В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Празникът е календарно обвързан – празнува се на 6 май и се чества във всички територии, населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на хората. Св. Георги традиционно е схващан като повелител на пролетната влага и плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност, според други е славянски по произход, има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия.

В българската традиционна духовна култура това е един от най-големите празници, по-почитан и от Великден. В редица народни песни се пее:

"Хубав ден Великден

още по-хубав Гергьовден".

Според народните представи Св. Георги освен покровител на земеделците, е и най-могъщият покровител на стадата, затова голяма част от обредните практики и обичаите, изпълнявани на този ден, имат за цел да осигурят здравето на хората, плодородието на земята и плодовитостта на живата стока.

Екипът на "Гласът на земеделеца" честити празника на всички именници, всички земеделци и животновъди, като им пожелава здраве, щастие и плодородна година!

Публикувана в Новини на часа

ДФ „Земеделие“ преведе близо 21 млн. лева (20 764 862 лв.) на 12 589 стопани по помощта de minimis за изхранване на животни. Субсидии получиха животновъдите, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Периодът, в който фермерите можеха да кандидатстват по схемата продължи от 2 до 15 февруари 2021 г.

  Ставките за подпомагане са:

  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

  • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

  • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

  • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;

  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи;

  • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

  Финансиране получават стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020. Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни или (ПНДЖ3) за Кампания 2020.

  Предстои още земеделски стопани да получат подпомагане след приключване на допълнителните административни проверки. Таванът за получаване на подпомагането е до 25 000 евро за три последователни данъчни години.

Публикувана в Животновъдство

Таванът за закупуване на техника е 250 хил. евро. Животновъди без регистрация по Чл. 137 не подлежат на подпомагане, но могат да я направят до края на юни, обясни изпълнителният директор на ДФЗ

Блиц-интервю на Анета Божидарова

- Г-н Грудев, ще има ли промени в индикативния график на ДФЗ?

- Спазваме това, което сме заложили. С една седмица забавяне ще има единствено при първите плащания за тютюна, тъй като заповедта за ставките все още не е влязла в сила. Тя е на интернет страницата на МЗХГ, ще влезе в сила от 27 февруари, така че още в първия работен ден след тази дата – 1 март, ще започнем преводи към тютюнопроизводителите. Останалите плащания вървят по обявения график. В последната седмица на февруари и първата от март ще платим обвързаната подкрепа към сектор „Плодове и зеленчуци“. В началото на март стартира и кампанията по директните плащания.

- Какви приеми предстоят по Програмата за развитие на селските райони?

- През април и май ще отворим прием по инвестиционните мерки – по 4.1 и по 4.2. Ще се получи добър пакет за подпомагане - бюджетът ще бъде формиран от средства, заложени в Преходния регламент, но в него ще бъдат включени и такива от фонда „Следващо поколение ЕС“.

- Кажете подробности по този прием – това са мерките, към които има най-голям интерес? Ще имат ли целево направление - за напояване, например?

- Мерките няма да са целеви. Отваряме пълноправни големи приеми по 4.1 и 4.2.

- Какви ще са условията за кандидатстване за закупуване на техника?

- Там ще наложим известни ограничения, защото преценихме, че са нужни по-комплексни инвестиции. Предвиден е таван на техниката – тя може да се закупи само в рамките на един проект, като максималният бюджет е 250 хил. евро.

- Много животновъди питат защо не са получили подпомагане – Чл. 137 ли е причината?

- Ако нямат регистрация като животновъдно стопанство по Чл. 137, не подлежат на подпомагане.

- Кога е крайният срок, в който могат да го направят?

- Ако направят регистрация до края на месец юни, тази година, ще си получат съответното подпомагане. Краят на юни е срокът, в който ДФЗ плаща средствата за изминалата година. Затова апелираме – който все още няма регистрация като животновъден обект, да я направи. От ДФЗ ще реагираме и ще платим субсидиите.

- За какъв процент животновъди говорим?

- Различно е по различните схеми, трудно мога да отговоря конкретно, но мисля, че става дума за между 2 и 3% от бенефициентите.

Публикувана в Интервюта

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки.

  На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или (ПНДЖ3).

  Предвидените ставки за подпомагане са:

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

   • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

   • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

   • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи;

   • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол; Таванът за получаване на подпомагането е до 25 000 евро за три последователни данъчни години.

  Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. След утвърждаването им, указанията ще бъдат публикувани на сайта на фонда.

Публикувана в Животновъдство

Сектор „Животновъдство“ ще получи  22 млн. 260 хил. лв. държавна помощ под формата на de minimis. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Тя уточни, че стопаните ще получат средствата за изхранване на едри и дребни преживни животни. „Предвид цената на фуражите, сектор „Животновъдство“ има нужда от тази помощ“, уточни министър Танева. Средствата и ставките бяха обсъдени на  срещата с браншовите организации в секторите - говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и биволовъдство. Отпускането им ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Управителния съвет на ДФЗ, утре.

40 лв. ще получават стопаните на глава животно за млечни крави и млечни крави под селекционен контрол до 50-то животно. За над 50-тото, допустимо за подпомагане животно, размерът на плащанията ще бъде 20 лв. За млечни крави в планински райони ставката е в размер на 20 лв. За месодайни крави и/или юници, както и за месодайни крави под селекционен контрол до 50-тото животно, животновъдите ще получат по 50 лв., а за над 50-тото по 20 лв. на глава животно. Подпомагането за биволите през 2021 г. ще бъде в размер на 40 лв. за животно до 50-тото допустимо, а над 50-тото ставката е в размер на 20 лв. За овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол животновъдите ще получат по 15 лв. за първите двеста животни, а над 201-вото допустимо животно, ставката ще бъде 10 лв.

По 10 лв. ще е подпомагането и за овце майки и/или кози майки в планински райони, както и за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол. Таванът за получаване на подпомагането е до 25 хил. евро за три последователни данъчни години.

През 2021 г. ще продължат да се прилагат и всички държавни помощи в сектор „Животновъдство“. Освен това животновъдите ще получат и средства по Преходната национална помощ.

Публикувана в Животновъдство

ДФ „Земеделие“ изплати 1 267 940 лева на 1 209 животновъди по помощта de minimis за стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки – втори прием. През октомври бе решено да се даде допълнителна възможност за кандидатстване във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за финансиране на стопаните, които не са успели да предадат документи по първия прием.

   Подпомогнати са земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

     Припомняме, че през септември ДФ „ Земеделие“ изплати близо 23 млн. лева в помощ на над 13 хил. животновъди по първия прием.

  Останалите земеделски стопани, заявили помощта, ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.

Публикувана в Бизнес

Предложенията ще бъдат обсъждани на последното заседание на Тематичната работна група, което е насрочено за 30 декември

Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на продукция:

За млечни породи – 90 кг. мляко или

 • 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи:

 • 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За месодайни породи

 • 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 200 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за овце и кози в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 12 месеца до 7 години;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
 1. 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи;
 2. 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т. 1.
 • Допустимите за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за млечни крави

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

-          1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични;

-          2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Реализация на пазара
 • 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • 0,2 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация за застрашените от изчезване и автохтонни породи;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените  за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на пазара
 • 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция

Oбвързана подкрепа за биволи

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 15 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Допустимите за подпомагане биволи да имат най-малко 0,6 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Публикувана в Животновъдство

ДФ „Земеделие“ изплати на животновъдите обвързаната подкрепа по още четири схеми за Кампания 2020. Днес бяха преведени 72 млн. лв. на 9 314 земеделски стопани.

  По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 3 192 стопани получиха 28 270 000 лв. Ставката за едно животно по СМлК е 368,85 лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 295,08 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-988 от 08.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  1 949 овцевъди и козевъди получиха 22 977 000 лв. по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащане на едно животно по ДПЖСК е 80,50 лева на животно за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 64,40 лева на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-966 от 07.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  16 744 000 млн. лева бяха разплатени на 4 498 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Ставката за едно животно по СМКЮ за 2020 г. на 160,50 лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 128,40 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-967 от 07.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  По схемата за обвързано подпомагане на биволи за 2020 г. 217 стопани, получиха 3 925 000лв. Ставката за плащане е 463,94 лева на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 371,15 лева на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед №РД09-959 от 04.12.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите.

  Припомняме, че на 4 декември 2020 г. близо 2000 фермери от планинските райони получиха 4 млн. лв. по схемите за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) и обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл).

  Субсидиите по последните две схеми от обвързаното подпомагане за животновъдите – ЕЖСК - мляко и ЕЖСК - месо ще бъдат преведени утре.

Публикувана в Агроновини
Сряда, 04 Ноември 2020 11:34

Всяка коза за свой крак

Няколко са индикациите, дадени от институциите и от земеделския бранш във връзка със следващия програмен период, които заслужават внимание.

Въпреки, че по всичко изглежда, че статуквото у нас ще се запази, със сигурност ще има промени. Идеята, която оповести в публичното пространство изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев – за базово намаляване на субсидията по инвестиционните проекти по ПРСР от 2023 година, със сигурност ще разбуни духовете. Към момента финансирането е 50 на 50. Половината – безвъзмездно, другото – със собствено участие. Банките обаче отказват да кредитират нови стопански субекти. Затова от ДФЗ обмислят безвъзмездното финансиране да бъде намалено на 25%, а останалите 25% – да бъдат дадени от ДФЗ като кредити. Кредитите обаче трябва да се връщат.

Малките стопани вероятно ще разчетат този знак като изхвърляне зад борда. Те и сега трудно се класират по мерките от Тематичната подпрограма на ПРСР, сключването на договори с фонда се бави с до 2 години и голяма част от тях изобщо се отказват да реализират своите проекти.

Ако бъде въведена подобна мярка, тя със сигурност ще удари онези, които грешно са си направили сметката – да натрупат определен брой точки, да се класират и да вземат едни пари.

Този ход определено би бил в полза на средните и устойчиви стопанства – за тях ще бъде удобно да вземат кредит от ДФЗ, вместо да търсят банка. Идеята на Васил Грудев е проектите по ПРСР да постигат трайни и устойчиви резултати. Изпълнителният директор на ДФЗ признава, че до момента близо 50% от проектите по инвестиционните мерки от ПРСР изобщо не се реализират. Което резонно поставя въпроса дали селската програма постига своите цели. Впрочем, и единият от SWOTанализите излезе с подобни изводи. Резултатите от прилагането на ПРСР казано просто са по-скоро мижави.

Трусове ще има и в зърнения бранш. След сушата тази година, в Добруджа вече се чуват гласове за намаляване на рентите от следващата година. Дали обаче собствениците ще се подпишат под рента от 30 лева, при условие, че досега са получавали между 80 и 100 лева от декар? На този фронт битката предстои, темата е деликатна и всеки гледа своя интерес. Като капак – Законът за собствеността и ползването на земеделските земи е поставен на трупчета за неизвестно колко време. Дали ще настъпи преструктуриране на големите стопанства, дали те ще намалят обработваемите площи – предстои да разберем.

Производителите на плодове и зеленчуци не са доволни от запазването на досегашното статукво – обвързана подкрепа от 13+2%. Лошата новина е, че има вероятност тя да падне на 10%. Това обаче ще стане ясно едва след като бъдат гласувани европейските регламенти за прилагането на новата ОСП – вероятно в средата на 2021 година. Искането на бранша да има промяна в базовото плащане по СЕПП засега остава без отговор. Малка изглежда и вероятността да бъдат въведени тавани в подпомагането – особено ако това решение остане в ръцете на националните правителства.

Животновъдите също не бива да остават в режим на изчакване. Въпреки, че им се размина регистрацията по Чл. 137 в частта по ЗУТ, това няма да продължи още 10 години, предупреди зам.-министърът на земеделието доц. Янко Иванов. „Просто се даде глътка въздух на бранша. До 1-2 години е добре всички стопанства, които не са узаконили своите ферми като сграден фонд, да го направят“, призова той. И напомни, че ако изискването по ЗУТ е отпаднало, то няма да бъде правен компромис в частта за ветеринарно-медицинските изисквания към всеки животновъден обект.

МЗХГ и БАБХ имат доста работа по въвеждането на промени при идентификацията на животните. Предстои да бъде добавен нов модул в системата ВетИС, който да направи връзка между база данните, които се въвеждат от ветеринарните лекари и тези, с които оперират развъдчиците. Кардиналната промяна при идентификацията на животните очевидно се отлага за неопределено време, което означава, че още ще си говорим за виртуални животни. Промени в законодателството предстоят и във връзка с отдаването на държавни и общински пасища, като проблемът по-скоро е на местна почва – някои кметове тълкуват закона по свой начин, призна зам.-министърът.

Биопроизводители, преработватели, пчелари, къси вериги на доставки, фермерски пазари - бакии за оправяне колкото щеш. Слагането им в ред обаче става трудно, когато отделните браншове не говорят в един глас, напомни Янко Иванов. Индустриалните и пазарно ориентирани аграрни бизнеси всъщност са извън този разговор. За малките и средните обаче всяка промяна е ключова.

Един бегъл поглед върху стенограмите от Тематичната работна група, която работи по бъдещия Национален стратегически план, показва, че още се работи на принципа „Всяка коза за свой крак“. Ако козата се окаже виртуална, картината става още по-тягостна.

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

24,3 млн. лева вече са наредени по сметките на българските животновъди - овцевъди и козевъди. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на церемонията по връчването на наградите „Агробизнесмен на България“ за 2020 година.

Изплатени са и 173 млн. лв. извънредна помощ по deminimisна 33 хил. стопани. По схемите на директните плащания тази година има допълнителни 140 млн. лева, припомни изпълнителният директор на ДФЗ. 

Бюджетът по преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки е близо 27 млн. лв.(26 828 690 лв.), а ставката по схемата за едно допустимо за подпомагане животно е 37,93 лв. 

Земеделският министър Десислава Танева припомни, че заради Ковид кризата, парите по ПРСР са увеличени с допълнителни 200 млн. евро. Националните стратегически планове, които се изискват по новата ОСП, ще влязат в изпълнение от началото на 2023 година, до тогава ще се прилагат досегашните мерки на подкрепа, а периодът ще бъде определен като преходен.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта