Понеделник, 08 Април 2019 10:46

Колко тор да внесем на дръвчетата

Колко тор да внесем на дръвчетата

Половината от постъпилите през сезона азот, фосфор, калий и други елементи, есента се губят с листопада.

  • След засаждането през първата година в почвата около ствола на дървото не се внася тор.
  • През втората година внасянето на тор около стъблото или в междуредията е задължително.
  • През следващите години на бедни почви ежегодно се внасят торове на овощни и ягодоплодни, на по-богати почви е достатъчно веднъж на две-три години независимо от добива.

Ежегодните изисквания от азот, фосфор и калий при някои култури

Култура азот (N)
г/м2
фосфор (P2O5)
г/м2
калий (K2O)
г/м2
ягода 6-10 2-4 2-4
френско грозде 8-12 6-8 3-5
цариградско грозде 8-10 3-5 6-8
малина 6-10 3-5 6-8
       
вишна 10-12 8-10 10-15
слива 10-14 8-10 10-14
ябълка 9-12 6-10 10-15
круша 10-14 6-10 10-15

При едновременно внасяне на оборски тор и минерални торове, дозите на минералните торове се намаляват наполовина!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Не пръскайте през цъфтежа! Дайте шанс на пчелите по време на цъфтежа!

На повечето места в страната костилковите видове са във фаза масов цъфтеж. В по-топлите райони в начало на цъфтеж са и семковите видове – ябълки и круши.

Избягвайте пръскане през цъфтежа

Освен от грижите, които полагат стопаните, дръвчетата имат нужда и от помощта на пчелите. Повечето овощни видове са ентомофилни – опрашват се от пчелите. Това означава, че за да се опрашат и по-късно оплодят цветчетата, те трябва да бъдат посетени от пчели. За да не отблъснем и смутим тяхната полезна дейност, най-добрата практика е да се избягват пръскания с химични средства по време на цъфтежа на овошките. Тези от вас, които са направили препоръчаните предцъжтежни пръскания могат да са спокойни. За любителите, които не са успели да напръскат, по-добре е да изчакат прецъфтяването на дръвчетата и тогава да направят следцъфтежно пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Април е месецът, в който в овощната градина протича интензивен растеж, но започва и масова заразяване с болести. Една част от костилкови вече прецъфтяха, а други са в края на цъфтежа. При семковите цъфтежът е в начален, преминаваща към пълен етап на цъфтеж.

При костилкови видове - сливи, череши, вишни, кайсии, праскови най-голяма опасност има от заразяване с ранно кафяо гниене, съчмянка, къдравост, брашнеста мана при праскова и др.

Следцъфтежното пръскане при семкови видове - ябълки, круши дюли е насочено срещу струпясвяне по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка, загиване завързите при дюлята, огнен пригор и др.

Дори видимо да не се забелязва заразяване, следцъфтежното пръскане е наложително, защото метеорологичните условия през пролетта са благоприятни за заразяване и развитие на болестите.

За да се направи най-подходящият избор на препарат срещу болестите, първо се преценяват конкретните метеорологични условия и здравното състояние на дръвчетата. Ако времето е сравнително сухо и топло и дръвчетата са в добро здравно състояние, се използват контактни фунгициди, които действат предпазно. При сравнително хладно и влажно време след цъфтежа на дръвчетата и ако по тях вече се наблюдават поражения от болести, тогава се използват системни фунгициди с лекуващо и изкореняващо действие.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

И тази пролет започна с нетипична за сезона, но все по-често явяваща се през последните години суша. Често през този и следващите месеци времето е топло с високи температури и сухи периоди. При тези условия е добре дърветата да се поливат и да се разрохква почвата около ствола както при старите, така и при младите дървета. При недостатъчна влага след цъфтежа на дърветата е нужна влага, за да не се допусне опадване на завръзите.

Разбира се това зависи от времето, от степента на изсушаване на почвата и потребностите от вода на растенията. Недостатъкът на вода се отразява зле на дърветата.

Как да се поливат дръвчетата в градината? Кои са разумните количества, какви са потребностите им от вода?

Трябва да се знае, че е вредно да се полива често и по малко, както правят повечето градинари. При такива поливки само се втвърдява повърхностния слой почва, влагата не достига до нужната дълбочина, а полза няма, дори по-скоро има вреда.

Растенията нямат нужда от чести поливки, а от овлажняване на почвения слой в дълбочина, в зоната на активна дейност на кореновата система. А това е на дълбочина до 60-80см за семковите и малко по-малко за костилковите и ягодоплодните.

За да проверите кога в градината дърветата ви имат нужда от вода, може да направите следното: на няколко места в градината, незаети от насаждения, например в междуредията, се изкопават ями с дълбочина 40-50см, взема се почва от дъното и се стиска здраво в ръката. Ако след отварянето на дланта почвата остава на топка, сбита, значи че има достатъчно влага. Ако почвата се разпръсква и разпада, това е знак, че има нужда от поливка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В ранна пролет преди цъфтежа на дръвчетата в градината излизат няколко вида хоботни бръмбарчета.

Един от тях е ябълковият цветопробивач. Този неприятел напада основно ябълката, но се среща и при крушата. Вреди главно в насаждения, в които растителната защита е инцидентна. Хоботниците се появяват при разпукване на пъпките и при температури над 6°С. Хранят се с плодните и листните пъпки, а по-късно и с цветните бутони на ябълката. Хоботникът снася яйцата си в цветните пъпки. Ларвата се храни с плодника и тичинките, като изгризва и основата на венчелистчетата.

Повредените цветни бутони не се разтварят, покафеняват и изсъхват. Силното нападение води до унищожаване на голяма част от цветните розетки.

Червенокрилият плодов хоботник и ябълковият златист хоботник са

неприятели разпространени в цялата страна, като в някои райони преобладава червенокрилият, а в други златистият хоботник. Освен семковите култури (ябълка и круша), нападат и костилковите видове - череша, слива, кайсия. Напролет бръмбарите се появяват края на март – началото на април.

Ябълковият златист хоботник отначало се концентрира по сливата, а по-късно преминава по ябълката. Масовото появяване по ябълката приключва до цъфтежа й. Бръмбарите се хранят с листните, цветни или смесените пъпки, като изгризват в тях кръгли отвори до основата. В мястото на повредата често се отделя смола, която се втвърдява. Повредените пъпки изсъхват. След разлистването и по време на цъфтежа нагризва листата и цветовете, но тази повреда няма голяма икономическа стойност.

Силното нападение редуцира голяма част от пъпките и младите плодчета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ябълките и крушите в момента се намират във фенофаза от “набъбване на пъпките” до “разпукване”. В тези фазиклиматичните условия са благоприятни за развитието на икономически най-важнитеболести при семковите.

Струпясването е гъбна болест, която презимува в окапалите заразени листа и много рядко върхузаразените клонки на киселиците.

Заразяването може да започне още от началото на вегетацията, във фаза “миши уши”, а масово се развива обикновенно по време на цъфтежа.

Благоприятни условия за струпясването са повишена влажност и температура по-висока от 5оС. Първите признаци след заразяване се появяват най-малко след 9 дни, при температура между 17 и 23оС. През вегетацията на ябълките и крушите броят на инфекциозните периоди (заразявания) зависи от валежите и температурата. Затова не може предварително да се определи броят на пръсканията.

Посочваме критичните моменти, в които трябва да се реагира с предпазно или лекуващо пръскане:

. набъбване на пъпките;

. зелен конус;

. миши уши;

. разделяне на цветните от листните пъпки;

. показване боята на цвета;

. цъфтеж (начало, масов, край);

. оформяне на плода (завърза);

. нарастване на плода до големина орех.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Преди да приложите резитба на млади (1-3-годишни) дръвчета, първо изберете подходящата формировка. Независимо от вида на избраната корона, необходимо е да се осигури:

. здраво срастване между скелетните части;

. подходящ наклон на скелетните клони и разклонения;

. съподчиненост на отделните скелетни части.

Здравото срастване между скелетните части е необходимо за предотвратяване на отцепването, което се случва при по-голям плодов товар.

Особености

. Скелетните клони се срастват здраво с водача, когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45°, когато те са по-тънки от водача и когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг).

. Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално.

. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30° спрямо хоризонтала.

. Ако формировката е с водач той трябва да е във вертикално положение и да доминира по височина над всички скелетни клони.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-общо растежът на дърветата може да се раздели на три периода по отношение на използването на хранителните вещества:

Първи период

Той започва рано напролет още преди началото на вегетацията, като дръвчетата използват натрупаните резерви от хранителни вещества от предшестващата година. Периодът продължава до затихване на нарастването на леторастите.

Втори период

Той включва вегетацията на дръвчетата, когато наедряват формираните завързи. Тогава овошките започват да използват новоусвоените хранителни вещества.

Трети период

В края на лятото започва естествен процес на натрупване (запасяване) на хранителни вещества. Те са необходими на дръвчетата за успешното им презимуване и осигуряване началото на следващата вегетация.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При определяне на торовите норми трябва да се имат предвид биологичните особености на овошките:

. По време на нарастването, корените проникват в почвени зони, по-богати на хранителни вещества. Благодарение на нарастването, корените обхващат нов обем почвени частици, откъдето ги усвояват.

. Периодът на кореновата активност за една вегетация е по-продължителен, отколкото при едногодишните култури, не спира със завършнане на вегетацията и започва рано напролет преди началото на развитие на надземните органи.

. Торенето на овощните дървета способства за образуване на плодни пъпки, които формират реколтата през следващата година.

. Необходимостта на овощните растения от хранителни вещества са различни не само за отделните видове и сортове, но се изменят и в зависимост от възрастта, гъстотата на засаждане, начина на поддържане на почвената повърхност, резитбата, количеството на добива и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бичът за костилковите е ранното кафяво гниене

При ябълки и круши най-вредоносно е струпясването

При костилковите

От болестите това са ранното кафяво гниене, гъбна и бактериална съчмянка, къдравост и брашнеста мана при прасковата, и други. Заплаха за тези овощни видове са неприятелите сливовата плодова оса, анарзията, листните и щитоносни въшки, листозавивачките и листогризещите гъсеници.

При семковите

Най-опасни болести за семковите овощни видове са струпясване по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка, загиване завръзите по дюлята и огненият пригор. В този сезон те трябва да се защитят и от листните и щитоносни въшки, крушовата листна бълха, хоботници по ябълката, листозавивачки и листогризещи гъсеници.

Зимният запас от неприятели се разпълзява и започва да се развива при температура на въздуха около 8˚С. Това е важно да се знае, защото в този период те са и най-уязвими на въздействие от инсектициди.

Затова при предцъфтежното пръскане за едноавременна борба и с неприятелите, към фунгицидният разтвор за предцъфтежно пръскане прибавете и инсектицид.

Използват се препарати от всички групи, но предвид нестабилността на времето през пролетта и фазата на развитие на дръвчетата, за предпочитане е да се използват продукти с по-дълъг карантинен срок.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта