. На 10 април френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) се предлагаше за износ от Руан по EUR254-255/т FOB, а  царевицата се котираше по EUR230/т FOB Бордо, в сравнение с EUR249/т и EUR230/т съответно на 3.04.13 г. (EUR220/т и EUR221/т - 10.04.12 г.).
Борсата в Будапеща на  10.04.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $300/т ($285/т – 3.04.13 г.); фуражна пшеница - $287/т ($276/т – 3.04.13 г.); царевица - $268/т ($250/т) и фуражен ечемик - $272/т ($262/т).
Анализаторите коментират, че спадът на цените в Чикаго ще окаже натиск  върху европейския пазар, но рязко понижение на котировките в Европа през близките 7-10 дни едва ли може да се очаква предвид сложната агрометеорологична обстановка на Стария континент. Формирането на низходящия тренд се очертава в по-дългосрочна перспектива предвид високите прогнози за реколтите от пшеница в черноморския регион.
Напоследък в Украйна усилено се говори, че в края на април - началото на май ограниченията върху износа на пшеница могат да отпаднат, тъй като през 2013 г. се  очаква увеличение на добива до  20,2-20,5 млн.т, в сравнение с 14,2 млн.т, ожънати през 2012 г.
Благоприятните перспективи за новата реколта (51-55 млн. т, в сравнение с 37,7 млн. т – 2012/13 г.) сринаха цените на пшеницата на руския пазар. В края на миналата седмица  мелничарско зърно 12,5% протеин се изкупуваше в южните региони на страната по $305-325/т СРТ за, в сравнение с до $390-410/т в началото на март. През летните месеци пшеницата трябва да поевтинее до към $250/т, тъй като на експортния пазар цените предлагани от купувачите за зърно от новата реколта в момента гравитират към $255-265/т FOB черноморско пристанище.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Така зърнопроизводителите отчетоха реалната картина в момента, като констатациите им не се разминават с данните на МЗХ.

Състоянието на есенните култури – пшеница и ечемик е много добро и добро. Така най-общо може да се обобщи информацията за състоялият се на 2 април, 2013 г. Консултативен съвет по зърното в МЗХ. Данните, предоставени от дирекция „Растениевъдство”, както и  от браншовите организации в сектор „Зърно” – НАЗ, АЗПБ и eСъюза на кооперациите сочат, че като цяло есенните посеви към момента са в добро и много добро състояние.
Според обобщените данни на дирекция „Растениевъдство” към МЗХ предоставени от обследване на 10% от засетите площи от Областните дирекции „Земеделие”, 85,8% от площите с пшеница и 79,1% от ечемика са в „добро” до „много добро” състояние. Като „средно” е оценено състоянието на 12,8% от пшеницата и на 19,4% от ечемика.
Площите в „незадоволително” състояние са намалели спрямо предходната година, като при пшеницата са 1,5% и 1,9% при ечемика. При обследването няма отчетени пропаднали площи с пшеница и ечемик от неблагоприятни климатични условия.
В рамките на пролетната кампания при есенниците с азотен тор са подхранени 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с 7,6% повече в сравнение с предходната година (82,6%) и при ечемика – 91,5% или с 9,4% повече (82,1% - 2012г.).
niva2Фитосанитарното състояние на посевите е добро
Като добро е определено и фитосанитарното състояние на обследваните от специалистите посеви с пшеница и ечемик. Посевите със зърнено-житни култури са добре гарнирани и на този етап са в добро физиологично и здравно състояние. Преобладаващата част от тях са в края на фази братене и начало на вретенене, което е нормално за този период от време. На този етап няма констатирани и повреди от неприятели над прага на икономическа вредност. Като ниска се очертава и плътността на полевката, срещу която е изведена борба едва на 0,1% от площите с ечемик.
Фермерите се опасяват от прерастване на плевелите и повишено развитие на болести
Към края на месец март с хербициди са третирани 18,5% от площите с пшеница и 15,3% от площите на зимния ечемик. От една страна падналите валежи са благоприятни за зимните житни култури, защото пролетната влага и без друго не е в излишък. От друга страна фермерите се опасяват, че дъждовете ще попречат на работата и ще забавят внасянето на хербицидите. Има опасност от прерастване на плевелите, които ще ощетят с хранителни вещества и влага пшеницата и ечемика, което може да наложи коригиращо подхранване. И не на последно място, повишената почвена и въздушна влажност ще благоприятства развитието на гъбни и бактериални болести по житните култури. Вероятно на много места ще се наложи да се направят непредвидени с хербицидното пръскане допълнителни разходи за фунгициди. Характерът на времето изисква от фермерите максимално стегната и добра организация за използване на всеки подходящ за работа ден за успешно извеждане на една от най-отговорните кампании при зимните житни култури.

Петър ЙОРДАНОВ

Публикувана в Растениевъдство

Европейският пазар задържа гарда.

Докладът на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за запасите от зърнени храни в Щатите безспорно беше определящ фактор за развитието на международните зърнени пазари през изминалите седем дни (29.03. – 3.04.). Търговците се опасяваха, че отчетните данни ще се окажат значително по-лоши в сравнение с февруарските индикации и тази негативна нагласа повлия за рязкото засилване на спекулативните покупки дни преди излъчването на доклада. Изненадата обаче се оказа с обратен знак и рефлектира за най-драматичния и може би най-динамичния обрат в развитието на борсата в Чикаго от години насам. Отчетните данни на USDA за запасите от царевица, пшеница и соя се оказаха по-високи в сравнение с оценките на независимите експерти, като най-шокиращото разминаване се получи при царевицата, където наличностите се оказаха с 10 млн.т по-големи  (137 млн.т). Освен това оценката на USDA демонстрира  и по-големи площи заделени за царевица за реколта 2013 г. - 39,4 млн. хектара, рекордни мащаби от 1936 година насам.
Оповестяването на шокиращо високи данни в навечерието на дългия уикенд (Великденските празници) предизвика паническа ликвидация на голяма част от закупените преди контракти в Чикаго и драстичен спад в цените на зърнените култури на американския пазар. В рамките само на два работни дни (28.03.- 2.04.) цената на царевицата в Чикаго се срина с 37 долара, а майският контракт зимна пшеница поевтиня с 25 долара – до $252/ т. и $246/т съответно. Ситуацията в  Щатите оказа силно депресиращо влияние върху европейския пазар, но  все пак Европа успя да задържи гарда.
Цената на майския контракт мелничарска пшеница на борсата в Париж през изминалите седем дни (28.03.- 3.04.) падна само с 6 евро, до EUR 240,40/т. Спекулативният натиск по-силно засегна фючърсите на царевица, като цената на фуражното зърно в Париж ерозира от EUR233,25/т  до EUR223,50/т. Все пак това отрицателно отклонение се оказа в пъти по-малко от регистрираното през същия период в Щатите. Подобно бе и положението на експортния пазар. Фобните котировки на царевицата и пшеницата в САЩ през периода 28.03. – 3 .03.13 г.отбелязаха спад с 30-35 долара, а в Западна Европа – само с 6 евро – до EUR249/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) и EUR230/т FOB Бордо за френска царевица (EUR218/т FOB Руан и EUR215/т FOB Бордо в началото на април 2012 г.). Търговците споделят, че е трудно  да се каже докога ще действа спекулативната преса, но според нас   стабилизиране на пазара може да се очаква още през настоящата седмица, тъй като на 10 април предстои  публикуване на доклада на Министерството на земеделието на САЩ за състоянието на световния зърнен баланс. Освен това търсенето на пшеница на световния пазар е окуражаващо стабилно, а валежите в пшеничния пояс на САЩ не можаха да компенсират щетите от сухия период. Смятаме, че фундаменталните (балансови) фактори предполагат възможност за известно възстановяване на цените в краткосрочен аспект, но в по-дългосрочна перспектива на зърнените пазари се очертава формиране на устойчив низходяща тренд, предвид благоприятните перспективи за добивите практически във всички страни основни производителки и експортьори на пшеница от северното полукълбо. Експертите очакват понижение на цените на мелничарската пшеница на борсата в Париж през четвъртото тримесечие на 2013 г. до средно равнище от около EUR200 за тон.
Прогнозите за производството на пшеница в Русия са благоприятни и въпреки продължителната зима остават в границите от 50 млн. т до 55 млн. т, в сравнение с 37,7 млн. т –през 2012/13 г. и 56,2 млн. т - 2011/12 г. В Украйна реколтата от пшеница през 2013 г. се очаква да възлезе на 21 млн.т, в сравнение с 14 млн.т ожънати през 2012 г.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Плевелите усвояват хранителните елементи по-бързо от културните растения.

- Двусемеделните (широколистни) видове плевели поглъщат значителни количества калций и магнезий, а така също и манган, бор и желязо.
- Внесени късно, хербицидите снижават нивото на достъпните за зимната пшеница макро- и микроелементи.
Храненето на културните растения е пряко свързано с „химичното” плевене
Една от важните предпоставки за получаване на висок и стабилен добив от зимната пшеница е балансираното хранене на културата с макро- и микроелементи. Високата потребност на растенията от основните хранителни елементи настъпва в периода на интензивен растеж на вегетативната маса и формирането на репродуктивните органи. Внесените торове при основното торене, ранното пролетно подхранване и извън кореновите подхранвания дават възможност за оптимален ръст в добива.
Доста често в условията на заплевеляване на посевите, особено в ранните етапи от растежа и развитието на културата, ефективността от внесените торове се оказва недостатъчна. Конкуренцията с плевелите намалява потенциала на пшеницата в продължение на цялата вегетация, като започва от фаза поникване, чак до прибиране. Заплевелеността на посевите е един от основните фактори, пречещи за получаване на значителни добиви от зимната пшеница.
Усъвършенстването на средствата, предназначени за химична борба с плевелите в посевите, е неразделно свързано с проучването на тяхното взаимодействие с компонентите на преимущественото минерално хранене и в определена степен с органичното хранене, както на културните растения, така и на плевелите. Още през 1940 година е било известно повишението на ефективността на хербицидите от групата на феноксиалканкарбонова киселина, при съвместното им прилагане с някой азотни торове. Многогодишните изследвания в цял свят позволиха да се установи, че между храненето на растенията и химичната борба с плевелите съществува взаимодействие, което силно влияе на растежа, развитието и добивността на растениято.
Взаимното влияние на хранителния фон с хербицидите придобива особено важно значение в условията на интензификация на технологиите за отглеждане на земеделските култури. Този проблем сега е особено актуален във връзка с повишените изисквания към ефективността на използваните пестициди и агрохимикали, тяхната безопасност към околната среда при приложението им в растениевъдството. Многобройните изследвания в повечето случаи показват високо ниво на извличане от почвата на достъпните форми азот, фосфор и калий от плевелите. В същото време дълго време без внимание оставаше още един проблем: как плевелите влияят на съдържанието на другите хранителни елементи в заплевелените посеви. Не беше изяснено, как основните най-вредни плевели влияят на поглъщането на макро- и микроелементите в посевите със съвременни сортове зимна пшеница.
Плевелите поглъщат не само макроелементите
Установено е, че във флаговия лист на зимната пшеница съдържанието на микроелементите е относително ниско. Това вероятно е свързано с ниското съдържание на микроелементи в по-леките почви. За отбелязване е, че във флагов лист при зимната пшеница се наблюдава повишено съдържание на фосфор и калий, а така също и на достатъчно високо ниво на важните мезоелементи калций и магнезий. Установени са високи нива на поглъщане на макро- и микроелементи от двусемеделните видове плевелни растения, като синя метличина и паламида. Един от най-вредоносните плевели в посевите с пшеница – трирогата лепка (Galium tricorne), поглъща значителни количества калий и фосфор, много калций и магнезий, а също така и микроелементите манган, бор и желязо. Практически всички двусемеделни плевели поглъщат много по-големи количества хранителни елементи в сравнение с растенията на пшеницата. Трябва да се обърне внимание на големите нива на поглъщане на калций и манган от плевелите. Така натрупването на калций в растенията на трирогата лепка, превишава натрупването на елемента във фаза флагов лист на растенията на зимната пшеница със 6,3 пъти. При отглеждането на пшеница на леки или кисели почви тези особености на поглъщане на хранителните елементи от растенията на плевелите могат да причинят локално вкисляване на почвата в зоната, където са разположени корените на културата. Това означава, че допълнителното изнасяне на достъпните форми на хранителните елементи от плевелите ще понижи ефективността от внасянето на фосфор, сяра, азот и калий за културните растения.
Следва да се отбележи и високото ниво на усвояване от двусемеделните плевели на микроелемента бор. На леки почви, ако няма допълнително внасяне на бор чрез извън кореново (листно) подхранване, липсата на бор може да предизвика инхибиране (задържане) развитието на растенията на пшеницата в генеративния период на развитие и да препятства формирането на добива от зърно.
Поглъщането на хранителните елементи от едносемеделните (житни) видове плевели при изкласяване или изметляване обикновено е близко по ниво с поглъщането на елементите от растенията на пшеницата, с изключение на няколко с по-високо поглъщане на калий, фосфор и магнезий. Известно е, че основният фактор за разпространение на плевелът обикновена метлица, са площите с ограничено съдържание на достъпен калций и магнезий  в почвата. В този случай високите нива на изнасяне от полският кострец на калций и магнезий могат да способстват по-високо заплевеляване с обикновена метлица в посевите със следващите в сеитбооборота култури. По предварителни данни високите нива на вариабилност на разпределението на растението обикновена метлица в посеви със зимна пшеница може да бъде свързано със смесено заплевеляване с полски кострец в посевите с предшественика на зимната пшеница. Подобна зависимост се наблюдава на много места. В такъв случай закъснението на внасянето на хербицидите в посевите с културните растения, в частност със зимна пшеница може съществено да намали нивото на достъпните за културното растение макро- и микроелементи и с това да влоши формирането на добива. Поглъщането на отделните хранителни елементи се отличава при видовете плевели, което е необходимо да се отчита при разработването на системата за хранене на заплевелени площи и на полета, където хербицидните обработки са били направени в късни фази от развитие на културата. Необходимо е също така да се отбележи, че недостатъчното ниво на контрол на полския кострец или неговото унищожаване с контактни хербициди в късни фази на развитие, може да доведе до по-силно заплевеляване на посевите с културни растения в следващия сезон с обикновена метлица.   
Изводи
Внасянето на хербицидите на посевите със зимна пшеница в по-късни срокове значително понижава нивото на достъпни за растенията макро- и микроелементи (азот, фосфор, калий, магнезий, калций и бор) и съществено влияе на формирането на добива. При отглеждане на пшеница на леки и кисели почви, установените особености на поглъщане на хранителните елементи от плевелните растения, преди всичко на калций и магнезий, могат локално да повишат киселинността на почвата в кореновата зона на културните растения и значително да намалят ефективността от внасянето на фосфор, сяра, азот и калий на културните растения. Предполага се, че недостатъчното ниво на контрол на полския кострец способства за повишаване нивото на заплевеляване през следващия сезон с обикновена метлица със съответстващият ръст на разходи за внасяне на граминициди или други хербициди.
Резултатите от изследването имат значение за разработване на интегрирана технология за хранене и защита на зимната пшеница и определя необходимостта от контрол над развитието на основните вредоносни видове плевелни видове още в началните фази от развитието на културата.

Виктор Швартау, Украйна

Публикувана в Растениевъдство

Позитивните индикации за развитието на глобалната финансова конюнктура, активизирането на експортното търсене на хлебна пшеница, съживяването в етаноловата индустрия и влошените агрометеорологични условия в САЩ и в Аржентина повлияха за рязкото покачване на цените на основните зърнени култури на борсата в Чикаго. Ценовото рали в Щатите раздвижи и пазарите на Стария континент.
За активизирането на купувачите в значителна степен допринесе мнението на анализаторите от инвестиционните банки, че понижението на международните котировки на хлебното и фуражното зърно в началото на март е било прекалено голямо, а и в значителна степен спекулативно, предвид рисковете свързани с развитието на новите реколти в северното полукълбо.
Експертите коментират, че новите данни за добив от зърнени храни в ЕС през 2013/14 г. демонстрират известно отстъпление от изключително оптимистичните първоначални прогнози. Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена и растителни масла - COCERAL очаква добивът от мека пшеница в разширените граници на Евросъюза (ЕС-28) през 2013 да възлезе на около 127,8 млн.т, а реколтата от царевица - 64,4 млн.т, в сравнение с 124,6 млн.т и 56,3 млн.т през 2012 г. Прави впечатление обаче, че тези обеми са по-малки в сравнение с прогнозните данни от края на миналата година, когато европейските експерти говореха за реколтата от пшеница от около 134-135 млн.т и над 66 млн.т за царевица.
В рамките на изминалите седем дни (14.03.- 20.03.13 г.) експортните котировки на меката червена зимна пшеница в Щатите се покачиха с 10 долара - до $300/т FOB за товарене през м. април ($260/т - 20.0312 г.). През същия период цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж скочи с 10,25 евро - до EUR243,25/т за доставка през м. май (EUR208,75/т - 20.0312 г.), а царевицата поскъпна с 7 евро - до EUR230/т (EUR211/т - 20.0312 г.).
С положително отклонение от 6-12 евро завърши седмичния период експортния пазар - EUR253/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин); EUR262-268/т FOB Балтийско море за германска пшеница „В” качество (мин 12,5% прот. 225 Хагберг) и EUR231/т FOB Бордо за френска царевица (EUR216/т, EUR230/т и EUR214/т съответно на 20.03.12 г.)
Борсата в Будапеща на 20.03.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $278/т ($273/т - 13.03.13 г.); царевица - $254/т ($254/т) и фуражен ечемик - $267/т ($271/т).
Междувременно низходящият ценови тренд в Русия набира сила. Изкупните цени на пшеницата (12,5% протеин) в Южна Русия спаднаха с 50-70 долара в сравнение с рекордните за история на Русия февруарски стойности - до $340-360/т СРТ ($230-250/т - 20.03.12 г.).
Експертите от аналитичната агенция SovEcon са на мнение, че цената за пшеница от новата реколта трябва да спадне до към $250/т за да стане руското зърно отново конкурентно на световния пазар, тъй като първите индикации за цените предлагани от купувачите за новата реколта варират в границите $270-280/т FOB черноморско пристанище.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

През миналата седмица наблюдавахме възстановяване на цените на пшеницата и царевицата на американските пазари, което се отрази здравословно и върху котировките на Стария континент.
В рамките на изминалите седем дни (7.03.- 13.03.13 г.) цената на мартенския контракт пшеница в Чикаго се покачи с 11 долара - до около $260/т, а мартенската царевица поскъпна с 13 долара – до $292/т. Ценовото рали този път поведе царевицата, след като на 8 март Министерството на земеделието на САЩ изненада пазарните участници с влошените прогнози за състоянието на фуражния баланс- увеличено потребление и стопяване на преходните запаси от царевица в Щатите до най-ниското равнище от 17 години насам. Пшеницата пак получи нова порция адреналин от раздвижването на експортния фронт и най-вече от информациите, че етаноловата индустрия засили използването на пшеница в микса за производство на алтернативното гориво. Все пак, поне засега повечето анализатори се съмняват, че ценовият възход ще бъде дълготраен и очакват преминаване на пазара в страничен консолидационен тренд.
Мелничарската пшеница завърши седмичния период на борсата в Париж с положително отклонение от 2 евро - на равнище EUR233/т за доставка през м. май. Царевицата обаче запази цената си в Париж непроменена - EUR223/т за доставка през м. юни. Експортният пазар обаче се характеризираше с по-слаб тон на развитие, главно предвид очертаващите се добри реколти в ЕС и най-вече в Русия и Украйна. На 13 март френска мелничарска пшеница се предлагаше за износ по EUR 238-240/т FOB Руан за товарене през март-април, а царевица - по EUR 233-225/т FOB Бордо, в сравнение с EUR 244/т FOB Руан и EUR 237/т FOB Бордо на 6 март (EUR 234/т и EUR 214/т съответно на 13.03.12 г.).
Борсата в Будапеща на 13.03.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница -  $273/т ($281/т – 6.03.13 г.); царевица - $254/т ($272/т) и фуражен ечемик - $271/т ($278/т).
Прогнозите за новите реколти в Русия и Украйна остават много благоприятни. Тези дни президентът на Зърнения съюз на Русия Аркади Злочевски заяви, че при запазване на добри агрометеорологични условия добивът от зърно в РФ през 2013 г. може да възлезе на 95 млн.т в сравнение 71-72 млн.т през 2012 г. Агроспециалистите прогнозират възстановяване на добива от пшеница до 55 млн. т, в сравнение с 37,7 млн. т реколтирани след силната суша  през  2012 г. Производството на пшеница в Украйна през следващия сезон 2013/14 г. се оценява на около 21 млн.т, в сравнение с 14-15 млн.т - 2012/13 г.
Вносителите на черноморско зърно внимателно  наблюдават за ситуацията в региона и са готови да купуват на зелено. Dow Jones информира, че турските мелничари вече започнаха да пазаруват руска пшеница (партиди до 5000 хил. т) от новата реколта по цени около $270/т FOB. От руска страна (SovEcon) потвърждават големия интерес от страна на купувачите.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 11 Март 2013 12:07

Международни котировки

Прогнозите за рекордния добив от пшеница в Украйна притесняват зърнопроизводителите в региона

И през изминалите седем дни (28.02.- 06.03.13 г.) борсовите и експортните котировки на основните зърнени култури в Европа и САЩ се движеха предимно в низходяща посока. Трайното подобрение на агрометеоролигичните условия в Щатите беше основен фактор за понижение на цените на пшеницата и царевицата в Чикаго. В рамките на седмичния период меката червена зимна пшеница поевтиня на борсата  с 12 долара – до $248,50/т, а  цената на мартенския контракт царевица в Чикаго се понижи от $283/т до $279/т. Поскъпването на долара и влошените показатели в етаноловата индустрия допринесоха за слаб тон на развитие на  американския пазар.


Рязкото понижение на цените на пшеницата в САЩ оказа депресиращо влияние върху европейските котировки, тъй като съвпадна с оповестяването на новите високи прогнозни данни за производството на пшеница в черноморския регион.
Европейските търговци и производители коментират най-вече актуализираните цифри за Украйна. От украинското министерство на аграрната политика информират, че благодарение на добрите агрометеорологични условия пролетната сеитба в страната стартира почти с един месец по-рано, а   посевите на основните зимни зърнени култури са в добро състояние.
Тези дни украинската аналитична агенция UkrAgroConsult увеличи оценката си за добив от зърнени храни в Украйна през 2013 г. с 1,2 млн.т, в сравнение с февруарската прогноза – до 53,14 млн.т (46 млн. т – 2012 г.) , а това  е рекорден обем за страната от 1991 г. насам. Важно е да се отбележи, че увеличението на производството идва от рязкото увеличение на добива на пшеница – 20,96 млн.т, в сравнение с 14,18 млн.т -  2012 г. 


Високите прогнозни числа определено оказаха депресиращо влияние върху пазара в ЕС, но по-опитните търговци са на мнение, че през близките седмици едва ли може да се очаква рязко понижение  на  цените на хлебното зърно в Западна, Централна Европа и страните от Черноморския регион, редвид ниското равнище на преходните запаси.  Освен това министерството на аграрната политика на Украйна оповести, че разрешава само 500 хил. тона износ на пшеница до края на текущия сезон (до 30 юни 2013 г.).
На 6 март мартенският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище около EUR241/т, в сравнение с EUR248-250/т на 28.02.-1.03.13 г. (EUR216/т – 6.0312 г.). С 5-6 евро поевтиня френското мелничарско зърно и на експортния пазар – до EUR244/т FOB Руан (EUR219/т – 6.0312 г.). Експортната цена на френската царевица обаче остана непроменена – EUR237/т FOB Бордо (EUR210/т – 6.03.13.).
Борсата в Будапеща  на  7.02.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $281/т ($285/т – 28.02.13 г.); царевица - $267/т ($272/т) и фуражен ечемик - $278/т ($283/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта