И през 2021 г. оставаме близо до българските земеделци Избрана

Прецизното и екологичното земеделие е основно направление в развитието на John Deere като цяло  Новият отдел на Мегатрон за Прецизно земеделие от началото на 2020 г. предлага услуги, като сканиране на почвата с оптичен сензор и вземане на почвени проби от стратегически избрани позиции, обследване на полетата с камера с изкуствен интелект, дистанционен мониторинг на техническото състояние и ефективността на работа на машините и т.н.

Интервю на Ася Василева
– Господин Христов, нека започнем нашия разговор с кратка равносметка на отминалата изключително тежка за всички 2020 г. – Ковид и невиждана суша. Как се отрази всичко това на пазара на земеделска техника и на земеделието като цяло?
– 2020-а беше наистина необичайна и много различна година. Комбинацията от световната пандемия и сушата несъмнено рефлектира върху земеделския сектор. Беше трудна година както за земеделците, така и за нас – търговците на агротехника. Разбираемо, фермерите бяха много предпазливи в покупките, което се вижда и в справките на КТИ. През 2020 година отчитаме 20% спад в продажбата на нови западни комбайни и 30% спад при западните трактори.
Голям спад имаше и в производството на зърнено-житни култури и този спад не можа да се компенсира въпреки по-добрите изкупни цени.
– Как реагираха световните производители на земеделска техника на пандемията? Продължиха ли те да представят иновации на пазара и в каква посока са те?
– Въпреки пандемията производителите продължиха да доставят високотехнологични машини, обединявайки усилията си в посока прецизно земеделие, ефективност и свързаност между различните брандове. Като пример мога да посоча облачно базираната система DataConnect, която е разработена съвместно с CLAAS, 365FarmNet и John Deere и вече е налична за потребители. Системата позволява лесен обмен на данни между машини на CLAAS и John Deere чрез софтуера на 365FarmNet. Скоро ще се добавят и множество бъдещи партньори. Целта е всеки фермер да може от една платформа да контролира дистанционно целия си смесен машинен парк, за да оптимизира производството си.
– Какви новости представи John Deere през изминалата година?
– През 2020 г. John Deere представи изцяло новата си гама трактори, която залага на интелигентността, свързаността и автономността. Прецизното и екологично земеделие е основно направление в развитието на John Deere като цяло. При нас това се отрази със създаването на новия ни отдел за Прецизно земеделие – от началото на 2020 г. предлагаме много нови услуги като сканиране на почвата с оптичен сензор и вземане на почвени проби от стратегически избрани позиции, обследване на полетата с камера с изкуствен интелект, дистанционен мониторинг на техническото състояние и ефективността на работа на машините и т.н.
Искам да отбележа, че през 2020 г. 90% от продадените от Мегатрон самоходни и прикачни пръскачки John Deere, както и тороразпръскващите машини KUHN са интелигентни машини, които работят с променливи норми на база на заложените карти с предписания и разполагат с множество функции, увеличаващи производителността и улесняващи работата. Благодарение на това фермерите не само спестяват от разходите за производство, но също така влагат торове и препарати само там, където е необходимо. Работата с интелигенти машини несъмнено е по-щадяща не само за почвата и посевите, но и за околната среда.
IMG 2390– Какво е състоянието на машинния парк на българските зърнопроизводители? За тях отдавна не е имало никакви програми за обновяване на техниката. Не е ли това опасност единственият печеливш сектор в българското земеделие да стане неконкурентноспособен на световния пазар?
– Все още средната възраст на машините в експлоатация в България е над 10 години, което е проблем, защото именно техниката е един от основните фактори, влияещи на рентабилността на стопанството. Колкото по-съвременни са машините, толкова по-производителни и автоматизирани са. Разполагат с редица функции, които са в помощ на оператора – комфортна кабина с ниско ниво на шум, седалка с лумбална опора, навигация, цветни дисплеи, показващи настройките на машината и много други. Целта е да се намали умората на оператора, да се избегнат човешките грешки и в същото време да се работи при максимална производителност.
Новите машини улесняват много и собствениците си, тъй като могат да бъдат наблюдавани от разстояние. Така собственикът знае винаги в кое поле е машината му, каква работа извършва, какъв е разходът на гориво за конкретната дейност и т.н. При проблем машината изпраща автоматично съобщение на собственика и на сервиза, който го обслужва, така че максимално бързо да се реагира и машината да продължи работа. Това със старите машини няма как да се постигне. Независимо от трудностите обаче, фермерите успяват да обновяват машинния си парк, въпреки неглижирането на отрасъла зърнопроизводство, който е структуроопределящ за износа на страната ни.
– Във времена, когато се изработва бъдещата рамка на новия програмен период, какви са Вашите виждания за това, какво е важно да бъде включено в нея? Какви трябва да бъдат приоритетите на България в земеделието?
– България ще се развива в посока ефективно и щадящо земеделие, което доказано е зърнопроизводството и стимулирането от страна на ЕС трябва да бъде в тази посока – финансиране, насочено към обновяване на машинния парк с интелигентни, високопроизводителни машини. Важно е също да се вземе предвид фактът, че структурата на земеделието в България е близка до тази в Северна и Латинска Америка, т.е. за нас е характерно окрупненото земеделие – един фермер обработва десетки или стотици хиляди декара земя, докато в европейските страни земеделците обикновено обработват между 1000 – 5000 дка.
Нужда от европейско финансиране има и в сектор животновъдство и е от решаващо значение за оцеляването на този отрасъл в България. Автоматизирането на процесите в една животновъдна ферма ще намали значително разходите ѝ и ще ѝ позволи да бъде конкурентноспособна не само на българския, но и на европейския пазар.
– Въпреки трудностите, и през отминалата 2020 г. компания Мегатрон остана лидер на пазара на земеделска техника в България. Каква е формулата да останеш толкова дълго на пазара и не просто да останеш, но и да бъдеш водеща компания в сектора? Какво Ви струва това и с какво никога не бихте направили компромис? Какво е това, което е скрито зад успеха, но без което не може?
– Основният капитал на Мегатрон са хората. Резултатите, които постигаме, се дължат на труда на всеки един наш служител и това е една от основните причини да сме водещи в сектора. Успяхме не само да запазим, но и да увеличим броя на служителите си. Работихме без прекъсвания и съкращения по време на първия локдаун и продължаваме по същия начин. Другата, не по-малко важна причина, е фокусът ни върху непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиентите, което се постига с повишаване качеството на услугите. Тук е важно да отбележа, че новите ни услуги за прецизно земеделие допринесоха за по-комплексно обслужване на земеделците, тъй като ние им предлагаме цялостни работещи решения, които вървят ръка за ръка, – интелигенти машини, уникални технологии за обследване на полетата с изкуствен интелект, сканиране на полетата и пробовземане, изготвяне на карти за влагане на променливи норми и т.н. Въпреки големите ограничения заради Ковид, не сме прекъсвали връзка с нашите клиенти.
Добрата ни стратегия за доставка на достатъчно количество машини и части в началото на 2020 г. също ни помогна и успяхме да реагираме бързо и адекватно на нуждите на пазара.
Макар че 2020 г. бе много тежка година, продължаваме с инвестициите. Новата ни централа в София е почти готова. Намира се до Летище София. Тя е на три нива с разгъната площ над 4000 кв. м, където ще работят над 80 служители на компанията.
– На кои машини от гамата на John Deere ще заложите тази година? Какви предимства носи на земеделците работата с тази марка?
– Ще заложим на интелигентни трактори с мощност от 150 к. с. нагоре и на по-производителна прибираща техника. Тези машини са в основата на високата производителност и прецизното земеделие, които са приоритетни за земеделските производители. Към интелигентното семейство машини, които Мегатрон предлага, спадат също прикачните и самоходните пръскачки John Deere, тороразпръскващите машини Kuhn, както и прецизните пролетни сеялки Maxima 3 с електрическо задвижване на изсяващия апарат. Тези машини, както вече споменах, работят с променливи норми и спестяват доста производствени разходи на собствениците си.
Комбайните на John Deere, с които ще се сдобият фермерите през 2021 г., са усъвършенствани, още по-производителни и гарантират по-малко от 1% начупено зърно, а това изобщо не трябва да се подценява. Т.е. има значение с каква техника ще прибираш реколтата си. И в тази връзка искам да напомня, че програмата ни за ранна поръчка на комбайни все още е активна, с възможност за закупуване на машината при преференциални условия и с John Deere финансиране.
– Какви са другите новини около Вашата компания. Навлязохте сериозно в сферата на прецизното земеделие...
– Да, така е. От началото на 2020 година активно започнахме да предлагаме нашите нови услуги, насочени към прецизното земеделие, за които вече споменах, а именно – сканиране на полето с оптичен сензор и вземане на почвени проби, както и обследване на полетата с камера с изкуствен интелект. Това, което ни отличава от конкурентите и което клиентите ни трябва да знаят, е, че Мегатрон е единствената компания в България, която извършва услугата пълно сканиране на почвата с оптичен сензор с точност 80 точки от декар. Сензорът работи на принципа на гама лъчението от естественото излъчване на Земята. Непосредствено след обследването със сканиращия сензор от стратегически избрани позиции, съобразени с отчетените различия в полето, с автоматична сонда се взима по една почвена проба. Всички почвени проби се замразяват още на полето и се изпращат за анализ в независима лицензирана лаборатория в Германия. След получаване на резултатите от лабораторията, данните се обработват и в рамките на 48 часа се генерират високотехнологични карти, даващи детайлна информация за хранителните вещества и структурата на почвата за всеки декар от полето, което гарантира по-прецизни данни при планиране на сеитба, торене и изготвяне на карти с предписания за торене с променлива норма, в сравнение с тези, получени след стандартно пробовземане. Получените файлове са подготвени за изготвяне на карти с предписания за торене с променлива норма и могат лесно да се имплементират в повечето платформи.
Другата услуга, която предлагаме, също е уникална, но не само за България, а и за Европа. Обследването на полетата с камера с изкуствен интелект се извършва с помощта на дрон и дава възможност на фермерите да получават детайлна информация за посевите си директно от полето. Изображенията са с изключително висока разделителна способност на ниво насекомо на листо, така че нищо не остава незабелязано.
Даваме възможност на фермерите да вземат информирани решения, като откриваме ранни признаци за поява на плевели, установяваме неравномерно поникване, недостиг на хранителни вещества, симптоми на болести или насекоми, вредно въздействие от вода и механични проблеми. Голяма част от насекомите и уврежданията се идентифицират по вид, а тези, които не са, винаги могат да се определят и от агронома на стопанството, благодарение на снимките с много висока резолюция. Цялата информация с ясни индикации за степента на засягане и примерни изображения директно от полето достига до клиента чрез нашата платформа. И въпреки че само от година предлагаме тези изключителни услуги, вече имаме доста доволни клиенти.
– 2021 г. очевидно ще бъде поредната предизвикателна година, в която е трудно да се правят прогнози, но все пак какви са очакванията Ви за нея? Дъждовете от последната седмица ще подобрят ли перспективите пред земеделските производители и ще могат ли те най-накрая да погледнат с малко оптимизъм в бъдещето? Наемате ли се да направите някаква прогноза за това как ще се развият земеделието и пазарът на агротехника през настоящата 2021 г.?
– Надявам се новата година да бъде по-добра от 2020 г. по отношение на климатичните условия, за да даде възможност на фермерите да поемат глътка въздух в тези тежки времена и да продължат да се развиват. Падналият дъжд през януари подейства успокояващо на всички ни – и на фермерите, и на нас – търговците на агротехника. Дано поне климатът да е с нас през 2021 г., за да имаме добра реколта и доволни земеделски производители. А ние оставаме на разположение и ще продължаваме да им доставяме високотехнологични решения за прецизно и екологично земеделие и машини с по-висока производителност.
Що се отнася до пазара на агротехника, през настоящата година мисля, че ако климатичните условия са благоприятни, може да очакваме нивата от 2019-а.
– Очаквате ли завръщане на изложенията в земеделието? Как се прави бизнес по време на пандемия? Промени ли пандемията нещо в начина, по който работи Мегатрон през последната година?
– Ако всичко е наред и няма някакви извънредни обстоятелства или ограничения във връзка с Ковид-19, изложението БАТА АГРО в Стара Загора ще се състои и ние, разбира се, ще участваме. Ще се радваме отново да се видим лице в лице с нашите клиенти, защото личният контакт е важен за нас. Виртуалните срещи през различни платформи и телефонните разговори не могат да заменят тези срещи. Неслучайно и нашият слоган е „Близо до вас“, защото ние физически сме близо до клиентите ни и държим на тази връзка.
Не е толкова лесно да се прави бизнес по време на пандемия. Хората станаха по-предпазливи, някои дори отказваха срещи с нашия екип след първия локдаун у нас, но това е разбираемо – никой не е попадал в подобна ситуация и не знае как да реагира. Постепенно обаче нещата се нормализират и се надявам да си върнем „стария“ начин на живот, доколкото е възможно.
– Какво бихте пожелали на българските земеделци за новата 2021 г.?
– Пожелавам им да бъдат здрави и да се радват на една плодородна и по-спокойна 2021 г.

Прочетена 528 пъти Последно променена в Понеделник, 08 Февруари 2021 16:17
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта