Понеделник, 07 Юни 2021 09:19

СТАРТИРА БАЙЕР АГРО АРЕНА 2021

Представителното събитие от проекта на Байер Кроп Сайанс предизвика изключителен интерес в Югоизточна България

След продължителното принудително дистанциране партньори и клиенти са отново заедно в реални условия на полето. Първото издание на компанията в с. Кокорево, Ямболско, привлече като магнит зажаднелите за професионални срещи и обмяна на знания земеделци от региона

Агр. Петър Кръстев, С. Кокорево, Ямболско
Първото издание от проекта Байер АГРО Арена 2021 година е вече факт. Старт на събитието в с. Кокорево, Ямболско, даде Николай Черкезов –- мениджър ключови клиенти и регионален мениджър на Байер КропСайанс за Южна България. Той съобщи на земеделската аудитория, че през следващите дни компанията организира още 12 такива прояви в осем локации в цялата страна. „Нашата цел е да ви представим различни технологични решения за растителна защита в културите пшеница, рапица и царевица, както и да демонстрираме портфолиото от рапични хибриди Декалб“, заяви г-н Черкезов.
В срещата участваше целият екип от специалисти на Байер за Южнa България, който проведе продуктивен диалог и обмяна на мнения със земеделските производители.
Проектът Байер АГРО Арена 2021 в с. Кокорево бе реализиран с подкрепата на Георги Тeнев, на чиито полета бяха организирани опитните участъци. Основен домакин за презентиране на приложените технологии на полето в Кокорево беше агрономът Ангел Косев, представител на Байер за Ямбол. В презентацията взеха участие още Илия Бибишков – мениджър ключови клиенти Байер за Южна България и клиенти от района на Бургас, Павел Павлов – търговски представител за Пловдив и за Пазарджик, Владимир Вълчев – представител за Стара Загора, както и специалният гост от маркетинга на компанията Радко Христов – продуктов мениджър пшеница.
Гостите на събитието бяха запознати най-напред с растителнозащитните технологии на Байер в пшеница, представени от Ангел Косев и Илия Бибишков.
Байер предлага голям набор от хербициди в пшеница
Демонстрационното поле с пшеница беше разделено на две части. Едната половина е третирана с Пасифика, хербицида на Байер за смесено заплевеляване, след което в Т1 е внесен най-новият фунгицид Инпут в комбинация с Децис 100 ЕК. Като второ третиране срещу болести е внесена Аскра Xpro.
Другата половина на полето е третирана с най-новия хербицид на Байер за смесено заплевеляване в житни – Атлантис Актив. След това в Т1 пшеницата също е третирана с фунгицида Инпут в комбинация с Децис 100 ЕК. Второто фунгицидно третиране е направено със Зантара, отново в комбинация с Децис 100 ЕК.
Ангел Косев обясни детайли от приложението на Пасифика Експерт, внесен в доза 35 мл/дка, заедно с прилепителя на Байер Био пауър в доза 100 мл.
Пасифика Експерт е експертът на Байер за смесено заплевеляване в пшеница
Хербицидът съдържа три активни вещества плюс антидот, което го прави абсолютно безопасен за растенията. В момента Пасифика Експерт е най-комплексният хербицид на пазара, защото покрива най-много плевели от житните и широколистните видове. „Земеделците, които ползват Пасифика, имат много по-малка нужда от нас, агрономите, тъй като той е толкова комплексен, че дори да не сте забелязали наличието на някакъв плевел в полето, Пасифика ще го контролира“ – пошегува се Ангел Косев. От широколистния спектър Пасифика контролира абсолютно всички видове, а от житните без проблем контролира най-упоритите – райграс, овсига и власатка в по-ранни фази. Продуктът е на пазара у нас от три години и набира все по-голяма популярност.
Специалистът отбеляза, че тази година времето е забавило хербицидното третиране и въпреки че повечето плевели са били прераснали, ефектът е отличен, което се видя добре от контролата в демонстрационния участък.
Пасифика дава удобство в случаите, когато се налага да се влезе срещу житни и широколистни плевели. Ако се използва комбинация от два продукта, не се знае дали няма да има фитотоксичност и дали ефектът ще е достатъчно добър. Докато при Пасифика е формулиран готов продукт за двете групи плевели. Той успешно унищожава подрумче и кориандър самосевка, както се видя на полето в Кокорево.
Атлантис Актив – безкомпромисен към най-упоритите плевели
На участъка с пшеницата, третирана с Атлантис Актив, бе демонстрирана силата на този хербицид, а именно борбата му с райграса, който в контролата вече беше изкласил. Освен това Атлантис има изключително добър ефект срещу пролетните ефемери, които са едни от трудните за контрол плевели. Контролира много добре още лайка, кориандър, лепка, див овес, овчарска торбичка, ралица. В контролата всички тези плевели бяха налични в съвсем свеж вид. Съветът на специалистите от Байер е, че при специфични ситуации Атлантис Актив е по-добрият избор. Но За да се прецени кой от хербицидите на Байер при пшеница е най-подходящият за конкретна ситуация, препоръката е да се търси консултация с регионалните агрономи на компанията.
Специалистите на Байер препоръчват на земеделските производители при всяко третиране с фунгицид към разтвора да прибавят и Децис 100 ЕК за контрол на неприятелите по пшеницата – въшки, вредна житна дървеница, житна пиявица и др.

Публикувана в Бизнес

Оказва се, че тайни няма, важно e да се познават факторите, влияещи на продуктивността, и към всеки от тях да се подхожда с внимание

Агр. Петър Кръстев

Последните години царевичното производство у нас бележи значителен ръст – както по площи, така и по добиви. Някой ще каже – ами българинът се научи да произвежда царевица! Само че българинът винаги е знаел как се отглежда културата, но назад в годините имаше както обективни, така и субективни причини за намаляване на площите с царицата на полето. Разбира се, всичко в днешно време се развива с ускорени темпове, непрекъснато се създават нови, високопродуктивни хибриди царевица, обновяват се и технологиите, свързани с отглеждането ѝ. Затова смятам, че никак няма да е излишно да погледнем отблизо как американците, които са рекордьори в добивите при царевицата, постигат това.

САЩ Е СВЕТОВЕН ЛИДЕР ПО ДОБИВ НА ЦАРЕВИЦА

Grafika1c ca siteИменно в САЩ получават световните рекорди от царевица. Освен САЩ, Аржентина и Китай също устойчиво превишават средните световнинива надобиваот царевица.Товапоказва,че тези страни активно внедряват нови технологии по отглеждане на културата.

За рекордите говорят получените резултати надобиви от царевица, в хода на националния конкурс: National Corn Yield Contest, който се организира всяка година от National Corn Growers Association. Световният рекорд бешепостигнат от Дейвид Хула през 2017 година – 33,44 т/ха (приравнен към14% влажност). Товае доказателство, чецаревицата е култура, която реагира положително на технологията на отглеждане.

Разбира се, природата е фактор, който повече от всички други влияе на добива от царевица. Професорът от Илинойския университет д-р Фред Белоу е въвел концепцията"Седемте чудеса на реколтата от царевица". Според нея времето заема първо място във формиране на добива от царевицата, а неговият дял в добива достига 27%. И докато факторът природа е почти невъзможно да бъде контролиран, ние трябва да сме наясно с взаимодействието на времето с останалите фактори.

Предоставяме информация за практиките, позволяващина фермерите в САЩ да постигатрекордни добиви от царевица. Надявам се, че американската практика ще привлече вниманието на нашите специалисти ипроизводители и ще ги стимулира да анализират собствения си опит от друг ъгъл.

1. Избор на хибрид

Д-рФред Белоу отрежда трето място нахибрида сред факторите, определящи добива. Неговият дял е 19%, което показва, че разликата в добива на различните хибриди може да достигне 3 т/хa или повече. Причината за тази разлика според учения са различиятана взаимодействие на хибрида с природните условия, мениджмънта на азота и гъстотата на посева. Взаимодействието с двата последни факторае особено важно, тъй като те могат да бъдат контролирани от фермера. Към момента потенциалът на добив при много от хибридите превишава 18 т/ха (1800 кг/дка). Но реализацията на този потенциал изисква съгласуване на характеристиката нахибрида с условията наотглеждане. Сред победителите в конкурса National Corn Yield Contest през 2018 година призови места са заели хибридите с търговски марки Pioneer и Dekalb.

2. Мениджмънт на азота

На азотае отредено второ място (след природата) сред факторите, определящи добива на царевица, приносът му е изчислен на 26%. За ефективността от прилагането на азота вцаревицата съществено влияние оказва времето. Според изследванията на Фред Белоу при благоприятни природни условия на годината факторитевреме и азот се обединяват, осигурявайкинад 50% от общиядобив. Но в сухи годинивремето съществено ограничава реакцията на царевицата към внасянето на азот. (Графика 1).

Сроковете на внасяне на азотнитеторовесъщо са така важни, както и нормата на внасяне. Колкото по-малко време минава между внасянето на азота и неговото усвояване от растенията, толкова по-малък е рискът от непроизводителните загуби и намаляване на добива. Интересно е, чеповечето лидери в споменатия конкурс, които са преодолели границата от 19 т/ха(1900 кг/дка) добив, са внасяли азота преди или по време на сеитбата, а повече от 80% от участниците са го внасяли по времена вегетацията (кореново подхранване или фертигация). Освен това в 90% от случаитее имало частично внасяне на азота на няколко пъти.

3. Комплексна програма за торене, основана наанализи на почвата и растенията

C ca0Програмата за торене на царевицата трябва да е базирана на информация за характиристиката напочвата. Плодородието на почвата е ключов фактор в осигуряването на достатъчно количествохранителни елементи итяхната достъпност зацаревицата, което е особено актуално при отглеждането на интензивнихибриди. С повишаване добивността на царевицата растеи потребността на растениятаот мезо- и микроелементи. Участниците, които са участвали в надпреварата Corn Yield Contest и са преодолели границата на добив от 19 т/ха, са внасяли основно сяра и цинк, а в отделни случаи – бор, магнезий, мангани мед.

Повечето победители вконкурса разказват, че саправили анализ на растенияпрез вегетацията (листна диагностика), коятопозволява да се избегне „гадаенето“ около дефицита на елементи. По този начинторовете се внасят максимално ефективно и рационално. Внасянето налистни торове за подхранване в най-важните за формиране на добива фази помага на растенията по-пълно да реализират своя генетичен потенциал. Това е стимулиращ фактор, който решава проблем сопределен дефицит на хранителен елементили способства за повишаване на стресоустойчивостта на растенията и преодоляване на последствия, причинени от стрес.

4. Гъстота на посева

Четвъртият главен фактор, влияещ върху добива на царевицата, е гъстотата на растенията в посева, броятна зърнатав кочана и теглото на зърната. Именно първият фактор (брой растения на декар) подлежи на най-голямо регулиране от агронома. Последните двасе определят косвено чрез оптимизацияна храненето и здравето на растенията, а също и от влиянието на природните условия. Прогнозира се, че този показател ще остава един от движещите сили в повишаванедобива на зърно в САЩ, увеличавайки до 94 хил. растения на ха (9400 раст./дка) за 15 години и до 109 хил. (10 900 раст./дка) за 30 години. Въпреки че в конкурсадобиви, по-високи от 19 т/ха, са били достигнати в доста широк диапазон на популацията – от 62 до 136 хил. растения на хектар(6200 – 13 600 раст./дка), тойдемонстрира, че изключително високите популации не влияят задължително като предпоставка за получаване на високи добиви.

Изследвания на учени от Илинойския университет са показали, че с повишаване на гъстотата на растенията в посева обемът на кореновата система на царевицата съществено намалява. Това означава, че разположението наторовете и храненето на растенията става още по-актуално.

5. Начин насеитба

Днес все по-често се повдига въпросът за начина на сеитба на царевицата, в частност –тесноредови посеви и туин-роу (сдвоени редове), интересът към които расте заедно с увеличаване на сеитбената норма. Към настоящия момент по-голямата част (над 85%) от царевицата в САЩ се сеепо широкоредов метод. Това е отразено в резултатите от състезанието: преобладаващото мнозинство от състезателите, които са преминали границата от 19 т/хa, са сели царевицатана 76 см (30 in) междуредие.

6. Равномерно и дружнопоникване

Победителите вконкурса обръщатголямо внимание на времето на появяване напоницитена царевицата, очаквани в продължениена максимум 24 часа в рамките на всеки посев. На равномерността на поникване съществено влияе срокът на сеитба: тойтрябва да е в оптимални срокове. Тенденцията къмпо-ранни срокове на сеитба, коятопридобива популярност в последно време и у нас, а така също и прилагането на технологии с минимална обработка на почвата поставяткълновете в по-неблагоприятни условия на температурен режим, поради което царевичните растения често попадат в т.нар. фосфорна яма. Внасянето на фосфорсъдържащи стартерниторове позволява в определена степен да сеизбегне негативното влияние на ниските температурии за усвояването на фосфора от растенията в началото на растежа. По статистика повече от 60 случая от 100 стартерниторове способстват за по-добро началноразвитие на растенията, осигурявайки силни равномернипоници. Пъстротата на почвените условияса друга възможна причина за неравномерносттана поникване, която в определена степенможеда бъде коригирана също с помощтана стартерни торове. Освен това внедряването на технологията In-furrow, т. е. внасяне в браздата по време на сеитба, дава възможност да се съчетае внасянето на тора с биологични препарати, препарати за растителна защита, стимулатори на почвената микрофлора и др. Други начини, осигуряващи необходимите условия за равномерно поникване, са третирането на семената с препарати, стимулиращи поникването.

C ca27. Агрономическа практика

От шестимата класирани в Националния конкурс за добив на царевица, трима осъществяват произзводството на царевица, като практикуват No-till или Strip-till. Около половината от всички конкуренти, преминали границата от 19 т/ха, са използвали традиционен начин на отглеждане. Правилно подбраният сеитбооборот също играе важна роля за получаване на високи добиви. Сред участниците в състезанието за добив на царевица, преминали границата на добива от 19 т/ха, 67% са имали различен предшественик от царевица.

8. Своевременна и ефективна защита на растенията

За постигане на максимален добив от царевица абсолютно необходимо условие еопазване на полето от стрес, причинен от болести и неприятели, а същотака и премахване на конкуренцията от плевели в най-чувствителните фази от растежа и развитието на културата.

9. Напояване

Многогодишните данни за среден добив отцаревица сред участниците в National Corn Yield Contest показват, ченапояването е мощен фактор за влияние върху реализацията на генетичния потенциал на хибрида. Също така е важно да се знае колко вода е използвана за получаване на реколтата. Така че в САЩ дори провеждат състезание, в което победител е фермерът, който е получил най-висок добив с най-ниска консумация на вода.

10. Нови технологии

Всички постижения на най-новите технологии като GPS, бордови компютри, монитори, сателитни изображения, диференцирани системи за управление и др., създават възможност за най-ефективно използване на ресурсите и постигане на успех. В допълнение, най-новите методи за събиране и анализ на информация позволяват да се премине към по-високо ниво на разбиране на процесите, протичащи в агроекосистемата, и следователно да се вземат аргументирани решения.

В допълнение, към всички изброенифактори може да има и други, които в по-голяма или по-малка степен ще допринесат за увеличаване на добивите от царевица при определени условия. Всеки агроном, който вече има натрупан опит,може да постигне свой собствен рекорд.Резултатът ще зависи от правилността на заключенията, направени въз основа на получената информация както от неговите полета, така и от всички налични източници.

Публикувана в Растениевъдство

Сеитбата и торенето на културата са основни фактори, определящи крайния резултат

Агр. Петър Кръстев
Крайният добив от „царицата на полетата“ се влияе от много фактори. Сред тях са правилният избор на параметрите в процеса на сеитба: срок на сеитба, гъстота на растенията и дори скоростта на сеитба. Трябва да се има предвид, че оптималните стойности на тези показатели се различават за различните хибриди и групи зрелост на царевицата.
Освен това климатичните промени и поскъпването на торовете, особено азотните, принудиха земеделците да преразгледат традиционните подходи за торене на царевицата. На първо място се промени подходът към изчисляване на нормата на внасяните торове. Най-адекватният начин за изчисляването ѝ все още се счита изчисляването въз основа на изнесените хранителните вещества с реколтата. Но ако по-рано добивът беше планиран според потенциала на сорта, плодородието на почвата и амбициите на производителя, сега е необходимо да се започне от влагата.
Сушите през последните години научиха земеделците да се опитват да сеят пролетните култури възможно най-рано, за да „хванат” влагата в почвата. При подобна стратетия обаче почти се забравя за показателя температура на почвата, която трябва да е оптимална за периода на сеитба.
Detayli1Въпреки че царевицата започва да покълва при среднодневна температура на почвата от 8-10°C, оптималната температура за това е 13°C. В последния случай растенията се появяват 20 дни след сеитбата, докато в първия случай най-малко след 25 дни. При средна дневна температура на почвата от 15°C, семената поникват след 10 дни, а при температура от 19°C - след 6-7 дни.
Опитът от минали години показва, че сеитби, направени с разлика от 10 дни, например 9-14 и 20-25 април, поникват почти едновременно. В случай че има застудяване, по-късно засетите посеви са в по-добро състояние. В крайна сметка трябва да се знае, че колкото по-развита е царевицата, толкова по-трудно издържа на студ: например за растения във фаза от 6-и-7-ми лист, температура от +10°C вече е критична.
Гъстите посеви имат отрицателно въздействие върху добива. Доказано е, че на посеви с голяма гъстота се наблюдава загуба на добив от 10-20%. Оптималните показатели за гъстота са различни за различните райони на отглеждане, група зрелост, срокове на сеитба и самите хибриди. Ако запасите от влага в еднометровия слой на почвата са 120-160 мм, нормата на сеитба следва да се намали с 5-10%, а ако е 90-120 мм - с 10-15%. А при преувлажнени почви (когато запасите превишават 160 мм, което нашите земеделци отдавна не помнят и забравиха какво е това), препоръчително е намаляване сеитбената норма с 5%.
Всеки земеделелец знае колко е важно получаването на равномерно поникване в оптимален срок. Дори при дружно поникване, но получено със закъснение от 10 дни, добивният потенциал намалява с 5%, а със закъснение от 20 дни - с 12%. Ако поникването е неравномерно и една четвърт от царевицата поникне със закъснение от 10 дни, то дори ако останалите три четвърти семена поникнат навреме, добивът намалява със 6%. Ако половината семена поникнат със закъснение от 10 дни или една четвърт от царевицата поникне със закъснение от 20 дни, намаляването на добива стига около 10%. Ако половината от растенията изостават в развитието си с до 20 дни, тогава потенциалът за добив в най-дория случай ще бъде реализиран на 79%.

Практиката показва, че главната причина за неравномерното поникване на царевицата най-често става превишението на оптималната скорост на сеитба. Вакумните сеялки сеят най-равномерно при скорост 7-9 км/ч. При по-големи скорости се нарушаева равномерността не само на разстоянието между семената в реда, но и в дълочината на сеитба. Само пневматичните сеялки със свръхвисоко налягане могат да сеят равномерно при високи скорости (около 16 км/ч).
Климатичните промени станаха допълнителен аргумент в полза на разделното внасяне нормата на азота. Спецификата на потребление на елемента от царевицата (най-голяма потребност от азот културата има след фаза 10-и лист), сащо са повод за дробното му внясяне. Всъщност, ако торовете се внасят наведнъж за добив от 1 т/дкa, а сушата не позволи да се получат повече от 600 кг/дкa, тогава торът вече не добавя добив, а напротив, дори го намалява. При суша, поради твърде високия индекс на соли в кореновата зона, посевите прегарят преждевременно и по този начин прекомерното торене има негативен ефект.
Внасянето на цялата азотна норма наведнъж крие и други рискове. В случай, че това се напрви в първата половина на вегетацията и тогава има добра влага, това дава стимул за активно усвояване на азота. Но в случая елементът отива за силно развитие на вегетативната маса на културата, а през а втората половина на вегетацията културата изпитва дефицит на азот, дори ако е внесено голямо количество от него. Дробното подхранване с азот през втората половина на вегетацията позволява получаването на пълноценен кочан. В условия на неустойчива влага, която през последните години е много характерна за условията в нашата страна, азотът трябва да се внася дробно, на няколко порции.
Detayli4Добра практика е пролетта със сеитбата да се внесат 6 кг/дка акт. в-во. азот). Това количество азот в среднестатистическа година е достатъчно за добив от 600-700 кг/дка. Когато има влага за усвояване на по-голямо количество азот, във фаза 8-ми-12-и лист се добавят още 3-4 кг/дка акт. в-во. Тогава е гарантирано получаването на 800 кг/дка. Затова, за да има оптимален ефект, азотът трябва да се използва много внимателно, съобразно условията в конкретната година.
Съвременна тенденция е торенето на царевицата чрез локално внасяне на торовете. Това се отнася преди всичко за азотните и фосфорните торове. Фосфорните торове се усвояват само ако молекулата на фосфора се намира не по-далече от 1-2 мм от кореновите власинки на растението. Работата е там, че фосфорът в почвата се свързва активно с калция, магнизия, алуминия и желязото, особено при внасяне на тора разпръснато. Затова при придобилия популярност на внасяне на тора „5+5“ (5 см под и встрани от семето) начин, културата започва да потребява фосфора по-късно (със седмица-две), отколкото при внасяне в зоната на браздата. Поради това препоръчително е внасянето на течни стартерни торове, какъвто е българският продукт N6P21. Допълнителният добив при такова торене е спо-висок и е в зависимост от състоянието и температурата на почвата. Течните стартерни торове осигуряват на „царицата на полето“ по-добър старт, особено в хладно време и стимулират формирането на мощна коренова система. Освен на фосфора, локалното хранене позволява ефективно използване и на азота, защото царевицата усвоява елемента в радиус от 20-25 см от стъблото.

Публикувана в Растениевъдство

Безспорният лидер на пазара у нас предлага високодобивна генетика хибриди слънчоглед и царевица и надеждни растителнозащитни решения

Corteva AgriScience, като самостоятелна компания в областта на земеделието, навърши една година дейност. Фокусът й е върху предоставянето на земеделците на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата в съвременния свят.

Какво предлага Corteva Agriscienceпри слънчоглед – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които посрещат изискванията на земеделците за висок и стабилен добивен потенциал, толерантност на неблагоприятни стресови климатични условия и икономически важни вредители (болести, синя китка) и др.

При слънчогледа основният фокус на Corteva AgriScience (Pioneer)е към ExpressSun™ технологията,тъй като ние сме пионерите във внедряването й в практиката ипазарен лидер. ExpressSun™ технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ и е представена за първи път на пазара през 2005 година. Оттогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите.Corteva Agriscience е пазарен лидер  в България. От първите десет най-отглеждани ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибрида в страната, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са от портфолиото на Corteva Agriscience™.Corteva Agriscience™предлага на българските земеделци най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл. при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer® са предпочитани от производителите в България и марката е безспорен лидер на пазара.За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само Corteva Agriscience™до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun™ технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144.

Семената във всички торби с Express® толерантни хибрида слънчоглед на Corteva Agriscience™ са третирани с новия фунгицид за контрол на мана покултуратаЛУМИСЕНА 200 ФС. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun™ технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара.Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид – *Експрес® 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

През 2021 година търсете *Експрес® 50СГ, в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевелите.Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun™ технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с *Експрес® 50СГ, при вторично заплевеляване. ExpressSun™ технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове.  Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на *Експрес® 50СГ. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun™ и другите технологии, Corteva Agriscience™ предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели **Шадоу®. Разбира се, Corteva Agriscience™ предлага хибриди и от конвенционалната (P64LL125, P64BB01, P64BB400) и ***Клиърфийлд Плюс (P64LP130, P64LP146)технологии, които също посрещат високите изисквания и критерии на земеделците, описани при ExpressSun™ хибридите на фирмата.

Какво предлага Corteva Agriscience при царевица – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица. Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax. Защо? Защото при стресови климатични условия хибридите от тази линия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал, по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, имат по-мощно развита коренова система, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37°С, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургорът на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити. Всеки един хибрид влиза в списъка на Optimum AQUAmaxслед няколкогодишно интензивно изпитване при сухи условия и в условия на ограничени водни ресурси. От 11-те най-отглеждани хибрида царевица на Corteva AgriScience (Pioneer)в България през 2020 година 8 хибрида са Optimum AQUAmax – Р8834, Р9911, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р9486, Р9415.

За контрол на плевелите Corteva AgriScienceпредлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-ми лист на културата). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели ВИКТУС ОД се смесва с КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК или СТАРАНЕ ГОЛД. АРИГО ВГ е за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицида са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-и лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид. ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказали се в практиката хербицид КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата. МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-и лист на културата. СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-и лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката, но при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-и лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ ще бъде с изключително конкурентна цена на декарзащото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.  

Какво предлага Corteva Agriscience при зимни зърнено-житни култури?

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на декар. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с фунгицида ***АЛЕГРО СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена. МУСТАНГ СК е с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример лепка след 4-ти 5-и прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на повитица.

За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида. ПАЛАС 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и пролет, допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на декар за сегмента. КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида ***АЛЕГРО СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ, Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишават нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добивът от културата. ***АЛЕГРО СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

*Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC                                                                                    

**Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

***Клиърфийлд Плюс и Алегро са регистрирани търговски марки на БАСФ

За повече информация: Corteva AgriScience България, телефон +359 2 489 9160www.corteva.com

Публикувана в Растениевъдство

Тази пролет ще имате възможност за втора поредна година да засеете на вашите полета новите слънчогледови хибриди с характер от БАСФ, които успяха да се отличат през 2020 г. с много добра адаптивност при стресови условия - силно засушаване и високи температури, отличен добивен потенциал и много високо маслено съдържание, въпреки липсата на валежи и горещото лято.
През изминалата стопанска 2020 г. специалистите от техническия отдел на БАСФ заложиха над 20 опита с хибридите Акордис CLP, Лорис CLP, Дракарис CLP, Колорис CL, новото предложение Алурис CLP и бъдещите кандидати за сезон 2021. На тези опитни полета, както и на множеството производствени площи, хибридите предлагани от БАСФ демонстрираха категорично своите предимства:
- Адаптивност при стресови условия
- Толерантност на болести, вкл. мана
- Отличен потенциал за добив
- Високо маслено съдържание
- Устойчивост на синя китка
- Толерантност на Clearfield® и Clearfield® Plus хербициди
Ето и няколко думи за петте хибрида от продуктовата листа на БАСФ за сезон 2021.
Акордис CLP е средно ранен линолов Clearfield® Plus хибрид за високи цели и високи резултати. Подходящ за средно и високо интензивна среда на отглеждане, характеризиращ се с високо съдържание на масло. Хибридът притежава изтеглен цъфтеж, което гарантира едно по-добро опрашване и оплождане при неблагоприятни условия. Друга важна характеристика е много високата толерантност на болести, като склеротиния, алтернария и фомопсис. Акордис е хибрид за широко позициониране, което го прави подходящ за всички райони на България.
Лорис CLP е средно ранен линолов Clearfield® Plus хибрид с високо съдържание на масло и отлична адаптивност към условията на средата. Хибридът се отчете с най-висок среден резултат от всички опитни полета на БАСФ през 2020 г. Лорис притежава мощен начален старт, устойчивост на синя китка (А-G) и много добра толерантност към фомопсис. Хибридът се характеризира с отлична адаптивност към различните почвено-климатични условия в България, което го прави подходящ за засяване във всички части на страната.
Дракарис CLP е ранен линолов Clearfield® Plus хибрид, който остава кратко на полето и дълго в сърцето. Подходящ е за средна до ниска интензивност на отглеждане. Хибридът се характеризира с много висока устойчивост на мана и силен старт и развитие на растението. Поради своята ранозрелост хибридът успява да изпревари високите температури по време на опрашване, което го прави изключително подходящ за оглеждане в райони, за които е характерно горещо и сухо време. Дракарис се препоръчва за отглеждане в района на Южна България, както и на полета с по-бедни почви и висока надморска височина. Хибридът е подходящ за сеитба и като втора култура.
Колорис CL е средно ранен линолов Clearfield® хибрид с отлична гъвкавост за стабилни добиви при стресови условия. Притежава средни по височина растения, с отличен старт и развитие, както и с много висока устойчивост на мана. Характерно за Колорис е много доброто опрашване и наливане на зърното дори и в горещи и сухи условия на отглеждане. Това го прави подходящ за засяване в района на Южна България и тези части на Северна, където често се наблюдават високи температури и липса на валежи през лятото.
Алурис CLP - НОВ e късен линолов Clearfield® Plus хибрид с много висок добивен потенциал, подходящ за високо интензивна среда на отглеждане. Характеризира се с мощни растения със силен старт и развитие. Притежава много високо маслено съдържание и отлична толерантност на основните болести в слънчоглед, вкл. и най-висока степен на устойчивост на мана. Алурис е интензивен тип хибрид и е подходящ за отглеждане в района на Северна България, на полета с високо съдържание на хранителни вещества.
Благодарение на своята високодобивност, отлична адаптивност към почвено-климатичните условия на България, много добрата масленост и толерантност на болести, от БАСФ са уверени, че слънчогледовите хибриди: Акордис CLP, Лорис CLP, Дракарис CLP, Колорис CL и Алурис CLP - НОВ ще бъдат предпочетени от все по-голям брой фермери през сезон 2021.
Повече информация за слънчогледовите хибриди на БАСФ, както и за актуалните промоции може да намерите на www.agro.basf.bg, на фейсбук страницата ни BASF ─ Решения в земеделието или да се обадите на търговския представител на БАСФ за региона.

Публикувана в Растениевъдство

2020-а е най-добрата година за семена царевица – имаме голямо предимство с ясното ни лидерство в сегмента с ранното ФАО и отчитаме сериозни ръстове с хибридите от технология Артезиан.
Преди две години представихме на българския пазар иновативната технология Артезиан. Хибридите от тази нова елитна генетика на Синджента осигуряват до 15% пo-високи добиви при липса на достатъчно валежи в сравнение с конвенционалните хибриди. Това е потвърдено и от практиката на водещи производители на царевица в страната, при полски опити на Синджента, при различни типове почви и различни климатични условия в регионите.
С изключителен успех и високи резултати на полето се представи СИ Премео с ФАO 400 – претендентът за златото!
Топхибрид в група 400:
с. Козловец, Велико Търново – 929,6 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 878,2 кг/дка
гр. Вълчедръм, Монтана – 1075 кг/дка

В листата ни са и доказалите се хибриди:
СИ Скорпиус с ФАО 240:
с. Хаджидимитрово, Велико Търново – 782,7 кг/дка
с. Сенокос, Балчик – 682.9 кг/дка

СИ Коринтос с ФАО 310 (подходящ и за No-till технология):
с. Кардам, Търговище – 842,4 кг/дка
с. Козловец, Велико Търново – 913,7 кг/дка
гр. Вълчедръм, Монтана – 1086 кг/дка

СИ Орфеус с ФАО 360 – доказа защо е решението за върхови добиви!
с. Козловец, Велико Търново – 916 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 819,9 кг/дка

Както и феноменалният СИ Феномен с ФАО 160 – хибридът лидер на пазара в ранна царевица:
гр. Вълчедръм, Монтана – 1000 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 850 кг/дка
с. Бели Бряг, Стара Загора – 866 кг/дка

Всички те са хибриди от новата елитна генетика на Синджента от технологията Артезиан!
За новия сезон запазихме добрата традиция и Ви предлaгаме и нови високодобивни хибриди:
1. Иновацията за високи добиви SC 3608 с ФАО 360:
гр. Вълчедръм, Монтана – 996 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 852,8 кг/дка
с. Герман, София – 871,4 кг/дка

2. Интензивният хибрид за професионалисти СИ Инфинити с ФАО 410:
с. Хаджидимитрово, Велико Търново – 831,4 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 792,2 кг/дка

3. Топхибридът на бъдещето СИ Минерва с ФАО 450:
гр. Вълчедръм, Монтана –1121 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 876,6 кг/дка

4. Високодобивният СИ Кариока с ФАО 480:
гр. Вълчедръм, Монтана – 1127 кг/дка
с. Овча Могила, Велико Търново – 928 кг/дка
с. Кардам, Търговище – 809,6 кг/дка
Основната ни цел е да сме близо до земеделските производители, да ги подкрепяме с препоръки и съвети, да отговорим на въпроси им, така че да продължат да постигат високи резултати.
От този сезон Синджента България има специализиран екип за семена.
Във всеки район на страната експертите ни са на разположение и с удовoлствие ще консултират всеки клиент, за да можете да достигнете пълния добивен потенциал на семената ни и да постигнете добри икономически резултати от дейността си.
На 12 ноември планираме и онлайн семинар (уебинар) с международно доказан експерт в областта на царевицата – Техническия ръководител за семена за район Черно Море в Синджента Baris Uckesen, на тема Отглеждане на царевица при стресови условия, критични моменти. Основни характеристики на новите хибриди царевица от Синджента – експертите в семена!
Събитието ще се проведе на 12 ноември от 17 ч чрез live streaming във Facebook и Youtube. Следете уебсайта ни – www.syngenta.bg и Facebook страницата ни Syngenta Bulgaria за детайли.
Можете да се включите от: https://www.syngenta.bg/webinars
СИНДЖЕНТА – КАЧЕСТВО В РЪЦЕТЕ ТИ!
Всеки от Вас, който държи на качеството и прецизността при сеитба, е оценил калибрираните и чисти семена на Синджента. Стандартите ни са високи и за професионалисти на световно ниво.
Успешен сезон!

Публикувана в Растениевъдство

Стартира кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. За поредна година компанията прави партньорски жест към своите клиенти с преференциални условия и бонуси

karta site1

Интервю на Петър Кръстев
Minerva PA2 siteСтопанската година у нас приключи на 1 октомври, но предвидливите земеделски стопани вече се подготвят за следващия сезон – пролетната сеитба 2021. Синджента, която е неразделна част от формулата за успешно и устойчиво земеделие в България, отново представя богатото си портфолио и предлага нов набор от иновативни хибриди. За поредна година компанията предоставя преференциални възможности на своите клиенти за навременно снабдяване със семена чрез кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. Изчерпателна информация за Premeo PO1 siteпортфолиото на Синджента за сезон 2021 с характеристики на новите високодобивни хибриди царевица, както и подробности за преференциите и бонусите, на които могат да разчитат българските зърнопроизводители, представи пред читателите на в. „Гласът на земеделеца“ г-жа Илияна Евтимова, Маркетинг Мениджър „Семена царевица и Житни култури“, Синджента България и Северна Македония.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 01 Deni Dobri 1 site– Г-жо Евтимова, традиционно преди всеки сезон Синджента предлага на своите клиенти програми с определени преференции и бонуси. С какво ще зарадвате земеделците за предстоящата сеитбена кампания 2021 при царевицата?
– И тази година за улеснение и удобство на нашите клиенти стартирахме кампанията „Ранна заявка на семена: слънчоглед и царевица“. Земеделските производители могат да поръчат високодобивните хибриди слънчоглед и царевица от Синджента до 23.12.2020 г. и да вземат 10 лева бонус за всяка закупена торба. Всеки земеделски производител може да се свърже с районния търговски представител за неговия регион за повече детайли!
– По какъв начин земеделците ще получат информация за съдържанието на портфолиото ви в сегмента царевица? Как ще разберат условията за преференциите, които могат да получат?
– От този сезон Синджента България има специализиран екип за семена. Основната ни цел е да сме близо до земеделските производители, да ги подкрепяме с препоръки и съвети, да отговорим на въпросите им, така че да продължат да постигат високи резултати. Във всеки район на страната експертите ни са на разположение и с удовoлствие ще консултират всеки клиент, за да може да достигне пълния добивен потенциал на семената ни и да постигне възможно най-добри икономически резултати от дейността си.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 02 Krasi Svetlio Sasho Kremena siteВ тази връзка, чрез вас искам да се обърна специално към нашите клиенти - земеделците: Водени от основната ни цел да сме близо до Вас и съобразно с настоящата ситуация, с Covid-19, на 12 ноември Ви каним на онлайн семинар (уебинар) с международно доказания експерт в областта на царевицата – Техническия ръководител за семена, за район Черно море в Синджента Baris Uckesen, на тема: Отглеждане на царевица при стресови условия, критични моменти. Основни характеристики на новите хибриди царевица от Синджента – Експертите в семена.

Събитието ще се проведе на 12 ноември от 17 ч. чрез live streaming във Facebook и Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AXUeBODYuto&feature=youtu.be
– На какви хибриди царевица сте заложили в портфолиото си – на доказани и търсени от практиката хибриди или имате и нови предложения?
– В сегмента със семена царевица и този сезон запазихме добрата традиция и предлaгаме нови високодобивни хибриди:
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 03 Nencho Lubo site1. Иновацията за високи добиви SC 3608 с ФАО 360
2. Интензивният хибрид за професионалисти СИ Инфинити с ФАО 410
3. Топхибридът на бъдещето СИ Минерва с ФАО 450
4. Високодобивният СИ Кариока с ФАО 480
– През последните години голяма популярност сред земеделските производители доби вашата иновативна технология при царевицата Артезиан. Ще предлагате ли за предстоящия сезон хибриди от тази технология?
– Да, през последните две години представихме на пазара иновативната технология Артезиан – хибриди от новата елитна генетика на Синджента. С изключителен успех и високи резултати на полето се представи СИ Премео с ФАO 400, хибрид от технологията Артезиан. Още в първата си година на пазара се превърна в най-продавания ни хибрид и влезе сред най-добрите на пазара в групата. В листата ни са и доказалите се СИ Скорпиус с ФАО 240, СИ Коринтос с ФАО 310, СИ Орфеус с ФАО 360, както и феноменалният СИ Феномен с ФАО 160 – хибридът лидер на пазара в ранна царевица. Всички те са хибриди от новата елитна генетика на Синджента от технологията Артезиан!
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 04 Emiliyan Dzhumerski Evgeni Zlatko site– На какво се дължи голямото търсене на хибридите царевица от технологията Артезиан? Посочете какви са техните качествени характеристики и предимства.
– Хибридите от тази нова елитна генетика на Синджента осигуряват до 15% пo-високи добиви при липса на достатъчно валежи, в сравнение с конвенционалните хибриди. Това е потвърдено и от практиката на водещи производители на царевица в страната, при полеви опити на Синджента, при различни типове почви и различни климатични условия в регионите.
Хибридите от технологията Артезиан се характеризират с:
 по-устойчиви добиви в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата;
 преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно;
 максимизиране добива при идеални условия;
 по-висок добив при стрес от засушаване.
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 05 Rostislav Jelio site– Кои са новите попълнения в портфолиото ви от хибриди Артезиан?
– СИ Кариока: рекордьорът с ФАО 480! Той е част от технологията Артезиан. И доказва ясните предимства на новата елитна генетика на Синджента. Хибридът се характеризира с много висок добивен потенциал, отплаща се много добре при по-интензивен тип на отглеждане, толерантен е на умерен стрес. Има по-ранен цъфтеж. Бързо отдава влагата и има много добра адаптивност. Характеризира се и с отлични фитосанитарни качества и здрав кочан. Има силно изразен Stay green ефект и еректовидни листа, прибрани и компактни растения.
– Кое е основното качество на семената на Синджента, което ги прави предпочитани и много търсени?
1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 06 Juni Boryana Gabi Stanislav site– Качеството на предлаганите семена е от основно значение за Синджента! Всеки земеделец, който държи на качеството и прецизността при сеитба, е оценил калибрираните и чисти семена на Синджента. Стандартите ни са високи и за професионалисти на световно ниво.

1282 NTA PRs Agrocompass Nov 02 Team 07 Veni Lily site

Публикувана в Растениевъдство

Представителят на компанията за Североизточна България – Владимир Аврамов, запознава нашите читатели с акцентите в портфолиото за 2020 година

Интервю на Петър Кръстев
В края на 2019-а екипът на CORTEVA Agriscience™ представи продуктите от портфолиото си за предстоящия сезон на поредица от срещи със земеделски производители. Акцент на тези срещи бе запознаването на партньорите и клиентите на компанията с новите хибриди царевица и слънчоглед, както и с предлаганите цялостни растително-защитни решения за опазване на културите от плевели, болести и неприятели.
В презентациите си специалистите на CORTEVA Agriscience обърнаха специално внимание и на продуктите за растителна защита, които ще се появат в близките няколко години на пазара в България. Стана ясно, че с новите продукти компанията ще предостави на земеделските производители решения на проблеми, които на този етап са трудно контролирани на полето.
За повече информация за растително-защитните продукти на CORTEVA Agriscience™ се обърнахме към агронома Владимир Аврамов – регионален представител на компанията за Североизточна България.
- Г-н Аврамов, CORTEVA Agriscience ще предложи в най-скоро време на земеделците в България ново активно вещество в сегмента хербициди. Какво е характерно за него?
- Това е активното вещество Арилекс – хербицид, който в бъдеще ще представим при различни видове култури. С приложението му в зърнено-житни култури ще постигнем нов стандарт за контрол на широколистните плевели.
- Разбрахме, че Арилекс ще може да се прилага при широк спектър от земеделски култури. Къде по-конкретно?
- Арилекс ще намери приложение и при културата рапица. Хербицидът ще контролира изключително широк спектър от широколистни плевели при конвенционална рапица, включително дивия синап, който създава най-големия проблем при тази маслодайна култура. Работим и по приложението на този хербицид при конвенционален слънчоглед срещу широколистни плевели, от което голяма част от земеделците у нас имат нужда. Така че в близко бъдеще ще можем да предоставим решение и в тази култура.
- В краткосрочен план върху какво акцентирахте при анонсирането на растително-защитните продукти от порфолиоти ви за сезон 2020?
- Основен акцент в срещите ни със земеделците беше и продуктовото портфолио, което CORTEVA Agriscience™ ще представя през сезон 2020, така че всеки земеделски производител да има възможност да избере на какво да заложи. Обърнахме внимание на нашето пакетно предложение в житни култури. Това е комбинацията на фунгицида Алегро® с хербицида Дерби® Супер Едно. Този пакет, от една страна, дава изключително добър контрол върху широколистните плевели, а от друга, съдържащият се в него фунгицид е с много сериозен потенциал. Алегро контролира икономически важните болести, като има не само фунгициден ефект, но и силно изразен физиологичен ефект, който оказва пряко позитивно влияние върху добива. Този пакет е за 150 декара. Пакетното ни предложение е на много по-добра цена, като ние не правим никакъв компромис върху дозата – и двата продукта са в нормалните си дози, при които са регистрирани в България.
- Имате ли нов продукт в зърнено-житните култури?
- Да, при представяне на портфолиото ни в зърнено-житните култури обърнахме внимание и на продукта Корело® Дуо. Това е хербицид за приложение в пшеница за контрол на житни и широлистни плевели, с който стартирахме тази година. Земеделците, които заложиха на него, останаха много доволни, защото продуктът работи много добре и е на изключително добра цена.
- Освен при пшеницата, имате ли пакетни предложения и за пролетните култури през 2020 година?
- В културата царевица представихме двете си промоционални предложения за 2020 г. Едното е комбинацията на хербицида Виктус® ОД– типичен балурицид за контрол на житните плевели, с продукта Мустанг® – за професионалисти, които знаят какво искат и на какво да заложат. Вторият ни пакет е комбинацията на Виктус с новото ни предложение Кабадекс™ Екстра като хербицид за контрол на широколистни плевели при царевицата. Получените през тази година резултати бяха много добри, така че тези два пакета ефективно ще решат проблема с плевелите в царевица.
- Какви други решения ще предложите в царевица?
- Заслужават внимание и комбинираните ни продукти за контрол на житни и широколистни плевели. Такъв е хербицидът Принципал™ Плюс, който е от доста години на пазара в България. Продуктът е с категоричен ефект при проблемно заплевеляване с комбиниран спектър от плевели – житни и широколистни. Другото ни решение е Старане™ Голд, което е познато в житни култури, но не толкова в царевицата. Така че имаме цял набор от решения за проблеми при царевицата.
- Какво предлагате за борба с плевелите при слънчогледа?
- Прои слънчогледа оставаме с нашето предложение – хербицида Express, технология, която е добре известна и широко практикувана. Неслучайно маркетинговият пазарен дял в България е изключително висок. Причината е, че имаме най-добрите хибриди и най-добрия хербицид за контрол на широколистни плевели и в тази култура.
- Какво ще пожелаете на земеделците за следващия сезон?
- Пожелавам на нашите клиенти – земеделците, успешен сезон и добри резултати, за достигането на които работим активно и ние!

Публикувана в Растениевъдство

Във всички региони на страната високопродуктивната генетика доказа превъзходството си над конкурентите

Агр. Петър Кръстев

В края на стопанската 2019-а може да се направи оценка на реалната картина, която съпътстваше царевичното производство. Не за всички, които се занимават с растениевъдство, тя беше благосклонна, още повече за производителите на царевица. Условията, при които се развиваше културата на различните места в страната, бяха изключително разнообразни, но преобладаваха неравномерните и ненавременните валежи. За да получим максимално достоверна информация къде и как се представиха царевичните хибриди на Пионер, разговаряхме с ИВАН КОСТАДИНОВ, търговски мениджър Corteva Agriscience™, България.

-         Г-н Костадинов, на демополето PORTFOLIO Farm 2019 в Равно поле от слънчогледовите хибриди на Пионер бяха получени много добри резултати – от 400 до 512 кг/дка. Може ли да се очакват добри добиви и от царевичните хибриди?

-         Разбира се, че добивите от царевицата трудно ще достигнат нивото от миналата година – около 1680 кг/дка, но за условията на 2019-а – добиви от 1020 до 1300 кг/дка, които очаквам да се получат тук от най-качествените ни хибриди, са много добри резултати. Още повече като се имат предвид количеството на падналите валежи – около 290 литра за цялата вегетация, почвеният тип и торенето, което е направено на тези полета, можем да очакваме добри резултати.

-         Какво беше характерно за царевичното производство в страната през 2019 година?

-         Години като 2019, 2017, 2007, 2000-2001 – са много характерни и показателни за стабилността в представянето на царевичните хибриди на Пионер. Тъй като 2018 г. беше със сравнително голямо количество валежи през вегетацията и на повечето места разпределението на валежите беше добро, тогава, от която и да е конкурентна фирма да бяха царевичните хибриди, всички имаха добри резултати. Но при по-стресови условия, предимството на хибридите на Пионер веднага се отличава. Тази година почти сме приключили с прибирането на демоопитите с царевица, почти е приключила и жътвата на масовите полета с културата. Навсякъде където е имало сравнение между наши хибриди и такива на конкурентни фирми – разликата в добивите е била от порядъка на 50 – 80 до над 120 кг/дка, в зависимост от полето и от средния добив, в полза на нашите хибриди. Това говори за изключителната стабилност на хибридите на Пионер при стресови условия.

-         Какво да разбираме под стресови условия?

-         Това е толерантност по време на цъфтеж и опрашване към по високи температури. Съвременната генетика, особено хибридите от Optimum® AQUAmax®в продуктовото ни фолио като Р8834, Р9415, новите хибриди Р9889, Р0217 и Р0216, както и всички останали хибриди от тази линия толерират температура да 38⁰С по време на цъфтеж. Докато голяма част от конкурентните хибриди има проблем с опрашването при температури около 34-35⁰С. Именно тези 3-4 градуса разлика в толеранса на високи температури дават едно от основните предимства при хибридите на Пионер, тъй като заложеният през вегетацията генетичен потенциал за добив има възможност да се реализира в този много критичен период.

-         Освен торлерантност към високи температури, с какво друго се отличават царевичните хибриди на Пионер?

-         Второ основно предимство, особено за хибридите от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®,е много добрата толерантност на засушаване за по-кратки или по-дълги периоди, в зависимост от почвения тип. През последните няколко години в селекцията навлязоха съвсем нови линии изходен материал, от които се правят хибридите. Рядко се случва, може би веднъж на 8-10 години, но за 2020 година можем да предложим няколко хибрида, които превъзхождат стандартите със 7 до 9% като добив. Това е изключително постижение, тъй като за нормално предимство в добива като добър стандарт и критерий за преминаване на хибрида напред се приемат от 3% до 4%.

-         Кои са тези хибриди и какво показаха в демоопитите тази година?

-         Такива нови хибриди за следващия сезон са Р8834, Р9889, Р9978 и Р0217. За групата си на зрелост всички те показаха изключително добра стабилност в представянето както при оптимални условия, каквито например тази година имаше в района на Велико Търново и Русе, така и в районите с по-силно изразени засушавания като Враца и източната част на Монтанския район. Във Велико Търново и Русе имаше малко повече валежи и добивите там се движат в порядъка на 1300-1500 кг/дка, а в района на Враца и Монтана добивите са от 700 до 900 кг/дка. Също така, в района на Добруджа имаме колебания в добивите от 400 до 1300 кг от декар, в зависимост от падналите валежи през вегетацията. Във всички тези райони нашите хибриди показаха изключително добро и стабилно представяне.

-         А какви бяха резултатите в Южна България?

-         В Южна България царевицата от късната група се отглежда основно при поливни условия и за силаж. За производителите на силаж имаме няколко нови предложения – Р1040, Р1049, Р1241, и добре познатия Р1535. Навсякъде, където сме правили сравнения през тази година – и добив свежа маса, и добив сухо вещество, както и енергийно съдържание, продукцията от хибридите на Пионер е превишавала с 8 до 15% конкурентните хибриди.

Публикувана в Растениевъдство

Слънчогледовите хибриди на Пионер с все по-добри агрономически характеристики

Агр. Петър Кръстев
По време на жътвата на царевичните хибриди на Пионер в с. Равно поле, Софийско, разговарях с ИВАН КОСТАДИНОВ, търговски мениджър Corteva Agriscience™, България. Предвид сухата есен и малкото засети площи с рапица в страната, естествено бе да попитам най-напред за тенденциите при маслодайните култури за следващия сезон. Смятам, че професионалната компетентност и експертното мнение на висококвалифицирания специалист ще бъдат полезни за нашите читатели земеделците, на които предстои да вземат важни решения за следващия сезон.
- Г-н Костадинов, като представител на компания, която предлага най-широко разпространените и най-търсените слънчогледови хибриди у нас, каква оценка ще дадете на представянето на хибридите на Пионер за 2019 година?
- На много места у нас тази година беше благоприятна за слънчогледовите хибриди на Пионер и се получиха добри добиви, близки до оптималните за дадения район. За Южна България добивите варират от 220-280 до 300 кг/дка. За Северна България те са от 280- 360, до 380 кг/дка. Говоря за масови посеви.
- Това са много добри добиви, ако и цените са добри, стопаните ще бъдат доволни. А какви са тенденциите при слънчогледа за следващата година?
- Специално искам да се спра на търсенето на тази култура през следващата година. Тъй като изкупните цени бяха сравнително ниски, на места добивите бяха малко по-ниски от оптималните, фермерите останаха леко разочаровани за тенденцията през следващата година. Наблюдават се намерения за намаляване на площите със слънчоглед. Според информацията, която имаме, не само в България, но и в цяла Европа площите, засети с маслодайна рапица, силно се редуцират.
- Какво означава това?
- Това означава, че запасите от зърнено-маслодайни култури ще намалеят и по всяка вероятност това ще доведе до увеличаване на изкупната цена на слънчогледа за следващата кампания както при високоолеиновите, които традиционно имат по-голяма изкупна цена, така и при линоловия тип слънчогледи.
- В тази връзка каква препоръка ще дадете на земеделските производители?
- Моята препоръка към фермерите е да разпределят риска за следващата година. Нека да не залагат само на една култура, а да засеят възможно най-широко портфолио от култури, които в годините са били печеливши за тях. По този начин ще могат да намалят риска от движението на цените, върху което те не могат да влияят, както не могат да влияят и върху климатичните условия. Засега есента върви сравнително суха. Да се надяваме, че ще има добър снеговалеж, със зимно влагозапасяване, което е много важно за пролетните култури – както за слънчоглед, така и за царевицата, която е с малко по-плитка коренова система и би могла да пострада повече от липсата на достатъчно зимна влага.
- Кои са слънчогледовите хибриди на Пионер, които се представиха най-добре през 2019 година?
- За сезон 2019 при слънчогледовите хибриди ще отлича няколко. Това са: Р64LE136 – средно ранен, и Р64LE137 – ранен, които са Еxpress® толерантни, линолови слънчогледови хибриди. Основно предимство и при двата, в сравнение с добре известния Р64LE25, е много добрата им устойчивост на пречупване и полягане на стъблото. Тази година изведохме опити с тези три хибрида – Р64LE25, Р64LE136 и Р64LE137. При пречупване от 85 до 90% при Р64LE25, пречупването при останалите два хибрида (Р64LE136 и Р64LE137) беше не повече от 4 – 5%, което говори за изключителното подобрение в т. нар. агрономически характеристики на хибридите.
- А какво показват тези два нови хибрида по отношение на добив и маслено съдържание?
- От гледна точка на потенциал за добив и маслено съдържание, тези два хибрида не отстъпват на Р64LE25. И двата са много добре адаптирани към условията за отглеждането им в България. Препоръчваме Р64LE137 да се отглежда основно в Южна България и в района на Добруджа, заради по-добра си устойчивост на синя китка. Препоръката ми за Р64LE136 е да се отглежда в останалата част на страната, където той би бил много добър.
- Имате ли нови хибриди при високоолеиновите слънчогледи на Пионер?
- При високоолеиновите хибриди, в допълнение към добре познатия Р64HE118, тази година както в демоопити, така и в лимитирани продажби имахме Р64HE133. Хибрид с малко по-голям потенциал за добив, равен по маслено съдържание и олеинова киселина на Р64HE118, т. е. над 90% олеинова киселина. И една много важна характеристика за нашите високоолеинови слънчогледови хибриди – при тях не е нужно да се спазва специална агротехника като десикация и голяма пространствена изолация, тъй като хибридите на Пионер са самоопрашващи се и имат много добра самопоносимост и добро самоопрашване. Следователно високото съдържание на олеинова киселина при тези хибриди се запазва дори и когато на по-малко от 100 метра има друг линолов или какъвто и да е друг, различен от олеинов слънчоглед. Този фактор при останалите високоолеинови хибриди на конкурентни фирми драстично намалява съдържанието на олеинова киселина. Друго важно предимство на Р64HE133 е високата толерантност на вертицилиум. Това е едно сравнително ново заболяване за България при слънчогледа. Среща се и при зеленчукови култури, но при слънчогледа тепърва започва да се разпространява в нашата страна. И именно Р64HE133 е с по-висока толерантност на това заболяване. Искам да отбележа и още един нов слънчогледов високоолеинов хибрид Р64HE144. Той притежава и най-високата оценка за толерантност на вертицилиум, така че ще бъде и най-новото попълнение в портфолиото ни за 2020 година.
- Каква е устойчивостта на слънчогледовите хибриди на Пионер на бича за слънчогледа – синята китка?
- Всички високоолеинови, Express® толерантни слънчогледови хибриди на Пионер са устойчиви на синя китка до раса Е, с което земеделците трябва да се съобразяват. В случай че искат да отглеждат високоолеинов слънчоглед на полета, които са заразени с по-агресивни раси на паразита, препоръчвам им да се насочат към P64HH132. От гледна точка на агротехниката, това е конвенционален, високоолеинов слънчогледов хибрид. Той е с възможно най-високия генетичен потенциал за добив от високоолеиновото ни портфолио – с много високо съдържание на олеинова киселина и с по-висока устойчивост на синя китка от Express® толерантните слънчогледови хибриди.
Компетентни мнения за равносметката при царевицата през 2019 година, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта