Четвъртък, 11 Януари 2018 13:41

Резитба на стъблото

В питомниците се извършва редовно резитба на стъблото при премахване частта от подложката над присадената пъпка, за да се развива присадникът. Също редовно при формиране на короната на младите овощни дръвчета стъблото се съкращава на височина, на която се желае от пъпките под отреза да се развият първите скелетни клони.

В редки случаи се практикува много силна резитба на стъблото на овощни дървета в насажденията. За да е успешна, тя се практикува само при млади овощни дървета в следните случаи:

  • когато е имало извънредно силни студове и някои дървета са измръзнали, като е останала здрава долната част на стъблото, понеже е била покрита със сняг;

  • когато зайци са изгризали широка част от кората или при друга голяма повреда (резитбата и в двата случая обикновено трябва да бъде следвана от присаждане на калем и добро замазване с овощарски мехлем);

  • когато от някоя спяща пъпка на стъблото е израснал лакомец - тогава при дървета с напълно засъхнала или повредена корона стъблото се реже над лакомеца, като той се използва за създаване на нова корона.

Резитба на стъблото се извършва в едни случаи и при присаждане (или преприсаждане) на калем на млади овощни дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При резитба на скелетните клони и разклонения и на обрастващите клонки

се реже на по-стара от една година дървесина, докато при резитбата на клончетата се реже само едногодишна дървесина.

В повечето случаи и особено при встъпилите в плододаване овощни дървета съкращаването се извършва главно на по-стара от една година дървесина.

Резитбата на по-стара от една година дървесина се извършва при прореждането на короната, при подмладяването, при съкращаването на скелетната дървесина над подходящо разклонение или клонка, при съкращаването на обрастващите клонки над някое от разклоненията им, при премахване на счупени или засъхнали клони и др. С тази резитба се постигат прореждане и подобряване на короната, засилване на растежа и регулиране на плододаването.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Съкращаване се прилагат главно в следните случаи:

- при съкращаване на летораста - присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

- при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

- при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

- при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

- при пензиране и при резитба на зелено.

Освен върху надземните части - стебло и корона, съкращаване се прилага и на кореновата система. В кои случаи:

- при засаждане на дръвчетата;

- при презасаждане (преместване) на по-възрастни дървета от едно място на друго;

- при подмладяване на скелетни корени на застаряващи дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 15 Декември 2017 12:40

Как влияе резитбата

Под влияние на съкращаването се възбуждат към растеж и образуват силни клонки пъпките, разположени близо до отреза. При системно съкращаване на клонките през младенческа възраст се получават компактни и силно сгъстени корони.

Съкращаването на обрастващи клонки с отслабнал растеж през периода на плододаване усилва растежа и подорбява плододаването.

Съкращаването може да бъде:

- слабо - когато се отрязва до 1/5 от дължината на клонките;

- умерено - при отстраняване на 1/3 от клонките;

  • силно - когатно се премахва до 2/3 от дължината на клонките.

    Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата на дръвчетата е основен способ за постигане на определени цели. Най-важната от тях е получаване на оптимално количество качествена продукция. Според целта възрастта на овощните дръвчета, резитбите биват:

. РЕЗИТБА ЗА ФОРМИРАНЕ

Тя се прилага на млади дръвчета до 4-5 годишна възраст, когато те са в преиод на усилен растеж. С нея се постига оформяне на избраната корона подходяща за съответния овощен вид. Тази резитба запчва от първата година на засаждането и продължава до окончателното формиране на короната.

. РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ

Преминат ли дръвчетата младенческия период, който при различните видове и с различна продърлжителност, започва резитбата за плододаване. Основната задача на тази резитба е чрез прореждане, просветляване и съкращаване да се осигури достатъчно количество обрастваща дървесина, която да редовна и оптимална по количество плодова реколта.

. РЕЗИТБА ДА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Подмладяващата резитба се прилага при дървета, чийто растеж е спрял преждевременно или поради старост и плододаването е слабо и некачествено. Според степента на застаряване се прави подмладяваща резитба на различни части от дървото - обрастващи клонки, върховете на скелетните клони и разклонения, които се съкращават на многогодишна дървесина - 4-6 годишна, или се подмладява цялата корона, като силно се съкращават скелетните клони и разклоненияи се премахва почти изцяла застарялата плододаваща дървесина.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Добре оформен храст касис се реже лесно - изрязват се първо сухите клонки, след това огледайте дали няма болни - изрежете и тях. Всички клонки, които се заплитат също отрежете. Тези, които са започнали да съхнат ги отрежете до здраво. Задължително се премахват клонките над 5 години - те вече не са продуктивни.

Червеното цариградско грозде има сходна резитба, но при него многогодишните клонки могат да плододават до 8 години - затова те не се режат както при касиса на 5-ата година, а след 8-10 години. При гроздето не е нужно да се следи кои клонки на колко години са - има силни плододаващи и млади, които ще ги заменят, когато остареят - това е правилото. Има нулеви клонки - израстващи от корените, оставят се само толкова, колкото са необходими за замяната, не повече!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Напролет няма да успеете, защото много рано се развиват

Резитбата на ягодоплодните храсти е по-добре да се извърши през есента. Пролетта няма да успеете, тъй като те започват рано да се развиват. Това, което може да направите напролет е да коригирате есенната резитба, ако разбира се това е нужно.

За съжаление практиката показва, че резитби на ягодоплодните храсти в повечето случаи не се правят нито есен, нито пролет. Това е така, защото мнозина смятат, че резитбата на храстите не е нужна.Това твърдение обаче не е правилно!

Ягодоплодните храсти се нуждаят от резитба дори повече от дърветата. Без резитба на младите храсти не може да се оформи добър храст, а старите незабелязано се превръщат в гъсталаци. От недостатъчното светлина много от клонките плододават слабо и отмират по-рано.

Неприятелите и болестите намират благоприятни условия за развитие в неизрязаните храсти – ръждите, маните, стъкленката се развиват безпрепятсвено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата на новозасадените дръвчета е доста лесна операция и не изисква много време. Това означава, че може да се направи в най-подходящия срок.

Първата резитба е формираща

. При наличие на един централен летораст

Резитбата в този случай е ограничаваща – премахва се връхната част на летораста, с което се определя височината на бъдещото дръвче.

. При развита коронка

Когато има развита коронка от нея се премахват излишните разклонения и се оставят само три правилно разположени в пространството клонки, които се съкращават на дължината на най-слабото от тях. Ако предвидената корона ще има водач, той също се съкращава с една трета от дължината.

Подходящият срок е напролет

Направете резитба на на новозасадените дръвчета рано напролет, когато преминат опасностите от ниски температури. Ако го направите сега пъпките под отрезите могат да измръзнат и напролет ще се наложи да корегирате резитбата. Но в случай на измръзнали пъпки възможностите за формиране на желаната бъдеща корона ще са по-малко.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако есента оставите плододалите издънки без да ги изрежете, рискувате да съхраните инфекцията от болести и неприятели. През следващата година вредителите ще стартират заедно с новата вегетация. Това ще усложни борбата с тях и ще трябва да направите повече пръскания и да положите повече грижи за растенията.

Изрежете всички издънки, които са с признаци на болести и неприятели независимо дали ви трябват за прътност на насаждението. Те лесно се познават по петната, пречупването или галиците (подутини по стеблата). След това ги изнесете на безопасно място и ги запалете.

Пепелта е безопасна, използвайте я за торене

Съберете пепелта от изгорените издънки и я ръзхвърлете равномерно в градината. Тя е с високо съдържанеи на калий и други елементи, с които ще подхраните растенията.

Ако отглеждате малините не в редове, а на отделни храсти, на всеки храст трябва да се оставят по 10-12 здрави стъбла. Всички останали се изрязва. Не трябва да се оставят повече стъбла, за по-висок добив, защото няма да се получи. Оставяйте само млади и силни леторасти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Октомври 2017 12:34

Резитбата на милините е лесна

Резитбата на малините не е никак сложна. Биологията на растението само ни подсказва, какво трябва да направим. Малините са многогодишни храсти, но всяко стъбло живее само две години – първата израства, а втората плододава и изсъхва. Затова в края на вегетацията се изрязват всички плододавали през годината издънки.

Сега се прави и прореждане

При есенната резитба освен плододавалите се отстраняват и част от едногодишните леторасти на малините. Това се прави след преценка за гъстотата и силата на самите леторасти. На 1 линеен метър не трябва да има повече от 15-20 издънки, като се оставят по-силните от тях.

Съкращаването оставете за пролетта

Съкращаването на върховете на оставените за плододаване издънки се прави напролет, защото ако зимата е студена те могат да измръзват. По този начин се предпазва от измръзване основната част на растението, където се намират цветните пъпки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта