Два от хербицидите на компанията в културата осигуряват чисти полета и носят добри доходи на земеделците

Агр. Петър Кръстев
С. Кокорево, Ямболско
Имаше какво да видят земеделските производители на Байер Агро Арена 2021 в полето на Георги Тинев в с. Кокорево, Ямболско, и при културата, царица на полето. Посевът с царевица в опитния участък беше третиран с хербицида Капрено. От третирането бяха минали само 6 дни, което позволи на земеделците да видят състоянието на „богатия“ плевелен състав – житни и широколистни плевели, в т.ч. и най-упоритите като поветица, балур и др.
Полето с царевица беше силно заплевелено
Впечатление направи силното заплевеляване на полето, с преобладаващ плевел поветица, която през последните години масово се намножи в цялата страна. Специалистите на Байер са предвидили да приложат най-масово прилаганата технология в Южна България, а именно – Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка веднага след сеитбата и след това вегетационно да направят корекция с Капрено във фаза 3-ти – 6-и лист. Условията обаче не са позволили влизане в полето за следсеитбено третиране, с което наблюдаваното силно заплевеляване би могло да се избегне. „Следсеитбеното третиране с почвен хербицид е важно, защото царевицата залага своя добив още в ранна фаза. Когато в тази фаза растенията са в конкуренция с плевелите, те залагат по-нисък добив“ – поясни Ангел Коцев. Затова препоръката на специалистите от Байер е да се ползва доказаната вече технология на компанията в царевица Мерлин Флекс почвено след сеитба преди поникване и по-късно през вегетацията Капрено.
Резултатът от третирането с Капрено
Kapreno c ca1 siteДействието на Капрено беше много ясно изразено само 6 дни след третирането. Върховете на поветицата бяха пожълтели, листата от централната част на балура се изваждаха много лесно, растежните върхове на бутрака, самосевките от слънчоглед и фасулчето бяха загинали. Капрено има категоричен ефект, който се видя на полето в Кокорево, върху още три упорити плевела – технологичен слънчоглед (нежелана растителност), млечка и бяла лобода – всички те бяха много добре контролирани.
Капрено е изключително селективен за културата
Формулацията на хербицида Капрено съдържа комбинация от две активни вещества, което му осигурява много добре действие срещу широк спектър от житни и широколистни плевели. Подобно на всички хербициди на Байер, Капрено съдържа в себе си антидот, което го прави абсолютно безопасен за културата, без да отнема нищо от добива.
Малко история за откриване на ефикасната технология
Специалистите на Байер поясниха, че технологията Мерлин Флекс и Капрено е открита точно в най-тежко заплевелените полета на страната почти случайно. Техен клиент е третирал царевица на предшественик бостан, където полето е било силно заплевелено. Земеделецът обаче е сбъркал дозата и вместо 40 мл/дка е сложил 25 мл/дка. При посещение специалистите на Байер са установили, че третираното поле с царевица е било чисто, а на съседен блок – нетретираната царевица е била силно заплевелена. По-късно в третираното поле плевелите са започнали да поникват, но плевелният състав е бил в намалена численост. Тогава са решили да третират с Капрено за доизчистване на полето, което е останало чисто до края.
Комбинацията е доказана в практиката
Едното от двете активни вещества в Капрено – тиенкарбазон метил, има реактивиращо действие, което опазва царевицата чиста от плевели до края. Дори при малки количества валежи, когато царевицата е вече висока и не може да се влиза с хербициди, Капрено се реактивира. Тази технология – Мерлин Флекс и Капрено, се е доказала в практиката. Вече четвърта година тя масово се предпочита от земеделците, производители на царевица, защото им носи успех – работи много добре и увеличава дохода на стопанствата. В същото време технологията не отнема от добива на културата, защото и двата хербицида са с антидот. Това е особено важно във фазите, когато царевицата залага генетичния си добивен потенциал.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът е противожитен, системен и вегетационен, което го прави подходящ партньор на земеделските производители

В началните фази от развитието си земеделските култури са изключително чувствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни видове, надежден избор и подходящ партньор за земеделските производители е добре познатият системен, вегетационен, противожитен хербицид – Шадоу®, който от 2020 се предлага на пазара от Corteva agriscience™.
Доказалият се през годините хербицид с постоянство в качеството си, гъвкавост на употреба, висока ефикасност и сигурна рентабилност, притежава изключително широк спектър на действие – контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.
Благодарение на уникалната си формулация, която включва вграден прилепител и високата ефективност на активното вещество клетодим, взаимно допълващи се и работещи в синергизъм, освен най-важните житни плевели, Шадоу® с успех контролира и проблемните плевели като лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, включително и устойчивите на FOP-хербициди плевели.
Дозите на приложение са от 80 мл/дка за едногодишни и 160 мл/дка за многогодишни житни плевели, а оптималният срок за приложение е във фази на активен растеж на плевелите – при едногодишни 3-ти лист до начало на братене, за многогодишни 15 –20 см височина. Шадоу® си е изградил репутацията за правилното решение за контрол на житни плевели при слънчоглед със своята отлична селективност и широк прозорец на приложение от първа двойка листа до девет и повече листа. При рапицата Шадоу® също се налага като гъвкав хербицид с приложение от втори лист до второ междувъзлие на рапицата.
След третиране на чувствителните плевели, Шадоу® се придвижва и натрупва в точките на активен растеж (меристемните тъкани) на растенията, инхибирайки дейността им, като прекъсва биосинтеза на липиди. В рамките на седем дни след третиране се наблюдава напълно спиране на растежа, започва покафеняване на тъканите в точките на нарастване, при младите листа – пожълтяване, а при старите – промяна на оцветяването в оранжев, червен и пурпурен цвят.
Практически предимства на Шадоу®:
• Пълно системно действие, бързо транслоциране до всички растежни точки на плевелите, включително проникване в подземните коренища и ризоми на многогодишните житни плевели
• До един час след пръскане хербицидът е абсорбиран от плевелите
• Висока и надеждна ефикасност срещу всички най-важни едногодишни и многогодишни житни плевели и житни самосевки
• Регистриран за употреба при голям брой широколистни култури
• Най-добрият вегетационен противожитен хербицид с уникална ефикасност срещу едногодишна метлица
• Действие срещу житни плевели, устойчиви на FOP-хербициди (райграс, лисича опашка, кръвно просо)
• Високо ниво на селективност при регистрираните широколистни култури за приложение
• Дъжд, паднал един час след пръскане, не влияе негативно на действието на хербицида
Изборът на Шадоу® осигурява на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на висока селективност и чисти от житни плевели полета!
Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG™

Публикувана в Растениевъдство

Фермерите, които отглеждат житни култури, са запознати с предизвикателствата, съпътстващи отглеждането и производството на пшеница. Основна задача напролет е изборът на правилния хербицид, съобразно заплевеляването. Обикновено в пшеницата присъстват както широколистни, така и житни плевели, като в някои райони на страната при житните плевели се наблюдава висока плътност на проблемни плевели, каквито са власатка, овсига и див овес.
Corteva Аgriscience™ предлага решение на този проблем, като представя новия вегетационен широспектърен хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели в твърда и мека пшеница – Корело® Дуо 85 ВГ.
Корело® Дуо 85 ВГ e с двойно ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1-3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.
Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-ви – 3-ти лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2-ри и 6-и лист.
Корело® Дуо се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и безплатният прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.
Корело® Дуо се предлага на пазара в пакет с Дасойл за 30 дка.
При наличие на поникнали плевели Корело® може да се прилага и наесен.
Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
Важно за продукта е да не се комбинира с регулатори на растежа, както и с органофосфорни инсектициди.
Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага:
 Двойно системно действие, с различен механизъм на активните вещества.
 Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели.
 Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
 Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
 Безопасен към културата благодарение на антидотната технология.
 Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
 Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
 Може да се прилага наесен, ако има поникнали плевели.
 Може да се прилага при температура над +5°.

 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остане непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Търсете през 2021 г. за последна година пакетното предложение - Дерби® Супер Едно + Алегро® с 20% по-изгодна цена от аналогични пакети. Този пакет ще предостави безупречно справяне с широколистните плевели и най-важните болести по житните култури.
Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури - пшеница и ечемик, а от тази година и при царевица за зърно и силаж.
Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.
Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимални условия, при които плевелите се развиват нормално.
Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влияят на действието му.
Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.
Селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели, в т.ч. великденче и теменужка, и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.
За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме най-изгодния като цена комбиниран стробилурино-триазолов фунгицид за житни култури Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол, по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. На база регистрации в други страни, Алегро® контролира видове септория, видове ръжди, мрежовидни петна и ринхоспориум в пшеница и ечемик. Алегро® се отличава с гъвкаво приложение – с хербицида в Т1 (препоръчителна доза 60-80 мл/дка) или при поява на флагов лист Т2 (препоръчителна доза 80 мл/дка), също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия.
Уважаеми земеделци, възползвайте се от пакетното предложение, защото то Ви дава надеждна и ефикасна защита на житните култури от проблемните широколистни плевели и болести на конкурентна цена на декар.

Публикувана в Растениевъдство

Богатата гама от хербициди дава възможност за най-подходящия избор и ефикасен контрол на житни и широколистни плевели

Скъпи приятели,
След предизвикателната изминала година Ви благодарим, че за пореден път избрахте да бъдете с нас и ни се доверихте като на надежден партньор, с когото не от вчера споделяте успехи и същите тези предизвикателства!
За поредна година Corteva™ Agriscience ще предостави цялостни решения за селското стопанство както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си.
Огромният ни научен и производствен потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери в предоставянето на иновации, решения и услуги, които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.
От тази позиция ние по-ясно виждаме Вашите проблеми, които възникват при отглеждането на културите и новите хоризонти в развитието на модерния агробизнес.
Посрещаме новия сезон заедно и затова сме по-силни, по-уверени и по-готови от всякога за предизвикателствата на земеделското производство!
Вярваме, че 2021 г. ще бъде успешна, защото знаем, че Вие, нашите партньори, сте професионалисти от най-висока класа и заедно можем да постигнем много!
Позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти и здрави посеви при житните култури:
Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури - пшеница и ечемик, а от тази година вече е регистриран и при царевица за зърно и силаж.
Спира растежът и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.
Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално.
Ниските температури до 5°C и температурни амплитуди не влият на действието му.
Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.
Селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.
Палас® 75 ВГ - хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу овсига и власатка в България.
Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.
Палас® има основно вегетационно действие, но има и почвено действие, насочено срещу вторично поникващите плевели.
Той съдържа иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам.
Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.
Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели. За поредна година Корело® осигурява безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж.
До няколко часа след приложението развитието на плевелите спира, а след няколко дни се появяват визуалните признаци на ефективност. Пълно загиване на плевелите може да отнеме от 1 до 3 седмици.
Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.
Корело® Дуо е стандарт срещу ливадна власатка и овсига.
Корело® Дуо контрола отлично всички икономически важни житни и широколистни плевели с едно третиране.
Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица. Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.
Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.
Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.
Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.
Приложението му е вегетационно:
При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.
За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. Също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия. Алегро® ще се предлага за последна година, като ще бъде по-изгоден от аналогични фунгициди.
През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно + Алегро®, който е 20% по-изгоден от аналогични пакети. Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.
Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2021 година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!
Земеделието е нашата обща мисия – да я изпълним!

Cerials 2021 kor 1

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът, с второ търговско наименование Ланселот™, предоставя високо ниво на контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели

С наближаването на кампанията за третиране на житните култури срещу плевели, всеки фермер започва да прави анализи за най-добрия избор на хербицид според заплевеляването на пшеницата и ечемика, климатичните условия, възможността за технически мероприятия и възможностите за складиране и транспорт.
Като доказал се в практиката хербицид, една отлична възможностите за избор е Дерби® Супер Едно с второ търговско наименование Ланселот™, който е 100% селективен към пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале и предоставя високо ниво на контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и на устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.
През изминалите години фермерите в България се увериха в безупречните способности на Дерби® в контрола на широколистни плевели при пшеница и ечемик, а атрактивната му цена затвърди присъствието му като партньор на земеделието. Това доверие се изразява във факта, че за земеделския сезон през 2020 г. всеки пети декар, засят с пшеница и ечемик, бе третиран с Дерби®.
Дерби® съдържа две активни вещества – аминопиралид-калий и флорасулам. Благодарение на силното хербицидно действие на активните вещества и силно концентрираната си формулация, Дерби® може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие. По-високата доза може да бъде използвана, когато плевелите са във фаза, по голяма от 8-10 лист. Растежът на плевелите спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни. Пълният контрол отнема 1-2 седмици след третиране в зависимост от видовете плевели и климатичните условия. Дерби®/Ланселот™ действа най-добре във влажни условия, когато плевелите растат активно. Температурите също са важен фактор, влияещ върху ефективността на продукта. Ако дневните температури паднат под 5°С и/или има слана след третиране, то в тези случаи активното вещество няма да се транслоцира в плевелите, което ще доведе до по-бавно действие.
Дерби®/Ланселот™ показва силна ефективност срещу широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число упорити, каквито са лепка, паламида, ефемерни видове, технологични самосевки слънчоглед и рапица. Дерби®/Ланселот™ е официално регистриран за приложение от 3-ти лист до второ коляно на културата, или когато плевелите са от втори до осми лист. Това дава възможност Дерби®/Ланселот™ да се прилага както наесен, така и напролет. Есенното му приложение е особено удачно, когато поради топла и влажна есен имаме поникване на плевели, в т.ч. и ефемери и технологични самосевки слънчоглед и рапица, които започват силно да конкурират културата. При това приложение на Дерби®/Ланселот™ може да се прилага от 5°С и 25°С, като селективността за културата е 100%.
След прилагане на Дерби® Супер Едно /Ланселот™, няма ограничение за следващите култури в сеитбообората, ако се спазват описаните в етикета указания за приложение.
Дерби®/Ланселот™ действа основно като листен хербицид, като прониква в растението през повърхността на листата и се разпространява по флоема в тъканите на плевела. Дерби®/Ланселот™ притежава и добра почвена активност, позволявайки контрол на вторично поникващите плевели или плевели, които никнат по-късно. Благодарение на това свойство, периодът на контрол на продукта се удължава средно с 1 до 3 седмици след приложение. Продуктът може да бъде смесван с широко разпространени продукти за контрол на житни плевели, инсектициди и фунгициди, без това да влияе на ефекта.
Кои са ключовите предимства на Дерби®/Ланселот™:
 Ефективен срещу всички икономически важни едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително и устойчивите на хормоноподобни хербициди.
 Бързо се разпространява в растението, което дава бърз контрол на многогодишните плевели.
 Притежава и почвено действие в рамките на до 3 седмици, което контролира вторично поникващите плевели, както и късно поникващите.
 Двойният му начин на действие намалява риска от придобиване на резистентност.
 Широкият му прозорец за приложение предлага гъвкавост за употреба при неблагоприятни условия.
 Може да бъде употребяван при ниски температури.
 Може да бъде смесван при третиране с голям брой житни хербициди, инсектициди, фунгициди .
 Дерби®/Ланселот™ е перфектно решение за големи ферми, благодарение на ниските дози и широкия прозорец за приложение .
 До час след третиране е устойчив от отмиване.

Публикувана в Растениевъдство

Скоро компанията ще предложи инсектицид срещу почвените неприятели и хербициди срещу специфични за унищожаване плевели

Агр. Петър Кръстев
През последните години проблемите с болестите и неприятелите при земеделските култури постъпателно се увеличават. Те засягат и най-отглежданите у нас пролетници – царевицата и слънчогледа. Това налага компаниите, които произвеждат препарати за растителна защита, да търсят нови, по-ефикасни решения. Какво прави в тази посока Corteva AgriscienenceTM ни разказа ИВАН ДРАЖЕВ – маркетинг мениджър за Балканите. Специално за нашите читатели експертът обрисува пълна картина на фитосанитарната обстановка при двете култури, посочи начините и средствата за борба с тях и поясни какво може да се очаква в близко бъдеще за опазване на културите.
IvanDrajev4 1– Г-н Дражев, имам информация, че при царевицата тази година имаше много проблеми с неприятелите и прогнозата е, че тези проблеми през следващите години ще се увеличават. Така ли е и кои са проблемните неприятели?
– Царевицата през 2020 г. беше нападната от 5 много важни икономически неприятели. На първо място са телените червеи, които се развиват в почвата – борбата срещу тях се води само с третиране на семената с инсектицид. В момента имаме един инсектицид за третиране на семена и 3-4 гранулирани формулации за внасяне в почвата по време на сеитба за контрол на телените червеи. Проблемът е, че тези препарати са на база пиретроиди, а както всички специалисти и земеделци знаят, пиретроидите имат късо последействие. Решение за кратък период, но все пак решение за момента. Инсектицидите от другите групи, които имат много по-дълго последействие, вече са забранени.
– Работи ли Corteva AgriscienenceTM за намиране на нови решения?
– Да, работим върху решение за аналогичен продукт на забранените неоникотиноиди, който ще е подходящ за обеззаразяване семената на царевицата срещу телени червеи и ларви на диабротика.Това вероятно ще се случи през 2022-2023 година.
– Кои са другите проблемни неприятели при царевицата?
– Друг голям неприятел, развиващ се през вегетацията на царевицата, който допреди няколко години беше външнокарантинен, но вече вреди и у нас, е диабротиката. Диабротиката, или западният коренов червей в момента е голям проблем в Северна Сърбия, Западна Румъния и Унгария. Ларвите на неприятеля нападат основно кореновата система на царевицата рано напролет и ако не се води адекватна химическа борба, растенията имат слаб растеж и развитие и не могат да реализират максималния си добивен потенциал. Борбата с диабротиката е чрез третиране на семената с инсектицид, както е срещу телените червеи, или чрез внасяне на инсектициди гранулати на база пиретроиди, които в момента са разрешени. Другият проблем с диабротиката е, че през лятото възрастното се храни със свилата. Вредителят прегризва свилата, от което няма опрашване и оплождане и кочаните остават неозърнени. Т.е. ако има опасност от диабротика във фаза засичане на кочана, борбата трябва да се води с химични средства.
Тази година царевицата беше масово нападната и от царевичния стъблопробивач, заедно с видове нощенки. Повредата е от ларвите, които подобно на диабротиката прегризват свилата, няма опрашване и оплождане, и кочанът остава празен и се вгризват във вътрешността на стъблото, като правят ходове. Т.е. и тук трябва да се води отново химична борба. Но тъй като химическата борба не може да се води авиационно, трябва да се използват пръскачки с висок клиърънс или да се влезе в последния възможен за пръскане момент с наземни пръскачки. Точният момент за пръскане е при откриване на първи ларви при максимум 5% нападнати растения с разрешени инсектициди. И тук наборът от инсектициди е доста ограничен, останаха единствено препаратите на база пиретроидни активни вещества – алфа-циперметрин, делтаметрин, ламбда-цихалотрин, циперметрин. Независимо че тези препарати са с късо последействие, те все пак са решение в момента. Друго решение, което може да се ползва в практиката, но все още не е регистрирано, са препарати с акт. в-во ацетамиприд. Те са от друга химична група с по-дълго последействие.
– Има ли алтернатива на химичната борба с тези неприятели?
– Срещу тези четири неприятели земеделците трябва да вземат мерки не само от гледна точка на химията, но и съобразявайки се с агротехниката. Например за диабротиката, едно от най-ефикасните решения е сеитбооборот. Царевицата не трябва да се отглежда монокултурно, а да идва минимум на 4-5-та година, защото в слънчоглед, рапица, пшеница и ечемик този неприятел не се развива. Това е работеща алтернатива.
– Какви са ефикасните решения, които предлагате срещу плевелите в царевицата?
– За контрола на плевелите в царевицата има достатъчен набор от почвени хербициди. Ако има достатъчно влага в почвата – минимум 70-80% от ППВ, аз препоръчвам да се използват почвени хербициди. Те могат да бъдат противожитни с допълнително действие срещу някои широколистни и комплексни, които контролират едновременно едногодишни житни и широколистни плевели. Т.е. според заплевеляването на конкретното поле могат да се използват едни или други продукти. Наборът от хербициди е доста голям.
– Но през последните години както есента, така и рано напролет влагата в почвата не бе достатъчна.
– Ако пределната полска влагоемност е по-малка от посочената, тогава трябва да се използват само вегетационни хербициди. В царевицата има много решения – само за житни, само за широколистни, за житни и някои широколистни едновременно…
В Corteva имаме отлични решения за широколистни плевели. Това са Мустанг® от 3-ти – 5-и лист, Старане™ Голд от 2-ри – 6-и лист. Старане Голд контролира също повитица, която е голям проблем през последните години, както и прерастнали плевели. Друго добро решение е Кабадекс™ Екстра. Тази година очакваме регистрация в царевица и на много популярния в пшеницата хербицид Дерби® Супер Едно. При тестването в царевица наблюдавахме безупречен контрол на широколистни плевели, приложен във фаза 2-ри – 6-и лист. За житни и някои широколистни предлагаме Виктус® в ОД формулация – маслена дисперсия. Срещу житни и широколистни плевели едновременно имаме два хербицида: Принципал™ Плюс от 2-ри – 6-и лист и Ариго™ ВГ от 2-ри – 8-и лист. Т.е. изборът, който предлагаме при царевицата, е изключително голям и разнообразен според плевелното заплевеляване и фазата на развитие на царевицата.
– Как решавате борбата с плевелите при слънчогледа?
– Нашите решения за борба с плевелите при слънчогледа са основно само вегетационни хербициди. Ние предлагаме препарати, които са на други фирми, но имаме правата да ги предлагаме, тъй като сме силни в семената слънчоглед. Единият препарат е Експрес® 50 СГ, който е единственият регистриран по законодателството в България при Express®Sun технологията, и вторият хербицид е балурицид на база клетодим с търговска марка Шадоу®. Така че ние както в Express®Sun така и в Clearfield® Plus и конвенционалната технология предлагаме и двата препарата. Искам да подчертая, че всички препарати за конвенционалната технология са приложими и за технологичните слънчогледи, но хербицидите за технологичния слънчоглед не могат да се прилагат при конвенционалните хибриди. Експрес® 50 СГ е само за хибриди на Express® Sun технологията, но не става за Clearfield®, докато Шадоу® става както за конвенционалните, така и за споменатите две технологии.
– Работите ли по разработването на нови продукти в слънчоглед?
– Новостите, които ще имаме в слънчогледа, е хербицид на база на абсолютно ново активно вещество (ARYLEX) за широколистни плевели за контрол на див синап, тъй като в конвенционалната технология няма хербицид за контрол на този плевел. В Express®Sun и Clearfield® има. Второ, предвид това, че последните години ефектът от имазамокс и трибенуронсъдържащи хербициди е по-слаб срещу бяла куча лобода, новият хербицид ще я контролира перфектно. От тестовете наблюдаваме, че той унищожава плевела без проблем дори при височина 30-40 см. Работим и по атрактивно трето решение, насочено срещу див коноп – Cannabis roderalis. Това е специално решение при Clearfield® и Clearfield® Plus хибридите, тъй като препаратите, съдържащи имазамокс, контролират дивия коноп само във фаза котиледони. Ние ще го предлагаме срещу този плевелен вид, който е голям проблем в Североизточна България – Добричко, Варненско, Силистренско и Шуменско. Новият ни хербицид ще решава конкретни проблеми, които в момента не се решават с наличните предлагани в практиката препарати.
Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC Corporation
Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG
Clearfield® и Clearfield® Plus са регистрирани търговски марки на БАСФ.

Публикувана в Растениевъдство

КАК ДА ОСИГУРИМ КАЧЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЛЕТНИТЕ КУЛТУРИ

Проф. дсн Николай Ценов
Условията през пролетта на тази година се отличават с периоди на стрес за растенията от пролетните култури. В североизточната и югоизточната части на страната има траен недостиг на влага в почвата. През последната десетдневка на май и първата половина на юни е времето за употреба на хербициди при пролетните полски култури. През този период растенията в посевите са още млади и значително по-податливи на стрес, независимо от приложената технология, поради все още продължаващите денонощни температурни промени, характерни за прехода от пролет към лято.
Италполина разполага с биостимулатора TRAINER, който има способността да смекчава и премахва в максимална степен негативния ефект на всички хербициди върху полските култури. Особено осезаема е положителната му роля при съвместното му приложение с хербицидите за слънчогледовите хибриди от групата на „Клийрфилд” (Снимка 1). Когато се приложи хербицид + TRAINER, растенията запазват свежия си тъмнозелен цвят, а съдържанието на хлорофил в листата е по-високо с шест единици (22,7 към 16,7) от варианта на самостоятелно внасяне на хербицид. Това дава предимство на третирания посев и растенията в него продължават безпроблемно да растат, като само след една седмица видимо изпреварват посевите без приложение на биостимулатора. Когато преди прилагане се прецени, че има недостиг на почвена и атмосферна влага за растенията дозата на TRAINER трябва да се повиши от 200 мл/дка на 300 мл/дка, за да се усили действието му в полза на културното растение. TRAINER може да бъде прилаган заедно и с някои от фунгицидните пръскания през целия вегетационен период на слънчогледа.
TRAINER2При царевицата също се препоръчва приложение на биостимулатора TRAINER съвместно с всички хербициди, в зависимост от конкретната ситуация. При тази култура селективността на хербицидите е по-силна, но също се забелязва временно „забавяне” на растежа на растенията (Снимка 2). Разликата в съдържанието на хлорофил в полза на комбинацията с TRAINER е две единици, но това съставлява около 14% повече. При засушаване и висока температура това е съществено предимство в полза на съвместното прилагане на биостимулатора TRAINER с хербицид през вегетацията. TRAINER може да бъде приложен заедно с някои от пръсканията срещу болести или неприятели по културата.
Описаното силно положително влияние на растителния биостимулатор TRAINER се дължи предимно на полезните за растенията вещества в него, за храна и срещу всички типове стрес. Полипептидите и аминокиселините, от които са изградени те, съдържат САМО органични макроелементи NPK, най-необходимите за растенията микроелементи сяра (S), магнезий (Mg), желязо (F), цинк (Zn), мед (Cu), манган (Mn), селен (Se) и плюс всички останали в оптимални количества. Всички те по отделно и в групи влизат в състава на почти всички основни за продуктивността на растенията органични вещества, характерни за целия растителен свят, без изключение.
Част от полипептидите, в състава на TRAINER, в които има групи от 2-45 аминокиселини, притежават свойства, аналогични на основните растежни регулатори (ауксини и гиберелини). Както е известно, те управляват напълно величината и скоростта на развитие на всички части на растението (корен, стъбло, листа, цветове, семена, плодове) през целия им жизнен цикъл. Особено важно е действието на установения в продукта хормон, обозначен като (LRPP), който стимулира допълнително образуване на коренови разклонения и следователно спомага за по-динамичното движение на водата и хранителните вещества в цялото растение.
В състава на продукта има налични витамини, ензими, минерали в усвояема форма. Те са сериозна гаранция за положителен ефект върху най-важните процеси на метаболизъм – фотосинтеза, синтез на белтъци, на въглехидрати, на органични киселини, на нуклеинови киселини и др. Активизирането на тези процеси помага на растението безпроблемно да премине успешно най-критичните за него фази (цъфтеж, наливане, узряване). Всичко това в крайна сметка води до осезаемо повишаване на продуктивността в посевите.

Публикувана в Растениевъдство

Защо да заложа на Пасифика Експерт?

  • Пасифика Експерт eдинственият продукт за смесено заплевеляване с три активни вещества на пазара и пълно покритие на житни и широколистни плевели.
  • Действа безкомпромисно срещу жит­ни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница.
  • Пасифика Експерт контролира упорити житни плевели като овсига, див овес, райграс, лисича опашка, ветрушка и др.
  • Има отличен ефект и срещу най-често срещаните широколистни плевели като теменужка, лепка, под­румче, лайка, мак, полски синап, дива ряпа и др.
  • В същото време Пасифика Експерт защитава в максимал­на степен културното растение чрез вградената антидотна технология.
  • Продуктът се прилага с прилепител Биопауър, който спомага за по-доброто покритие на плевелната растителност и бързото ѝ загиване.
  • Пасифика Експерт е продукт на Байер с атрактивна цена.

ЕФЕКТ СРЕЩУ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ 33 Г/ДКА + 100 мл БИОПАУЪР

SnimkaBayer1                               

ЕФЕКТ СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ 33 Г/ДКА + 100 мл БИОПАУЪР

snimkaBayer2
                 

                                

                                                                                 www.cropscience.bayer.bg

Публикувана в Растениевъдство

ФМС Агро България надеждният партньор и доставчик на висококачествени съвременни продукти за приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика.

Агр. Петър Кръстев

Спец. пратеник в Плевен

На прага на новия активен земеделски сезон – в края на месец януари, ФМС Агро България събра повече от 120 земеделски производители от Централна Северна и Западна България на среща – семинар в гр. Плевен. В конферентната зала на хотел „Ростов“ не остана нито едно свободно място, защото интересът към събитието беше изключително голям. Няма да преувелича, ако кажа, че този интерес беше заслужено оправдан.

IMG 8078

Г-жа Евдокия Кръстева, новият кънтри мениджър на ФМС Агро България, приветства гостите на събитието с добре дошли и изказа своята благодарност за приетата покана и участие в семинара. „Надявам се, че това което ще ви представим като информация за продуктите на ФМС и пакетните предложения, които ще предлагаме на пазара през 2020 г., ще ви заинтригуват”, каза тя и пожела от името на екипа здрава и успешна година на производителите.

Целта на г-жа Евдокия Кръстева, заедно с висококвалифицирания екип от специалисти, е да изведе българското представителство на ФМС, която в световен мащаб е в първите пет агрохимически компании, на подобаващото й се място и в нашата страна. Разбира се, всичко това може да бъде постигнато и благодарение на модерните, ефикасни и качествени продукти, които екипът, заедно с дистрибуторската мрежа в страната, ще популяризира и предлага на земеделските производители. От името на редакцията на в. „Гласът на земеделеца“ поздравяваме г-жа Кръстева със заемането на високата и отговорна позиция, като й пожелаваме здраве и успех!

Пред земеделските производители в гр. Плевен Маргарита Петкова – търговски представител на ФМС Агро България за Централна Северна и Северозападна България, представи, както новите регистрации на вече познати продукти, така и актуалните пакетни предложения на компанията за 2020 год. в житни култури и царевица.

IMG 8092

Г-жа Петкова обърна внимание на неприятелите в царевица, които през последните години се превръщат във все по-голям проблем, особено за земеделските производители от Северна България. Също така информира, че ФМС Агро България стартира пилотна програма за мониторинг на царевичният стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), който е основен и много сериозен неприятел по царевицата. Предвид краткия период, през който ларвата се развива на открито, преди да се вгризе в стъблото, за успешния контрол на този неприятел е много важно да се определи точният момент за третиране с инсектицид.

Поради оправдания интерес към темата и възникналите проблеми през 2019 година организаторите от ФМС специално бяха поканили доц. д-р Георги Тренчев. Той изнесе интересна лекция за видовете, които вредят по царевицата, биологичните им особености и моментите за борба с тях. Тъй като темата е доста интересна и актуална, с интерпретацията й от доц. д-р Тренчев ще ви запозная в отделен материал.

Пакетно предложение на ФМС Агро България в житни култури за 2020 г.

Новото от ФМС Агро България за 2020 година е Пакет Протект – Житни култури. Той включва хербицида Омнера® OД, фунгицидите АзакаTM и ХеркулесTM 125 CK и биостимулатора Симакс. С този пакет земеделските производители ще получат и 10% по-ниска цена.

Хербицидът Омнера® OД присъства на българския пазар от миналата година, но поради лимитираните количества, той беше бързо изчерпан. Тази година от него ще има достатъчно количество за всички, които желаят да го закупят.

Омнера® ОД е безпогрешно решение за отличен контрол на икономически значимите едногодишни и многогодишни широколистни плевели с фокус върху лепката, паламидата и повитицата, както и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица във всички житни култури. Омнера® ОД е трикомпонентна комбинация от две сулфонилуреи и флуроксипир от групата на синтетичните ауксини. Формулацията е маслена дисперсия (ОД), което изключва необходимостта да бъдат използвани прилепители. Трите активни вещества, с два различни механизма на действие, дефинират висока ефикасност и силна антирезистентност. Омнера® OД все още присъства в регистрация от 75 – 100 мл/дка, която е заимствана от Франция. Тези дози обаче са високи за България, както уточни Маргарита Петкова, базирайки се на опита. Доза 75 мл/дка е достатъчна да се използва за прераснала технологична самосевка рапица. На практика завишената доза на този продукт може да се използва само при извънредни ситуации.      

Пакетът житни култури включва и два фунгицида

Фунгицидите са АзакаTM с активно вещество азоксистробин – 250 г/л и ХеркулесTM 125 СК, който съдържа флутриафол – 125 г/л.

Азака™ е системен стробилуринов фунгицид (250 г/л азоксистробин) с предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу ръжди, хелминтоспориоза и листен пригор в житните култури. Силата на тази група фунгициди е в превенцията и широкия й диапазон за приложение. Активното вещество в Херкулес™ 125 СК – от групата на триазолите, включен в пакета - е най-бързо проникващият триазол. До 2 часа след третирането той е разпространен в цялото растение, т. е. има много добро стопиращо действие, ако вече има налична зараза от болести при житните култури. Придвижва се много бързо към точките на растежа и стопира разпространението на инфекцията в новия прираст.

Комбинацията от двата фунгицида осигурява един много широк прозорец на защита и също така стопира заразата в този период. Двата продукта могат да бъдат приложени и разделно, според избора на фермера.

Азака™ освен при житни има и регистрации при маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица и др.). Самостоятелно се прилага в доза 80-100 мл/дка, но като стробилуринов продукт, в повечето случаи, поради различния механизъм на действие спрямо фитопатогените, се комбинира с продукти от групата на триазолите. В зависимост от фитосанитарната обстановска двата фунгицида могат да бъдат прилагани и разделно. Всеки земеделец сам избира варианта, който му е необходим за момента – отделно приложение или комбинация на двата фунгицида.

Широка практика е поради различния си механизъм на действие спрямо патогените, стробилурините да се комбинират с триазоли. Поради забрана на активни вещества в ЕС, групата на триазолите драстично намалява и почти си отива, а част от комбинираните с триазоли продукти отпада от регистрация.

Фунгицидът Херкулес™ 125 СК на ФМС от групата на триазолите остава, тъй като не са регистрирани данни за резистентност.

Пакетът в житни култури е комплектован и с биостимулатора Симакс.

От миналата година ФМС Агро България предложи на българския земеделски производител и нов биостимулатор - Симакс. Симакс представлява смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията и не е листен тор. Голямата сила на Симакс е в съдържащите се в състава му аминокиселини и други биологично активни вещества, които всъщност съхраняват растенията при неблагоприятни условия. Подобни продукти трябва да се прилагат, когато културата е в стрес, т. е при първа необходимост, за да се преодолее негативното влияние на неблагоприятните фактори и да се стимулира метаболизма на растението като цяло. Тогава се получава максималният ефект от приложението им. По-късното приложение не е ефективно. Регистрираната доза на Симакс е от 150 до 300 мл/дка.

Гранстар® Супер – изпитаният еталон в практиката

През 2020 година компанията ще предлага и Гранстар® Супер – Хербицидът Еталон за селективност на пазара, който контролира повече от 70 вида широколистни плевели в пшеница и ечемик. Той е с изключително гъвкаво приложение, защото може да се прилага от 3-ти чак до оформяне на флагов лист на културата. Подходящ е за коригиращи третирания, за плевели, които не се контролират от сулфонилуреа. Регистрираната доза на Гранстар® Супер е 4 г/дка. Продуктът е предпочитан, защото освен че е изключително селективен към културата, той е толерантен на смесимост както с противошироколистни, така и с противожитни хербициди. Формулацията му позволява смесване и с фунгициди, и с листни торове. А тази година Гранстар® Супер ще е още по-атрактивен и поради изключително изгодната си цена, подчерта Маргарита Петкова. Поради високата си селективност той е предпочитаният хербицид дори при проблемно развитие на културата.

Фокстрот™ 69 ЕВ – Еталон за противожитен хербицид

ФМС Агро България предлага още един еталон и в противожитните хербициди – това е Фокстрот™ 69 ЕВ. Той е най-продаваният продукт на компанията, защото контролира упорити житни плевели. Приложен в доза от 100 мл/дка, Фокстрот™ 69 ЕВ отлично контролира лисича опашка, обикновена ветрушка, див овес, фаларис и кощрява. Съдържа антидот, което го прави селективен за културата, без да я стресира. Това, което отличава Фокстрот™ 69 ЕВ от останалите противожитни хербициди, е качеството на антидота – клокинтоцет-мексил. Той е най-селективният от антидотите, съдържащи се в други подобни продукти. Това го прави изключително толерантен и безопасен за културата.

 

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта