Във фаза 4-ти6-и лист царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне максимално възможностите си за висок и качествен добив.

По тази причина се препоръчва навременно третиране с вегетационни хербициди.

Corteva Аgriscience™ предлага вече доказалия се на пазара продукт Принципал® Плюс.

Принципал® Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата

Хербицидът на Corteva Аgriscience™ се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал® Плюс, земеделският производител получава решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.

Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 .Виволт™ 90 ще е търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021.Прилепителят Виволт™ 90 подобрява контакта с повърхността на листата, намалява повърхностното напрежение, което е особено важно при неблагоприятни метеорологични условия (суша, хладно време), както и за плевели, чиито листа се намокрят трудно поради наличие на восъчен налеп или власинки. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие. Но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой земеделци през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре и плевели в по-напреднала фаза в развитието си.

След третиране Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория-третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага, светлина и хранителни вещества.

Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.

Тези положителни черти на Принципал™ Плюс се доказаха през годините и вие, земеделците, го нарекохре „Косачката“ – поради безупречното му действие дори и при силно заплевеляване от широк спектър плевели

Практически предимства на Принципал™ Плюс:

• Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие

• Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране

• Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата

• Отличен контрол на балур от коренища и паламида

• Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества

• Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели

• Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид

• Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета.

 

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,

Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.

Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.

Допълнителни въпроси:

        В какъв цвят ще бъде новата опаковка?

        Опаковката ще бъде млечнобяла.

        Ще се промени ли формата на опаковката?

        Не, формата на опаковките на определения

        продукт ще се запази.

        Материалът на опаковката ще бъде ли променен?

        Материалът на всички опаковки ще остане

        непроменен.

        В какъв цвят ще бъде капачката?

        Капачката ще бъде синя.

        Ще се промени ли формата на капачката?

        Не, формата на капачките на определния

        продукт ще се запази.

        Размерът на капачките ще бъде ли променен?

        Не, рамерът на капачките за определения

        продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът се справя отлично с прерасналите и трудни за контрол широколистни плевели при житни

С настоящата картина при житните култури се очаква борбата с плевелите при тях през тази пролет да бъде голямо предизвикателство за фермерите. Поради нормалната влага и относително топлите месеци октомври, ноември и декември 2020 г. доведе до масово поникване и продължителна вегетация от посевите с житни култури. Поради удължения период на вегетация през тези месеци плевелите също напреднаха в своето развитие, което предполага по-ранното приложение на хербициди напролет, за да се освободят културите от конкуренцията с плевелите.
Недобре развитите посеви също допринасят за бурното развитие на плевелите. При такива условия се очаква бързо и масово поникване на всички широколистни плевели, в т.ч. и така наречените “трудни за борба”, каквито са лепка, ефемерни видове като великденче, видове коприва, полска теменуга, врабчови чревца, самосевки от технологични слънчоглед и рапица и особено поветица, срещу която борбата е най-трудна поради малкото хербициди, които са ефективни. На фона на тези условия – силна конкуренция, бързо растящи и на много места прерастнали плевели, както и слаборазвита култура, изборът на хербицид е от основно значение, за да имаме 100% ефективност срещу всички налични широколистни плевели, вкл. и “трудните за борба”, както и 100% селективност за културата.
Като еталон за борба с всички широколистни плевели, в това число и най-трудните – ефемерни видове, самосевки от технологии хибриди слънчоглед и рапица, кореновоиздънкови, прераснала лепка (след 3-ти прешлен) и поветица, е Старане™ Голд. Той е вегетационен двукомпонентен хербицид, който е 100% селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик, тритикале.
Старане™ Голд съдържа флорасулам и флуроксипир, притежаващи различен мехнизъм на действие, което допринася за високата ефективност срещу широколистните плевели. След третиране Старане™ Голд се абсорбира до един час и бързо се придвижва по цялото растение, което води до спиране на развитието на плевела. Ефектът е видим до няколко дни, когато се наблюдава хлороза и некроза на плевелите и пълно унищожение до 2-3 седмици в зависимост от климатичните условия.
Дозата на приложение е 180 мл/дка, а моментът на приложение е от 2-ри лист до изкласяване на културата, което красноречиво говори за високата селективност и гъвкавост на приложение на хербицида.
Предстои пререгистрация на Старане™ Голд в държавите от Южна зона в доза 150 мл/дка, която ще бъде факт през 2021 г., като тази доза е напълно достатъчна за постигане на същата ефикасност срещу плевелите.
След приложение на Старане™ Голд няма никакво ограничение за следващи култури в сеитбооборота. Това ще го превърне в правилния инструмент за справяне с проблемните плевели тази година.
Старане™ Голд може да се смесва с фунгициди и противожитни хербициди, инсектициди и листни торове, но след предварително направен тест за съвместимост.
Като практически предимства на Старане® Голд се открояват:
• Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества
• Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели – поветица, коприва
• Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за контрол видове - лепка, ефемерни видове
• Много добър контрол на плевели с восъчен слой
• Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица, приложен в точния момент
• Без ограничение за следващи култури в сеитбооборота
• Може да се прилага от 2-ри лист до начало на изкласяване на житните култури (BBCH 45) – широк период и гъвкавост на приложение
• Може да се прилага при температура над 7°С.

НОВИТЕ ОПАКОВКИ НА CORTEVA AGRISCIENCE™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остан непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията организира уебинар и проведе ценно онлайн обучение на земеделци за постигане на максимална ефективност от производството на пшеница

Агр. Петър Кръстев
Пандемията от Covid-19 наложи нови, надявам се, временни стандарти за общуване на компаниите, снабдяващи земеделците с препарати за растителна защита и други необходими за производството консумативи, със своите клиенти и партньори. В практиката се наложи формата на онлайн общуване чрез т. нар. виртуални срещи или уебинари.
Преди броени дни фирма Байер КропСайанс България проведе уебинар на тема Мастър клас „Технология в житни култури“ с участието на специален гост-лектор от Украйна – Влодимир Железков. Той беше представен от Жечо Мурзов – търговски директор на компанията, който откри виртуалната среща и приветства всички участници.
След интересната презентация на гост-лектора от Украйна специалистите от екипа на Байер разказаха и за опита в България по отношение на ключови продукти за 2021 година. Накрая на уебинара бяха представени и многобройните и доста атрактивни промоционални предложения на компанията за тази година.
Влодимир Железков е експерт по отглеждането на селскостопански култури в северната част на Украйна. Той е консултант на най-големите агрохолдинги в своята страна, като предлага експертизата си как да съкратят разходите си и да увеличат печалбата от производството. В Байер работи от 4 години, а в селското стопанство от 9. Отглеждал е повечето култури, които са перспективни в Украйна, – пшеница, ечемик, захарно цвекло, царевица, слънчоглед, рапица, соя, грах и др. Където и да е работил, украинецът винаги се е занимавал с отглеждането на пшеница. Интересът му към тази култура е нараствал с времето, тъй като специалистът е убеден, че нейният потенциал е висок, а реализирането й не е толкова лесна задача.
Влодимир Железков ръководи Мастър клас трета поредна година. Той сподели, че въпреки сложните климатични условия през 2020 година, в Украйна са успели да постигнат рекорд – 1000 кг/дка, благодарение на използването на методологията на Мастър клас „Пшеница“. Постижението е било с украински сорт, без поливане, при рационално използване на всички необходими технологии за отглеждане на културата. Експертът запозна нашите земеделски производители, участници в уебинара, с технологичните елементи на Мастър клас „Пшеница“, които ще ви представя конспективно.
Как е създадено обучението Мастър клас на Байер?
В него е събран световният опит на международни експерти, а също така и опитът от Украйна. Всичко е обобщено и разбито на технологични части, за да могат производителите максимално лесно да усвоят технологията какво и кога трябва да се направи. Обучението не съдържа универсално решение, което да се използва във всички ситуации, а по-скоро цели да научи земеделците да вземат рентабилни, точни и навременни решения за отглеждане на културата.
Този Мастер клас е подходящ за всякакъв клас стопанства, стремещи се да анализират всички етапи от отглеждането на пшеницата, за да подобрят ефективността на производството. Целта на обучението, провеждано от Байер КропСайанс, е да се демонстрира и анализира биологията на пшеницата, а също така да се изведат основните периоди за прилагане на технологията за отглеждане на пшеница и приоритизиране на усилията на производителите. Всичко това е необходимо, за да се разкрие и развие потенциалът на културата и да се постигне максимална доходност от производството на пшеница.
Обучението в Мастър клас „Пшеница“ включва четири сесии. Във всяка сесия експертите на Байер излагат темата, базирайки се на опита на развитите държави, а също така и на много световни специалисти. Освен това те споделят и собствения си опит, натрупан в страната и на полетата си, в случая Украйна.
На първия уебинар г-н Железков представи през участниците актуалните въпроси само на втората и четвъртата сесия, тъй като първата и третата са свързани с есенния сезон в отглеждането на пшеницата. С технологичните елементи от втора сесия, които експертът разясни подробно, ще ви запозная в отделен материал.

Публикувана в Растениевъдство

Богатата гама от хербициди дава възможност за най-подходящия избор и ефикасен контрол на житни и широколистни плевели

Скъпи приятели,
След предизвикателната изминала година Ви благодарим, че за пореден път избрахте да бъдете с нас и ни се доверихте като на надежден партньор, с когото не от вчера споделяте успехи и същите тези предизвикателства!
За поредна година Corteva™ Agriscience ще предостави цялостни решения за селското стопанство както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си.
Огромният ни научен и производствен потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери в предоставянето на иновации, решения и услуги, които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.
От тази позиция ние по-ясно виждаме Вашите проблеми, които възникват при отглеждането на културите и новите хоризонти в развитието на модерния агробизнес.
Посрещаме новия сезон заедно и затова сме по-силни, по-уверени и по-готови от всякога за предизвикателствата на земеделското производство!
Вярваме, че 2021 г. ще бъде успешна, защото знаем, че Вие, нашите партньори, сте професионалисти от най-висока класа и заедно можем да постигнем много!
Позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти и здрави посеви при житните култури:
Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури - пшеница и ечемик, а от тази година вече е регистриран и при царевица за зърно и силаж.
Спира растежът и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.
Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално.
Ниските температури до 5°C и температурни амплитуди не влият на действието му.
Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.
Селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.
Палас® 75 ВГ - хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу овсига и власатка в България.
Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.
Палас® има основно вегетационно действие, но има и почвено действие, насочено срещу вторично поникващите плевели.
Той съдържа иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам.
Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.
Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели. За поредна година Корело® осигурява безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж.
До няколко часа след приложението развитието на плевелите спира, а след няколко дни се появяват визуалните признаци на ефективност. Пълно загиване на плевелите може да отнеме от 1 до 3 седмици.
Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.
Корело® Дуо е стандарт срещу ливадна власатка и овсига.
Корело® Дуо контрола отлично всички икономически важни житни и широколистни плевели с едно третиране.
Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица. Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.
Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.
Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.
Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.
Приложението му е вегетационно:
При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.
За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. Също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия. Алегро® ще се предлага за последна година, като ще бъде по-изгоден от аналогични фунгициди.
През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно + Алегро®, който е 20% по-изгоден от аналогични пакети. Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.
Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2021 година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!
Земеделието е нашата обща мисия – да я изпълним!

Cerials 2021 kor 1

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 08 Февруари 2021 11:33

БАСФ Оферта Житни Култури 2021

ТОП Промоции и премиера на Ревистар® Флекс

Ревистар® Флекс - Новият фунгицид за житни култури с най-новият Триазол Ревизол®, създаден за да надгради постигнатото с Капало® и Танго® Супер. Фунгицидът, който Визионерите ще приложат и в технология ще постигнат по-добри резултати!

Ревистар® Флекс пакет за 250 дка, съдържа 2 фунгицида с неоспорими предимства, чието съвместно приложение води до високоефективна и устойчива защита на житните посеви.   Предимствата на Ревистар® Флекс надграждат фунгицидната защита с добавена стойност. За по-високи добиви и по-високи приходи в Агробизнеса в България!

Ревистар Флекс Промоция 2021

През 2021 ще можете да опазите житните посеви с Ревистар® Флекс на препоръчителна цена от 3.99 лв/дка.

Със закупуването на Ревистар® Флекс получавате специална Промоция – между 10 и 15% по-добра цена на Приаксор®, Диамант® Макс и Дует® Ултра.

При закупуване на Ревистар® Флекс с Приаксор® и/или Диамант® Макс за същите площи, получавате 10% кешбек от препоръчителните цени. Кешбек ваучера може да намерите на всеки кашон Ревистар® Флекс.

С приспадане на кешбек ваучера получавате Приаксор® на изключителна Промо кешбек цена от 3,90 лв/дка и Диамант® Макс от 4,05 лв/дка.

И още при закупуване на Дует® Ултра с Ревистар® Флекс пакет и/или Приаксор® за същите площи получавате 15% по-ниска Промо цена на Дует® Ултра от 2,30 лв/дка.

Ревистар® Флекс в технология с продуктите на БАСФ ще даде сигурността, от която се нуждаете. Защото офертата на БАСФ през 2021 е толкова по-добра от всяка друга година, колкото е по-добър е Ревизол® от всички познати триазоли досега!

BASF Promo Jitni BGFermer 168x180 NEW7

Повече информация за промоциите може да намерите на:https://bit.ly/3aCMWuW

Публикувана в Растениевъдство

Двата елемента са основни за най-важните фази като братене, цъфтеж и формиране на зърното

Агр. Петър Кръстев
Основната задача на производителите на зърнени култури е ефективният контрол на състоянието на посева, като се взема предвид реалният потенциал на продуктивността, формиран чрез подбора на вида, сорта и стратегията за минерално хранене. Преди всичко трябва да се определи необходимата запасеност на почвата с фосфор и калий, което гарантира достатъчно храна за растенията в продължение на цялата вегетация. Оптималната наличност в почвата с биодостъпен фосфор при отглеждане на зърнените култури трябва да е над 10 мг P2O5 /100 г почва. Съдържанието на калий в почвата в зависимост от почвеното плодородие трябва да е 12 – 20 мг K2O /100 г почва. Наличието на достатъчно високо количество калий в почвата дава възможност на растенията по-ефективно да използва влагата, което влияе съществено на процесите цъфтеж и формиране на зърната в периода на пролетната вегетация.
Fosfor peter4 1При определяне дозите на минерално торене задължително трябва да се има предвид износът на хранителни елементи с реколтата. Предполага се, че за производството на тон зърно заедно със сламата, пшеницата потребява 22 – 30 кг азот, 9 – 12 кг фосфор, 14 –25 кг калий и около 5 кг магнезий.
Площите за зимни житни трябва да бъдат така добре подготвени, че да могат културата и сорта да реализират максималният си продуктивен потенциал. От четири основни вида зимни житни, два вида – ечемикът и ръжта, достигат фаза на пълно братене още есента. На този етап основнен елемент, способстващ образуването на силно стъбло, е фосфорът. За пшеницата и тритикалето фаза братене протича както есента, така и пролетта. Затова потребността от този хранителен елемент при тези култури през есента ще бъде малка. Вземайки предвид този факт, логично е да се очаква и различна реакция на различните зърнени култури спрямо фосфорното торене. Отсътствието на предсеитбено внасяне на фосфор за културите, които минават фаза братене есента, не може да бъде компенсирано чрез внасяне на пълна доза фосфорен тор през пролетта. Такава стратегия още от самото начало е грешна и може да доведе до значителна загуба на добив зърно. Отделен въпрос е, че липсва техническа възможност за внасяне на фосфорни торове в почвата напролет в житен есенен посев. Тяхното повърхностно разхвърляне по полето би имало значение само за следващата култура в сеитбооборота.
Втората критична фаза от развитието на растенията от гледна точка на осигуреността с фосфор е наливането на зърното. На този етап от развитието си растенията използват запасите от хранителни вещества, натрупани по-рано във вегетативните органи, а също усвояват и от почвата. Ако се вземе предвид фактът, че пролетта повърхностният слой на почвата бързо изсъхва, става ясно, че растенията не могат ефективно да използват хранителните елементи от почвата. Така източникът на фосфор остава в по-дълбокия слой на почвения профил, и то при условие че там се съдържа достатъчно количество от елемента.
Зърнено-житните култури имат брадеста коренова система, която се развива бавно пролетта, по-интензивно прониква в почвата и е в състояние да усвоява запасите фосфор от торовете, внесени есента в почвата. Локалното отсъствие на фосфор принуждава растенията да развиват коренова система с цел увеличаване потреблението на вода и минерални елементи. Трябва да се има предвид, че дефицитът на калий и магнезий от своя страна водят до слабо развитие на кореновата система, което в крайна сметка води до намаляване на добива.
Fosfor peter4 2За групата зърнени култури, които преминават активна фаза братене пролетта, съществува практическа възможност за набавяне потребността от хранене на растенията по време на вегетационния периода. В този случай внасянето на торове трябва да не е по-късно от началото на възобновяване на пролетната вегетация.
Количеството минерални елементи, натрупани в растенията, са основа при разработката на дългосрочни стратегии за внасяне на торове. Установено е, че скоростта на натрупване на минерални елементи в растенията играе съществена роля през цялата вегетация и определя скоростта на растеж и развитие на растенията. По-развитата коренова система на зърнените култури позволява ефективно усвояване на торовето от почвата. Затова най-добре е планираната доза фосфор да се внесе преди сеитбата.
Ако е необходимо да се използват високи дози фосфор и калий, целесъобразно е тяхното разделяне наесен и рано напролет. Тази стратегия заслужава особено внимание в години, когато много стопанства са принудени да правят икономии. При такива обстоятелства на богати на фосфор почви наесен могат да се внесат само 15 – 30% от пълната доза фосфорни торове според конкретното поле.
Дефицитът на калий в почвата води до силно забавено развитие на растенията и е тясно свързан с динамиката на усвояване на азота, което има крайно негативни последствия за бъдещия добив зърно. Културните растения се нуждаят от калий в точно определени фази на растеж. При зърнените култури тази фаза е вретенене. Пшеницата изключително интензивно усвоява калий в периода от пълното излизане от фаза вретенене до цъфтеж. В това време растенията усвояват калий от целия почвен профил чрез кореновата система. Именно тогава кореновата система на пшеницата достига своето максимално развитие, което води до активно търсене и усвояване на хранителни вещества от почвата. Дефицитът на калий във фаза интензивно развитие се проявява не само в забавяне на растежа растенията, но и в прекомерно усвояване на азот. От натрупването на азот във вид на нискомолекулни съединения се повишава чувствителността на растенията към атаки от гъбни патогени (Табл. 2).
Fosfor peter4 3Вземайки предвид особеностите на растежа и развитието на зърнените култури, се определят и агротехническите срокове за внасяне на фосфорни и калиеви торове. Освен товахимичното естество на двата компонента не трябва да бъде пренебрегвано. Фосфорът, като правило, е слабо подвижен, затова трудно се придвижва по профила на почвата. По този начин при внасянето му в почвен слой, който е подложен на бързо изсъхване, т. е. в условия на недостиг на влага, елементът остава слабо достъпен за растенията. По тази причина оптималният срок за внасяне на фосфорни торове е непосредствено след прибиране на предшественика, преди оранта или предсеитбената обработка според прилаганата технология.
Що се отнася до калия, ситуацията е по-лесна. Този елемент влиза в състава на минералните торове и се разтваря много по-добре от фосфора. За разлика от фосфора, добивообразуващата роля на калия в по-голяма степен зависи от плодородието на почвата. Предсеитбената му доза трябва да осигури есенните потребности на зимните култури от този елемент. Останалата част от него може да се внесе в удобно време – по време на зимния покой, но не по-късно от 2 седмици до възобновяване на пролетната вегетация. Колкото по-рано бъде внесен калиевият тор, толкова по-добре е от гледна точка на дълбочината за проникване в профила на почвата. Изключение правят много леките почви, където е целесъобразно торовете да се внасят веднага след възобновяване на вегетацията.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 28 Септември 2020 15:34

Как да се справим с неприятелите наесен?

Опазването на житните посеви от неприятели наесен е от изключително значение за развитието на културите, тяхното братене, презимуването им и не на последно място добива.

През последните години житните посеви през есента се нападат в най-голяма степен от житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади.

При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив.

Въшките и цикадите освен че смучат сок от младите растения, са и преносители на вирусни заболявания, които могат да унищожат голяма част от реколтата.

Децис® 100 ЕК от Байер е нов широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятелите в житни култури

 • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.
 • Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.
 • Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.
 • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.
 • По-малко логистични разходи при употреба.
 • Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.
 • Доза 6,3 мл/дка.
 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.

Decis 3 site

За повече информация се свържете с регионалнитепредставители на Байерили посетете www.cropscience.bayer.bg.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 08 Септември 2020 13:52

СИЛЕН СТАРТ НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ С БАЙЕР

Земеделският производител Георги Телкиев от с. Златитрап, обл. Пловдив споделя защо е решил да заложи на печелившата комбинация Баритон® Супер + Децис® 100:

„Баритон® Супер е фунгицид с три активни вещества. Нямаме кореново гниене и снежна плесен в посевите, защото използваме Баритон® Супер. Предишни години съм обеззаразявал и с други продукти, но ефектът на Баритон® Супер е незаменим. Наистина супер защита.

Баритон® Супер е напълно завършена комбинация от активни вещества с различен механизъм на действие за третиране на семена и изключително широк спектър на контролирани болести в основните житни култури.

Посевът с пшеница на Георги Телкиев няма нападение от листни въшки и житни мухи, защото е приложил инсектицида Децис® 100.

P1080002 site„С всяка изминала година неприятелите по житните култури стават все повече и се налага да използваме инсектициди. Тази година заложих на Децис® 100 ЕК“, коментира Георги Телкиев.

Децис® 100 е нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.Това, което го отличава от конкурентни продукти, е неговата фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.

Технологията на обеззаразяване с Баритон® Супер и впоследствие третиране с инсектицида Децис® 100 може да замести обеззаразяването на семената с инсекто-фунгицид.

При закупуване на 5 пакета Баритон® Супер + Децис® 100 от Байер земеделските производители получават 1 л бонус Децис® 100, както и консултация от експертите на компанията относно приложението на продуктите.

Промоцията е валидна до 30.11.2020г.

Публикувана в Растениевъдство

ü  Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.

ü  Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.

ü  Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.

ü  Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.

Сравнение на растения, третирани с Екип® спрямо Никосулфурон

BayerSn1

BayerSn2

BayerSn3

BayerSn4

BayerSn5

BayerSn6

 

 

САМО СЕГА МОЖЕТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ НА БАЛУР В ЦАРЕВИЦА НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЕКИП® ДО 10.07.2020Г.

Equip Promo ПР 2

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални

представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Публикувана в Растениевъдство

Основни заплахи в борбата с болести в житни култури

В предстоящите месеци от изключително значение е опазване на пшеничните посеви от болести по листната маса и класа.

Основните болести са фузариум по класа, кафява и жълта ръжда, септория и др.

Борбата е необходимо да се извежда при наличие на условия за развитие на болестта (ПИВ).

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА: Загубите от нея при пшеницата могат да достигнат до над 20-30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и до преди това да не я е имало на съответните полета. Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист - 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на ½ от класа - 10-20% степен на нападение; 1-ви сори в/у предпоследния лист и по време на цъфтеж - 30% степен на нападение; 1 –ви сори по флагов  лист.

СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА И  КЛАСА: силно вредоносна болест по пшеницата и житните култури. Може да редуцира добива до 50%.

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА – силно влошава качествата на продукцията, заразените семена са източник на токсини, токсични за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж. При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ) - при поява над 70% отн. възд. влажност във фаза цъфтеж. Особен риск представляват условия за заразяване с фузариум, когато по време на цъфтеж има регулярни превалявания. Това влошава както качеството, така и количеството зърно, което може да очакваме като добив. Един от най-добрите продукти срещу фузариум по класа е Солигор.

фузариум по класа

кафява ръжда

 Жълта ръжда1

Солигор Децис ПР 1 е надеждният фунгицид срещу фузариум по класа

За борба срещу най-вредоносните болести в пшеница – ФУЗАРИУМ, ЖЪЛТА И КАФЯВА РЪЖДА, СЕПТОРИОЗА

 • Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни акативни съставки – триазоли.
 • Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа),отлично покритие на листната маса при второ третиране.
 • Доза 70-80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница.
 • Съдържанието на протиоконазол в Солигор го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата
 • Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа

Основни заплахи в борбата с неприятели в житни култури

През май и юни пшеницата е подложена на нападение от множество неприятели. Най-вредоносни са листните въшки, житна дървеница, житна пиявица и бръмбар житар.

Борбата е необходимо да се извежда при достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност), като при силно нападение тези неприятели могат да нанесат сериозни поражения върху добивността и качеството на пшеницата.

ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА – обследванията се правят в различни фази, най-важните от тях са фаза вретенене: ПИВ 1-1,5 бр./кв.м. и млечна зрялост като се обследват ларвите ПИВ над 2 бр./кв.м. при 30% ларви 3-та възраст. Всяка ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА поврежда средно по 45 до 55 зърна, което причинява значителни щети върху добива.

За ЖИТНА ПИЯВИЦА се прави обследване срещу възрастно във фаза вретенене ПИВ 30-50 бр/кв.м.

и фаза изкласяване – цъфтеж на ларви 15-20 % унищожена листна повърхност или 1 бр. на лист.

При зимната пшеница, когато от 12 до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение - с 10 кг на декар.

ЛИСТНИ ВЪШКИ – прави се обледване на няколко пъти. Във фаза изкласяване и начало на млечна зрялост върху ларви и нимфи – над 30 въшки на клас и над 50 % нападнати растения.

ЖИТАР – обследването се прави във фаза цъфтеж – наливане на зърното ПИВ 3-5 бр./кв.м.

Следващо обследване е във фаза млечна - восъчна зрялост ПИВ 6-8 бр./кв.м. В години на по-масовото им намножаване загубите на добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

нападение от листни въшкижитна дървеницажитна пиявица 

 

 

Солигор Децис ПР 2 е иновативен широкоспектърен инсектицид за борба срещу най-вредоносните неприятели в пшеница – ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ЖИТНА ПИЯВИЦА, ЖИТАРИ И ЛИСТНИ ВЪШКИ

 • Концентрирано активно вещество
 • Нова формулация,даваща максимален ефект
 • По-добро полепване и задържане върху растението
 • По-малко логистични разходи при употреба
 • Ефикасен срещу икономически най-важните неприятели в житни култури
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите
 • Отлична смесимост със фунгициди на Байер
 • Доза 6,3 – 7,5 мл/дка

СОЛИГОР и ДЕЦИС 100 ЕК - ЗАВЪРШЕНА ЗАЩИТА В ЖИТНИ

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bgили се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта