Чувствителните сектори имат конкретни предложения за новата ОСП Избрана

Браншови организации реагират остро на направените предложения за новата ОСП на последното заседание на Тематичната работна група. Публикуваме становището без редакция.  

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ УЯЗВИМИТЕ СЕКТОРИ НА

ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОВОЩАРСТВО, БИОПРОИЗВОДСТВО

ОТНОСНО : Предложени интервенции от Tрето заседание на ТРГ за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.“, проведено на 16.11.2020г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Разработването на Стратегическият план на България за новата селскостопанска политика и стратегия в програмен период 21-27 трябва да се извърши на базата на вече изготвените SWOT анализи.

По данни от същите, усилията ни в следващия програмен период се очаква да бъдат насочени към:

 • Намаляване на концентрацията на земя и финансов ресурс в малко на брой големи стопанства;
 • Преодоляване на създадената ситуация на непропорционално разпределение на финансирането по сектори и създаване на условия стопанствата в чувствителните сектори да подобрят устойчивостта си да се установят като пазарно ориентирани структури;
 • Диверсификация в структурата на стопанствата, чрез подкрепа на микро и малките земеделски структури;
 • Преодоляване на тенденцията за намаляване на стопанствата, отглеждащи зеленчуци;
 • Преодоляване на тенденцията за понижаване на плътността на отглеждани животни на единица площ;
 • Създаване на условия за преодоляване на слабата устойчивост и ниската конкурентоспособност на малките и средни стопанства;
 • Създаване на условия за подобряване на техническата и технологична обезпеченост на стопанствата.

Създадената неравнопоставеност между земеделските производители от различните сектори, в изминалите 2 програмни периода, ни направи изключително чувствителни по отношение на предстоящият 3-ти програмен период и от така предложените ни интервенции не виждаме конкретни мерки за преодоляването и!!!

Въвеждането на ново определение за малки стопанства, като такива между 5000 и 20000 СПО приобщава в групата на малките и тези със средна големина стопанства, в частта на ДПЖ, напр. това са около 80% от стопанствата в страната. Тези средни стопанства са очаквали новият програмен период да създаде условия за тяхното устойчиво пазарно позициониране, възможност за модернизация и професионално развитие.

Вашето предложение включва получаване само грантова помощ, тип стартова подкрепа, в размер и начин неотговарящ на техните нужди и потребности за развитие.

20000 евро грантова помощ е изключително нисък грант за модернизация в средните по големина стопанства!

Рязкото разместване на производителите от различните групи може да доведе до засилване на неравнопоставеността и да причини неустойчивост в търсените резултати от интервенциите, като цяло.

В тази връзка, независимо от липсата на информация от страна на МЗХГ за идейната концепция, размера на бюджетите за разпределение по предложените интервенции, отчитайки необходимостта от прилагането на справедлив и резултативен подход на разпределение, НПО организации от уязвимите, чувствителни сектори предлагаме:

 1. Намаляване на СПО за малките стопанства до 12 000 евро СПО

-  Да се разработят инвестиционни интервенции, вкл. преработка за малките, до 12000 евро СПО;

 1. При инвестиционните мерки, за наваксване на изоставането и неравномерното разпределение на подпомагането, до сега:

-  Допустими кандидати над 12001евро СПО

-  За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към СП;

Кумулативно 40%+30%=70%, за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори.

За кандидати ГОП: +20% върху 30% за приоритетни сектори, т.е 40%+30%+20%=90%

 1. Финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори;
 2. Разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години;
 3. Гарантиран бюджет за уязвимите, чувствителни сектори;
 4. Ранкиране по сектори, което да бъде предварително дискутирано, индивидуално, с всеки сектор;
 5. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на инвестиционните интервенции (инвестиции, преработка) да бъде намален до половината от така предложените – за да има средства за повече кандидати;
 6. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 250 000 евро;
 7. С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата помощ на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори.

С УВАЖЕНИЕ:

Национална Овцевъдна и Козевъдна Асоциация

Добруджански овощарски съюз

Съюз на Дунавските овощари

Съюз на овощарите в България

Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните

Българска Асоциация Биопродукти

Национален съюз на градинарите в България

Национално сдружение на млеко и месо производителите

Браншова Камара на Месодайното Животновъдство

Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели в България

Национална Асоциация на младите фермери в България

Сдружение за биологично пчеларство

Национална Асоциация на картофопроизводителите

Групи и Организации на производители

Прочетена 1838 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта