Нова екосхема предвижда засилена диверсификация на културите в обработваемите земи в Общата селскостопанска политика за периода 2023 - 2027 г. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

В земеделски стопанства с обработваема земя до 9.99 ха, условие ще бъде отглеждането на най-малко 2 различни култури. При стопанства с обработваема земя между 10 и 30 ха, ще е нужно отглеждането на 3 различни култури, а над 30 ха - най-малко 4.

Предвижда се и изискване основните култури да отговарят на определено процентно съотношение спрямо общата площ на обработваемата земя. Зимните и пролетните култури ще се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род.

Проектът на екосхемата включва и поддържане на междуредията, както и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни. Площта на обработваемата земя, трайните насаждения и постоянно затревените площи, трябва да отговарят на изискванията за допустимост за директни плащания.

При трайните насаждения междуредията ще се поддържат с азотофиксиращи и/или тревни култури, включени в списък.

Предложението за постоянно затревените площи е да се поддържат екстензивно с пасищни животни. Условията за пашуване ще са от 0.3 до 1 ЖЕ/ха, като минималният период ще бъде 60 дни за съответната година.

Публикувана в Агроновини

Стопанство  с  обработваема  земя  между  10  и  30  ха  трябва  да  има  поне  2  различни
земеделски  култури.  Основната  култура  не  трябва  да  обхваща  повече  от  75%  от
обработваемата земя.
Стопанство  с  обработваема  земя  над  30  ха  следва  да  има  поне  3  различни  земеделски
култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя,
а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.
Изискванията  се  прилагат  и  за  кандидатите,  които  отглеждат  зеленчуци,  полско  или
оранжерийно производство, съобразно размера на стопанството им.
Изискването за диверсификация не се прилага, когато:
-  повече  от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или
други  тревни  фуражи,  оставена  е  под  угар  или  е  обект  на  съчетаване  на  тези
употреби,  при  условие  че  обработваемата  земя,  която  не  се  използва  за  тези
употреби, не надхвърля 30 хектара;
-  повече от 75 % от земеделската площ е постоянно затревена площ, се използва за
производството  на  треви  или  други  тревни  фуражи,  или  за  производството  на култури  под  вода,  или  е  обект  на  съчетаване  на  тези  употреби,  при  условие  че
обработваемата земя, която не се използва за тези цели, не надхвърля 30 хектара;
-  Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
-  Кандидатът  за  подпомагане  е  бенефициент  по  схемата  за  дребни  земеделски
стопани.

Важно:

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15
май  –  15 юли 2015 г. В този период следва да са налични всички култури  (или поне ясно
различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта