Регионалните представители на компанията са най-близо до производителите – те им дават съвети, но наблюдават и резултатите

Агр. Петър Кръстев
На онлайн семинара на Байер КропСайанс „Успешни технологии в царевица и рапица за върхови резултати“ регионалните представители на компанията запознаха участващите земеделци и специалисти с икономически най-важните болести и неприятели. Те представиха подходящите продукти, с които трябва да се изведе борбата, и дадоха конкретни препоръки за тяхното поетапно приложение. Нещо повече, експертите на компанията споделиха впечатленията си от различните места в страната, където са приложени програмите на Байер за опазване на рапичните посеви. Резултатите бяха онагледени със снимков материал.
Милен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер
Милен Мильов сподели наблюденията си от конкретна история за извеждането на борбата с болестите в рапица във Видинския край. Той направи сравнение между две полета – в едното е проведена растителна защита с продукти Тилмор и Пропулс, а на другото е направен компромис за няколко лева икономия в схемата за растителна защита. Видни бяха щетите, нанесени от склеротинията – общ патоген за рапицата и слънчогледа в България. През последните години слънчогледът у нас се отглежда на значителни площи, които не позволяват стриктно спазване на сеитбооборот. Когато на такива площи засеят рапица, цикълът на развитие на патогена се благоприятства, което води до големи щети. Специалистът показа снимки от двете полета на едно и също землище от Ново село, Видинско, третирани с различни продукти. В първия случай (снимката е с дата 3 юни м.г.) посевът от рапица, третиран месец по-рано с комбинация от конкурентни продукти, не е бил опазен от склероциите на патогена. Нападнатите растения са узрели преждевременно и семената им не са изхранени.
Bayer7 1 siteНа второто поле, разположено само на няколко километра от първото (снимка с дата 15 юни), посевът с рапица, третиран преди 45 дни с Пропулс в доза 100 мл/дка, е узрял равномерно, със здрави стебла и едри шушулки, изпълнени с много добре изхранени зърна. Склеротиния в този блок не е открита.. Затова специалистът призова земеделците да приложат най-ефективните решения. Защото запазването на 50, а в някои случаи и на 100 кг/дка допълнителен добив в края на вететацията е от съществено значение за рентабилността на стопанството.
Илия Бибишков – регионален представител на Байер за Бургас и ключови клиенти в Югоизточна България
Специалистът разказа за значителния проблем, който е създал зелевият молец в неговия район през 2018-2019 година. Този вредител се развива, когато зимата е топла. За борба срещу него Байер е регистрирал продукта Децис 100 ЕК. Особеност на зелевия молец е, че рапицата трябва да се третира, когато е малка. Борбата се извежда срещу възрастното насекомо – пеперудата, за да се намали възможността тя да яйцеснася и да увеличава популацията на ларвите в различни фази. Когато зимата е топла, се получава натрупване и наслагване в развитието на яйца, ларви, пеперуди и борбата става много трудна. Проблем е и липсата на подходящи регистрирани продукти в ЕС. Единственият начин е борбата да се води наесен, за да се намали популацията на възрастното чрез третиране с Децис 100 ЕК в доза 6,3 мл/дка. Работният разтвор трябва да се съобразява с фазата на развитие на рапицата. Тъй като в Югоизточна и Източна България зимите са топли, няма ниски температури, които да ограничават популациянта на неприятеля, полетата трябва да се обследват за наличие на яйца, ларви и пеперуди в рапичните посеви рано напролет, препоръча специалистът. Когато се извежда едновременно и борбата срещу хоботника, дозата може да се увеличи, уточни г-н Бибишков.

Александър Димитров – регионален представител на Байер за района на Варна
Специалистът представи технологията Тилмор и Децис 100 ЕК. Той подчерта, че комбинацията от хибридите рапица на Декалб и растителната защита на Байер могат да осигурят на рапицата висок добивен потенциал.
Тилмор и Децис 100 ЕК са решението както наесен, така и напролет. Тилмор предпазва рапицата през цялата вегетация. Напролет контролира болестите като фома, вертицилиум, алтернария и др. Помага за увеличаване броя на разклоненията и способства за по-бързия растеж на рапичните растения. Децис 100 ЕК пък контролира всички неприятели от поникване на рапицата до нейния цъфтеж. Новата формулация на Децис 100 ЕК е различна от генеричните делтаметрин-съдържащи инсектициди с това, че има по-бърз нокдаун ефект и репелентно действие, поясни специалистът.
Павел Павлов – регионален представител на Байер за Пловдив и Пазарджик
Специалистът обърна внимание на два от неприятелите по рапицата, които в определени години могат да доведат до загуба на добив до 50% – зелев шушулков хоботник и зелево комарче по шушулките. Основната опасност за посева се състои в това, че през отворите, направени от хоботника, снася яйцата си и зелевото комарче. Неговите ларви смучат сок от вътрешната страна на шушулката и семената. Те отделят и токсични съединения, което води до набъбване, пожълтяване и преждевременно разпукване на шушулките. Дори ларвите да не унищожат всички семена в шушулката, при преждевременното разпукване се получават загуби, защото на земята падат и здравите семена. Освен това през отворите, направени от шушулковия хоботник, могат да проникнат вода и патогени, което може да доведе до преждевременно поникване и загиване на семената. Специалистите на Байер препоръчват да се направи комбинирано предцъфтежно третиране с инсектицида Децис 100 ЕК в доза 5 мл/дка и фунгицида Пропулс в доза 100 мл/дка. С тях рапицата ще бъде опазена както от болести, така и от неприятели.
Bayer7 2 siteВладимир Вълчев – регионален представител на Байер за Стара Загора и Сливен
Специалистът запозна земеделските производители с рапичния цветояд. След презимуване при температура 10-12°С цветоядът започва да търси цветове, с чийто прашец се изхранва. Затова при достигане на тази температура във фаза зелен и жълт бутон рапицата трябва да се наблюдава. Тогава неприятелят навлиза в блоковете, прави отвори в пъпките и започва да се храни с полена, след което снася яйцата си вътре в цвета. Затова при постоянна температура 12-15°С рапицата трябва да се третира с Децис 100
ЕК в доза 5 мл/дка, с работен разтвор 10 – 15 л/дка. Важно е борбата да се изведе преди яйцеснасянето, защото след това става неконтролируема, препоръча г-н Вълчев.
Цвета Попова – фирма „Агрокомерс“
В с. Голямо градище са се доверили на цялостната технологията на Байер – хибриди рапица и растителна защита в рапица. Борбата с болестите и неприятелите извеждат още от есента. Във фирмата вече е станало традиция във фаза начало на цъфтеж да третират с Пропулс срещу склеротиния, фома и алтернария. Според земеделците това е най-добрият продукт за опазване на рапицата от склеротиния, тъй като загубите могат да достигнат фатални числа. Практиката показва, че 10% нападение от болестта се равняват на 10% намаляване на добива. Третирането с Пропулс предотвратява разпукването на шушулките, като така се постигат минимални загуби и максимален добив, увери специалистката.
Ангел Косев – регионален представител на Байер за регион Ямбол и Сливен
Към момента на дневен ред са рапичните стъблени хоботници, каза г-н Косев и даде допълнителни разяснения. Тези неприятели зимуват в почвата под формата на какавида. При температура около 7°С на два см в почвата, а на въздуха 10-12°С, хоботниците започват да прелитат от площите на стари рапични полета към новите. Там женските се хранят около 2 седмици, след което започват да снасят яйца. Точно през тези две седмици, когато бръмбарите са в посева, но още не са започнали да яйцеснасят, трябва да се влезе в посевите. Срещу стъблените хоботници се третира с Децис 100 ЕК. Ако този момент се пропусне, една женска снася около 100 яйца, ларвите се излюпват в стъблата, хранят се и правят ходове. След като се изхранят, през същите отвори , през които са влезли, в края на май-юни ларвите напускат растенията и отиват в почвата да какавидират.

Публикувана в Растениевъдство

Специалисти и клиенти на компанията споделят впечатленията си от прилагането на продуктите в царевичните полета

Агр. Петър Кръстев
На уебинара, посветен на технологиите в царевица, специалисти и клиенти на Байер КропСайанс споделиха пред участниците в онлайн срещата преките си впечатления от ефекта, който са показали приложените продукти на компанията в царевица през 2020 година. Предлагаме ви в резюме техните наблюдения и изводи от действието на продуктите.
Bayer7 2 siteМНЕНИЯ И ИЗВОДИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Радослав Михалев – мениджър „Ключови клиенти“ в Байер за района на Североизточна България:
„Байер има изключително добри хербициди във всеки един сегмент на заплевеляване в царевица. От няколко години правим комбинация от Мерлин Флекс почвено в половин доза от 25 мл/дка с последващо вегетационно третиране с Капрено, във фаза между 3-ти – 6-и лист, в доза също 25 мл/дка – разказва специалистът. – Това е комбинация за най-големите професионалисти, които отглеждат царевица и се стараят да получават максимално високи добиви.
Какво носи технологията Мерлин Флекс и Капрено в царевица?
Първо, това е изключително чист старт на царевицата, а по-късно с вегетационното третиране комбинацията дава предпоставка, че културата ще остане чиста през цялата вегетация. Дори след засушаване Мерлин Флекс не се губи, той е фотостабилен и след последващи дъждове се активира. Това е гаранция, че няма да има вторично заплевеляване на полето. Вече четвърта година тази комбинация показва най-високи резултати. И двата продукта съдържат антидот и по никакъв начин не влияят върху добива на царевицата. Клиентите на Байер, които се довериха на тази комбинация, дори в година като миналата – с малко валежи, получиха рекордни за условията резултати.
Bayer7 3 siteСамо за няколко години 
Капрено стана най-предпочитаният вегетационен хербицид в царевица
за смесено заплевеляване в България. Това важи и за района на Североизточна България, където той се прие много добре от нашите клиенти.
Капрено е двукомпонентен хербицид с изключително добро вегетационно действие и почвено последействие. С едно третиране, приложен във фаза между 3-ти – 6-и лист, той може да реши напълно проблемите със смесено заплевеляване и упорити плевели, трудни за контрол от други вегетационни хербициди, в т.ч. бутрак, лобода, паламида, а от житните кощрява, кокоше просо, балур от семена. Съдържа и антидот, по никакъв начин не влияе върху царевицата и е предпоставка за високи добиви. Все повече клиенти планират да го ползват и през новия сезон“ – подчерта в изказването си специалистът.
Лъчезар Цветков – регионален представител на Байер за регион Враца, Монтана и Кнежа
Специалистът представи иновативната технология Мерлин Флекс и Капрено и увери, че тя дава добра сигурност дори в по-сухи условия. „Мерлин Флекс, приложен почвено, след сеитба преди поникване, е изключително добър продукт, който работи и срещу житни, и срещу широколистни плевели, като дава добър старт на културата. Капрено се прилага на по-късен етап във фаза 5-и –6-и лист. Посевът остава чист до жътва“.

Bayer7 4 siteМилен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер
Мениджърът сподели впечатленията си от Аденго, като онагледи със снимки приложението му на определено поле: „За мен Аденго е най-добрият хербицид в царевица. Третирането е направено във фаза 3-ти – 4-ти лист, 20 дни след това няма следи от малките едногодишни житни плевели – видовете кощрява, просо, а също и от широколистните плевели в по-напреднала фаза, като бяла куча лобода, бутрак и др., които са напълно некротирани. Ранновегетационно третиране с Аденго е в доза 40 мл/дка. Той е мощен хербицид, който се реактивира след всеки паднал дъжд. Контролира и къпина, грънче, див овес. Изключително пластичен продукт. През последните години Аденго се утвърди като основен партньор на земеделците, които отглеждат царевица на големи площи“.
Тихомир Христов – регионален представител на Байер за регион Силистра
Специалистът е посетил стопанството на земеделеца Пламен Кондурджиев с площ 30 хиляди декара земя, в което досега не са използвани почвени След като се е запознал с проблемите на стопанството, експертът предложил на фермера да използва Аденго. Продуктът е бил приложен почвено в доза 42 мл/дка на поле, което се намира на най-ниската точка на землището, където дъждовете влачат и носят много плевелни семена. След прилагането на Аденго производителят е бил впечатлен, че само това поле е останало чисто, без плевели след жътва. Сега той вече използва този хербицид в най-заплевелените си полета. Аденго съдържа антидот и е напълно безопасен за царевицата. Изчиства полето от плевели, без да поврежда културата, като така дава възможност на царевицата да постигне пълния си добивен потенциал.
Димитър Тодоров – регионален представител на Байер за Велико Търново и Русе
Специалистът разказа историята на поле с ранновегетационно приложение на Аденго: „След като констатирахме заплевеляването на полето с щироколистни плевели като лобода, синап, бутрак и слънчоглед във фаза 1-ви – 2-ри лист, както и упорития плевел кощрява, решихме да приложим Аденго в 40 мл/дка ранновегетационно. Най-важното тук е, че сме осигурили чист старт на царевицата и полето остана чисто до края. Така хибридът царевица успя да реализира пълния си добивен потенциал и даде добив от 985 кг/дка“.
Иван Анастасов – регионален представител на Байер за района на Плевен и Ловеч
Специалистът представи най-новия хербицид на Байер – Монсун Актив. Продуктът съдържа форамсулфорон-натрий – активното вещество на добре познатия Екип и активното вещество тиенкарбазон-метил, познато от Капрено и Аденго, което с листното си и почвено действие спомага за комплексното действие на хербицида. Монсун Актив се отличава с бърз ефект, съчетан с отлична ефективност по отношение на контролираните житни и широколистни плевели. Дозата му е от 125 до 150 мл/дка, приложен вегетационно от 2-ри до 7-и – 8-и лист на царевицата. „Това е хербицидът за привържениците на еднократно и икономически изгодно третиране на царевицата, който потвърждава, че Байер задава стандартите на растителна защита за отглеждане на царевица в България“, поясни Иван Анастасов.
Цвета Попова – регионален представител на Байер за района на Разград, Попово и Търговище
Агроном Попова разказа за приложението на хербицида Лаудис в землището на с. Костанденец. Заплевеляването е било с прераснали упорити плевели като балур, паламида, лобода, бутрак. Лаудис е бил безкомпромисен и проблемът както с широколистните, така и с житните плевели е бил напълно решен. „Продуктът е безупречен, безопасен и сигурен. Работи успешно, което се вижда от отношението на земеделците към него. Това се дължи на високата селективност на Лаудис“, увери специалистката.
Марина Ангелова – регионален представител за район Шумен и Разград
През 2020 година фирма „Лазар“ ООД в гр. Смядово е засяла над 3000 декара с царевица Декалб. Едно от полетата е било силно заплевелено с див пелин и балур. На него е бил приложен Лаудис във фаза 5-и – 6-и лист на царевицата и той е свършил безупречна работа, разказа специалистката и увери, че хербицидът има много бързо действие както в нормални, така и в сухи условия. Лаудис може да се прилага и в по-късна фаза на културата, и прераснали плевели, защото е изключително селективен.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
Bayer7 5 siteАня Ангелова – агроном на „К-ЕИ-Г“ АД, с. Млада гвардия
Младата агрономка сподели, че през 2020 година са отглеждали царевица на 13 500 декара. Доверили са се на регионалния представител на Байер Радослав Михалев и са приложили технологията Мерлин Флекс и Капрено. Резултатите ги убеждават, че изборът им е бил правилен – полето е било изключително чисто.
Калоян Кънчев – земеделски производител в с. Смолница, общ. Добрич
През 2020 година земеделецът е третирал 25 хил. декара царевица с Капрено и Мерлин Флекс. Ето какво разказа той: „Комбинацията контролира прекрасно всички плевели. От 10 години ползвам хербицидите на Байер в царевица. Миналата година за пръв път приложих Капрено и съм много доволен от резултата. Затова тази година отново ще заложа на комбинацията Мерлин Флекс с Капрено. Мерлин Флекс държи полето чисто 30 – 40 дни, след това с Капрено царевицата стои чиста до жътва“.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага гъвкави решения за всички групи плевели в широк диапазон за приложение

Агр. Петър Кръстев
За предстоящия сезон Пролет 2021 компанията Байер КропСайанс ще предложи на земеделските производители пълна технология от ефективни продукти, гарантиращи цялостно опазване на царевичните посеви от плевели.
B7 2 siteИзборът от хербициди на Байер в царевица е изключително голям
 Мерлин Флекс - единственият по рода си почвен хербицид с дълго реактивиращо се действие
 Аденго – надгражда спектъра на контролираните плевели, подходящ за ранно вегетационно приложение
 От 3-ти – 6-и лист Капрено – пазарният лидер в хербициди в царевица, единственият продукт на пазара с комбиниран ефект от вегетационно и почвено последействие
 Екип – доказан в практиката балурицид
 Вентум – балурицид с по-широк спектър на контрол на широколистни плевели
 Лаудис – най-селективният хербицид, за борба с плевелите в по-късни фази на царевицата или при стресови ситуации
 Монсун Актив – ново решение за борба с житни и широколистни плевели и балур от коренища.
Земеделците могат да разчитат и на подобрения инсектицид от Байер – Децис 100, за борба срещу неприятелите в царевица.
През 2021 г. фирма БайерКропСайанс ще предложи разнообразни пакетни предложения към земеделските производители.
Пакет – Изборът е твой!
Вземи Мерлин Флекс и избери продукт, от който ще получиш атрактивна отстъпка.
В комбинациите на Мерлин флекс с разнообразни продукти на Байер се предлагат следните
Промоционални пакети:
1. Мерлин Флекс + Капрено – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 20 л Капрено се предоставя безплатно 1 л Капрено
2. Мерлин Флекс + Монсун Актив – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 120 л Монсун Актив се предоставят безплатно 5 л Монсун Актив
3. Мерлин Флекс + Екип ОД – на всеки закупени 25 л Мерлин Флекс + 200 л Екип се предоставят безплатно 10 л Екип
4. Мерлин Флекс + Вентум – на всеки закупени 24 л Мерлин Флекс + 12 кг Вентум се предоставя безплатно 0,6 кг Вентум
5. Мерлин Флекс + Лаудис – на всеки закупени 15 л Мерлин Флекс + 120 л Лаудис се предоставят безплатно 5л Лаудис
B7 3 siteПромоционален Пакет Екип. При минимално закупено количество от 400 л на всеки закупени 200 литра се предоставят 10 литра безплатно Екип.

За повече информация се обърнете към регионален представител на Байер КропСайанс.

Публикувана в Растениевъдство

Познаването на биологичните особености на културата е важно за вземане на адекватни практически решения

В онлайн обучението на Мастер клас „Житни култури“ на Байер КропСайанс лекторът от Украйна Влодимир Железков подробно разясни всички технологични периоди от втората сесия. Експертът поясни, че тя обхваща микрофазите, когато културата формира някои от ключовите компоненти на добива и производителите имат възможност да влияят върху тях. Ето и подробности от неговия разказ.
За да се разкрие потенциалът на културата, трябва да се започне с факторите, които го формират. Формулата: количество зърна Х маса на зърната = добив, е подходяща за повечето зърнено-житни култури и характеризира два показателя, над които зърнопроизводителите трябва да работят усилено. Това е качеството на зърното от 1 ха, т.е. гъстотата на културата и каква ще бъде масата на зърното, т.е. масата на 1000 зърна. Ако говорим за жизнения цикъл на културата, всички периоди на вегетация – от момента на поникване на културата до пълна зрялост, са еднакво важни за формиране компонентите на добива. Но въпреки това тези компоненти могат да се разделят на два вида – единият е периодът на формиране на потенциала за добив, а другият период е запазване на този потенциал.
ПШЕНИЦАТА РЕАГИРА СИЛНО НА НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ
6s4sdtaВ началните етапи всеки агроном взема решение, свързано с подготвянето на почвата и сеитбената норма. С това се изгражда основата, от която до голяма степен ще зависят следващите показатели. В процеса на отглеждане, пшеницата не реагира само на климатичните условия, а също и на дейностите на производителите – торене, третиране, обработки. Културата силно реагира на негативни фактори чрез абортация. Лекторът сподели личните си наблюдения, че пшеницата може да абортира до 40% от целия формиран потенциал, от отпадане на братята, а също така и до 21% абортиране на класчетата в класа. Това може да се определи чрез обследване на полето, в кои фази са се случили загубите и какво не е било направено както трябва в определената фаза.
Информацията за биологията на културата, изложена от Влодимир Железков, бе изключително полезна за зърнопроизводителите, за да намалят загубите и да изградят правилна стратегия за управлението на пшеницата.
ФАЗА БРАТЕНЕ И НЕЙНИТЕ ОСОБЕНОСТИ
Тази фаза започва след формирането на 4-ти лист и зависи от редица фактори, като например датата на сеитба, дълбочината на засяване, масата на 1000 зърна, качеството на подготовката на почвата и др. За да започне културата да брати, сумата на активната температура трябва да бъде 560°С. Този фактор може да се регулира чрез промяна на датата на сеитба. От друга страна, интензитетът на братене зависи от дълбочината на сеитбата. За оптимална се смята между 3 и 4 см, ако семената са по-дълбоко, намалява силата на братенето. И още: ако почвата не е добре обработена, не може да се получи еднородно поникване на културата. Но най-важното в тази фаза е, че тя трябва да се случи през есента, защото от BBCH 21 започва залагането на броя на класчетата, т.е. формирането на бъдещия клас. Ако културата е спряла своята есенна вегетация до BBCH 11-13, т.е. до началото на фаза братене, то през пролетта тези посеви имат последен шанс да братят. През пролетта са налични повече стресови фактори в сравнение с есента, при които ще се формират класчетата в класа. Много е важно в тези фази посевите да са чисти от плевели. Това впоследствие рефлектира върху крайния резултат.
ПРИ ВРЕТЕНЕНЕ СЕ ФОРМИРАТ ЦВЕТЧЕТАТА В КЛАСА

Следващият етап от развитието на пшеницата е фазата вретенене, като неговата продължителност зависи от температурния режим, особеностите на сорта, групата на зрялост, торенето и др. Въпреки това тази фаза е със средна продължителност 30 дни. За агрономите важен фактор тук е формирането на цветчетата, тъй като във всяко класче могат да се формират между две и пет цветчета. Тук производителят може както да помогне, така и да навреди на процеса, а времето, с което разполага, е около седмица, предупреди г-н Железков и сподели личния си опит. В тази фаза най-лошо се отразяват използването на синтетични ауксини, особено при ниски температури, а също така и недостигът на хранителни елементи, когато почвата все още е студена. Ето защо, ако в тази фаза няма заплевеляване или то все още е незначително, е силно препоръчително третирането с хербициди да се отложи. В случай на силно заплевеляване трябва да се използват най-селективните хербициди, формулирани с антидотна технология.
ЦЪФТЕЖЪТ Е КЛЮЧОВ ЗА ФУЗАРИУМА
Когато се знае продължителността на фазата на изкласяване, може да се планира третирането с фунгициди в периода на цъфтеж, който е ключов за заразата с фузариум. В днешни времена не е необходимо производителите да имат само наличен фунгицид в стопанството. Необходимо е да се анализира кога точно той трябва да се прилага и какво ще помогнат знанията за физиологичните особености на фазата на цъфтеж. Коментар за това ще има по-нататък в обучението.
НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО
Последният етап, в който силно може да се повлияе върху добива на културата, е този на наливането и зреенето на зърното. Какво е необходимо да се направи тогава? Внасянето на амиден азот ще повлияе върху масата на зърната и количеството на протеините. При това е необходимо да се знаят правилната концентрация на разтвора, фазата на третиране, както и условията на третиране, за да не се получи изгаряне и обезлистване на посева. Тази тема ще бъде подробно обсъдена по време на четвъртата сесия.
В заключение г-н Железков подчерта, че информацията, която е споделил в сесия две, е изключително важна. Въпреки това теорията винаги трябва да се комбинира с практиката. Производствените периоди и необходимите практически дейности във всеки един от тях са обект на обучението в сесия четири. Подробностите за нея четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

2logabayer2

 

Защо да избера пакета Баритон® Супер + Децис® 100 от Байер?

Това е съчетание от продукти, което ви осигурява завършена технология за предпазване на посевите през есента от болести и неприятели:

 • Баритон® Супер е най-комплексният обеззаразител, защитаващ от болести, пренасяни чрез почвата и семената.
 • Децис® 100 е нов инсектицид от Байер за предпазване от листни въшки, житни мухи и други неприятели през есента.
 • Професионална консултация от представителя на Байер относно оптималния момент на приложение за справяне с житни мухи и листни въшки.

Икономически предимства на пакета Баритон® Супер + Децис® 100

 • Получавате пакетното предложение на по-добра цена отколкото, ако вземете двата продукта поотделно.
 • При закупуване на 5 пакета Баритон® Супер + Децис® 100 получавате 1 л бонус Децис® 100.

Какво отличава Баритон® Супер?

 • Нова напълно завършена комбинация от активни вещества с различен механизъм на действие за третиране на семена.
 • Комбинацията от протиоконазол + флудиоксонил осигуряват най-добра защита срещу кореново гниене и снежна плесен.
 • Изключително широк спектър на контролирани болести в основните житни култури.
 • Подсигурява безопасно покълване и здрав старт на растенията.
 • Косвен ефект и върху някои гъбни заболявания в началните етапи от развитието на културата.
 • Баритон® Супердава по-висока устойчивост при презимуване на пшеницата, равномерното покълване и силно развита коренова система, повишава ефикасността срещу стресови фактори и всичко това е предпоставка за получаване на по-висок добив.

Опит, изведен в Центъра за агро иновации на Байер, доказва положителния ефект върху развитието на растенията още през есения период:

opit Bayer

Кои са предимствата на Децис 100?

 • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.
 • Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.
 • Това, което го отличава от конкурентни продукти, е неговата фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.
 • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване на продукта, благодарение на допълнително добавените аджуванти към Децис® 100.
 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност.
 • По-малко логистични разходи при употреба, благодарение на високата концентрация на делтаметрин.
 • Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис® 100 ЕК има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.
 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност.
 • Доза 6,3 мл/дка

Момент на приложение на Децис® 100 ЕК в борбата с неприятелите наесен

shema vashki

shema muhi

 

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

 

Публикувана в Растениевъдство

Основни заплахи в борбата с болести в житни култури

В предстоящите месеци от изключително значение е опазване на пшеничните посеви от болести по листната маса и класа.

Основните болести са фузариум по класа, кафява и жълта ръжда, септория и др.

Борбата е необходимо да се извежда при наличие на условия за развитие на болестта (ПИВ).

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА: Загубите от нея при пшеницата могат да достигнат до над 20-30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и до преди това да не я е имало на съответните полета. Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист - 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на ½ от класа - 10-20% степен на нападение; 1-ви сори в/у предпоследния лист и по време на цъфтеж - 30% степен на нападение; 1 –ви сори по флагов  лист.

СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА И  КЛАСА: силно вредоносна болест по пшеницата и житните култури. Може да редуцира добива до 50%.

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА – силно влошава качествата на продукцията, заразените семена са източник на токсини, токсични за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж. При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ) - при поява над 70% отн. възд. влажност във фаза цъфтеж. Особен риск представляват условия за заразяване с фузариум, когато по време на цъфтеж има регулярни превалявания. Това влошава както качеството, така и количеството зърно, което може да очакваме като добив. Един от най-добрите продукти срещу фузариум по класа е Солигор.

фузариум по класа

кафява ръжда

 Жълта ръжда1

Солигор Децис ПР 1 е надеждният фунгицид срещу фузариум по класа

За борба срещу най-вредоносните болести в пшеница – ФУЗАРИУМ, ЖЪЛТА И КАФЯВА РЪЖДА, СЕПТОРИОЗА

 • Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни акативни съставки – триазоли.
 • Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа),отлично покритие на листната маса при второ третиране.
 • Доза 70-80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница.
 • Съдържанието на протиоконазол в Солигор го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата
 • Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа

Основни заплахи в борбата с неприятели в житни култури

През май и юни пшеницата е подложена на нападение от множество неприятели. Най-вредоносни са листните въшки, житна дървеница, житна пиявица и бръмбар житар.

Борбата е необходимо да се извежда при достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност), като при силно нападение тези неприятели могат да нанесат сериозни поражения върху добивността и качеството на пшеницата.

ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА – обследванията се правят в различни фази, най-важните от тях са фаза вретенене: ПИВ 1-1,5 бр./кв.м. и млечна зрялост като се обследват ларвите ПИВ над 2 бр./кв.м. при 30% ларви 3-та възраст. Всяка ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА поврежда средно по 45 до 55 зърна, което причинява значителни щети върху добива.

За ЖИТНА ПИЯВИЦА се прави обследване срещу възрастно във фаза вретенене ПИВ 30-50 бр/кв.м.

и фаза изкласяване – цъфтеж на ларви 15-20 % унищожена листна повърхност или 1 бр. на лист.

При зимната пшеница, когато от 12 до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение - с 10 кг на декар.

ЛИСТНИ ВЪШКИ – прави се обледване на няколко пъти. Във фаза изкласяване и начало на млечна зрялост върху ларви и нимфи – над 30 въшки на клас и над 50 % нападнати растения.

ЖИТАР – обследването се прави във фаза цъфтеж – наливане на зърното ПИВ 3-5 бр./кв.м.

Следващо обследване е във фаза млечна - восъчна зрялост ПИВ 6-8 бр./кв.м. В години на по-масовото им намножаване загубите на добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

нападение от листни въшкижитна дървеницажитна пиявица 

 

 

Солигор Децис ПР 2 е иновативен широкоспектърен инсектицид за борба срещу най-вредоносните неприятели в пшеница – ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ЖИТНА ПИЯВИЦА, ЖИТАРИ И ЛИСТНИ ВЪШКИ

 • Концентрирано активно вещество
 • Нова формулация,даваща максимален ефект
 • По-добро полепване и задържане върху растението
 • По-малко логистични разходи при употреба
 • Ефикасен срещу икономически най-важните неприятели в житни култури
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите
 • Отлична смесимост със фунгициди на Байер
 • Доза 6,3 – 7,5 мл/дка

СОЛИГОР и ДЕЦИС 100 ЕК - ЗАВЪРШЕНА ЗАЩИТА В ЖИТНИ

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bgили се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx

Публикувана в Растениевъдство

За да развият потенциала си, грижите по тях тепърва предстоят, посочи Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за Централна Северна и Западна България

Агр. Петър Кръстев

На срещата със земеделските производители от Централна Северна и Западна България в Правец, Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за региона, представи екипа за тази част на страната. Той подчерта, че екипът на компанията за региона се състои от експертно подготвени професионалисти, способни да решат всякакви проблеми на своите клиенти. Г-н Мильов увери земеделците, че с опита и знанията екипът на Байер КропСайанс ще бъде на тяхно разположение по всяко време на годината, така че да могат да получат оптимални решения на производствените задачи в стопанствата си и производството им да бъде рентабилно. След това Милен Мильов направи обстоен анализ на състоянието на есенниците, акцентите от който ви представям в детайли.

Актуалното състояниена посевите с пшеница и ечемик в региона

Миналата година по това време в целия регион с малки изключения пшениците току-що са били поникнали. В момента посевите с културата изглеждат много по-добре и потенциалът е налице. Има пшеници, които масово са били поникнали през ноември и началото на декември и към момента тези посеви са в начало на братене и активно братене. Има растения и с по3-4 братя в зависимост от типа на почвата и от началото на старта на пшеницата. След последния дъжд и сняг посевите определено дават надежди за много добър потенциал. Дори преди тези дъждове влагата в кореновия слой на пшеницата е била налична и достатъчна за нормалното развитие. Проблеми създават отделни повреди от замръз по листата. На някои места пшениците са леко полилавели, стигнало се е до некроза и отмиране на растителни тъкани (най-често по връхните части на първите 2-3 листа). Но това е нещо нормално, което се случва през зимата. При посевите в по-напреднала фаза и добре братили, тези повреди са много по-слаби.

Плевелите бързо завземат пространства

В различна плътност, според заплевелеността на блоковете в пшениците, вече се виждат ефемерните плевели, които се опитват да навлязат в пространството, което не е заето от културата. Могат да се открият великденче, теменужка, а също така и малко по-топлолюбиви плевели като мак, подрумче, лютиче. След преваляванията и предстоящото топло време тези широколистни плевели ще придобият по-голяма плътност и ще се развият по-активно. При внимателен оглед на полетата могат да се видят и първите житни плевели, които поникват заедно с пшеницата – например див овес, разположен в междуредията. Той е във фаза поникване до фаза братене. Същото важи и за другите житни плевели – райграс, овсига и др., които вече могат да бъдат открити на полето.

Неприятелите са в посевите още от есента

В по-рано поникналите посеви е имало и житна муха, която е успяла да развие свое поколение, направила е какавида. Очакванията са, че тези какавиди ще дадат пролетно поколение, което дори да не е толкова опасно за посевите в напреднала фаза, трябва да се следи. За да се контролира популацията на този неприятел, вероятно ще се наложи едно първо вегетационно пръскане с инсектицид.

Болестите са адаптивни и се развиват дори при сухи условия

Друг проблем, който е наблюдаван и констатиран по сигнали от обследване на земеделски производители, е ризоктонията по пшеницата. Въпреки изключително сухите условия на есента този патоген е успял да се развие. Твърде възможно е през пролетта той да продължи да се развива и може да обхване долната част на стъблото на пшеницата – първи стъблен възел. При развитие на ризоктонията се получават язви във вътрешността и епидермиса на корена, които могат да стигнат до сърцевината и да причинят нарушаване на храненето на растенията, дори полягане на посева. Байер има отлично решение и за този проблем. Обективната ситуация в полето показва на компанията как трябва да действа, която вече има предложения за възникналите проблеми – завърши професионалното описание на състоянието на посевите Милен Мильов.

За решаване на проблемите с плевелите, болестите и неприятелите в житни култури, Байер КропСайанс има иновативни и надградени продукти, които предлага в пакетни предложиния. С тях ще ви запознаем подробно в следващите материали.

Публикувана в Растениевъдство

Партньорството ще се осъществява много по-лесно, защото експертите са компетентни както в растителната защита, така и в семената

Агр. Петър Кръстев

По време на IX Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив разговаряхме със зърнопроизводители от различни места на страната, за да научим как приемат обновения екип на фирма Байер и какви са техните очаквания от обединението с Декалб.

Пламен Генчев – фирма „Сафари – М”, община Сливо поле:

За мен това е по-добрият начин на работа!

IMG 3792

-         Г-н Генчев, колко земя обработвате и какви култури отглеждате?

-         Нашата фирма – „Сафари – М“, обработва 25 хил. декара земя в землищата на община Сливо поле, Русенска област. Отглеждаме основните полски култури: пшеница, слънчоглед, царевица, рапица и новите зелени култури – нахут, грах и др.

-         Доволен ли сте от презентацията на Байер на Агросеминара в Пловдив? Как приемате обединението на Байер с Монсанто и придобиването на търговската марка семена Декалб?

-         С интерес присъствах на презентацията на фирма Байер, защото, както винаги, имаше какво ново да научим – този път за използването на продукта Акселерон в царевица. С фирмата работим повече от 20 години, а също и със семената Декалб, които вече са в състава на Байер. Според мен обединението на фирмите Байер и Декалб ще се отрази ползотворно на нас и на нашия бизнес, като техни клиенти. Защото досега сме работили с представителите на двете фирми поотделно, а сега вече ще работим с един експерт, който ще ни представя и консултира и за семена, и за препарати. За мен и за нашата фирма това е по-добрият начин на работа. Те са водещи фирми в земеделския бранш и в бъдеще ще продължим да работим с Байер, вече като компания, интегрирала бизнеса на Декалб.

-         Прилагате ли иновациите на Байер?

-         Прилагаме иновациите на фирмата и разчитаме на тях. Тази есен се възползвах от иновацията Акселерон на Декалб в рапица. Добрите резултати се видяха още през есента при сеитбата и поникването на рапицата в нашите полета, така че предстои да се възползваме от премиерата на Акселерон и в царевица.

Жечко Андрейнски – управител на фирма „Агрофаворит”, Видин: Когато се събират две хубави неща – резултатът е още по-добър!

IMG 3787

-         Г-н Андрейнски, от колко време работите с продукти на Байер?

-         С фирма Байер работя от дълго време и добре познавам структурата и продуктите й, благодарение на добрите контакти с търговските й представители и бизнес мениджърите за Северозападна България. Нашата фирма обработва около 20 хиляди декара земеделска земя във Видинско.

-         Какво е мнението ви за придобиването на Монсанто от Байер?

-         Смятам, че със сливането на двете компании Монсанто и Байер ще се получи нещо много по-добро, защото винаги когато се събират две хубави неща – резултатът е още по-добър. Ние, земеделските производители, се надяваме да усетим положителната страна от сливането на компаниите. Мога да съобщя, че моята фирма е използвала както продукти на Монсанто (Декалб) – хибриди царевица и рапица, така и продукти на Байер – хербициди, фунгициди и част от инсектицидите.

-         Кои нови продукти на Байер използвахте през 2019 година?

-         От новите продукти на Байер, сезон 2019-а, използвах хербицида Пасифика Експерт в пшеница. Добрият резултат определено ми дава основания да приложа Пасифика Експерт и през новата стопанска година на по-голяма част от площите. Смятам, че много добри решения при хербицидите за царевица са Капрено и Аденго, както и другите продукти, които дават сигурност на всеки земеделски производител. Определено смятам, че всеки може да разчита на продуктите на Байер. Надявам се, че ще продължим и в бъдеще да работим много добре с регионалните представители на фирмата, както и досега.

Минчо Минчев – фирма Агрис”, гр. Генерал Тошево:

Препоръките на експертите са много полезни за нашата работа!

IMG 3811

-         Г-н Минчев, колко земя обработвате и какви са контактите ви с фирма Байер?

-         Обработваме 30 хил. дка земеделска земя – част от нея е под аренда, а доста голяма част – собствена. През годините имаме много добри контакти с фирма Байер и разбира се, с Монсанто (Декалб). В сеитбооборота сме отглеждали хибриди от различни култури на Декалб, а в технологиите за растителна защита сме прилагали много продукти на Байер. И естествено, доволни сме от партньорството и от продуктите им. Според мен обединяването на двете фирми и съответното обединяване на предлаганите продукти (семената и препаратите) ще бъде много голям плюс за земеделските производители и конкретно за нас, в нашата дейност.

-         Доволен ли сте от резултатите, които получавате от продуктите на Байер?

-         През годините в стопанството сме получавали добри резултати, използвайки продуктите и на двете фирми. Нашата фирма се занимава и с животновъдство, така че царевицата е основна култура за нас. В тази връзка сме отглеждали голяма част от царевичните хибриди от портфолиото на Декалб и сме получавали добри резултати. По отношение на растителната защита – ползваме почти цялата гама от продукти в листата на фирма Байер. В пшеницата основно залагаме на фунгицидите Солигор и Фалкон, а от хебрицидите – на Секатор. Той все още е незаменим по ефикасност и го прилагаме вече в продължение на 10 години. Предстои да използваме в практиката си и новите продукти на фирмата като Атлантис Флекс, Пасифика Експерт и др.

-         Използвате продукти на Байер в царевица – какви са впечатленията ви от тях?

-         При царевицата използваме почти цялата гама от продукти на Байер, като през последните години сме се насочили към хербицида Капрено. Този продукт дава много добри резултати – и като почвено действие, и при вегетативно приложение. При екстремните климатични условия на 2019 г. Капрено показа своите много добри качества като отличен защитник на царевицата от плевели по всяко време на вегетацията.

-         Доволен ли сте от партньорството с експертния екип на Байер?

-         Имаме много добри взаимоотношения с представителите и експертите както на Байер, така и на Декалб. Почти през цялата година поддържаме професионални контакти, извеждаме опити с препарати и нови хибриди, коментираме резултатите и обогатяваме практиката си. Консултациите с техните експерти са много полезни, те винаги са се отзовавали на потребностите ни за прилагане на технологиите. Посещаваме заедно посевите по полетата, обсъждаме състоянието на културите, а експертите ни дават препоръки, които са много полезни за нашата работа.

Публикувана в Растениевъдство

Пасифика Експерт и Атлантис Флекс - комплексни решения срещу смесено заплевеляване в житни култури

Агр. Петър Кръстев

По време на презентацията на Байер КропСайанс пред зърнопроизводителите на IX Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив, МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален мениджър на компанията за Централна Северна и Западна България, представи новостите в растителната защита през 2020 година.
Той припомни на земеделските производители бранда Фалкон, който постави началото и беше част от изграждането на съвременното българско земеделие. В същото време има необходимост от нови решения, които да са съобразени с по-високите актуални изисквания за опазване на околна среда, за защита на топлокръвните организми, както и с тези за опазване на реколтата, заложена от земеделците на полето. Именно в тази насока ще бъде новият продукт на Байер – фунгицид с три активни вещества, който ще бъде регистриран съвсем скоро, обяви Милен Мильов.

Уникалните предимства на фунгицида във формулация Xpro осигуряват максимална ефективност за широк спектър от болести, както и бързодействаща и дълготрайна защита по време на най-критичните етапи от растежа на пшеницата. Продуктът гарантира устойчив контрол, насочен срещу най-разпространените болести в житни култури. Това, в комбинация с иновативната Xpro технология от Байер, подпомага увеличаването на добива дори и при неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на уникалната комбинация от активни вещества фунгицидът осигурява пълна защита от болести със силен лечебен ефект. Протиоконазолът е последна генерация триазол, който блокира образуването на клетъчната мембрана и ендоплазмената мрежа на гъбната клетка. Биксафен и флуопирам са познати като най-активните вещества с SDHI механизъм на действие. Те блокират преноса на енергия в клетката, която спира да се храни и загива. Уникалното за двете активни вещества е, че те имат различен модел на свързване и блокират по различен начин преноса на енергия. Синергията между биксафен и флуопирам гарантира, че фунгицидът осигурява устойчив контрол дори при много трудни условия. Уникалната формула, двата механизъма на действие и трите активни вещества на новия фунгицид в Xpro формулация осигуряват максимално действие срещу всички значими болести в посевите от житни култури и дават спокойствие и защита на производителите.

Акценти от презентацията на специалиста

Вниманието на земеделската аудитория беше насочено към иновациите през настоящата година, представени от Байер КропСайанс. Производителите имаха възможност да се убедят във високото качество на един изключителен продукт за справяне с тежко житно заплевеляване в посевите – хербицида Атлантис Флекс. На пазара беше и продуктът Пасифика Експерт.

Пасифика Експерт е истински експерт в борбата с плевелите
Този продукт е експертът на Байер при комплексно заплевеляване срещу житни плюс широколистни плевели. Той е на атрактивно ниска цена и съдържа три активни вещества плюс антидот. Във формулацията на хербицида е включен и изключително добър прилепител – Биопауър, който му помага да се справи с някои от най-трудните за контрол широколистни плевели, както и със самосевка от рапица. Пасифика Експерт работи изключително добре и срещу ефемерите, които са предизвикателство през последните години. Той може самостоятелно да се справи със синя метличина, както и с цялата гама от упорити широколистни плевели като паламида, лепка, лайка, синап, самосевка от технологичен слънчоглед. Освен това Пасифика Експерт контролира изключително надеждно житни плевели като див овес, видовете ветрушка, лисича опашка, различните видове райграс, както и полска овсига.

Пасифика Експерт се различава от Атлантис Флекс спрямо действието срещу един труден за контрол плевел – ливадната власатка, който е широко разпространен в някои полета на България. Затова препоръката към земеделците е да използват компетентността на специалистите от Байер, които според конкретната ситуация ще ги насочат към единия или другия продукт за ефикасно решаване на проблема.

Атлантис Флекс има отличен ефект срещу власатка и овсига

Атлантис Флекс е продуктът на Байер за комплексно заплевеляване. Той е с две активни вещества с тесен фокус в сферата на житните плевели, изключително добре се справя с ливадна власатка и овсига. Самият продукт се нуждае от добавка на 7 до 10 мл Секатор, за да се допълни спектърът му срещу широколистни плевели.

Продуктите на Байер са качествени и инвестициите в тях са винаги оправдани. Но за да работят по най-добрия начин за производителите, те трябва да се консултират със специалистите от екипа на компанията. Със своята професионална експертиза и познания специалистите на Байер могат да им бъдат полезни в цялостната технология за отглеждане на културите.

Байер Мастер Клас - в услуга на земеделците

Царевицата е рентабилна култура, но тя си има и своя специфика. Затова трябва да бъде отглеждана по правилния начин, така че и в тежки години, с ограничени валежи да развие максималния си добивен потенциал.

За тази цел компанията организира Байер Мастер клас в услуга на земеделците, които се целят в максимума при отглеждането на най-рентабилната култура – царевицата. Професионалистите знаят колко е важен точният анализ на факторите, от които зависи успеха на това производство.

Байер инвестира не само във високотехнологични иновативни продукти, но и в хората от екипа, за да могат те да бъдат с необходимата компетентност и познания, така че да спомогнат за по-рентабилно производство. Мастер клас в царевица стартира като проект преди 3 години и резултатите от него вече се виждат на полето. Производителите получават изключително компетентни препоръки за цялостното отглеждане на културата и повишаването на добивите от нея.

От тази есен компанията стартира още един Байер Мастер клас в пшеница. Резултатите от този проект ще бъдат представени пред земеделците и те ще могат да се възползват от познанията на екипа на Байер през следващата и предстоящите години.

От името на целия екип на Байер Милен Мильов пожела ползотворна 2020 година на всички земеделските производители!

Публикувана в Растениевъдство

Иновативната растителна защита, силната генетика и дигитализацията в земеделието са приоритетите на обединената компания

Агр. Петър Кръстев

Пловдив

Пред зърнопроизводителите, участници в IX Национален агросеминар на НАЗ, ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски директор на Байер КропСайанс за България, представи новата фирма Байер. Той обяви, че в България вече е приключила интеграцията с екипа на Декалб, така че земеделците могат да разчитат на представителите на Байер за информация както за семената, така и за продуктите за растителна защита. Специалистът анализира причините за придобиването на Монсанто и маркира акцентите в бъдещата работа на обединената компания.

Байер КропСайанс предлага интегрирани решения

Интегрираният екип на Байер КропСайанс е фокусиран върху изключителната експертиза в помощ и съпричастие към нуждите на земеделските производители.

Причините за придобиването на Монсанто от Байер са както заради изключителната генетика, така и заради интегрираните решения – силна растителна защита, качествени семена и дигитални технологии, с които да отговори на нуждите на земеделците. Байер разполага с огромен ресурс, което позволява на екипа да предвижда какво ще бъде необходимо на земеделците и да им го предоставя. В момента на българския и на глобалния пазар съществуват компании, които предлагат както добри семена, така и много добри продукти за растителна защита и модерните дигитални технологии за оптимизиране на производството. Но предимството на Байер, който стана глобален лидер в земеделието, е, че компанията има възможността да обедини всички изброени по-горе преимущества и да предостави на земеделците интегрирано решение.

Какво се променя след интеграцията на Байер с Монсанто на българския пазар?

С придобиването на Монсанто, Байер получава достъп до изключителната генна банка и уникалните й продукти. Фирма Декалб през 2019 г.е на втора позиция в сегмент царевица и на първа позиция в сегмент рапица семена. Това се дължи както на изключителната генетика, така и на много добрата работа на екипа на Декалб до момента.

Във фокуса на Байер е царевицата

През 2020 г. царевицата ще бъде изключително важна култура за Байер. Родните земеделци, благодарение на екипа на Байер, ще имат пълната технически обоснована и икономически подкрепена информация защо трябва да заложат повече на царевица. През последните 3-4 години най-печелившата култура за българските земеделци беше царевицата,така се очертава да бъде и през сезон 2020 г.

Ние живеем в динамични времена, в които климатът се променя, но и във времена, в които се променят и технологиите, посочи Жечо Мурзов. И ако българските земеделци могат да произвеждат устойчиво царевица, то е защото успяват да приложат нови технологии по отношение на обработките, които запазват повече влага дори и в сухи години. От друга страна, влезе изключителна генетика благодарение на линията Декалб. Растителната защита също израсна на ново ниво не само спрямо ефективността върху контрола на плевели, но и по отношение на селективността към самата култура. Всички тези фактори направиха производството на царевица най-печелившето производство, обобщи специалистът.

Клиентите на Байер ще имат достъп до икономически обоснована информация

При срещите си със земеделските производители в началото на следващата година представителите на Байер ще направят равносметката си на базата на реални резултати при царевицата. И разбира се, ще покажат каква е печалбата и от слънчогледа, който е алтернативата на царевицата.

Необходимо е да се промени гледната точка в земеделското производство. А това изисква не само да се прилагат нови обработки, да се внедрява нова генетика и продукти за растителна защита, но и да се обмисли промяна на сеитбооборота, за да бъде земеделието печеливш бизнес и за в бъдеще, препоръча специалистът на Байер.

Регионалните екипи на Байер са от млади, енергични и високомотивирани експерти

Форумът на НАЗ в Пловдив, на който присъстваха зърнопроизводители от цялата страна, беше подходящото място за представяне на новите интегрирани екипи на Байер КропСайанс по региони. Екипът за Североизточна България за новата компания Байер ще се ръководи от Виолета Дикова. Милен Мильов ще оглави екипа за Централна Северна и Западна България, който е изключително значим за компанията, тъй като там се генерират най-големите приходи. Начело на екипа за Южна България е мениджърът ключови клиенти за ниво дистрибутор, както и мениджър за Южна България Николай Черкезов, известен сред българските земеделци с високия си професионализъм и дългогодишен опит в семенарския бизнес с търговска марка Декалб.

След представянето на обединената фирма Байер КропСайанс, нейни специалисти представиха иновациите и новите решения на компанията за 2020 година, за които ще ви информира и в. „Гласът на земеделеца“.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта